Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 147

Rīgā 2017. gada 14. martā (prot. Nr. 12 30. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma 5. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 62., 87., 217. nr.; 2016, 59., 209. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 14. un 15. punktu šādā redakcijā:

"14. Lauksaimnieks informāciju par atsevišķiem zemes gabaliem vienotajā iesniegumā sniedz atbilstoši zemes izmantošanas veidam saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu, norādot tā kultūrauga kodu, kurš konkrētajā laukā aug vai ir iesēts līdz kārtējā gada 25. jūnijam un dominē līdz kārtējā gada 31. augustam, pārsniedzot 60 procentu no laukā augošajiem augiem, tostarp tiem, kas iesējušies dabiski.

15. Lauksaimnieks vienoto iesniegumu un lauku bloku karti iesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā."

2. Svītrot 15.1 punktu.

3. Papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Lai vienotajā iesniegumā deklarētu visu tā rīcībā esošo lauksaimniecības zemi atbilstoši regulas Nr. 1306/2013 72. panta 1. punkta "a" apakšpunktam, lauksaimnieks Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu lauku bloku precizēšanai par lauksaimniecības zemes iekļaušanu lauku reģistrā, tostarp par lauksaimniecības zemes gabaliem, kuru platība ir mazāka par 0,3 hektāriem. Iesnieguma saturs noteikts šo noteikumu 2.1 pielikumā."

4. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Lauksaimnieks kārtējā gadā atbalstam var deklarēt lauksaimniecības zemes gabalu:

18.1. kurš iekļauts Lauku atbalsta dienesta lauku reģistra lauku blokā;

18.2. par kuru līdz kārtējā gada 1. aprīlim lauksaimnieks ir iesniedzis Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā iesniegumu lauku bloku precizēšanai par lauku reģistrā jau iekļautu lauksaimniecības zemes gabalu vai par jauna lauksaimniecības zemes gabala iekļaušanu lauku reģistrā, ja attiecīgais zemes gabals kopš kārtējā gada pirmās dienas atbilst regulas Nr. 1307/2013 32. panta 2. un 4. punkta nosacījumiem. Iesnieguma saturs noteikts šo noteikumu 2.1 pielikumā;

18.3. kurš atrodas ārpus Lauku atbalsta dienesta lauku reģistra lauku bloka un kura platība ir vismaz 0,3 hektāri, ja attiecīgais zemes gabals kopš kārtējā gada pirmās dienas atbilst regulas Nr. 1307/2013 32. panta 2. un 4. punkta nosacījumiem."

5. Papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Vienotajā iesniegumā deklarē tikai to šo noteikumu 116.2., 116.3. vai 116.5. apakšpunktā minēto ekoloģiski nozīmīgo platību, kura iekļauta Lauku atbalsta dienesta lauku reģistra ekoloģiski nozīmīgu platību slānī kārtējā gada 1. aprīlī vai par kuru līdz kārtējā gada 1. aprīlim Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā ir iesniegts iesniegums iekļaušanai lauku reģistrā vai lauku reģistrā jau iekļautas ekoloģiski nozīmīgas platības precizēšanai atbilstoši šo noteikumu 2.1 pielikumam."

6. Svītrot 19. punktu.

7. Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Atbalsta pretendents dod iespēju kontroles iestādei - Lauku atbalsta dienestam, Valsts augu aizsardzības dienestam vai Lauksaimniecības datu centram - veikt pārbaudi saimniecībā un pēc attiecīgās iestādes amatpersonu pieprasījuma apliecina atbilstību šo noteikumu 2. un 3. punktā minētā atbalsta saņemšanas nosacījumiem."

8. Izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Atbalsta pretendenta nepiedalīšanās pārbaudē neietekmē atbalsta samazinājuma un regulas Nr. 1306/2013 64. un 77. pantā minēto administratīvo sodu piemērošanu, ja konstatēts atbalsta piešķiršanas nosacījumu un saistību pārkāpums."

9. Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Lauksaimnieks 10 darbdienu laikā pēc kontroles ziņojuma saņemšanas ir tiesīgs iesniegt kontroles iestādē, kura ziņojumu ir sagatavojusi, paskaidrojumus vai precizētu informāciju saistībā ar kontroles ziņojumu. Kontroles ziņojumu par atbilstību:

31.1. šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.8., 2.9., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16. un 2.17. apakšpunktā minētajiem atbalsta veidiem sagatavo Lauku atbalsta dienests;

31.2. šo noteikumu 2.10., 2.11. un 2.12. apakšpunktā minētajiem atbalsta veidiem sagatavo Valsts augu aizsardzības dienests;

31.3. šo noteikumu 2.4., 2.5., 2.6. un 2.7. apakšpunktā minētajiem atbalsta veidiem sagatavo Lauksaimniecības datu centrs."

10. Izteikt 32.2 punktu šādā redakcijā:

"32.2 Par saistītām personām uzskatāmas:

32.2 1. divas vai vairākas komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības, ja:

32.2 1.1. vienas komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības līdzdalības daļa otrā komercsabiedrībā vai kooperatīvajā sabiedrībā pārsniedz 50 procentu;

32.2 1.2. vairāk nekā 50 procentu no komercsabiedrības pamatkapitāla vai kooperatīvās sabiedrības daļu vērtības katrā no šīm komercsabiedrībām vai kooperatīvajām sabiedrībām pieder vienai un tai pašai personai;

32.2 2. komercsabiedrība vai kooperatīvā sabiedrība un fiziska persona, ja tās līdzdalības daļa sabiedrībā pārsniedz 50 procentu;

32.2 3. komercsabiedrība vai kooperatīvā sabiedrība un zemnieku vai zvejnieku saimniecība, ja tās līdzdalības daļa sabiedrībā pārsniedz 50 procentu;

32.2 4. zemnieku vai zvejnieku saimniecība un šīs saimniecības īpašnieks;

32.2 5. atvasinātā publiskā persona un komercsabiedrība, ja atvasinātai publiskai personai pieder vairāk nekā 50 procentu komercsabiedrības pamatkapitāla;

32.2 6. divas vai vairākas juridiskas personas, kas pieder vienam īpašniekam."

11. Svītrot 34.3. apakšpunktu.

12. Izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Šo noteikumu 34. punkta prasību nepiemēro izglītības iestādēm, kas īsteno izglītības programmas, kuras ietilpst lauksaimniecības, veterinārijas un dārzkopības izglītības programmu grupās."

13. Papildināt noteikumus ar 37.1 punktu šādā redakcijā:

"37.1 Ja tiešo maksājumu pretendenta un ar to saistīto personu vienotajā iesniegumā kārtējam gadam pieteiktā atbalsttiesīgā lauksaimniecības zemes kopējā platība ir vismaz 60 hektāri, vienotais iesniegums uzskatāms par regulas Nr. 1307/2013 9. panta 2. punkta trešajā daļā minētā aktīva lauksaimnieka statusa pierādījumu."

14. Izteikt 72. punktu šādā redakcijā:

"72. Ja vienā lauku blokā starpība starp tā platību un lauku platības kopsummu, ko vienotajā iesniegumā ir pieteicis viens vai vairāki lauksaimnieki, nepārsniedz 0,1 hektāru, bet ne vairāk kā vienu procentu no lauku bloka platības, lauku platību proporcionāli samazina, ja vien lauksaimnieks līdz kārtējā gada 15. septembrim nav iesniedzis Lauku atbalsta dienestā pierādījumu par to, ka viņa īpašumā vai valdījumā esošo lauksaimniecības zemes platību ir deklarējis cits lauksaimnieks."

15. Izteikt 76.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"76.3. tieši vai netieši neievada pazemes ūdeņos piesārņojošās vielas, kas minētas normatīvajos aktos par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, un šīs vielas saturošus produktus, tostarp degvielu, eļļu un smērvielas, notekūdeņus, mēslošanas līdzekļus, augu aizsardzības līdzekļus, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus, biocīdus, ja nav saņemta atbilstoša atļauja atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī. Minētās vielas un tās saturošie produkti ir lietojami vai uzglabājami veidā, kas nepieļauj šo vielu netiešu noplūdi pazemes ūdeņos. To tvertnēm, konteineriem un iepakojumam ir jābūt cieši noslēgtiem, bez sūces vai mehāniskiem bojājumiem, un tos glabā uz pamata, kurā nav plaisu, lai nepieļautu šo vielu nonākšanu zemē un izsūkšanos cauri augsnei vai nogulumiežiem;".

