Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Civilprocesa likumā

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 6., 10., 14., 20.nr.; 2005, 7., 14.nr.; 2006, 1., 13., 20., 24.nr.; 2007, 3., 24.nr.; 2008, 13.nr.; 2009, 2., 6., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205.nr.; 2010, 166., 183., 206.nr.; 2011, 16., 95., 132., 148.nr.; 2012, 50., 100., 190., 197.nr.; 2013, 87., 112., 188.nr.; 2014, 2., 41., 63., 108., 194., 228.nr.; 2015, 42., 91., 118., 227., 251.nr.; 2016, 31., 123.nr.) šādus grozījumus:

1. 56.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Tiesas sagatavotos dokumentus (spriedumus, lēmumus, paziņojumus, pavēstes u.c.), kā arī dokumentus (pieteikumu sevišķās tiesāšanās kārtībā, apelācijas, kasācijas sūdzību, rakstveida paskaidrojumu norakstus u.c.), kurus sagatavo un tiesai iesniedz lietas dalībnieki, bet kurus tālāk izsniedz tiesa, nosūta ar vienkāršu pasta sūtījumu, elektroniskā pasta sūtījumā vai piegādā ziņnesis.";

papildināt pantu ar 2.1, 2.2 un 2.3 daļu šādā redakcijā:

"(21) Advokātam, notāram, tiesu izpildītājam, valsts un pašvaldību iestādēm pavēsti nosūta elektroniskā pasta sūtījumā.

(22) Advokātam tiesa par tās sagatavotiem dokumentiem, kā arī par citiem elektroniski sagatavotiem dokumentiem paziņo tiešsaistes sistēmā.

(23) Notāram, tiesu izpildītājam, valsts un pašvaldību iestādēm par tiesas sagatavotiem dokumentiem, kā arī par citiem elektroniski sagatavotiem dokumentiem paziņo elektroniskā pasta sūtījumā, ja vien šajā daļā minētā persona nav paziņojusi tiesai par savas dalības reģistrēšanu tiešsaistes sistēmā.";

aizstāt 6.1 daļā vārdu "pirmajā" ar vārdu "otrajā";

papildināt pantu ar 6.2 daļu šādā redakcijā:

"(62) Ja lietas dalībnieks paziņojis tiesai, ka viņš piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu, kā arī par savas dalības reģistrēšanu tiešsaistes sistēmā, tiesas dokumentus paziņo tiešsaistes sistēmā. Ja tiesa konstatē tehniskus šķēršļus tiesas dokumentu paziņošanai tiešsaistes sistēmā, tos piegādā citā šā panta otrajā daļā minētajā veidā, bet tiesas pavēsti nosūta uz lietas dalībnieka norādīto elektroniskā pasta adresi.";

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Atsevišķiem tiesas dokumentiem likums var paredzēt to nosūtīšanu ierakstītā pasta sūtījumā vai citus piegādāšanas vai izsniegšanas veidus."

2. 56.1 pantā:

papildināt pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) trešajā dienā pēc nosūtīšanas, paziņojot tiešsaistes sistēmā.";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "elektroniskā pasta sūtījumu" ar vārdiem "vai paziņojot tiešsaistes sistēmā".

3. Papildināt 81.pantu ar teikumu šādā redakcijā:

"Lēmums tiek nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā."

4. Aizstāt 87.panta pirmajā daļā vārdu "rakstveidā" ar vārdiem "nekavējoties rakstveidā".

5. 128.panta otrajā daļā:

izteikt 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) prasītāja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, - dzīvesvieta; juridiskajai personai - tās nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese. Ja prasītājs piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu vai tas ir šā likuma 56.panta 2.3 daļā minētais subjekts, norāda arī elektroniskā pasta adresi un, ja tas ir reģistrējies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu, ietver arī norādi par reģistrēšanos. Prasītājs papildus var norādīt arī citu adresi saziņai ar tiesu;";

izteikt 1.3 punktu šādā redakcijā:

