Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 783

Rīgā 2016. gada 13. decembrī (prot. Nr. 68 23. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 898 "Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām"

Izdoti saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 121. pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 898 "Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 180. nr.; 2014, 257. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 2. punktu aiz vārdiem "nekustamo īpašumu" ar vārdiem "un apbūves tiesību";

1.2. papildināt noteikumus ar 3.9. un 3.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.9. nostiprinājuma lūgums apbūves tiesības ierakstīšanai, pārgrozīšanai vai dzēšanai (9. pielikums);

3.10. nostiprinājuma lūgums tiesības nostiprināšanai, pārgrozīšanai vai dzēšanai apbūves tiesības nodalījumā (10. pielikums).";

1.3. aizstāt 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. pielikumā vārdus "Kvīts par kancelejas nodevas samaksu" ar vārdiem "Maksājumu apliecinošs dokuments par kancelejas nodevas samaksu";

1.4. aizstāt 1., 2., 3., 4., 6. un 7. pielikumā vārdus "Kvīts par valsts nodevas samaksu" ar vārdiem "Maksājumu apliecinošs dokuments par valsts nodevas samaksu";

1.5. izteikt 4. pielikuma 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Hipotēkas nosacījumi

Nodrošināmais prasījums (summa euro) "

1.6. izteikt 8. pielikumu šādā redakcijā:

"8. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 31. oktobra
noteikumiem Nr. 898

__________________ zemesgrāmatu nodaļai

Nostiprinājuma lūgums
atzīmes ierakstīšanai

1. Nostiprinājuma lūdzējs

Īpašnieks  
Persona, kuras labā vai pret kuru taisāms nostiprinājums  
Valsts iestāde vai amatpersona  
Vārds  
Uzvārds  
Personas kods*  
Juridiskās personas pilns nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs**  
Adrese***  
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma  
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese)  

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

3. *** Deklarētā dzīvesvieta, faktiskā dzīvesvieta, juridiskā adrese vai cita adrese pēc nostiprinājuma lūdzēja izvēles.

2. Nekustamais īpašums vai apbūves tiesība (pasvītrot vajadzīgo)

2.1. nekustamais īpašums (aizpilda, ja ieraksta atzīmi par nekustamo īpašumu)

Nosaukums vai atrašanās vieta  
Zemesgrāmata  
Nodalījuma numurs  

2.2. apbūves tiesības nodalījums

Zemesgrāmata  
Nodalījuma numurs  

3. Atzīmes ierakstīšanas nosacījumi

 

 

4. Papildu nosacījumi (piemēram, pilnvarojumi, apliecinājumi)

 

 

5. Par tiesību nostiprināšanu vēlos saņemt (atzīmēt vajadzīgo):

 
apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku

zemesgrāmatas nodalījuma norakstu

apliecinātus dokumentu norakstus

elektronisku paziņojumu par nostiprinājumu

piekrītu pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski
 
(norāda elektroniskā pasta adresi, uz kuru sūtāms paziņojums par nostiprinājumu, ja tā atšķiras no kontaktinformācijā minētās)
 
(norāda, kuru dokumentu apliecinātus norakstus vēlas saņemt)

6. Pievienotie dokumenti (tiesības apliecinošajiem dokumentiem norādīt dokumenta izdevēju, datumu, veidu un numuru. Ja dokumenti jau atrodas nekustamā īpašuma lietā, norāda zemesgrāmatu nodaļu, zemesgrāmatu un nekustamā īpašuma lietu. Ja dokuments iesniegts attiecīgajā zemesgrāmatu nodaļā, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru iesniegts nostiprinājuma lūgums, vai zemesgrāmatu un zemesgrāmatas nodalījuma numuru)

"atzīmes par dokumentu saņemšanu aizpilda zemesgrāmatu nodaļas darbinieks

 
(dokuments, kas apliecina atzīmes ierakstīšanu)
 
(dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības)
 
(apliecinājums par tās personas piekrišanu, pret kuru nostiprinājums vērsts, ja ieraksta Zemesgrāmatu likuma 45. panta 7. punktā minēto atzīmi)
Maksājumu apliecinošs dokuments par kancelejas nodevas samaksu  
 
(cits dokuments)
Nostiprinājuma lūgums sastādīts ___ ___.   ___ ___.   ___ ___ ___ ___.
  (diena)   (mēnesis)   (gads)

 

Ar parakstu apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa
Nostiprinājuma lūdzēja paraksts

 

Zemesgrāmatu nodaļas atzīmes"

1.7. papildināt noteikumus ar 9. un 10. pielikumu šādā redakcijā:

"9. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 31. oktobra
noteikumiem Nr. 898

__________________ zemesgrāmatu nodaļai

Nostiprinājuma lūgums
apbūves tiesības ierakstīšanai, pārgrozīšanai vai dzēšanai

(pasvītrot vajadzīgo)

1. Īpašnieks

Vārds  
Uzvārds  
Personas kods*  
Juridiskās personas pilns nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs**  
Adrese***  
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma  
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese)  

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

3. *** Deklarētā dzīvesvieta, faktiskā dzīvesvieta, juridiskā adrese vai cita adrese pēc apgrūtinātā zemes īpašuma īpašnieka izvēles.

