Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 115

Rīgā 2017. gada 28. februārī (prot. Nr. 10 12. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"

Izdoti saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma
4. panta otro, trešo, piekto, vienpadsmito un divpadsmito daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 21., 99., 198. nr.; 2012, 117. nr.; 2013, 47., 148., 193., 244. nr.; 2014, 102., 159. nr.; 2015, 115. nr.; 2016, 4., 62. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Ja bezdarbnieks paralēli iesaistei algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistās motivācijas programmā atbilstoši šo noteikumu 163.6 punktam, bezdarbnieks vienlaikus var saņemt abu šo pasākumu ietvaros paredzēto finanšu atbalstu (stipendiju un ikmēneša atlīdzību), ko aprēķina proporcionāli iesaistes laikam katrā no pasākumiem. Ja bezdarbnieks paralēli iesaistei kādā no nodarbinātības pasākumiem iesaistās neformālās izglītības programmā valsts valodas apguvei, bezdarbnieks vienlaikus var saņemt finanšu atbalstu abu pasākumu ietvaros."

2. Svītrot 9. punktā skaitli un vārdus "21.4. apakšpunktā un".

3. Aizstāt 10. punktā:

3.1. skaitļus un vārdus "21.1., 21.2. un 21.3. apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "21. punktā";

3.2. skaitļus un vārdu "45. un 46." ar skaitļiem un vārdu "45., 46. un 46.1".

4. Svītrot 15.1. apakšpunktā vārdus un skaitli "(izņemot šo noteikumu 46.2. apakšpunktā minētās apmācības)".

5. Izteikt 15.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.4. pretendents pēdējā gada laikā nav būtiski pārkāpis pasākumu īstenošanas nosacījumus. Pasākumu īstenošanas nosacījumu pārkāpums uzskatāms par būtisku, ja:

15.4.1. netiek ievērota pasākumu īstenošanas nosacījumos noteiktā norēķinu kārtība;

15.4.2. netiek ievērotas normatīvajos aktos un pasākumu īstenošanas nosacījumos noteiktās prasības (atbilstošas materiālās bāzes esība, drošu un veselībai nekaitīgu mācību apstākļu nodrošināšana), un tas apdraud mācību procesa norisi;

15.4.3. netiek ievērota kārtība, kādā nosakāma bezdarbnieku un darba meklētāju piemērotība un kādā bezdarbnieki un darba meklētāji ieskaitāmi apmācības dalībnieku skaitā un atskaitāmi no tā;

15.4.4. izglītības iestāde noteikusi bezdarbniekam vai darba meklētājam jebkāda veida papildu maksu par dalību apmācībā vai noteikusi citas finansiāla rakstura saistības;

15.4.5. aģentūrai apzināti sniegta nepatiesa informācija vai sadarbība noslēgta uz nepatiesas informācijas pamata;

15.4.6. veicot pārbaudi izglītības iestādē, atkārtoti ir konstatēti pasākumu īstenošanas nosacījumu pārkāpumi vai, veicot atkārtotu pārbaudi izglītības iestādē, ir konstatēts, ka iepriekš konstatētie pārkāpumi nav novērsti;".

6. Papildināt noteikumus ar 15.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.6. pēc pretendenta īstenotās neformālās izglītības programmas valsts valodas apguvei pabeigšanas noslēguma pārbaudījumus Valsts izglītības satura centrā pēdējā gada laikā sekmīgi nokārtojuši ne mazāk kā 60 % no pretendenta apmācīto personu skaita, ja pretendents atkārtoti plāno īstenot neformālo izglītības programmu valsts valodas apguvei."

7. Aizstāt 18. punktā skaitļus un vārdus "21.1., 21.2. un 21.3. apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "21. punktā".

8. Papildināt 18. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Šo noteikumu 21. punktā minēto pasākumu īstenošanai izvēlētos pretendentus aģentūra iekļauj izglītības piedāvājumu sarakstā."

9. Papildināt 2. nodaļu ar 19.1, 19.2 un 19.3 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Izvērtējot pasākumu īstenošanas kvalitāti, aģentūra ir tiesīga:

19.1 1. svītrot izglītības iestādi no izglītības piedāvājumu saraksta šādos gadījumos:

19.1 1.1. aģentūrai apzināti sniegta nepatiesa informācija vai sadarbība noslēgta uz nepatiesas informācijas pamata;

19.1 1.2. ierosināts izglītības iestādes maksātnespējas process;

19.1 1.3. izglītības iestāde neievēro pasākumu īstenošanas nosacījumos noteikto norēķinu kārtību, tai skaitā dokumentu iesniegšanas termiņus;

19.1 1.4. izglītības iestāde neievēro kārtību, kādā nosakāma bezdarbnieku un darba meklētāju piemērotība un kādā bezdarbnieki un darba meklētāji ieskaitāmi izglītojamo skaitā un atskaitāmi no tā;

19.1 1.5. izglītības iestāde noteikusi bezdarbniekam vai darba meklētājam papildu maksu par dalību apmācībā vai noteikusi citas finansiāla rakstura saistības;

19.1 1.6. veicot pārbaudi izglītības iestādē, atkārtoti ir konstatēti pasākumu īstenošanas nosacījumu pārkāpumi vai, veicot atkārtotu pārbaudi izglītības iestādē, ir konstatēts, ka iepriekš konstatētie pārkāpumi nav novērsti;

19.1 2. svītrot izglītības iestādes piedāvājumu īstenot konkrētu izglītības programmu konkrētā apmācības īstenošanas vietā no izglītības piedāvājumu saraksta, ja konstatēta atkārtota šo noteikumu 34.6 punktā minētā nosacījuma neizpilde.

