Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā

Izdarīt Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 206.nr.; 2012, 59., 190.nr.; 2013, 188.nr.; 2015, 107., 248.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 1.panta trešo daļu.

2. Aizstāt 1.1 pantā vārdus "lielumi - transportlīdzekļa pilnā masa kilogramos" ar vārdiem "lielumi - oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzums, transportlīdzekļa pilnā masa kilogramos".

3. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

"3.pants. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksātāji

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksātājs ir transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā norādītais turētājs vai, ja turētājs nav norādīts, - transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs), kuram Latvijā ir reģistrēts vai tiek reģistrēts šā likuma 2.pantā minētais ar nodokli apliekamais transportlīdzeklis vai kura īpašumā, turējumā vai valdījumā esošajam šā likuma 2.pantā minētajam ar nodokli apliekamajam transportlīdzeklim Latvijā tiek izsniegtas tranzīta numura zīmes, vai persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā un kura dalībai ceļu satiksmē izmanto ārvalstī reģistrētu M1 un N1 kategorijas automobili."

4.  4.pantā:

papildināt pantu ar 2.1, 2.2 un 2.3 daļu šādā redakcijā:

"(21) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par tādu vieglo automobili, kurš ir aprīkots ar iekšdedzes dzinēju vai pēc savas konstrukcijas ir aprīkots ar iekšdedzes dzinēju un kā mehānisku dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātas elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulators, kondensators, spararats vai ģenerators u.c.) un kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2008.gada 31.decembra, maksā, piemērojot likmi atkarībā no automobiļa radītā oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzuma gramos (g) uz vienu kilometru (km):

1) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu līdz 50 g uz vienu km - 0 euro;

2) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 51 g līdz 95 g uz vienu km - 12 euro;

3) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 96 g līdz 115 g uz vienu km - 48 euro;

4) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 116 g līdz 130 g uz vienu km - 84 euro;

5) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 131 g līdz 155 g uz vienu km - 120 euro;

6) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 156 g līdz 175 g uz vienu km - 144 euro;

7) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 176 g līdz 200 g uz vienu km - 168 euro;

8) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 201 g līdz 250 g uz vienu km - 264 euro;

9) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 251 g līdz 300 g uz vienu km - 408 euro;

10) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 301 g līdz 350 g uz vienu km - 552 euro;

11) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 351 g uz vienu km - 756 euro.

(22) Ja šā panta 2.1 daļā minētajam transportlīdzeklim transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā nav pieejama informācija par tā radīto CO2 izmešu daudzumu, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā atbilstoši šā panta trešajā daļā noteiktajām likmēm.

(23) Papildus transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmei, kas tiek aprēķināta saskaņā ar šā likuma 2.1 daļu, tiek noteikta likme 300 euro apmērā tiem vieglajiem automobiļiem, kuriem motora tilpums ir lielāks par 3500 cm3.";

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par tādu vieglo automobili, kurš ir aprīkots ar iekšdedzes dzinēju vai pēc savas konstrukcijas ir aprīkots ar iekšdedzes dzinēju un kā mehānisku dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātas elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulators, kondensators, spararats vai ģenerators) un kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2005.gada 1.janvāra, un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par pilno masu, motora tilpumu un motora maksimālo jaudu, maksā, summējot nodokļa likmes atbilstoši vieglā automobiļa pilnai masai, motora tilpumam un motora maksimālajai jaudai, šādā apmērā:

1) par pilno masu kilogramos (kg):

a) līdz 1500 kg - 15 euro,

b) no 1501 kg līdz 1800 kg - 32 euro,

c) no 1801 kg līdz 2100 kg - 55 euro,

d) no 2101 kg līdz 2600 kg - 70 euro,

e) no 2601 kg līdz 3000 kg - 84 euro,

f) no 3001 kg līdz 3500 kg - 97 euro,

g) vairāk par 3500 kg - 110 euro;