16. Aizstāt 86.2. apakšpunktā skaitli "25" ar skaitli "15".

17. Aizstāt 104. punktā skaitli un vārdu "43. pantu" ar skaitli un vārdu "42. pantu".

18. Papildināt noteikumus ar 109.1, 109.2 un 109.3 punktu šādā redakcijā:

"109.1 Lauksaimniecības zemi, kurā kārtējā gadā sēj vai audzē stiebrzāles vai citus lopbarības zālaugus un kura iepriekšējā gadā tika deklarēta kā ilggadīgais zālājs, vienotajā iesniegumā deklarē kā ilggadīgo zālāju.

109.2 Lauksaimniecības zemi, kurā kārtējā gadā sēj vai audzē stiebrzāles vai citus lopbarības zālaugus un kurā vismaz piecus iepriekšējos gadus pēc kārtas audzēja dabiski veidojušās (pašiesējušās) vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus lopbarības zālaugus (arī tad, ja šajā laikposmā zālāju platība, izņemot aizsargājamo ekoloģiski jutīgo zālāju platību, bija uzarta un sākotnēji augušās zāles lopbarības vietā ir iesēta cita zāles lopbarība), vienotajā iesniegumā kārtējā gadā deklarē kā ilggadīgo zālāju.

109.3 Ja lauksaimniecības zemes platība gadā pirms un pēc nedeklarēšanas perioda vienotajā iesniegumā ir deklarēta kā stiebrzāļu vai lopbarības zālaugu aizņemta platība atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem kultūraugu kodiem 710 vai 720, to uzskata par stiebrzāļu vai lopbarības zālaugu aizņemtu platību tajā gadā, kad šī platība netiek deklarēta vienotajā iesniegumā."

19. Svītrot 112. un 113. punktu.

20. Izteikt 114.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"114.2. Lauku atbalsta dienests līdz kārtējā gada 30. septembrim saskaņā ar regulas Nr. 639/2014 44. panta 2. un 3. punktu informē lauksaimnieku, kas iepriekšējo divu gadu laikā ir pārveidojis ilggadīgo zālāju platību par citām vajadzībām izmantojamu zemi, ka viņam ir pienākums pārveidot citām vajadzībām izmantojamu zemi par ilggadīgo zālāju platību, norādot attiecīgās platības lielumu;".

21. Papildināt 11.3. apakšnodaļu ar 114.1 punktu šādā redakcijā:

"114.1 Prasība pārveidot citām vajadzībām izmantojamu zemi par ilggadīgo zālāju platību neattiecas uz lauksaimniekiem, kuri atbilstoši tiešās vai netiešās pārvaldes iestādes lēmumam par zemes izmantošanas veida maiņu ilggadīgo zālāju platību ir pārveidojuši par zemi, kas nav izmantojama lauksaimniecībā, vai šo platību ir apmežojuši."

22. Izteikt 116.8. un 116.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"116.8. platība, ko aizņem slāpekli piesaistoši kultūraugi - lucerna, ragainais vanagnadziņš, āboliņš, lauka pupas, vīķi, zirņi, amoliņš, austrumu galega, lupīna, esparsete un soja. Slāpekli piesaistoši kultūraugi audzējami tīrsējā vai maisījumos, kas veidoti tikai no slāpekli piesaistošajiem kultūraugiem. Ja slāpekli piesaistošos kultūraugus audzē laukā, kas piekļaujas ūdens objektam, kurš noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru, gar attiecīgo ūdens objektu izveido vismaz divus metrus platu joslu, ko neizmanto lauksaimniecības produktu ražošanā;

116.9. platība, ko aizņem maisījumā sēti vismaz divi starpkultūru augi - vasaras rapsis, viengadīgā airene, baltās sinepes, eļļas rutks, auzas, facēlija, griķi vai vasaras vīķi, kas iesēti ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. septembrim, ja sējums saglabāts vismaz līdz kārtējā gada 31. oktobrim. Platība uzskatāma par ekoloģiski nozīmīgu, ja vienotajā iesniegumā par kārtējo un iepriekšējo gadu attiecīgajā laukā deklarētais galvenais kultūraugs un starpkultūras augs pieder pie atšķirīgām sugām. Starpkultūru sēklu maisījumā katra kultūrauga sēklu masas īpatsvars veido vismaz 20 procentus vai katra kultūrauga skaita īpatsvars veido vismaz 20 procentus."

23. Izteikt 125. punktu šādā redakcijā:

"125. Maksājumu gados jauniem lauksaimniekiem var saņemt lauksaimnieks par savas pirmās dibinātās lauku saimniecības platību vai tādas kontrolē esošās lauku saimniecības platību, ar kuru ir pārņemta pirmā dibinātā saimniecība, ja tas līdz kārtējā gada 22. maijam Lauku atbalsta dienestā iesniedz vienoto iesniegumu, norādot, ka viņš pretendē uz attiecīgo maksājumu. Par kontrolē esošu lauku saimniecību, ar kuru pārņemta pirmā dibinātā saimniecība, ir tiesības saņemt maksājumu gados jauniem lauksaimniekiem, ja tā izveidota:

125.1. mainot pirmās dibinātās saimniecības juridisko statusu;

125.2. pārņemot pirmās dibinātās saimniecības īpašumā esošo lauksaimniecības zemi, un ja:

125.2.1. tiek likvidēta tā juridiskā persona, kas pārvaldīja pirmās dibinātās saimniecības lauksaimniecības zemi, vai ne vēlāk kā dienu pirms pieteikšanās maksājumam gados jauniem lauksaimniekiem tiek uzsākts saimniecības likvidācijas process, to pabeidzot ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 15. oktobrim;

125.2.2. fiziskā persona, kas pārvaldīja pirmās dibinātās saimniecības lauksaimniecības zemi, nepiesakās valsts vai Eiropas Savienības atbalstam lauksaimniecībai."

24. Izteikt 126.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"126.3. lauksaimniecisko darbību deklarē Valsts ieņēmumu dienestā kā personas saimnieciskās darbības jomu vai veidu."

25. Izteikt 127. punktu šādā redakcijā:

"127. Regulas Nr. 639/2014 49. panta 1. punkta "b" apakšpunkta izpratnē:

127.1. viens jaunais lauksaimnieks reāli un ilgstoši kontrolē kapitālsabiedrības lēmumus, ja gadā, kad iesniegts iesniegums gados jaunu lauksaimnieku atbalstam, no 22. maija līdz 31. decembrim tam pieder vairāk nekā 50 procenti kapitāldaļu un ir paraksta tiesības;

127.2. viens vai vairāki jauni lauksaimnieki vienpersoniski, reāli un ilgstoši kontrolē individuālā (ģimenes) uzņēmuma vai zemnieku saimniecības lēmumus, ja gadā, kad iesniegts iesniegums gados jaunu lauksaimnieku atbalstam, no 22. maija līdz 31. decembrim tie ir individuālā (ģimenes) uzņēmuma vai zemnieku saimniecības vienīgie īpašnieki un tiem ir paraksta tiesības;

127.3. vairāki jaunie lauksaimnieki reāli un ilgstoši kontrolē kapitālsabiedrības lēmumus, ja gadā, kad iesniegts iesniegums gados jaunu lauksaimnieku atbalstam, no 22. maija līdz 31. decembrim tiem kopā pieder vairāk nekā 50 procenti kapitāldaļu un katram atsevišķi - vismaz 20 procenti kapitāldaļu, kā arī ir paraksta tiesības. Ja kāds no gados jauniem lauksaimniekiem turpmākajos gados vairs nekontrolē kapitālsabiedrības lēmumus, uzskatāms, ka tos kontrolē pārējie gados jaunie lauksaimnieki, ja tiem pieder vairāk nekā 50 procenti kapitāldaļu un saglabājas paraksta tiesības."

26. Papildināt noteikumus ar 127.2, 127.3 un 127.4 punktu šādā redakcijā:

"127.2 Regulas Nr. 639/2014 49. panta 1. punkta "b" apakšpunkta izpratnē kapitālsabiedrībā, kas apstiprināta gados jaunu lauksaimnieku atbalsta saņemšanai 2015. un 2016. gadā, viens jaunais lauksaimnieks reāli un ilgstoši kontrolē kapitālsabiedrības lēmumus, ja kārtējā gadā, kad iesniegts iesniegums gados jaunu lauksaimnieku atbalstam, no 22. maija līdz 31. decembrim tam pieder vismaz 50 procenti kapitāldaļu un ir paraksta tiesības.

