Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 651

Rīgā 2016. gada 4. oktobrī (prot. Nr. 50 18. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma
15.1 panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 206. nr.; 2010, 174. nr.; 2011, 60. nr.; 2012, 38., 125. nr.; 2013, 173. nr.; 2014, 131. nr.; 2015, 161. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.4. velosipēdiem ar pedāļiem un palīgelektromotoru, kura nominālā maksimālā nepārtrauktā jauda nepārsniedz 250 W un kurš izslēdzas, ja velosipēdists pārtrauc mīt pedāļus, un citā gadījumā pakāpeniski samazinās un visbeidzot izslēdzas, pirms transportlīdzekļa ātrums sasniedz 25 km/h;".

2. Izteikt 7.4.2. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"7.4.2. valsts tipa apstiprinājumam mazām sērijām:".

3. Izteikt 37.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.3. L kategorijas transportlīdzekļu tipiem, kas piešķirti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 18. marta Direktīvai 2002/24/EK, kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/61/EEK (turpmāk - Direktīva 2002/24/EK) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 124, 1.-44. lpp.), vai Direktīvai 2002/24/EK, ievērojot grozījumus, kas izdarīti ar Komisijas 2005. gada 22. aprīļa Direktīvu 2005/30/EK, ar ko tehniskā progresa piemērošanas nolūkos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/24/EK un 2002/24/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu (turpmāk - Direktīva 2005/30/EK) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 27.04.2005., L 106, 17.-31. lpp.), vai Komisijas 2013. gada 27. novembra Direktīvu 2013/60/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/24/EK, kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/67/EK par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 10.12.2013., L 329, 15.-38. lpp.), vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 15. janvāra Regulai (ES) Nr. 168/2013 par divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (turpmāk - Regula Nr. 168/2013);".

4. Izteikt 51.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.4. šo noteikumu 51.1. apakšpunktā minētajā sarakstā iekļauto M1 un L kategorijas vienas markas transportlīdzekļu skaits nepārsniedz 10 % un citu kategoriju transportlīdzekļiem - 30 % no iepriekšējā kalendāra gadā reģistrēto M, N un O kategorijas šīs pašas markas transportlīdzekļu skaita un iepriekšējos divos kalendāra gados reģistrēto L kategorijas šīs pašas markas transportlīdzekļu skaita. Ja šo attiecīgi 10 % vai 30 % transportlīdzekļu skaits nepārsniedz 100, tad maksimālais pieļaujamais skaits var tikt palielināts līdz 100 transportlīdzekļiem;".

5. Izteikt 51.5.1. un 51.5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.5.1. 12 mēnešu laikā pēc tipa apstiprinājuma termiņa beigām, ja tas ir pabeigts M, N vai O kategorijas transportlīdzeklis;

51.5.2. 18 mēnešu laikā pēc tipa apstiprinājuma termiņa beigām, ja tas ir nepabeigts M, N vai O kategorijas transportlīdzeklis;".

6. Papildināt noteikumus ar 51.5.3. un 51.5.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.5.3. 24 mēnešu laikā pēc tipa apstiprinājuma termiņa beigām, ja tas ir pabeigts L kategorijas transportlīdzeklis;

51.5.4. 30 mēnešu laikā pēc tipa apstiprinājuma termiņa beigām, ja tas ir vairākos posmos pabeigts L kategorijas transportlīdzeklis."

7. Izteikt 61. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"61. Ja CSDD konstatē vai saņem informāciju par transportlīdzekļa neatbilstību piešķirtajam tipa apstiprinājumam, tā atkarībā no neatbilstības rakstura veic kādu no šādām darbībām:".

8. Izteikt 62. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"62. Ja CSDD konstatē vai saņem informāciju par transportlīdzekļa sastāvdaļu neatbilstību piešķirtajam tipa apstiprinājumam, tā atkarībā no neatbilstības rakstura veic kādu no šādām darbībām:".

9. Izteikt 65. punktu šādā redakcijā:

"65. Ja CSDD secina, ka transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības atbilst transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas jomas normatīvo aktu prasībām un ir atbilstoši marķētas, tomēr tās rada nopietnu apdraudējumu ceļu satiksmes drošībai vai nopietnu kaitējumu apkārtējai videi vai veselības aizsardzībai, CSDD var līdz sešiem mēnešiem atteikt tos reģistrēt, aizliegt pārdot vai nodot ekspluatācijā. Tādos gadījumos CSDD pieņem pamatotu lēmumu, par ko 10 dienu laikā informē izgatavotāju, citas dalībvalstis un Eiropas Komisiju, izklāstot lēmuma iemeslus. Ja CSDD konstatē, ka transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, kam piešķirts tipa apstiprinājums vai uz kā ir apstiprinājuma marķējums, neatbilst apstiprinātajam tipam, tā vēršas pie tipa apstiprinājumu piešķīrušās dalībvalsts ar lūgumu pārbaudīt, vai izgatavotie transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskās vienības atbilst apstiprinātajam tipam."

10. Izteikt 72. punktu šādā redakcijā:

"72. Transportlīdzekļa individuālo apstiprināšanu veic katram no ārvalstīm ievestam vai Latvijā izgatavotam transportlīdzeklim, ja uz to nav attiecināms EK tipa apstiprinājums vai valsts tipa apstiprinājums."

11. Izteikt 1. pielikuma 1. punktu šādā redakcijā:

"1. L kategorijas transportlīdzekļu definīcijas noteiktas Regulas Nr. 168/2013 I pielikumā."

12. Izteikt 2. un 3. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 1494

Transportlīdzekļa tipa, varianta un versijas definīcijas

1. M, N un O kategorijas transportlīdzekļu tipu, variantu un versiju definīcijas noteiktas Regulas Nr. 678/2011 I pielikuma B daļā.

2. L kategorijas transportlīdzekļu tipu, variantu un versiju definīcijas noteiktas Regulas Nr. 168/2013 3. pantā.

3. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 1494

Obligātai atbilstības novērtēšanai pakļautās transportlīdzekļu sastāvdaļas (parametri) un piemērojamo tehnisko normatīvu saraksts

Nr.
p.k.

Sastāvdaļas (parametri)

Transportlīdzekļu kategorijas

L

M, N, O

Direktīvas/ANO Noteikumi

Direktīvas/Regulas/ANO Noteikumi

1. Dzirksteļaizdedzes un kompresijas aizdedzes iekšdedzes motori attiecībā uz:  
1.1. to izmešiem un cietajām daļiņām

97/24/EK 5. nod.

-

88/77/EEK;
2005/55/EK;
Regula Nr. 595/2009

49

1.2. lietderīgās jaudas mērījumiem

95/1/EK

-

-

85

1.3. maksimālā griezes momenta mērījumiem

-

-

-

2. Kompresijas aizdedzes motoru dūmainība

-

-

-

24

3. Speciāls barošanas sistēmas aprīkojums:  
3.1. tvertnes motoriem, kas darbināmi ar sašķidrinātu naftas gāzi (SNG)

-

-

-

67

3.2. saspiestas dabasgāzes tvertnes

-

-

110

4. Pasākumi pret motoru forsēšanu

97/24/EK 7. nod.

-

-

-

5. Izplūdes gāzu trokšņu slāpēšanas ierīces

97/24/EK 9. nod.

92

70/157/EEK

59

6. Atgāzu katalītiskie neitralizatori

-

-

70/220/EEK

103

7. Drošības konstrukcijas:  
7.1. priekšējās

-

-

-

93

7.2. aizmugurējās

-

-

70/221/EEK

58

7.3. sānu

-

-

89/297/EEK

73

8. Skaņas signālierīces

93/30/EEK

28

70/388/EEK

28

9. Atpakaļskata spoguļi un netiešās redzamības ierīces:  
9.1. atpakaļskata spoguļi

97/24/EK 4. nod.

81/46

71/127/EEK

46

9.2. netiešās redzamības ierīces    

2003/97/EK

10. Bremžu loki, kluči un uzlikas

-

90

71/320/EEK

90

11. Pretaizbraukšanas ierīces

93/33/EEK

-

-

-

12. Imobilaizeri

-

-

74/61/EEK

116

13. Trauksmes signalizācijas ierīces

-

-

97

14. Sēdekļu izturība

-

-

74/408/EEK

17
80

15. Sēdekļu pagalvji

-

-

78/932/EEK

25

16. Jumta bagāžnieki un radio antenas

-

-

74/483/EEK

26

17. Transportlīdzekļu ārējie izvirzījumi

97/24/EK 3. nod.

-

-

-

18. Atstarotāji

76/757/EEK

3

76/757/EEK

3

19. Lukturi:  
19.1. dienas gaitas lukturi

-

-

76/758/EEK

87

19.2. gabarītu, bremzēšanas un kontūrlukturi

97/24/EC 2. nod.

50

7

19.3. sānu gabarītlukturi

50

91

19.4. virzienrādītāji

50

76/759/EEK

6

19.5. aizmugurējās numura zīmes lukturīši

50

76/760/EEK

4

19.6. priekšējie miglas lukturi

19

76/762/EEK

19

19.7. aizmugurējie miglas lukturi

38

77/538/EEK

38

19.8. atpakaļgaitas lukturi

23

77/539/EEK

23

19.9. stāvgaismas lukturi

-

-

77/540/EEK

77

20. Galvenie lukturi:  
20.1. galvenie lukturi

97/24/EK 2. nod.

56/57
76

76/761/EEK

1

20.2. hermetizētie galvenie lukturi (SB)

-

-

5

20.3. galvenie lukturi ar halogēnām spuldzēm

97/24/EK 2. nod.

72/82

8/20

20.4. halogēnie hermetizētie galvenie lukturi

-

-

31

20.5. gāzu lokizlādes galvenie lukturi

-

-

98

20.6. galvenie lukturi, kas izstaro asimetrisku tuvo gaismu

-

-

112

20.7. adaptīvas priekšējā apgaismojuma sistēmas

-

-

123

21. Gaismas avoti:      
21.1. gāzu lokizlādes lukturu gaismas avoti

-

-

99

21.2. kvēlspuldzes

97/24/EK 2. nod.

37

37

22. Personu noturošās ierobežotājsistēmas:  
22.1. pieaugušo drošības jostas un to sistēmas

97/24/EK 11. nod.

16

77/541/EEK

16

22.2. bērna aizsargsistēmas (jostas, sēdeklīši)

-

-

-

44

23. Bākugunis

-

-

-

65

24. Galveno lukturu tīrītāji un apskalotāji

-

-

-

45

25. Pretšļakatu ierīces

-

-

91/226/EEK;
Regula Nr. 109/2011

-

26. Neplīstoši stikli, stiklu materiāli

92/22/EEK

43

92/22/EEK

43

27. Riepas mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm

97/24/EK 2. nod.

75

92/23/EEK

30

28. Riepas komerciālajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm

75

54

29. Ātruma ierobežotājierīces

-

-

92/24/EEK

89

30. Mehāniskās sakabes ierīces

97/24/EK 10. nod.

 

94/20/EK

55

31. Saīsinātā tipa sakabes ierīces

-

-

-

102

32. Interjera materiāli

-

-

95/28/EK

118

33. Aizsargķiveres un to stikli

-

22

-

-

34. Avārijas zīmes

-

-

-

27

35. Atstarojošās pazīšanas zīmes

-

-

-

70

36. Atstarojošie materiāli

-

-

-

104

37. Elektromagnētiskā savietojamība

97/24/EK 8. nod.

-

-

10

38. Degvielas tvertnes

97/24/EK 6. nod.

-

-

34

39. Tahogrāfi

-

-

3821/85

-

40. Vadības ierīču identifikācija

93/29/EEK

-

78/316/EEK

121

41. Stāvbalsti

93/31/EEK

-

-

-

42. Pasažieru rokturi

93/32/EEK

-

-

-

43. Pneimatiskās riepas ar atjaunotu protektoru

-

-

-

108
109

44. Priekšējās aizsardzības sistēmas

-

-

(EK) Nr. 78/2009

-

Piezīme. Sastāvdaļas var tikt iedalītas oriģinālā vai neoriģinālā aprīkojuma sastāvdaļās. Par oriģinālā aprīkojuma sastāvdaļām uzskata sastāvdaļas, kas uzstādītas transportlīdzekļa tipa atbilstības novērtēšanas laikā. Par neoriģināla aprīkojuma sastāvdaļām uzskatāmas sastāvdaļas, kas paredzētas oriģinālo sastāvdaļu nomaiņai transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā."

13. Izteikt 4. pielikuma I sadaļu šādā redakcijā:

"I. M, N, O un L kategorijas transportlīdzekļu tipa tehniskais apraksts

M, N un O kategorijas transportlīdzekļu tipa tehniskais apraksts EK tipa apstiprinājumam, EK tipa apstiprinājumam mazām sērijām un valsts tipa apstiprinājumam mazām sērijām jāiesniedz atbilstoši Komisijas 2008. gada 7. oktobra Regulas (EK) Nr. 1060/2008, ar kuru aizstāj I, III, IV, VI, VII, XI un XV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva), II pielikumam.

L kategorijas transportlīdzekļu tipa tehniskais apraksts EK tipa apstiprinājumam jāiesniedz atbilstoši Komisijas 2014. gada 18. jūlija Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 901/2014, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 168/2013 attiecībā uz administratīvajām prasībām divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšanai un tirgus uzraudzībai (turpmāk - Regula Nr. 901/2014), prasībām."

14. Svītrot 4. pielikuma III sadaļas 1., 2., 3. un 4. nodaļas 4.2. apakšpunktu.

15. Svītrot 4. pielikuma III sadaļas 1. nodaļas 7.2. apakšpunktā vārdus un skaitli "disku un/vai loku(1)".

16. Svītrot 6. pielikuma II sadaļu "Atbilstības sertifikāta paraugs L kategorijas transportlīdzekļiem".

17. Izteikt 7. pielikuma 7.2. un 7.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2. konkrēta transportlīdzekļa pārbaudes protokols atbilstoši atsevišķām ANO Noteikumu, ES direktīvu vai regulu prasībām, ja protokolu izsniedzis CSDD atzīts tehniskais dienests;

7.3. izgatavotāja apliecinājums (deklarācija, izgatavotāja plāksnīte vai uzlīme uz transportlīdzekļa) par konkrētā transportlīdzekļa atbilstību Eiropas Savienības direktīvu, regulu, ANO Noteikumu vai tādu standartu prasībām, kuru prasības šo noteikumu izpratnē tiek uzskatītas par līdzvērtīgām attiecīgo Eiropas Savienības direktīvu, regulu vai ANO Noteikumu prasībām;".

18. Izteikt 7. pielikuma 7.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.5. CSDD noteiktas personas atzinums, kas apliecina, ka konkrētais transportlīdzeklis ir identisks vienam no šādiem transportlīdzekļiem:

7.5.1. transportlīdzeklim, uz kura atbilstību pamatojoties izsniegts CSDD atzīta tehniskā dienesta apliecinājums;

7.5.2. transportlīdzeklim, kam Latvijā jau ir veikta atbilstības novērtēšana un CSDD ir iesniegti attiecīgi atbilstības apliecinājumi. Atzinumam pievienojama attiecīgā atbilstības apliecinājuma kopija, kuras autentiskumu apliecinājis transportlīdzekļa izgatavotājs, tā pārstāvis vai atbilstības apliecinājuma turētājs."

19. Izteikt 7. pielikuma 11. punkta tabulu šādā redakcijā:

"Punkts

Priekšmets

Transportlīdzekļu kategorijas

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Atļautais skaņas līmenis

H,5

-

-

H,5

-

-

       

2.

Emisijas

H,5
A

-

-

H,5
A

-

-

       

2. a

Emisijas (Euro 5 un Euro 6) vieglajiem transportlīdzekļiem un informācijas pieejamība

3.

Degvielas tvertnes

B,1

-

-

B,1

-

-

1

1

1

1

Aizmugurējās drošības konstrukcijas

C,3

C,3

C,3

C,3

C,3

C,3

C,3

C,3

C,3

C,3

4.

Aizmugurējās reģistrācijas numura zīmes vieta

D,3

D,3

D,3

D,3

D,3

D,3

D,3

D,3

D,3

D,3

5.

Stūres iekārtas

E,3

   

E,3

   

1

1

1

1

6.

Durvju slēgmehānismi un viras

4

   

4

4

4

       

7.

Skaņu signālierīces un to uzstādīšana

F,2

2

2

F,2

2

2

       

F,3

3

3

F,3

3

3

       

8.

Atpakaļskata spoguļi un to uzstādīšana.
Netiešās redzamības ierīces

G,2

2

2

G,2

2

2

       

H,3

3

3

H,3

3

3

       

9.

Bremžu iekārtas

H,5

-

-

H,5

-

-

J,1

J,1

J,1

J,1

I

I

10.

Radiotraucējumi (elektromagnētiskā savietojamība)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5,6

6

6

5,6

6

5

12.

Iekšējais aprīkojums

H,3

                 

13.

Pretaizbraukšanas ierīces un imobilaizeri

4

   

4

           

14.

Trieciendroša stūres iekārta

4

   

4

           

15.

Sēdekļu izturība

K,1

X

X

K,1

X

X

       

16.

Ārējie izvirzījumi

H,3

                 

17.

Spidometrs un atpakaļgaitas pārnesums

L,3

L,3

L,3

L,3

L,3

L,3

       

18.

Obligātās izgatavotāja plāksnītes

M,3
N,3

M,3

M,3

M,3
N,3

M,3

M,3

M,3
N,3

M,3
N,3

M,3
N,3

M,3
N,3

19.

Drošības jostu stiprinājumi

O,1

X

X

O,1

X

X

       

20.

Gaismas un gaismas signalizācijas ierīču uzstādīšana

P,2

2

2

P,2

2

2

2

2

2

2

P,3

3

3

P,3

3

3

3

3

3

3

27.

Jūgkāši

4

1

1

4

1

1

       

31.

Drošības jostas un ierobežotājsistēmas, to uzstādīšana

Q,2

X

X

Q,2

X

X

       

3

3

32.

Priekšējā redzamība

4

                 

33.

Vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru izvietojums un identifikācija

3

3

3

3

3

3

       

34.

Pretaizsalšana/pretaizsvīšana

H,3

H,3

H,3

H,3

H,3

H,3

       

35.

Priekšējā stikla apskalotāji/tīrītāji

H,3

H,3

H,3

H,3

H,3

H,3

       

36.

Apsildīšanas ierīces

H,3

H,3

H,3

H,3

H,3

H,3

H,3

H,3

H,3

H,3

37.

Dubļu sargi

H,3

                 

38.

Pagalvji

S,1

X

X

S,1

X

X

       

39.

CO2 emisija/degvielas patēriņš

T,1

   

T,1

           

T,5

T,5

40.

Motora jauda

U,1

1

1

U,1

1

1

       

42.

Sānu drošības konstrukcijas        

C,3

C,3

   

C,3

C,3

44.

Vieglo automobiļu masas un gabarīti

3

                 

45.

Neplīstoši stikli, stiklu materiāli un to uzstādīšana

V,2

2

2

V,2

2

2

V,2

V,2

V,2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

46.

Riepas

W,2

2

2

W,2

2

2

W,2

W,2

W,2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

50.

Sakabes ierīces un to uzstādīšana

Z,2

2

2

Z,2

2

2

Z,2

Z,2

Z,2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

52.

Autobusi un tālsatiksmes autobusi  

µ,3

µ,3

             
 

Y,1

Y,1

             

53.

Frontālā sadursme

4

                 

54.

Sānu sadursme

4

   

4

           

58.

Gājēju aizsardzība

4

   

4

           

59.

Pārstrādājamība

4

   

4

           

61.

Gaisa kondicionēšanas sistēmas

4

   

4

           

64.

Pārnesumu pārslēgšanas indikatori

4

                 

68.

Transportlīdzekļa signalizācijas sistēmas

4

   

4

           

69.

Elektrodrošība

5,6

6

6

5,6

6

6

       

71.

Kabīnes izturība      

4

4

4

     

"

20. Papildināt 7. pielikuma 11. punkta piezīmju daļu "Ciparu nozīme" aiz cipara "5" skaidrojuma ar tekstu šādā redakcijā:

"6 Prasības attiecināmas tikai uz pilnībā elektriskiem un hibrīda transportlīdzekļiem. Pieļaujams CSDD atzīta tehniskā dienesta atbilstības apliecinājums."

21. Izteikt 7. pielikuma 11. punkta piezīmju daļas "Burtu nozīme" N punktu šādā redakcijā:

"N Pieļaujams nepilns transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), t. i., VIN, kura simbolu skaits ir mazāks par 17. Pieļaujams, ka VIN kods var atrasties transportlīdzekļa kreisajā pusē un M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem var nebūt norādīts uz virsbūves vai rāmja."

