Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 133

Rīgā 2017. gada 7. martā (prot. Nr. 11 29. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
13. panta pirmo, otro, 2.1, ceturto un piekto daļu,
20. panta astoto daļu, 20.1 panta trešo un ceturto daļu,
20.2 panta piekto daļu un 23. panta pirmo, 1.2 un otro daļu,
likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 38. panta otro daļu,
Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 4. panta devīto daļu
un Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 6. panta devīto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 145. nr.; 2011, 52., 157., 205. nr.; 2012, 48., 161. nr.; 2013, 37., 224. nr.; 2014, 6., 72., 190. nr.; 2015, 61. nr.; 2016, 67., 220. nr.; 2017, 26. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 13. panta pirmo, otro, 2.1, ceturto un piekto daļu, 20. panta astoto daļu, 20.1 panta trešo un ceturto daļu, 20.2 panta piekto daļu un 23. panta pirmo, 1.2 un otro daļu, likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 38. panta otro daļu, Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 4. panta devīto daļu un Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 6. panta devīto daļu";

1.2. aizstāt norādē, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, vārdus "ceturto un piekto" ar vārdiem "ceturto, piekto un sesto";

1.3. aizstāt 8. punkta ievaddaļā un 8.3 punktā vārdus "(tai skaitā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs)" ar vārdiem "(tai skaitā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs un jaunuzņēmums)";

1.4. papildināt noteikumus ar 8.8 punktu šādā redakcijā:

"8.8 Ja saskaņā ar šo noteikumu 8.1. apakšpunktu persona ir reģistrēta kā darba ņēmējs, bet nav uzsākusi darbu, darba devējam ir pienākums vienas dienas laikā reģistrēt darba ņēmēja statusa zaudēšanu (ziņu kods - 26) ar darba ņēmēja statusa iegūšanas dienu.";

1.5. papildināt noteikumus ar 25.11., 25.12., 25.13., 25.14., 25.15. un 25.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.11. par jaunuzņēmuma darba ņēmējiem, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai un kuri ir pakļauti visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem;

25.12. par jaunuzņēmuma darba ņēmējiem, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai un kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir izdienas pensijas saņēmēji vai kuri ir personas ar invaliditāti - valsts speciālās pensijas saņēmējas);

25.13. par jaunuzņēmuma darba ņēmējiem, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai un kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi));

25.14. par jaunuzņēmuma darba ņēmējiem, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā un kuri ir pakļauti visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem;

25.15. par jaunuzņēmuma darba ņēmējiem, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā un kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir izdienas pensijas saņēmēji vai kuri ir personas ar invaliditāti - valsts speciālās pensijas saņēmējas);

25.16. par jaunuzņēmuma darba ņēmējiem, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā un kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi)).";

1.6. svītrot 26.3. apakšpunktā vārdus "vai aprēķinātās minimālās obligātās iemaksas";

1.7. papildināt noteikumus ar 26.1 punktu šādā redakcijā:

"26.1 Jaunuzņēmums par darba ņēmējiem, kuriem tiek piemērota atbalsta programma fiksēta maksājuma veikšanai, aizpilda arī darba devēja ziņojuma (3. pielikums) 12. un 13. aili un norāda pensiju līmeni, kurā tiek veiktas apdrošināšanas iemaksas.";

1.8. aizstāt 29. punktā vārdus "(maksātnespējas procesa administrators)" ar vārdiem "(maksātnespējas procesa administrators un jaunuzņēmums)";

1.9. papildināt noteikumus ar 29.1 punktu šādā redakcijā:

"29.1 Ja darba ņēmējam tiek piemērota atbalsta programma fiksēta maksājuma veikšanai, pārskata mēnesī jaunuzņēmums precizē viņa darba ienākumus, obligātās iemaksas, iemaksas pensiju apdrošināšanai un solidaritātes nodokli par iepriekšējo mēnesi pirms pārskata mēneša. Darba devēja ziņojumā norāda darba ienākumus (6. aile) un obligāto iemaksu (7. aile), iemaksu pensiju apdrošināšanai (14. aile) un solidaritātes nodokļa (15. aile) palielinājumu vai samazinājumu.";

1.10. papildināt noteikumus ar 30.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.7. darba devējs - saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta tematiskajā pārbaudē konstatēto.";

1.11. papildināt 30.1 punktu aiz vārdiem "darba ņēmēja" ar vārdiem "(izņemot jaunuzņēmuma darba ņēmēju, kuram tiek piemērota atbalsta programma fiksēta maksājuma veikšanai)";

1.12. papildināt noteikumus ar 31.1 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Ja tiek precizēti darba ņēmēja darba ienākumi un obligātās iemaksas 30.1., 30.2., 30.3. vai 30.7. apakšpunktā minētajos gadījumos un Valsts ieņēmumu dienestā nav ziņu par darba ņēmēja statusa iegūšanu vai zaudēšanu, darba devējam ir pienākums iesniegt arī ziņas par darba ņēmēja statusu par pagājušo periodu. Minētajos gadījumos Valsts ieņēmumu dienests reģistrē katru darba ņēmēju kā sociāli apdrošinātu personu ar datumu, kuru darba devējs norādījis ziņās par darba ņēmējiem.";