127.3 Regulas Nr. 639/2014 49. panta 1. punkta "b" apakšpunkta izpratnē individuālajā (ģimenes) uzņēmumā vai zemnieku saimniecībā, kas apstiprināta gados jauniem lauksaimniekiem atbalsta saņemšanai 2015. un 2016. gadā, jaunie lauksaimnieki reāli un ilgstoši kontrolē tās lēmumus, ja kārtējā gadā, kad iesniegts iesniegums gados jaunu lauksaimnieku atbalstam, no 22. maija līdz 31. decembrim tie ir individuālā (ģimenes) uzņēmuma vai zemnieku saimniecības īpašnieki un tiem ir paraksta tiesības. Kontrole var tikt īstenota vienpersoniski vai kopīgi ar personām, kas neatbilst gados jauna lauksaimnieka nosacījumiem.

127.4 Regulas Nr. 639/2014 49. panta 1. punkta "b" apakšpunkta izpratnē kapitālsabiedrībā, kas apstiprināta gados jauniem lauksaimniekiem atbalsta saņemšanai 2015. un 2016. gadā, vairāki jaunie lauksaimnieki reāli un ilgstoši kontrolē kapitālsabiedrības lēmumus, ja kārtējā gadā, kad iesniegts iesniegums gados jaunu lauksaimnieku atbalstam, no 22. maija līdz 31. decembrim tiem kopā pieder vismaz 50 procenti kapitāldaļu un katram atsevišķi - vismaz 20 procenti kapitāldaļu, kā arī ir paraksta tiesības. Ja kāds no gados jauniem lauksaimniekiem turpmākajos gados vairs nekontrolē kapitālsabiedrības lēmumus, uzskatāms, ka tos kontrolē pārējie gados jaunie lauksaimnieki, ja tiem kārtējā gadā, kad iesniegts iesniegums gados jaunu lauksaimnieku atbalstam, no 22. maija līdz 31. decembrim pieder vismaz 50 procenti kapitāldaļu un katram atsevišķi - vismaz 20 procenti kapitāldaļu, kā arī saglabājas paraksta tiesības."

27. Papildināt 12. nodaļu ar 131.1 punktu šādā redakcijā:

"131.1 Atbalstu gados jauniem lauksaimniekiem var saņemt individuālais (ģimenes) uzņēmums, zemnieku saimniecība vai kapitālsabiedrība ne vairāk kā piecus gadus un ne ilgāk kā līdz gadam, pēc kura individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieku saimniecību vai kapitālsabiedrību vairs nekontrolē neviens jaunais lauksaimnieks, kurš to kontrolēja no 22. maija līdz 31. decembrim gadā, kad tā pirmo reizi tika apstiprināta gados jaunu lauksaimnieku atbalstam."

28. Svītrot 132.1 punktā skaitli un vārdu "2015. gadā".

29. Izteikt 133.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"133.3. pārraudzības gadā (no iepriekšējā gada 1. oktobra līdz kārtējā gada 30. septembrim) noslēgtas pēdējās standarta laktācijas laikā ir veikta govju pārraudzība atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku pārraudzību un izslaukums no govs attiecīgajā standarta laktācijā ir vismaz 5500 kilogramu vai govij bioloģiskā saimniecībā - 4500 kilogramu. Prasību par izslaukumu neattiecina uz slaucamām govīm, kuru pirmā standarta laktācija uzsākta pārraudzības gadā (no iepriekšējā gada 1. oktobra līdz kārtējā gada 30. septembrim) un kuru pārraudzība veikta vismaz līdz kārtējā gada 30. septembrim atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku pārraudzību."

30. Izteikt 184. punktu šādā redakcijā:

"184. Brīvprātīgu saistīto atbalstu par sertificētas sēklas kartupeļiem var saņemt, ja:

184.1. attiecīgajā platībā ir iestādīti pirmsbāzes, bāzes vai sertificētas kategorijas pirmās paaudzes sēklas kartupeļi;

184.2. tiek izpildītas kartupeļu sēklaudzēšanas prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kartupeļu sēklaudzēšanu, tostarp iegūta pirmsbāzes, bāzes vai sertificētas kategorijas sēkla;

184.3. kopējā sēklas kartupeļu aizņemtā viena vai vairāku lauku atbalsttiesīgā platība nav mazāka par vienu hektāru un tā ir pieteikta vienotajam platības maksājumam;

184.4. no viena hektāra ir iegūtas un sertificētas vismaz septiņas tonnas sēklas kartupeļu."

31. Papildināt noteikumus ar 185.2 un 185.3 punktu šādā redakcijā:

"185.2 Valsts augu aizsardzības dienests līdz nākamā gada 15. maijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā informāciju par lauksaimnieka kārtējā gadā izaudzēto un līdz nākamā gada 15. maijam sertificēto sēklas kartupeļu apjomu.

185.3 Maksimālo hektāru skaitu, par kuru lauksaimnieks ir tiesīgs saņemt atbalstu, nosaka, dalot šo noteikumu 185.2 punktā minēto sertificēto sēklu apjomu ar šo noteikumu 184.4. apakšpunktā noteikto sēklas kartupeļu ražības rādītāju."

32. Papildināt 191.1. apakšpunktu aiz vārda "kamolzāle" ar vārdu "auzeņairene".

33. Papildināt noteikumus ar 191.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"191.5. no viena hektāra ir iegūts un sertificēts vismaz šo noteikumu 14.2 pielikumā noteiktais attiecīgās sugas un šķirnes sēklu apjoms."

34. Papildināt noteikumus ar 192.2, 192.3 un 192.4 punktu šādā redakcijā:

"192.2 Valsts augu aizsardzības dienests līdz nākamā gada 15. maijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā informāciju par lauksaimnieka kārtējā gadā izaudzēto un līdz nākamā gada 15. maijam sertificēto attiecīgās sugas un šķirnes sēklu apjomu.

192.3 Ja kārtējā gadā izaudzētā sēkla ir sertificēta citā Eiropas Savienības dalībvalstī, lauksaimnieks līdz nākamā gada 15. aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienestā attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts par sēklu sertificēšanu atbildīgās iestādes izsniegtu dokumentu par kārtējā gadā izaudzēto un līdz nākamā gada 15. aprīlim sertificēto attiecīgās sugas un šķirnes sēklu apjomu.

192.4 Maksimālo hektāru skaitu, par kuru lauksaimnieks ir tiesīgs saņemt atbalstu, nosaka, dalot šo noteikumu 192.2 vai 192.3 punktā minēto sertificēto sēklu apjomu ar šo noteikumu 14.2 pielikumā noteikto attiecīgās sugas un šķirnes sēklu ražības rādītāju."

35. Papildināt noteikumus ar 198.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"198.5. no viena hektāra ir iegūts un sertificēts vismaz šo noteikumu 14.2 pielikumā noteiktais attiecīgās sugas un šķirnes sēklu apjoms."

36. Papildināt noteikumus ar 199.2, 199.3 un 199.4 punktu šādā redakcijā:

"199.2 Valsts augu aizsardzības dienests līdz nākamā gada 15. maijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā informāciju par lauksaimnieka kārtējā gadā izaudzēto un līdz nākamā gada 15. maijam sertificēto attiecīgās sugas un šķirnes sēklu apjomu.

199.3 Ja kārtējā gadā izaudzētā sēkla ir sertificēta citā Eiropas Savienības dalībvalstī, lauksaimnieks līdz nākamā gada 15. aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienestā attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts par sēklu sertificēšanu atbildīgās iestādes izsniegtu dokumentu par kārtējā gadā izaudzēto un līdz nākamā gada 15. aprīlim sertificēto attiecīgās sugas un šķirnes sēklu apjomu.

199.4 Maksimālo hektāru skaitu, par kuru lauksaimnieks ir tiesīgs saņemt atbalstu, nosaka, dalot šo noteikumu 199.2 vai 199.3 punktā minēto sertificēto sēklu apjomu ar šo noteikumu 14.2 pielikumā noteikto attiecīgās sugas un šķirnes sēklu ražības rādītāju."

37. Izteikt 13.11. apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"13.11. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par vasaras rapsi un vasaras ripsi".

