Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.229

Rīgā 2016.gada 29.novembrī (prot. Nr.84, 14.§)

Grozījumi Rīgas domes 2006.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr.51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 7.punktu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām"
10.panta trešo daļu un 12.panta pirmās daļas 7.punktu
un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija
noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas
"
12.punktu un 16.1punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2006.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr.51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2006, Nr.151; 2008, Nr.27, Nr.200; 2009, Nr.73; 2010, Nr.9, Nr.73; 2011, Nr.99; 2012, Nr.13, Nr.186; 2013, Nr.123, Nr.185) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā uzliek pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu (turpmāk - reklāma) izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk - nodeva).";

1.2. svītrot 2.punktā vārdus ", afišām, sludinājumiem";

1.3. svītrot 4.punktu;

1.4. svītrot 6.punktā vārdus ", afišas, sludinājumus un citu vizuālo informāciju";

1.5. svītrot 7.punktā vārdus ", afiša, sludinājumi un cita vizuālā informācija";

1.6. svītrot 8.7. un 8.16.apakšpunktu;

1.7. izteikt 15.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.2. B - reklāmas nodevas bāzes likme:

15.2.1. standarta reklāmas nodevas bāzes likme 1,85 euro;

15.2.2. ja nodevas maksātājs investējis pašvaldības objektā vai nodrošinājis infrastruktūras objekta, kurš pašvaldībai būtu jānodrošina savā administratīvajā teritorijā, izbūvi, uz kura var tikt izvietota reklāma, tad reklāmas nodevas bāzes likme tiek aprēķināta pēc formulas: B-(I * 0,77/Nmax) euro,

kur:

I - vienreizējs investīciju apjoms, ko nodevas maksātājs ir investējis;

Nmax - maksimālais nodevas apmērs, ko pašvaldība varētu saņemt 10 gadu laikā no infrastruktūras objekta, uz kura izvietota vizuālā informācija;

0,77 - koeficients, ko Rīgas pilsētas pašvaldība no standarta bāzes likmes var kompensēt no citiem ieņēmumiem;

15.2.3. ja investīciju apjoms (I) pārsniedz maksimālo nodevas apmēru (Nmax) 1,5 reizes, tad reklāmas nodevas bāzes likme tiek aprēķināta pēc formulas: B-1,16 euro.";

1.8. aizstāt 15.12.apakšpunktā skaitli "0,06" ar skaitli "0,18";

1.9. svītrot 15.13.apakšpunktā vārdus "(ja afišas izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru, aprēķinos piemēro minimālo afišas laukuma izmēru viens kvadrātmetrs)";

1.10. izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Tematikas koeficienti:

17.1. priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli - 0,5;

17.2. vizuālā informācija par valsts un Rīgas pilsētas pašvaldības finansiāli atbalstītiem mākslu, kultūru, zinātni, izglītību, dabas aizsardzību vai sportu veicinošiem pasākumiem - 0,5;

17.3. digitālā un dinamiskā reklāma - 2;

17.4. eskorta pakalpojumu reklāma - 5;

17.5. pārējās reklāmas, afišas, sludinājumi un cita vizuālā informācija - 1;

17.6. ja vienā reklāmā vienlaicīgi tiek eksponēta reklāma ar dažādiem tematikas koeficientiem, tad piemērojams lielākais tematikas koeficients.";

1.11. papildināt 23.punktu aiz vārda "pēc" ar vārdu "reklāmas";

1.12. izteikt 34.punktu šādā redakcijā:

"34. Patvaļīga reklāmas izvietošana un administratīvā soda nomaksa par tās patvaļīgu izvietošanu neatbrīvo no nodevas samaksas.";

1.13. izteikt 35.punktu šādā redakcijā:

"35. Konstatējot faktu par patvaļīgu reklāmas izvietošanu, Rīgas pilsētas būvvalde aprēķina nodevu no fakta konstatēšanas brīža līdz reklāmas demontāžai vai reklāmas izvietošanas atļaujas saņemšanai. Reklāmas devējam jāveic nodevas maksājums paziņojumā par nodevu norādītajā termiņā.";

1.14. papildināt saistošos noteikumus ar 35.1 un 35.2punktu šādā redakcijā:

"35.1 Konstatējot faktu par patvaļīgu reklāmas izvietošanu pēc reklāmas izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām, Rīgas pilsētas būvvalde aprēķina nodevu par periodu no reklāmas izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām līdz patvaļīgi izvietotās reklāmas demontāžai vai jaunas reklāmas izvietošanas atļaujas saņemšanai. Reklāmas devējam jāveic nodevas maksājums paziņojumā par nodevu norādītajā termiņā.

35.2 Gadījumos, kad Rīgas pilsētas būvvalde konstatējusi faktu par patvaļīgu reklāmas izvietošanu, reklāmas izvietotājam ir pienākums nekavējoties informēt Rīgas pilsētas būvvaldi par patvaļīgi izvietotās reklāmas demontāžu."