19.2 Ja izglītības iestāde ir svītrota no izglītības piedāvājumu saraksta par būtiskiem pasākumu īstenošanas nosacījumu pārkāpumiem (15.4.1., 15.4.2., 15.4.3., 15.4.4., 15.4.5., 15.4.6. apakšpunkts), atkārtoti pieteikties pasākumu īstenošanai izglītības iestāde var ne agrāk kā gadu pēc dienas, kad izglītības iestāde svītrota no izglītības piedāvājumu saraksta.

19.3 Ja izglītības iestāde vai izglītības iestādes piedāvājums īstenot konkrētu izglītības programmu konkrētā apmācības īstenošanas vietā ir svītrots no izglītības piedāvājumu saraksta, pamatojoties uz šo noteikumu 19.1 punktu, atkārtoti pieteikties pasākumu īstenošanai izglītības iestāde var ne agrāk kā gadu pēc dienas, kad izglītības iestāde svītrota no izglītības piedāvājumu saraksta."

10. Papildināt 20.1 punktu ar sesto teikumu šādā redakcijā:

"Ja bezdarbnieks iegūst darba ņēmēja statusu uz laiku, kas nepārsniedz divus mēnešus, bezdarbniekam ir tiesības turpināt dalību pasākumā, darba attiecību periodā nesaņemot pasākumā paredzēto finanšu atbalstu (ikmēneša stipendija, ikmēneša dotācija biznesa plāna īstenošanas sākumposmā, finanšu atlīdzība reģionālās mobilitātes veicināšanai)."

11. Aizstāt 20.5 punktā skaitļus un vārdus "21.1., 21.2., 21.3. apakšpunktā" ar skaitli "21.".

12. Izteikt 21.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.1. profesionālās tālākizglītības programmu apguvi, kas dod iespēju bezdarbniekiem iegūt profesionālo kvalifikāciju. Pēc attiecīgās programmas apguves bezdarbnieks kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Bezdarbniekam, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību. Ja profesionālā kompetence, kas atbilst pirmajam, otrajam vai trešajam kvalifikācijas līmenim, apgūta ārpus formālās izglītības sistēmas, tās novērtēšanu (ietverot profesionālās kvalifikācijas eksāmena organizēšanu) nodrošina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto profesionālo kompetenci;".

13. Aizstāt 21.3. apakšpunktā vārdus "pārbaudes un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenus" ar vārdiem "pārbaudes eksāmenu".

14. Svītrot 21.4. apakšpunktu.

15. Papildināt noteikumus ar 21.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.5. transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācību, kas ietver noslēguma pārbaudījumu organizēšanu, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenu kārtošanu un vadītāja apliecības saņemšanu. Bezdarbniekam saskaņā ar transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju tiesību ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz vadītāja apliecību."

16. Papildināt noteikumus ar 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācības programmas izstrādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācību organizēšanu."

17. Svītrot 27., 28., 29. un 30. punktu.

18. Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Šo noteikumu 21.3. un 21.5. apakšpunktā minēto izglītības programmu apguvē bezdarbnieku un darba meklētāju iesaista, ja viņa prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām (vai šīs prasmes ir nepietiekamas) un šā iemesla dēļ ir grūti atrast darbu."

19. Aizstāt 31.1 punktā skaitļus un vārdus "21.1., 21.2. un 21.3. apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "21. punktā".

20. Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Bezdarbnieku var atkārtoti iesaistīt šo noteikumu 21.1. un 21.2. apakšpunktā minēto profesionālās izglītības programmu apguvē ne agrāk kā divus gadus pēc iepriekšējās profesionālās izglītības programmas pabeigšanas vai profesionālās kvalifikācijas iegūšanas."

21. Papildināt 33. punktu aiz vārda "programmu" ar vārdiem "vai transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācību programmu".

22. Aizstāt 33.1 punktā skaitļus un vārdus "21.1., 21.2. un 21.3. apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "21. punktā".

23. Aizstāt 34.1 punktā vārdu un skaitli "un 15.2." ar skaitļiem un vārdu "15.2. un 15.4.".

24. Izteikt 34.2 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.2 2.  50 % no apmācību kupona vērtības aģentūra pārskaita pēc apmācību pabeigšanas, kad iegūts kāds no šo noteikumu 21. punktā minētajiem izglītību apliecinošajiem dokumentiem (izņemot šo noteikumu 40. punktā minēto gadījumu)."

25. Aizstāt 34.4 punktā skaitļus un vārdus "21.1., 21.2. un 21.3. apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "21. punktā".

