Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 595

Rīgā 2016. gada 12. oktobrī (prot. Nr. 50 22. §)

Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 3.2. versija)

1. Apstiprināt un iekļaut informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 3.2. versijā projekta "Mašīntulkošana" (turpmāk - projekts) aprakstu un projekta izmaksas 2 000 000,00 euro apmērā.

2. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uzaicināt Kultūras informācijas sistēmu centru iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" (turpmāk - 2.2.1.1. pasākums) ietvaros.

3. Finansēt projektu 2.2.1.1. pasākuma ietvaros, ja tā iesniegums atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" iekļautajiem nosacījumiem.

4. Noteikt Kultūras informācijas sistēmu centru par projekta iesniedzēju un atbildīgo par projekta īstenošanu un projekta aprakstā plānoto rezultātu (tai skaitā finanšu, rezultāta un iznākuma rādītāju) sasniegšanu.

5. Pēc projekta pabeigšanas noteikt projekta uzturēšanas izmaksas 100 000 euro gadā, pieprasot papildu finansējumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

 

(Apstiprināts ar
Ministru kabineta
2016. gada 12. oktobra
rīkojumu Nr. 595)

Mašīntulkošana.
Projekta apraksts (kopsavilkums)

Projekts ietver mašīntulkošanas platformas izveidi, mašīntulkošanai nepieciešamo valodas resursu pilnveidošanu un publiskās pārvaldes vajadzībām pielāgotu mašīntulkošanas pakalpojumu izveides pasākumus.

Projektam ir noteikti šādi mērķi:

1) administratīvā sloga samazināšana iedzīvotājiem (turpmāk - M1):

- uzlabojot esošo funkcionalitāti un nodrošinot publiskās pārvaldes informācijas tulkošanas bezmaksas pakalpojumu;

2) valsts pārvaldes efektivitātes veicināšana (turpmāk - M2):

- palielinot publiskās pārvaldes mašīntulkošanas koplietošanu un paredzot jaunu valodas korpusu izstrādi, tai skaitā valodas korpusu pārvaldības risinājuma ieviešanu un korpusu publicēšanu tiešsaistē;

- izstrādājot pakalpojumu, ar kuru publiskās pārvaldes iestādēm būs pieejami izmantošanai valsts publiskās pārvaldes valodu korpusi,

- izstrādājot jaunu pakalpojumu esošā ierakstu transkribēšanas procesa automatizācijai publiskās pārvaldes iestādēs;

3) pakalpojumu pieejamības uzlabošana (turpmāk - M3):

- veicinot publiskās pārvaldes informācijas pieejamību, izstrādājot pakalpojumu automatizētai teksta pārveidei uz audio runu (runas sintēze) (tai skaitā sniedzot iespēju rakstītu tekstu analizēt cilvēkiem ar redzes traucējumiem un disleksiju).

Darbības projekta mērķu sasniegšanai

1. Tulkošanas valodu resursu izstrāde un integrēšana mašīntulkošanas risinājumā

Projekts paredz jaunu valodu korpusu (tieslietu un kultūras jomu) izstrādi, kā arī esošo mašīntulkošanas risinājuma vispārējo valodu korpusu attīstīšanu, lai paaugstinātu kopējo mašīntulkošanas kvalitāti. Pasākums paredz valodas korpusu pārvaldības risinājuma ieviešanu un korpusu publicēšanu tiešsaistē. Darbības īstenošanas rezultātā tiks pilnveidoti pakalpojumi publiskās pārvaldes mašīntulkošanas koplietošanas palielināšanai. Tiks uzlabota publiskās pārvaldes iztulkoto tekstu atkalizmantojamība un pilnveidots pakalpojums publiskās pārvaldes informācijas tulkošanai.

2. Runas tehnoloģiju risinājumu izstrāde un ieviešana

Pasākuma ietvaros ir paredzēts pielāgot publiskās pārvaldes mašīntulkošanas risinājumu runas sintēzes izmantošanai tulkojumu un citas informācijas izteikšanai valsts valodā. Tiks īstenota runas transkribēšanas automatizācijas risinājuma izstrāde (ierakstu transkribēšanas procesā). Darbības īstenošanas rezultātā tiks uzlabota publiskās pārvaldes informācijas pieejamība (ar iespēju sintezēt rakstisko informāciju) un veicināta sapulču transkribēšanas sistēmas procesa efektivitāte.

3. Tulkošanas atmiņas izstrāde un ieviešana

Projekts paredz tulkošanas atmiņas izveidi - datu krātuvi tulkojamajiem un mašīntulkošanas risinājuma iztulkotajam tekstam, kā arī ieteiktajiem tulkojumu variantiem. Ieviešot vienotu tulkošanas atmiņu, vienu reizi iztulkoto frāzi nebūs nepieciešamības tulkot atkārtoti, kā arī tiks nodrošināta vienota publiskās pārvaldes terminu izvēle tulkošanai. Darbības īstenošanas rezultātā tiks uzlabota publiskās pārvaldes iztulkoto tekstu atkalizmantojamība.

4. Mašīntulkošanas risinājums vienotajās valsts platformās

Projekts paredz mašīntulkošanas risinājuma iekļaušanu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk - IKT) mērķarhitektūrā kā informācijas sistēmu platformu, paredzot mašīntulka tehnoloģisku pilnveidi iepriekšējo darbību ieviešanai. Pasākuma rezultātā tiks attīstīta mašīntulkošanas atkalizmantošana valsts esošajos un topošajos koplietošanas IKT risinājumos, pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformā.

Projekta rezultāta rādītāji

Nr. p. k. Rezultāta rādītājs Mērvienība Sākotnējā vērtība Sasniedzamā vērtība divus gadus pēc projekta beigām Sasniedzamā vērtība trīs gadus pēc projekta beigām
1. Mašīntulkošanas platformas pakalpojumu lietošanas gadījumu skaits Skaits (milj.)