38. Izteikt 208. un 209. punktu šādā redakcijā:

"208. Brīvprātīgu saistīto atbalstu par vasaras rapsi un vasaras ripsi lauksaimnieks var saņemt, ja kopējā viena vai vairāku ar vasaras rapsi (Brassica napus subsp. napus f. annua) vai vasaras ripsi (Brassica rapa) apsētu lauku atbalsttiesīgā platība nav mazāka par vienu hektāru un tā ir pieteikta vienotajam platības maksājumam.

209. Nosakot vasaras rapša un vasaras ripša atbalsttiesīgo platību, piemēro lineāro samazinājumu saskaņā ar regulas Nr. 639/2014 53. panta 3. punktu."

39. Izteikt 211. punktu šādā redakcijā:

"211. Brīvprātīga saistītā atbalsta likmi par vasaras rapsi un vasaras ripsi saskaņā ar regulas Nr. 639/2014 53. panta 2. punktu attiecīgajā gadā aprēķina, dalot maksimālo atbalsta apmēru ar valstī kopējo atbalsttiesīgo vasaras rapša un vasaras ripša hektāru skaitu kārtējā gadā."

40. Izteikt 213.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"213.1. attiecīgajā platībā audzē tomātus, sīpolus, šalotes sīpolus, ķiplokus, puravus, galviņkāpostus, ziedkāpostus, citus kāpostus (izņemot lopbarības kāpostus), galda kolrābjus, burkānus, galda rāceņus, galda kāļus, galda bietes, mangoldu (lapu bietes), selerijas, redīsus, melnos rutkus, pētersīļus, pastinakus, gurķus, kornišonus, dārza ķirbjus, cukīni, kabačus, patisonus, vīģlapu ķirbjus, lielaugļu ķirbjus, muskata ķirbjus, parastās jeb dārza pupiņas, skābenes, rabarberus, spinātus, mārrutkus, parastās dilles vai salātus;".

41. Papildināt noteikumus ar 222.1 punktu šādā redakcijā:

"222.1 Lauksaimnieks zaudē tiesības piedalīties mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā, ja tas divus gadus pēc kārtas neiesniedz šo noteikumu 222. punktā minēto vienoto iesniegumu vai neizpilda atbalsta saņemšanas nosacījumus."

42. Papildināt noteikumus ar 253. punktu šādā redakcijā:

"253. Lauksaimnieks, kura rīcībā ir mazāk nekā 10 hektāru lauksaimniecības zemes un kurš objektīvu apstākļu dēļ nevar iesniegt vienoto iesniegumu Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, vienoto iesniegumu var iesniegt papīra formā, līdz 10. maijam iesniedzot pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā par vienotā iesnieguma veidlapas un lauku bloku kartes izsniegšanu. Pieprasījumā norāda Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numuru. Lauku atbalsta dienests vienotā iesnieguma veidlapu un lauku bloku karti papīra formā izsniedz pieprasījuma iesniedzējiem no 25. aprīļa triju darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas."

43. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 10. marta
noteikumiem Nr. 126

