Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/18

Rīgā 2016.gada 22.septembrī (prot. Nr.36, 6.p.)
Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 11.novembra lēmumā Nr.1/5 "Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
25.panta pirmo daļu, Elektroenerģijas tirgus likuma 8.panta sesto daļu,
Enerģētikas likuma 5.panta piekto daļu, Elektronisko sakaru likuma
35.panta pirmo daļu un Pasta likuma 12.pantu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 11.novembra lēmumā Nr.1/5 "Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 183.nr.; 2010, 177.nr.; 2011, 169.nr.; 2012, 92.nr.; 2013, 241.nr.; 2015, 5.nr.; 2015, 250 nr.; 2016, 79.nr.; 2016, 169.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 25.panta pirmo daļu, Elektroenerģijas tirgus likuma 8.panta sesto daļu, Enerģētikas likuma 5.panta piekto daļu, Elektronisko sakaru likuma 35.panta pirmo daļu un Pasta likuma 12.pantu";

1.2. papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Elektroenerģijas sistēmas īpašnieks reizi gadā līdz 1.februārim iesniedz Regulatoram informāciju par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu kārtējā kalendārajā gadā (1.1 pielikums).";

1.3. papildināt noteikumus ar 5.2 punktu šādā redakcijā:

"5.2 Publiskais tirgotājs reizi gadā līdz 1.februārim iesniedz Regulatoram informāciju par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu kārtējā kalendārajā gadā (1.2 pielikums).";

1.4. izteikt 33.punkta 3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.3. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, atskaiti par kalendārajos mēnešos saražotajiem elektroenerģijas apjomiem, pašpatēriņu, zudumiem un realizētās (tīklā nodotās) elektroenerģijas daudzumu, kā arī elektroenerģijas pārdošanas cenu un ieņēmumiem no elektroenerģijas realizācijas.";

1.5. izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Energoapgādes komersants, kas veic dabasgāzes pārvadi, iesniedz Regulatoram šādu informāciju:

37.1. reizi gadā līdz 1.februārim investīciju plānu un atskaiti par investīciju plāna izpildi pārskata gadā, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par visām būtiskajām investīciju pozīcijām;

37.2. reizi gadā līdz 1.februārim atskaiti par pārskata gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem (18.1 pielikums);

37.3. reizi gadā līdz 1.februārim dabasgāzes zudumu samazināšanas plānu un atskaiti par dabasgāzes zudumu samazināšanas plāna izpildi pārskata gadā, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par visām būtiskajām dabasgāzes zudumu samazināšanas pozīcijām.";

1.6. papildināt noteikumus ar 37.1, 37.2 un 37.3 punktu šādā redakcijā:

"37.1 Energoapgādes komersants, kas veic dabasgāzes uzglabāšanu, iesniedz Regulatoram šādu informāciju:

37.11. reizi gadā līdz 1.februārim investīciju plānu un atskaiti par investīciju plāna izpildi pārskata gadā, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par visām būtiskajām investīciju pozīcijām;

37.12. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, atskaiti pa kalendārajiem mēnešiem par uzglabātiem dabasgāzes apjomiem (19.pielikums).

37.2 Energoapgādes komersants, kas veic dabasgāzes sadali, iesniedz Regulatoram šādu informāciju:

37.21. reizi gadā līdz 1.februārim investīciju plānu un atskaiti par investīciju plāna izpildi pārskata gadā, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par visām būtiskajām investīciju pozīcijām;

37.22. reizi gadā līdz 1.februārim atskaiti par pārskata gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem un sadalītajiem dabasgāzes apjomiem (19.1pielikums);

37.23. reizi gadā līdz 1.februārim dabasgāzes zudumu samazināšanas plānu un atskaiti par dabasgāzes zudumu samazināšanas plāna izpildi pārskata gadā, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par visām būtiskajām dabasgāzes zudumu samazināšanas pozīcijām;

37.24. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, atskaiti pa kalendārajiem mēnešiem par lietotājiem nodotās dabasgāzes apjomiem (20.pielikums);

37.25. reizi gadā līdz 1.februārim atskaiti par dabasgāzes sadales pakalpojuma kvalitāti pārskata gadā (20.1pielikums).