22. Izteikt 7. pielikuma 11. punkta piezīmju daļas "Burtu nozīme" P punktu šādā redakcijā:

"P Uzstādītajām gaismas ierīcēm un gaismas signalizācijas ierīcēm jāatbilst direktīvas vai ANO Noteikumu prasībām, t. i., gaismas ierīču skaitam, krāsai, novietojumam, redzamībai, izgaismojumam (gaismas stiprumam) un atstarošanas īpašībām pilnībā jāatbilst noteiktajām prasībām, kā arī normatīvajā aktā par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem noteiktajām prasībām.

Aizliegta tādu gaismas ierīču un gaismas signalizācijas ierīču uzstādīšana, kas nav sertificētas un marķētas.

Nav pieļaujama sarkanu gaismu izstarojošu virzienrādītāju un dzeltenu gaismu izstarojošu priekšējo gabarītlukturu uzstādīšana.

Saskaņā ar ārvalstu standartu prasībām sertificētu un marķētu (DOT vai SAE) gaismas ierīču uzstādīšana pieļaujama tikai tad, ja tie ir oriģinālie (izgatavotāja paredzētie) transportlīdzekļa lukturi un transportlīdzeklis nav paredzēts Eiropas Savienības tirgum.

Ja transportlīdzeklim, kas nav paredzēts Eiropas Savienības tirgum, uzstādīti gāzu lokizlādes galvenie lukturi, šiem lukturiem jābūt aprīkotiem ar automātiskajām lukturu augstuma regulēšanas ierīcēm.

Ja izgatavotājrūpnīca nav paredzējusi uzstādīt automātiskās lukturu augstuma regulēšanas ierīces un šo lukturu darbība tiek vadīta ar programmu, kas ir integrēta transportlīdzekļa kopējās vadības programmā, un tādējādi iejaukšanās šajā programmā varētu radīt neparedzamas sekas visā transportlīdzekļa darbībā, atļauts izmantot izgatavotāja paredzētās manuālās lukturu augstuma regulēšanas ierīces.

Visiem papildus uzstādāmajiem lukturiem ir jābūt ar atbilstošo "e" vai "E" marķējumu."

23. Izteikt 7. pielikuma 11. punkta piezīmju daļas "Burtu nozīme" Y un Z punktu šādā redakcijā:

"Y Prasību izpilde attiecībā uz ANO 66. noteikumiem ir brīvprātīga iepriekš ārvalstīs reģistrētiem autobusiem. Jauniem, iepriekš nereģistrētiem transportlīdzekļiem pieļaujama izgatavotāja deklarācija.

Z Pieļaujama atbilstība SAE J 684 prasībām, ja transportlīdzekļa pilna masa nepārsniedz 5000 kg."

24. Izteikt 7. pielikuma 12.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.3. CSDD noteiktas personas atzinums, kas apliecina, ka konkrētais transportlīdzeklis ir identisks vienam no šādiem transportlīdzekļiem:

12.3.1. transportlīdzeklim, uz kura atbilstību pamatojoties izsniegts CSDD atzīta tehniskā dienesta apliecinājums;

12.3.2. transportlīdzeklim, kam Latvijā jau ir veikta atbilstības novērtēšana un CSDD ir iesniegti attiecīgi atbilstības apliecinājumi. Atzinumam pievienojama attiecīgā atbilstības apliecinājuma kopija, kuras autentiskumu apliecinājis transportlīdzekļa izgatavotājs, tā pārstāvis vai atbilstības apliecinājuma turētājs."

25. Izteikt 7. pielikuma III sadaļas 14. punkta tabulas 14. punktu šādā redakcijā:

"14.

Elektromagnētiskā savietojamība

4

5, 6"

26. Papildināt 7. pielikuma 14. punkta daļu "Ciparu nozīme" aiz cipara "5" skaidrojuma ar tekstu šādā redakcijā:

"6 Prasības par elektromagnētisko savietojamību un elektrodrošību attiecināmas tikai uz pilnībā elektriskiem un hibrīda transportlīdzekļiem. Pieļaujams CSDD atzīta tehniskā dienesta atbilstības apliecinājums."

27. Svītrot 8. pielikumu.

28. Izteikt 11. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

29. Izteikt 14. pielikumu šādā redakcijā:

"14. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 1494

Pārbaudes protokols individuālai transportlīdzekļa apstiprināšanai

1. Pārbaudes protokolā norāda šādu informāciju:

1.1. attiecīgajai transportlīdzekļa kategorijai piemērojamos novērtēšanai pakļautos parametrus un sastāvdaļas atbilstoši šo noteikumu 11. pielikuma prasībām;

1.2. atbilstošos tehniskos normatīvus;

1.3. pārbaudes rezultātus;

1.4. piezīmes;

1.5. pārbaudes vietu un laiku;

1.6. pārbaudi veikušā inspektora vārdu, uzvārdu.

2. Ailē "Pārbaudes rezultāti" pretī katrai rindai inspektors atbilstoši veiktās pārbaudes rezultātiem ieraksta kādu(-us) no šeit norādītajiem atbilstošajiem apzīmējumiem, ko savstarpēji atdala ar daļsvītru:

"ir" - ja attiecīgā sastāvdaļa ir uzstādīta. Ja sastāvdaļa ir marķēta atbilstoši tehnisko normatīvu, starptautisko vai nacionālo tehnisko normatīvu prasībām, "ir" vietā ierakstāms sastāvdaļas tipa apstiprinājuma marķējums;

"nav" - ja attiecīgā sastāvdaļa nav uzstādīta;

"atb" - ja, veicot transportlīdzekļa pārbaudi, konstatēts, ka transportlīdzeklis vai sastāvdaļa atbilst tehnisko normatīvu prasībām;

"neatb" - ja, veicot transportlīdzekļa pārbaudi, konstatēts, ka transportlīdzeklis vai sastāvdaļa neatbilst tehnisko normatīvu prasībām;

"n. a." - ja uz konkrēto transportlīdzekli prasības nav attiecināmas (piemēram, dīzeļmotoru dūmainība dzirksteļaizdedzes motoram);

"-" - ja, izmantojot inspicēšanas metodes, nav iespējams izvērtēt transportlīdzekļa vai sastāvdaļas atbilstību tehnisko normatīvu prasībām."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministra vietā -
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 

Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 4. oktobra
noteikumiem Nr. 651

"11. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 1494

Tehnisko normatīvu saraksts

1. Ar atbilstību šajā pielikumā noteiktajiem tehniskajiem normatīviem tiek saprasta visu attiecīgās direktīvas, regulas vai ANO Noteikumos noteikto tehnisko un administratīvo prasību ievērošana, kā rezultātā transportlīdzekļa izgatavotājs ir saņēmis transportlīdzekļa tipa vai tā sastāvdaļas tipa apstiprinājuma sertifikātu, ko izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts vai 1958. gada Nolīguma līgumslēdzējpuses sertificēšanas institūcija.

2. Atsevišķos gadījumos pēc izgatavotāja vai tā pārstāvja pamatota lūguma (piemēram, speciālu vai specifisku transportlīdzekļu tipiem), piešķirot tipa apstiprinājumu vai veicot individuālu transportlīdzekļa atbilstības novērtēšanu, par apliecinājumu attiecīgas direktīvas, regulas vai ANO Noteikumu prasību izpildei uzskata:

2.1. tehniskā dienesta izsniegtu pārbaudes protokolu;

2.2. CSDD norīkotas (deleģētas) personas izdotu pārbaudes protokolu.

3. Visos gadījumos, kad ir uzstādītas tādas ierīces (aprīkojums), kuru uzstādīšana ir brīvprātīga, to atbilstībai jābūt novērtētai, t.i., tām jābūt sertificētām, marķētām (ja attiecināms) un uzstādītām atbilstoši attiecīgās direktīvas, regulas vai ANO Noteikumu prasībām.

4. M, N un O kategoriju transportlīdzekļu EK tipa apstiprinājuma gadījumā piemērojami tehniskie normatīvi atbilstoši Regulas Nr. 1229/2012 pielikumam.

I. Piemērojamo tehnisko normatīvu saraksts M, N un O kategorijas transportlīdzekļiem (transportlīdzekļu tipiem)

Nr.
p.k.

Atbilstības novērtēšanai pakļautie parametri un sastāvdaļas

Direktīva/Regula

Pilns direktīvas/regulas nosaukums un Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša publikācijas dati

Transportlīdzekļu kategorijas1

ANO
Nr.

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Atļautais skaņas līmenis

70/157/EEK

Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīva 70/157/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 042, 16.-20.lpp.)

       

51

1. a

Skaņas līmenis

Regula (ES) Nr. 540/2014

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 540/2014 par mehānisko transportlīdzekļu skaņas līmeni un rezerves trokšņa slāpēšanas sistēmām, un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK un atceļ Direktīvu 70/157/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 27.05.2014., L 158, 131.-195. lpp.)

       

2.

Emisijas2

70/220/EEK

Padomes 1970. gada 20. marta Direktīva 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, kuru rada gāzu izplūde no mehānisko transportlīdzekļu dzirksteļaizdedzes motoriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 076, 1.-22.lpp.)

       

83

2. a

Emisijas (Euro 5 un Euro 6) vieglajiem transportlīdzekļiem/informācijas pieejamība2

Regula (EK) Nr. 715/2007

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regula (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 29.06.2007., L 171, 1.-16.lpp.)

 

         

3.

Degvielas tvertnes3

70/221/EEK

Padomes 1970. gada 20. marta Direktīva 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 076, 23.-24.lpp.)

34

58

Aizmugurējās drošības konstrukcijas4

4.

Aizmugurējās reģistrācijas numura zīmes vieta

70/222/EEK

Padomes 1970. gada 20. marta Direktīva 70/222/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz vietu pakaļējo numura zīmju uzstādīšanai un piestiprināšanai mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 076, 25.-26.lpp.)

-

Regula (ES) (Nr.) 1003/2010

Komisijas 2010. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1003/2010, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju aizmugurējās numura zīmes uzstādīšanas un piestiprināšanas vietas tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 9.11.2010., L 291, 22.-30.lpp.)

5.

Stūres iekārtas5

70/311/EEK

Padomes 1970. gada 8. jūnija Direktīva 70/311/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju stūres iekārtu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 133, 10.-13.lpp.)

79

6.

Durvju slēgmehānismi un viras

70/387/EEK

Padomes 1970. gada 27. jūlija Direktīva 70/387/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju durvīm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 176, 5.-11.lpp.)

   

       

11

Transportlīdzekļa pieejamība un manevrējamība (pakāpieni, kāpšļi un rokturi)

Regula (ES) Nr. 130/2012

Komisijas 2012. gada 15. februāra Regula (ES) Nr. 130/2012, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas prasībām pieejamības un manevrējamības ziņā un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 16.02.2012. , L 43, 6.-14.lpp.)

   

       

-

7.

Skaņu signālierīces un to uzstādīšana6

70/388/EEK

Padomes 1970. gada 27. jūlija Direktīva 70/388/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu skaņas signālierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 176, 12.-17.lpp.)

       

28

8.

Atpakaļskata spoguļi un to uzstādīšana36

71/127/EEK

Padomes 1971. gada 1. marta Direktīva 71/127/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 068, 1.-17.lpp.)

       

46

Netiešās redzamības ierīces

2003/97/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 10. novembra Direktīva 2003/97/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz netiešās redzamības ierīču un ar tām aprīkotu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, ar kuru groza Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Direktīvu 71/127/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 025, 1.-45.lpp.)

       

9.

Bremžu iekārtas7

71/320/EEK

Padomes 1971. gada 26. jūlija Direktīva 71/320/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 202, 37.-74.lpp.)

13

   

           

13-H

10.

Radiotraucējumi (elektromagnētiskā savietojamība)8

72/245/EEK

Padomes 1972. gada 20. jūnija Direktīva 72/245/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz to, kā novērst radiotraucējumus, ko rada mehāniskiem transportlīdzekļiem paredzēti dzirksteļaizdedzes dzinēji (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 152, 15.-24.lpp.)

10

11.

Dīzeļmotoru dūmainība48

72/306/EEK

Padomes 1972. gada 2. augusta Direktīva 72/306/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem dīzeļmotoriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 190, 1.-23.lpp.)

       

24

12.

Iekšējais aprīkojums

74/60/EEK

Padomes 1973. gada 17. decembra Direktīva 74/60/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (pasažieru salona iekšējām detaļām, kas nav iekšējie atpakaļskata spoguļi, vadības ierīču izvietojumu, jumtu vai atbīdāmu jumtu, sēdekļu atzveltnēm un pakaļējām daļām) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 038, 2.-21.lpp.)

                 

21

13.

Pretaizbraukšanas ierīces9

74/61/EEK

Padomes 1973. gada 17. decembra Direktīva 74/61/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pretaizbraukšanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 038, 22.-28.lpp.)

       

18

Imobilaizeri10

       

116

14.

Trieciendroša stūres iekārta12

74/297/EEK

Padomes 1974. gada 4. jūnija Direktīva 74/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (stūres mehānisma reakcija uz triecienu) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 165, 16.-25.lpp.)

   

           

12

15.

Sēdekļu izturība13

74/408/EEK

Padomes 1974. gada 22. jūlija Direktīva 74/408/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (sēdekļiem un to stiprinājumiem) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 221, 1.-9.lpp.)

       

17

Sēdekļu stiprība (autobusi un tālsatiksmes autobusi)13  

             

80

16.

Ārējie izvirzījumi

74/483/EEK

Padomes 1974. gada 17. septembra Direktīva 74/483/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu ārējiem izvirzījumiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 266, 4.-13.lpp.)

                 

26

17.

Spidometrs un atpakaļgaitas pārnesums14

75/443/EEK

Padomes 1975. gada 26. jūnija Direktīva 75/443/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļgaitu un spidometra ierīci (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 196, 1.-5.lpp.)

       

39

Transportlīdzekļa pieejamība un manevrējamība (atpakaļgaitas pārnesums)

Regula (ES) Nr. 130/2012

Komisijas 2012. gada 15. februāra Regula (ES) Nr. 130/2012, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas prasībām pieejamības un manevrējamības ziņā un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 16.02.2012., L 43, 6.-14.lpp.)

       

-

18.

Obligātās izgatavotāja plāksnītes

76/114/EEK

Padomes 1975. gada 18. decembra Direktīva 76/114/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātajām izgatavotāja plāksnēm un marķējumu, kā arī to novietojumu un piestiprināšanas metodi (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 024, 1.-5.lpp.)

-

Regula (ES) (Nr.) 19/2011

Komisijas 2011. gada 11. janvāra Regula (ES) Nr. 19/2011, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātās izgatavotāja plāksnītes un transportlīdzekļa identifikācijas numura tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 12.1.2011., L 8, 1.-13.lpp.)

19.

Drošības jostu stiprinājumi15

76/115/EEK

Padomes 1975. gada 18. decembra Direktīva 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 024, 6.-20.lpp.)

       

14

20.

Gaismas un gaismas signalizācijas ierīču uzstādīšana

76/756/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/756/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 1.-31.lpp.)

48

21.

Atstarotāji

76/757/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/757/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atstarotājiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 32.-53.lpp.)

3

22.

Kontūrlukturi, priekšējie (sānu) gabarītlukturi, aizmugurējie (sānu) gabarītlukturi, bremžu lukturi

76/758/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/758/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kontūrgaismu lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem un bremžu signāllukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 33.-70.lpp.)

7

Dienas gaitas lukturi

       

87

Sānu gabarītlukturi

91

23.

Virzienrādītāji

76/759/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/759/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītājiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 71.-84.lpp.)

6

24.

Aizmugurējās numura zīmes lukturi

76/760/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/760/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 85.-95.lpp.)

4

25.

Galvenie lukturi

76/761/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/761/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem galvenajiem lukturiem, kas darbojas kā tālās un/vai tuvās gaismas lukturi, un attiecībā uz elektriskajām kvēlspuldzēm, kuras paredzētas izmantošanai šādos galvenajos lukturos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 96.-121.lpp.)

       

1

Hermetizētie galvenie lukturi

       

5

Galvenie lukturi ar halogēnām spuldzēm

       

8/20

Halogēnie hermetizētie galvenie lukturi

       

31

Kvēlspuldzes, ko izmanto apstiprinātos apgaismes ķermeņos

37

Gāzu lokizlādes galvenie lukturi

       

98

Gāzu lokizlādes gaismas avoti, ko izmanto apstiprinātos gāzu lokizlādes lukturos

       

99

Galvenie lukturi, kas izstaro asimetrisku tuvo gaismu

       

112

Adaptīvas priekšējā apgaismojuma sistēmas

       

123

26.

Priekšējie miglas lukturi

76/762/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/762/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem miglas lukturiem un kvēlspuldzēm, kas paredzētas izmantošanai šādos lukturos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 122.-134.lpp.)

       

19

27.

Jūgkāši (vilkšanas ierīces)

77/389/EEK

Padomes 1977. gada 17. maija Direktīva 77/389/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu jūgierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 145, 41.-42.lpp.)

       

-

Regula (ES) Nr. 1005/2010

Komisijas 2010. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1005/2010, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu jūgierīču tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 9.11.2010., L 291, 36.-42.lpp.)

28.

Aizmugurējie miglas lukturi

77/538/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīva 77/538/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējiem miglas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 60.-71.lpp.)

38

29.

Atpakaļgaitas lukturi

77/539/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīva 77/539/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 72.-82.lpp.)

23

30.

Stāvgaismas lukturi

77/540/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīva 77/540/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 83.-94.lpp.)

       

77

31.

Drošības jostas un ierobežotājsistēmas, to uzstādīšana16

77/541/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīva 77/541/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 95.-143.lpp.)

       

16

Bērna aizsargsistēmas45

       

44

32.

Priekšējā redzamība

77/649/EEK

Padomes 1977. gada 27. septembra Direktīva 77/649/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vadītāju redzamības lauku (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 267, 1.-22.lpp.)

                 

125

33.

Vadības ierīču signalizatoru un indikatoru izvietojums un identifikācija

78/316/EEK

Padomes 1977. gada 21. decembra Direktīva 78/316/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081, 3.-26.lpp.)

       

121

34.

Pretaizsalšana/pretaizsvīšana44

78/317/EEK

Padomes 1977. gada 21. decembra Direktīva 78/317/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklotu virsmu pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081, 27.-48.lpp.)

       

-

Regula (ES) Nr. 672/2010

Komisijas 2010. gada 27. jūlija Regula (ES) Nr. 672/2010, kas attiecas uz tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz dažu transportlīdzekļu priekšējā stikla pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīcēm un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 28.7.2010., L 196, 5.-20.lpp.)

35.

Priekšējā stikla apskalotāji/ tīrītāji44

78/318/EEK

Padomes 1977. gada 21. decembra Direktīva 78/318/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklu tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081, 49.-71.lpp.)

       

-

Regula (ES) Nr. 1008/2010

Komisijas 2010. gada 9. novembra Regula (ES) Nr. 1008/2010 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz noteiktu mehānisko transportlīdzekļu priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm, un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 10.11.2010., L 292, 2.-20.lpp.)

36.

Apsildīšanas ierīces17

78/548/EEK

Padomes 1978. gada 12. jūnija Direktīva 78/548/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pasažieru salona apsildīšanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 168, 40.-44.lpp.)

                   

2001/56/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. septembra Direktīva 2001/56/EK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju apsildīšanas ierīcēm, ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 78/548/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 292, 21.-40.lpp.)

122

37.

Dubļu sargi

78/549/EEK

Padomes 1978. gada 12. jūnija Direktīva 78/549/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu dubļu sargiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 168, 45.-50.lpp.)

                 

-

Regula (ES) Nr. 1009/2010

Komisijas 2010. gada 9. novembra Regula (ES) Nr. 1009/2010, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu dubļusargu tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 10.11.2010., L 292, 21.-29.lpp.)

38.

Pagalvji (kopā ar sēdekļiem)18

78/932/EEK

Padomes 1978. gada 16. oktobra Direktīva 78/932/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu sēdekļu pagalvjiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 325, 1.-15.lpp.)

       

17

Pagalvji18

       

25

39.

CO2 emisija un degvielas patēriņš19

80/1268/EEK

Padomes 1980. gada 16. decembra Direktīva 80/1268/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu degvielas patēriņu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 375, 36.-45.lpp.)

   

           

101

40.