"13) prasītāja pārstāvja (ja prasību ceļ pārstāvis) vārds, uzvārds, personas kods un adrese saziņai ar tiesu; juridiskajai personai - tās nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese. Ja prasītāja pārstāvis piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu, norāda arī elektroniskā pasta adresi un, ja tas ir reģistrējies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu, ietver arī norādi par reģistrēšanos. Ja prasītāja pārstāvis ir zvērināts advokāts, papildus norāda zvērināta advokāta elektroniskā pasta adresi;";

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9) prasības pieteikuma sastādīšanas laiks un citas ziņas, ja tās nepieciešamas lietas izskatīšanai. Prasītājs var norādīt savu tālruņa numuru, ja viņš piekrīt saziņai ar tiesu izmantot tālruni."

6. 137.panta pirmajā daļā:

izteikt 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) prasītāja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, - dzīvesvieta; juridiskajai personai - tās nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese. Ja prasītājs piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu vai tas ir šā likuma 56.panta 2.3 daļā minētais subjekts, norāda arī elektroniskā pasta adresi un, ja tas ir reģistrējies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu, ietver arī norādi par reģistrēšanos. Prasītājs papildus var norādīt arī citu adresi saziņai ar tiesu;";

izteikt 1.3 punktu šādā redakcijā:

"13) prasītāja pārstāvja (ja prasību ceļ pārstāvis) vārds, uzvārds, personas kods un adrese saziņai ar tiesu; juridiskajai personai - tās nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese. Ja prasītāja pārstāvis piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu, norāda arī elektroniskā pasta adresi un, ja tas ir reģistrējies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu, ietver arī norādi par reģistrēšanos. Ja prasītāja pārstāvis ir zvērināts advokāts, papildus norāda zvērināta advokāta elektroniskā pasta adresi;".

7. Izteikt 142.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Apķīlājot maksājumus, kuri atbildētājam pienākas no trešajām personām saskaņā ar līgumu (izņemot naudas līdzekļus kredītiestādēs vai pie citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem), tiesu izpildītājs, pamatojoties uz izpildu dokumentu, nosūta šīm personām pieprasījumu paziņot, vai tām ir pienākums maksāt kādas summas atbildētājam, kādā apmērā un termiņā, kā arī paziņo, ka šīs summas tiek apķīlātas prasības summas apmērā, ievērojot šā likuma 1.pielikuma 3.punktā noteikto ierobežojumu attiecībā uz parādnieku, un dod rīkojumu ieskaitīt maksājumus (tajā skaitā pieprasījuma noguldījumus), kuriem iestājies termiņš, tiesu izpildītāja depozītu kontā. Naudas līdzekļus kredītiestādēs vai pie citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem tiesu izpildītājs apķīlā šā likuma 599.1 pantā noteiktajā kārtībā. Apķīlātos maksājumus var izmaksāt citām personām tikai atbilstoši tā tiesu izpildītāja aprēķinam, kurš pirmais apķīlājis maksājumus."

8. 148.panta otrajā daļā:

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) citus apstākļus, kurus viņš uzskata par nozīmīgiem lietas izskatīšanā, kā arī var norādīt savu tālruņa numuru, ja viņš piekrīt saziņai ar tiesu izmantot tālruni;";

papildināt daļu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"51) elektroniskā pasta adresi saziņai ar tiesu un, ja viņš ir reģistrējis savu dalību tiešsaistes sistēmā, ietver arī norādi par reģistrēšanos, ja atbildētājs (vai viņa pārstāvis) piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu vai ir kāds no šā likuma 56.panta 2.3 daļā minētajiem subjektiem. Ja atbildētāja pārstāvis ir zvērināts advokāts, papildus norāda zvērināta advokāta elektroniskā pasta adresi;".

9. Izteikt 208.5 panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) atbildētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, bet, ja tādas nav, - dzīvesvietu; juridiskajai personai - tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Ja atbildētājs piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu, norāda arī elektroniskā pasta adresi un, ja tas ir reģistrējies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu, ietver arī norādi par reģistrēšanos. Atbildētājs papildus var norādīt arī citu adresi saziņai ar tiesu;".