26. Aizstāt 34.5 punktā skaitļus un vārdus "21.1., 21.2. un 21.3. apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "21. punktā".

27. Izteikt 34.6, 34.7 un 34.8 punktu šādā redakcijā:

"34.6 Šo noteikumu 21.1., 21.2. un 21.3. apakšpunktā minētās apmācības īsteno individuāli vai grupā, bet ne vairāk kā 12 personu sastāvā. Šo noteikumu 21.5. apakšpunktā minētās apmācības īsteno saskaņā ar transportlīdzekļu un traktortehnikas apmācību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

34.7 Izglītības iestādes šo noteikumu 21.1., 21.2. un 21.3. apakšpunktā minētās apmācības īsteno katru darbdienu no pulksten 8.00 līdz 18.00, ne mazāk par astoņām mācību stundām dienā, izņemot gadījumus, ja apmācības notiek elektroniskas vai elastīgas apmācības formātā. Neformālās izglītības programmas valsts valodas, svešvalodu un datorzinību apguvei īsteno četras mācību stundas dienā. Šo noteikumu 21.5. apakšpunktā minētās apmācības īsteno katru darbdienu no pulksten 8.00 līdz 22.00. Aģentūrai, izglītības iestādei, prakses vietai un bezdarbniekam savstarpēji rakstiski vienojoties, var tikt mainīts prakses organizēšanas laiks, nodrošinot pilnu prakses programmas apguvi noteiktajos termiņos, ņemot vērā prakses vietas un apgūstamās izglītības programmas specifiku.

34.8 Stipendijas apmērs šo noteikumu 21. punktā minēto pasākumu laikā ir 5 euro par vienu apmācību dienu."

28. Aizstāt 35.2 punktā skaitļus un vārdus "21.1., 21.2. un 21.3. apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "21. punktā".

29. Aizstāt 36. punktā skaitļus un vārdus "21.1., 21.2. un 21.3. apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "21. punktā".

30. Izteikt 43.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.3. izdevumu segšanai par surdotulku, ergoterapeitu un citu speciālistu pakalpojumiem pasākumos iesaistītajiem bezdarbniekiem, kuri atbilst kādai no Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteiktajām mērķa grupām. Surdotulku pakalpojumu izmaksas ir ne vairāk kā 10,70 euro par vienu pakalpojuma sniegšanas stundu, nepārsniedzot 40 tiešā tulkojuma darba stundas nedēļā, proporcionāli stundu skaitam, kurās bezdarbnieks iesaistījies apmācībās. Transporta izmaksas surdotulka nokļūšanai pakalpojuma sniegšanas vietā aģentūra sedz atbilstoši transporta izdevumus apliecinošajiem dokumentiem (sabiedriskā transporta braukšanas biļetes vai degvielas izdevumus apliecinoši dokumenti). Ceļā pavadītais laiks līdz pakalpojuma sniegšanas vietai un atpakaļ tiek uzskatīts par pakalpojuma sniegšanas laiku;".

31. Aizstāt 43.9. apakšpunktā skaitļus un vārdus "21.1., 21.2. un 21.3. apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "21. punktā".

32. Aizstāt 43.1 punktā:

32.1. skaitļus un vārdus "21.1., 21.2. un 21.3. apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "21. punktā";

32.2. skaitļus un vārdu "45. un 46." ar skaitļiem un vārdu "45., 46. un 46.1".

33. Svītrot 44. punktu.

34. Papildināt noteikumus ar 45.1 punktu šādā redakcijā:

"45.1 Šo noteikumu 21.1. apakšpunktā minētās ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas izmaksas aģentūra sedz atbilstoši profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādim. Aģentūra atlīdzina bezdarbniekam šajā punktā minētās izmaksas viena mēneša laikā pēc tam, kad saņemts bezdarbnieka iesniegums par profesionālās kompetences novērtēšanas izmaksu atlīdzināšanu. Iesniegumā norādīto ziņu patiesumu aģentūra pārbauda, izmantojot Izglītības kvalitātes valsts dienesta rīcībā esošās ziņas."

35. Izteikt 46. punktu šādā redakcijā:

"46. Šo noteikumu 21.3. apakšpunktā minētā pasākuma īstenošanai aģentūra izglītības programmām, kuru mācību ilgums ir no 60 līdz 159 mācību stundām, apmācību kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai izmanto likmi 4,50 euro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 360 euro."

36. Papildināt 3.1. apakšnodaļu ar 46.1 punktu šādā redakcijā:

"46.1 Šo noteikumu 21.5. apakšpunktā minētā pasākuma īstenošanai aģentūra viena bezdarbnieka apmācības izmaksas sedz šādā kārtībā:

46.1 1. organizējot transportlīdzekļu vadītāju apmācību, kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai izmanto likmi 8,60 euro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 670 euro;

46.1 2. organizējot A un B kategorijas traktortehnikas vadītāju apmācību, kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai izmanto likmi 5,70 euro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 640 euro;

46.1 3. organizējot C, E, F un G kategorijas traktortehnikas vadītāju apmācību, kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai izmanto likmi 5,70 euro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 1070 euro."

