Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 7

Talsos 2010. gada 11. februārī (prot. Nr. 3, 10. p., lēmums Nr. 116)

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. un 24. pantu

1. Izteikt Talsu novada domes 09.07.2009. saistošo noteikumu Nr. 2 (protokols Nr. 3, lēmums Nr. 15) "Talsu novada pašvaldības nolikums" 6.14. punktu šādā redakcijā:

6.14. kultūras nodaļas;

2. Izteikt Talsu novada pašvaldības nolikuma 6.15. punktu šādā redakcijā:

6.15.darba aizsardzības speciālisti;

3. Izslēgt Talsu novada pašvaldības nolikuma 6.16. un 6.17. punktu.

4. Izteikt Talsu novada pašvaldības nolikuma 7. punktu šādā redakcijā:

7. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes:

7.1. Talsu novada sociālais dienests;

7.2.Talsu novada bāriņtiesa

7.3.Talsu Valsts ģimnāzija

7.4. Talsu 2.vidusskola

7.5. Valdemārpils vidusskola

7.6. Sabiles vidusskola

7.7. Vandzenes vidusskola

7.8. Talsu pamatskola

7.9. Talsu 2.pamatskola

7.10. Stendes pamatskola

7.11. Laidzes pamatskola

7.12. Laucienes pamatskola

7.13. Pastendes pamatskola

7.14. Pūņu pamatskola

7.15. Virbu pamatskola

7.16. Talsu sākumskola

7.17. Lībagu sākumskola

7.18. Talsu PII "Sprīdītis"

7.19. Talsu PII "Saulīte"

7.20. Talsu PII "Zvaniņš"

7.21. Talsu speciālā PII "Kastanītis"

7.22. Talsu PII "Pīlādzītis"

7.23. Pastendes PII "Ķipars"

7.24. Valdemārpils PII "Saulstariņš"

7.25. Stendes PII "Saulīte

7.26. Sabiles PII "Vīnodziņa"

7.27. Laucienes PII "Bitīte"

7.28. Valdgales PII "Kamenīte"

7.29. Laidzes PII "Papardīte"

7.30. Vandzenes PII "Zīlīte"

7.31. Talsu mūzikas skola

7.32. Talsu mākslas skola

7.33. Valdemārpils mūzikas un mākslas skola

7.34. Sabiles mūzikas un mākslas skola

7.35. Talsu Galvenā bibliotēka

7.36. Sabiles bibliotēka

7.37. Abavas bibliotēka

7.38. Stendes bibliotēka

7.39. Valdemārpils bibliotēka

7.40. Nogales bibliotēka

7.41. Talsu bērnu bibliotēka

7.42. Sabiles bērnu bibliotēka

7.43. Stendes bērnu bibliotēka

7.44. Balgales bibliotēka

7.45. Pastendes bibliotēka

7.46. Spāres bibliotēka

7.47. Īves bibliotēka

7.48. Ķūļciema bibliotēka

7.49. Laidzes bibliotēka

7.50. Laucienes bibliotēka

7.51. Ausekļu bibliotēka

7.52. Pļavu bibliotēka

7.53. Lībagu bibliotēka

7.54. Dižstendes bibliotēka

7.55. Lubes bibliotēka

7.56. Strazdes bibliotēka

7.57. Valdgales bibliotēka

7.58. Vandzenes bibliotēka

7.59. Uguņu bibliotēka

7.60. Virbu bibliotēka

7.61. Talsu tautas nams

7.62. Sabiles kultūras nams

7.63. Stendes tautas nams

7.64. Valdemārpils kultūras nams

7.65. Balgales tautas nams

7.66. Tiņģeres saieta nams

7.67. Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas centrs

7.68. Laucienes kultūras nams

7.69. Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrs

7.70. Lubes tautas nams

7.71. Nogales tautas nams

7.72. Pastendes kultūras nams

7.73. Spāres tautas nams

7.74. Strazdes brīvā laika pavadīšanas centrs

7.75. Valdgales tautas nams

7.76. Vandzenes tautas nams

7.77. Virbu kultūras nams

7.78. Pļavmuižas saieta nams

7.79. sporta centrs "Lauciene"

7.80. Bērnu rotaļu un attīstības centrs "Mārīte"

7.81. Talsu novada pieaugušo izglītības centrs

7.82. Talsu novada izglītības pārvalde

7.83. Talsu novada bērnu un jauniešu centrs

7.84. Talsu novada sporta skola

7.85. Upesgrīvas speciālā sākumskola

7.86. Strazdes bērnu nams

7.87. Talsu novada vakara un neklātienes vidusskola

7.88. Talsu novada muzejs

7.89. pansionāts "Lauciene"