1.13. papildināt III nodaļu ar 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Jaunuzņēmums, kas Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā minēto atbalsta programmu periodā zaudējis tiesības izmantot atbalsta programmu, ne vēlāk kā viena kalendāra mēneša laikā pēc minēto tiesību zaudēšanas iesniedz darba devēja ziņojumu par darba ņēmējiem, kuriem bija piemērota atbalsta programma fiksēta maksājuma veikšanai, un aizpilda iepriekšējo pārskata mēnešu darba devēja ziņojumus (3. pielikums), norādot šos darba ņēmējus vispārējā nodokļu režīmā saskaņā ar šo noteikumu 25.1., 25.2. un 25.3. apakšpunktu un 26. punktu.";

1.14. papildināt noteikumus ar 44.1 punktu šādā redakcijā:

"44.1 Noteikumu 8.8 un 31.1 punkts stājas spēkā 2017. gada 1. jūlijā.";

1.15. papildināt 1. pielikuma tabulu "Ziņu kods un tā atšifrējums" ar 22. punktu šādā redakcijā:

"22.

26

Darba ņēmēja statusa zaudēšana, ja persona nav uzsākusi darbu"

1.16. izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 7. septembra
noteikumiem Nr. 827

Nodokļu maksātāja kods           

 

(darba devēja nosaukums vai vārds un uzvārds)


Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī

   

. gada

   
     

(mēnesis)

 

Darba ienākumu izmaksas datums  

darba ņēmēji, kuri ir apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem

darba ņēmēji, kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir izdienas pensijas saņēmēji vai kuri ir personas ar invaliditāti - valsts speciālās pensijas saņēmējas)

darba ņēmēji, kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), un darba ņēmēji, kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem)

darba ņēmēji, kuri saskaņā ar tiesas spriedumu vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu atjaunoti darbā un kuriem izmaksāta atlīdzība par darba piespiedu kavējumu vai kuriem saskaņā ar tiesas spriedumu vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi

personas, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas

darba ņēmēji, kuri tiek nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā un ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu

darba ņēmēji, kuri tiek nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā un ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai (darba ņēmēji, kuri sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), un darba ņēmēji, kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem)

darba ņēmēji, kuru darba ienākumu aprēķināšanā un izmaksāšanā Valsts darba inspekcija pārbaudē konstatējusi pārkāpumus

darba ņēmēji, kuru darba ienākumus precizē maksātnespējas procesa administrators

darba ņēmēji, ar kuriem ir izbeigtas darba attiecības un kuriem sākotnēji tika piešķirtas akciju pirkuma tiesības

darba ņēmēji - kapitālsabiedrības valdes locekļi, kuri atbilst likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 1. panta 2. punkta "m" apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai un invaliditātes apdrošināšanai

darba ņēmēji - kapitālsabiedrības valdes locekļi, kuri atbilst likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 1. panta 2. punkta "m" apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai (darba ņēmēji, kuri sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi))

jaunuzņēmuma darba ņēmēji, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai un kuri ir pakļauti visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem

jaunuzņēmuma darba ņēmēji, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai un kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir izdienas pensijas saņēmēji vai kuri ir personas ar invaliditāti - valsts speciālās pensijas saņēmējas)

jaunuzņēmuma darba ņēmēji, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai un kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi))

jaunuzņēmuma darba ņēmēji, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā un kuri ir pakļauti visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem

jaunuzņēmuma darba ņēmēji, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā un kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir izdienas pensijas saņēmēji vai kuri ir personas ar invaliditāti - valsts speciālās pensijas saņēmējas)

jaunuzņēmuma darba ņēmēji, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā un kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi))

Nr.
p.k.

Personas kods vai reģistrācijas numurs

Vārds, uzvārds

Darba ienākumi (euro)

Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (euro)

Precizētie darba ienākumi (palielinājums (+) vai samazinājums (−)) (euro)

Precizētās aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (palielinājums (+) vai samazinājums (−)) (euro)

Ieturētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis (euro)

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva (euro)

Obligāto iemaksu veikšanas datums1

Nostrādāto stundu skaits mēnesī

Iemaksas pensiju apdrošināšanai 10 % (euro)

Aprēķinātais solidaritātes nodoklis (euro)

Precizētās iemaksas pensiju apdrošināšanai 10 % (palielinājums (+) vai samazinājums (−)) (euro)

Precizētais aprēķinātais solidaritātes nodoklis (palielinājums (+) vai samazinājums (−)) (euro)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kopā

           

X

X

       

Amats    

Vārds, uzvārds    

Paraksts*    

Datums*    

Tālruņa numurs    

Piezīmes.
1. Ja jāveic uzņēmējdarbības riska valsts nodevas vai mēnesī nostrādāto stundu skaita precizējumi par iepriekšējiem pārskata periodiem, darba devējs iesniedz precizētos darba devēja ziņojumus par to pārskata mēnesi, kurā radās kļūda.
2. 1 Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumu Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" 29.3. apakšpunktu.
3. * Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
4. Tabulas 12., 13., 14. un 15. aili aizpilda tikai jaunuzņēmumi par darbiniekiem, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums."

2. Šo noteikumu 1.2. apakšpunkts stājas spēkā 2017. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministra vietā -
veselības ministre Anda Čakša

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 133Pieņemts: 07.03.2017.Stājas spēkā: 11.03.2017.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 52, 10.03.2017. OP numurs: 2017/52.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
289315
11.03.2017
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"