37. Izteikt 71. punktu šādā redakcijā:

"71. Ja darba devējs, kas noslēdzis līgumu par pasākuma īstenošanu, ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kurš nodarbina bezdarbniekus šādās profesijās - asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs, speciālais pedagogs vai profesija, kas ietverta sarakstā, ko apstiprinājusi šo noteikumu 22. punktā minētā komisija −, vai biedrība vai nodibinājums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti, aģentūra sedz valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no algas dotācijas daļas. Kopējais šajā punktā minēto nodarbināto bezdarbnieku skaits nepārsniedz 50 % no kopējā biedrībā vai nodibinājumā nodarbināto skaita."

38. Papildināt 3.4. apakšnodaļu ar 74.1, 74.2, 74.3, 74.4, 74.5 un 74.6 punktu šādā redakcijā:

"74.1 Sociālā mentora pakalpojumu personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu pēc bezdarbnieka vai darba devēja pieprasījuma pasākumos, kuri paredz darba līguma slēgšanu, līdz 2021. gada 31. decembrim nodrošina Sociālās integrācijas fonda piesaistīti sociālie mentori darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" ietvaros, palīdzot apgūt darba dzīves uzsākšanai nepieciešamās prasmes pirmās trīs darba dienas pēc dalības uzsākšanas pasākumā.

74.2 Atbalsta persona darbā (turpmāk - atbalsta persona) bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem, kuri iesaistās šo noteikumu 79. un 109.1 punktā un 131.3. apakšpunktā minētajos pasākumos, palīdz, piemēram, integrēties darba vietā (līdzdalība pārrunās ar darba devēju, atbalsta sniegšana darba vadītāja norādīto darba uzdevumu apguvē un izpildē, komunikācijas un saskarsmes veidošana ar darba devēju, darba vadītāju un kolēģiem, psiholoģiska un motivējoša atbalsta sniegšana), ievērot darba kārtības noteikumus un darba pienākumus. Atbalsta persona pakalpojumu personai ar garīga rakstura traucējumiem sniedz 12 mēnešus šādā apmērā:

74.2 1. pirmajā darba tiesisko attiecību nedēļā - katru bezdarbniekam noteikto darba dienu visu bezdarbniekam nolīgto darba laiku;

74.2 2. no otrās līdz piektajai darba tiesisko attiecību nedēļai - katru bezdarbniekam noteikto darba dienu, bet ne vairāk kā trīs stundas dienā;

74.2 3. no sestās līdz devītajai darba tiesisko attiecību nedēļai - divas reizes nedēļā, bet ne vairāk kā vienu stundu katru pakalpojuma sniegšanas reizi bezdarbniekam noteiktajā darba dienā;

74.2 4. no desmitās darba tiesisko attiecību nedēļas - vienu reizi nedēļā, bet ne vairāk kā vienu stundu katru pakalpojuma sniegšanas reizi.

74.3 Pēc 12 mēnešu perioda, bet ne vēlāk kā līdz pasākuma beigu termiņam darba devējam un personai ar garīga rakstura traucējumiem, ja nepieciešams, ir tiesības bez maksas vērsties pie šo noteikumu 74.2 punktā minētā pakalpojumu sniedzēja, lai konsultāciju veidā saņemtu nepieciešamo atbalstu darba tiesisko attiecību veiksmīgai turpināšanai.

74.4 Šo noteikumu 74.2 un 74.3 punktā minētajos termiņos neieskaita pārejošas darbnespējas laiku un citu laiku, kad bezdarbnieks darbu nav veicis attaisnojošu iemeslu dēļ.

74.5 Atbalsta personas pakalpojumus var sniegt persona ar atbilstošu izglītību veselības aprūpes, sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas, sociālā darba vai karitatīvā sociālā darba, pedagoģijas vai psiholoģijas jomā un šai jomai atbilstošās profesijās, kas iekļautas Profesiju klasifikatorā.

74.6 Lai personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošinātu atbalsta personas pakalpojumu, aģentūra atbilstoši normatīvajiem aktiem par publiskajiem iepirkumiem izvēlas pakalpojuma sniedzējus − biedrības, nodibinājumus vai citas juridiskas vai fiziskas personas, kuru darbības mērķis ir saistīts ar atbalsta sniegšanu personām ar invaliditāti. Atbalsta personas izmaksas ir ne vairāk kā 4,50 euro par vienu pakalpojuma sniegšanas stundu, nepārsniedzot 40 darba stundas nedēļā, proporcionāli stundu skaitam, ko nostrādājis bezdarbnieks ar invaliditāti."

39. Papildināt noteikumus ar 80.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"80.6. persona, kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvās personas statusu."

40. Papildināt noteikumus ar 81.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"81.4. persona, kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvās personas statusu."

41. Izteikt 82. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"82. Lai īstenotu pasākumus noteiktām personu grupām, aģentūra, ņemot vērā tās izstrādāto darba devēju un bezdarbnieku atlases kārtību, izvēlas darba devējus - komersantus (izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 %, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātas personas, biedrības vai nodibinājumus (izņemot politiskās partijas), lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības -, kuri saskaņā ar noslēgto līgumu par pasākumu īstenošanu nodrošina:".

