Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 853

Rīgā 2016. gada 20.decembrī (prot. Nr. 69 57. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 "Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas"

Izdoti saskaņā ar Dabas resursu
nodokļa likuma 4. panta trešās daļas 1. un
2. punktu, 4. panta ceturto daļu, 12. panta
otro daļu, 14. pantu, 16. panta otro daļu,
19.1 un 20. pantu, 23. panta sestās daļas
1., 2., 3. un 4. punktu, 24. panta trešās daļas
1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktu, 27. panta
pirmās daļas 1., 2. un 3. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 "Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 100. nr.; 2009, 90. nr.; 2010, 67. nr.; 2013, 189. nr.; 2014, 16. nr.; 2015, 147. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 1.5. apakšpunktā un 19. punktā vārdus "vai siltumnīcefekta gāzes" (attiecīgā locījumā);

1.2. papildināt 21.1 punktu aiz vārda "izmantojot" ar vārdiem "ūdens resursu lietošanas atļaujā hidroelektrostacijas hidrotehnisko būvju darbībai noteikto aprēķina metodiku, kas ir pamatota ar uzskaites datiem un tehnisko dokumentāciju, vai";

1.3. izteikt 21.3 punktu šādā redakcijā:

"21.3 Hidroagregātu lietderības koeficients ir norādīts to pasēs vai tehniskajā dokumentācijā. Ja hidroagregātu lietderības koeficientus nevar pamatot ar hidroagregāta pasi, tehnisko dokumentāciju vai ūdens resursu lietošanas atļauju, aprēķinos izmanto vidējo etalona lietderības koeficientu 0,75.";

1.4. papildināt 21.4 punktu aiz vārda "saskaita" ar vārdiem "vai izmanto citu ūdens resursu lietošanas atļaujā hidroelektrostacijas hidrotehnisko būvju darbībai noteiktu aprēķina metodiku, kas ir pamatota ar uzskaites datiem un tehnisko dokumentāciju";

1.5. izteikt 21.5 punktu šādā redakcijā:

"21.5 Nodokli par faktisko hidrotehniskajai būvei caurplūdušā ūdens apjomu, kas izmantots elektroenerģijas ražošanai, nodokļa maksātājs aprēķina saskaņā ar nodokļa likmi, pamatojoties uz attiecīgajā ūdens resursu lietošanas atļaujā noteiktajiem rādītājiem vai uzskaites datiem, kas tiek fiksēti uzskaites žurnālā, diennakts atskaišu lapās, uzskaites formās vai elektroniskajā datu uzskaites sistēmā. Ja uzskaites dokumentos kāds no rādītājiem ir norādīts noteiktā intervālā, hidrotehniskajai būvei caurplūdušā ūdens apjoma un nodokļa aprēķināšanai izmanto intervāla augstāko robežu.";

1.6. papildināt noteikumus ar 27.1 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Par derīgo izrakteņu ieguves procesā iegūtiem blakusproduktiem, kuru ieguve nav iekļauta bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā vai zemes dzīļu izmantošanas licencē, nodokli aprēķina atbilstoši likuma pielikumos noteiktajām nodokļa likmēm.";

1.7. izteikt 48. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Par pamatojumu tam, vai no papīra, kartona, to laminātiem ar polimēru vai metāla komponentiem, koksnes, plastmasas (polimēriem), tajā skaitā bioplastmasas un oksonoārdāmās plastmasas, un metāla folijas gatavotie un mazumtirdzniecībā realizējamie vai sabiedriskajā ēdināšanā izmantojamie trauki (tai skaitā šķīvji, bļodas, krūzes, tasītes, glāzes, kokteiļu salmiņi, naži, dakšiņas, karotes, spraudiņi) ir vienreiz vai daudzkārt lietojami, izmanto informāciju, kas iekļauta to iegādes līgumos vai pavaddokumentos vai norādīta uz to iepakojuma.";

1.8. aizstāt 53. punktā vārdus "ierīcēm vai iepakojumu" ar vārdiem "ierīcēm, iepakojumu vai akmeņoglēm, koksu un lignītu (brūnoglēm)";

1.9. aizstāt 55.2. apakšpunktā vārdu "oksi-sadalāmās" ar vārdu "oksonoārdāmās";

1.10. aizstāt 57.3. apakšpunktā vārdus "kompozītmateriāliem (laminātiem ar polimēru vai metāla komponentiem)" ar vārdiem "kompozītmateriāliem (laminātiem ar polimēru vai metāla komponentiem) un koksnes";

1.11. izteikt 66.1 punktu šādā redakcijā:

"66.1 Tirgotājs (nodokļa maksātājs), kurš pircēja ērtības vai reklāmas noformējuma dēļ precei vai ražojumam pievieno plastmasas iepirkumu maisiņus neatkarīgi no tā, vai par šiem maisiņiem tiek iekasēta atsevišķa samaksa, nodrošina šo plastmasas iepirkumu maisiņu uzskaiti atbilstoši likuma 24. panta piektajā daļā noteiktajam iedalījumam.";

1.12. izteikt 89.1 punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Nodokli par likuma 4. panta pirmās daļas 10. punktā noteiktajām uguņošanas ierīcēm nodokļa maksātājs aprēķina, pamatojoties uz šo ierīču iegādes vērtību, kas norādīta attiecīgajā nodokļa aprēķinus pamatojošajā attaisnojuma dokumentā.";