10. Papildināt 236.panta otro daļu pēc vārdiem "pēc tiesas uzaicinājuma" ar vārdiem "ja tas nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā".

11. Papildināt 250.23 panta otro daļu ar 1.3 punktu šādā redakcijā:

"13) elektroniskā pasta adresi saziņai ar tiesu un, ja viņš ir reģistrējis savu dalību tiešsaistes sistēmā, arī norādi par reģistrēšanos, ja atbildētājs (vai viņa pārstāvis) piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu vai ir kāds no šā likuma 56.panta 2.3 daļā minētajiem subjektiem. Ja atbildētāja pārstāvis ir zvērināts advokāts, papildus norāda zvērināta advokāta elektroniskā pasta adresi;".

12. 250.46 panta otrajā daļā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) prasītāja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, deklarācijā norādītā papildu adrese un dzīvesvieta. Ja prasītājs piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu, norāda arī elektroniskā pasta adresi un, ja tas ir reģistrējies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu, ietver arī norādi par reģistrēšanos. Prasītājs papildus var norādīt arī citu adresi saziņai ar tiesu;";

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) prasītāja pārstāvja (ja pieteikumu iesniedz pārstāvis) vārds, uzvārds, personas kods un adrese saziņai ar tiesu; juridiskajai personai - tās nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese. Ja prasītāja pārstāvis piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu, norāda arī elektroniskā pasta adresi un, ja tas ir reģistrējies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu, ietver arī norādi par reģistrēšanos. Ja prasītāja pārstāvis ir zvērināts advokāts, papildus norāda zvērināta advokāta elektroniskā pasta adresi;".

13. 254.panta pirmajā daļā:

izteikt 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) pieteicēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, bet, ja tādas nav, - dzīvesvietu; juridiskajai personai - tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Ja pieteicējs piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu vai tas ir šā likuma 56.panta 2.3 daļā minētais subjekts, norāda arī elektroniskā pasta adresi un, ja tas ir reģistrējies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu, ietver arī norādi par reģistrēšanos. Pieteicējs papildus var norādīt arī citu adresi saziņai ar tiesu;";

papildināt daļu ar 1.3 punktu šādā redakcijā:

"13) pieteicēja pārstāvja vai personas, kurai ir tiesības iesniegt pieteikumu, elektroniskā pasta adresi un, ja tā ir reģistrējusies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu, arī norādi par reģistrēšanos, ja pieteicēja pārstāvis vai persona, kurai ir tiesības iesniegt pieteikumu, piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu. Ja pieteicēja pārstāvis ir zvērināts advokāts, papildus norāda zvērināta advokāta elektroniskā pasta adresi;".

14. Izteikt 300.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) pieteicēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, bet, ja tādas nav, - dzīvesvietu; juridiskajai personai - tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Ja pieteicējs piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu, norāda arī elektroniskā pasta adresi un, ja tas ir reģistrējies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu, ietver arī norādi par reģistrēšanos. Pieteicējs papildus var norādīt arī citu adresi saziņai ar tiesu;".

15. 406.3 panta otrajā daļā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) pieteicēja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, - dzīvesvieta; juridiskajai personai - tās nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese. Ja pieteicējs piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu vai tas ir šā likuma 56.panta 2.3 daļā minētais subjekts, norāda arī elektroniskā pasta adresi un, ja tas ir reģistrējies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu, ietver arī norādi par reģistrēšanos;";

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) pieteicēja pārstāvja (ja pieteikumu iesniedz pārstāvis) vārds, uzvārds, personas kods un adrese saziņai ar tiesu; juridiskajai personai - tās nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese. Ja pieteicēja pārstāvis piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu, norāda arī elektroniskā pasta adresi un, ja tas ir reģistrējies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu, ietver arī norādi par reģistrēšanos. Ja pieteicēja pārstāvis ir zvērināts advokāts, papildus norāda zvērināta advokāta elektroniskā pasta adresi;".