42. Aizstāt 82.2.3. apakšpunktā vārdu un skaitli "un 81.3." ar skaitļiem un vārdu "81.3. un 81.4.".

43. Aizstāt 84. punktā:

43.1. vārdu un skaitli "un 81.3." ar skaitļiem un vārdu "81.3. un 81.4.";

43.2. vārdu un skaitli "un 80.5." ar skaitļiem un vārdu "80.5. un 80.6.".

44. Aizstāt 85.1. apakšpunktā vārdu un skaitli "un 81.3." ar skaitļiem un vārdu "81.3. un 81.4.".

45. Aizstāt 86.1. apakšpunktā vārdu un skaitli "vai 80.5." ar skaitļiem un vārdu "80.5. vai 80.6.".

46. Izteikt 87. punktu šādā redakcijā:

"87. Darba devējiem, kuri nodarbina šo noteikumu 81.2., 81.3. un 81.4. apakšpunktā minētos nelabvēlīgākā situācijā esošus jauniešus bezdarbniekus un šo noteikumu 80.2., 80.3., 80.4., 80.5. un 80.6. apakšpunktā minētos nelabvēlīgākā situācijā esošus bezdarbniekus, aģentūra pasākumu īstenošanas laikā atbilstoši šo noteikumu 82.2. apakšpunktam nodrošina ikmēneša dotāciju darba vadītājiem, kas strādā ar darbā pieņemtajiem nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem un nelabvēlīgākā situācijā esošiem jauniešiem bezdarbniekiem. Dotāciju piešķir 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra proporcionāli bezdarbnieka nostrādātajām dienām mēnesī."

47. Papildināt 88.2. apakšpunktu aiz vārdiem "algas apmēra" ar vārdiem "proporcionāli bezdarbnieka nostrādātajām dienām mēnesī".

48. Izteikt 88.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"88.4. surdotulku, ergoterapeitu, atbalsta personas un citu speciālistu pakalpojumu izmaksām, ja tie sniegti, lai nodarbinātu bezdarbniekus ar invaliditāti. Surdotulku pakalpojumu izmaksas ir ne vairāk kā 11,60 euro par vienu pakalpojuma sniegšanas stundu, nepārsniedzot 40 tiešā tulkojuma darba stundas nedēļā, proporcionāli bezdarbnieka nostrādāto stundu skaitam. Transporta izmaksas surdotulka nokļūšanai pakalpojuma sniegšanas vietā aģentūra sedz atbilstoši transporta izdevumus apliecinošajiem dokumentiem (sabiedriskā transporta braukšanas biļetes vai degvielas izdevumus apliecinoši dokumenti). Ceļā pavadītais laiks līdz pakalpojuma sniegšanas vietai un atpakaļ tiek uzskatīts par pakalpojuma sniegšanas laiku;".

49. Papildināt noteikumus ar 88.2 punktu šādā redakcijā:

"88.2 Darba devēji, kas nodarbina bezdarbniekus ar invaliditāti, nesaņemot šo noteikumu 88.1. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu, saglabā tiesības saņemt šo noteikumu 88.2., 88.3. un 88.4. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu. Šo noteikumu 88.2. un 88.4. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu nodrošina, ievērojot šo noteikumu 74.2 punktā, 82.2.3., 85.2. un 86.3. apakšpunktā minētos termiņus."

50. Svītrot 89. un 90. punktu. 

51. Svītrot 91. punktā vārdus un skaitļus "un 89. un 90. punktā".

52. Svītrot 92. un 93. punktu.

53. Aizstāt 109.7 punktā vārdu "sešus" ar vārdu "trīs".

54. Izteikt 109.11 3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"109.11 3. kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz nostiprināt darba iemaņas, profesionālās prasmes un zināšanas. Par kvalificētu darba vadītāju uzskata personu, kas ir ieguvusi izglītību vai ne mazāk kā divus gadus ilgu darba pieredzi profesijā, kurā veic bezdarbnieka praktisko apmācību. Viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā diviem praktiskajā apmācībā iesaistītajiem bezdarbniekiem."

55. Izteikt 109.13 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"109.13 2. ikmēneša dotācijai praktiskajās apmācībās iesaistīto bezdarbnieku darba vadītājam 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra. Dotāciju piešķir proporcionāli dienām, kurās bezdarbnieks iesaistījies praktiskajā apmācībā;".

56. Izteikt 109.13 4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"109.13 4. izdevumu segšanai par surdotulku, ergoterapeitu, atbalsta personas un citu speciālistu pakalpojumiem praktiskajās apmācībās iesaistītajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti. Surdotulku pakalpojumu izmaksas ir ne vairāk kā 11,60 euro par vienu pakalpojuma sniegšanas stundu, nepārsniedzot 40 tiešā tulkojuma darba stundas nedēļā, proporcionāli stundu skaitam, kurās bezdarbnieks iesaistījies praktiskajās apmācībās. Transporta izmaksas surdotulka nokļūšanai pakalpojuma sniegšanas vietā aģentūra sedz atbilstoši transporta izdevumus apliecinošajiem dokumentiem (sabiedriskā transporta braukšanas biļetes vai degvielas izdevumus apliecinoši dokumenti). Ceļā pavadītais laiks līdz pakalpojuma sniegšanas vietai un atpakaļ tiek uzskatīts par pakalpojuma sniegšanas laiku;".

