Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 843

Rīgā 2016. gada 20. decembrī (prot. Nr. 69 46. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 908 "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm"

Izdoti saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 50. panta
astoto daļu un likuma "Par akcīzes nodokli" 20. panta
otrās daļas 1. punkta "b" apakšpunktu un ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 908 "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 203. nr.; 2013, 208. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt I nodaļu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Ārlietu ministrija, Aizsardzības ministrija un Valsts ieņēmumu dienests veic savstarpēju informācijas apmaiņu par savas kompetences ietvaros uzskaitītajiem akcīzes preču daudzumiem, lai nodrošinātu likuma "Par akcīzes nodokli" 20. panta nosacījumu ievērošanu.";

1.2. aizstāt 7. punktā vārdus "Latvijas Republikas valstspiederīgie" ar vārdiem "Latvijas pilsoņi";

1.3. papildināt 11.3. apakšpunktu aiz vārdiem "cita smēķējamā tabaka" ar vārdiem "tabakas lapas, karsējamā tabaka";

1.4. papildināt noteikumus ar 11.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.6. par elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu - šķidruma daudzumu mililitros, nikotīna daudzumu miligramos.";

1.5. papildināt noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Nodokļu atmaksai var iesniegt tikai tādus attaisnojuma dokumentus, kuros ir norādīta informācija par pakalpojuma vai preces saņēmēju (juridiskai personai (pārstāvniecībai, organizācijai) - tās nosaukums, fiziskai personai - vārds, uzvārds). Ja attaisnojuma dokumenti nesatur pakalpojuma vai preces saņēmēja identifikācijas datus, iesniedzējs papildus iesniedz attaisnojuma dokumentu, kas satur nepieciešamo informāciju, un tās patiesumu preču pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs ir apliecinājis ar parakstu un zīmogu.";

1.6. papildināt 15. punktu aiz vārda "iesniegumu" ar vārdiem "(divus eksemplārus)";

1.7. papildināt noteikumus ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Šo noteikumu 7.1.2., 7.3., 7.5., 7.7. un 7.10. apakšpunktā minētās personas šo noteikumu 15. punktā minētajam iesniegumam pievieno tikai attaisnojuma dokumentu oriģinālus.";

1.8. svītrot 19. punktu;

1.9. aizstāt 20. punkta ievaddaļā vārdu "iesniedzēja" ar vārdiem "iesniedzējs vai tā";

1.10. aizstāt 20.1. apakšpunktā vārdus un skaitli "iesnieguma I daļu" ar vārdu "iesniegumu";

1.11. izteikt 21.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.3. pārbauda, vai iesnieguma veidlapa (abi eksemplāri) atbilst šo noteikumu 1. pielikumam un vai iesniegumam ir pievienoti attaisnojuma dokumenti atbilstoši šo noteikumu nosacījumiem;";

1.12. aizstāt 21.5.1. apakšpunktā vārdus un skaitli "iesnieguma II daļā" ar vārdu "iesniegumā";

1.13. izteikt 21.5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.5.2. vienu iesnieguma eksemplāru kopā ar attaisnojuma dokumentiem nosūta Valsts ieņēmumu dienestam, pavadvēstulē norādot informāciju par uzskaitīto sertifikātā norādīto akcīzes preču (degviela, alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi un elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums) daudzumu, ievērojot likuma "Par akcīzes nodokli" 20. panta nosacījumus. Otru iesnieguma eksemplāru glabā Ārlietu ministrijas Valsts protokola lietvedībā.";

1.14. papildināt 24. punkta ievaddaļu aiz vārda "iesniegumu" ar vārdiem "(divus eksemplārus)";

1.15. aizstāt 25. punktā vārdus un skaitli "iesnieguma I daļu" ar vārdu "iesniegumu";

1.16. aizstāt 26.4.1. apakšpunktā vārdus un skaitli "iesnieguma II daļā" ar vārdu "iesniegumā";

1.17. izteikt 26.4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.4.2. vienu iesnieguma eksemplāru kopā ar attaisnojuma dokumentiem nosūta Valsts ieņēmumu dienestam, pavadvēstulē norādot informāciju par uzskaitīto sertifikātā norādīto akcīzes preču (degviela, alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi un elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums) daudzumu, ievērojot likuma "Par akcīzes nodokli" 20. panta nosacījumus. Otru iesnieguma eksemplāru glabā Aizsardzības ministrijas lietvedībā.";

1.18. izteikt 29.1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.1.6. akcīzes preču daudzums, kas aprēķināts, summējot iesniegumā norādīto akcīzes preču daudzumu, par kuru tiek pieprasīta akcīzes nodokļa atmaksa, ar attiecīgi Ārlietu ministrijas Valsts protokola vai Aizsardzības ministrijas pavadvēstulē norādīto akcīzes preču daudzumu, nepārsniedz likuma "Par akcīzes nodokli" 20. panta sestajā daļā minēto akcīzes preču daudzumu, ievērojot šā panta septītajā, astotajā un desmitajā daļā minētos nosacījumus;";

1.19. papildināt 31.1. apakšpunktu aiz vārda "summu" ar vārdiem "par uzskaitītajiem akcīzes preču (degviela, alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi un elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums) daudzumiem, par kuriem atmaksāts akcīzes nodoklis";

1.20. aizstāt 42. punktā skaitli "177,86" ar skaitli "178";

1.21. aizstāt 44. punktā skaitli "49,80" ar skaitli "50";

