Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr.10

Rīgā 2016.gada 20.decembrī

Par instrukcijas apstiprināšanu

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

apstiprināt 2017.gada 3.jūnija republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukciju.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs R.Eglājs

 

APSTIPRINĀTA
ar Centrālās vēlēšanu komisijas
2016.gada 20.decembra lēmumu Nr.10

2017.gada 3.jūnija republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcija

I. Vispārīgi noteikumi

1. Deputātu kandidātu (turpmāk - kandidātu) sarakstus 2017.gada 3.jūnija domes vēlēšanām republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas (turpmāk - vēlēšanu komisija) pieņem un pārbauda atbilstīgi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam (turpmāk - likums).

2. Vēlēšanu komisija nosaka darba laiku kandidātu sarakstu pieņemšanai, ievērojot, ka:

2.1. kandidātu sarakstu pieņemšana uzsākama ne agrāk kā 2017.gada 14.aprīlī;

2.2. pēdējā kandidātu sarakstu pieņemšanas diena ir 2017.gada 24.aprīlis, kad vēlēšanu komisijai jāpieņem visi kandidātu sarakstu iesniedzēji, kas ieradušies attiecīgās vēlēšanu komisijas telpās līdz pulksten 18.00.

3. Kandidātu sarakstu pieņemšana tiek organizēta vēlēšanu komisijas noteiktajos darba laikos kandidātu sarakstu iesniedzēju ierašanās secībā vai laikos, par kuriem vienojas iepriekš (izņemot pēdējo kandidātu sarakstu iesniegšanas dienu).

4. Paziņojumu par darba laiku kandidātu sarakstu pieņemšanai līdz 2017.gada 10.aprīlim vēlēšanu komisija izliek pie attiecīgās domes ēkas, pašvaldības informācijas sniegšanas vietās, kā arī pie ēkas, kurā atrodas attiecīgā vēlēšanu komisija, ja tās atrašanās vieta nav attiecīgās domes ēkā. Paziņojumu ievieto arī pašvaldības mājaslapā.

5. Kandidātu sarakstam un tam pievienojamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu "Balsis PV 2017". Sagatavotie dokumenti iesniedzami rakstveidā (parakstītas izdrukas no lietojumprogrammas). Piekļuves tiesības lietojumprogrammai piešķir vēlēšanu komisija, pamatojoties uz kandidātu saraksta gatavotāja personīgi iesniegtu vai elektroniski parakstītu iesniegumu.

II. Kandidātu sarakstu pārbaude

6. Kandidātu sarakstu pieņemšanu organizē vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs.

7. Kandidātu sarakstu pārbauda iesniedzēja (iesniedzēju) klātbūtnē.

8. Ja kandidātu sarakstu iesniedz politiskā partija, politisko partiju reģistrēta apvienība vai vairākas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko partiju apvienībā:

8.1. pēc iesniedzēja (iesniedzēju) uzrādītās pases vai personas apliecības un pilnvarojuma pārliecinās, ka iesniedzējs ir politiskās partijas, politisko partiju reģistrētas apvienības vai vairāku politisko partiju lēmējinstitūciju pilnvarojumā norādītā persona, kam ir tiesības iesniegt kandidātu sarakstu;

8.2. pārbauda, vai iesniegts likuma 18.pantā paredzētais bankas dokuments, kas apliecina, ka vēlēšanu komisijas depozīta kontā iemaksāta attiecīga drošības nauda;

8.3. pēc politisko partiju un to reģistrēto apvienību saraksta pārbauda:

8.3.1. vai politiskā partija (partijas) vai politisko partiju reģistrētā apvienība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā;

8.3.2. vai kandidātu saraksta nosaukums atbilst:

8.3.2.1. attiecīgās politiskās partijas nosaukumam, ja kandidātu sarakstu iesniedz politiskā partija;

8.3.2.2. attiecīgās politisko partiju apvienības nosaukumam, ja kandidātu sarakstu iesniedz reģistrēta politisko partiju apvienība;

8.3.2.3. visu attiecīgo politisko partiju nosaukumiem, ja kandidātu sarakstu iesniedz divas vai vairākas politiskās partijas;

8.4. pēc politiskās partijas (partiju) vai politisko partiju reģistrētās apvienības pilnvarojuma pārbauda, vai kandidātu sarakstu ir parakstījusi pilnvarotā persona (personas).