57. Papildināt 3.4. apakšnodaļu ar 109.17 punktu šādā redakcijā:

"109.17 Darba devēji, kas nodarbina bezdarbniekus ar invaliditāti, nesaņemot šo noteikumu 109.13 1. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu, saglabā tiesības saņemt šo noteikumu 109.13 2., 109.13 3. un 109.13 4. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu. Šo noteikumu 109.13 2. un 109.13 4. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu nodrošina, ievērojot šo noteikumu 74.2 un 109.1 punktā minētos termiņus."

58. Aizstāt 131.3. apakšpunktā skaitli un vārdu "12 mēnešus" ar vārdiem un skaitļiem "no 6 līdz 12 mēnešiem".

59. Izteikt 133.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"133.2. darba tiesisko attiecību nodibināšanu uz laiku no sešiem līdz 12 mēnešiem ar pasākumos iesaistītajiem jauniešiem bezdarbniekiem. Nodibinot darba tiesiskās attiecības uz laiku, kas mazāks par 12 mēnešiem, darba devējs jaunieti bezdarbnieku, kas pabeidzis dalību pasākumā, turpina nodarbināt attiecīgajā profesijā vēl vismaz trīs mēnešus, izmaksājot atalgojumu tādā pašā apmērā, kāds tika izmaksāts pasākuma ietvaros, bet ne mazāku par valstī noteikto minimālo mēneša darba algu;".

60. Izteikt 134.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"134.3. ikmēneša dotāciju darba vadītājam, kas strādā ar darbā pieņemtajiem jauniešiem bezdarbniekiem. Viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā diviem jauniešiem bezdarbniekiem. Dotāciju par jaunieša bezdarbnieka darba vadīšanu piešķir 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra proporcionāli jaunieša bezdarbnieka nostrādātajām dienām;".

61. Izteikt 134.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"134.5. izdevumu segšanai par surdotulku, ergoterapeitu, atbalsta personas un citu speciālistu pakalpojumiem pasākumā iesaistītajiem jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti. Surdotulku pakalpojumu izmaksas ir ne vairāk kā 11,60 euro par vienu pakalpojuma sniegšanas stundu, nepārsniedzot 40 tiešā tulkojuma darba stundas nedēļā, proporcionāli jaunieša bezdarbnieka nostrādāto stundu skaitam. Transporta izmaksas surdotulka nokļūšanai pakalpojuma sniegšanas vietā aģentūra sedz atbilstoši transporta izdevumus apliecinošajiem dokumentiem (sabiedriskā transporta braukšanas biļetes vai degvielas izdevumus apliecinoši dokumenti). Ceļā pavadītais laiks līdz pakalpojuma sniegšanas vietai un atpakaļ tiek uzskatīts par pakalpojuma sniegšanas laiku;".

62. Papildināt noteikumus ar 134.1 punktu šādā redakcijā:

"134.1 Darba devēji, kas nodarbina jauniešus bezdarbniekus ar invaliditāti, nesaņemot šo noteikumu 134.1. un 134.2. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu, saglabā tiesības saņemt šo noteikumu 134.3., 134.4. un 134.5. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu. Šo noteikumu 134.3. un 134.5. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu nodrošina, ievērojot šo noteikumu 74.2 punktā, 133.2. un 133.3. apakšpunktā minētos termiņus."

63. Izteikt 141.13 punktu šādā redakcijā:

"141.13 Aģentūra sadarbībā ar bezdarbnieku nosaka viņam piemērotu darbu, ņemot vērā:

141.13 1. bezdarbnieka profesionālo sagatavotību (bezdarbniekam ir nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai veiktu piedāvātā darba pienākumus, tai skaitā nepieciešamā valsts valodas prasmes pakāpe) ar nosacījumu, ka:

141.13 1.1. pirmos trīs mēnešus no bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas bezdarbniekam tiek piedāvāts darbs profesijā, kurā bezdarbnieks iepriekš ir strādājis vai ieguvis izglītību, vai zemākas kvalifikācijas darbs, ja bezdarbnieks izteicis tādu vēlmi;

141.13 1.2. nākamajos trijos bezdarbnieka statusa mēnešos bezdarbniekam var piedāvāt arī zemākas kvalifikācijas darbu, nekā bezdarbnieks iepriekš ir strādājis vai ieguvis izglītību;

141.13 1.3. atlikušajos bezdarbnieka statusa mēnešos bezdarbniekam var piedāvāt arī mazkvalificētu darbu (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai);

141.13 2. bezdarbnieka veselības stāvokli. Bezdarbniekam ir pienākums informēt aģentūru par funkcionāliem traucējumiem un veselības problēmām, kuru dēļ viņš nespēj veikt noteiktus darbus, apliecinot to ar ārstējošā ārsta izziņu;

141.13 3. piedāvātās darbavietas sasniedzamību. Piedāvātajai darbavietai jābūt sasniedzamai no bezdarbnieka deklarētās dzīvesvietas, ceļā pavadot ne vairāk par pusotru stundu vienā virzienā;