16. 416.panta pirmajā daļā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) sūdzības iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, bet, ja tādas nav, - dzīvesvietu; juridiskajai personai - tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Ja sūdzības iesniedzējs piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu vai tas ir šā likuma 56.panta 2.3 daļā minētais subjekts, norāda arī elektroniskā pasta adresi un, ja tas ir reģistrējies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu, ietver arī norādi par reģistrēšanos. Sūdzības iesniedzējs papildus var norādīt arī citu adresi saziņai ar tiesu;";

papildināt daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) pārstāvja elektroniskā pasta adresi un, ja tas ir reģistrējies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu, arī norādi par reģistrēšanos, ja sūdzību iesniedz pārstāvis un viņš piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu. Ja pārstāvis ir zvērināts advokāts, papildus norāda zvērināta advokāta elektroniskā pasta adresi;".

17. 453.panta pirmajā daļā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) sūdzības iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, bet, ja tādas nav, - dzīvesvietu; juridiskajai personai - tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Ja sūdzības iesniedzējs piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu vai tas ir šā likuma 56.panta 2.3 daļā minētais subjekts, norāda arī elektroniskā pasta adresi un, ja tas ir reģistrējies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu, ietver arī norādi par reģistrēšanos. Sūdzības iesniedzējs papildus var norādīt arī citu adresi saziņai ar tiesu;";

papildināt daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) zvērināta advokāta elektroniskā pasta adresi, ja sūdzības iesniedzēju pārstāv zvērināts advokāts;".

18. Papildināt 555.panta septītās daļas 2.punktu pēc vārda "kredītiestādē" ar vārdiem "vai pie citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem".

19. Papildināt 557.panta 2.punktu pēc vārda "kredītiestādēs" ar vārdiem "vai pie citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem".

20. Papildināt 572.panta pirmo un otro daļu pēc vārda "kredītiestādēs" ar vārdiem "vai pie citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem".

21. Izslēgt 599.panta trešo daļu.

22. Papildināt likumu ar 599.1 pantu šādā redakcijā:

"599.1 pants. Piedziņas vēršana uz naudas līdzekļiem kredītiestādēs vai pie citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem

(1) Vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem kredītiestādē vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja, tiesu izpildītājs sagatavo un nosūta kredītiestādei vai citam maksājumu pakalpojumu sniedzējam rīkojumu par naudas līdzekļu apķīlāšanu rīkojumā norādītajā apmērā. Rīkojumu saskaņā ar kontu reģistra ziņām par parādnieka atvērtajiem kontiem nosūta attiecīgajai kredītiestādei vai maksājumu pakalpojumu sniedzējam.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajā rīkojumā tiesu izpildītājs attiecībā uz parādnieku - fizisko personu - vienai no kredītiestādēm vai maksājumu pakalpojumu sniedzējiem norāda šā likuma 1.pielikuma 3.punktā noteikto ierobežojumu.

(3) Triju darba dienu laikā pēc rīkojuma saņemšanas kredītiestāde vai cits maksājumu pakalpojumu sniedzējs, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo Valsts informācijas sistēmu savietotāju, nosūta rīkojuma devējam Izpildu lietu reģistrā paziņojumu par apķīlātās summas apmēru.

(4) Kredītiestādei vai citam maksājumu pakalpojumu sniedzējam nav tiesību piedziņai apķīlātos naudas līdzekļus izmaksāt citai personai vai ļaut parādniekam ar tiem rīkoties.