Kultūraugu un zemes izmantošanas veidu kodu saraksts

Nr.
p. k.
Kultūraugi, zemes izmantošanas veids Kods1 Tiešo maksājumu pasākumi, kuros var izmantot attiecīgos veidus2 Lauku attīstības platībmaksājumi
ENP slāpekli pie-
saistoši kultūr-
augi
BSA par proteīn-
augiem
BSA par vasaras rapsi un vasaras ripsi BSA par sertificētu labības sēklu BSA par sertificētu stiebrzāļu, lopba-
rības augu sēklu
BSA par dārze-
ņiem
BSA par augļiem un ogām biolo-
ģiskās daudz-
veidības uztu-
rēšana zālājos
vidi saudzē-
jošu metožu lietošana dārz-
kopībā
saudzē-
jošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei
rugāju lauks ziemas periodā biolo-
ģiskā lauk-
saimnie-
cība
maksā-
jumi apga-
baliem, kuros ir dabas vai citi speci-
fiski ierobe-
žojumi
1. Graudaugi                            
1.1. Auzas 140       x             x x x
1.2. Auzas ar stiebrzāļu pasēju 141       x               x x
1.3. Kvieši, vasaras 111       x             x x x
1.4. Kvieši, vasaras, ar stiebrzāļu pasēju 113       x               x x
1.5. Kvieši, ziemas 112       x             x x x
1.6. Mieži, vasaras 131       x             x x x
1.7. Mieži, vasaras, ar stiebrzāļu pasēju 133       x               x x
1.8. Mieži, ziemas 132       x             x x x
1.9. Rudzi 121       x             x x x
1.10. Tritikāle, vasaras 150       x             x x x
1.11. Tritikāle, vasaras, ar stiebrzāļu pasēju 152       x               x x
1.12. Tritikāle, ziemas 151       x             x x x
1.13. Griķi 160       x           x x x x
1.14. Griķi ar tauriņziežu pasēju 161       x           x x x x
1.15. Graudaugu un zirņu vai vīķu maisījums ar stiebrzāļu pasēju, kur proteīnaugi ir > 50 % 446   x                   x x
1.16. Graudaugu un zirņu vai vīķu maisījums, kur proteīnaugi ir > 50 % 445   x                 x x x
2. Zālāji                            
2.1. Stiebrzāļu un lopbarības zālaugu maisījumi                            
2.1.1. Ilggadīgie zālāji3 710               x       x x
2.1.2. Aramzemē sētu stiebrzāļu vai lopbarības zālaugu maisījums 720                       x x
2.2. Stiebrzāles tīrsējā                            
2.2.1. Pļavas timotiņš sēklas ieguvei 731         x             x x
2.2.2. Pļavas auzene sēklas ieguvei 732         x             x x
2.2.3. Hibrīdā airene sēklas ieguvei 733         x             x x
2.2.4. Daudzziedu viengadīgā airene sēklas ieguvei 734         x             x x
2.2.5. Sarkanā auzene sēklas ieguvei 735         x             x x
2.2.6. Ganību airene sēklas ieguvei 736         x             x x
2.2.7. Niedru auzene sēklas ieguvei 737         x             x x
2.2.8. Pļavas skarene sēklas ieguvei 738         x             x x
2.2.9. Kamolzāle sēklas ieguvei 739         x             x x
2.2.10. Citur neminētas stiebrzāles 713                       x x
2.2.11. Auzeņairene sēklas ieguvei 761         x             x x
3. Tauriņzieži, tai skaitā pākšaugi tīrsējā                            
3.1. Sarkanais āboliņš 723 x x     x         x   x x
3.2. Baltais āboliņš 724 x x     x         x   x x
3.3. Bastarda āboliņš 725 x x     x         x   x x
3.4. Lucerna 726 x x     x             x x
3.5. Austrumu galega 727 x x     x             x x
3.6. Ragainais vanagnadziņš 728 x       x         x   x x
3.7. Amoliņš 729 x                 x x x x
3.8. Esparsete 714 x                 x x x x
3.9. Lauka pupas 410 x x     x           x x x
3.10. Zirņi 420 x x     x           x x x
3.11. Lupīna (saldā jeb dzeltenā, baltā, šaurlapu) 430 x x     x           x x x
3.12. Vīķi, vasaras 441 x x     x           x x x
3.13. Vīķi, ziemas 442 x x     x           x x x
3.14. Soja 443 x x                   x x
4. Zaļmasas augi un lopbarības sakņaugi                            
4.1. Kukurūza biogāzes ieguvei 791                         x
4.2. Citur neminēta kukurūza 741                     x x x
4.3. Lopbarības bietes, cukurbietes 831                       x x
5. Eļļas augi un šķiedraugi                            
5.1. Kaņepes 170   x                 x x x
5.2. Lini, šķiedras 310                     x x x
5.3. Lini, eļļas 330                     x x x
5.4. Rapsis, vasaras 211     x               x x x
5.5. Rapsis, ziemas 212                     x x x
5.6. Ripsis, vasaras 213     x               x x x
5.7. Ripsis, ziemas 214                     x x x
6. Dārzeņi                            
6.1. Sēklas kartupeļi 821                 x     x x
6.2. Cietes kartupeļi 825                 x     x x
6.3. Kartupeļi, kas citur nav minēti 820                 x     x x
6.4. Tomāti 826           x     x     x x
6.5. Ziedkāposti 842           x     x     x x
6.6. Citur neminēti kāposti (baltie vai sarkanie galviņkāposti, rožu jeb Briseles kāposti, galda kolrābji, sparģeļkāposti, virziņkāposti jeb Savojas kāposti, lapu kāposti, brokoļi, Pekinas kāposti), izņemot lopbarības kāpostus 870           x     x     x x
6.7. Burkāni 843           x     x     x x
6.8. Galda bietes, mangolds (lapu bietes) 844           x     x     x x
6.9. Gurķi un kornišoni 845           x     x     x x
6.10. Sīpoli, šalotes sīpoli, maurloki, lielloku sīpoli un batūni 846           x     x     x x
6.11. Ķiploki 847           x     x     x x
6.12. Puravi 849           x     x     x x
6.13. Galda rāceņi, turnepši 851           x     x     x x
6.14. Galda kāļi 856           x     x     x x
6.15. Selerijas 852           x     x     x x
6.16. Redīsi un melnie rutki 853           x     x     x x
6.17. Pētersīļi 854           x     x     x x
6.18. Pastinaks 855           x     x     x x
6.19. Dārza ķirbis, cukīni, kabači, patisoni 857           x     x     x x
6.20. Vīģlapu, lielaugļu, muskata ķirbis 858           x     x     x x
6.21. Parastās jeb dārza pupiņas 859           x     x     x x
6.22. Skābenes 860           x     x     x x
6.23. Spināti 862           x     x     x x
6.24. Mārrutki 863           x     x     x x
6.25. Salāti 864           x     x     x x
6.26. Parastās dilles 874           x     x     x x
6.27. Topinambūri 865                 x     x x
6.28. Paprika 867                 x     x x
6.29. Baklažāni 868                 x     x x
6.30. Sparģeļi 869                 x     x x
6.31. Dārzeņi, ja vienlaidu platībā augošas BSA2 atbalsttiesīgās dārzeņu kultūraugu sugas katra aizņem mazāk par 0,3 ha un kopējā saimniecības aramzemes platība nav lielāka par 10 ha 871           x     x     x x
7. Augļi un ogas                            
7.1. Zemenes 926             x   x     x x
7.2. Arbūzi un melones 937                 x     x x
8. Ilggadīgie stādījumi                            
8.1. Ābeles 911             x   x     x x
8.2. Bumbieres 912             x   x     x x
8.3. Saldie un skābie ķirši 932             x   x     x x
8.4. Plūmes 914             x   x     x x
8.5. Aronijas 918             x   x     x x
8.6. Smiltsērkšķi 919             x   x     x x
8.7. Avenes 921             x   x     x x
8.8. Upenes 922             x   x     x x
8.9. Sarkanās un baltās jāņogas 933             x   x     x x
8.10. Krūmmellenes (zilenes) 924             x   x     x x
8.11. Lielogu dzērvenes 934             x   x     x x
8.12. Ērkšķogas 927             x   x     x x
8.13. Krūmcidonijas 928             x   x     x x
8.14. Kazenes 929             x   x     x x
8.15. Dārza pīlādži 931             x   x     x x
8.16. Vīnogas 935             x   x     x x
8.17. Augļu koki un ogulāji (izņemot zemenes), ja vienlaidu platībā augošas BSA2 atbalsttiesīgās augļu koku un ogulāju sugas katra aizņem mazāk par 0,3 ha 950             x   x     x x
8.18. Citur neminēti ilggadīgie stādījumi4 952                 x     x x
8.19. Kokaugu stādaudzētavas lauksaimniecības zemē 640                         x
8.20. Rabarberi 861           x     x     x x
9. Īscirtmeta atvasāji, enerģijas augi                            
9.1. Apse 644                         x
9.2. Kārkli 645                         x
9.3. Baltalksnis 646                         x
9.4. Miežabrālis 641                         x
9.5. Klūdziņprosa 642                         x
10. Pārējie                            
10.1. Garšaugi un kultivēti ārstniecības augi (fenhelis, baziliks, timiāns, estragons, anīss, majorāns, oregano jeb raudene, salvija, izops, piparmētra, pupumētra, vērmele, lofants, naktssvece, deviņvīru spēks, ābolmētra, citronmelisa, tauksakne, ehinācija, ārstniecības lupstājs, dižzirdzene, raspodiņš, sirds mātere) 848                   x   x x
10.2. Sierāboliņš 880                   x   x x
10.3. Kumelīte 881                   x   x x
10.4. Kliņģerīte 882                   x   x x
10.5. Cigoriņš 883                   x   x x
10.6. Ārstniecības gurķene 884                   x   x x
10.7. Sējas koriandrs jeb kinza 877                   x   x x
10.8. Ķimene 878                   x   x x
10.9. Mārdadzis 879                   x   x x
10.10. Sinepe 215                   x   x x
10.11. Sinepe ar tauriņziežu pasēju 216                   x   x x
10.12. Facēlija 715         x         x x x x
10.13. Facēlija ar tauriņziežu pasēju 716         x         x   x x
10.14. Citi kultivēti nektāraugi (ežziede, biškrēsliņš, pūķgalve, melisa, daglītis, dedestiņa, kaķumētra) 930                   x x x x
10.15. Papuve 610                       x x
10.16. Dažādi kultūraugi nelielā aramzemes platībā vai vairāki kultūraugi, audzēti vienlaidu laukā, ja katrs no kultūraugiem attiecīgajā laukā aizņem mazāk par 0,3 ha5 811                 x x   x x
10.17. Pārējie citur neminētie kultūraugi, sēti tīrsējā aramzemē4 872                       x x
10.18. Pārējie citur neminētie kultūraugi, sēti kā kultūraugu maisījums aramzemē 873                       x x
10.19. Platības, kurās dabiski iesējušos augu īpatsvars pārsniedz 40 %6 792                         x
10.20. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme, par kuru kārtējā gadā nevar saņemt atbalstu7 620                          
10.21. Ilggadīgie stādījumi vai aramzeme, izņemot aramzemē sētus zālājus8, ko lauksaimnieks deklarē, piesakoties mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam 101                         x

Piezīmes.

1 Kods - kultūraugu un lauksaimniecības zemes izmantošanas veida kods.

2 ENP - ekoloģiski nozīmīga platība, BSA - brīvprātīgs saistītais atbalsts.

3 Ilggadīgie zālāji ir zālāju platības, kas līdz 2014. gadam deklarētas kā pastāvīgās pļavas un ganības. Pie ilggadīgajiem zālājiem deklarē platību, kura piecus gadus pēc kārtas ir deklarēta kā aramzemē sētu stiebrzāļu un (vai) lopbarības zālaugu (āboliņa, lucernas, vīķu, amoliņa, esparsetes, austrumu galegas, ragaino vanagnadziņu) maisījums vai kā stiebrzāles tīrsējā, vai kā lopbarības zālaugi tīrsējā. Pie ilggadīgiem zālājiem deklarē arī platību, kas atzīta par bioloģiski vērtīgu zālāju vai no lauksaimnieciskās darbības atkarīgu ES nozīmes zālāju biotopu, vai putnu dzīvotni.

4 Persiki, aprikozes, plūškoki, irbenes, korintes, sausserži (ēdamo augļu šķirnes), kizili, aktinīdijas, citronliānas, lazdas (ēdamo augļu šķirnes) u. c.

5 Deklarējot kultūraugus ar šādu nosaukumu, lauksaimnieks, kura aramzemes platība ir vismaz 10 hektāri, pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma iesniedz deklarāciju par attiecīgajā platībā audzētiem kultūraugiem, norādot informāciju par katru atsevišķu kultūraugu atbilstoši regulas Nr. 1307/2013 44. panta 4. punkta "a" vai "b" apakšpunktam un tā aizņemto platību saskaņā ar šo noteikumu 101. punktu.

6 Platības, kurās saskaņā ar šo noteikumu 14. punktu sēti vai audzēti kultūraugi, kuru īpatsvars laikposmā no kārtējā gada 25. jūnija līdz 31. augustam ir mazāks par 60 % no laukā augošiem augiem, tostarp tiem, kas iesējušies dabiski.

7 Lauksaimniecības zeme, par kuru kārtējā gadā nevar saņemt atbalstu, - lauksaimniecības zemes platība, kas nav apstrādāta ilgākā laikposmā (platība sākusi apaugt ar krūmiem vai krūmu atvasēm vai nav pļauta zāle, un par to liecina vairāku gadu laikā izveidojies kūlas slānis).