1.22. izteikt 47. punktu šādā redakcijā:

"47. Akcīzes nodokli atmaksā saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 20. panta sestās, septītās, astotās, devītās un desmitās daļas nosacījumiem.";

1.23. izteikt 49. punktu šādā redakcijā:

"49. Pievienotās vērtības nodokli neatmaksā par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm, par kurām netiek atmaksāts akcīzes nodoklis.";

1.24. aizstāt 51.1. apakšpunktā skaitli "1422,87" ar skaitli "1423";

1.25. aizstāt 51.2. apakšpunktā skaitli "711,44" ar skaitli "711";

1.26. papildināt noteikumus ar 51.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.5. šo noteikumu 7.1.2., 7.3., 7.5. un 7.7. apakšpunktā minētās personas, kurām par transportlīdzekļa iegādi ir atmaksāts pievienotās vērtības nodoklis šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, triju gadu laikā pēc transportlīdzekļa iegādes un tā reģistrācijas Latvijas Republikā šo transportlīdzekli pārdod vai citādi atsavina par labu citai personai vai institūcijai Latvijas Republikā, kas nav minēta šo noteikumu 7. punktā. Valsts budžetā iemaksājama 1/36 daļa no atmaksātās pievienotās vērtības nodokļa summas par katru mēnesi, kas palicis līdz triju gadu termiņa sasniegšanai.";

1.27. izteikt 52.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.1. šo noteikumu 7. punktā minētā persona informē kompetento atbildīgo institūciju (Ārlietu ministrijas Valsts protokolu vai Aizsardzības ministriju), ja īstenojas šo noteikumu 51. punktā minētie nosacījumi, savukārt attiecīgās institūcijas par to informē Valsts ieņēmumu dienestu;";

1.28. papildināt noteikumus ar 52.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.3. Ārlietu ministrija informē Valsts ieņēmumu dienestu, ja tās rīcībā nonāk ziņas par to, ka šo noteikumu 7. punktā minētās personas pirms šo noteikumu 51.5. apakšpunktā minētā triju gadu termiņa gatavojas atsavināt vai ir atsavinājušas transportlīdzekļus par labu citai personai vai institūcijai, kas nav minēta šo noteikumu 7. punktā.";

1.29. izteikt 53.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.9. šo noteikumu 7. punktā minētajām personām saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 20. pantu akcīzes preču iegādei no akcīzes preču noliktavas iekšzemē, no citām dalībvalstīm, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu, un akcīzes preču iegādei, kas tiek ievestas Latvijas Republikā laišanai brīvā apgrozībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā.";

1.30. izteikt 55.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"55.2. sertifikātā norādītajām akcīzes preču piegādēm no akcīzes preču noliktavas iekšzemē, no citām dalībvalstīm, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu, un tādu akcīzes preču piegādēm, kas tiek ievestas Latvijas Republikā laišanai brīvā apgrozībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā šo noteikumu 7. punktā minētajām personām.";

1.31. papildināt noteikumus ar 62.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"62.1.3. akcīzes preču iegādei, kas tiek ievestas Latvijas Republikā laišanai brīvā apgrozībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā;";

1.32. papildināt noteikumus ar 63.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"63.1.4. akcīzes preču iegādei, kas tiek ievestas Latvijas Republikā laišanai brīvā apgrozībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā;";

1.33. aizstāt 67. punktā vārdus un skaitļus "otrās daļas 2. punkta "d" apakšpunktā vai piektās daļas 3. punktā" ar vārdiem "sestajā, septītajā, astotajā, devītajā un desmitajā daļā";

1.34. izteikt 68. punktu šādā redakcijā:

"68. Aizsardzības ministrija neapstiprina sertifikātu, ja šo noteikumu 63. punktā minētā persona to ir noformējusi par alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu iegādi.";

1.35. aizstāt 70. punktā vārdus "sertifikāta veidlapu bez apstiprināšanas" ar vārdiem "neapstiprināto sertifikāta veidlapu";

1.36. papildināt noteikumus ar 87.1 punktu šādā redakcijā:

"87.1 Iesniegumus pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanai par atmaksas periodiem līdz 2016. gada 31. decembrim izskata saskaņā ar kārtību, kāda tika piemērota līdz 2016. gada 31. decembrim.";

1.37. aizstāt 3. pielikuma 1.1. apakšpunktā vārdus "to braukšanai nepieciešamais aprīkojums" ar vārdiem "Latvijas Republikas normatīvajos aktos par ceļu satiksmi un transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumos noteiktais aprīkojums";

1.38. izteikt 3. pielikuma 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2. telpu interjera priekšmeti;";

1.39. papildināt 3. pielikumu ar 2.7.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.7.3. kanalizācijas un atkritumu izvešanas pakalpojumi;";

1.40. svītrot 3. pielikuma 2.9. apakšpunktu;

1.41. aizstāt 4. pielikuma 1.1. apakšpunktā vārdus "to braukšanai nepieciešamais aprīkojums" ar vārdiem "Latvijas Republikas normatīvajos aktos par ceļu satiksmi un transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumos noteiktais aprīkojums";

1.42. izteikt 4. pielikuma 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2. telpu interjera priekšmeti;".

2. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 908 "Kārtība, kādā piemēro pievienotās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 843Pieņemts: 20.12.2016.Stājas spēkā: 01.01.2017.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 251, 23.12.2016. OP numurs: 2016/251.25
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
287624
01.01.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)