(5) Četru darba dienu laikā pēc kredītiestādes vai cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja sniegtā paziņojuma saņemšanas tiesu izpildītājs izvērtē paziņojumā sniegtās ziņas un nosūta kredītiestādei vai citam maksājumu pakalpojumu sniedzējam rīkojumu par:

1) naudas līdzekļu pārskaitīšanu tiesu izpildītāja depozīta kontā rīkojumā norādītajā apmērā līdz piedzenamās summas un sprieduma izpildes izdevumu dzēšanai;

2) naudas līdzekļu pārskaitīšanu tiesu izpildītāja depozīta kontā rīkojumā norādītajā apmērā, saglabājot parādnieka - fiziskās personas - naudas līdzekļus šā likuma 1.pielikuma 3.punktā noteiktajā apmērā, līdz piedzenamās summas un sprieduma izpildes izdevumu dzēšanai;

3) darbības vai naudas līdzekļu apmēra precizēšanu vai rīkojuma atcelšanu.

(6) Parādniekam - fiziskajai personai - ir tiesības informēt tiesu izpildītāju par kontu, kurā tam saglabājami kā neapķīlāti naudas līdzekļi šā likuma 1.pielikuma 3.punktā noteiktajā apmērā.

(7) Šā panta piektās daļas 3.punktā minēto rīkojumu par tiesu izpildītāja iepriekš dotā rīkojuma precizēšanu var sagatavot un kredītiestādei vai citam maksājumu pakalpojumu sniedzējam nosūtīt ar Izpildu lietu reģistra sistēmas starpniecību, ievērojot izpildu lietā atlikušās piedzenamās summas un sprieduma izpildes izdevumu apmēru.

(8) Ja parādniekam ir tikai viens konts vai tā paša tiesu izpildītāja lietvedībā esošā citā izpildu lietā jau tiek izpildīts rīkojums par naudas līdzekļu apķīlāšanu, tiesu izpildītājs nekavējoties var dot kredītiestādei vai citam maksājumu pakalpojumu sniedzējam šā panta piektajā daļā minēto rīkojumu.

(9) Tiesu izpildītājs uzrauga, lai depozīta kontā no kredītiestādēm vai citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem saņemto naudas līdzekļu kopsumma nepārsniedz parāda summu un sprieduma izpildes izdevumu segšanai nepieciešamo apmēru. Ja saņemtā naudas līdzekļu kopsumma pārsniedz piedzenamo parāda summu un sprieduma izpildes izdevumu segšanai nepieciešamo apmēru, tiesu izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā no dienas, kad tās tiek ieskaitītas tiesu izpildītāja depozīta kontā, atmaksā parādniekam pārmaksātos naudas līdzekļus. Ja objektīvu apstākļu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, tiesu izpildītājs pēc objektīvo apstākļu novēršanas vai izbeigšanās nekavējoties atmaksā parādniekam naudas līdzekļus pārsniegtās summas apmērā.

(10) Tiesu izpildītājs šajā pantā noteiktos rīkojumus kredītiestādei vai citam maksājumu pakalpojumu sniedzējam nosūta un kredītiestādes vai cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja paziņojumus saņem elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo Valsts informācijas sistēmu savietotāju.

(11) Saņemot vairākus rīkojumus par parādnieka naudas līdzekļu apķīlāšanu vai šā panta astotajā daļā minētos rīkojumus, kredītiestāde vai cits maksājumu pakalpojumu sniedzējs izpilda tos tādā secībā, kādā tie ievietoti Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā Valsts informācijas sistēmu savietotājā."

23. 638.panta otrajā daļā:

izteikt 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) pieteicēja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, - citus identifikācijas datus) un adresi saziņai ar tiesu; juridiskajai personai - tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Ja pieteicējs piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu vai tas ir šā likuma 56.panta 2.3 daļā minētais subjekts, norāda arī elektroniskā pasta adresi un, ja tas ir reģistrējies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu, ietver arī norādi par reģistrēšanos;";

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) pilnvaroto pārstāvi un viņa adresi, ja lietas vešanai iecelts pārstāvis Latvijā. Ja pieteicēja pārstāvis ir zvērināts advokāts, papildus norāda zvērināta advokāta elektroniskā pasta adresi;".

