Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 41

Talsos 2013. gada 26. septembrī (prot. Nr. 24, 1. p., lēmums Nr. 585)

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. un 24. pantu

Izdarīt Talsu novada pašvaldības 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums" (protokols Nr. 3, lēmums Nr. 15) šādus grozījumus:

1. Svītrot saistošo noteikumu Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums" 10.7. punktu.

2. Izteikt saistošo noteikumu Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums" 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi:

12.1. Administratīvo komisiju;

12.2. Vēlēšanu komisiju;

12.3. Licencēšanas komisiju;

12.4. Dzīvokļu komisiju;

12.5. Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju;

12.6. Objektu privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisiju;

12.7. Iepirkuma komisiju;

12.8. Pasažieru pārvadājumu un ceļu apsaimniekošanas komisiju;

12.9. Talsu pilsētas zemes komisiju;

12.10. Sabiles pilsētas zemes komisiju;

12.11. Valdemārpils pilsētas zemes komisiju;

12.12. Stendes pilsētas zemes komisiju;

12.13. Civilās aizsardzības komisiju;

12.14. Sabiedriskās kārtības komisiju;

12.15. Zaļumsaimniecības komisiju;

12.16. Pedagoģiski medicīnisko komisiju;

12.17. Interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisiju;

12.18. Komisiju materiālu izskatīšanai par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu;

12.19. Komisiju pilsoņiem nepamatoti atsavinātās mantas vērtības noteikšanai;

12.20. Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvo padomi;

12.21. Talsu novada pašvaldības konsultatīvo padomi darbam ar riska ģimenēm;

12.22. Ētikas komisiju".

3. Izteikt saistošo noteikumu Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums" 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Finanšu komitejas pārraudzībā ir finanšu nodaļa, kanceleja, juridiskā nodaļa, sabiedrisko attiecību nodaļa, darba aizsardzības speciālisti, ētikas komisija, iepirkuma komisija, vēlēšanu komisija, administratīvā komisija, licencēšanas komisija, dzīvojamo māju privatizācijas komisija, objektu privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisija, civilās aizsardzības komisija, komisija materiālu izskatīšanai par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu, komisija pilsoņiem nepamatoti atsavinātās mantas vērtības noteikšanai un SIA "Talsu televīzija"."

4. Izteikt saistošo noteikumu Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums" 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Sociālo un veselības jautājumu komitejas pārraudzībā ir sociālais dienests, bāriņtiesa, dzīvokļu komisija, Talsu novada pašvaldības konsultatīvā padome darbam ar riska ģimenēm, Strazdes bērnu nams, pansionāts "Lauciene", pašvaldības aģentūra "Talsu novada mutes veselības centrs", SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca".

5. Izteikt saistošo noteikumu Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums" 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārraudzībā ir kultūras nodaļa, sporta nodaļa, dzimtsarakstu nodaļa, pirmsskolas izglītības iestādes, vispārizglītojošās un specializētās izglītības iestādes, tautas nami, kultūras nami, saieta nami un brīvā laika pavadīšanas centri, mūzikas un mākslas skolas, bibliotēkas, pašvaldības aģentūra "Auseklis", pieaugušo izglītības centrs, izglītības pārvalde, Talsu novada bērnu un jauniešu centrs, sporta skola, novada muzejs, pedagoģiski medicīniskā komisija, interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija, Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome."

6. Izteikt saistošo noteikumu Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums" 35. punktu šādā redakcijā:

"35. Tautsaimniecības komitejas pārraudzībā ir pilsētu un pagastu pārvaldes, zemes un nekustamā īpašuma nodaļa, attīstības plānošanas nodaļa, komunālā nodaļa, būvvalde, pašvaldības policija, zemes komisijas, sabiedriskās kārtības komisija, zaļumsaimniecības komisija, pasažieru pārvadājumu un ceļu apsaimniekošanas komisija, pašvaldības aģentūra "Talsu novada tūrisma informācijas centrs", SIA "Talsu ūdens", SIA "Talsu namsaimnieks", SIA "Stendes Nami", SIA "Siltumiņš", SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra"."

