Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 864

Rīgā 2016. gada 20. decembrī (prot. Nr. 69 73. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1245 "Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa nodokļu jomā starp Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ārvalstu kompetentajām iestādēm, ar kurām ir noslēgti Latvijas Republikas Saeimas apstiprināti starptautiskie līgumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
7. panta ceturto daļu un 18.1 panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1245 "Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa nodokļu jomā starp Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ārvalstu kompetentajām iestādēm, ar kurām ir noslēgti Latvijas Republikas Saeimas apstiprināti starptautiskie līgumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 218. nr.; 2016, 87. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 9.1. apakšpunktā vārdus "informāciju par noteiktiem ienākumu veidiem" ar vārdiem un skaitļiem "šo noteikumu 10., 11.1, 14.6 un 14.7 punktā minēto informāciju";

1.2. papildināt noteikumus ar III1 nodaļu šādā redakcijā:

"III1. Automātiskā informācijas apmaiņa ar Eiropas Savienības kompetentajām iestādēm par iepriekšēju pārrobežu nolēmumu un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu

14.1 Šo noteikumu izpratnē iepriekšējs pārrobežu nolēmums (turpmāk šajā nodaļā arī - nolēmums) ir jebkura vienošanās, paziņojums vai jebkurš cits instruments vai rīcība ar līdzīgu ietekmi (tostarp izdota, grozīta vai ar pagarinātu darbības termiņu), kas atbilst visām šādām prasībām:

14.1 1. nolēmumu izdod, groza vai tā darbības termiņu pagarina Valsts ieņēmumu dienests - neatkarīgi no tā, vai nolēmumu faktiski izmanto;

14.1 2. nolēmums ir izdots, grozīts vai tā darbības termiņš ir pagarināts konkrētai personai vai personu grupai, un minētā persona vai personu grupa ir tiesīga paļauties uz nolēmumā norādīto;

14.1 3. nolēmumā sniegta ar nodokļiem saistīta tiesību akta interpretācija vai atspoguļoti šāda tiesību akta piemērošanas jautājumi;

14.1 4. nolēmums ir saistīts ar pārrobežu darījumu vai ar jautājumu par to, vai darbības, ko veic vai neveic persona citā valstī vai teritorijā, rada pastāvīgo pārstāvniecību. Pārrobežu darījums var ietvert (bet ne tikai) ieguldījumu veikšanu, preču piegādi, pakalpojumu sniegšanu, finansējuma nodrošināšanu vai materiālo vai nemateriālo aktīvu izmantošanu, un tajā nav noteikti jābūt tieši iesaistītai personai, kas saņem iepriekšējo pārrobežu nolēmumu;

14.1 5. nolēmums ir izdots, pirms tiek veikti tie darījumi vai darbības citā valstī vai teritorijā, kas potenciāli rada pastāvīgo pārstāvniecību, vai pirms tiek iesniegta nodokļu deklarācija par laikposmu, kurā notika darījums vai darījumu virkne, vai darbības.

14.2 Šo noteikumu izpratnē iepriekšēja vienošanās par cenas noteikšanu (turpmāk šajā nodaļā arī - vienošanās) ir jebkura vienošanās, paziņojums vai jebkurš cits instruments vai rīcība ar līdzīgu ietekmi (tostarp izdota, grozīta vai ar pagarinātu darbības termiņu), kas atbilst visām šādām prasībām:

14.2 1. vienošanos izdod, groza vai tās darbības termiņu pagarina Valsts ieņēmumu dienests pats vai sadarbībā ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts nodokļu administrāciju - neatkarīgi no tā, vai šo vienošanos faktiski izmanto;

14.2 2. vienošanās ir izdota, grozīta vai tās darbības termiņš ir pagarināts konkrētai personai vai personu grupai, un minētā persona vai personu grupa uz šo vienošanos ir tiesīga paļauties;

14.2 3. pirms pārrobežu darījumu veikšanas starp saistītiem uzņēmumiem ar vienošanos nosaka pienācīgu kritēriju kopumu saistībā ar transfertcenu noteikšanu minētajiem darījumiem vai nosaka peļņas attiecināšanu uz pastāvīgo pārstāvniecību.