Motora jauda

80/1269/EEK

Padomes 1980. gada 16. decembra Direktīva 80/1269/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu motora jaudu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 375, 46.-67.lpp.)

       

85

41.

Dīzeļmotoru izmeši un cietās daļiņas20; 40

88/77/EEK

Padomes 1987. gada 3. decembra Direktīva 88/77/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida piesārņojuma emisiju no dīzeļmotoriem, kurus izmanto transportlīdzekļos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 036, 33.-61.lpp.)

       

49

Lieljaudas transportlīdzekļu emisijas (Euro IV un Euro V)40

2005/55/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 28. septembra Direktīva 2005/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 20.10.2005., L 275, 1.-32.lpp.)

       

41. a

Emisijas (Euro VI), ko rada lielas celtspējas/ kravnesības transportlīdzekļi/piekļuve informācijai49

Regula (EK) Nr. 595/2009

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regula (EK) Nr. 595/2009 par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI), par piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai, par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 715/2007 un Direktīvā 2007/46/EK un par Direktīvu 80/1269/EEK, 2005/55/EK un 2005/78/EK atcelšanu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 18.07.2009., L 188, 1.-13.lpp.)

       

-

42.

Sānu drošības konstrukcijas4

89/297/EEK

Padomes 1989. gada 13. aprīļa Direktīva 89/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sānu aizsardzību (ar sānu aizsargplāksnēm) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 124, 1.-7.lpp.)        

   

73

43.

Pretšļakatu ierīces21

91/226/EEK

Padomes 1991. gada 27. marta Direktīva 91/226/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 103, 5.-28.lpp.)      

-

Regula (ES) Nr. 109/2011

Eiropas Komisijas 2011. gada 27. janvāra Regula (ES) Nr. 109/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz tipa apstiprināšanas prasībām konkrētu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 9.02.2011., L 34, 2.-28.lpp.)

44.

Vieglo automobiļu masas un gabarīti

92/21/EEK

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/21/EEK par M 1 kategorijas mehānisko transportlīdzekļu masu un gabarītiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 1.-10.lpp.)

                 

-

45.

Neplīstoši stikli, stiklu materiāli un to uzstādīšana23

92/22/EEK

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabes neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 11.-94.lpp.)

43

46.

Riepas mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm24

92/23/EEK

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/23/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju riepām un riepu montāžām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 95.-153.lpp.)

30

Riepas komerciālajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm24

54

Pagaidu lietošanas rezerves riteņi/riepas

                 

64

Rites troksnis46

   

   

   

117

Riepu uzstādīšana

Regula (ES) Nr. 458/2011

Komisijas 2011. gada 12. maija Regula (ES) Nr. 458/2011 par tipa apstiprinājuma pieprasījumiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm attiecībā uz to riepu uzstādīšanu un par Regulas (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību īstenošanu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 13.05.2011., L 124, 11.-20.lpp.)

-

47.

Ātruma ierobežošanas ierīces25

92/24/EEK

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/24/EEK par ātruma ierobežošanas ierīcēm vai līdzīgām uzstādītām ātruma ierobežošanas sistēmām dažu kategoriju mehāniskos transportlīdzekļos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 154.-174.lpp.)  

 

       

89

48.

Masas un gabarīti (izņemot M1 kat.)22

97/27/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 22. jūlija Direktīva 97/27/EK, kas attiecas uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kategoriju masu un gabarītiem un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 233, 1.-31.lpp.)  

-

Masas un gabarīti

Regula (ES) Nr. 1230/2012

Komisijas 2012. gada 12. decembra Regula (ES) Nr. 1230/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju masu un gabarītiem un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 21.12.2012., L 353, 31.-79.lpp.)

49.

Kabīņu ārējie izvirzījumi21

92/114/EEK

Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīva 92/114/EEK par ārējiem izvirzījumiem N kategorijas mehāniskajos transportlīdzekļos uz priekšu no kabīnes aizmugurējā paneļa (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 409, 17.-30.lpp.)      

       

61

50.

Sakabes ierīces un to uzstādīšana26

94/20/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīva 94/20/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mehāniskajām sakabes ierīcēm un to uzstādīšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 195, 1.-60.lpp.)

55/
102

51.

Tālsatiksmes autobusu interjera materiālu uzliesmojamība27

95/28/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/28/EK par dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu iekšējās apdares materiālu ugunsizturību (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 281, 1.-30.lpp.)    

             

118

52.

Autobusi un tālsatiksmes autobusi28

2001/85/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 20. novembra Direktīva 2001/85/EK, kas attiecas uz īpašiem noteikumiem transportlīdzekļiem, kurus lieto pasažieru pārvadāšanai un kuros papildus autovadītāja sēdvietai ir vairāk nekā astoņas sēdvietas, un ar ko groza Padomes Direktīva 70/156/EEK un 97/27/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 042, 1.-102.lpp.)  

             

107

Virsbūves izturīgums (autobusi un tālsatiksmes autobusi)29  

             

66

Autobusu (>22 pasažieru) konstrukcija28; 47  

             

36

Autobusu (≤22 pasažieru) konstrukcija28; 47  

             

52

53.

Frontālā sadursme30; 31

96/79/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīva 96/79/EK, kas attiecas uz mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību frontālas sadursmes gadījumā un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 018, 7.-50.lpp.)

                 

94

54.

Sānu sadursme31; 32

96/27/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 20. maija Direktīva 96/27/EK, kas attiecas uz mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību sānu trieciena gadījumā un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 169, 1.-38.lpp.)

   

           

95

56.

Transportlīdzekļi, kas paredzēti bīstamu kravu pārvadāšanai (ADR)21

98/91/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 14. decembra Direktīva 98/91/EK, kas attiecas uz mehāniskiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, kuri paredzēti bīstamo kravu pārvadāšanai pa autoceļiem, un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprināšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 011, 25.-36.lpp.)      

105

57.

Priekšējās drošības konstrukcijas33

2000/40/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 26. jūnija Direktīva 2000/40/EK, ar kuru paredz dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējām drošības konstrukcijām un ar , kuru groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 203, 9.-28.lpp.)        

       

93

58.

Gājēju aizsardzība34

2003/102/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Direktīva 2003/102/EK par gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību pirms sadursmes ar transportlīdzekli un sadursmes gadījumā un par Padomes Direktīva 70/156/EEK grozījumiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 321, 15.-25.lpp.)

   

           

127

Regula (EK) Nr. 78/2009

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 14. janvāra Regula (EK) Nr. 78/2009 par mehānisko transportlīdzekļu tipu apstiprināšanu attiecībā uz gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK un atceļ Direktīvu 2003/102/EK un 2005/66/EK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 4.02.2009., L 35, 1.-31.lpp.)

59.

Pārstrādājamība41

2005/64/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīva 2005/64/EK par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu attiecībā uz to otrreizēju izmantojamību, pārstrādājamību un reģenerējamību, un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 25.11.2005., L 310, 10.-27.lpp.)

   

           

133

60.

Numerācija netiek izmantota                          

61.

Gaisa kondicionēšanas sistēmas42

2006/40/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīva 2006/40/EK par emisijām no mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām un par grozījumiem Padomes Direktīvā 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 14.06.2006., L 161, 12.-18.lpp.)

   

           

-

62.

Ūdeņraža sistēma43

Regula (EK) Nr. 79/2009

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 14. janvāra Regula (EK) Nr. 79/2009, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu ar ūdeņradi darbināmiem mehāniskiem transportlīdzekļiem un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 4.02.2009., L 35, 32.-46.lpp.)

       

-

63.

Vispārēja drošība50

Regula (EK) Nr. 661/2009

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regula (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 31.07.2009., L 200, 1.-24.lpp.)

-

64.

Pārnesumu pārslēgšanas indikatori52

Regula (ES) Nr. 65/2012

Komisijas 2012. gada 24. janvāra Regula (ES) Nr. 65/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz pārnesumu pārslēgšanas indikatoriem un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 31.01.2012., L 28, 24.-38.lpp.)

                 

-

65.

Uzlabota avārijas bremzēšanas sistēma53

Regula (ES) Nr. 347/2012

Komisijas 2012. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 347/2012, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz tipa apstiprinājuma prasībām noteiktu mehānisko transportlīdzekļu kategoriju uzlabotām avārijas bremzēšanas sistēmām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 21.04.2012., L 109, 1.-17.lpp.)  

 

       

131

66.

Joslu uzraudzības sistēma54

Regula (ES) Nr. 351/2012

Komisijas 2012. gada 23. aprīļa Regula (ES) Nr. 351/2012, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz tipa apstiprinājuma prasībām joslu uzraudzības sistēmu uzstādīšanai mehāniskajos transportlīdzekļos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 24.04.2012., L 110, 18.-30.lpp.)  

 

       

130

67.

Sastāvdaļas sašķidrinātai naftas gāzei (SNG) un to uzstādīšana mehāniskajos transportlīdzekļos

-

 

       

67

68.

Transportlīdzekļa signalizācijas sistēmas11

-

 

   

           

97

69.

Elektrodrošība

-

 

       

100

70.

Sastāvdaļas saspiestai dabasgāzei (SDG) un to uzstādīšana mehāniskajos transportlīdzekļos

-

 

       

110

71.

Kabīnes izturība

-

       

       

29

72.

eZvana sistēma51

Regula (ES) Nr. 2015/758

Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 29. aprīļa Regula (ES) Nr. 2015/758 par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma "112" bāzes un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 19.05.2015., L 123, 77.-89. lpp.)

   

           

-

73.

Atstarojošās pazīšanas zīmes37

-

   

   

70

Atstarojošie materiāli38

-

   

 

104

74.

Bākugunis (zilās un dzeltenās)39

-

 

       

65

75.

ADR cisterntransportlīdzekļu šķērstabilitāte21

-

         

   

111

76.

Tahogrāfi35

Regula (EEK) Nr. 3821/85

Padomes 1985. gada 20. decembra Regula (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 31.12.1985., L 370/8.-21.lpp.)  

 

       

-

Apzīmējumi:
● - atbilstības novērtēšana veicama saskaņā ar direktīvas vai ANO Noteikumu prasībām;
- atbilstības novērtēšana veicama saskaņā ar direktīvas vai regulas prasībām;
- atbilstības novērtēšana veicama saskaņā ar ANO Noteikumu prasībām.

Piezīmes:
1 Ja nepieciešams precizēt tehnisko prasību piemērošanas sfēru attiecībā uz konkrētu attiecīgās kategorijas transportlīdzekli vai transportlīdzekļa (sastāvdaļu) tipu, CSDD vadās pēc norādēm attiecīgajā direktīvā vai līdzvērtīgajos ANO Noteikumos.
2 Atbilstības novērtēšana veicama visiem tiem M un N kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kuriem atbilstības novērtēšana nav veikta saskaņā ar Direktīvu 88/77/EEK, 2005/55/EK, Regulu (EK) Nr. 595/2009 vai ANO Noteikumu Nr.49 prasībām un kuriem koriģētā pašmasa nepārsniedz 2 610 kg vai 2840 kg pēc atsevišķa izgatavotāja pieprasījuma.
3 Atbilstības novērtēšana nav jāveic tiem O kategoriju transportlīdzekļiem (tipiem), kam nav uzstādītas degvielas tvertnes.
4 Atbilstības novērtēšana nav jāveic tiem transportlīdzekļiem (tipiem), kuru konstrukcija nodrošina tehnisko prasību izpildi, kā arī seglu vilcējiem, piekabēm garu un nedalāmu kravu pārvadāšanai un specifiskiem transportlīdzekļiem (tipiem), kam drošības konstrukciju uzstādīšana nav savietojama ar to ekspluatācijas īpatnībām.
5 Atbilstības novērtēšana veicama visiem tiem O kategoriju transportlīdzekļiem (tipiem), kuru vadāmajiem riteņiem ir pilnībā hidraulisks stūres iekārtas pievads.
6 Transportlīdzekļiem (tipiem) jābūt aprīkotiem ar sertificētām un marķētām skaņu signālierīcēm. Atbilstības novērtēšana attiecībā uz skaņu signālierīču uzstādīšanu veicama tikai M1 kategoriju transportlīdzekļiem (tipiem).
7 O1 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem) bremžu iekārtas uzstādīšana nav obligāta, tomēr, ja tā ir uzstādīta, transportlīdzeklim (tipam) atbilstības novērtēšana veicama tādā pat kārtībā, kā O2 kategorijas transportlīdzeklim (tipam).
8 Atbilstības novērtēšana veicama visiem tiem M un N kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kas aprīkoti ar dzirksteļaizdedzes motoriem, kā arī visiem pārējiem M, N un O kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kuru elektriskās (elektroniskās) sistēmas rada elektromagnētiskus traucējumus.
9 Pretaizbraukšanas ierīču uzstādīšana obligāta M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem). Tomēr, ja tās uzstādītas citu kategoriju transportlīdzekļiem, tām jāatbilst visām noteiktajām prasībām.
10 Imobilaizeru uzstādīšana obligāta M1 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), ja tie ir uzstādīti citu kategoriju transportlīdzekļiem, tiem jāatbilst visām noteiktajām prasībām.
11 Trauksmes signalizācijas ierīču uzstādīšana obligāta visiem M1 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem) un tiem N1 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kuru pilna masa nav lielāka par 2 tonnām. Tomēr, ja tās ir uzstādītas citu kategoriju transportlīdzekļiem, tām jāatbilst visām noteiktajām prasībām.
12 Prasības nav attiecināmas uz tiem N1 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kuru pilnā masa pārsniedz 1500kg.
13 Prasības nav attiecināmas uz M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļu (tipu), kas uzskatāmi par I, II un A klases autobusiem, sēdvietām, izņemot to priekšējās sēdvietas, kā arī uz visu M un N kategoriju transportlīdzekļu papildus sēdvietām ar atvāžamiem spilveniem un perpendikulāri vai pretēji braukšanas virzienam vērstām sēdvietām. Visu M1, N1 un M2 kategorijas transportlīdzekļu (ar pilnu masu līdz 3500 kg) priekšējo malējo sēdvietu atzveltnēm jābūt ar pagalvjiem.
14 Prasības nav attiecināmas uz tiem transportlīdzekļiem (tipiem), kam atbilstības novērtēšana veikta saskaņā ar Regulas Nr. 3821/85 prasībām.
15 Prasības nav attiecināmas uz M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļu (tipu), kas uzskatāmi par I un A klases autobusiem, sēdvietām, izņemot to priekšējās sēdvietas, kā arī uz visu M un N kategorijas transportlīdzekļu bērnu sēdekļiem un uz sēdvietām, kas vērstas perpendikulāri braukšanas virzienam.
16 Prasības nav attiecināmas uz sāniem vērstām sēdvietām. Pārējām sēdvietām drošības jostas uzstādāmas, ievērojot šādas minimālās prasības:

Transportlīdzeklis

Braukšanas virzienā vērstās sēdvietas

Pretēji braukšanas virzienam vērstās sēdvietas

kategorija

klase

izgatavošanas laiks

malējās sēdvietas

centrālās sēdvietas

priekšējās

pārējās

priekšējās

pārējās

M1

no 01.01.2001.
līdz 30.09. 2005.

3(.)

3(.)

2(.)

2(.)

2(.)

pēc 01.10.2005.

3(.)

3(.)

3(.)

3(.)

2(.)

M2 līdz 3,5t

A

pēc 01.01.2001.

-

-

-

-

-

B

no 01.01.2001.
līdz 31.12. 2002.

3(.)

2(.)

2(.)

2(.)

2(.)

pēc 01.01.2003.

3(.)

2(.)

3(.)

2(.)

2(.)

M2 virs 3,5t

A

pēc 01.01.2001.

-

-

-

-

-

B

no 01.01.2001.
līdz 31.12.2006.

3(.)* vai 2(.)

-

2(.)

-

-

pēc 01.01.2007.

3(.)* vai 2(.)

2(.)

2(.)

2(.)

-

M3

A

pēc 01.01.2001.

-

-

-

-

-

B

no 01.01.2001.
līdz 31.12.2006.

3(.)* vai 2(.)

-

2(.)

-

-

pēc 01.01.2007.

3(.)* vai 2(.)

2(.)

2(.)

2(.)

-

I

pēc 01.01.2001.

-

-

-

-

-

II

pēc 01.01.2001.

3(.)* vai 2(.)

-

2(.)

-

-

III

pēc 01.01.2001.

3(.)* vai 2(.)

2(.)

2(.)

2(.)

-

N1

no 01.01.2001.
līdz 31.12.2002.

3(.)

-

2(.)

-

-

pēc 01.01.2003.

3(.)

2(.)

2(.)

2(.)

2(.)

N2 un N3

no 01.01.2001.
pēc 31.12.2006.

2(.)

-

2(.)

-

-

pēc 01.01.2007.

3(.)* vai 2(.)

2(.)

2(.)

2(.)

2(.)