2) par motora tilpumu kubikcentimetros (cm3):

a) līdz 1500 cm3 - 9 euro,

b) no 1501 cm3 līdz 2000 cm3 - 23 euro,

c) no 2001 cm3 līdz 2500 cm3 - 37 euro,

d) no 2501 cm3 līdz 3000 cm3 - 55 euro,

e) no 3001 cm3 līdz 3500 cm3 - 91 euro,

f) no 3501 cm3 līdz 4000 cm3 - 160 euro,

g) no 4001 cm3 līdz 5000 cm3 - 228 euro,

h) virs 5000 cm3 - 297 euro;

3) par motora maksimālo jaudu kilovatos (kW):

a) līdz 55 kW - 9 euro,

b) no 56 kW līdz 92 kW - 23 euro,

c) no 93 kW līdz 129 kW - 37 euro,

d) no 130 kW līdz 166 kW - 55 euro,

e) no 167 kW līdz 203 kW - 91 euro,

f) no 204 kW līdz 240 kW - 160 euro,

g) no 241 kW līdz 300 kW - 228 euro,

h) virs 300 kW - 297 euro.

(4) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par vieglo automobili, kurš nav minēts šā panta 2.1 un trešajā daļā, maksā atbilstoši tā pilnai masai šādā apmērā:

1) līdz 1500 kg - 38 euro;

2) no 1501 kg līdz 1800 kg - 81 euro;

3) no 1801 kg līdz 2100 kg - 137 euro;

4) no 2101 kg līdz 2600 kg - 174 euro;

5) no 2601 kg līdz 3000 kg - 210 euro;

6) no 3001 kg līdz 3500 kg - 242 euro;

7) vairāk par 3500 kg - 274 euro."

5. Papildināt 6.panta pirmo daļu ar 18.punktu šādā redakcijā:

"18) vienu transportlīdzekli, kurš ir vai tiek reģistrēts īpašumā, turējumā vai valdījumā Sabiedroto spēku štāba loceklim vai viņa apgādājamam, ja šī persona nav Latvijas pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs."

6.  7.pantā:

aizstāt ceturtās daļas ievaddaļā skaitli un vārdu "50 procentu" ar skaitli un vārdu "25 procentu";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Par transportlīdzekļiem, ar kuriem fiziskā vai juridiskā persona, kas ieļauta Lauku atbalsta dienesta maksājumu saņēmēju datubāzē, veic kravas pašpārvadājumus, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā 25 procentu apmērā, ievērojot šādus nosacījumus:

1) ja personas īpašumā vai turējumā reģistrēts viens transportlīdzeklis, atvieglojumu par to piemēro, ja nodokļu maksātāja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 5000 euro (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai);

2) ja personas īpašumā vai turējumā reģistrēti vairāki transportlīdzekļi, par pirmo atvieglojumu piemēro, ja nodokļu maksātāja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 5000 euro (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai), un par katru nākamo  transportlīdzekli atvieglojumu piemēro uz katriem 70 000 euro ieņēmumu no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai).";

izteikt piektās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(5) Daudzbērnu ģimene par vienu no tās locekļa īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli maksā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par attiecīgo kalendāra gadu 50 procentu apmērā, ja minētais transportlīdzeklis ir reģistrēts kā:";

aizstāt septītajā daļā vārdus "vai piekto daļu" ar skaitli un vārdiem "4.1 daļu vai piekto daļu".

7. Papildināt likumu ar II1 nodaļu šādā redakcijā:

"II1 nodaļa. Ārvalstī reģistrētu transportlīdzekļu izmantošana Latvijā

9.1 pants. Ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšana

(1) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par ārvalstī reģistrēta M1 un N1 kategorijas automobiļa izmantošanu ceļu satiksmē maksā atbilstoši automobiļa izmantošanas laikposmam:

1) par dienu - 10 euro;

2) par mēnesi - 250 euro;

3) par sešiem mēnešiem - 600 euro;

4) par gadu - 1000 euro.

(2) Ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā transportlīdzekļa vadītājs.

(3) Ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli administrē Valsts ieņēmumu dienests un valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija".

(4) Ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli iekasē, izmantojot valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" uzturēto elektronisko pakalpojumu sistēmu transportlīdzekļa un tā vadītāja identificēšanai.

(5) Ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa iekasēšanas un administrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(6) Ārvalstī reģistrētam transportlīdzeklim transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojumus vai atbrīvojumus no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa samaksas nepiemēro, izņemot šā panta septītajā daļā minētos gadījumus.

