Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 53

Rīgā 2017. gada 24. janvārī (prot. Nr. 4 37. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumos Nr. 858 "Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa
un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma

5. panta devīto daļu, 6. panta otro daļu, 7. panta sesto daļu,
9.1 panta piekto daļu un 16. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumos Nr. 858 "Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis 2012, 201. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz skaitļa un vārdiem "7. panta sesto daļu" ar skaitli un vārdiem "9.1 panta piekto daļu".

2. Papildināt noteikumus ar 1.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.7. iekasē ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli."

3. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Likuma 6. panta pirmās daļas 1. punktā paredzēto atbrīvojumu no ekspluatācijas nodokļa maksāšanas var piemērot arī tad, ja personai ar invaliditāti īpašumā ir reģistrēts transportlīdzeklis, kuram kā turētājs ir reģistrēta cita persona bez invaliditātes."

4. Izteikt 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Likuma 6. panta pirmās daļas 15. punktā paredzēto atbrīvojumu no ekspluatācijas nodokļa maksāšanas piemēro, ja transportlīdzekļu reģistrā kā vienīgais degvielas veids norādīta elektrība."

5. Papildināt noteikumus ar 39.1 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Likuma 6. panta pirmās daļas 18. punktā paredzēto atbrīvojumu no ekspluatācijas nodokļa maksāšanas piemēro, pamatojoties uz Sabiedroto spēku štāba apliecinājumu."

6. Izteikt 45.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.1. Lauku atbalsta dienesta līdz kārtējā gada 1. janvārim CSDD iesniegto to fizisko un juridisko personu sarakstu, kuras apstrādā viņu īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas kārtējā gada 1. janvārī ir apstiprināta vienotā platību maksājuma saņemšanai (ieskaitot mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumu) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem (turpmāk - lauksaimniecībā izmantojamā zeme), ievērojot nosacījumu, ka ilggadīgo zālāju vai aramzemē sēto stiebrzāļu, vai lopbarības zālaugu maisījuma platības lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībās ieskaita, ja lauksaimniecības dzīvnieku blīvums šajās platībās ir ne mazāks kā 0,2 nosacītās liellopu vienības uz vienu Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanai apstiprināto ilggadīgo zālāju vai aramzemē sēto stiebrzāļu, vai lopbarības zālaugu maisījuma platības hektāru;".

7. Papildināt noteikumus ar 45.1 punktu šādā redakcijā:

"45.1 Likuma 7. panta 4.1 daļā paredzēto ekspluatācijas nodokļa atvieglojumu piemēro vieglajam un kravas transportlīdzeklim (tai skaitā seglu vilcējam), pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta līdz kārtējā gada 1. janvārim CSDD iesniegto fizisko un juridisko personu sarakstu, norādot ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā, neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai."

8. Izteikt 46., 47., 48. un 49. punktu šādā redakcijā:

"46. Likuma 7. panta piektajā daļā paredzēto ekspluatācijas nodokļa atvieglojumu piemēro personai, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai kuras laulātajam apgādībā vai aizbildnībā ir trīs vai vairāk bērnu, kuri nav sasnieguši 24 gadu vecumu un kuri turpina iegūt vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, vai personai, kura pati vai kopā ar laulāto veido audžuģimeni, kurā ir ievietoti trīs vai vairāk bērnu, kuri nav sasnieguši 24 gadu vecumu un kuri turpina iegūt vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, par vienu tās īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli. Ekspluatācijas nodokļa atvieglojumu piemēro, pamatojoties uz CSDD pieejamo informāciju no Iedzīvotāju reģistra vai informāciju, ko CSDD ir saņēmusi no Izglītības un zinātnes ministrijas par pilngadīgām personām, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu un iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, vai ārvalsts iestādes izsniegtu izziņu par pilngadīgām personām, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu un iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību ārvalstī, vai arī personai uzrādot derīgu Sabiedrības integrācijas fonda izsniegtu Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte".

47. Ja personas īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrēti vairāki transportlīdzekļi, persona var izvēlēties, par kuru transportlīdzekli piemērojams likuma 7. panta piektajā daļā paredzētais ekspluatācijas nodokļa atvieglojums.