2. Saistošo noteikumu 1.7., 1.8. un 1.9.apakšpunkts stājas spēkā 2017.gada 1.jūlijā.

3. Atcelt Rīgas domes 2015.gada 7.jūnija saistošos noteikumus Nr.157 "Grozījumi Rīgas domes 2006.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr.51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu Rīgā"".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2016.gada 29.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.229 "Grozījumi Rīgas domes 2006.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr.51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu Rīgā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Lai nodrošinātu Rīgas domes 2006.gada 1.augusta saistošo noteikumu Nr.51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu Rīgā" (turpmāk - noteikumi) atbilstību Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.panta astotajai daļai, noteikumi tiek papildināti ar priekšvēlēšanu aģitācijas koeficientu, savukārt, lai nodrošinātu atbilstību Alkoholisko dzērienu aprites likuma 11.panta trešās daļas 5.punktam, no noteikumiem tiek svītroti tematikas koeficienti (alkohola, tabakas) pašvaldības nodevas par reklāmu aprēķināšanai.

Reklāmas nodevas bāzes likme tiek atjaunota 2009.gada līmenī - 1,85 euro, kā arī veikti redakcionāli (precizējoši) grozījumi.

Saistošie noteikumi paredz jaunas nodevas aprēķina formulas piemērošanu diferencētai nodevas bāzes likmes aprēķināšanai reklāmai, kas tiek izvietota uz infrastruktūras objektiem, kuros privātpersona vai cita publiska persona ir veikusi investīcijas.

Afišu nodevas bāzes likme tiek noteikta 0,18 euro apmērā, kā arī grozīts 15.1punkts.

Tiek noteikta kārtība, kādā aprēķināma nodeva par patvaļīgas reklāmas izvietošanu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.panta astotās daļas 2012.gada 29.novembra redakcijā noteikts, ka pašvaldības noteiktā nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās attiecībā uz priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem nedrīkst būt lielāka par zemāko nodevas apmēru, kāds konkrētajā vietā noteikts par preču vai pakalpojumu reklāmas materiālu izvietošanu.

2014.gada 1.jūlijā stājās spēkā Alkoholisko dzērienu aprites likuma 11.panta trešās daļas 5.punkts, kurā noteikts aizliegums izvietot alkoholisko dzērienu reklāmu vides reklāmā. Likuma "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" 8.panta pirmā daļa paredz, ka tabakas izstrādājumu reklāma ir pieļaujama tikai speciālajos izdevumos.

Noteikumos tiek svītrots 8.7.apakšpunkts. Minētais punkts dublējās ar noteikumu 8.5.apakšpunktu, kurā noteikts, ka no nodevas tiek atbrīvota informācijas izvietošana par valsts un Rīgas pilsētas pašvaldības rīkotajiem starptautiskajiem pasākumiem, kuri tiek organizēti diplomātisko attiecību ietvaros. Noslēgtos starpvalstu līgumus var uzskatīt par diplomātisko attiecību ietvaros noslēgtiem līgumiem. Sarakstē ar Kultūras ministriju tika noskaidrots, ka turpmāk starpvalstu līgumos konkrētus festivālus vispār nenosauks, tikai sadarbības partnerus. Pasākumu rīkotāji nereti rīko pasākumus ne tikai sadarbības līgumu ietvaros, bet arī ar līgumu nesaistītus pasākumus. Tādējādi pašvaldībai ir grūtības noteikt pašvaldības nodevas subjektus.

2009.gadā, ņemot vērā ekonomikas recesijas periodā novēroto ievērojamo reklāmas izvietošanas apjoma kritumu, kā arī esošo ekonomisko situāciju un Vides reklāmas asociācijas lūgumus, lai sniegtu atbalstu uzņēmējiem, pašvaldība pieņēma lēmumu samazināt reklāmas nodevas bāzes likmi no Ls 1,30 (1,85 euro) līdz Ls 1,10 (1,57 euro).

2012. un 2013.gadā ir stājušies spēkā jauni reklāmas izvietošanu reglamentējoši normatīvie akti (Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumi Nr.732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu" un Rīgas domes 2013.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.77 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā"), kas pašvaldībai uzliek papildu pienākumus reklāmas saskaņošanas un kontroles jomā, palielinot saskaņojamo un kontrolējamo reklāmas objektu skaitu, tādējādi palielinās pašvaldības izdevumu apjoms minētās funkcijas realizācijai.

Turklāt, pamatojoties uz Latvijas Reklāmas asociācijas publiski apkopotajiem reklāmas tirgus rezultātiem par 2011., 2012. un 2013.gadu, vides reklāmas jomā vērojama stabilitāte ar mērenu izaugsmi. 2012.gadā salīdzinājumā ar 2011.gadu vides reklāmas tirgus audzis par 5%. 2013.gadā salīdzinājumā ar 2012.gadu vides reklāmas tirgus audzis par vairāk
nekā 10%. Arī 2016.gadā vērojams vides reklāmas tirgus pieaugums.