14.3 Piemērojot šo noteikumu 14.1 punktu, ar pārrobežu darījumu saprot darījumu vai darījumu virkni, ja izpildās vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

14.3 1. ne visas darījuma vai darījumu virknes puses ir nodokļu rezidenti Latvijā;

14.3 2. darījuma vai darījumu virknes jebkura puse vienlaikus ir nodokļu rezidents Latvijā un citā valstī vai teritorijā;

14.3 3. viena no darījuma vai darījumu virknes pusēm veic saimniecisko darbību citā valstī vai teritorijā, izmantojot pastāvīgo pārstāvniecību, un darījums vai darījumu virkne veido visu pastāvīgās pārstāvniecības saimniecisko darbību vai daļu no tās. Pārrobežu darījumā vai darījumu virknē ir ietvertas arī vienošanās, ko persona ir noslēgusi citā valstī vai teritorijā attiecībā uz tādu saimniecisko darbību, kuru minētā persona veic ar pastāvīgās pārstāvniecības starpniecību;

14.3 4. šādiem darījumiem vai darījumu virknēm ir pārrobežu ietekme.

14.4 Piemērojot šo noteikumu 14.2 punktu, ar pārrobežu darījumu saprot darījumu vai darījumu virkni, kurā iesaistīti saistītie uzņēmumi, no kuriem ne visi ir rezidenti nodokļu vajadzībām vienā valstī vai teritorijā, vai darījumam vai darījumu virknēm ir pārrobežu ietekme.

14.5 Piemērojot šo noteikumu 14.2 3. apakšpunktu un 14.4 punktu, ar terminu "uzņēmums" saprot jebkāda veida saimnieciskas darbības veikšanu.

14.6 Ja iepriekšējs pārrobežu nolēmums vai iepriekšēja vienošanās par cenas noteikšanu ir izdota, grozīta vai tās izdošanas termiņš ir pagarināts pēc 2016. gada 31. decembra, Valsts ieņēmumu dienests veic automātisku informācijas apmaiņu, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto drošu centrālo direktoriju administratīvai sadarbībai nodokļu jomā, un par to informē visu pārējo Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentās iestādes un Eiropas Komisiju, ievērojot šo noteikumu 14.15 punktā minētos ierobežojumus.

14.7 Valsts ieņēmumu dienests veic informācijas apmaiņu, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto drošu centrālo direktoriju administratīvai sadarbībai nodokļu jomā, un informē visu pārējo Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentās iestādes un Eiropas Komisiju, ievērojot šo noteikumu 14.15 punktā minētos ierobežojumus, par tādu iepriekšēju pārrobežu nolēmumu un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu, kura izdota, grozīta vai kuras termiņš pagarināts laikposmā, kas sākas piecus gadus pirms 2017. gada 1. janvāra.

14.8 Ja iepriekšējs pārrobežu nolēmums un iepriekšēja vienošanās par cenas noteikšanu ir izdota, grozīta vai tās darbības termiņš ir pagarināts laikposmā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim, šo noteikumu 14.7 punktā minētā informācijas paziņošana notiek tad, ja minētais nolēmums vai vienošanās joprojām bija spēkā 2014. gada 1. janvārī.

14.9 Ja iepriekšējs pārrobežu nolēmums un iepriekšēja vienošanās par cenas noteikšanu ir izdota, grozīta vai tās darbības termiņš ir pagarināts laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim, informācijas apmaiņa par minēto nolēmumu vai vienošanos notiek neatkarīgi no tā, vai tie vēl ir spēkā.