8 Ar attiecīgo kodu deklarējami lauksaimniecības zemes gabali saskaņā ar šo noteikumu 59.2. apakšpunktu."

44. Papildināt noteikumus ar 2.1 pielikumu šādā redakcijā:

"2.1 pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 10. marta
noteikumiem Nr. 126

Minimālās satura prasības iesniegumam jaunu lauku un ekoloģiski nozīmīgu platību iekļaušanai lauku reģistrā

Iesniegumā par jaunu lauku un jaunu ekoloģiski nozīmīgu platību iekļaušanu lauku reģistrā ietver šādu informāciju:

1) informāciju par klientu - vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, personas kodu vai reģistrācijas numuru, Lauku atbalsta dienesta klienta numuru;

2) informāciju par jauno lauku un jauno ekoloģiski nozīmīgo platību - novadu, pagastu, lauku bloka numuru vai kadastra numuru;

3) norāda šo noteikumu 116.2, 116.3. vai 116.5. apakšpunktā minēto ekoloģiski nozīmīgās platības veidu, kurš iekļaujams Lauku atbalsta dienesta lauku reģistra ekoloģiski nozīmīgu platību slānī;

4) ja nepieciešams, pievieno piezīmes."

45. Izteikt 3. un 4. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 10. marta
noteikumiem Nr. 126

Aktīva lauksaimnieka statusa pierādījuma deklarācija

1. Informācija par klientu
(Aizpildīt drukātiem burtiem)
             
Vārds                                          
             
Uzvārds                                          
                             
Personas kods               -                          
             
Firma (nosaukums)                                          
                               
Reģistrācijas numurs                                    
                                     
LAD klienta reģistrācijas numurs                                  
Mobilā vai fiksētā tālruņa numurs                                    
                 
E-pasta adrese                                        

Deklarācijā iekļauta informācija par šādām ar atbalsta pretendentu saistītajām personām (norāda personas vārdu, uzvārdu vai firmu un personas kodu vai reģistrācijas numuru):

Persona, uz kuru attiecas Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumu Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" 34. punktā minētās darbības jomas, tiks uzskatīta par aktīvu lauksaimnieku, ja tā iesniegs pierādījumus, kas sagatavoti atbilstoši paraugam šīs deklarācijas I vai II daļā, vai norādīs atbilstību Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumu Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" 38. punktā minētajam kritērijam.

2. Iesniegtais pierādījums 
(Atbilstošo atzīmēt ar "X")

      Deklarācijas I daļa
Ja persona vēlas iesniegt pierādījumu, kas apliecina atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (turpmāk - regula Nr. 1307/2013), 9. panta 2. punkta trešās daļas "a" apakšpunkta kritērijam, tā aizpilda deklarācijas I daļu.
     
   
     

Deklarācijas II daļa
Ja persona vēlas iesniegt pierādījumu, kas apliecina atbilstību Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumu Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" 38. punkta kritērijam un kas atbilst regulas Nr. 1307/2013 9. panta 2. punkta trešās daļas "c" apakšpunktā noteiktajam, tā aizpilda deklarācijas II daļu.

     
     
Ar parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.
                               
Datums*     .     . 2 0     . Paraksts*
                                                     

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

I daļa

Pierādījums par atbilstību regulas Nr. 1307/2013 9. panta 2. punkta trešās daļas "a" apakšpunktā noteiktajam kritērijam - gada tiešo maksājumu summa ir vismaz 5 % no kopējiem ieņēmumiem, kas gūti no nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā noslēgtajā pārskata gadā.

Lai noteiktu personas atbilstību kritērijam, sniedzama šāda informācija:
(skatīt I daļas aizpildīšanas instrukciju)

Pārskata gads, par kuru sniegta informācija        
                       
1. postenis. Ieņēmumi no nelauksaimnieciskās darbības, tai skaitā               ,    
                     
1.1. postenis. Neto apgrozījums no nelauksaimnieciskās darbības               ,    
                   
1.2. postenis. PVN un akcīzes nodoklis no nelauksaimnieciskās               ,    
darbības                    
                   
1.3. postenis. Atbalsta maksājumi par nelauksaimniecisko darbību               ,    
                   
2. postenis. Tiešie maksājumi               ,    
                   
3. postenis. Tiešo maksājumu daļa no ieņēmumiem, kas gūti no               ,    
nelauksaimnieciskām darbībām, %                    

Aprēķina: (2. postenis : 1. postenis) x 100 %

Lauksaimnieks uzskatāms par aktīvu lauksaimnieku, ja 3. postenī norādītais rādītājs ir 5 % vai vairāk (tiešo maksājumu summa ir vismaz 5 % no ieņēmumiem, kas gūti no nelauksaimnieciskām darbībām).

I daļas aizpildīšanas instrukcija

Lai atbilstoši aizpildītu un aprēķinātu pozīcijas deklarācijas I daļā, iepazīstieties ar deklarācijas aizpildīšanas norādījumiem.

Ieņēmumus veido:

neto apgrozījums - tie ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīts pievienotās vērtības nodoklis un akcīzes nodoklis;

pievienotās vērtības nodoklis (PVN) un akcīzes nodoklis;

• Eiropas Savienības un jebkurš valsts atbalsts.

1. postenī "Ieņēmumi no nelauksaimnieciskās darbības" norāda visus tos ieņēmumus par pēdējo noslēgto pārskata gadu, kuri nav ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības (skatīt skaidrojumu "Ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības").

Ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības ir ieņēmumi, ko lauksaimnieks guvis no lauksaimnieciskās darbības savā saimniecībā par pēdējo noslēgto pārskata gadu, un tie ir:

• ieņēmumi no lauksaimniecības produktu* (skatīt skaidrojumu "Lauksaimniecības produkti") ražošanas vai audzēšanas, tostarp ražas novākšanas, slaukšanas, dzīvnieku audzēšanas un turēšanas lauksaimniecības nolūkā;

• ieņēmumi no savā īpašumā esošu, tostarp iepirktu, lauksaimniecības produktu* pārstrādes, ja ar šādu produktu pārstrādi tiek iegūts cits lauksaimniecības produkts*;

• ieņēmumi no atbalsta par lauksaimniecisko darbību. Personai, kurai aktīva lauksaimnieka statusa pierādīšanai ir jāiesniedz šī deklarācija, šo summu paziņo Lauku atbalsta dienests.

Piezīme.* Lauksaimniecības produkti ir produkti, kas minēti Līguma par Eiropas Savienības darbību 1. pielikumā (izņemot zivsaimniecības produktus), kā arī kokvilna. Lauksaimniecības produkti nav tie produkti, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulas Nr. 510/2014, ar kuru nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 1216/2009 un (EK) Nr. 614/2009 (turpmāk - regula Nr. 510/2014), 1. pielikumā, un ieņēmumi no tiem jānorāda 1. postenī "Ieņēmumi no nelauksaimnieciskās darbības".

1. postenī "Ieņēmumi no nelauksaimnieciskās darbības" norāda 1.1. posteņa "Neto apgrozījums no nelauksaimnieciskās darbības", 1.2. posteņa "PVN un akcīzes nodoklis no nelauksaimnieciskās darbības" un 1.3. posteņa "Atbalsta maksājumi par nelauksaimniecisko darbību" kopsummu.

1.3. postenī "Atbalsta maksājumi par nelauksaimniecisko darbību" norāda visus tos atbalsta maksājumus par pēdējo noslēgto pārskata gadu, kas nav atbalsta maksājumi par lauksaimniecisko darbību, par kuriem Lauku atbalsta dienests personai ir sniedzis informāciju. Ja Lauku atbalsta dienesta rīcībā ir informācija par personas saņemtajiem atbalsta maksājumiem par nelauksaimniecisko darbību, tas personai šo summu paziņo.

2. postenī "Tiešie maksājumi" norāda Lauku atbalsta dienesta sniegto informāciju par tiešo maksājumu summu. To aprēķina saskaņā ar regulas Nr. 639/2014 12. panta 1. un 2. punktu.

II daļa

Pierādījums par atbilstību regulas Nr. 1307/2013 9. panta 2. punkta trešās daļas "b" apakšpunkta kritērijam un Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumu Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" 38. punktā noteiktajam, ka personas darījumdarbības vai personas galvenie mērķi ir lauksaimnieciskā darbība, ja kopējais apgrozījums, kas iegūts no lauksaimnieciskām darbībām pēdējā noslēgtajā pārskata gadā, par kuru ir pieejami šādi pierādījumi, ir vismaz viena trešā daļa no kopējā apgrozījuma pēdējā noslēgtajā pārskata gadā.