0,5 1,2 1,3
2. Koplietošanas pakalpojumu mašīntulkošanas lietošanas gadījumu skaits Skaits (milj.) 0,1 0,2 0,3
3. Publiskās pārvaldes iestāžu skaits, kas ir iesniegušas tulkojumus, izmantojot IKT koplietošanas pakalpojumu "Pieeja publiskās pārvaldes tulkošanas korpusiem" Skaits 2 10 20

Projekta iznākuma rādītāji

Nr. p. k. Iznākuma rādītājs Mērvienība Starpvērtība (divus gadus pēc projekta sākuma) Sasniedzamā vērtība projekta beigās
1. Pilnveidoti vai no jauna izstrādāti publiskās pārvaldes procesi Skaits 3 6
2. Izstrādātas mašīntulkošanas platformas Skaits 1 1
3 Publicētas atkalizmantošanas datu kopas Skaits - 10

Projekta finansējuma kopējais apjoms - 2 000 000 euro.

Projekta īstenošanas laiks - 32 mēneši.

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītājos

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013. gada plānošanas perioda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/005 "Daudzvalodu korpusa un mašīntulkošanas infrastruktūras izveide e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai" ietvaros ir uzsākts darbs pie monolingvālā un paralēlo valodu korpusa izveides un tā integrēšanas e-pakalpojumos. Projekta ietvaros īstenotie pasākumi turpina iepriekšējā plānošanas perioda projekta pasākumus, dodot ieguldījumu 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītājos.

Pašreiz publiskajā pārvaldē tulkošanas vajadzībām nereti tiek izmantoti brīvi pieejamie tulkošanas risinājumi (tādi kā Google Translator, Microsoft Translator). Šie tulkošanas risinājumi līdzīgi kā Latvijas valsts pārvaldes mašīntulkošanas serviss Hugo.lv nodrošina teksta un dokumentu tulkošanu, kā arī vairākas papildu iespējas, piemēram, tulkošanas variantu piedāvāšanu, mobilās lietotnes. Tomēr, izmantojot brīvi pieejamos neoficiālos mašīntulkošanas risinājumus, lietotājs savu tulkojamo tekstu nodod mašīntulkošanas servisa rīcībā. Nereti šādā veidā iegūtie dati no mašīntulka tiek lietoti ne tikai mašīntulka attīstībai, bet arī faktu izguvei. Noteiktām publiskās pārvaldes iestādēm minēto drošības problēmu dēļ šie brīvi pieejamie tulkošanas risinājumi nemaz nav pieejami.

MT platforma tiks izstrādāta sadarbspējai ar Eiropas Savienības valstu mašīntulkošanas risinājumiem. Sadarbspēja tiks īstenota, nodrošinot datu apmaiņu ar Eiropas Komisijas mašīntulkošanas platformu. Tādējādi Latvijas valsts mēroga mašīntulkošanas platforma tiks izmantota kopā ar Eiropas Komisijas mašīntulkošanas komponenti vienotā scenārijā.

Ņemot vērā esošā publiskā pakalpojuma izmantošanas apjomu (0,5 milj. pieprasījumu gadā), pakalpojuma pieejamības palielināšanai ir nepieciešams uzlabot pakalpojuma kvalitāti. Pakalpojuma īstenošana pozitīvi ietekmēs Latvijas starptautisko konkurētspēju vienotajā darba tirgū.

Indikatīvi sociālekonomisko ieguvumu aprēķini

1. Valsts katru gadu dažādu tulkošanas pakalpojumu iepirkumiem ārpakalpojumos tērē vidēji 830 252,77 euro. Pateicoties projektā paredzētajiem uzlabojumiem valsts pārvaldes tekstu tulkošanā, paredzams, ka tulkošanas ārpakalpojumu izdevumus varētu samazināt par 10 %. Uzlabota mašīntulka ieviešana mazinātu arī valsts pārvaldē nodarbināto tulku darba slodzi. Ja pieņemam, ka valsts pārvaldē nodarbināti apmēram 200 tulku, ar mašīntulka palīdzību varētu ietaupīt 10 % no viņu patērētā laika, tādējādi samazinot arī nepieciešamo darba slodzi. Kopējais ietaupījums naudas izteiksmē ir apmēram 100 000 euro.

2. Turpmāko gadu laikā ir paredzami 20 000 transkribēšanas pieprasījumu (publiskajā pārvaldē un saimnieciskās darbības veicēji kopā). Tiek pieņemts, ka ar vienu pieprasījumu ir iespējams ietaupīt 1 stundu protokolu sagatavošanas laika. Paredzamais kopējais ietaupījums būs 108 000 euro.

Tiek pieņemts, ka uzlabotas kvalitātes dēļ tiks ietaupīts laiks uz katru pieprasījumu. Šobrīd ir 0,5 miljoni pieprasījumu gadā, uzlabotas kvalitātes dēļ tiks ietaupītas trīs minūtes uz katru pieprasījumu. Ņemot vērā, ka triju gadu laikā pieprasījumu skaits pieaugs līdz 1,3 milj. gadā, un pieņemot, ka vidējā darba alga ir 869 euro, kopējais ieguvums būs 312 000 euro.

Projekta īstenošanas pakalpojumu sociālekonomiskais ieguvums 10 gadu laikposmā ir 5 200 000 euro, tādējādi pārsniedzot projekta investīciju un uzturēšanas izmaksas 10 gadu laikposmā, kas ir 3 000 000 euro.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 595Pieņemts: 12.10.2016.Stājas spēkā: 12.10.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 200, 14.10.2016. OP numurs: 2016/200.8
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
285356
12.10.2016
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)