14.10 Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības no paziņojamās informācijas izslēgt informāciju par iepriekšēju pārrobežu nolēmumu un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu, kas pirms 2016. gada 1. aprīļa izdota, grozīta vai kuras darbības termiņš pagarināts, konkrētai personai vai personu grupai (izņemot tās, kas veic galvenokārt finanšu vai ieguldījumu darbības), kurai grupas kopējais gada neto apgrozījums (atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 41. panta pirmajai daļai) ir mazāks par 40 000 000 euro (vai pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa ekvivalentu summu jebkurā citā valūtā) tajā pārskata gadā, kas ir pirms gada, kad iepriekšējs pārrobežu nolēmums un iepriekšēja vienošanās par cenas noteikšanu ir izdota, grozīta vai tās darbības termiņš ir pagarināts.

14.11 Divpusēja vai daudzpusēja iepriekšēja vienošanās par cenas noteikšanu ar trešajām valstīm ir izslēgta no automātiskas informācijas apmaiņas, ja starptautiskais līgums, saskaņā ar kuru ir noslēgta iepriekšēja vienošanās par cenas noteikšanu, par to neļauj atklāt informāciju trešajām personām. Ar informāciju par šādu divpusēju vai daudzpusēju iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu apmainās saskaņā ar šo noteikumu V nodaļu, ja starptautiskais līgums, saskaņā ar kuru ir noslēgta iepriekšēja vienošanās par cenas noteikšanu, ļauj par to atklāt informāciju un trešās valsts kompetentā iestāde dod atļauju atklāt informāciju. Tomēr, ja divpusēja vai daudzpusēja iepriekšēja vienošanās par cenas noteikšanu tiek izslēgta no automātiskās informācijas apmaiņas saskaņā ar šo punktu, tad ar šo noteikumu 14.14 punktā minēto informāciju, kas norādīta iesniegumā, kura rezultātā ir izdota šāda divpusēja vai daudzpusēja iepriekšēja vienošanās par cenas noteikšanu, apmainās saskaņā ar šo noteikumu 14.6 un 14.7 punktu.

14.12 Šo noteikumu 14.6 un 14.7 punktu nepiemēro, ja iepriekšējs pārrobežu nolēmums attiecas tikai uz jautājumiem, kas saistīti ar vienas vai vairāku fizisku personu nodokļiem.

14.13 Informācijas apmaiņa notiek:

14.13 1. attiecībā uz informāciju, ar ko apmainās, ievērojot šo noteikumu 14.6 punktu, - triju mēnešu laikā pēc tā kalendāra gada puses beigām, kurā ir izdoti vai grozīti iepriekšējie pārrobežu nolēmumi vai iepriekšējās vienošanās par cenas noteikšanu vai ir pagarināts to darbības termiņš;

14.13 2. attiecībā uz informāciju, ar ko apmainās, ievērojot šo noteikumu 14.7 punktu, - pirms 2018. gada 1. janvāra.

14.14 Informācijā, ko Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ievērojot šo noteikumu 14.6, 14.7, 14.8, 14.9 un 14.10 punktu, ietver šādus datus:

14.14 1. tādas personas identifikāciju, kas nav fiziska persona, un - attiecīgā gadījumā - tās personu grupas identifikāciju, pie kuras persona pieder;

14.14 2. kopsavilkumu par iepriekšēja pārrobežu nolēmuma vai iepriekšējas vienošanās par cenas noteikšanu saturu, tostarp aprakstu par attiecīgo saimniecisko darbību vai darījumiem, vai darījumu virkni, ko sniedz vispārīgā veidā, neatklājot komercnoslēpumu, rūpniecisku vai dienesta noslēpumu vai komercprocesu, kā arī neatklājot informāciju, kuras atklāšana būtu pretrunā sabiedriskajai kārtībai;

14.14 3. nolēmuma vai vienošanās par cenas noteikšanu izdošanas, grozīšanas vai darbības termiņa pagarināšanas datumu;

14.14 4. nolēmuma vai vienošanās par cenas noteikšanu darbības termiņa sākuma datumu, ja tāds ir norādīts;

14.14 5. nolēmuma vai vienošanās par cenas noteikšanu darbības termiņa beigu datumu, ja tāds ir norādīts;

14.14 6. nolēmuma vai vienošanās par cenas noteikšanu veidu;