7. Izteikt saistošo noteikumu Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums" 2. pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).

8. Saistošo noteikumu 1. punkts stājas spēkā 01.01.2014.

Talsu novada domes priekšsēdētājs A.Lācarus

 

Pielikums Nr. 2
Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2
"Talsu novada pašvaldības nolikums"

DARBINIEKI, KAS ATBILD PAR KOMITEJU UN KOMISIJU ORGANIZATORISKO UN TEHNISKO APKALPOŠANU UN PROTOKOLĒŠANU*

(26.09.2013. saistošo noteikumu Nr.41 redakcijā)

1

Finanšu komiteja Kancelejas vadītājs, protokolēšanu nodrošina kanceleja

2

Izglītības, kultūras un sporta komiteja Kancelejas vadītājs, protokolēšanu nodrošina kanceleja

3

Sociālo un veselības jautājumu komiteja Sociālā dienesta vadītājs, protokolēšanu nodrošina kanceleja

4

Tautsaimniecības komiteja Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs, protokolēšanu nodrošina kanceleja

5

Iepirkuma komisija Juridiskās nodaļas iepirkuma speciālists, kurš nodrošina protokolēšanu

6

Pilsētu Zemes komisijas Zemes un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs, protokolēšanu nodrošina katras zemes komisijas sekretārs

7

Administratīvā komisija Juridiskās nodaļas jurists, kurš nodrošina protokolēšanu

8

Dzīvokļu komisija Komunālās nodaļas mājokļu speciālists, kurš nodrošina protokolēšanu

9

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija Juridiskās nodaļas jurists, protokolēšanu nodrošina dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sekretārs

10

Objektu privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisija Juridiskās nodaļas jurists, kurš nodrošina protokolēšanu

11

Civilās aizsardzības komisija Kancelejas vadītāja vietniece, kura nodrošina protokolēšanu

12

Pasažieru pārvadājumu un ceļu apsaimniekošanas komisija Komunālās nodaļas vadītāja vietnieks, kurš nodrošina protokolēšanu

13

Licencēšanas komisija Juridiskās nodaļas jurists, protokolēšanu nodrošina komisijas sekretārs

14

Vēlēšanu komisija Kancelejas vadītājs, protokolēšanu nodrošina komisijas sekretārs

15

Zaļumsaimniecības komisija Komunālās nodaļas speciālists, kurš nodrošina protokolēšanu

16

Sabiedriskās kārtības komisija Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks, kurš nodrošina protokolēšanu

17

Komisija materiālu izskatīšanai par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieks, kurš nodrošina protokolēšanu

18

Komisija pilsoņiem nepamatoti atsavinātās mantas vērtības noteikšanai Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieks, kurš nodrošina protokolēšanu

* organizatoriskā un tehniskā apkalpošana - komisijas, komitejas locekļu apziņošana, sēdes protokolēšana (ja to neveic protokolists), telpu un kancelejas priekšmetu sagatavošana, nepieciešamības gadījumā - jautājumu sagatavošana, lietu glabāšana, lēmumu noformēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām

Talsu novada domes priekšsēdētājs A.Lācarus

 

26.09.2013. saistošo noteikumu Nr. 41 "Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Pēc 2013. gada 1. jūnija pašvaldību vēlēšanām novada domes deputāti ir precizējuši izveidojamo komisiju skaitu un nosaukumus, saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 24. panta otro daļu ir nepieciešams veikt grozījumus 09.07.2009. saistošo noteikumu Nr. 2 (protokols Nr. 3, lēmums Nr. 15) "Talsu novada pašvaldības nolikums" atsevišķos punktos.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts precizē komisijas, kuras izveido Talsu novada dome, komisiju pārraudzību komitejās, izslēdz ar 01.01.2014. no 10. punkta biedrību "Starptautiskais sadarbības centrs "Eiromāja"".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Talsu novada domes priekšsēdētājs A.Lācarus

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Talsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 41Pieņemts: 26.09.2013.Stājas spēkā: 27.09.2013.Zaudē spēku: 03.07.2021.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Talsu Novada Ziņas, 64, 16.10.2013.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
288967
27.09.2013
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)