(7) Ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli nemaksā par transportlīdzekli, kurš ir vai tiek reģistrēts diplomātiskās, konsulārās vai starptautiskās organizācijas pārstāvniecības vai tādas personas īpašumā, turējumā vai valdījumā, kurai ir diplomātiskās vai konsulārās privilēģijas, un Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku amatpersonas (darbinieka) vai karavīra īpašumā, valdījumā vai turējumā esošo ārvalstī reģistrētu automobili, ja tas reģistrēts valstī, kurā šī persona pilda dienesta vai darba pienākumus."

8. 14.pantā:

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) ja komersantam vai ārvalsts komersanta filiālei šā likuma 10.panta 1. un 2.punktā minēto transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi vai šādu transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi kopā ar 10.panta 1. un 2.punktā minēto transportlīdzekļu tirdzniecību veido ne mazāk kā 90 procentus no kopējā apgrozījuma, par viņu īpašumā vai turējumā esošiem īstermiņa (līdz vienam gadam) iznomāšanai paredzētiem transportlīdzekļiem, kurus komersants vai ārvalsts komersanta filiāle deklarējusi reģistrā;";

izteikt pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) nodokļa maksātājs, ja tas apstrādā īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantojamo zemi un kārtējā gada 1.janvārī ir apstiprināta vienotā platību maksājuma saņemšanai Lauku atbalsta dienestā, ievērojot šādus nosacījumus:

a) ja šā nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā ir reģistrēts viens šā likuma 10.panta 1. vai 2.punktā minētais transportlīdzeklis, nodokli par šo vienu transportlīdzekli nemaksā, ja nodokļa maksātāja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 5000 euro (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai),

b) ja šā nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā ir reģistrēti vairāki šā likuma 10.panta 1. vai 2.punktā minētie transportlīdzekļi, nodokli par vienu no šiem transportlīdzekļiem nemaksā, ja nodokļa maksātāja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 5000 euro (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai), un nodokli par katru nākamo no šiem transportlīdzekļiem nemaksā uz katriem 70 000 euro ieņēmumu no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai);";

izslēgt otrajā daļā vārdu "vieglais".

9. Pārejas noteikumos:

aizstāt 9.punktā skaitļus un vārdus "2017.gada 1.janvārī" ar skaitļiem un vārdiem "2019.gada 1.janvārī";

papildināt pārejas noteikumus ar 21., 22. un 23.punktu šādā redakcijā:

"21. Šā likuma 4.panta 2.1 un 2.3 daļā noteiktās transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.

22. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 4.panta 2.1 un 2.3 daļā noteiktās transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes, transportlīdzekļiem, kuri pirmo reizi reģistrēti laikposmā pēc 2008.gada 31.decembra līdz 2016.gada 31.decembrim, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes piemēro saskaņā ar šā likuma 4.panta trešo daļu.

23. Par transportlīdzekļiem, kuru pirmās reģistrācijas datums ir pēc 2008.gada 31.decembra un kuri pirmo reizi Latvijā tiek reģistrēti pēc 2016.gada 31.decembra, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 4.panta 2.1 un 2.3 daļā noteiktās transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes, maksā šādā apmērā:

1) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu līdz 50 g uz vienu km - 0 euro;

2) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 51 g līdz 95 g uz vienu km - 12 euro;

3) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 96 g līdz 115 g uz vienu km - 48 euro;

4) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 116 g līdz 130 g uz vienu km - 84 euro;

5) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 131 g līdz 155 g uz vienu km - 120 euro;

6) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 156 g līdz 175 g uz vienu km - 144 euro;

7) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 176 g līdz 200 g uz vienu km - 168 euro;

8) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 201 g līdz 250 g uz vienu km - 264 euro;

9) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 251 g līdz 300 g uz vienu km - 408 euro;

10) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 301 g līdz 350 g uz vienu km - 552 euro;

11) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 351 g uz vienu km -  756 euro."

Likums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 23.novembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 10.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 23.11.2016.Stājas spēkā: 01.01.2017.Tēma: Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 241, 10.12.2016. OP numurs: 2016/241.51
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
287291
01.01.2017
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)