Lai noteiktu personas atbilstību kritērijam, sniedzama šāda informācija:
(skatīt II daļas aizpildīšanas instrukciju)

Pārskata gads, par kuru sniegta informācija        
   
1. postenis. Apgrozījums no lauksaimnieciskās darbības, tai skaitā               ,    
   
1.1. postenis. Neto apgrozījums no lauksaimnieciskās darbības               ,    
   
1.2. postenis. Atbalsta maksājumi par lauksaimniecisko darbību               ,    
   
2. postenis. Apgrozījums no nelauksaimnieciskās darbības, tai skaitā               ,    
   
2.1. postenis. Neto apgrozījums no nelauksaimnieciskās darbības               ,    
   
2.2. postenis. Atbalsta maksājumi par nelauksaimniecisko darbību               ,    
   
3. postenis. Kopējais apgrozījums               ,    

Aprēķina: 1. postenis + 2. postenis

                   
           
4. postenis. No lauksaimnieciskām darbībām gūtā apgrozījuma   ,                
daļa no kopējā apgrozījuma                    

Aprēķina: 1. postenis : 3. postenis

Lauksaimnieks uzskatāms par aktīvu lauksaimnieku, ja 4. postenī norādītais rādītājs ir 0,3333 vai lielāks (kopējais apgrozījums, kas iegūts no lauksaimnieciskām darbībām, ir vismaz 1/3 no kopējā apgrozījuma).

II daļas aizpildīšanas instrukcija

Lai atbilstoši aizpildītu un aprēķinātu pozīcijas deklarācijas II daļā, iepazīstieties ar deklarācijas aizpildīšanas norādījumiem.

Apgrozījumu veido:

neto apgrozījums - tie ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīts pievienotās vērtības nodoklis un akcīzes nodoklis;

• Eiropas Savienības un jebkurš valsts atbalsts.

Apgrozījums no lauksaimnieciskās darbības ir apgrozījums, ko lauksaimnieks saņēmis no lauksaimnieciskās darbības savā saimniecībā par pēdējo noslēgto pārskata gadu, un tas ir:

• neto apgrozījums no lauksaimniecības produktu* (skatīt skaidrojumu "Lauksaimniecības produkti") ražošanas vai audzēšanas, tostarp ražas novākšanas, slaukšanas, dzīvnieku audzēšanas un turēšanas lauksaimniecības nolūkā;

• neto apgrozījums no savā īpašumā esošu, tostarp iepirktu, lauksaimniecības produktu* pārstrādes, ja ar šādu produktu pārstrādi tiek iegūts cits lauksaimniecības produkts*;

• ieņēmumi no atbalsta par lauksaimniecisko darbību. Personai, kurai aktīva lauksaimnieka statusa pierādīšanai ir jāiesniedz šī deklarācija, šo summu paziņo Lauku atbalsta dienests. Šo summu norāda 1.2. postenī "Atbalsta maksājumi par lauksaimniecisko darbību".

Piezīme. * Lauksaimniecības produkti ir produkti, kas minēti Līguma par Eiropas Savienības darbību 1. pielikumā (izņemot zivsaimniecības produktus), kā arī kokvilna. Lauksaimniecības produkti nav tie produkti, kas minēti regulas Nr. 510/2014 1. pielikumā, un apgrozījums no tiem jānorāda 2. postenī "Apgrozījums no nelauksaimnieciskās darbības".

1. postenī "Apgrozījums no lauksaimnieciskās darbības" norāda 1.1. posteņa "Neto apgrozījums no lauksaimnieciskās darbības" un 1.2. posteņa "Atbalsta maksājumi par lauksaimniecisko darbību" kopsummu.

2. postenī "Apgrozījums no nelauksaimnieciskās darbības" norāda visu to apgrozījumu par pēdējo noslēgto pārskata gadu, kas nav iekļaujams 1. postenī "Apgrozījums no lauksaimnieciskās darbības" (skatīt skaidrojumu "Apgrozījums no lauksaimnieciskās darbības").

2. postenī "Apgrozījums no nelauksaimnieciskās darbības" norāda 2.1. posteņa "Neto apgrozījums no nelauksaimnieciskās darbības" un 2.2. posteņa "Atbalsta maksājumi par nelauksaimniecisko darbību" kopsummu.

2.2. postenī "Atbalsta maksājumi par nelauksaimniecisko darbību" norāda visus tos atbalsta maksājumus par pēdējo noslēgto pārskata gadu, kas nav 1.2. postenī norādītie "Atbalsta maksājumi par lauksaimniecisko darbību", par kuriem Lauku atbalsta dienests personai ir sniedzis informāciju.

4. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 10. marta
noteikumiem Nr. 126

Deklarācija par iepriekšējā gadā izmaksātajām darba algām, kas saistītas ar lauksaimniecisko darbību

1. Informācija par klientu
(Aizpildīt drukātiem burtiem)
   
Vārds                                          
   
Uzvārds                                          
                   
Personas kods               -                          
   
Firma (nosaukums)                                          
                   
Reģistrācijas numurs                                  
                           
LAD klienta reģistrācijas numurs                                  
 
Mobilā vai fiksētā tālruņa numurs                                    
       
E-pasta adrese                                        
       
Gads, par kuru sniegta informācija        
Nr. p. k. Darbinieka personas
kods

Vārds, uzvārds Darba alga pirms nodokļu nomaksas (euro) Aprēķinātās
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
(euro)

Uzņēmējdarbības
riska valsts nodeva
(euro)

Nostrādāto stundu
skaits, veicot lauksaimniecisku darbību

Ar darbaspēka algošanu saistītie izdevumi
(4 + 5 + 6)

1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
               
Gadā kopā  
Ar parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.
                               
Datums*     .     . 2 0     . Paraksts*
                                                     

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. Deklarācijā minēto terminu skaidrojums un deklarācijas aizpildīšanas kārtība

Lauksaimnieciskā darbība ir savā saimniecībā veikta darbība:

• lauksaimniecības produktu* ražošana vai audzēšana, tostarp ražas novākšana, slaukšana, dzīvnieku audzēšana un turēšana lauksaimniecības nolūkā;

• savā īpašumā esošu, tostarp iepirktu, lauksaimniecības produktu* pārstrāde, ja ar šādu produktu pārstrādi tiek iegūts cits lauksaimniecības produkts*.

Piezīme. * Lauksaimniecības produkti ir produkti, kas minēti Līguma par Eiropas Savienības darbību 1. pielikumā (izņemot zivsaimniecības produktus), kā arī kokvilna. Lauksaimniecības produkti nav tie produkti, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulas (ES) Nr. 510/2014, ar kuru nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 1216/2009 un (EK) Nr. 614/2009, 1. pielikumā. Ieņēmumi no tiem jānorāda 1. postenī "Ieņēmumi no nelauksaimnieciskās darbības".

Darba alga pirms nodokļu nomaksas ir alga pirms darba ņēmēja nodokļu nomaksas. 4. ailē norāda darba ņēmējam par lauksaimniecisku darbību veikšanu izmaksātās darba algas, kā arī par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu piešķirtās naudas summu. Attiecīgā summa atbilst veiktajam lauksaimnieciskās darbības apjomam periodā, par kuru tiek iesniegta šī deklarācija.

Uzņēmējdarbības riska valsts nodevu darba devēja ziņojumā norāda darba devēji, kuriem saskaņā ar Maksātnespējas likumu var pasludināt juridiskās personas maksātnespējas procesu vai saskaņā ar Kredītiestāžu likumu var pasludināt kredītiestādes maksātnespēju, ja darba devējs ir kredītiestāde, par darbiniekiem, ar kuriem attiecīgajiem darba devējiem saskaņā ar Darba likumu ir nodibinātas darba tiesiskās attiecības.

Ar darbaspēka algošanu saistītos izdevumus aprēķina, saskaitot 4. ailē norādītās darba algas, 5. ailē norādītās aprēķinātās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un 6. ailē norādītās uzņēmējdarbības riska valsts nodevas.

7. ailē norāda stundu skaitu, ko darba ņēmējs ir nostrādājis, veicot lauksaimniecisko darbību.

Maksājuma samazinājums netiek piemērots summai par gadā kopā izmaksātajiem ar darbaspēka algošanu saistītajiem izdevumiem (8. aile)."