5. Papildināt Talsu novada pašvaldības nolikumu ar 8.4. punktu šādā redakcijā:

8.4.pašvaldības aģentūra "Talsu novada tūrisma informācijas centrs"

6. Izteikt Talsu novada pašvaldības nolikuma 9. punktu šādā redakcijā:

9. Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

9.1. SIA "Sabiles veselības centrs";

9.2. SIA "Talsu Televīzija";

9.3. SIA "Talsu namu pārvalde";

9.4. SIA "Siltumiņš";

9.5. SIA "Stendes nami";

9.6. SIA "Talsu namsaimnieks"

9.6. SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra";

9.7. A/s "Talsu slimnīca".

7. Izteikt Talsu novada pašvaldības nolikuma 10. punktu šādā redakcijā:

10. Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos);

10.1. biedrībā "Latvijas Pašvaldību savienība";

10.2. biedrībā "Talsu hokeja klubs";

10.3. Latvijas Pilsētu savienībā;

10.4. sporta un atpūtas biedrībā "Usma";

10.5. Talsu komersantu klubā;

10.6. biedrībā "Latvijas pašvaldību mācību centrs";

10.7. biedrībā "Starptautiskais sadarbības centrs "Eiromāja";

10.8. biedrībā "Talsu rajona partnerība";

10.9. biedrībā "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija" .

8. Izteikt Talsu novada pašvaldības nolikuma 12.2. punktu šādā redakcijā:

12.2. Pilsētvides un lauku vides attīstības komisiju

9. Papildināt Talsu novada pašvaldības nolikumu ar 12.26., 12.27. un 12.28. punktu šādā redakcijā:

12.26. komisiju materiālu izskatīšanai par politiski represētās personas statusa piešķiršanu;

12.27. komisiju materiālu izskatīšanai par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu;

12.28. komisiju pilsoņiem nepamatoti atsavinātās mantas vērtības noteikšanai.

10. Izteikt Talsu novada pašvaldības nolikuma 27. punktu šādā redakcijā:

27. Finanšu komitejas pārraudzībā ir finanšu nodaļa, kanceleja, juridiskā nodaļa, darba aizsardzības speciālisti, iepirkuma komisija, vēlēšanu komisija, administratīvā komisija, civilās aizsardzības komisija, komisija materiālu izskatīšanai par politiski represētās personas statusa piešķiršanu, komisija materiālu izskatīšanai par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu, komisija pilsoņiem nepamatoti atsavinātās mantas vērtības noteikšanai.

11. Izteikt Talsu novada pašvaldības nolikuma 29. punktu šādā redakcijā:

29. Attīstības un starptautisko sakaru komitejas pārraudzībā ir attīstības plānošanas nodaļa, būvvalde, sabiedrisko attiecību nodaļa, pašvaldības aģentūra "Talsu novada tūrisma informācijas centrs", pilsētvides un lauku vides attīstības komisija, satiksmes drošības komisija, vides aizsardzības komisija un SIA "Talsu televīzija".

12. Izteikt Talsu novada pašvaldības nolikuma 31. punktu šādā redakcijā:

31. Sociālo un veselības jautājumu komitejas pārraudzībā ir sociālais dienests, bāriņtiesa, dzīvokļu komisija, sociālo lietu komisija, Strazdes bērnu nams, pansionāts "Lauciene", pašvaldības aģentūra "Talsu novada mutes veselības centrs", a/s "Talsu slimnīca".

13. Izteikt Talsu novada pašvaldības nolikuma 33. punktu šādā redakcijā:

33. Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārraudzībā ir kultūras nodaļa, sporta nodaļa, dzimtsarakstu nodaļa, izglītības komisija, kultūras un reliģiju lietu komisija, sporta komisija, pirmsskolas izglītības iestādes, vispārizglītojošās un specializētās mācību iestādes, Tautas nami, Kultūras nami, saieta nami un brīvā laika pavadīšanas centri, mūzikas un mākslas skolas, bērnu bibliotēkas, bibliotēkas, pašvaldības aģentūra "Auseklis", bērnu rotaļu un attīstības centrs "Mārīte", sporta centrs "Lauciene", pieaugušo izglītības centrs, izglītības pārvalde, Talsu novada bērnu un jauniešu centrs, sporta skola, Upesgrīvas speciālā sākumskola, vakara un neklātienes vidusskola, novada muzejs, Pedagoģiski medicīniskā komisija; Interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija.

