Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/32

Rīgā 2016.gada 22.decembrī (prot. Nr.49, 5.p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 23.oktobra lēmumā Nr. 1/14 "Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi ūdenssaimniecības nozarē"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
18.1 panta otro un ceturto daļu, 25.panta pirmo daļu
un Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
5.panta trešās daļas 1.punktu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 23.oktobra lēmumā Nr. 1/14 "Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi ūdenssaimniecības nozarē" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 212.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 18.1 panta otro un ceturto daļu, 25.panta pirmo daļu un Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 5.panta trešās daļas 1.punktu";

1.2. svītrot 3.punktā vārdus "juridiskās adreses";

1.3. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Regulatoram ir tiesības pieprasīt komersantam precizēt paziņojumā par reģistrāciju un paziņojumā par darbības izbeigšanu iekļautās ziņas. Paziņojums par reģistrāciju un paziņojums par darbības izbeigšanu tiek uzskatīts par iesniegtu dienā, kad regulators ir saņēmis visu nepieciešamo informāciju.";

1.4. svītrot 10.3.apakšpunktu;

1.5. papildināt noteikumus ar 13.4. un 13.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.4. ja komersanta saimnieciskā darbība ir apturēta;

13.5. ja komersants ir atkārtoti pārkāpis vispārējās atļaujas noteikumus.";

1.6. papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Ja komersants uz paziņojuma par darbības izbeigšanu iesniegšanas brīdī nav samaksājis valsts nodevu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, regulators pieņem lēmumu, kurā komersantam nosaka pienākumu samaksāt valsts nodevas parādu. Ja komersants neizpilda regulatora lēmumu par valsts nodevas parāda samaksu, regulators saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošina regulatora lēmuma izpildi.";

1.7. izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Ja regulators konstatē vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu komersanta darbībā, regulators nosūta komersantam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā brīdinājuma vēstuli, kurā norāda konstatēto pārkāpumu, lūdz komersantu sniegt skaidrojumu un nosaka termiņu, līdz kuram komersantam jānovērš konstatētais pārkāpums.";

1.8. izteikt 16.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.2. nosūta komersantam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā brīdinājuma vēstuli, kurā norāda konstatēto atkārtoto pārkāpumu, uzliek par pienākumu novērst atkārtoto pārkāpumu, nosaka termiņu, līdz kuram atkārtotais pārkāpums jānovērš, un brīdina par komersanta izslēgšanu no reģistra.";

1.9. izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Ja šo noteikumu 16.2.apakšpunktā minētajā brīdinājuma vēstulē noteiktajā termiņā komersants nenovērš konstatēto atkārtoto pārkāpumu, regulators lemj par komersanta izslēgšanu no reģistra.";

1.10. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 23.oktobra lēmumam Nr. 1/14

Paziņojums par ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja reģistrāciju

Vispārējā informācija par komersantu

Komersanta nosaukums:
 

Vienotais reģistrācijas numurs:
 

Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu, vārds, uzvārds:
 

Tālrunis, fakss:
 

[X] Elektroniskā pasta adrese:
 

[X] Piekrītu, ka uz šajā reģistrācijas paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi regulators, izmantojot regulatora oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un paziņojumus saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, un tie uzskatāmi par paziņotiem otrajā darbadienā pēc to nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā noteiktos paziņošanas veidus.

Komersants, kas uzsāk sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc paziņojuma par reģistrāciju nosūtīšanas iesniedz regulatoram informāciju par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu kalendārajā gadā no plānotā neto apgrozījuma, bet līdz nākamā gada 1.februārim - precizētu informāciju par aprēķināto valsts nodevu.

Lūdzu reģistrēt

(komersanta nosaukums)

sabiedriskā pakalpojuma - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai.

Informācija par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu

1. Sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi:
1.1. ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensvada tīklā;
1.2. ūdens piegāde no padeves vietas centralizētajā ūdensvada tīklā līdz piederības robežai;
1.3. notekūdeņu savākšana centralizētajās kanalizācijas sistēmās no piederības robežas un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
1.4. notekūdeņu attīrīšana un novadīšana vidē, tai skaitā virszemes ūdensobjektos
 
2. Plānotais iegūtā ūdens daudzums un plānotais lietotājiem piegādātā ūdens daudzums (m3/gadā)  
3. Plānotais no lietotājiem savākto notekūdeņu daudzums un plānotais kopējais attīrīto notekūdeņu daudzums (m3/gadā)  
4. Ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas teritorija  
5. Kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas teritorija  
6. Līgums par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, kas noslēgts ar pašvaldību (norādīt pašvaldību, ūdenssaimniecības pakalpojumu veidu, sniegšanas teritoriju un līguma termiņu)  
7. Valsts vides dienesta ūdens resursu lietošanas vai piesārņojošās darbības atļaujas numurs, izsniegšanas datums, termiņš  

Ar šo apliecinu, ka komersantam īpašumā vai lietošanā ir pamatlīdzekļi, kuri var nodrošināt reģistrēto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību un kvalitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

Datums* ____.____.___________________________

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt komersantu  
 

/paraksts* un tā atšifrējums/

Piezīme: * - dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.11. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 23.oktobra lēmumam Nr. 1/14

Paziņojums par darbības izbeigšanu

Komersanta nosaukums:
 

Vienotais reģistrācijas numurs:
 

Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu, vārds, uzvārds:
 

[X] Elektroniskā pasta adrese:
 

Tālrunis, fakss:
 

[X] Piekrītu, ka uz šajā paziņojumā par darbības izbeigšanu norādīto elektroniskā pasta adresi regulators, izmantojot regulatora oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un paziņojumus saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, un tie uzskatāmi par paziņotiem otrajā darbadienā pēc to nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā noteiktos paziņošanas veidus.

Lūdzu izslēgt

(komersanta nosaukums)

no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistra ar ________.gada ____.___________________________*

Norādīt izslēgšanas pamatojumu **  
 

Valsts nodeva EUR _________ apmērā par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu ________.gadā samaksāta ________.gada ____.___________________________.

Apliecinu, ka attiecīgā(s) pašvaldība(as) ir informēta(as).

Datums*** ____.____.___________________________

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt komersantu  
 

/paraksts*** un tā atšifrējums/

Piezīmes:
* - ja komersants norādījis datumu pirms regulators var izslēgt komersantu no reģistra, tad regulators izslēdz komersantu no reģistra regulatora norādītajā datumā, norādot to reģistrā.
** - nenorāda, ja komersants ir izslēgts no komercreģistra. Gadījumos, kad komersants pārtrauc sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus, norādīt, kurš komersants sniegs šo pakalpojumu.
*** - dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.".

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 23.oktobra lēmumā Nr.1/14 "Vispārējās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/32Pieņemts: 22.12.2016.Stājas spēkā: 29.12.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 253, 28.12.2016. OP numurs: 2016/253.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
287732
29.12.2016
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)