1.13. izteikt 92.11 punktu šādā redakcijā:

"92.11 Apsaimniekotājs ir tiesīgs noteikt tādu apsaimniekošanas sistēmu auditoru, kas akreditēts nacionālajā akreditācijas institūcijā kā neatkarīga trešās puses inspicēšanas institūcija atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai cita Eiropas Savienības dalībvalstu, Turcijas vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu akreditēta inspicēšanas institūcija, kas atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām.";

1.14. izteikt 1. pielikuma I nodaļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Vides piesārņošana, izņemot oglekļa dioksīda (CO2) emisijas gaisā, - kopā X    
2.1.
2.2.        
2.3.        
2.4.        
2.5.       "

1.15. papildināt 1. pielikuma I nodaļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas gaisā     "

1.16. izteikt 1. pielikuma I nodaļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana, iesūknējot ģeoloģiskajās struktūrās dabasgāzi     X"

1.17. izteikt 1. pielikuma II nodaļas 6.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3. papīra, kartona, koksnes       "

1.18. aizstāt 1. pielikuma II nodaļas 1. un 2. piezīmē vārdu "oksi-sadalāmās" ar vārdu "oksonoārdāmās";

1.19. izteikt 1. pielikuma II1 nodaļas tabulas aiļu nosaukumus šādā redakcijā:

"Nr. p. k. Nodokļa objekts Iegādes vērtība (euro) Nodokļa likme (%) Nodokļa summa (euro)"

1.20. izteikt 1. pielikuma III nodaļas tabulas 2. piezīmi šādā redakcijā:

"2.** I nodaļas tabulas 1. un 2. rindas 4. ailes summas sadalās: 40 % valsts pamatbudžetā un 60 % attiecīgās pašvaldības vides aizsardzības speciālajā budžetā;

I nodaļas tabulas 2.1 rindas 4. ailes summas sadalās: 60 % valsts pamatbudžetā un 40 % attiecīgās pašvaldības vides aizsardzības speciālajā budžetā;

I nodaļas tabulas 3. rindas 4. ailes un II nodaļas tabulas 8. rindas 6. ailes summa - 100 % attiecīgās pašvaldības vides aizsardzības speciālajā budžetā;

I nodaļas tabulas 3.1 rindas 4. ailes, II nodaļas tabulas 4., 5., 6. un 7. rindas 6. ailes, kā arī II1 nodaļas tabulas 9. rindas 5. ailes summa - 100 % valsts pamatbudžetā.";

1.21. izteikt 1. pielikuma tabulas "Pārskata kopsavilkums" A rindu šādā redakcijā:

"A Nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu (1., 2. un 2.1 rindas 4. ailē norādītā summa)     "

1.22. aizstāt 2. pielikumā vārdus "Vides ministrija" ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija";

1.23. papildināt 2.1 pielikuma tabulu ar astoto aili šādā redakcijā:

"Derīgo izrakteņu ieguves procesā iegūtie blakusprodukti"  
   
   
   
   

1.24. izteikt 7. pielikuma 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Visu veidu riepas 0,66 euro/kg"

1.25. izteikt 7. pielikuma 6. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"6. Elektriskās un elektroniskās iekārtas atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 22. punktam un normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām (līdz 2018. gada 30. jūnijam): euro/kg"

1.26. papildināt 7. pielikumu ar 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Elektriskās un elektroniskās iekārtas atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 22. punktam un normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām (no 2018. gada 1. jūlija) euro/kg
7.1. 1. kategorija. Temperatūras maiņas iekārtas 2,50
7.2. 2. kategorija. Ekrāni, monitori un iekārtas ar ekrānu, kura virsmas laukums ir lielāks par 100 cm2 3,50
7.3. 3. kategorija. Spuldzes 8,58
7.4. 4. kategorija. Liela izmēra iekārtas (visi ārējie izmēri pārsniedz 50 cm), tai skaitā mājsaimniecības preces, IT un telesakaru iekārtas, patērētāju iekārtas, gaismekļi, skaņas vai attēlus demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces, elektriski un elektroniski instrumenti, rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums, medicīnas ierīces, monitoringa un kontroles instrumenti, tirdzniecības automāti, ierīces elektriskās strāvas ražošanai un citas iekārtas (izņemot šā pielikuma 1., 2. un 3. kategorijā ietilpstošās iekārtas) 3,00
7.5. 5. kategorija. Maza izmēra iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm), tai skaitā mājsaimniecības preces, plaša patēriņa audiovizuālas iekārtas, gaismekļi, skaņas vai attēlus demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces, elektriski un elektroniski instrumenti, rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums, medicīnas ierīces, monitoringa un kontroles instrumenti, automātiskie sadalītāji, ierīces elektriskās strāvas ražošanai un citas iekārtas (izņemot šā pielikuma 1., 2., 3. un 6. kategorijā ietilpstošās iekārtas) 3,00
7.6. 6. kategorija. Mazas informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm) 3,50"

2. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 "Kārtība, kādā aprēķina .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 853Pieņemts: 20.12.2016.Stājas spēkā: 01.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 251, 23.12.2016. OP numurs: 2016/251.35
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
287633
01.01.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)