9. Ja kandidātu sarakstu iesniedz vēlētāju apvienība (novados, kur iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā ir mazāks par 5000):

9.1. pēc iesniedzēja (iesniedzēju) uzrādītās pases vai personas apliecības un kandidātu saraksta pārliecinās, ka iesniedzējs ir viens no pirmajiem trim kandidātu saraksta parakstītājiem;

9.2. pārbauda, vai iesniegts likuma 18.pantā paredzētais bankas dokuments, kas apliecina, ka vēlēšanu komisijas depozīta kontā iemaksāta attiecīga drošības nauda;

9.3. pārliecinās, ka saraksta nosaukums nesakrīt ar kādas politiskās partijas (politisko partiju apvienības) nosaukumu;

9.4. pārbauda, vai kandidātu sarakstu parakstījis likuma 16.panta pirmajā daļā noteiktais personu skaits, vai kāds no parakstītājiem nav attiecīgā saraksta kandidāts un vai kāds no parakstītājiem nav parakstījis citu attiecīgajai komisijai iesniegtu kandidātu sarakstu.

10. Pēc tam pārbauda, vai kandidātu sarakstā atbilstīgi likuma 15.panta piektajai daļai norādīts katra kandidāta vārds, uzvārds un personas kods.

11. Pārbauda, vai iesniegti, aizpildīti un parakstīti likuma 17.panta pirmajā, otrajā, trešajā un piektajā daļā minētie dokumenti:

11.1. kandidātu sarakstā ietvertā kandidāta parakstīts paziņojums, ka viņš piekrīt kandidēt attiecīgajās domes vēlēšanās un piekrīt savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar šā likuma prasībām;

11.2. kandidātu sarakstā ietvertā kandidāta parakstīta deklarācija, ka viņš atbilst likuma 8.panta prasībām un uz viņu neattiecas likuma 9.pantā minētie ierobežojumi;

11.3. šādas katra sarakstā ietvertā kandidāta parakstītas ziņas:

11.3.1. kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas gads, datums un mēnesis, dzimums, ja vēlas, - arī tautība,

11.3.2. personas kods,

11.3.3. ārvalsts pilsonība (pavalstniecība), ja tāda ir,

11.3.4. reģistrētā dzīvesvieta Latvijā (republikas pilsēta vai novads),

11.3.5. darbavietas un ieņemamie amati (arī amati politiskajās partijās, reliģiskajās organizācijās, arodbiedrībās, biedrībās un nodibinājumos) vai - ja darbavietas nav - nodarbošanās, statuss,

11.3.6. kādas izglītības iestādes beidzis (kurā gadā, kādā specialitātē vai programmā),

11.3.7. pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi,

11.3.8. ir vai nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs,

11.3.9. ja kandidāts ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, - kandidāta apliecinājums, ka Eiropas Savienības dalībvalstī, kuras pilsonis viņš ir, viņam nav ar tiesas spriedumu liegtas tiesības kandidēt un tikt ievēlētam;

11.4. visu sarakstā ietverto kandidātu parakstīta priekšvēlēšanu programma, kuras apjoms nedrīkst pārsniegt 4000 iespiedzīmes;

11.5. ja par kandidātu ir pieteikta persona, kura nav bez pārtraukuma vismaz pēdējos 10 mēnešu pirms kandidātu saraksta iesniegšanas dienas reģistrēta dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet tai šajā teritorijā ir likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, notariāli apliecināts zemesgrāmatas akta noraksts vai zemesgrāmatu nodaļas izziņa par nekustamā īpašuma piederību;

11.6. ja par kandidātu ir pieteikta persona, kura nav bez pārtraukuma vismaz pēdējos 10 mēnešu pirms kandidātu saraksta iesniegšanas dienas reģistrēta dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet ir šajā teritorijā nostrādājusi (kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu") vismaz pēdējos četrus mēnešus pirms kandidātu saraksta iesniegšanas dienas, attiecīgi darba devēja vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņa;

11.7. ja par kandidātu ir pieteikta persona, kura saraksta iesniegšanas dienā ieņem kādu no likuma 10.pantā minētajiem amatiem, attiecīgās personas parakstīts paziņojums, ka ievēlēšanas gadījumā tā mēneša laikā izbeigs attiecīgā amata (dienesta) pildīšanu.

12. Pārbaudot dokumentus, pārliecinās, ka:

12.1. kandidātu saraksts un tam pievienotie dokumenti ir valsts valodā;

12.2. elektroniskā formā iesniegto dokumentu saturs ir identisks rakstveidā iesniegtajiem dokumentiem, kā arī, vai kāds kandidāts nav pieteikts kādā no pieņemtajiem kandidātu sarakstiem;

12.3. dokumentiem, kuri ir uz divām un vairākām lapām, tās ir cauršūtas un numurētas, pēdējās lapas otrā pusē norādīts vārds, uzvārds, paraksts un atzīme, cik lapu ir cauršūtas un numurētas;

12.4. izziņā, kas apliecina, ka kandidāts drīkst kandidēt pēc darbavietas, norādītas nepieciešamās ziņas - kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, administratīvā teritorija, kurā strādā, no kura datuma, kā arī, vai izziņā norādīta izdošanas vieta, datums, numurs un izdevēja paraksts, paraksta atšifrējums;

12.5. zemesgrāmatas akta noraksts, kas pierāda, ka kandidāts drīkst kandidēt pēc nekustamā īpašuma atrašanās vietas, ir notariāli apliecināts.