Apzīmējumi:
2(·) divpunktu drošības jostas
3(·) trīspunktu drošības jostas
- drošības jostas var tikt uzstādītas brīvprātīgi
* prasības attiecināmas uz vadītāja sēdvietu.
17 Saskaņā ar Direktīvas 2001/56/EK prasībām atbilstības novērtēšana, sākot ar 2004. gada 9. maiju veicama visiem tiem M, N un O kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kam ir uzstādītas pasažieru salona, vadītāja guļvietas nodalījuma vai kravas telpas apsildīšanas ierīces.
18 Atbilstības novērtēšana veicama visiem tiem M un N kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kam, veicot sēdekļu un to stiprinājumu atbilstības novērtēšanu saskaņā ar Direktīvas 74/408/EEK vai ANO Noteikumu Nr.17 vai Nr.80 prasībām, nav veikta sēdekļu atzveltņu un pagalvju atbilstības novērtēšana. Atbilstības novērtēšanu I un A klases autobusiem veic brīvprātīgi.
19 Atbilstības novērtēšana, sākot ar 2005. gada 1. janvāri, tiek attiecināta arī uz N1 kategorijas transportlīdzekļiem.
Veicot transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas:
1) I klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem - sākot ar 2005. gada 1. janvāri;
2) II un III klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem - sākot ar 2008. gada 1. janvāri.
Veicot transportlīdzekļu individuālu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas:
1) I klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem - sākot ar 2006. gada 1. janvāri;
2) II un III klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem - sākot ar 2008. gada 1. janvāri.
Šīs direktīvas prasības netiek attiecinātas uz tiem N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kas atbilst abiem šādiem nosacījumiem:
1) ir veikta šo transportlīdzekļu (tipu) atbilstības novērtēšana saskaņā ar Direktīvas 88/77/EEK vai Direktīvas 2005/55/EK prasībām;
2) kopējais šī tipa N1 kategorijas transportlīdzekļu tirdzniecības apjoms visā pasaulē gada laikā nepārsniedz 2000 vienību.
20 Direktīva spēkā līdz 2006. gada 8. novembrim.
21 Veicot jaunu transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas, sākot ar 2011. gada 9. aprīli. Veicot individuālo apstiprinājumu, transportlīdzekļiem jāatbilst direktīvā noteiktajām tehniskajām prasībām, atbilstības apliecinājuma (tipa apstiprinājuma sertifikāta vai pārbaudes protokola) iesniegšana ir brīvprātīga.
22 Atbilstības apliecinājuma (tipa apstiprinājuma sertifikāta vai pārbaudes protokola) iesniegšana ir brīvprātīga. Transportlīdzekļiem jāatbilst direktīvā noteiktajām tehniskajām prasībām. Atkāpes no šīm prasībām var tikt piemērotas tikai speciāliem transportlīdzekļiem, kas konstruktīvi nevar izpildīt konkrētās prasībās specifisko funkciju dēļ, kā arī specializētiem transportlīdzekļiem nedalāmu lielgabarīta vai smagsvara kravu pārvadāšanai.
23 Visiem uzstādītajiem stikliem un stiklu materiāliem jābūt sertificētiem un marķētiem saskaņā ar direktīvas vai ANO Noteikumu prasībām.
24 Visām riepām jābūt sertificētām un marķētām saskaņā ar direktīvas vai ANO Noteikumu prasībām, kā arī uzstādītām saskaņā ar Direktīvas 92/23/EEK II un IV pielikuma prasībām. Atbilstības novērtēšana saskaņā ar Direktīvas 2001/43/EK prasībām attiecībā uz riepu uzstādīšanu veicama, sākot ar 2004. gada 4. februāri. Atbilstības novērtēšana saskaņā ar Direktīvas 2001/43/EK V pielikuma (riepu/ceļa trokšņu līmenis) prasībām, veicama, sākot ar 2005. gada 4. februāri, t.i., tām jābūt marķētām ar papildmarķējumu "s".
25 Līdz 2004. gada 31. decembrim prasības tiek attiecinātas uz M3 un N2 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem) ar pilnu masu virs 10 000kg, kā arī visiem N3 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem).
Sākot ar 2005. gada 1. janvāri, prasības tiek attiecinātas arī uz visiem M2, M3 un N2 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem).
Atbilstības novērtēšana nav attiecināma uz transportlīdzekļiem, kuru maksimālais konstruktīvais ātrums ir mazāks par Direktīvā 92/6/EEK noteikto, kā arī uz tiem, kas saskaņā ar normatīvajos aktos par transportlīdzekļu aprīkošanu ar ātruma ierobežotājierīcēm noteiktajām prasībām, ir atbrīvoti no šādu ierīču uzstādīšanas.
26 M un N kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem) sakabes ierīču uzstādīšana ir brīvprātīga.
27 Atbilstības novērtēšana veicama tikai II un III klases autobusiem (tipiem).
28 Prasības nav attiecināmas uz speciālajiem un specializētajiem M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem): transportlīdzekļiem paaugstinātas drošības pārvadājumiem (piem., cietumnieku pārvadājumiem), neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļiem, paaugstinātas pārgājības transportlīdzekļiem (M2G un M3G kategorijas transportlīdzekļiem).
29 Atbilstības novērtēšana veicama:
1) visiem vienstāva II un III klases autobusiem;
2) B klases autobusu tipiem ar pasažieru skaitu vairāk par 16 no 2014. gada 1. novembra;
3) jauniem B klases autobusiem ar pasažieru skaitu vairāk par 16 no 2017. gada 9. novembra.
30 Prasības nav attiecināmas uz tiem transportlīdzekļiem (tipiem), kuru pilnā masa pārsniedz 2500kg.
31 Atbilstības novērtēšana, sākot ar 2003. gada 1. oktobri, veicama obligāti.
32 Prasības nav attiecināmas uz tiem M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kuru zemākās sēdvietas "R" punkts atrodas augstāk par 700mm no transportlīdzekļa atbalsta virsmas (zemes).
33 Atbilstības novērtēšana, sākot ar 2003. gada 10. augustu, veicama visiem N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), izņemot:
1) N2G un N3G kategorijas transportlīdzekļus (tipus);
2) N2 kategorijas transportlīdzekļus (tipus), kuru pilnā masa nepārsniedz 7500kg un kuriem klīrenss nav lielāks par 400mm;
3) transportlīdzekļus, kam priekšējo drošības konstrukciju uzstādīšana nav savietojama ar to ekspluatācijas īpatnībām.
34 Regulas (EK) Nr. 78/2009 prasības piemērojamas atbilstoši 9. panta nosacījumiem.
Direktīva 2003/102/EK atcelta no 2009. gada 24. novembra, direktīvas prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi reģistrēti līdz 2009. gada 23. novembrim.
35 Prasības nav attiecināmas uz tiem transportlīdzekļiem, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atbrīvoti no tahogrāfu uzstādīšanas.
36 Direktīva 71/127/EEK aizvietota ar Direktīvu 2003/97/EK no 2010. gada 24. janvāra.
37 Visiem N3 un O4 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), posmainajiem II un III klases autobusiem (tipiem), kā arī tiem O1, O2 un O3 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kuru garums pārsniedz 8 m, jābūt aprīkotiem ar sertificētām un marķētām pazīšanas zīmēm.
38 Atstarojošo materiālu uzstādīšana ir obligāta no 2012. gada 9. jūlija N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru pilnā masa pārsniedz 7500kg, N3, O3 un O4 kategorijas transportlīdzekļiem.
39 Atbilstības novērtēšana saskaņā ar ANO Noteikumu prasībām veicama tikai to M un N kategorijas transportlīdzekļiem, kuriem ir uzstādītas dzeltenas (oranžas) vai zilas krāsas bākugunis.
40 Atbilstības novērtēšanu veic M1 kategorijas transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 3500 kg, M2, M3 un N kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem), kuri aprīkoti ar dīzeļmotoriem vai dzirksteļaizdedzes motoriem, kas darbināmi ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi.
Atbilstības novērtēšana nav attiecināma uz N1, N2 un M2 kategorijas transportlīdzekļiem ar kompresijas aizdedzes motoriem un N1 kategorijas transportlīdzekļiem ar dzirksteļaizdedzes motoriem, kas darbināmi ar dabasgāzi vai sašķidrinātās naftas gāzi un kam ir veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar Direktīvas 70/220/EEK vai ANO Noteikumu Nr.83 prasībām.
41 Veicot jaunu transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas, sākot ar 2008. gada 15. decembri. Veicot jaunu transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas, sākot ar 2010. gada 15. jūliju.
42 Sākot ar 2008. gada 5. janvāri, atbilstības novērtēšana veicama M1 un I klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kas ir aprīkoti ar gaisa kondicionēšanas sistēmām.
43 Veicot jaunu transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas, sākot ar 2011. gada 24. februāri, transportlīdzekļiem, kurus darbina ar ūdeņradi. Sākot ar 2012. gada 24. februāri, prasības piemērojamas visiem transportlīdzekļiem, kurus darbina ar ūdeņradi.
44 Veicot transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas M1 kategorijas transportlīdzekļiem (tipiem). Citu kategoriju transportlīdzekļiem jāatbilst direktīvā vai regulā noteiktajām tehniskajām prasībām.
45 Atbilstības novērtēšana veicam transportlīdzekļiem (tipiem), kuri aprīkoti ar bērnu aizsargsistēmām.
46 Atbilstības novērtēšana veicama obligāti, sākot ar 2009. gada 1. oktobri, visām C1 klases riepām, kuru platums nepārsniedz 185 mm, kā arī C2 un C3 klases riepām. Atbilstības novērtēšana veicama obligāti, sākot ar 2010. gada 1. oktobri, visām C1 klases riepām, kuru platums lielāks par 185 mm, bet nepārsniedz 215 mm. Atbilstības novērtēšana veicama obligāti, sākot ar 2011. gada 1. oktobri, visām C1 klases riepām, kuru platums lielāks par 215 mm.
47 Veicot individuālu apstiprināšanu transportlīdzekļiem, kuriem nav veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar Direktīvas 2001/85/EK vai ANO Noteikumu Nr.107 prasībām.
48 Atbilstības novērtēšana nav jāveic, ja tā veikta saskaņā ar Direktīvas 2008/74/EK II pielikuma vai Regulas (EK) Nr. 692/2008 IV pielikuma prasībām.
49 Veicot jaunu transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanu transportlīdzekļiem, kuru koriģētā pašmasa pārsniedz 2 610 kg un kuriem nav tipa apstiprinājuma (pēc izgatavotāja pieprasījuma un ja to koriģētā pašmasa nepārsniedz 2 840 kg), saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007. prasības piemērojamas, sākot ar 2012. gada 31. decembri. Sākot ar 2013. gada 31. decembri, prasības piemērojamas visiem transportlīdzekļiem, kuru koriģētā pašmasa pārsniedz 2 610 kg un kuriem nav tipa apstiprinājuma (pēc izgatavotāja pieprasījuma un ja to koriģētā pašmasa nepārsniedz 2 840 kg), saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007.
50 Regulas (EK) Nr. 661/2009 prasības piemērojamas atbilstoši 13., 19. un 20. pantā norādītajiem nosacījumiem.
51 Veicot jaunu transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas, sākot ar 2018. gada 31. martu.
52 Veicot jaunu transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas, sākot ar 2012. gada 1. novembri. Veicot jaunu transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas, sākot ar 2014. gada 1. novembri.
53 Regulas (ES) Nr. 347/2012 prasības piemērojamas atbilstoši 3. pantā norādītajiem nosacījumiem.
54 Veicot jaunu transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas, sākot ar 2013. gada 1. novembri. Veicot jaunu transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas, sākot ar 2015. gada 1. novembri.

II. Piemērojamo tehnisko normatīvu un to grozījumu saraksts M, N un O kategorijas transportlīdzekļiem (transportlīdzekļu tipiem)

Nr.
p.k.

Atbilstības novērtēšanai pakļautie parametri un sastāvdaļas

Eiropas Kopienas direktīvas/regulas

ANO
Nr.

Bāzes

Pilns bāzes direktīvas/regulas nosaukums un Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša publikācijas dati

Grozošās

Pilns grozošās direktīvas/regulas nosaukums un Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša publikācijas dati

1.

Atļautais skaņas līmenis

70/157/EEK

Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīva 70/157/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 042, 16.-20.lpp.)

92/97/EEK1

Padomes 1992. gada 10. novembra Direktīva 92/97/EEK, ar ko groza Direktīvu 70/157/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 371, 1.-31.lpp.)

51.011
51.02
51.03

96/20/EK26

Komisijas 1996. gada 27. marta Direktīva 96/20/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/157/EEK par mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes sistēmu (teksts attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 092, 23.-35.lpp.)

1999/101/EK26

Komisijas 1999. gada 15. decembra Direktīva 1999/101/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/157/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu (Teksts attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 334, 41.-42.lpp.)
       

2007/34/EK

Komisijas 2007. gada 14. jūnija Direktīva 2007/34/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 70/157/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai (Teksts attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 15.06.2007., L 155, 49.-67.lpp.)

1. a.

Skaņas līmenis

Regula (ES) Nr. 540/2014

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 540/2014 par mehānisko transportlīdzekļu skaņas līmeni un rezerves trokšņa slāpēšanas sistēmām, un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK un atceļ Direktīvu 70/157/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 27.05.2014., L 158, 131.-195. lpp.)

Regula (ES) Nr. 540/2014

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 540/2014 par mehānisko transportlīdzekļu skaņas līmeni un rezerves trokšņa slāpēšanas sistēmām, un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK un atceļ Direktīvu 70/157/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 27.05.2014., L 158, 131.-195. lpp.)

2.

Emisijas

70/220/EEK

Padomes 1970. gada 20. marta Direktīva 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, kuru rada gāzu izplūde no mehānisko transportlīdzekļu dzirksteļaizdedzes motoriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 076, 1.-22.lpp.)

96/69/EK2

Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 8. oktobra Direktīva 96/69/EK, ar ko groza Direktīvu 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu motorizēto transportlīdzekļu radīto gaisa piesārņojumu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 282, 64.-67.lpp.)

83.032
83.042
83.054, 4A

98/77/EK2

Komisijas 1998. gada 2. oktobra Direktīva 98/77/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 286, 34.-52.lpp.)

98/69/EK3

Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 13. oktobra Direktīva 98/69/EK, kas attiecas uz pasākumiem pret gaisa piesārņošanu, kuru rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ar ko groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 350, 1.-57.lpp.)  

1999/102/EK3

Komisijas 1999. gada 15. decembra Direktīva 1999/102/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/220/EEK attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 334, 43.-50.lpp.)

2001/1/EK3

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. janvāra Direktīva 2001/1/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 035, 34.-35.lpp.)

2001/100/EK3

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 7. decembra Direktīva 2001/100/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 016, 32.-34.lpp.)

2002/80/EK4, 4A

Komisijas 2002. gada 3. oktobra Direktīva 2002/80/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/220/EEK attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 291, 20.-56.lpp.)

2003/76/EK4, 4A

Komisijas 2003. gada 11. augusta Direktīva 2003/76/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 206, 29.-30.lpp.)

2. a

Emisijas (Euro 5 un Euro 6) vieglajiem transportlīdzekļiem/informācijas pieejamība

Regula (EK) Nr. 715/2007

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regula (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 29.06.2007., L 171, 1.-16.lpp.)

Regula (EK) Nr. 715/20074B

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regula (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 29.06.2007., L 171, 1.-16.lpp.)

83.06
83.07

Regula (EK) Nr. 692/20084C

Komisijas 2008. gada 18. jūlija Regula (EK) Nr. 692/2008 ar kuru īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 28.07.2008., L 199, 1.- 136.lpp.)

Regula (ES) Nr. 566/2011

Komisijas 2011. gada 8. jūnija Regula (ES) Nr. 566/2011, ar ko attiecībā uz piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 16.06.2011., L 158, 1.-24.lpp.)

Regula (ES) Nr. 459/2012

Komisijas 2012. gada 29. maija Regula (ES) Nr. 459/2012, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem ("Euro 6") (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 1.06.2012., L 142, 16.-24.lpp.)

Regula (ES) Nr. 630/2012

Komisijas 2012. gada 12. jūlija Regula (ES) Nr. 630/2012, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 692/2008 attiecībā uz tipa apstiprinājuma prasībām mehāniskiem transportlīdzekļiem, kuros kā degvielu izmanto ūdeņradi un ūdeņraža un dabasgāzes maisījumus, saistībā ar emisijām un attiecībā uz konkrētas informācijas iekļaušanu saistībā ar transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar elektrisko spēka piedziņas bloku, informācijas dokumentā transportlīdzekļu EK tipa apstiprinājumam (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 13.07.2012., L 182, 14.-26.lpp.)

Regula (ES) Nr. 143/2013

Komisijas 2013. gada 19. februāra Regula (ES) Nr. 143/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 groza attiecībā uz CO 2 emisiju noteikšanu tiem transportlīdzekļiem, kurus nodod vairākposmu tipa apstiprināšanai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 20.02.2013., L 47, 51.-55.lpp.)

Regula (ES) Nr. 195/2013

Komisijas 2013. gada 7. marta Regula (ES) Nr. 195/2013, ar ko attiecībā uz inovatīvām tehnoloģijām CO2 emisiju samazināšanai no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2013., L 65, 1.-12.lpp.)

Regula (ES) Nr. 136/2014

Komisijas 2014. gada 11. februāra Regula (ES) Nr. 136/2014, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011 attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI) (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 13.02.2014., L 43, 12.-46. lpp.)

Regula (ES) Nr. 2016/427

Komisijas 2016. gada 10. marta Regula (ES) 2016/427, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem ("Euro 6") (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 31.03.2016., L 82, 1.-98. lpp.)

Regula (ES) Nr. 2016/646

Komisijas 2016. gada 20. aprīļa Regula (ES) 2016/646, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem ("Euro 6") (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 26.04.2016., L 109, 1.-22. lpp.)  

3.

Degvielas tvertnes

70/221/EEK

Padomes 1970. gada 20. marta Direktīva 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 076, 23.-24.lpp.)

81/333/EEK1

Komisijas 1981. gada 13. aprīļa Direktīva 81/333/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 131, 4.-5.lpp.)

34.01
34.02
34.03

Aizmugurējās drošības konstrukcijas

97/19/EK7; 23

Komisijas 1997. gada 18. aprīļa Direktīva 97/19/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām (dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 125, 1.-20.lpp.)

58.01
58.02

2000/8/EK23; 32

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīva 2000/8/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 106, 7.-20.lpp.)

2006/20/EK32

Komisijas 2006. gada 17. februāra Direktīva 2006/20/EK, ar ko groza, pielāgojot tehnikas attīstībai, Padomes Direktīvu 70/221/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 18.02.2006., L 048, 16.-18.lpp.)

4.

Aizmugurējās reģistrācijas numura zīmes vietas

70/222/EEK

Padomes 1970. gada 20. marta Direktīva 70/222/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz vietu pakaļējo numura zīmju uzstādīšanai un piestiprināšanai mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 076, 25.-26.lpp.)

70/222/EEK32; 33

Padomes 1970. gada 20. marta Direktīva 70/222/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz vietu pakaļējo numura zīmju uzstādīšanai un piestiprināšanai mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 076, 25.-26.lpp.)

-

Regula (ES) (Nr.) 1003/2010

Komisijas 2010. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1003/2010, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju aizmugurējās numura zīmes uzstādīšanas un piestiprināšanas vietas tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 9.11.2010., L 291, 22.-30.lpp.)

Regula (ES) (Nr.) 1003/2010

Komisijas 2010. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1003/2010, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju aizmugurējās numura zīmes uzstādīšanas un piestiprināšanas vietas tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 9.11.2010., L 291, 22.-30.lpp.)

Regula (ES) Nr. 2015/166

Komisijas 2015. gada 3. februāra Regula (ES) 2015/166, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 papildina un groza attiecībā uz īpašu procedūru, novērtēšanas metožu un tehnisko prasību iekļaušanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulas (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 109/2011 un (ES) Nr. 458/2011 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 04.02.2015., L 28, 3.-39. lpp.)

Regula (ES) Nr. 2015/166

Komisijas 2015. gada 3. februāra Regula (ES) 2015/166, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 papildina un groza attiecībā uz īpašu procedūru, novērtēšanas metožu un tehnisko prasību iekļaušanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulas (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 109/2011 un (ES) Nr. 458/2011 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 04.02.2015., L 28, 3.-39. lpp.)

5.

Stūres iekārtas

70/311/EEK

Padomes 1970. gada 8. jūnija Direktīva 70/311/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju stūres iekārtu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 133, 10.-13.lpp.)

92/62/EEK8; 32

Komisijas 1992. gada 2. jūlija Direktīva 92/62/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/311/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju stūres iekārtu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 199, 33.-47.lpp.)

79.01

1999/7/EK32

Komisijas 1999. gada 26. janvāra Direktīva 1999/7/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/311/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju stūres iekārtu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 040, 36.-45lpp.)

6.

Durvju slēgmehānismi un viras

70/387/EEK

Padomes 1970. gada 27. jūlija Direktīva 70/387/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju durvīm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 176, 5.-11.lpp.)

70/387/EEK17

Padomes 1970. gada 27. jūlija Direktīva 70/387/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju durvīm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 176, 5.-11.lpp.)

11.02
11.03
11.04

98/90/EK32

Komisijas 1998. gada 30. novembra Direktīva 98/90/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/387/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju durvīm (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 337, 29.-39.lpp.)

2001/31/EK32

Komisijas 2001. gada 8. maija Direktīva 2001/31/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/387/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju durvīm (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 130, 33.-34.lpp.)
Transportlīdzekļa pieejamība un manevrējamība (pakāpieni, kāpšļi un rokturi)

Regula (ES) Nr. 130/2012

Komisijas 2012. gada 15. februāra Regula (ES) Nr. 130/2012, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas prasībām pieejamības un manevrējamības ziņā un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 16.02.2012. , L 43, 6.-14.lpp.)

Regula (ES) Nr. 130/2012

Komisijas 2012. gada 15. februāra Regula (ES) Nr. 130/2012, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas prasībām pieejamības un manevrējamības ziņā un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 16.02.2012., L 43, 6.-14.lpp.)

-

7.

Skaņu signālierīces un to uzstādīšana

70/388/EEK

Padomes 1970. gada 27. jūlija Direktīva 70/388/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu skaņas signālierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 176, 12.-17.lpp.)

70/388/EEK32

Padomes 1970. gada 27. jūlija Direktīva 70/388/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu skaņas signālierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 176, 12.-17.lpp.)

28.00

87/354/EEK32

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīva 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43.-35.lpp.)

8.

Atpakaļskata spoguļi un to uzstādīšana

71/127/EEK

Padomes 1971. gada 1. marta Direktīva 71/127/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 068, 1.-17.lpp.)

71/127/EEK11

Padomes 1971. gada 1. marta Direktīva 71/127/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 068, 1.-17.lpp.)

46.0111

88/321/EEK11

Komisijas 1988. gada 16. maija Direktīva 88/321/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 71/127/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 147, 77.-79.lpp.)
Netiešās redzamības ierīces

2003/97/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 10. novembra Direktīva 2003/97/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz netiešās redzamības ierīču un ar tām aprīkotu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, ar kuru groza Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Direktīvu 71/127/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 025, 1.-45.lpp.)

2003/97/EK32

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 10. novembra Direktīva 2003/97/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz netiešās redzamības ierīču un ar tām aprīkotu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, ar kuru groza Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Direktīvu 71/127/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 025, 1.-45.lpp.)

46.0224
46.03
46.04

2005/27/EK32

Komisijas 2005. gada 29. marta Direktīva 2005/27/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/97/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz netiešās redzamības ierīču un ar tām aprīkotu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, lai pielāgotu to tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 30.03.2005., L 081, 44.-47.lpp.)

9.

Bremžu iekārtas

71/320/EEK

Padomes 1971. gada 26. jūlija Direktīva 71/320/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 202, 37.-74.lpp.)

91/422/EEK1

Komisijas 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/422/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 71/320/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 233, 21.-29.lpp.)

13.071
13.081
13.09
13.10
13.11

98/12/EK32

Komisijas 1998. gada 27. janvāra Direktīva 98/12/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 71/320/EEK par dalībvalstu to tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081, 1.-146.lpp.)