24. 644.4 panta pirmajā daļā:

izteikt 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) pieteicēja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, - citus identifikācijas datus) un adresi saziņai ar tiesu; juridiskajai personai - tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Ja pieteicējs piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu vai tas ir šā likuma 56.panta 2.3 daļā minētais subjekts, norāda arī elektroniskā pasta adresi un, ja tas ir reģistrējies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu, ietver arī norādi par reģistrēšanos;";

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) pilnvaroto pārstāvi un viņa adresi, ja lietas vešanai iecelts pārstāvis Latvijā. Ja pieteicēja pārstāvis ir zvērināts advokāts, papildus norāda zvērināta advokāta elektroniskā pasta adresi;".

25. 644.7 pantā:

izteikt trešās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) pieteicēja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, - citus identifikācijas datus), deklarēto dzīvesvietu un deklarācijā norādīto papildu adresi, bet, ja tādas nav, - dzīvesvietu, kā arī adresi Latvijā saziņai ar tiesu, lai saņemtu tiesas dokumentus. Ja pieteicējs piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu, norāda arī elektroniskā pasta adresi un, ja tas ir reģistrējies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu, ietver arī norādi par reģistrēšanos;";

papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja pieteicēja pārstāvis ir zvērināts advokāts, pieteikumā papildus norāda zvērināta advokāta elektroniskā pasta adresi."

26. 644.15 pantā:

izteikt trešās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) pieteicēja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, - citus identifikācijas datus), deklarēto dzīvesvietu un deklarācijā norādīto papildu adresi, bet, ja tādas nav, - dzīvesvietu vai ziņas par viņa atrašanās vietu, kā arī adresi Latvijā saziņai ar tiesu, lai saņemtu tiesas dokumentus. Ja pieteicējs piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu, norāda arī elektroniskā pasta adresi un, ja tas ir reģistrējies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu, ietver arī norādi par reģistrēšanos;";

papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja pieteicēja pārstāvis ir zvērināts advokāts, pieteikumā papildus norāda zvērināta advokāta elektroniskā pasta adresi."

27. Papildināt pārejas noteikumus ar 117., 118., 119. un 120.punktu šādā redakcijā:

"117. Līdz 2017.gada 30.jūnijam dotos tiesu izpildītāja rīkojumus par kredītiestādē vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja noguldīto līdzekļu apķīlāšanu un pārskaitīšanu tiesu izpildītāja depozīta kontā izpilda, piemērojot šā likuma normas, kas bija spēkā līdz 2017.gada 30.jūnijam.

118. No 2019.gada 1.jūlija šā likuma 599.1 pantā minētos rīkojumus dod, izpilda un informē par to izpildi, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo Valsts informācijas sistēmu savietotāju.

119. Līdz 2019.gada 30.jūnijam šā likuma 599.1 pantā minētos rīkojumus saņem un izpilda, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo Valsts informācijas sistēmu savietotāju, tās kredītiestādes un citi maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kuri ir informējuši Tiesu administrāciju par elektroniskas datu apmaiņas uzsākšanu. Līdz informēšanai par elektronisku datu apmaiņu tiesu izpildītāja rīkojumus par kredītiestādē noguldīto līdzekļu apķīlāšanu un pārskaitīšanu tiesu izpildītāja depozīta kontā izpilda, piemērojot šā likuma normas, kas bija spēkā līdz 2017.gada 30.jūnijam.

120. Grozījumi šā likuma 142.panta piektajā daļā, 555.panta septītajā daļā, 557.pantā, 572.panta pirmajā un otrajā daļā, 599.panta trešās daļas izslēgšana, kā arī likuma papildināšana ar 599.1 pantu stājas spēkā 2017.gada 1.jūlijā."

Likums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 23.novembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 10.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Civilprocesa likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 23.11.2016.Stājas spēkā: 01.01.2017.Tēma: Civilprocess; Tiesu vara; MaksātnespējaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 241, 10.12.2016. OP numurs: 2016/241.14
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Citi saistītie dokumenti
287293
01.01.2017
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"