13. Ja, veicot šīs instrukcijas 8., 9., 10., 11. un 12.punktā noteiktās pārbaudes, tiek konstatēts, ka kandidātu saraksts un tam pievienotie dokumenti atbilst likumam, vēlēšanu komisija savā sēdē, kas sasaucama vienas dienas laikā, pieņem lēmumu par kandidātu saraksta un tam pievienoto dokumentu pieņemšanu. Ar šā lēmuma pieņemšanu attiecīgais kandidātu saraksts uzskatāms par reģistrētu.

14. Par kandidātu saraksta pieņemšanu tiek arī izdarīts ieraksts kandidātu sarakstu iesniegšanas žurnālā. Ierakstā norādāmas šādas ziņas:

14.1. kandidātu saraksta nosaukums;

14.2. saraksta iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods un tālruņa numuri, ja tādi ir, adrese paziņojumu saņemšanai;

14.3. iesniegšanas laiks (gads, mēnesis, datums, stunda);

14.4. kandidātu skaits;

14.5. parakstu skaits, ja kandidātu sarakstu iesniedz vēlētāju apvienība;

14.6. iesniegto dokumentu nosaukums un skaits.

Ieraksta pareizību ar savu parakstu apliecina vēlēšanu komisijas pārstāvis un kandidātu saraksta iesniedzējs (iesniedzēji). Pieņemtā kandidātu saraksta iesniedzējiem attiecīgā vēlēšanu komisija izsniedz izziņu, kad un kādi dokumenti no viņiem pieņemti. Vēlētāju apvienības saraksta iesniedzējiem izziņā norāda viņu vārdu, uzvārdu, personas kodu, un šāda izziņa izsniedzama katram iesniedzējam. Šī izziņa ir pilnvarojums piedalīties visās attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijas sēdēs.

15. Ja kandidātu saraksts un tam pievienotie dokumenti neatbilst likumam, vēlēšanu komisija sēdē, kas sasaucama vienas dienas laikā, pieņem lēmumu atteikt kandidātu saraksta un tam pievienoto dokumentu pieņemšanu.

Atteikuma lēmumam jābūt motivētam, norādot, kādi trūkumi kandidātu sarakstā vai tam pievienotos dokumentos jānovērš, lai varētu lemt par kandidātu saraksta un tam pievienoto dokumentu pieņemšanu. Lēmumā norādāms, ka to var apstrīdēt Centrālajā vēlēšanu komisijā triju darbdienu laikā no pieņemšanas dienas. Lēmuma noraksts, kandidātu saraksts un tam pievienotie dokumenti izsniedzami saraksta iesniedzējam, izdarot par to atzīmi kandidātu sarakstu iesniegšanas žurnālā, kur saraksta iesniedzējs parakstās par dokumentu saņemšanu. Ja vēlēšanu komisija kandidātu sarakstu nav pieņēmusi, to var iesniegt atkārtoti, kamēr nav beidzies likumā noteiktais kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņš. Par kandidātu saraksta iesniegšanas dienu uzskatāma diena, kad vēlēšanu komisija to pieņēmusi (reģistrējusi).

16. Ja, pārbaudot vēlētāju apvienības iesniegtu kandidātu sarakstu, vēlēšanu komisija konstatē, ka kāds no parakstītājiem parakstījis citu attiecīgajai komisijai iesniegtu kandidātu sarakstu, vispirms svītro attiecīgo parakstu no abiem sarakstiem. Ja atlikušo parakstu skaits šajos sarakstos ir pietiekams, komisija pieņem 10.punktā minēto lēmumu. Ja iesniegtajā kandidātu sarakstā pēc svītrošanas nav pietiekams parakstītāju skaits, komisija lemj par atteikumu pieņemt šo kandidātu sarakstu. Ja pēc parakstu svītrošanas nepietiekams parakstu skaits ir jau pieņemtajam (reģistrētajam) kandidātu sarakstam, komisija lemj par saraksta pieņemšanas lēmuma atcelšanu.

17. Pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas dienā - 2017.gada 24.aprīlī - kandidātu sarakstus drīkst iesniegt tie sarakstu iesniedzēji, kuri ieradušies attiecīgajā vēlēšanu komisijā līdz pulksten 18.00. Ja kandidātu sarakstā konstatē kļūdas, kuras tā iesniedzējs var novērst uzreiz, viņš tiesīgs to darīt attiecīgās vēlēšanu komisijas telpās arī pēc pulksten 18.00, bet ne vēlāk par pulksten 24.00.