2002/78/EK32

Komisijas 2002. gada 1. oktobra Direktīva 2002/78/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 71/320/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 267, 23.-26.lpp.)

-

 

13H.00

10.

Radiotraucējumi (elektromagnētiskā savietojamība)

72/245/EEK

Padomes 1972. gada 20. jūnija Direktīva 72/245/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz to, kā novērst radiotraucējumus, ko rada mehāniskiem transportlīdzekļiem paredzēti dzirksteļaizdedzes dzinēji (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 152, 15.-24.lpp.)

89/491/EEK1

Komisijas 1989. gada 17. jūlija Direktīva 89/491/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvas 70/157/EEK, 70/220/EEK, 72/245/EEK, 72/306/EEK, 80/1268/EEK un 80/1269/EEK attiecībā uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 238, 43.-49.lpp.)

10.011
10.02
10.03
10.04
10.05

95/54/EK18

Komisijas 1995. gada 31. oktobra Direktīva 95/54/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/245/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz to, kā novērst radiotraucējumus, kurus rada mehāniskiem transportlīdzekļiem paredzēti dzirksteļaizdedzes dzinēji, un ar kuru groza Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 266, 1.-66.lpp.)

2004/104/EK18; 32

Komisijas 2004. gada 14. oktobra Direktīva 2004/104/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/245/EEK par radio traucējumiem (elektromagnētiskā saderība) autotransportā un ar ko izdara grozījumus Padomes Direktīvā 70/156/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz autotransporta un tā piekabju tipizāciju (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 13.11.2004., L 337, 13.-34.lpp.)

2005/49/EK18; 32

Komisijas 2005. gada 25. jūlija Direktīva 2005/49/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 72/245/EEK par radio traucējumiem (elektromagnētiskā saderība) autotransportā un Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu, lai tās pielāgotu tehnikas progresam (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 26.07.2005., L 194, 12.-14.lpp.)

2005/83/EK32

Komisijas 2005. gada 23. novembra Direktīva 2005/83/EK, ar ko nolūkā pielāgot tehnikas attīstībai groza Padomes Direktīvas 72/245/EEK I, VI, VII, VIII, IX un X pielikumu attiecībā uz transportlīdzekļu radiotraucējumiem (elektromagnētisko saderību) (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 24.11.2005., L 305, 32.-35.lpp.)

2006/28/EK32

Komisijas 2006. gada 6. marta Direktīva 2006/28/EK, ar ko nolūkā pielāgot tehnikas attīstībai groza Padomes Direktīvu 72/245/EEK par transportlīdzekļu radiotraucējumiem (elektromagnētisko saderību) un Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 07.03.2006., L 065, 27.-29.lpp.)

2009/19/EK32

Komisijas 2009. gada 12. marta Direktīva 2009/19/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 72/245/EEK par transportlīdzekļu radiotraucējumiem (elektromagnētiskā savietojamība), lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas sasniegumiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 14.03.2009., L 70, 17.-18.lpp.)

11.

Dīzeļmotoru dūmainība

72/306/EEK

Padomes 1972. gada 2. augusta Direktīva 72/306/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem dīzeļmotoriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 190, 1.-23.lpp.)

89/491/EEK1

Komisijas 1989. gada 17. jūlija Direktīva 89/491/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīva 70/157/EEK, 70/220/EEK, 72/245/EEK, 72/306/EEK, 80/1268/EEK un 80/1269/EEK attiecībā uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 238, 43.-49.lpp.)

24.03

97/20/EK19

Komisijas 1997. gada 18. aprīļa Direktīva 97/20/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/306/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem motoriem (dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 125, 21.-30.lpp.)

2005/21/EK

Komisijas 2005. gada 7. marta Direktīva 2005/21/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/306/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem dīzeļmotoriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2005., L 061, 25.-27.lpp.)

12.

Iekšējais aprīkojums

74/60/EEK

Padomes 1973. gada 17. decembra Direktīva 74/60/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (pasažieru salona iekšējām detaļām, kas nav iekšējie atpakaļskata spoguļi, vadības ierīču izvietojumu, jumtu vai atbīdāmu jumtu, sēdekļu atzveltnēm un pakaļējām daļām) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 038, 2.-21.lpp.)

78/632/EEK9

Komisijas 1978. gada 19. maija Direktīva 78/632/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/60/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (pasažieru salona iekšējām detaļām, kas nav iekšējie atpakaļskata spoguļi, vadības ierīču izvietojumu, jumtu vai atbīdāmu jumtu, sēdekļu atzveltnēm un pakaļējām daļām) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 206, 26.-42.lpp.)

21.01

2000/4/EK32

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 28. februāra Direktīva 2000/4/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 74/60/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (pasažieru salona iekšējām detaļām, kas nav iekšējie atpakaļskata spoguļi, vadības ierīču izvietojumu, jumtu vai atbīdāmu jumtu, sēdekļu atzveltnēm un pakaļējām daļām) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 087, 22.-31.lpp.)

13.

Pretaizbraukšanas ierīces

74/61/EEK

Padomes 1973. gada 17. decembra Direktīva 74/61/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pretaizbraukšanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 038, 22.-28.lpp.)

95/56/EK32

Komisijas 1995. gada 8. novembra Direktīva 95/56/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/61/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pretaizbraukšanas ierīcēm (dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 286, 1.-44.lpp.)

18.02
18.03

Imobilaizeri

116.00

97.00
97.01

14.

Trieciendroša stūres iekārta

74/297/EEK

Padomes 1974. gada 4. jūnija Direktīva 74/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (stūres mehānisma reakcija uz triecienu) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 165, 16.-25.lpp.)

91/662/EEK32

Komisijas 1991. gada 6. decembra Direktīva 91/662/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/297/EEK attiecībā uz stūres rata un statņa reakciju uz triecienu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 366, 1.-16.lpp.)

12.03
12.04

15.

Sēdekļu izturība13

74/408/EEK

Padomes 1974. gada 22. jūlija Direktīva 74/408/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (sēdekļiem un to stiprinājumiem) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 221, 1.-9.lpp.)

81/577/EEK1

Padomes 1981. gada 20. jūlija Direktīva 81/577/EEK, ar ko groza Padomes Direktīvu 74/408/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (sēdekļiem un to stiprinājumiem) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 209, 34.-34.lpp.)

17.061
17.07
17.08

96/37/EK20; 21

Komisijas 1996. gada 17. jūnija Direktīva 96/37/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/408/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (sēdekļiem un to stiprinājumiem) (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 186, 28.-71.lpp.)

2005/39/EK32

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/39/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 74/408/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu sēdekļiem, to stiprinājumiem un pagalvjiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 30.09.2005., L 255, 143.-145.lpp.)
Sēdekļu stiprība (autobusi un tālsatiksmes autobusi) 13

80.001
80.01
80.02
80.03

16.

Ārējie izvirzījumi

74/483/EEK

Padomes 1974. gada 17. septembra Direktīva 74/483/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu ārējiem izvirzījumiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 266, 4.-13.lpp.)

79/488/EEK25; 32

Komisijas 1979. gada 18. aprīļa Direktīva 79/488/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/483/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu ārējiem izvirzījumiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 128, 1.-11.lpp.)

26.02
26.03

87/354/EEK25; 32

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīva 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43.-35.lpp.)

2007/15/EK32

Komisijas 2007. gada 14. marta Direktīva 2007/15/EK, ar ko groza Padomes Direktīvas 74/483/EEK I pielikumu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu ārējiem izvirzījumiem, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai (teksts attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 15.03.2007., L 075, 21.-23.lpp.)"

17.

Spidometrs un atpakaļgaitas pārnesums

75/443/EEK

Padomes 1975. gada 26. jūnija Direktīva 75/443/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļgaitu un spidometra ierīci (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 196, 1.-5.lpp.)

75/443/EEK17; 32

Padomes 1975. gada 26. jūnija Direktīva 75/443/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļgaitu un spidometra ierīci (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 196, 1.-5.lpp.)

39.00

97/39/EK32

Komisijas 1997. gada 24. jūnija Direktīva 97/39/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes 1975. gada 26. jūnija Direktīvu 75/443/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļgaitu un spidometra ierīci (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 177, 15.-21.lpp.)
Transportlīdzekļa pieejamība un manevrējamība (atpakaļgaitas pārnesums)

Regula (ES) Nr. 130/2012

Komisijas 2012. gada 15. februāra Regula (ES) Nr. 130/2012, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas prasībām pieejamības un manevrējamības ziņā un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 16.02.2012., L 43, 6.-14.lpp.)

Regula (ES) Nr. 130/2012

Komisijas 2012. gada 15. februāra Regula (ES) Nr. 130/2012, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas prasībām pieejamības un manevrējamības ziņā un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 16.02.2012., L 43, 6.-14.lpp.)

-

18.

Obligātās izgatavotāja plāksnītes

76/114/EEK

Padomes 1975. gada 18. decembra Direktīva 76/114/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātajām izgatavotāja plāksnēm un marķējumu, kā arī to novietojumu un piestiprināšanas metodi (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 024, 1.-5.lpp.)

78/507/EEK32; 33

Komisijas 1978. gada 19. maija Direktīva 78/507/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/114/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātajām izgatavotāja plāksnēm un marķējumu, kā arī to novietojumu un piestiprināšanas metodi (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 155, 31.-33.lpp.)

-

87/354/EEK32; 33

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīva 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43.-35.lpp.)

Regula (ES) (Nr.) 19/2011

Komisijas 2011. gada 11. janvāra Regula (ES) Nr. 19/2011, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātās izgatavotāja plāksnītes un transportlīdzekļa identifikācijas numura tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 12.1.2011., L 8, 1.-13.lpp.)

Regula (ES) (Nr.) 19/2011

Komisijas 2011. gada 11. janvāra Regula (ES) Nr. 19/2011, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātās izgatavotāja plāksnītes un transportlīdzekļa identifikācijas numura tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 12.1.2011., L 8, 1.-13.lpp.)

Regula (ES) (Nr.) 249/2012

Komisijas 2012. gada 21. marta Regula (ES) Nr. 249/2012, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 19/2011 attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātās izgatavotāja plāksnītes tipa apstiprināšanas prasībām (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 22.03.2012., L 82, 1.-2.lpp.)

19.

Drošības jostu stiprinājumi

76/115/EEK

Padomes 1975. gada 18. decembra Direktīva 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 024, 6.-20.lpp.)

90/629/EEK1

Komisijas 1990. gada 30. oktobra Direktīva 90/629/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 341, 14.-19.lpp.)

14.041
14.05
14.06
14.07

96/38/EK20; 21

Komisijas 1996. gada 17. jūnija Direktīva 96/38/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/115/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem (dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 187, 95.-105.lpp.)

2005/41/EK32

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/41/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 30.09.2005., L 255, 149.-151.lpp.)

20.

Gaismas un gaismas signalizācijas ierīču uzstādīšana

76/756/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/756/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 1.-31.lpp.)

91/663/EEK1

Komisijas 1991. gada 10. decembra Direktīva 91/663/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/756/EEK attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 366, 17.-54.lpp.)

48.0110
48.0227
48.0328
48.04
48.05
48.06

97/28/EK27; 32

Komisijas 1997. gada 11. jūnija Direktīva 97/28/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/756/EEK attiecībā uz apgaismes un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 171, 1.-10.lpp.)
       

2007/35/EK28; 32

Komisijas 2007. gada 18. jūnija Direktīva 2007/35/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/756/EEK attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai (Teksts attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 19.06.2007., L 157, 14.-16.lpp.)"  

2008/89/EK32

Komisijas 2008. gada 24. septembra Direktīva 2008/89/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/756/EEK attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 25.09.2008., L257, 14. - 15.lpp.)

21.

Atstarotāji

76/757/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/757/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atstarotājiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 32.-53.lpp.)

76/757/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/757/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atstarotājiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 32.-53.lpp.)

3.02

87/354/EEK

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīva 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43.-35.lpp.)

97/29/EK32

Komisijas 1997. gada 11. jūnija Direktīva 97/29/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/757/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atstarotājiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 171, 11.-24.lpp.)

22.

Kontūrlukturi, priekšējie (sānu) gabarītlukturi, aizmugurējie (sānu) gabarītlukturi, bremžu lukturi

76/758/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/758/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kontūrgaismu lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem un bremžu signāllukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 33.-70.lpp.)

89/516/EEK

Komisijas 1989. gada 1. augusta Direktīva 89/516/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/758/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kontūrgaismu lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, bremžu signāllukturiem, dienas gaitas gaismas lukturiem un sānu gabarītgaismas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 265, 1.-14.lpp.)

7.02

97/30/EK32

Komisijas 1997. gada 11. jūnija Direktīva 97/30/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/758/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kontūrgaismas lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem un bremžu signāllukturiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 171, 25.-48.lpp.)
Dienas gaitas lukturi

87.00

Sānu gabarītlukturi

91.00

23.

Virzienrādītāji

76/759/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/759/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītājiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 71.-84.lpp.)

89/277/EEK

Komisijas 1989. gada 28. marta Direktīva 89/277/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/759/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītājiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 109, 25.-37.lpp.)

6.01

1999/15/EK32

Komisijas 1999. gada 16. marta Direktīva 1999/15/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/759/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītājiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 097, 14.-32.lpp.)

24.

Aizmugurējās numura zīmes lukturi

76/760/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/760/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 85.-95.lpp.)

76/760/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/760/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 85.-95.lpp.)

4.00

87/354/EEK

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīva 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43.-35.lpp.)

97/31/EK32

Komisijas 1997. gada 11. jūnija Direktīva 97/31/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/760/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 171, 49.-62.lpp.)

25.

Galvenie lukturi

76/761/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/761/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem galvenajiem lukturiem, kas darbojas kā tālās un/vai tuvās gaismas lukturi, un attiecībā uz elektriskajām kvēlspuldzēm, kuras paredzētas izmantošanai šādos galvenajos lukturos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 96.-121.lpp.)

89/517/EEK

Komisijas 1989. gada 1. augusta Direktīva 89/517/EEK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/761/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem galvenajiem lukturiem, kas darbojas kā tālās un/vai tuvās gaismas lukturi, un attiecībā uz elektriskajām kvēlspuldzēm, kuras paredzētas izmantošanai šādos galvenajos lukturos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 265, 15.-23.lpp.)

1.01
1.02

1999/17/EK32

Komisijas 1999. gada 18. marta Direktīva 1999/17/EK , kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/761/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem galvenajiem lukturiem, kas darbojas kā tālās un/vai tuvās gaismas lukturi, un attiecībā uz elektriskajām kvēlspuldzēm, kuras paredzētas izmantošanai šādos galvenajos lukturos (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 097, 45.-81.lpp.)
Hermetizētie galvenie lukturi

5.02
5.03

Galvenie lukturi ar halogēnām spuldzēm

8.04
8.05
20.02
20.03

Halogēnie hermetizētie galvenie lukturi

31.02
31.03

Kvēlspuldzes izmantošanai apstiprinātos apgaismes ķermeņos

37.0312

Gāzu lokizlādes galvenie lukturi

98.00
98.01

Gāzu lokizlādes gaismas avoti, ko izmanto apstiprinātos gāzu lokizlādes lukturos

99.00

Galvenie lukturi, kas izstaro asimetrisku tuvo gaismu

-

 

-

 

112.00
112.01

Adaptīvas priekšējā apgaismojuma sistēmas

-

 

-

 

123.00
123.01

26.

Priekšējie miglas lukturi

76/762/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/762/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem miglas lukturiem un kvēlspuldzēm, kas paredzētas izmantošanai šādos lukturos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 122.-134.lpp.)

76/762/EEK

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/762/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem miglas lukturiem un kvēlspuldzēm, kas paredzētas izmantošanai šādos lukturos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 262, 122.-134.lpp.)

19.02
19.03
19.04

87/354/EEK

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīva 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43.-35.lpp.)

1999/18/EK32

Komisijas 1999. gada 18. marta Direktīva 1999/18/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/762/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem miglas lukturiem un kvēlspuldzēm, kas paredzētas izmantošanai šādos lukturos (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 097, 82.-97.lpp.)

27.

Jūgkāši (vilkšanas ierīces)

77/389/EEK

Padomes 1977. gada 17. maija Direktīva 77/389/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu jūgierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 145, 41.-42.lpp.)

77/389/EEK

Padomes 1977. gada 17. maija Direktīva 77/389/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu jūgierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 145, 41.-42.lpp.)

-

96/64/EK32; 33

Komisijas 1996. gada 2. oktobra Direktīva 96/64/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/389/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu jūgierīcēm (dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 258, 26.-31.lpp.)

Regula (ES) Nr. 1005/2010

Komisijas 2010. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1005/2010, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu jūgierīču tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 9.11.2010., L 291, 36.-42.lpp.)

Regula (ES) Nr. 1005/2010

Komisijas 2010. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1005/2010, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu jūgierīču tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 9.11.2010., L 291, 36.-42.lpp.)

28.

Aizmugurējie miglas lukturi

77/538/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīva 77/538/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējiem miglas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 60.-71.lpp.)

87/354/EEK

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīva 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43.-35.lpp.)

38.00

89/518/EEK

Komisijas 1989. gada 1. augusta Direktīva 89/518/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/538/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējiem miglas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 265, 24.-29.lpp.)

1999/14/EK32

Komisijas 1999. gada 16. marta Direktīva 1999/14/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/538/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējiem miglas lukturiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 097, 1.-13.lpp.)

29.

Atpakaļgaitas lukturi

77/539/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīva 77/539/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 72.-82.lpp.)

77/539/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīva 77/539/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 72.-82.lpp.)

23.00

87/354/EEK

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīva 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43.-35.lpp.)

97/32/EK32

Komisijas 1997. gada 11. jūnija Direktīva 97/32/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/539/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 171, 63.-76.lpp.)

30.

Stāvgaismas lukturi

77/540/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīva 77/540/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 83.-94.lpp.)

77/540/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīva 77/540/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 83.-94.lpp.)

77.00

87/354/EEK

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīva 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43.-35.lpp.)

1999/16/EK32

Komisijas 1999. gada 16. marta Direktīva 1999/16/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/540/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 097, 33.-44.lpp.)

31.

Drošības jostas un ierobežotājsistēmas, to uzstādīšana

77/541/EEK

Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīva 77/541/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 95.-143.lpp.)

90/628/EEK1

Komisijas 1990. gada 30. oktobra Direktīva 90/628/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/541/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 341, 1.-13.lpp.)

16.04
16.05
16.06

96/36/EK17

Komisijas 1996. gada 17. jūnija Direktīva 96/36/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/541/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 178, 15.-30.lpp.)

2000/3/EK20; 21

Komisijas 2000. gada 22. februāra Direktīva 2000/3/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/541/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 053, 1.-76.lpp.)

2005/40/EK32

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/40/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 77/541/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 30.09.2005., L 255, 146.-148.lpp.)
Bērna aizsargsistēmas    

44.04

32.

Priekšējā redzamība

77/649/EEK

Padomes 1977. gada 27. septembra Direktīva 77/649/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vadītāju redzamības lauku (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 267, 1.-22.lpp.)

88/366/EEK1

Komisijas 1988. gada 17. maija Direktīva 88/366/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/649/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vadītāju redzamības lauku (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 181, 40.-44.lpp.)

125.00
125.01

90/630/EEK32

Komisijas 1990. gada 30. oktobra Direktīva 90/630/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/649/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vadītāju redzamības lauku (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 341, 20.-29.lpp.)

33.

Vadības ierīču signalizatoru un indikatoru izvietojums un identifikācija

78/316/EEK

Padomes 1977. gada 21. decembra Direktīva 78/316/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081, 3.-26.lpp.)

93/91/EEK32

Komisijas 1993. gada 29. oktobra Direktīva 93/91/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/316/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 284, 25.-44.lpp.)

121.00
121.01

94/53/EK32

Komisijas 1994. gada 15. novembra Direktīva 94/53/EK, ar kuru groza 2. pantu Komisijas Direktīvā 93/91/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/316/EEK attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu iekšējo apdari (vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 299, 26.-26.lpp.)

34.

Pretaizsalšana/ pretaizsvīšana

78/317/EEK

Padomes 1977. gada 21. decembra Direktīva 78/317/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklotu virsmu pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081, 27.-48.lpp.)

78/317/EEK32; 33

Padomes 1977. gada 21. decembra Direktīva 78/317/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklotu virsmu pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081, 27.-48.lpp.)

-

Regula (ES) Nr. 672/2010

Komisijas 2010. gada 27. jūlija Regula (ES) Nr. 672/2010, kas attiecas uz tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz dažu transportlīdzekļu priekšējā stikla pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīcēm un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 28.7.2010., L 196, 5.-20.lpp.)