46. Izteikt 5. pielikuma 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2. Pasākumi attiecībā uz mēslošanas līdzekļu lietošanu un uzskaiti (attiecas uz īpaši jutīgajām teritorijām)
Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 834 "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem" 3.1.1., 3.3.2. un 3.3.4. apakšpunkts un 6. punkts"

47. Svītrot 5. pielikuma 2.3. apakšpunktu.

48. Izteikt 5. pielikuma 3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2. Pasākumi attiecībā uz aizsargājamām augu sugām
Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 940 "Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu" 45.9., 45.10. un 45.12. apakšpunkts"

49. Izteikt 5. pielikuma 7.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2. Novietnes dzīvnieku reģistrs un informācijas sniegšana
Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 17. jūlija Regulas (EK) Nr. 1760/2000, ar ko izveido liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 820/97, 7. pants
Ministru kabineta 2014. gada 15. jūlija noteikumu Nr. 393 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība" 16.1. apakšpunkts, 17. un 18. punkts, 27.5. un 27.6. apakšpunkts, 27.1, 28., 29., 31., 32. un 44. punkts"

50. Izteikt 5. pielikuma 8.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2. Novietnes dzīvnieku reģistrs un informācijas sniegšana
Padomes 2003. gada 17. decembra Regulas (EK) Nr. 21/2004, ar ko izveido aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un Direktīvas 92/102/EEK un 64/432/EEK, 3. un 5. pants
Ministru kabineta 2014. gada 15. jūlija noteikumu Nr. 393 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība" 16.3. apakšpunkts, kā arī 17. un 18. punkts, 27.1., 27.5. un 27.6. apakšpunkts, 27.1, 28., 29., 31. un 32. punkts"

51. Izteikt 5. pielikuma 10.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.3. Ministru kabineta 2011. gada 13. decembra noteikumu Nr. 950 "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi" 3., 9., 12. un 13. punkts"

52. Izteikt 8. pielikumu šādā redakcijā:

"8. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 10. marta
noteikumiem Nr. 126

Iesniegums platības iekļaušanai kaņepju THC monitoringā
(Aizpildīt drukātiem burtiem)

I. Informācija par klientu

Vārds                                                  
Uzvārds                                                  
Firma (nosaukums)                                                
Personas kods/reģistrācijas Nr.                                      
LAD klienta reģistrācijas numurs                              
Adrese

II. Kontaktinformācija

Tālruņa numurs                   Mobilā tālruņa numurs                
E-pasta adrese

III. Informācija par platību

Kaņepju platība (ha), kas pieteikta vienotajam platības            

maksājumam (ņemot vērā papildinājumus un labojumus)

 

Ar parakstu apliecinu, ka:

1) līdz kārtējā gada 30. jūnijam samaksāšu Valsts augu aizsardzības dienesta izsniegtajā rēķinā norādīto summu;

2) sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

3) apzinos, ka par nepatiesas vai neprecīzas informācijas sniegšanu dalība THC monitoringā var tikt anulēta un iemaksātā summa netiks atmaksāta.

IV. Datums un paraksts*

Datums     .     . 2 0     . Paraksts
                               
                        Vārds                      
                        Uzvārds                      
                                                     

V. Pieņēma
(aizpilda Valsts augu aizsardzības dienesta darbinieks)

Datums     .     . 2 0     . Paraksts
                               
                        Vārds                      
                        Uzvārds                      
                                                     

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

53. Izteikt 12. un 13. pielikumu šādā redakcijā:

"12. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 10. marta
noteikumiem Nr. 126

Liellopu gaļas šķirņu un kombinēto šķirņu saraksts

1. Gaļas šķirnes

Nr. p. k. Gaļas šķirnes Saīsinājums
1. Šarolē SA
2. Herefordas HE
3. Aberdinangus AB
4. Limuzinas LI
5. Hailandes HA
6. Galovejas GA
7. Beļģijas zilā BZ
8. Hekes HK
9. Blondais akvitānietis BA
10. Aubrak AU
11. Pjemontas PM
12. Deksteras DR
13. Saleras SL
14. Shorthom BS
15. Vagjū VA
16. Gaļas šķirņu krustojums XG

2. Kombinētās šķirnes

Nr. p. k. Kombinētās (piena-gaļas) šķirnes Saīsinājums
1. Stepju pelēkā SP
2. Simentāles SI
3. Tiroles pelēkā TP
4. Montbeljardas MO
5. Šveices brūnā OB

 

13. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 10. marta
noteikumiem Nr. 126

Gaļas un kombinēto vilnas-gaļas aitu šķirņu saraksts

1. Gaļas šķirnes

Nr. p. k. Gaļas šķirnes Saīsinājums
1. Il de France IF
2. Tekselas T
3. Igaunijas baltgalve IB
4. Šarolē SA
5. Vācijas merino, vietējā VMV
6. Swifter SW
7. Sufolkas S
8. Dorperas DOR
9. Dorsetas DRS
10. Persijas melngalve PM
11. Dala DAL
12. Norvēģijas baltā NW
13. Gaļas šķirņu krustojums XG

2. Kombinētās šķirnes

Nr. p. k. Kombinētās (vilnas-gaļas) šķirnes Saīsinājums
1. Latvijas tumšgalve LT
2. Igaunijas tumšgalve IT
3. Lietuvas melngalve LM
4. Vācijas melngalve VM
5. Oksforddaunas OX
6. Hempšīras HEM
7. Haidšnukes ragainā pelēkā HRP
8. Somijas landrase SL
9. Soa SO
10. Gotlandes GOT
11. Romanovas R
12. Leisteres LEI
13. Jakoba JK"

54. Izteikt 14.1 pielikumu šādā redakcijā:

"14.1 pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 10. marta
noteikumiem Nr. 126

Brīvprātīga saistītā atbalsta maksimālais apmērs (EUR)

Nr. p. k. Saistītā atbalsta nosaukums 2015. gads 2016. gads 2017. gads
1. Par slaucamām govīm 12 382 996 14 095 178 17 163 906
2. Par kazām 94 886 108 006 120 954
3. Par liellopiem 3 314 350 3 728 228 4 136 679
4. Par aitām 249 239 402 437 554 510
5. Par cietes kartupeļiem 207 146 207 146 207 146
6. Par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām 291 392 291 392 291 392
7. Par sertificētas sēklas kartupeļiem 160 218 160 218 160 218
8. Par sertificētām labības sēklām 730 833 730 833 730 833
9. Par vasaras rapsi un vasaras ripsi 1 431 801 1 894 275 1 003 315
10. Par augļiem un ogām 682 825 777 239 870 414
11. Par dārzeņiem 1 124 867 1 280 401 1 433 896
12. Par proteīnaugiem 3 620 880 4 115 280 4 608 620
13. Par miežiem 2 865 167 3 073 967 3 282 767"

55. Papildināt noteikumus ar 14.2 pielikumu šādā redakcijā:

"14.2 pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 10. marta
noteikumiem Nr. 126

Sertificētu sēklu minimālais ražības apjoms

Nr. p. k. Kultūraugu sugas t/ha
1. Stiebrzāles  
1.1. Pļavas timotiņš 0,10
1.2. Pļavas auzene 0,10
1.3. Sarkanā auzene 0,10
1.4. Daudzziedu viengadīgā airene 0,32
1.5. Hibrīdā airene 0,30
1.6. Ganību airene 0,27
1.7. Kamolzāle 0,10
1.8. Auzeņairene 0,25
1.9. Niedru auzene 0,26
1.10. Pļavas skarene 0,10
2. Tauriņzieži  
2.1. Sarkanais āboliņš 0,05
2.2. Baltais āboliņš 0,05
2.3. Lucerna 0,05
2.4. Austrumu galega 0,15
2.5. Bastarda āboliņš 0,05
2.6. Facēlija 0,05
2.7. Ragainais vanagnadziņš 0,05
3. Pākšaugi  
3.1. Zirņi 0,50
3.2. Lauka pupas 1,20
3.3. Lupīnas (saldā jeb dzeltenā, baltā, šaurlapu) 0,40
3.4. Vīķi 0,40
4. Labība  
4.1. Mieži, vasaras 1,00
4.2. Kvieši, vasaras 1,10
4.3. Auzas 1,00
4.4. Griķi 0,40
4.5. Tritikāle, vasaras 1,00
4.6. Kvieši, ziemas 1,30
4.7. Rudzi 1,40
4.8. Tritikāle, ziemas 1,40
4.9. Mieži, ziemas 1,20"

Ministru prezidenta vietā -
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 147Pieņemts: 14.03.2017.Stājas spēkā: 25.03.2017.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 62, 24.03.2017. OP numurs: 2017/62.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
289605
25.03.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)