18. Reģistrētos kandidātu sarakstus to iesniedzēji nedrīkst ņemt atpakaļ un nedrīkst tajos izdarīt nekādus grozījumus.

III. Kandidātu pārbaude pēc saraksta reģistrēšanas

19. Pēc kandidātu saraksta reģistrēšanas vēlēšanu komisija to nekavējoties nosūta:

19.1. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (elektroniski), kas pārbauda:

19.1.1. kandidāta pilsonību;

19.1.2. kandidāta vecumu;

19.1.3. vai kandidāts reģistrēts vēlētāju reģistrā;

19.1.4. vai kandidāts reģistrēts dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz 10 mēnešu pirms kandidātu saraksta iesniegšanas dienas;

19.1.5. vai kandidāts nav iekļauts citā attiecīgās domes kandidātu sarakstā vai kandidātu sarakstā citas domes vēlēšanām;

19.1.6. vai kandidāts nav atzīts par rīcības nespējīgu;

19.2. Totalitārisma seku dokumentēšanas centram, kas pārbauda, vai attiecībā uz kandidātu nav tiesas sprieduma, kas apliecina, ka kandidāts pārkāpis likuma 9. panta 5. un 6.punkta noteikumus;

19.3. Iekšlietu ministrijas Informācijas centram, kas pārbauda, vai kandidāts nav pārkāpis likuma 9.panta 1., 3., 4. un 8.punkta noteikumus.

Attiecīgās iestādes piecu dienu laikā sniedz vēlēšanu komisijai minētās izziņas bez maksas.

20. Reģistrētos kandidātu sarakstos vēlēšanu komisija var izdarīt tikai šāda veida grozījumus:

20.1. svītrot pieteikto kandidātu, ja:

20.1.1. viņš neatbilst likuma 8.panta pirmās un otrās daļas prasībām;

20.1.2. uz viņu attiecas likuma 9.pantā minētie ierobežojumi;

20.1.3. viena un tā pati persona pieteikta dažādu nosaukumu kandidātu sarakstos attiecīgās domes vēlēšanām vai pieteikta citas domes kandidātu sarakstā;

20.1.4. kandidāts kā vēlētājs parakstījis vēlētāju apvienības kandidātu sarakstu;

20.1.5. kandidāts miris;

20.2. izdarīt tehniska rakstura labojumus.

20.1.1., 20.1.2. un 20.1.5. apakšpunktā paredzētos gadījumos kandidāts svītrojams, pamatojoties uz attiecīgās iestādes izdotu izziņu vai tiesas spriedumu.

21. Ja līdz vēlēšanu likumā norādītajam termiņam - 2017.gada 24.aprīlim (pulksten 24.00) - attiecīgās domes vēlēšanām nav reģistrēts neviens kandidātu saraksts vai reģistrēts tikai viens kandidātu saraksts, vēlēšanu komisija par to nekavējoties ziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai, kas par 10 dienām pagarina kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņu. Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums izliekams redzamā vietā pie attiecīgās domes ēkas (vai informācijas sniegšanas vietā), pašvaldības informācijas sniegšanas vietās, kā arī pie ēkas, kurā atrodas attiecīgā vēlēšanu komisija, ja tās atrašanās vieta nav attiecīgās domes ēkā. Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu ievieto arī pašvaldības mājaslapā.

22. Ja līdz vēlēšanu likumā noteiktajam termiņam - 2017.gada 24.aprīlim (pulksten 24.00) - reģistrēto kandidātu skaits ir mazāks par attiecīgajā pašvaldībā ievēlējamo domes deputātu skaitu, vēlēšanu komisija par to nekavējoties ziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai, kas par 10 dienām pagarina kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņu. Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums izliekams 1.punktā norādītajās vietās, kā arī ievietojams pašvaldības mājaslapā.

23. Ja arī pēc tam, kad Centrālā vēlēšanu komisija par 10 dienām pagarinājusi kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņu, kandidātu skaits ir mazāks par ievēlējamo domes deputātu skaitu, Centrālā vēlēšanu komisija divu nedēļu laikā izsludina atkārtotas attiecīgās domes vēlēšanas likumā noteiktajā kārtībā.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs R.Eglājs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par instrukcijas apstiprināšanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Centrālā vēlēšanu komisija Veids: lēmums Numurs: 10Pieņemts: 20.12.2016.Stājas spēkā: 20.12.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252, 27.12.2016. OP numurs: 2016/252.5
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
287702
20.12.2016
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)