14.14 7. nolēmuma vai vienošanās par cenas noteikšanu darījuma vai darījumu virknes apjomu, ja šāds apjoms ir norādīts iepriekšējā pārrobežu nolēmumā vai ar iepriekšējo vienošanos par cenas noteikšanu;

14.14 8. to kritēriju kopas aprakstu, kas izmantoti transfertcenas noteikšanā vai pašā transfertcenā, ja ir iepriekšēja vienošanās par cenas noteikšanu;

14.14 9. tās metodes identifikāciju, kas izmantota transfertcenas noteikšanā vai pašā transfertcenā, ja ir iepriekšēja vienošanās par cenas noteikšanu;

14.14 10. to pārējo Eiropas Savienības dalībvalstu identifikāciju (ja tāda ir), kuras varētu skart iepriekšējais pārrobežu nolēmums vai iepriekšēja vienošanās par cenas noteikšanu;

14.14 11. jebkuras personas, kas nav fiziska persona, identifikāciju citās Eiropas Savienības dalībvalstīs (ja tādas ir), ko varētu ietekmēt iepriekšējais pārrobežu nolēmums vai iepriekšēja vienošanās par cenas noteikšanu, norādot, ar kurām Eiropas Savienības dalībvalstīm ietekmētās personas ir saistītas;

14.14 12. norādi par to, vai paziņotās informācijas pamatā ir iepriekšējais pārrobežu nolēmums vai iepriekšējā vienošanās par cenas noteikšanu, vai šo noteikumu 14.11 punktā minētais iesniegums.

14.15 Šo noteikumu 14.14 1., 14.14 2., 14.14 8. un 14.14 11. apakšpunktā minēto informāciju Eiropas Komisijai nepaziņo.

14.16 Valsts ieņēmumu dienests reizi gadā līdz 2018. gada 1. janvārim iesniedz Eiropas Komisijai statistiku par automātiskās informācijas apmaiņas apjomu saskaņā ar šo noteikumu III nodaļu un šo nodaļu un, ciktāl iespējams, informāciju par administratīvajām un citām attiecīgajām izmaksām un ieguvumiem, kas saistīti ar notikušo informācijas apmaiņu un visām iespējamām izmaiņām gan attiecībā uz nodokļu administrācijām, gan trešajām personām.";

1.3. papildināt noteikumus ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Valsts ieņēmumu dienests, ievērojot šīs nodaļas prasības, var pieprasīt papildu informāciju saistībā ar informāciju, kuru tas saņēmis atbilstoši šo noteikumu III1 nodaļai, tostarp iepriekšēja nolēmuma vai iepriekšējas vienošanās par cenas noteikšanu pilnu tekstu.";

1.4. papildināt noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Valsts ieņēmumu dienests, ievērojot šīs nodaļas prasības, sniedz citas Eiropas Savienības dalībvalsts nodokļu administrācijai papildu informāciju saistībā ar informāciju, kuru tas nosūtījis atbilstoši šo noteikumu III1 nodaļai, tostarp iepriekšēja nolēmuma vai iepriekšējas vienošanās par cenas noteikšanu pilnu tekstu.";

1.5. papildināt noteikumus ar 41.1 punktu šādā redakcijā:

"41.1 Līdz brīdim, kad atbilstoši sāk darboties Eiropas Komisijas izveidotā drošā centrālā direktorija administratīvai sadarbībai nodokļu jomā, Valsts ieņēmumu dienests nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas apstiprina (ja iespējams, - elektroniski) informācijas saņemšanu kompetentajai iestādei, kas sniegusi informāciju par iepriekšēju pārrobežu nolēmumu un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu.";

1.6. izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 2011. gada 15. februāra Direktīvas 2011/16/ES par administratīvo sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK;

2) Padomes 2015. gada 8. decembra Direktīvas 2015/2376/ES, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā."

2. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1245 "Kārtība, kādā tiek veikta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 864Pieņemts: 20.12.2016.Stājas spēkā: 01.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 251, 23.12.2016. OP numurs: 2016/251.46
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
287646
01.01.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)