141.13 4. darba algas apmēru, ja aģentūras rīcībā ir šāda informācija. Piedāvātās darba algas apmērs uzskatāms par atbilstošu, ja pirmajos trijos bezdarba mēnešos tas nav mazāks par vidējo atalgojumu attiecīgajā profesijā atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta publicētajiem datiem par profesiju vidējo stundas tarifa likmi. Nākamajos bezdarbnieka statusa mēnešos atbilstošs darba algas apmērs ir arī tāds, kas ir zemāks par vidējo atalgojumu attiecīgajā profesijā atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta publicētajiem datiem par vidējo stundas tarifa likmi, bet nav mazāks par valstī noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru. Ja bezdarbnieks vienlaikus ir strādājis vairākās profesijās, tiek ņemti vērā dati par vidējo atalgojumu profesijā, kurā tiek piedāvāta brīvā darba vieta. Ja bezdarbnieks iepriekš nav strādājis, tā iepriekšējie darba ienākumi nesasniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, bezdarbnieks ir ieguvis profesionālo izglītību, ir bijis pašnodarbinātās personas statusā (likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" izpratnē) vai ir bijis reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī ja no bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas ir pagājuši seši mēneši, uzskatāms, ka atbilstošs darba algas apmērs ir valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga;

141.13 5. bezdarbnieka reālās iespējas uzsākt darba tiesiskās attiecības konkrētā darba vietā (nepastāv apstākļi, kas nav atkarīgi no bezdarbnieka gribas un kavē darba tiesisko attiecību uzsākšanu, piemēram, tāda bērna pieskatīšana, kas nav sasniedzis vecumu, no kura uzsāk sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, ja pašvaldība nav nodrošinājusi pieskatīšanas pakalpojumu, personas ar invaliditāti kopšana. Minētie iemesli jāapliecina ar kompetentās iestādes izziņu)."

64. Izteikt 141.17 un 141.18 punktu šādā redakcijā:

"141.17 Bezdarbniekiem un darba meklētājam tiek izsniegta vai elektroniski nosūtīta darba meklējumu dienasgrāmata, kurā bezdarbnieks un darba meklētājs norāda informāciju par šo noteikumu 141.16 3. apakšpunktā minētā aktīvas darba meklēšanas pienākuma izpildi. Minēto dienasgrāmatu uzrāda katrā aģentūras apmeklējuma reizē (ja dienasgrāmata ir elektroniska, ierakstus veic elektroniski un pirms katras aģentūras apmeklējuma reizes nosūta aģentūrai).

141.18 Darba meklējumu dienasgrāmatā bezdarbnieks katru mēnesi iekļauj vismaz trīs darba meklēšanas aktivitātes, bet, ja bezdarbnieka vai darba meklētāja deklarētā dzīvesvieta ir administratīvajā teritorijā ar augstu reģistrētā bezdarba līmeni, - vismaz vienu šādu aktivitāti. Bezdarbniekiem, kuriem profilēšanas rezultātā ir noteiktas augstākas darba atrašanas iespējas, darba meklējumu dienasgrāmatā iekļaujamo darba meklēšanas aktivitāšu minimālais skaits var būt lielāks par šajā punktā minēto."

65. Svītrot 163.2 2. apakšpunktā vārdus "un atteikums nav pamatots ar ārsta atzinumu vai invaliditāti".

66. Svītrot 163.2 3. apakšpunktu.

67. Izteikt 163.3 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"163.3 2. veselības pārbaudes (arodslimību ārsta vai arodveselības un arodslimību ārsta (turpmāk − arodslimību ārsts) konsultācija un atzinums, ārstu speciālistu apskate, laboratoriskie un funkcionālie izmeklējumi saskaņā ar arodslimību ārsta norīkojumu) šo noteikumu 163.2 2. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem, kuru atteikums no piemērota darba piedāvājuma vai dalības bezdarbnieka individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos nav pamatots ar ārsta atzinumu vai invaliditāti, nosakot piemērotību darbam ar veselībai kaitīgiem darba vides faktoriem, kas iespējami piedāvātajā darbā, kā arī individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos, pasākuma ietvaros sedzot arī izmaksas bezdarbnieka nokļūšanai līdz ārstniecības iestādei (veselības pārbaudes veikšanas vietai) un atpakaļ;".

68. Aizstāt 163.3 3. apakšpunktā skaitli "163.2 3." ar skaitli "163.2 2.".

69. Aizstāt 163.3 4. apakšpunktā skaitļus un vārdu "163.2 1., 163.2 2. un 163.2 3." ar skaitļiem un vārdu "163.2 1. un 163.2 2.".

70. Aizstāt 163.4 punkta ievaddaļā vārdu "norīkojumu" ar vārdu "nosūtījumu".

71. Aizstāt 163.4 1. apakšpunktā vārdu "darbdienu" ar vārdiem "kalendāra dienu".

72. Aizstāt 163.5 5. apakšpunktā skaitļus un vārdu "163.2 1., 163.2 2. un 163.2 3." ar skaitļiem un vārdu "163.2 1. un 163.2 2.".

