Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 89

Rīgā 2017. gada 14. februārī (prot. Nr. 7 49. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 31. panta
pirmās daļas 3. punktu, Attīstības finanšu institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu un Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas
perioda vadības likuma
20. panta 14. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 177. nr.; 2013, 102., 252. nr.; 2014, 146., 184. nr.; 2015, 109. nr., 2016, 9., 108. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Attīstības finanšu institūcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "sabiedrība "Altum"" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 1.2 punktu šādā redakcijā:

"1.2 Šo noteikumu 6.12. un 9.2. apakšpunktā un 21. punktā minēto garantiju finansēšanai izmanto darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" 2.2.1.4.1. apakšaktivitātes "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" ietvaros atmaksāto publisko finansējumu 6 000 000 euro apmērā. Šo noteikumu 3.2 punktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem garantiju finansēšanai izmanto 3.1.3. aktivitātes "Apmācības un konsultācijas komercdarbības un pašnodarbinātības uzsācējiem" finansējumu 675 586 euro apmērā, kā arī otro reizi atmaksāto finansējumu darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.3.1.2. aktivitātes "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" (turpmāk - 1.3.1.2. aktivitāte) ietvaros 482 840 euro apmērā."

3. Aizstāt 2. punktā vārdus "akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija ALTUM" (turpmāk - Attīstības finanšu institūcija)" ar vārdiem "akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk - sabiedrība "Altum")".

4. Izteikt 3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2. dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību 4.2.1.1. pasākumu regulējošo normatīvo aktu izpratnē, piemērojot šo noteikumu 10.1, 10.2 un 13.1 punktā minētos nosacījumus."

5. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Garantiju izsniegšanas kārtību, kompensāciju izmaksu un zaudējumu samazināšanas pasākumus nosaka saskaņā ar civiltiesiskajiem līgumiem, kas noslēgti starp sabiedrību "Altum" un kredītiestādi vai tās meitas sabiedrību, kura reģistrēta Latvijā un ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, kā arī ar civiltiesiskajiem līgumiem, kas noslēgti ar finansētājiem 4.2.1.1. pasākuma ietvaros."

6. Svītrot 6.2. un 6.4. apakšpunktā vārdu "ražošanai un".

7. Aizstāt 10.1. apakšpunktā vārdus "Attīstības finanšu institūcija šo saimniecisko darbību ir atzinusi par ekonomiski dzīvotspējīgu" ar vārdiem "saimnieciskā darbība ir ekonomiski dzīvotspējīga".

8. Aizstāt 10.3. apakšpunktā vārdus un skaitli "garantētā summa nepārsniedz 1 500 000 euro" ar vārdiem un skaitli "garantijas summa nepārsniedz 3 000 000 euro".

9. Aizstāt 10.4. apakšpunkta ievaddaļā vārdu "garantētā" ar vārdu "garantijas".

10. Izteikt 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Sabiedrība "Altum", izsniedzot garantiju, piešķir valsts atbalstu dzīvokļu īpašniekiem ar pilnvarotās personas starpniecību, ja tie ir saimnieciskās darbības veicēji un saimniecisko darbību veic īpašumā, kurā 4.2.1.1. pasākuma ietvaros īsteno energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, un tie pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts. Šajā punktā minētajiem garantijas saņēmējiem tiek piemēroti šo noteikumu 6.1., 7.1. un 7.5. apakšpunktā un 14., 15., 16., 17., 18., 20., 21., 21.1, 24., 24.1, 25. un 25.1 punktā minētie nosacījumi."

11. Izteikt 10.2 3., 10.2 4. un 10.2 5 apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.2 3. sabiedrība "Altum" ar kredītiestādi, alternatīvo ieguldījuma fondu vai starptautisko finanšu institūciju ir noslēgusi šo noteikumu 5. punktā minēto civiltiesisko līgumu;

10.2 4. pilnvarotā persona ar kredītiestādes, alternatīvā ieguldījuma fonda vai starptautiskās finanšu institūcijas starpniecību ir iesniegusi sabiedrībā "Altum" garantijas pieteikumu;

10.2 5. kredītiestāde, alternatīvais ieguldījuma fonds vai starptautiskā finanšu institūcija ir apliecinājusi, ka tās izsniegtā investīciju aizdevuma atmaksas termiņš nav īsāks par 10 gadiem un uz vismaz 10 gadiem ir fiksētā aizdevuma procenta likme vai aizdevuma procentu likmes nemainīgā daļa, ja aizdevuma procentu likme sastāv no nemainīgās un mainīgās (Libor, Euribor vai citas) daļas;".

12. Papildināt III nodaļu ar 10.3 punktu šādā redakcijā:

"10.3 Sabiedrība "Altum" var pagarināt šo noteikumu 10.2 punktā minēto finanšu pakalpojuma līguma darbības termiņu, kopējam pakalpojuma līguma termiņam nepārsniedzot šo noteikumu 10.2 2. apakšpunktā noteikto termiņu."

13. Papildināt 13. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Piesaistot Eiropas Stratēģisko investīciju fonda finansējumu, sabiedrība "Altum" cenrādī var noteikt samazinātu garantijas prēmijas likmi jaundibinātam saimnieciskās darbības veicējam."

14. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. punktu, šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām drīkst apvienot ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam ar nosacījumu, ka pēc atbalstu apvienošanas vienai un tai pašai atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 %."

15. Papildināt noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Šo noteikumu ietvaros saņemto valsts atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu sabiedrības "Altum" īstenoto aizdevumu programmu ietvaros saņemto atbalstu."

16. Svītrot 23. punktu.

17. Izteikt 28. 2 punktu šādā redakcijā:

"28.2 Sabiedrībai "Altum" 3.1.1.1. pasākuma pārvaldības izdevumiem ir pieejams Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, nepārsniedzot Eiropas Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (turpmāk - Komisijas regula Nr. 480/2014), 13. panta 2. un 3. punktā noteiktos ierobežojumus, kā arī visā 3.1.1.1. pasākuma īstenošanas laikā ir pieejams šo noteikumu 1.1 punktā minētais atmaksātais publiskais finansējums saskaņā ar sabiedrības "Altum" izmaksu aprēķināšanas metodiku, ievērojot atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likumam izstrādāto programmu novērtējumu. Pārvaldības izdevumu daļai, kura tiek aprēķināta, pamatojoties uz snieguma rezultātiem, piemēro 2 % samazinājumu, ja 2023. gada 31. decembrī Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguve šo noteikumu ietvaros ir mazāka par 80 % un atbalstīto saimnieciskās darbības veicēju skaits 3.1.1.1. pasākuma ietvaros ir mazāks nekā 114. Pārvaldības izdevumi par garantijām, kuras izsniegtas saskaņā ar šo noteikumu 1.2 punktu, tiek finansēti no šo noteikumu 1.2 punktā minētā finansējuma saskaņā ar sabiedrības "Altum" izmaksu aprēķināšanas metodiku, ievērojot atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likumam izstrādāto programmu novērtējumu."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedra,
ekonomikas ministra vietā -
izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 997 "Noteikumi par garantijām komersantu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 89Pieņemts: 14.02.2017.Stājas spēkā: 17.02.2017.Zaudē spēku: 20.06.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 36, 16.02.2017. OP numurs: 2017/36.17
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
288738
17.02.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)