2. Apbūves tiesīgais

Vārds  
Uzvārds  
Personas kods*  
Juridiskās personas pilns nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs**  
Adrese***  
Piederošā apbūves tiesības domājamā daļa****  
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese)  

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

3. *** Deklarētā dzīvesvieta, faktiskā dzīvesvieta, juridiskā adrese vai cita adrese pēc apbūves tiesīgā izvēles.

4. **** Ja ir kopīpašums, norāda katram kopīpašniekam piederošo domājamo daļu.

3. Apbūves tiesības ierakstīšanas nosacījumi

3.1. apgrūtinātais nekustamais īpašums

Nosaukums vai atrašanās vieta  
Zemesgrāmata  
Nodalījuma numurs  

3.2. nostiprināmās tiesības nosacījumi

Zemes vienības vai zemes vienības daļas, uz kuru attiecas apbūves tiesība, kadastra apzīmējums  
Zemes vienības vai zemes vienības daļas, uz kuru attiecas apbūves tiesība, platība  
Apbūves tiesības termiņš  
Apbūves tiesīgais  

4. Apbūves tiesības ierakstīšanai atvērt atsevišķu zemesgrāmatas nodalījumu.

Apbūves tiesības nosacījumi

Zemes vienības vai zemes vienības daļas, uz kuru attiecas apbūves tiesība, kadastra apzīmējums  
Zemes vienības vai zemes vienības daļas, uz kuru attiecas apbūves tiesība, platība  
Apbūves tiesības termiņš  
Apgrūtinātā zemes gabala īpašnieks  

5. Apbūves tiesības pārgrozīšana vai dzēšana

5.1. apbūves tiesības nodalījums

Zemesgrāmata  
Nodalījuma numurs  

5.2. apbūves tiesības pārgrozīšanas/dzēšanas nosacījumi (lūdzot tiesības pārgrozīšanu, tā atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 47. panta trešajai daļai jāizsaka jaunā redakcijā)

 

 

6. Papildu nosacījumi (piemēram, pilnvarojumi, apliecinājumi)

 

 

7. Apbūves tiesības izbeigšana, notekot tās termiņam

Ievērojot Zemesgrāmatu likuma 55.3 panta otro daļu, saskaņā ar Civillikuma 1129.7 panta pirmo daļu notekot apbūves tiesības termiņam, lūdzu dzēst apbūves tiesību, uz tās pamata uzcelto ēku (būvi) pievienot apgrūtinātajam zemes gabalam un slēgt apbūves tiesības nodalījumu.

8. Par tiesību nostiprināšanu vēlos saņemt (atzīmēt vajadzīgo):

 
apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku

zemesgrāmatas nodalījuma norakstu

apliecinātus dokumentu norakstus

elektronisku paziņojumu par nostiprinājumu

piekrītu pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski
 
(norāda elektroniskā pasta adresi, uz kuru sūtāms paziņojums par nostiprinājumu, ja tā atšķiras no kontaktinformācijā minētās)
 
(norāda, kuru dokumentu apliecinātus norakstus vēlas saņemt)

9. Pievienotie dokumenti (tiesības apliecinošajiem dokumentiem norādīt dokumenta izdevēju, datumu, veidu un numuru. Ja dokumenti jau atrodas nekustamā īpašuma lietā, norāda zemesgrāmatu nodaļu, zemesgrāmatu un nekustamā īpašuma lietu. Ja dokuments iesniegts attiecīgajā zemesgrāmatu nodaļā, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru iesniegts nostiprinājuma lūgums, vai zemesgrāmatu un zemesgrāmatas nodalījuma numuru)

"atzīmes par dokumentu saņemšanu aizpilda zemesgrāmatu nodaļas darbinieks

 
(dokuments, kas apliecina nostiprināmās tiesības, to pārgrozīšanu vai dzēšanu)
 
(apliecinājums par tās personas piekrišanu, pret kuru nostiprinājums vērsts)
 
(apliecinājums par trešās personas piekrišanu)
 
(dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības)
Maksājumu apliecinošs dokuments par kancelejas nodevas samaksu  
 
(cits dokuments)
Nostiprinājuma lūgums sastādīts ___ ___.   ___ ___.   ___ ___ ___ ___.
  (diena)   (mēnesis)   (gads)

 

Ar parakstu apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa
Nostiprinājuma lūdzēja paraksts

Zemesgrāmatu nodaļas atzīmes

 

10. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 31. oktobra
noteikumiem Nr. 898

__________________ zemesgrāmatu nodaļai

Nostiprinājuma lūgums
tiesības nostiprināšanai, pārgrozīšanai vai dzēšanai
apbūves tiesības nodalījumā

(pasvītrot vajadzīgo)

1. Apbūves tiesīgais

Vārds  
Uzvārds  
Personas kods*  
Juridiskās personas pilns nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs**  
Adrese***  
Piederošā apbūves tiesības domājamā daļa****  
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese)  

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

3. *** Deklarētā dzīvesvieta, faktiskā dzīvesvieta, juridiskā adrese vai cita adrese pēc apbūves tiesīgā izvēles.