73. Papildināt 4.1 nodaļu ar 163.11 un 163.12 punktu šādā redakcijā:

"163.11 Šo noteikumu 163.3 5.3. apakšpunktā minētā pasākuma īstenotājus aģentūra izvēlas atbilstoši normatīvajiem aktiem par publiskajiem iepirkumiem.

163.12 Šo noteikumu 163.4 punktā minēto nosūtījumu dalībai šo noteikumu 163.3 3. apakšpunktā minētajā pasākumā aģentūra izsniedz:

163.12 1. bezdarbniekiem ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti;

163.12 2. bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem;

163.12 3. bezdarbniekiem, kuri šo noteikumu 163.3 2. apakšpunktā minētā pasākuma ietvaros saņēmuši rekomendāciju veikt profesionālās piemērotības noteikšanu."

74. Izteikt 174. punktu šādā redakcijā:

"174. Ikmēneša finanšu atlīdzību par otro un nākamajiem darba tiesisko attiecību vai dienesta attiecību mēnešiem izmaksā attiecīgā mēneša desmitajā vai divdesmitajā datumā, ko aprēķina atbilstoši šo noteikumu 172.2. apakšpunktam. Finanšu atbalsta sniegšanas periodā aģentūrai ir tiesības pieprasīt nodarbinātajam iesniegt šo noteikumu 173. punktā minētos izdevumus apliecinošos dokumentus. Ja nodarbinātais neapliecina piešķirtā finanšu atbalsta izlietojumu, nodarbinātais aģentūrai piecu darbdienu laikā atlīdzina pārmaksāto finanšu atlīdzības summu (summu, kas nav izlietota atbilstoši tās mērķim)."

75. Izteikt 174.2 punktu šādā redakcijā:

"174.2 Ja mobilitātes atbalsta pasākuma laikā ar atlīdzības saņēmēju tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības vai dienesta attiecības, atlīdzības saņēmējam ir pienākums piecu darbdienu laikā pēc darba tiesisko attiecību vai dienesta attiecību izbeigšanas dienas aģentūrai atlīdzināt pārmaksāto finanšu atlīdzības summu par periodu, kurā atlīdzības saņēmējs vairs nav bijis darba tiesiskajās attiecībās vai dienesta attiecībās. Ja atlīdzības saņēmējs pārmaksāto finanšu atlīdzības summu neatmaksā labprātīgi, attiecīgo summu aģentūra piedzen, iesniedzot tiesu izpildītājam izpildrīkojumu administratīvā akta piespiedu izpildei."

76. Aizstāt 174.5 2. apakšpunktā skaitļus un vārdus "21.1., 21.2., 21.3. apakšpunktā" ar skaitli "21.".

77. Izteikt 174.5 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"174.5 2.2.  10 darbdienu laikā pēc apmācību vai prakses uzsākšanas ir saņemts bezdarbnieka iesniegums par nepieciešamo finanšu atbalstu reģionālajai mobilitātei, un aģentūra ir pieņēmusi lēmumu par finanšu atlīdzības piešķiršanu (lēmumu pieņem triju darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas);".

78. Izteikt 174.5 3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"174.5 3.2.  10 darbdienu laikā pēc apmācību uzsākšanas ir saņemts bezdarbnieka iesniegums par nepieciešamo finanšu atbalstu reģionālajai mobilitātei, un aģentūra ir pieņēmusi lēmumu par finanšu atlīdzības piešķiršanu (lēmumu pieņem triju darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas)."

79. Izteikt 174.6 4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"174.6 4. ja ar bezdarbnieku tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības vai ja bezdarbnieks pamet apmācības, viņa pienākums ir piecu darbdienu laikā pēc darba tiesisko attiecību vai apmācību izbeigšanās dienas atlīdzināt aģentūrai pārmaksāto finanšu atlīdzības summu par periodu, kurā bezdarbnieks vairs nav bijis darba tiesiskajās attiecībās vai apmācībās. Ja bezdarbnieks pārmaksāto finanšu atlīdzības summu neatmaksā labprātīgi, attiecīgo summu aģentūra piedzen, iesniedzot tiesu izpildītājam izpildrīkojumu administratīvā akta piespiedu izpildei."

80. Aizstāt 197. punktā skaitļus un vārdu "21.2. un 21.4." ar vārdu un skaitli "un 21.2.".

81. Svītrot 211. punktu.

82. Aizstāt 212. punktā skaitļus un vārdus "21.1., 21.2. un 21.3. apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "21. punktā".

83. Papildināt noteikumus ar 216. punktu šādā redakcijā:

"216. Grozījumu šo noteikumu 34.8 punktā, kas paredz, ka stipendijas apmērs šo noteikumu 21. punktā minēto pasākumu ietvaros ir 5 euro par vienu mācību dienu, nepiemēro attiecībā uz tiem līgumiem, kurus aģentūra ar bezdarbniekiem noslēgusi līdz 2017. gada 3. martam."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 115Pieņemts: 28.02.2017.Stājas spēkā: 03.03.2017.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 46, 02.03.2017. OP numurs: 2017/46.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
289123
03.03.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)