14. Izteikt Talsu novada pašvaldības nolikuma 35. punktu šādā redakcijā:

35. Tautsaimniecības komitejas pārraudzībā ir pilsētu un pagastu pārvaldes, zemes un nekustamā īpašuma nodaļa, komunālā nodaļa, pašvaldības policija, zemes komisijas, sabiedriskās kārtības komisija, licencēšanas komisija, zaļumsaimniecības komisija, dzīvojamo māju privatizācijas komisija, privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisija, pasažieru pārvadājumu komisija, ceļu apsaimniekošanas komisija, SIA "Talsu Namu pārvalde", SIA "Talsu namsaimnieks", SIA "Stendes Nami", SIA "Siltumiņš", SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra", pašvaldības aģentūra "Sabile".

15. Izteikt Talsu novada pašvaldības nolikuma 41. punktu šādā redakcijā:

41.Administrācijas darbinieki, kuri ir atbildīgi par komiteju organizatorisko un tehnisko apkalpošanu:

41.1. paziņo komitejas locekļiem par komitejas kārtējām un ārkārtas sēdēm šajā nolikumā noteiktā kārtībā;

41.2. tehniski sagatavo dokumentus jautājumu izskatīšanai komiteju sēdēs;

41.3. sagatavo domes lēmumu projektus par jautājumiem, kas tiek izskatīti komitejā;

41.5. veic citus uzdevumus komitejas darba tehniskai nodrošināšanai komitejas priekšsēdētāja vai viņa prombūtnes laikā vietnieka uzdevumā.

16. Izteikt Talsu novada pašvaldības nolikuma 59. punktu šādā redakcijā:

59. Domes priekšsēdētājs Domes apstiprinātā saimnieciskā gada budžeta ietvaros, paraksta līgumus par jebkuriem saimnieciskās darbības un juridiskiem darījumiem, ja par līgumu slēgšanu nav Domes lēmuma vai likumos un šajā nolikumā nav noteikta īpaša šo līgumu noslēgšanas kārtība.

Pašvaldības Domes priekšsēdētājs vai pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs bez Domes saskaņojuma parakstīt līgumus apstiprinātā saimnieciskā gada budžeta ietvaros, kas tiek slēgti pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un par kuru slēgšanu ir pieņemts Publisko iepirkumu komisijas lēmums, ja šajā nolikumā nav noteikta cita kārtība.

17. Papildināt Talsu novada pašvaldības nolikumu ar 591. punktu šādā redakcijā:

591. Visi pašvaldības centrālās administrācijas sagatavotie līguma projekti pirms nodošanas parakstīšanas domes priekšsēdētājam un pašvaldības izpilddirektoram, jānodod saskaņošanai juridiskajai nodaļai.

Pārvalžu vadītāji pirms līgumu parakstīšanas, iesniedz novada pašvaldības juridiskajai nodaļai līgumprojektus saskaņošanai. Parakstīt līgumus drīkst tikai pēc juridiskās nodaļas saskaņojuma saņemšanas.

18. Izteikt Talsu novada pašvaldības nolikuma 60. punktu šādā redakcijā:

60. Darba līgumus ar pašvaldības darbiniekiem, kā arī uzņēmuma un citus saimnieciskos līgumus par pakalpojumiem pašvaldībai apstiprinātā budžeta ietvaros bez īpaša pilnvarojuma slēdz izpilddirektors. Darba līgumu ar pašvaldības izpilddirektoru slēdz Domes priekšsēdētājs.

19. Izteikt Talsu novada pašvaldības nolikuma 61. punktu šādā redakcijā:

61. Privāttiesiski līgumi, kurus pašvaldības autonomās kompetences jomā slēdz izpilddirektors, saskaņojami ar Domes priekšsēdētāju.

Privāttiesiskiem līgumiem, kurus slēdz Domes priekšsēdētājs pašvaldības autonomās kompetences jomā, Domes saskaņošana nav nepieciešama.

20. Izteikt Talsu novada pašvaldības nolikuma 62. punktu šādā redakcijā:

62. Uzņēmuma un citus saimnieciskos līgumus slēdz pašvaldības izpilddirektors pašvaldības apstiprinātā budžeta ietvaros.

Līgumus par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu, patapināšanu un nomu slēdz pašvaldības izpilddirektors.

Līgumus par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu slēdz domes priekšsēdētājs.