48. Ja transportlīdzeklim kārtējā gadā valsts tehniskā apskate vai reģistrācija veikta, piemērojot likuma 7. panta piektajā daļā paredzēto ekspluatācijas nodokļa atvieglojumu, uzskatāms, ka ekspluatācijas nodokļa atvieglojums kārtējā gadā piemērots par šo transportlīdzekli.

49. Likuma 7. panta piektajā daļā paredzēto ekspluatācijas nodokļa atvieglojumu piemēro, neņemot vērā no uzskaites noņemto automobiļu skaitu."

9. Papildināt noteikumus ar 49.1 punktu šādā redakcijā:

"49.1 Likuma 7. panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā, 4.1 un piektajā daļā minēto atvieglojumu piemēro arī par iepriekšējo kalendāra gadu, ja nodokļa maksājumu par iepriekšējo kalendāra gadu veic, ievērojot kārtējai transportlīdzekļa valsts tehniskajai apskatei noteikto termiņu."

10. Papildināt noteikumus ar IV1 nodaļu šādā redakcijā:

"IV1. Ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa iekasēšanas kārtība

50.1 Ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli iekasē pirms ārvalstī reģistrēta M1 un N1 kategorijas automobiļa izmantošanas ceļu satiksmē Latvijā. Par ārvalstī reģistrētu transportlīdzekli ir uzskatāms jebkurš transportlīdzeklis, kas ceļu satiksmē Latvijā piedalās ar ārvalstīs izsniegtām (tai skaitā tranzīta) numura zīmēm.

50.2 Ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli iekasē likuma 9.1 panta pirmajā daļā noteiktajā apmērā. Ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa iekasēšanas izdevumus sedz ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa vadītājs.

50.3 Ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli iekasē, ja ekspluatācijas nodokļa maksātājs norēķinās ar maksājumu karti CSDD nodrošināto e-pakalpojumu sistēmā vai arī skaidrā naudā vai ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī CSDD kasē.

50.4 Ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli iekasē, ja ekspluatācijas nodokļa maksātājs ir norādījis šādu informāciju:

50.4 1. transportlīdzekļa vadītāja vārds, uzvārds un personas kods;

50.4 2. transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs;

50.4 3. transportlīdzekļa pastāvīgās reģistrācijas valsts;

50.4 4. laikposms, kad automobilis tiks izmantots ceļu satiksmē Latvijā. Ja ekspluatācijas nodokļa apmēra aprēķināšanai norādīts laikposms mēnešos, nosaka 30 dienu izmantošanas termiņu, maksājot par katru mēnesi atsevišķi, vai 185 dienu izmantošanas termiņu, maksājot par pusgadu.

50.5 Likuma 9.1 panta septītajā daļā paredzēto ekspluatācijas nodokļa atbrīvojumu piemēro, ja izsniegts Aizsardzības ministrijas vai Nacionālo bruņoto spēku apliecinājums."

11. Svītrot 59.10. apakšpunktā vārdus "(piemēram, taksometra statusu)".

12. Svītrot 60.4. apakšpunktu.

13. Izteikt 60.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"60.15. transportlīdzekli, kas atbilst likuma 14. panta pirmās daļas 6. punktā minētajiem nosacījumiem, pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta līdz kārtējā gada 1. janvārim CSDD iesniegto to komersantu un zemnieku saimniecību sarakstu, kuras apstrādā viņu īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas kārtējā gada 1. janvārī ir apstiprināta vienotā platību maksājuma saņemšanai (ieskaitot mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumu) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem, norādot ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā, neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai."

14. Aizstāt 62. punktā vārdus "sporta vai vieglā taksometra statuss" ar vārdiem "vai sporta transportlīdzekļa statuss".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministra vietā -
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumos Nr. 858 "Transportlīdzekļa ekspluatācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 53Pieņemts: 24.01.2017.Stājas spēkā: 01.02.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 24, 31.01.2017. OP numurs: 2017/24.6
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
288375
01.02.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)