4. **** Ja ir kopīpašums, norāda katram kopīpašniekam piederošo domājamo daļu.

2. Persona, kuras labā taisāms nostiprinājums

Vārds  
Uzvārds  
Personas kods*  
Juridiskās personas pilns nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs**  
Adrese***  
Iegūtā apbūves tiesības domājamā daļa****  
Piederošā apbūves tiesības domājamā daļa*****  
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese)  

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

3. *** Deklarētā dzīvesvieta, faktiskā dzīvesvieta, juridiskā adrese vai cita adrese pēc personas izvēles.

4. **** Aizpilda, ja apbūves tiesību iegūst darījuma rezultātā, mantojot vai citādi.

5. ***** Ja ir kopīpašums, norāda katram kopīpašniekam piederošo domājamo daļu.

3. Apbūves tiesības nodalījums

Zemesgrāmata  
Nodalījuma numurs  

4. Nostiprināmās/pārgrozāmās/dzēšamās tiesības nosacījumi (pasvītrot vajadzīgo)

4.1. hipotēkas nostiprināšanas nosacījumi

Nodrošināmais prasījums (summa euro)  
Īpašuma tiesību aprobežojumi un apgrūtinājumi  

4.2. nostiprināmā tiesība

 
Termiņš, kas nedrīkst pārsniegt apbūves tiesības termiņu  

4.3. tiesību pārgrozīšanas/dzēšanas nosacījumi (lūdzot tiesību pārgrozīšanu, tā atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 47. panta trešajai daļai jāizsaka jaunā redakcijā)

 
Termiņš, kas nedrīkst pārsniegt apbūves tiesības termiņu  

5. Papildu nosacījumi (piemēram, pilnvarojumi, apliecinājumi)

 

 

6. Nostiprinātās/pārgrozītās tiesības izbeigšanās, notekot apbūves tiesības termiņam

Ievērojot Zemesgrāmatu likuma 55.3 panta otro daļu, saskaņā ar Civillikuma 1129.7 panta pirmo daļu notekot apbūves tiesības termiņam, lūdzu dzēst uz apbūves tiesības nostiprināto lietu tiesību.

7. Par tiesību nostiprināšanu vēlos saņemt (atzīmēt vajadzīgo):

 
apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku

zemesgrāmatas nodalījuma norakstu

apliecinātus dokumentu norakstus

elektronisku paziņojumu par nostiprinājumu

piekrītu pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski
 
(norāda elektroniskā pasta adresi, uz kuru sūtāms paziņojums par nostiprinājumu, ja tā atšķiras no kontaktinformācijā minētās)
 
(norāda, kuru dokumentu apliecinātus norakstus vēlas saņemt)

8. Pievienotie dokumenti (tiesības apliecinošajiem dokumentiem norādīt dokumenta izdevēju, datumu, veidu un numuru. Ja dokumenti jau atrodas nekustamā īpašuma lietā, norāda zemesgrāmatu nodaļu, zemesgrāmatu un nekustamā īpašuma lietu. Ja dokuments iesniegts attiecīgajā zemesgrāmatu nodaļā, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru iesniegts nostiprinājuma lūgums, vai zemesgrāmatu un zemesgrāmatas nodalījuma numuru)

"" atzīmes par dokumentu saņemšanu aizpilda zemesgrāmatu nodaļas darbinieks

 
(dokuments(-i), kas apliecina tiesību nostiprināšanu, pārgrozīšanu vai dzēšanu)
 
(dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības)
 
(apliecinājums par tās personas piekrišanu, pret kuru nostiprinājums vērsts)
 
(apliecinājums par trešās personas piekrišanu)
  Maksājumu apliecinošs dokuments par kancelejas nodevas samaksu  
  Maksājumu apliecinošs dokuments par valsts nodevas samaksu (ja lūdz hipotēkas nostiprināšanu)  
 
(cits dokuments)
Nostiprinājuma lūgums sastādīts ___ ___.   ___ ___.   ___ ___ ___ ___.
  (diena)   (mēnesis)   (gads)

 

Ar parakstu apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa
Nostiprinājuma lūdzēja paraksts

Zemesgrāmatu nodaļas atzīmes"

2. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 898 "Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 783Pieņemts: 13.12.2016.Stājas spēkā: 01.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 245, 15.12.2016. OP numurs: 2016/245.14
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
287387
01.01.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)