21. Izteikt Talsu novada pašvaldības nolikuma 63. punktu šādā redakcijā:

63. Pašvaldības nekustamā īpašuma nomas līgumus, saskaņā ar domes lēmumiem, slēdz pašvaldības izpilddirektors. Pašvaldības dzīvojamo telpu un sociālo dzīvokļu īres līgumus, saskaņā ar domes lēmumiem, slēdz un glabā attiecīgais pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldītājs un apsaimniekotājs.

22. Izteikt Talsu novada pašvaldības nolikuma 64. punktu šādā redakcijā:

64. Administratīvo līgumu slēdz domes priekšsēdētājs, kurš saskaņo to ar attiecīgo pastāvīgo komiteju. Par sadarbības līgumu slēgšanu lemj pašvaldības dome.

23. Izteikt Talsu novada pašvaldības nolikuma 65. punktu šādā redakcijā:

65. Privāttiesiskiem līgumiem uzdotās kompetences jomā visos gadījumos nepieciešama attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes saskaņojums, ja likumā, Ministru kabineta noteikumos vai valsts tiešās pārvaldes izdotā iekšējā normatīvā aktā nav noteikts citādi. Šī saskaņošanas kārtība neattiecas uz iepirkumu pašvaldības vajadzībām.

24. Izteikt Talsu novada pašvaldības nolikuma 2.pielikumu šādā redakcijā:

DARBINIEKI, KAS ATBILD PAR KOMITEJU UN KOMISIJU ORGANIZATORISKO UN TEHNISKO APKALPOŠANU*

Finanšu komiteja Kancelejas vadītājs, protokolēšanu nodrošina kanceleja
Izglītības, kultūras un sporta komiteja Kultūras nodaļas vadītājs, protokolēšanu nodrošina kanceleja
Sociālo un veselības jautājumu komiteja Sociālā dienesta vadītājs, protokolēšanu nodrošina kanceleja
Attīstības un starptautisko sakaru komiteja Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs, protokolēšanu nodrošina kanceleja
Tautsaimniecības komiteja Komunālās nodaļas vadītājs, protokolēšanu nodrošina kanceleja
Pilsētvides un lauku attīstības komisija Attīstības plānošanas nodaļa, protokolē komisijas sekretārs
Sporta komisija Sporta nodaļas vadītāja vietnieks
Iepirkuma komisija Juridiskās nodaļas jurists
Zemes komisijas Zemes un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs, protokolē zemes komisijas sekretārs
Administratīvā komisija Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieks
Dzīvokļu komisija Sociālais dienests, protokolēšanu nodrošina juridiskā nodaļa
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija Juridiskā nodaļa, protokolē dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sekretārs
Privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisija Juridiskā nodaļa
Civilās aizsardzības komisija Kanceleja
Satiksmes drošības komisija Attīstības plānošanas nodaļa, protokolē komunālās nodaļas galvenais speciālists
Izglītības komisija Izglītības pārvalde
Kultūras un reliģijas lietu komisija Kultūras nodaļa
Licencēšanas komisija Juridiskās nodaļas jurists
Vēlēšanu komisija Kancelejas vadītājs, protokolē komisijas sekretārs
Zaļumsaimniecības komisija Komunālās nodaļa
Sabiedriskās kārtības komisija Pašvaldības policija
Sociālo lietu komisija Sociālais dienests
Pasažieru pārvadājumu komisija Komunālā nodaļa
Ceļu apsaimniekošanas komisija Komunālā nodaļa
Vides aizsardzības komisija Attīstības plānošanas nodaļa, protokolē komunālās nodaļas galvenais speciālists
Komisija materiālu izskatīšanai par politiski represētās personas statusa piešķiršanu Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieks
Komisija materiālu izskatīšanai par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieks
Komisija pilsoņiem nepamatoti atsavinātās mantas vērtības noteikšanai Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieks

* organizatoriskā un tehniskā apkalpošana - komisijas, komitejas locekļu apziņošana, sēdes protokolēšana (ja to neveic protokolists), telpu un kancelejas priekšmetu sagatavošana, nepieciešamības gadījumā - jautājumu sagatavošana, lietu glabāšana, lēmumu noformēšana, izrakstu sagatavošana

Talsu novada domes priekšsēdētājs M.Krotovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Talsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 7Pieņemts: 11.02.2010.Stājas spēkā: 16.02.2010.Zaudē spēku: 03.07.2021.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Talsu Novada Ziņas, 8, 01.04.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
288933
16.02.2010
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)