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktu, kur noteikts, ka pašvaldībai ir tiesības ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmērus, un 15.pantu, kur noteiktas pašvaldības autonomās funkcijas ar atrunu, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai, Rīgas pilsētas pašvaldība, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Finanšu ministrijas iebildumus un ieteikumus par Rīgas domes 2006.gada 1.augusta saistošajiem noteikumu Nr.51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu Rīgā" 15.2.apakšpunktā noteikto diferencētās likmes piemērošanu sabiedriskā transporta pieturvietās izvietotajai vizuālajai informācijai, ir izstrādājusi jaunu, plašāk pielietojumu nodevas aprēķina formulu reklāmas nodevas likmes aprēķināšanai uz infrastruktūras objektiem, kas pašvaldībai būtu jānodrošina saskaņā ar normatīvajiem aktiem atbilstoši saviem resursiem. Rīgas pilsētas pašvaldība turpmāk infrastruktūras objektiem, kuros privātpersona vai cita publiska persona būs veikusi investīcijas, piedāvā aprēķināt diferencēto reklāmas nodevas likmi pēc formulas B-(I*0,77/Nmax), kur B ir standarta bāzes likme, kas noteikta noteikumos, I ir vienreizējs investīciju apjoms, ko privātpersona vai cita publiska persona ir veikusi infrastruktūras objektā, pašvaldībai uzrādot izmaksas un būvniecības dokumentāciju, Nmax ir maksimālais nodevas apmērs, ko pašvaldība iekasētu atbilstoši Būvniecības likumā noteiktajam maksimālajam īslaicīgās lietošanas būves termiņam, 0,77 ir koeficients, kas tiek piemērots investīciju apjomam. Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas" 4.punktā noteikts, ka pašvaldību nodevu veidā apmaksā atlīdzību tikai par pašvaldību sniegto nodrošinājumu, kur Rīgas pilsētas pašvaldības gada izdevumi proporcionāli ir šādi: administratīvie izdevumi (darbinieku algas, datortehnika, elektrība, telpu uzkopšana utt.) ir 77%, sistēmas uzturēšanas un papildināšanas izmaksas ir 23%.

Ņemot vērā, ka sistēmu uzturēšanas un papildināšanas izmaksas ir izdevumi, ko Rīgas pilsētas pašvaldība izmanto tikai konkrētiem mērķiem un tādējādi nevar kompensēt no citiem resursiem, tad privātpersonas vai citas publiskas personas investīciju apjomam piemēro administratīvo izdevumu proporciju, ko Rīgas pilsētas pašvaldība var kompensēt no citiem resursiem.

Savukārt, ja investīciju apjoms (I) pārsniedz maksimālo nodevas apjomu (Nmax) 1,5 reizes, tad, ievērojot samērīguma principu, diferencētā reklāmas nodevas likme tiek aprēķināta pēc formulas: B-1,16, kur B ir standarta bāzes likme, 1,16 ir 1,5 (koeficients pēc samērīguma principa)*0,77 (administratīvo izdevumu proporcija).

Saskaņā ar Rīgas domes 2013.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.77 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā" 41.punktu uz pašvaldībai piederošiem afišu stabiem un stendiem tiek izvietotas tikai afišas vertikālā formātā A1 (0,594 m x 0,841 m) izmērā. 2015. un 2016.gadā ir strauji pieaudzis pieprasījums pēc afišu izlīmēšanas (aptuveni par 30%), tāpēc pašvaldība nevar apmierināt visu pieprasījumu. Kā arī ir uzlabota afišu izlīmēšanas kvalitāte, tādējādi nodrošinot pilsētvides sakārtošanu. Atbilstoši atļautajam afišu laukumam attiecīgi tiek noteikta afišu nodevas bāzes likme 0,18 euro un veikti grozījumi 15.1punktā.

Tiek noteikta kārtība, kā tiek aprēķināta reklāmas nodeva par patvaļīgu reklāmas izvietošanu, - nodeva tiek aprēķināta no fakta konstatēšanas brīža līdz reklāmas demontāžai vai reklāmas izvietošanas atļaujas saņemšanai. Reklāmas izvietotājs nekavējoties informē Rīgas pilsētas būvvaldi par patvaļīgi izvietotās reklāmas demontāžu. Ja patvaļīgi izvietotā reklāma ir demontēta, tad nodevu par patvaļīgu reklāmas izvietošanu aprēķina līdz dienai, kad reklāmas izvietotājs ir informējis Rīgas pilsētas būvvaldi. Reklāmas devējam jāveic nodevas maksājums paziņojumā par nodevu norādītajā termiņā.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Būtiska ietekme netiek paredzēta, plānots ieņēmumu palielinājums, lai nosegtu pašvaldības funkcijas veikšanai nepieciešamā finansējuma pieaugumu.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Būtiska ietekme netiek paredzēta.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav veiktas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2006.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr.51 "Par pašvaldības nodevu par .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 229Pieņemts: 29.11.2016.Stājas spēkā: 16.12.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 245, 15.12.2016. OP numurs: 2016/245.29
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
287371
16.12.2016
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)