Regula (ES) Nr. 672/2010

Komisijas 2010. gada 27. jūlija Regula (ES) Nr. 672/2010, kas attiecas uz tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz dažu transportlīdzekļu priekšējā stikla pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīcēm un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 28.7.2010., L 196, 5.-20.lpp.)

35.

Priekšējā stikla apskalotāji/ tīrītāji

78/318/EEK

Padomes 1977. gada 21. decembra Direktīva 78/318/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklu tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081, 49.-71.lpp.)

78/318/EEK

Padomes 1977. gada 21. decembra Direktīva 78/318/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklu tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 081, 49.-71.lpp.)

-

94/68/EK32; 33

Komisijas 1994. gada 16. decembra Direktīva 94/68/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/318/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklu tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 354, 1.-9.lpp.)

Regula (ES) Nr. 1008/2010

Komisijas 2010. gada 9. novembra Regula (ES) Nr. 1008/2010 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz noteiktu mehānisko transportlīdzekļu priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm, un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 10.11.2010., L 292, 2.-20.lpp.)

Regula (ES) Nr. 1008/2010

Komisijas 2010. gada 9. novembra Regula (ES) Nr. 1008/2010 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz noteiktu mehānisko transportlīdzekļu priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm, un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 10.11.2010., L 292, 2.-20.lpp.)

36.

Apsildīšanas ierīces

78/548/EEK

Padomes 1978. gada 12. jūnija Direktīva 78/548/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pasažieru salona apsildīšanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 168, 40.-44.lpp.)

78/548/EEK13

Padomes 1978. gada 12. jūnija Direktīva 78/548/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pasažieru salona apsildīšanas ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 168, 40.-44.lpp.)

-

2001/56/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. septembra Direktīva 2001/56/EK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju apsildīšanas ierīcēm, ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 78/548/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 292, 21.-40.lpp.)

2001/56/EK14; 32

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. septembra Direktīva 2001/56/EK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju apsildīšanas ierīcēm, ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 78/548/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 292, 21.-40.lpp.)

122.00

2004/78/EK32

Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/78/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/56/EK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sildierīcēm, kā arī Padomes Direktīvu 70/156/EEK, ar nolūku tās pielāgot tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 153, 103.-113.lpp.)

2006/119/EK32

Komisijas 2006. gada 27. novembra Direktīva 2006/119/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/56/EK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju apsildīšanas ierīcēm, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 28.11.2006., L 330, 12.-15.lpp.)

37.

Dubļu sargi

78/549/EEK

Padomes 1978. gada 12. jūnija Direktīva 78/549/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu dubļu sargiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 168, 45.-50.lpp.)

78/549/EEK32; 33

Padomes 1978. gada 12. jūnija Direktīva 78/549/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu dubļu sargiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 168, 45.-50.lpp.)

-

94/78/EK32; 33

Komisijas 1994. gada 21. decembra Direktīva 94/78/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/549/EEK par mehānisko transportlīdzekļu dubļu sargiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 354, 10.-15.lpp.)

Regula (ES) Nr. 1009/2010

Komisijas 2010. gada 9. novembra Regula (ES) Nr. 1009/2010, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu dubļusargu tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 10.11.2010., L 292, 21.-29.lpp.)

Regula (ES) Nr. 1009/2010

Komisijas 2010. gada 9. novembra Regula (ES) Nr. 1009/2010, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu dubļusargu tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 10.11.2010., L 292, 21.-29.lpp.)

38.

Sēdekļu atzveltnes ar pagalvjiem

78/932/EEK

Padomes 1978. gada 16. oktobra Direktīva 78/932/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu sēdekļu pagalvjiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 325, 1.-15.lpp.)

78/932/EEK32

Padomes 1978. gada 16. oktobra Direktīva 78/932/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu sēdekļu pagalvjiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 325, 1.-15.lpp.)

17.061
17.07
17.08

87/354/EEK32

Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīva 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 192, 43.-35.lpp.)
Sēdekļu pagalvji

25.031
25.04

39.

CO2 emisija un degvielas patēriņš

80/1268/EEK

Padomes 1980. gada 16. decembra Direktīva 80/1268/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu degvielas patēriņu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 375, 36.-45.lpp.)

93/116/EK1

Komisijas 1993. gada 17. decembra Direktīva 93/116/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1268/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu degvielas patēriņu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 329, 39.-53.lpp.)

84.001
101.00
101.01

1999/100/EK15

Komisijas 1999. gada 15. decembra Direktīva 1999/100/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1268/EEK par oglekļa dioksīda emisiju no mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to degvielas patēriņu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 334, 36.-40.lpp.)

2004/3/EK35

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Direktīva 2004/3/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK un 80/1268/EEK attiecībā uz oglekļa dioksīda emisijas mērījumiem un degvielas patēriņu N1 kategorijas transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 049, 36.-41.lpp.)

40.

Motora jauda

80/1269/EEK

Padomes 1980. gada 16. decembra Direktīva 80/1269/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu motora jaudu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 375, 46.-67.lpp.)

88/195/EEK36

Komisijas 1988. gada 24. marta Direktīva 88/195/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1269/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu motora jaudu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 092, 50.-59.lpp.)

85.00

89/491/EEK36

Komisijas 1989. gada 17. jūlija Direktīva 89/491/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvas 70/157/EEK, 70/220/EEK, 72/245/EEK, 72/306/EEK, 80/1268/EEK un 80/1269/EEK attiecībā uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 238, 43.-49.lpp.)

97/21/EK36

Komisijas 1997. gada 18. aprīļa Direktīva 97/21/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1269/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu motora jaudu (dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 125, 31.-40.lpp.)

1999/99/EK36

Komisijas 1999. gada 15. decembra Direktīva 1999/99/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1269/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu motora jaudu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 334, 32.-35.lpp.)

41.

Dīzeļmotoru izmeši un cietās daļiņas

88/77/EEK

Padomes 1987. gada 3. decembra Direktīva 88/77/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida piesārņojuma emisiju no dīzeļmotoriem, kuru izmanto transportlīdzekļos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 036, 33.-61.lpp.)

91/542B/EEK2

Padomes 1991. gada 1. oktobra Direktīva 91/542/EEK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Direktīvu 88/77/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gāzveida izmešu emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem dīzeļmotoriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 295, 1.-19.lpp.)

49.02B2
49.035; 6
49.045; 6
49.056A

96/1B/EEK2

Eiropas Parlamenta 1996. gada 22. janvāra Direktīva 96/1/EK par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz pasākumiem, kuri jāveic, lai novērstu gāzveida un daļiņveida piesārņotājvielu izmeši no kompresijas aizdedzes motoriem, kas paredzēti transportlīdzekļiem, un ar ko groza Padomes Direktīvu 88/77/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 17.02.1996., L 040, 1.-9.lpp.)

1999/96/EK5; 6

Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 13. decembra Direktīva 1999/96/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem, un par grozījumiem Padomes Direktīvā 88/77/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 044, 1.-155.lpp.)

2001/27/EK5; 6

Komisijas 2001. gada 10. aprīļa Direktīva 2001/27/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 88/77/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 107, 10.-23.lpp.)
Lieljaudas transportlīdzekļu emisijas (Euro IV un Euro V)

2005/55/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 28. septembra Direktīva 2005/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 20.10.2005., L 275, 1.-32.lpp.)

2005/55/EK36

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 28. septembra Direktīva 2005/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 20.10.2005., L 275, 1.-32.lpp.)  

2005/78/EK5; 6; 6A; 36

Komisijas 2005. gada 14. novembra Direktīva 2005/78/EK, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem, kā arī ar ko groza tās I, II, III, IV un VI pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 29.11.2005., L 313, 1.-91.lpp.)

2006/51/EK5; 6; 6A; 36

Komisijas 2006. gada 6. jūnija Direktīva 2006/51/EK, ar ko nolūkā pielāgot tehnikas attīstībai groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/55/EK I pielikumu un Direktīvas 2005/78/EK IV un V pielikumu attiecībā uz prasībām emisijas kontroles un pārraudzības sistēmai, kura izmantojama transportlīdzekļos, un izņēmumiem gāzes motoriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 07.06.2006., L 152, 11-21.lpp.)

2008/74/EK5; 6; 6A; 36

Komisijas 2008. gada 18. jūlija, Direktīva 2008/74/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/55/EK un Direktīvu 2005/78/EK attiecībā uz tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 19.07.2008., L 192, 51.-59.lpp.)

41. a

Emisijas (Euro VI), ko rada lielas celtspējas/ kravnesības transportlīdzekļi/piekļuve informācijai

Regula (EK) Nr. 595/2009

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regula (EK) Nr. 595/2009 par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI), par piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai, par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 715/2007 un Direktīvā 2007/46/EK un par Direktīvu 80/1269/EEK, 2005/55/EK un 2005/78/EK atcelšanu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 18.07.2009., L 188, 1.-13.lpp.)

Regula (EK) Nr. 595/20096B

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regula (EK) Nr. 595/2009 par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI), par piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai, par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 715/2007 un Direktīvā 2007/46/EK un par Direktīvu 80/1269/EEK, 2005/55/EK un 2005/78/EK atcelšanu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 18.07.2009., L 188, 1.-13.lpp.)

49.066B

Regula (ES) Nr. 582/2011

Komisijas 2011. gada 25. maija Regula (ES) Nr. 582/2011, ar ko īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 595/2009 attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI) un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas2007/46/EK I un III pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 25.06.2011., L 167, 1.-168.lpp.)

Regula (ES) Nr. 64/2012

Komisijas 2012. gada 23. janvāra Regula (ES) Nr. 64/2012, ar kuru groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011, ar ko īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 595/2009 attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI) (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 31.01.2012., L 28, 1.-23.lpp.)

Regula (ES) Nr. 133/2014

Komisijas 2014. gada 31. janvāra Regula (ES) Nr. 133/2014, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 595/2009 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011, lai tās pielāgotu tehnikas attīstībai attiecībā uz emisiju robežvērtībām (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 18.02.2014., L 47, 1.-57. lpp.)

Regula (ES) Nr. 136/2014

Komisijas 2014. gada 11. februāra Regula (ES) Nr. 136/2014, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011 attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transport-līdzekļu radītām emisijām (Euro VI) (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 13.02.2014., L 43, 12.-46. lpp.)

Regula (ES) Nr. 627/2014

Komisijas (ES) 2014. gada 12. jūnija Regula Nr. 627/2014, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 582/2011, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai attiecībā uz cieto daļiņu pārraudzību, ko veic iebūvētās diagnostikas sistēma (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 13.06.2014., L 174, 28.-30. lpp.)

42.

Sānu drošības konstrukcijas

89/297/EEK

Padomes 1989. gada 13. aprīļa Direktīva 89/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sānu aizsardzību (ar sānu aizsargplāksnēm) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 124, 1.-7.lpp.)

89/297/EEK32

Padomes 1989. gada 13. aprīļa Direktīva 89/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sānu aizsardzību (ar sānu aizsargplāksnēm) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 124, 1.-7.lpp.)

73.00
73.01

43.

Pretšļakatu ierīces

91/226/EEK

Padomes 1991. gada 27. marta Direktīva 91/226/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 103, 5.-28.lpp.)

91/226/EEK30; 32; 33

Padomes 1991. gada 27. marta Direktīva 91/226/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 103, 5.-28.lpp.)

-

2010/19/ES32; 33

Komisijas 2010. gada 9. marta Direktīva 2010/19/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/226/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, lai dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīces pielāgotu tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 20.03.2010., L 72, 17.-37.lpp.)

Regula (ES) Nr. 109/2011

Eiropas Komisijas 2011. gada 27. janvāra Regula (ES) Nr. 109/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz tipa apstiprināšanas prasībām konkrētu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 9.02.2011., L 34, 2.-28.lpp.)

Regula (ES) Nr. 109/2011

Eiropas Komisijas 2011. gada 27. janvāra Regula (ES) Nr. 109/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz tipa apstiprināšanas prasībām konkrētu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 9.02.2011., L 34, 2.-28.lpp.)

Regula (ES) Nr. 2015/166

Komisijas 2015. gada 3. februāra Regula (ES) 2015/166, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 papildina un groza attiecībā uz īpašu procedūru, novērtēšanas metožu un tehnisko prasību iekļaušanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulas (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 109/2011 un (ES) Nr. 458/2011 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 04.02.2015., L 28, 3.-39. lpp.)

Regula (ES) Nr. 2015/166

Komisijas 2015. gada 3. februāra Regula (ES) 2015/166, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 papildina un groza attiecībā uz īpašu procedūru, novērtēšanas metožu un tehnisko prasību iekļaušanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulas (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 109/2011 un (ES) Nr. 458/2011 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 04.02.2015., L 28, 3.-39. lpp.)

44.

Vieglo automobiļu gabarīti un masas

92/21/EEK

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/21/EEK par M 1 kategorijas mehānisko transportlīdzekļu masu un gabarītiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 1.-10.lpp.)

92/21/EEK1

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/21/EEK par M 1 kategorijas mehānisko transportlīdzekļu masu un gabarītiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 1.-10.lpp.)

-

95/48/EK32

Komisijas 1995. gada 20. septembra Direktīva 95/48/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 92/21/EEK attiecībā uz M1 kategorijas mehānisko transportlīdzekļu masu un gabarītiem (Teksts attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 233, 73.-85.lpp.)

45.

Neplīstoši stikli, stiklu materiāli un to uzstādīšana

92/22/EEK

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabes neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 11.-94.lpp.)

92/22/EEK32

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabes neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 11.-94.lpp.)

43.00
43.01

2001/92/EK32

Komisijas 2001. gada 30. oktobra Direktīva 2001/92/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabes neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem un Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 291, 24.-47.lpp.)

46.

Riepas mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm

92/23/EEK

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/23/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju riepām un riepu montāžām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 95.-153.lpp.)

92/23/EEK16

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/23/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju riepām un riepu montāžām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 95.-153.lpp.)

30.02

2001/43/EK34

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīva 2001/43/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/23/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju riepām un riepu montāžu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 211, 25.-46.lpp.)

2005/11/EK34

Komisijas 2005. gada 16. februāra Direktīva 2005/11/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/23/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju riepām un riepu montāžu, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 17.02.2005., L 046, 42.-43.lpp.)
Riepas komerciālajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm

54.00

Pagaidu lietošanas rezerves riteņi/riepas

64.00
64.01
64.02

Rites troksnis

117.01
117.02

Riepu uzstādīšana

Regula (ES) Nr. 458/2011

Komisijas 2011. gada 12. maija Regula (ES) Nr. 458/2011 par tipa apstiprinājuma pieprasījumiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm attiecībā uz to riepu uzstādīšanu un par Regulas (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību īstenošanu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 13.05.2011., L 124, 11.-20.lpp.)

Regula (ES) Nr. 458/2011

Komisijas 2011. gada 12. maija Regula (ES) Nr. 458/2011 par tipa apstiprinājuma pieprasījumiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm attiecībā uz to riepu uzstādīšanu un par Regulas (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību īstenošanu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 13.05.2011., L 124, 11.-20.lpp.)

-

47.

Ātruma ierobežošanas ierīces

92/24/EEK

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/24/EEK par ātruma ierobežošanas ierīcēm vai līdzīgām uzstādītām ātruma ierobežošanas sistēmām dažu kategoriju mehāniskos transportlīdzekļos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 154.-174.lpp.)

92/24/EEK32

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/24/EEK par ātruma ierobežošanas ierīcēm vai līdzīgām uzstādītām ātruma ierobežošanas sistēmām dažu kategoriju mehāniskos transportlīdzekļos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 129, 154.-174.lpp.)

89.00

2004/11/EK32

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Direktīva 2004/11/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/24/EEK par ātruma ierobežošanas ierīcēm vai līdzīgām uzstādītām ātruma ierobežošanas sistēmām dažu kategoriju mehāniskos transportlīdzekļos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 044, 19.-20.lpp.)

48.

Gabarīti un masas (izņemot M1 kategoriju)

97/27/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 22. jūlija Direktīva 97/27/EK, kas attiecas uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kategoriju masu un gabarītiem un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 233, 1.-31.lpp.)

97/27/EK32

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 22. jūlija Direktīva 97/27/EK, kas attiecas uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kategoriju masu un gabarītiem un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 233, 1.-31.lpp.)

-

2001/85/EK32

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 20. novembra Direktīva 2001/85/EK, kas attiecas uz īpašiem noteikumiem transportlīdzekļiem, kurus lieto pasažieru pārvadāšanai un kuros papildus autovadītāja sēdvietai ir vairāk nekā astoņas sēdvietas, un ar ko groza Padomes Direktīva 70/156/EEK un 97/27/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 042, 1.-102.lpp.)

2003/19/EK32

Komisijas 2003. gada 21. marta Direktīva 2003/19/EK, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/27/EK, kas attiecas uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kategoriju masu un gabarītiem, lai pielāgotu to tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 079, 6.-13.lpp.);
  Masa un gabarīti

Regula (ES) Nr. 1230/2012

Komisijas 2012. gada 12. decembra Regula (ES) Nr. 1230/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju masu un gabarītiem un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 21.12.2012., L 353, 31.-79.lpp.)

Regula (ES) Nr. 1230/2012

Komisijas 2012. gada 12. decembra Regula (ES) Nr. 1230/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju masu un gabarītiem un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 21.12.2012., L 353, 31.-79.lpp.)  

49.

Kabīņu ārējie izvirzījumi

92/114/EEK

Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīva 92/114/EEK par ārējiem izvirzījumiem N kategorijas mehāniskajos transportlīdzekļos uz priekšu no kabīnes aizmugurējā paneļa (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 409, 17.-30.lpp.)

92/114/EEK32

Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīva 92/114/EEK par ārējiem izvirzījumiem N kategorijas mehāniskajos transportlīdzekļos uz priekšu no kabīnes aizmugurējā paneļa (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 409, 17.-30.lpp.)

61.00

50.

Sakabes ierīces un to uzstādīšana

94/20/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīva 94/20/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mehāniskajām sakabes ierīcēm un to uzstādīšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 195, 1.-60.lpp.)

94/20/EK32

Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīva 94/20/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mehāniskajām sakabes ierīcēm un to uzstādīšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 195, 1.-60.lpp.)

55.00
55.01/
102.00

51.

Tālsatiksmes autobusu interjera materiālu uzliesmojamība

95/28/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/28/EK par dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu iekšējās apdares materiālu ugunsizturību (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 281, 1.-30.lpp.)

95/28/EK32

Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/28/EK par dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu iekšējās apdares materiālu ugunsizturību (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 281, 1.-30.lpp.)

118.00
118.01
118.02

52.

Autobusi un tālsatiksmes autobusi

2001/85/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 20. novembra Direktīva 2001/85/EK, kas attiecas uz īpašiem noteikumiem transportlīdzekļiem, kurus lieto pasažieru pārvadāšanai un kuros papildus autovadītāja sēdvietai ir vairāk nekā astoņas sēdvietas, un ar ko groza Padomes Direktīva 70/156/EEK un 97/27/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 042, 1.-102.lpp.)

2001/85/EK32

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 20. novembra Direktīva 2001/85/EK, kas attiecas uz īpašiem noteikumiem transportlīdzekļiem, kurus lieto pasažieru pārvadāšanai un kuros papildus autovadītāja sēdvietai ir vairāk nekā astoņas sēdvietas, un ar ko groza Padomes Direktīva 70/156/EEK un 97/27/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 042, 1.-102.lpp.)

107.00
107.01
107.02
107.03
107.04
107.05
107.06

Virsbūves izturīgums (autobusi un tālsatiksmes autobusi)

66.00
66.01
66.02

Autobusu (>22 pasažieru) konstrukcija

36.03

Autobusu (≤22 pasažieru) konstrukcija

52.01

53.

Frontālā sadursme

96/79/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīva 96/79/EK, kas attiecas uz mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību frontālas sadursmes gadījumā un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 018, 7.-50.lpp.)

96/79/EK32

Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīva 96/79/EK, kas attiecas uz mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību frontālas sadursmes gadījumā un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 018, 7.-50.lpp.)

94.00
94.01
94.02

1999/98/EK32

Komisijas 1999. gada 15. decembra Direktīva 1999/98/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 96/79/EK, kas attiecas uz mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību frontālas sadursmes gadījumā (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 009, 14.-21.lpp.)

54.

Sānu sadursme

96/27/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 20. maija Direktīva 96/27/EK, kas attiecas uz mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību sānu trieciena gadījumā un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 169, 1.-38.lpp.)

96/27/EK32

Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 20. maija Direktīva 96/27/EK, kas attiecas uz mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību sānu trieciena gadījumā un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 169, 1.-38.lpp.)

95.00
95.01
95.02
95.03

56.

Transportlīdzekļi, kas paredzēti bīstamu kravu pārvadāšanai (ADR)

98/91/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 14. decembra Direktīva 98/91/EK, kas attiecas uz mehāniskiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, kuri paredzēti bīstamo kravu pārvadāšanai pa autoceļiem, un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprināšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 011, 25.-36.lpp.)

98/91/EK32

Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 14. decembra Direktīva 98/91/EK, kas attiecas uz mehāniskiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, kuri paredzēti bīstamo kravu pārvadāšanai pa autoceļiem, un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprināšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 011, 25.-36.lpp.)

105.01
105.02
105.03
105.04
105.05

57.

Priekšējās drošības konstrukcijas

2000/40/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 26. jūnija Direktīva 2000/40/EK, ar kuru paredz dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējām drošības konstrukcijām un ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 203, 9.-28.lpp.)

2000/40/EK32

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 26. jūnija Direktīva 2000/40/EK, ar kuru paredz dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējām drošības konstrukcijām un ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 203, 9.-28.lpp.)

93.00

58.

Gājēju aizsardzība

2003/102/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Direktīva 2003/102/EK par gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību pirms sadursmes ar transportlīdzekli un sadursmes gadījumā un par Padomes Direktīva 70/156/EEK grozījumiem(Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 321, 15.-25.lpp.)

2003/102/EK31

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Direktīva 2003/102/EK par gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību pirms sadursmes ar transportlīdzekli un sadursmes gadījumā un par Padomes Direktīvas 70/156/EEK grozījumiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 321, 15.-25.lpp.)

127.00
127.01

Regula (EK) Nr. 78/2009

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 14. janvāra Regula (EK) Nr. 78/2009 par mehānisko transportlīdzekļu tipu apstiprināšanu attiecībā uz gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK un atceļ Direktīvu 2003/102/EK un 2005/66/EK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 4.02.2009., L 35, 1. - 31.lpp.)

Regula (EK) Nr. 78/2009

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 14. janvāra Regula (EK) Nr. 78/2009 par mehānisko transportlīdzekļu tipu apstiprināšanu attiecībā uz gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK un atceļ Direktīvu 2003/102/EK un 2005/66/EK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 4.02.2009., L 35, 1. - 31.lpp.)

Regula (EK) Nr. 631/2009

Komisijas 2009. gada 22. jūlija Regula (EK) Nr. 631/2009, ar ko nosaka detalizētus I pielikuma īstenošanas noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 78/2009 par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu saistībā ar gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību, groza Direktīvu 2007/46/EK un atceļ Direktīvu 2003/102/EK un 2005/66/EK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 25.07.2009., L 195, 1. - 60.lpp.)

Regula (ES) Nr. 459/2011

Komisijas 2011. gada 12. maija Regula (ES) Nr. 459/2011, ar kuru groza pielikumu Regulā (EK) Nr. 631/2009, ar ko nosaka detalizētus I pielikuma īstenošanas noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 78/2009 par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu saistībā ar gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 13.05.2011., L 124, 21.-22.lpp.)

59.

Pārstrādājamība

2005/64/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīva 2005/64/EK par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu attiecībā uz to otrreizēju izmantojamību, pārstrādājamību un reģenerējamību, un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 25.11.2005., L 310, 10.-27.lpp.)

2005/64/EK22

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīva 2005/64/EK par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu attiecībā uz to otrreizēju izmantojamību, pārstrādājamību un reģenerējamību, un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 25.11.2005., L 310, 10.-27.lpp.)

133.00

2009/1/EK

Komisijas 2009. gada 7. janvāra Direktīva 2009/1/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/64/EK par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu attiecībā uz to otrreizēju izmantojamību, pārstrādājamību un reģenerējamību, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas sasniegumiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 14.01.2009., L 9, 31.-32.lpp.)

60.

Numerācija netiek izmantota          

61.

Gaisa kondicionēšanas sistēmas

2006/40/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīva 2006/40/EK par emisijām no mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām un par grozījumiem Padomes Direktīvā 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 14.06.2006., L 161, 12-18.lpp.)

2006/40/EK29

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīva 2006/40/EK par emisijām no mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām un par grozījumiem Padomes Direktīvā 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 14.06.2006., L 161, 12-18.lpp.)

-

Regula (EK) Nr. 706/200729

Komisijas 2007. gada 21. jūnija Regula (EK) Nr. 706/2007, ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2006/40/EK nosaka administratīvos noteikumus transportlīdzekļu EK tipa apstiprinājumam un saskaņotu testu, lai mērītu noplūdes no konkrētām gaisa kondicionēšanas sistēmām (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 22.06.2007., L 161, 33. - 52.lpp.)

62.

Ūdeņraža sistēma

Regula (EK) Nr. 79/2009

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 14. janvāra Regula (EK) Nr. 79/2009, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu ar ūdeņradi darbināmiem mehāniskiem transportlīdzekļiem un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 4.02.2009., L 35, 32.-46.lpp.)

Regula (EK) Nr. 79/2009

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 14. janvāra Regula (EK) Nr. 79/2009, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu ar ūdeņradi darbināmiem mehāniskiem transportlīdzekļiem un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 4.02.2009., L 35, 32.-46.lpp.)

-

Regula (ES) Nr. 406/2010

Komisijas 2010. gada 26. aprīļa Regula (ES) Nr. 406/2010, ar ko ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 79/2009 par tipa apstiprinājumu ar ūdeņradi darbināmiem mehāniskiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 18.05.2010., L 122, 1.-107.lpp.)

63.

Vispārēja drošība

Regula (EK) Nr. 661/2009

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regula (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 31.07.2009., L 200, 1.- 24.lpp.)

Regula (EK) Nr. 661/2009

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regula (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 31.07.2009., L 200, 1.- 24.lpp.)

-

Regula (ES) Nr. 407/2011

Komisijas 2011. gada 27. aprīļa Regula (ES) Nr. 407/2011, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009, lai iekļautu konkrētus Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas noteikumus par mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 28.04.2011., L 108, 13.-20.lpp.)

Regula (ES) Nr. 523/2012

Komisijas 2012. gada 20. jūnija Regula (ES) Nr. 523/2012, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009, lai iekļautu konkrētus Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas noteikumus par mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 21.06.2012., L 160, 8.-12.lpp.)

Regula (ES) Nr. 2016/1004

Komisijas 2016. gada 22. jūnija Regula (ES) 2016/1004, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 23.06.2016., L 165, 1.-3.lpp.)

64.

Pārnesumu pārslēgšanas indikatori

Regula (ES) Nr. 65/2012

Komisijas 2012. gada 24. janvāra Regula (ES) Nr. 65/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz pārnesumu pārslēgšanas indikatoriem un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 31.01.2012., L 28, 24.-38.lpp.)

Regula (ES) Nr. 65/2012

Komisijas 2012. gada 24. janvāra Regula (ES) Nr. 65/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz pārnesumu pārslēgšanas indikatoriem un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 31.01.2012., L 28, 24.-38.lpp.)

-

65.

Uzlabota avārijas bremzēšanas sistēma

Regula (ES) Nr. 347/2012

Komisijas 2012. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 347/2012, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz tipa apstiprinājuma prasībām noteiktu mehānisko transportlīdzekļu kategoriju uzlabotām avārijas bremzēšanas sistēmām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 21.04.2012., L 109, 1.-17.lpp.)

Regula (ES) Nr. 347/2012

Komisijas 2012. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 347/2012, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz tipa apstiprinājuma prasībām noteiktu mehānisko transportlīdzekļu kategoriju uzlabotām avārijas bremzēšanas sistēmām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 21.04.2012., L 109, 1.-17.lpp.)

131.01

Regula (ES) Nr. 2015/562

Komisijas 2015. gada 8. aprīļa Regula (ES) 2015/562, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 347/2012, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz tipa apstiprinājuma prasībām noteiktu mehānisko transportlīdzekļu kategoriju uzlabotām avārijas bremzēšanas sistēmām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 9.04.2015., L 93, 35.-38.lpp.)

66.

Joslu uzraudzības sistēma

Regula (ES) Nr. 351/2012

Komisijas 2012. gada 23. aprīļa Regula (ES) Nr. 351/2012, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz tipa apstiprinājuma prasībām joslu uzraudzības sistēmu uzstādīšanai mehāniskajos transportlīdzekļos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 24.04.2012., L 110, 18.-30.lpp.)

Regula (ES) Nr. 351/2012

Komisijas 2012. gada 23. aprīļa Regula (ES) Nr. 351/2012, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz tipa apstiprinājuma prasībām joslu uzraudzības sistēmu uzstādīšanai mehāniskajos transportlīdzekļos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 24.04.2012., L 110, 18.-30.lpp.)

130.00

67.

Sastāvdaļas sašķidrinātai naftas gāzei (SNG) un to uzstādīšana mehāniskajos transportlīdzekļos

-

 

-

 

67.01

68.

Transportlīdzekļa signalizācijas sistēmas11

-

 

-

 

97.00
97.01

69.

Elektrodrošība

-

 

-

 

100.01
100.02

70.

Sastāvdaļas saspiestai dabasgāzei (SDG) un to uzstādīšana mehāniskajos transportlīdzekļos

-

 

-

 

110.00
110.02

71.

Kabīnes izturība

-

 

-

 

29.03

72.

eZvana sistēma

Regula (ES) Nr. 2015/758

Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 29. aprīļa Regula (ES) 2015/758 par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma "112" bāzes un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 19.05.2015., L 123, 77.-89. lpp.)

Regula (ES) Nr. 2015/758

Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 29. aprīļa Regula (ES) 2015/758 par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma "112" bāzes un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 19.05.2015., L 123, 77.-89. lpp.)

-

73.

Atstarojošās pazīšanas zīmes

-

 

-

 

70.01

Atstarojošie materiāli

-

 

-

 

104.00

74.

Bākugunis (zilās un dzeltenās)

-

 

-

 

65.00

75.

ADR cisterntransportlīdzekļu šķērsstabilitāte

-

 

-

 

111.00

76.

Tahogrāfi

EEK Regula Nr. 3821/85

 

EEK Regula 3688/92
EEK Regula 2479/95
EEK Regula 1056/97
EEK Regula 2135/98
EEK Regula 1360/2002
EEK Regula 432/2004

 

-

1. Veicot atbilstības novērtēšanu transportlīdzekļiem (tipiem) saskaņā ar direktīvu prasībām, CSDD par derīgiem atzīst tikai tos apliecinājumus, kas izsniegti saskaņā ar bāzes direktīvu prasībām, ievērojot tabulā norādīto grozošo direktīvu prasības. Šis nosacījums nav attiecināms, ja direktīvai nav grozošās direktīvas.

2. Veicot atbilstības novērtēšanu transportlīdzekļiem (tipiem) saskaņā ar ANO Noteikumu prasībām, CSDD par derīgiem atzīst tikai tos apliecinājumus, kas izsniegti saskaņā ar attiecīgajiem ANO Noteikumiem un tabulā norādītajām grozījumu sērijām.

3. Ja individuāli apstiprināmam transportlīdzeklim ir veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar spēkā neesošiem tehniskajiem normatīviem, t.i., normatīviem, kas nav minēti šajā tabulā, CSDD šādus apstiprinājumus var atzīt tikai speciāliem un specifiskiem transportlīdzekļiem.

4. Veicot atbilstības novērtēšanu lietotiem transportlīdzekļiem, CSDD attiecīgajam transportlīdzeklim piemēro tādas prasības, kādas bija attiecināmas šādam transportlīdzeklim laikā, kad tas tika izgatavots.

Piezīmes:
1 Jauniem transportlīdzekļiem ir spēkā līdz 28.02.2003. Sākot ar 01.03.2003., prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 01.03.2003.
2 Jauniem transportlīdzekļiem ir spēkā līdz 31.12.2003. (EURO-2). Sākot ar 01.01.2004., prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 01.01.2004.
3 Direktīvas piemērojamas līdz:
1) 2005. gada 31. decembrim jauniem M kategorijas transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 2500 kg un jauniem I klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem;
2) 2006. gada 31. decembrim jauniem M kategorijas transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 2500 kg un jauniem II un III klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem.
Pēc minētajiem datumiem prasības piemērojamas tikai attiecīgajiem lietotiem transportlīdzekļiem.
4 Sastāvdaļu tipa apstiprinājumi, kas piešķirti atbilstoši Direktīvas 70/220/EEK 1. pielikuma 5.3.1.4. apakšpunkta tabulas A rindā vai ANO Noteikumu Nr.83 5.3.1.4. punkta tabulas A rindā noteiktajām robežvērtībām, ir spēkā līdz:
1) 2005. gada 31. decembrim jauniem M kategorijas transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 2500 kg un jauniem I klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem;
2) 2006. gada 31. decembrim jauniem M kategorijas transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 2500 kg un jauniem II un III klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem.
4A Jauniem M kategorijas transportlīdzekļu tipiem un I klases N1 kategorijas transportlīdzekļu tipiem ir spēkā līdz 31.08.2009., ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst ANO Noteikumu Nr.83.05 5.3.1.4. apakšpunkta tabulas B rindā vai Direktīvas 70/220/EEK 1. pielikuma 5.3.1.4. apakšpunkta tabulas B rindā norādītajām vērtībām, ietverot ar Direktīvu 2002/80/EK izdarītos grozījumus.
Jauniem M kategorijas transportlīdzekļiem, izņemot M1 kategorijas transportlīdzekļus, kuri atbilstoši Regulas (EK) Nr. 715/2007 3. panta 2. daļai uzskatāmi par īpašām sociālajām vajadzībām paredzētiem transportlīdzekļiem, un I klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem ir spēkā līdz 31.12.2010., ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst ANO Noteikumu Nr.83.05 5.3.1.4. apakšpunkta tabulas B rindā vai Direktīvas 70/220/EEK 1. pielikuma 5.3.1.4. apakšpunkta tabulas B rindā norādītajām vērtībām, ietverot ar Direktīvu 2002/80/EK izdarītos grozījumus.
Sākot ar 01.01.2011., prasības piemērojamas tikai lietotiem M kategorijas transportlīdzekļiem, izņemot M1 kategorijas transportlīdzekļus, kuri atbilstoši Regulas (EK) Nr. 715/2007 3. panta 2. daļai uzskatāmi par īpašām sociālajām vajadzībām paredzētiem transportlīdzekļiem, un I klases N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 01.01.2011.
Jauniem II un III klases N1, kā arī N2 kategorijas transportlīdzekļu tipiem, kas atvasināti no N1 kategorijas transportlīdzekļiem, ir spēkā līdz 31.08.2010., ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst ANO Noteikumu Nr.83.05 5.3.1.4. apakšpunkta tabulas B rindā vai Direktīvas 70/220/EEK 1. pielikuma 5.3.1.4. apakšpunkta tabulas B rindā norādītajām vērtībām, ietverot ar Direktīvu 2002/80/EK izdarītos grozījumus.
Jauniem M kategorijas transportlīdzekļiem, kuri atbilstoši Regulas (EK) Nr. 715/2007 3. panta 2. daļai uzskatāmi par īpašām sociālajām vajadzībām paredzētiem transportlīdzekļiem, II un III klases N1, kā arī N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kas atvasināti no N1 kategorijas transportlīdzekļiem, ir spēkā līdz 31.12.2011., ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst ANO Noteikumu Nr.83.05 5.3.1.4. apakšpunkta tabulas B rindā vai Direktīvas 70/220/EEK 1. pielikuma 5.3.1.4. apakšpunkta tabulas B rindā norādītajām vērtībām, ietverot ar Direktīvu 2002/80/EK izdarītos grozījumus.
Sākot ar 01.01.2012., prasības piemērojamas tikai lietotiem M kategorijas transportlīdzekļiem, kuri atbilstoši Regulas (EK) Nr. 715/2007 3. panta 2. daļai uzskatāmi par īpašām sociālajām vajadzībām paredzētiem transportlīdzekļiem, II un III klases N1, kā arī N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kas atvasināti no N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 01.01.2012.
4B Motoru izmešu tipa apstiprinājumi, kas piešķirti atbilstoši Regulas (EK) Nr. 715/2007 prasībām un atbilst šīs Regulas 1. pielikuma 1. tabulā (Euro 5) un 2. tabulā (Euro 6) norādītajām pieļaujamām robežvērtībām, piemērojami atbilstoši Regulas (ES) Nr. 459/2012 II pielikumā norādītajiem nosacījumiem.
4C Veicot jaunu transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas, sākot ar 2011. gada 1. septembri. Veicot jaunu transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanu, prasības piemērojamas, sākot ar 2014. gada 1. janvāri.
5 Jauniem transportlīdzekļu tipiem ir spēkā līdz 30.09.2005., ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst Direktīvas 2005/55/EK 1. pielikuma 6.2.1. apakšpunkta 1. un 2. tabulas A (2000) rindai. Jauniem transportlīdzekļiem ir spēkā līdz 30.09.2006., ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst Direktīvas 2005/55/EK 1. pielikuma 6.2.1. apakšpunkta 1. un 2. tabulas A (2000) rindai. Sākot ar 01.10.2006., prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija veikta līdz 01.10.2006.
6 Jauniem transportlīdzekļu tipiem ir spēkā līdz 9.11.2006., ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst Direktīvas 2005/55/EK 1. pielikuma 6.2.1. apakšpunkta 1. un 2. tabulas B1 (2005) 6.5. prasībām rindai, neņemot vērā ar Direktīvu 2006/51/EK izdarītos grozījumus. Jauniem transportlīdzekļiem ir spēkā līdz 1.10.2007., ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst Direktīvas 2005/55/EK 1. pielikuma 6.2.1. apakšpunkta 1. un 2. tabulas B1 (2005) rindai, neņemot vērā ar Direktīvu 2006/51/EK izdarītos grozījumus. Sākot ar 01.10.2007., prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija veikta līdz 01.10.2007."
6A Jauniem transportlīdzekļu tipiem, sākot ar 01.10.2008., motoru izmešu pieļaujamām robežvērtībām jāatbilst Direktīvas 2005/55/EK 1. pielikuma 6.2.1. apakšpunkta 1. un 2. tabulas B2 (2008) rindai, ietverot ar Direktīvu 2006/51/EK izdarītos grozījumus, kā arī nodrošinot Direktīvas 2005/78/EK 4. pielikuma 3.3. apakšpunkta (2. pakāpes OBD) prasību izpildi. Visiem transportlīdzekļu tipiem, sākot ar 01.10.2009., motoru izmešu pieļaujamām robežvērtībām jāatbilst Direktīvas 2005/55/EK 1. pielikuma 6.2.1. punkta 1. un 2. tabulas B2 (2008) rindai, ietverot ar Direktīvu 2006/51/EK izdarītos grozījumus, kā arī nodrošinot Direktīvas 2005/78/EK 4. pielikuma 3.3. apakšpunkta (2. pakāpes OBD) prasību izpildi. Jauniem transportlīdzekļiem ir spēkā līdz 30.09.2009., ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst Direktīvas 2005/55/EK 1. pielikuma 6.2.1. apakšpunkta 1. un 2. tabulas B1 (2005) rindai, ietverot ar Direktīvu 2006/51/EK izdarītos grozījumus. Sākot ar 01.10.2009., Direktīvas 2005/55/EK 1. pielikuma 6.2.1. apakšpunkta 1. un 2. tabulas B1 (2005) rindas prasības, ietverot ar Direktīvu 2006/51/EK izdarītos grozījumus, piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija veikta līdz 01.10.2007.
6B Jauniem transportlīdzekļu tipiem, sākot ar 31.12.2012., motoru izmešu pieļaujamām robežvērtībām jāatbilst Regulas (EK) Nr. 595/2009 I pielikuma prasībām (Euro VI). Jauniem transportlīdzekļiem, sākot ar 31.12.2013., motoru izmešu pieļaujamām robežvērtībām jāatbilst Regulas (EK) Nr. 595/2009 I pielikuma prasībām.
7 Transportlīdzekļiem attiecībā uz plastmasas degvielas tvertņu uzstādīšanu ir spēkā līdz 02.05.2003.
8 Tiem jaunajiem M2, M3, N2 un N3 kategoriju transportlīdzekļiem (tipiem), kuriem ir vairāk kā viens vadāmais tilts ir spēkā līdz 28.02.2003.
9 Jauniem transportlīdzekļiem ir spēkā līdz 07.04.2003. Sākot ar 08.04.2003. prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 07.04.2003.
10 Jauniem transportlīdzekļiem ir spēkā līdz 30.09.2003. Sākot ar 01.10.2003. prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 30.09.2003.
11 Direktīva vai ANO Noteikumi piemērojama līdz:
1) 25.01.2006. jauniem transportlīdzekļu tipiem;
2) 25.01.2007. eksistējošiem transportlīdzekļu tipiem un individuāli apstiprināmiem M2, M3, N2 un N3 kategoriju transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 25.01.2007.;
3) 2010. gada 25. janvārim eksistējošiem transportlīdzekļu tipiem un individuāli apstiprināmiem M1, un N1 kategoriju transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 25.01.2010.
12 Kvēlspuldžu marķējums tāds pats kā saskaņā ar 02 grozījumu sērijas prasībām apstiprinātām kvēlspuldzēm.
13 Jauniem transportlīdzekļu tipiem spēkā līdz 08.05.2004. Līdz noteikumu spēkā stāšanās brīdim piešķirtajiem transportlīdzekļu tipa apstiprinājumiem spēkā līdz 08.05.2005. Individuāli apstiprināmiem transportlīdzekļiem, kuru apsildes sistēmā tiek izmantots vienīgi motora dzesēšanas šķidrums, spēkā līdz 08.05.2006. Pēc minētajiem datumiem prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 08.05.2006.
14 Transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar sašķidrinātās naftas gāzes (LPG) apsildīšanas ierīcēm, ir spēkā līdz 31.12.2006.
15 Jauniem N1 kategorijas transportlīdzekļiem ir spēkā līdz šī pielikuma I daļas 19. piezīmē noteiktajiem datumiem. Pēc šajā piezīmē norādītajiem datumiem spēkā tikai lietotiem N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kā arī visiem M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz I daļas 19. piezīmē noteiktajiem datumiem.
16 Jauniem transportlīdzekļiem ir spēkā līdz 03.02.2005. Sākot ar 04.02.2005., prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 03.02.2005.
17 Prasības piemēro tikai tiem transportlīdzekļu tipiem, kuriem sākotnējais sastāvdaļu tipa apstiprinājums saskaņā ar bāzes direktīvas prasībām piešķirts pirms attiecīgo direktīvas grozījumu pieņemšanas.
18 Sākot ar 01.01.2009., atsaka reģistrāciju transportlīdzekļiem, kas neatbilst direktīvas 2004/104/EK prasībām. Sākot ar 01.07.2013, atsaka reģistrāciju transportlīdzekļiem, kam piešķirts apstiprinājums saskaņā ar direktīvu 2005/49/EK, bet ir aprīkota ar 24GHz maza darbības rādiusa radioiekārtu.
19 Jauniem transportlīdzekļu tipiem ir spēkā līdz 08.03.2006.
20 Jauniem transportlīdzekļu tipiem ir spēkā līdz 19.10.2006.
21 Jauniem transportlīdzekļiem ir spēkā līdz 19.10.2007. Sākot ar 20.10.2007., prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 20.10.2007.
22 Jaunu transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanai prasības piemērojamas līdz 2012. gada 1. janvārim.
23 Jauniem transportlīdzekļu tipiem attiecībā uz pakaļējo drošības konstrukciju ir spēkā līdz 11.09.2007. Sākot ar 11.03.2010., prasības attiecībā uz pakaļējo drošības konstrukciju piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem.
24 Atbilstības novērtēšanu saskaņā ar ANO Noteikumiem veic visu M un N kategoriju transportlīdzekļiem.
25 Jauniem transportlīdzekļu tipiem attiecībā uz ārējiem izvirzījumiem ir spēkā līdz 03.04.2009.
26 Jauniem transportlīdzekļu tipiem attiecībā uz pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu ir spēkā līdz 05.07.2008. Par jaunu transportlīdzekļa tipu uzskata tipu, kas atšķiras pēc ANO Noteikumu Nr.51.02. 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5. vai 2.2.6. apakšpunktā minētajām pazīmēm.
27 Jauniem transportlīdzekļiem attiecībā uz pieļaujamo apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm ir spēkā līdz 09.07.2011. Sākot ar 10.07.2011., prasības attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija veikta līdz 10.07.2011.
28 Jauniem M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļu tipiem prasības piemērojamas līdz 7.02.2011. Jauniem M2, M3, N2, N3 un O kategorijas transportlīdzekļu tipiem prasības piemērojamas līdz 7.08.2012.
29 Sākot ar 21.06.2009., atbilstības novērtēšana pieļaujama tikai transportlīdzekļiem, kuri saskaņā ar projektu satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes ar globālās sasilšanas potenciālu zemāku par 150, kā arī augstāku par 150, ja vien šādas sistēmas noplūdes intensitāte nepārsniedz 40 gramus fluorētas siltumnīcefekta gāzes gadā viena iztvaicētāja sistēmai vai 60 gramus fluorētas siltumnīcefekta gāzes gadā - divu iztvaicētāju sistēmai.
Sākot ar 1.01.2011., atbilstības novērtēšana pieļaujama tikai transportlīdzekļu tipiem un ar 2017. gada 1. janvāri visiem transportlīdzekļiem, kuri satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes ar globālās sasilšanas potenciālu zemāku par 150.
30 Veicot atbilstības novērtēšanu jauniem transportlīdzekļu tipiem vai atsevišķām sastāvdaļām, ir spēkā līdz 08.04.2011.
31 Jauniem transportlīdzekļu tipiem attiecībā uz gājēju aizsardzību ir spēkā līdz 24.11.2009. Jauniem transportlīdzekļiem ir spēkā līdz 23.02.2011. Sākot ar 24.02.2011., prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 23.02.2011.
32 Sākot ar 1.11.2014., prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 30.10.2014.
33 Jaunu transportlīdzekļu tipu atbilstības novērtēšanai Direktīvas prasības piemērojamas līdz 30.10.2012.
34 Direktīva tiek atcelta no 1.11.2017. atbilstoši Regulas (EK) Nr. 661/2009 19. panta prasībām. Sākot ar 1.11.2017., prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 30.10.2017.
35 Sākot ar 2.01.2013., prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 31.12.2012.
36 Sākot ar 31.12.2013., prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija ir veikta līdz 30.12.2013.

III. Piemērojamo tehnisko normatīvu un to grozījumu saraksts L kategoriju transportlīdzekļiem (transportlīdzekļu tipiem)

Nr.
p.k.

Atbilstības novērtēšanai pakļautie elementi un sastāvdaļas

Eiropas Kopienas direktīvas

ANO
Nr.

bāzes direktīva vai tās nodaļa

pilns bāzes direktīvas nosaukums un Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša publikācijas dati

grozošās

pilns grozošās direktīvas nosaukums un Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša publikācijas dati

1.

Maksimālā lietderīgā motora jauda un griezes moments

95/1/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 2. februāra Direktīva 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 052, 1.-14.lpp.)

2002/41/EK

Komisijas 2002. gada 17. maija Direktīva 2002/41/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 133, 17.-20.lpp.)

-

2.

Mopēdu un motociklu motoru pretforsāžas pasākumi

97/24/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 17. jūnija Direktīva 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 226, 1.-454.lpp.)

2006/27/EK

Komisijas 2006. gada 3. marta Direktīva 2006/27/EK, ar ko, pielāgojoties tehnikas sasniegumiem, groza Padomes Direktīvu 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm un Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2006., L 066, 7.-15.lpp.)

-

3.

Degvielas tvertnes

97/24/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 17. jūnija Direktīva 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 226, 1.-454.lpp.)

-

 

-

4.

Maksimālais ātrums

95/1/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 2. februāra Direktīva 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 052, 1.-14.lpp.)

2002/41/EK

Komisijas 2002. gada 17. maija Direktīva 2002/41/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 133, 17.-20.lpp.)

-

2006/27/EK

Komisijas 2006. gada 3. marta Direktīva 2006/27/EK, ar ko, pielāgojoties tehnikas sasniegumiem, groza Padomes Direktīvu 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm un Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2006., L 066, 7.-15.lpp.)

5.

Gabarīti un masas

93/93/EEK

Padomes 1993. gada 29. oktobra Direktīva 93/93/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu masu un gabarītiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 311, 76.-82.lpp.)

2004/86/EK

Komisijas 2004. gada 5. jūlija Direktīva 2004/86/EK, ar ko, nolūkā sekot tehnikas progresam, groza Padomes Direktīvu 93/93/EEK par divu vai trīs riteņu motorizēto transportlīdzekļu masu un izmēriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 07.07.2004., L 236, 12.-14.lpp.)

-

6.

Sakabes ierīces

97/24/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 17. jūnija Direktīva 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 226, 1.-454.lpp.)

-

 

-

7.

Gaisa piesārņojuma kontrole

97/24/EK1

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 17. jūnija Direktīva 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 226, 1.-454.lpp.)

2002/51/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Direktīva 2002/51/EK par divriteņu un trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu radīto piesārņojošo vielu emisijas līmeņa samazināšanu, ar ko groza Direktīvu 97/24/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 252, 20.-32.lpp.)

47.00
40.00
40.01

2009/108/EK

Komisijas 2009. gada 17. augusta Direktīva 2009/108/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem, pielāgojot to tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 18.08.2009., L 213, 10.-25.lpp.)

2003/77/EK

Komisijas 2003. gada 11. augusta Direktīva 2003/77/EK, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/24/EK un 2002/24/EK, kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 211, 24.-48.lpp.)

2005/30/EK

Komisijas 2005. gada 22. aprīļa Direktīva 2005/30/EK, ar ko tehniskā progresa piemērošanas nolūkos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/24/EK un 2002/24/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 30.04.2005., L 110, 36.-39.lpp.)

2006/27/EK

Komisijas 2006. gada 3. marta Direktīva 2006/27/EK, ar ko, pielāgojoties tehnikas sasniegumiem, groza Padomes Direktīvu 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm un Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2006., L 066, 7.-15.lpp.)

2006/72/EK

Komisijas 2006. gada 18. augusta Direktīva par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem, pielāgojoties tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 19.08.2006., L 227, 43-45.lpp.)

2006/120/EK

Komisijas 2006. gada 27. novembra Direktīva 2006/120/EK par labojumiem un grozījumiem Direktīvā 2005/30/EK, ar ko tehniskā progresa piemērošanas nolūkos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK un 2002/24/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 28.11.2006., L 330, 16.-17.lpp.)

2013/60/ES

Komisijas 2013. gada 27. novembra Direktīva 2013/60/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/24/EK, kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/67/EK par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 10.12.2013., L 329, 15.-38. lpp.)

8.

Riepas un to instalācija

97/24/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 17. jūnija Direktīva 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 226, 1.-454.lpp.)

2006/27/EK

Komisijas 2006. gada 3. marta Direktīva 2006/27/EK, ar ko, pielāgojoties tehnikas sasniegumiem, groza Padomes Direktīvu 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm un Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2006., L 066, 7.-15.lpp.)

75.00

9.

Bremžu iekārtas

93/14/EEK

Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīva 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 121, 1.-19.lpp.)

2006/27/EK

Komisijas 2006. gada 3. marta Direktīva 2006/27/EK, ar ko, pielāgojoties tehnikas sasniegumiem, groza Padomes Direktīvu 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm un Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2006., L 066, 7.-15.lpp.)

78.02
78.03

10.

Gaismas un gaismas signalizācijas ierīču uzstādīšana

93/92/EEK

Padomes 1993. gada 29. oktobra Direktīva 93/92/EEK par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 311, 1.-75.lpp.)

2000/73/EK

Komisijas 2000. gada 22. novembra Direktīva 2000/73/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/92/EEK par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 300, 20.-23.lpp.)

53.01
53.02
74.01

2009/67/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/67/EK par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 25.08.2009., L 222, 1.-91.lpp.)

2013/60/ES

Komisijas 2013. gada 27. novembra Direktīva 2013/60/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/24/EK, kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/67/EK par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 10.12.2013., L 329, 15.-38. lpp.)

11.

Gaismas un gaismas signalizācijas ierīces

97/24/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 17. jūnija Direktīva 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 226, 1.-454.lpp.)

-

 

50.00
56.00
56.01
76.00
76.01
57.01
57.02
72.00
72.01
82.00
82.01

12.

Skaņu signālierīces

93/30/EEK

Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīva 93/30/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu skaņas signālierīcēm (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 188, 11.-18.lpp.)

-

 

28.00

13.

Reģistrācijas numura zīmes vieta

93/94/EEK

Padomes 1993. gada 29. oktobra Direktīva 93/94/EEK par piestiprinājuma vietu pakaļējās numura zīmes uzstādīšanai divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 311, 83.-88.lpp.)

1999/26/EK

Komisijas 1999. gada 20. aprīļa Direktīva 1999/26/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/94/EEK par piestiprinājuma vietu pakaļējās numura zīmes uzstādīšanai divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 118, 32.-35.lpp.)

-

2009/62/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/62/EK par stiprinājuma vietu pakaļējās numura zīmes uzstādīšanai divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 30.07.2009., L 198, 20.-27.lpp.)

14.

Elektromagnētiskā savietojamība

97/24/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 17. jūnija Direktīva 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 226, 1.-454.lpp.)

-

 

10.02
10.03
10.04
10.05

15.

Trokšņu līmenis un izplūdes sistēma

97/24/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 17. jūnija Direktīva 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 226, 1.-454.lpp.)

2006/27/EK

Komisijas 2006. gada 3. marta Direktīva 2006/27/EK, ar ko, pielāgojoties tehnikas sasniegumiem, groza Padomes Direktīvu 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm un Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2006., L 066, 7.-15.lpp.)

41.02
41.03
41.04
92.00
92.01

2009/108/EK

Komisijas 2009. gada 17. augusta Direktīva 2009/108/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem, pielāgojot to tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 18.08.2009., L 213, 10.-25.lpp.)

16.

Atpakaļskata spoguļi

97/24/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 17. jūnija Direktīva 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 226, 1.-454.lpp.)

2006/27/EK

Komisijas 2006. gada 3. marta Direktīva 2006/27/EK, ar ko, pielāgojoties tehnikas sasniegumiem, groza Padomes Direktīvu 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm un Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2006., L 066, 7.-15.lpp.)

46.01
46.02
46.03
46.04
81.00

17.

Ārējie izvirzījumi

97/24/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 17. jūnija Direktīva 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 226, 1.-454.lpp.)

2006/27/EK

Komisijas 2006. gada 3. marta Direktīva 2006/27/EK, ar ko, pielāgojoties tehnikas sasniegumiem, groza Padomes Direktīvu 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm un Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2006., L 066, 7.-15.lpp.)

-

18.

Stāvbalsti (divriteņu transportlīdzekļiem)

93/31/EEK

Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīva 93/31/EEK par divriteņu mehānisko transportlīdzekļu atbalsta kājiņām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 188, 19.-27.lpp.)

2000/72/EK

Komisijas 2000. gada 22. novembra Direktīva 2000/72/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/31/EEK par divriteņu mehānisko transportlīdzekļu atbalsta kājiņām (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 220, 18.-58.lpp.)

-

2009/78/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/78/EK par divriteņu mehānisko transportlīdzekļu atbalsta kājiņām (kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 03.09.2009., L 231, 8.-20.lpp.)

19.

Pretaizbraukšanas ierīces

93/33/EEK

Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīva 93/33/EEK par pretaizdzīšanas ierīcēm, kas paredzētas tam, lai novērstu divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu neatļautu izmantošanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 188, 32.-37.lpp.)

1999/23/EK

Komisijas 1999. gada 9. aprīļa Direktīva 1999/23/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/33/EEK par pretaizdzīšanas ierīcēm, kas paredzētas tam, lai novērstu divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu neatļautu izmantošanu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 104, 13.-15.lpp.)

62.00

20.

Stikli un to tīrītāji; stiklu apskalotāji, pretaizsalšanas, pretaizsvīšanas ierīces

97/24/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 17. jūnija Direktīva 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 226, 1.-454.lpp.)

2006/27/EK

Komisijas 2006. gada 3. marta Direktīva 2006/27/EK, ar ko, pielāgojoties tehnikas sasniegumiem, groza Padomes Direktīvu 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm un Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2006., L 066, 7.-15.lpp.)

-

21.

Pasažieru rokturi (divriteņu transportlīdzekļiem)

93/32/EEK

Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīva 93/32/EEK par divriteņu mehānisko transportlīdzekļu līdzbraucēja roku turekļiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 188, 28.-31.lpp.)

1999/24/EK

Komisijas 1999. gada 9. aprīļa Direktīva 1999/24/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/32/EEK par divriteņu mehānisko transportlīdzekļu līdzbraucēja roku turekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 104, 16.-18.lpp.)

-

2009/79/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija 2009/79/EK Direktīva par divriteņu mehānisko transportlīdzekļu līdzbraucēja roku turekļiem (kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.08.2009., L 201, 29.-35.lpp.)

22.

Drošības jostas un to stiprinājumu vietas

97/24/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 17. jūnija Direktīva 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 226, 1.-454.lpp.)

2006/27/EK

Komisijas 2006. gada 3. marta Direktīva 2006/27/EK, ar ko, pielāgojoties tehnikas sasniegumiem, groza Padomes Direktīvu 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm un Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2006., L 066, 7.-15.lpp.)

-

23.

Ātruma mērīšanas ierīces (spidometri)

2000/7/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīva 2000/7/EK par spidometriem, kas paredzēti divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/61/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 106, 1.-6.lpp.)

-

 

-

24.

Vadības ierīču identifikācija

93/29/EEK

Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīva 93/29/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikāciju (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 188, 1.-10.lpp.)

2000/74/EK

Komisijas 2000. gada 22. novembra Direktīva 2000/74/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/29/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikāciju (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 300, 24.-27.lpp.)

60.00

2009/80/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/80/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikāciju (kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 04.08.2009., L 202, 16.-28.lpp.)

25.

Izgatavotāja plāksnītes

93/34/EEK

Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīva 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 188, 38.-43.lpp.)

1999/25/EK

Komisijas 1999. gada 9. aprīļa Direktīva 1999/25/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 104, 19.-21.lpp.)

-

2006/27/EK

Komisijas 2006. gada 3. marta Direktīva 2006/27/EK, ar ko, pielāgojoties tehnikas sasniegumiem, groza Padomes Direktīvu 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm un Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2006., L 066, 7.-15.lpp.)

2009/139/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīva 2009/139/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu (kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 09.12.2009., L 322, 3.-11.lpp.)

1. Jauniem L3, L3e, L4 vai L4e kategorijas transportlīdzekļu tipiem ir spēkā līdz 01.01.2006, ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst Direktīvas 97/24/EK 5. nodaļas 2. pielikuma 2.2.1.1.5. apakšpunkta tabulas A rindā norādītajām vērtībām. Jauniem L3, L3e, L4 vai L4e kategorijas transportlīdzekļiem ir spēkā līdz 01.01.2008, ja to motoru izmešu pieļaujamās robežvērtības atbilst Direktīvas 97/24/EK 5. nodaļas 2. pielikuma 2.2.1.1.5. apakšpunkta tabulas A rindā norādītajām vērtībām. Sākot ar 01.01.2008., prasības piemērojamas tikai lietotiem transportlīdzekļiem, kuru pirmā reģistrācija veikta līdz 01.01.2008.

2. Transportlīdzekļiem, kuru tipam sākotnējais tipa apstiprinājums piešķirts pirms 1999. gada 17. jūnija, jāatbilst tabulā norādītajiem normatīviem Nr.1, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 18, 19, 21, 24 un 25, izņemot grozošo direktīvu prasības, kas norādītas ceturtajā ailē.

3. Šīs daļas 2. punktā neminētiem transportlīdzekļiem jāatbilst tabulā norādītajiem normatīviem no Nr.1 līdz Nr.25 vai arī Direktīvas 92/61/EEK, 2000/7/EK vai 2002/24/EK prasībām.

4. Sākot ar 2016. gada 1. janvāri L3e, L4e, L5e un L7e kategoriju transportlīdzekļu un sākot ar 2017. gada 1. janvāri L1e, L2e un L6e kategoriju transportlīdzekļu EK tipa apstiprinājuma un jaunu transportlīdzekļu individuālā apstiprinājuma gadījumā piemērojami tehniskie normatīvi atbilstoši Regulas Nr. 901/2014 prasībām."

Satiksmes ministra vietā -
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 651Pieņemts: 04.10.2016.Stājas spēkā: 07.10.2016.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 194, 06.10.2016. OP numurs: 2016/194.6
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
285190
07.10.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)