37.3 Energoapgādes komersants, kas veic dabasgāzes tirdzniecību, iesniedz Regulatoram šādu informāciju:

37.31. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, informāciju pa kalendārajiem mēnešiem par komersantiem, kuri dabasgāzi izmanto siltumenerģijas ražošanai un koģenerācijai, un to patērētiem dabasgāzes apjomiem (21.pielikums);

37.32. reizi gadā līdz 1.februārim atskaiti par dabasgāzes tirdzniecības apjomiem Latvijas lietotājiem pārskata gadā (21.1pielikums);

37.33. informāciju par dabasgāzes iepirkuma finansēšanas faktiskajām izmaksām;

37.34. reizi mēnesī līdz 10.datumam detalizētu šā kalendārā mēneša dabasgāzes tirdzniecības cenas aprēķinu un detalizētu prognozētās dabasgāzes tirdzniecības cenas aprēķinu nākošajiem diviem mēnešiem.";

1.7. papildināt noteikumus ar 43. un 44.punktu šādā redakcijā:

"43. Pirmo atskaiti, kas minēta šo noteikumu 37.22. apakšpunktā, dabasgāzes sadales sistēmas operators iesniedz 2017.gada 1.aprīlī.

44. Šo noteikumu 37.33. un 37.34. apakšpunkts zaudē spēku 2017.gada 3.aprīlī.";

1.8. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums 
vienotais reģistrācijas numurs 

2. Informācija par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu ____________.gadā

Nr.
p/k
Nozare /Regulējamais sabiedriskā pakalpojuma veids*Neto apgrozījums _________. gadā, EURValsts nodevas likme, %Aprēķinātā valsts nodeva, EUR
12345
1.Elektroenerģijas apgādē kopā, t.sk.:   
1.1.elektroenerģijas ražošanā elektrostacijās, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par vienu megavatu;   
1.2.elektroenerģijas ražošanā koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu kopējā uzstādītā elektriskā jauda koģenerācijas elektrostacijā ir lielāka par vienu megavatu;   
1.3.elektroenerģijas pārvadē, ja spriegums ir 110 kilovoltu un lielāks;   
1.4.elektroenerģijas sadalē, ja spriegums ir lielāks par vienu kilovoltu un nepārsniedz 110 kilovoltus;   
1.5.elektroenerģijas tirdzniecībā jebkuriem enerģijas lietotājiem, ja kopējais tirdzniecības apjoms pārsniedz 4000 megavatstundu gadā.   
2.Siltumenerģijas apgādē kopā, t.sk.:   
2.1.siltumenerģijas ražošanā, tai skaitā koģenerācijā, iekārtās ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu, kas lielāka par vienu megavatu, ja lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā;   
2.2.siltumenerģijas pārvadē un sadalē, ja kopējais pārvadītās un sadalītās siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā;   
2.3.siltumenerģijas tirdzniecībā lietotājiem, ja kopējais siltumenerģijas tirdzniecības apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā.   
3.Dabasgāzes apgādē kopā, t.sk.:   
3.1.dabasgāzes pārvadē pa cauruļvadiem;   
3.2.tirdzniecībai paredzētās dabasgāzes uzglabāšanā tvertnēs vai krātuvēs;   
3.3.dabasgāzes sadalē;   
3.4.dabasgāzes tirdzniecībā jebkuriem enerģijas lietotājiem, izņemot dabasgāzes tirdzniecību automobiļu gāzes uzpildes kompresoru stacijās;   
3.5.dabasgāzes šķidrināšanā vai sašķidrinātās dabasgāzes saņemšanā, izkraušanā, uzglabāšanā un pārvēršanā gāzveida stāvoklī turpmākai piegādei uz dabasgāzes pārvades sistēmu.   
4.Elektronisko sakaru nozarē kopā, t.sk.:   
4.1.balss telefonijas pakalpojumos;   
4.2.publiskajos taksofonu pakalpojumos;   
4.3.publiskajos datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojumos;   
4.4.nomāto līniju pakalpojumos;   
4.5.publiskos interneta piekļuves pakalpojumos;   
4.6.radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumos publiskajos elektronisko sakaru tīklos;   
4.7.piekļuves pakalpojumos;   
4.8.starpsavienojuma pakalpojumos.   
5.Pasta nozarē kopā, t.sk.:   
5.1.tradicionālajos pasta pakalpojumos;   
5.2.kurjerpasta pakalpojumos;   
5.3.eksprespasta pakalpojumos;   
5.4.abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumos.   
6.Ūdenssaimniecības nozarē kopā, t.sk.:   
6.1.ūdens ieguvē, uzkrāšanā un sagatavošanā lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensvada tīklā;   
6.2.ūdens piegādē no padeves vietas centralizētā ūdensvada tīklā līdz piederības robežai;   
6.3.notekūdeņu savākšanā centralizētajās kanalizācijas sistēmās un novadīšanā līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;   
6.4.notekūdeņu attīrīšanā un novadīšanā vidē, tajā skaitā, virszemes ūdensobjektos.   
7.Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē sadzīves atkritumu apglabāšanā poligonos   
8.Kopā (1+2+3+4+5+6+7) X 

3. * atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem"

4. Datums ____.____.________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 /paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 
Tālrunis  
e-pasts  ";

1.9. papildināt noteikumus ar 1.1pielikumu šādā redakcijā:

"1.1 pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Elektroenerģijas sistēmas īpašnieka nosaukums 
vienotais reģistrācijas numurs 

Informācija par elektroenerģijas sistēmas īpašnieka aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu ___________.gadā

Ar valsts nodevu
apliekamā darbība
Ar valsts nodevu apliekamā summa
_______. gadā, EUR
Valsts nodevas likme, %Aprēķinātā valsts nodeva, EUR
Elektroenerģijas sistēmas īpašnieka ieņēmumi par pārvades sistēmas aktīvu iznomāšanu pārvades sistēmas operatoram iepriekšējā kalendāra gadā   

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 /paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 
Tālrunis  
e-pasts  ";

1.10. papildināt noteikumus ar 1.2 pielikumu šādā redakcijā:

"1.2 pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Publiskā tirgotāja nosaukums 
vienotais reģistrācijas numurs 

Informācija par publiskā tirgotāja aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu ___________.gadā

Ar valsts nodevu
apliekamā darbība
Ar valsts nodevu apliekamā summa
_______. gadā, EUR
Valsts nodevas likme, %Aprēķinātā valsts nodeva, EUR
Publiskā tirgotāja saņemtie iepriekšējā kalendāra gada galalietotāju maksājumi, kuri kompensē publiskajam tirgotājam Elektroenerģijas tirgus likuma 28.panta piektajā daļā, 28.1 panta ceturtajā daļā, 30.panta trešajā daļā un pārejas noteikumu 53.punktā noteiktās izmaksas   

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 /paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 
Tālrunis  
e-pasts  ";

1.11. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums 
vienotais reģistrācijas numurs 

1. Informācija par peļņas vai zaudējuma aprēķinā norādīto neto apgrozījumu par ____________.gadu

N.
p.k.
Nozare / Regulējamais sabiedriskā pakalpojuma veids*Summa, EUR
1.Neto apgrozījums (2 + 3 + 4+5+6+7+8+9) 
2.Elektroenerģijas apgādē kopā, t.sk.: 
2.1.elektroenerģijas ražošanā elektrostacijās, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par vienu megavatu; 
2.2.elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu kopējā uzstādītā elektriskā jauda koģenerācijas elektrostacijā ir lielāka par vienu megavatu; 
2.3.elektroenerģijas pārvadē, ja spriegums ir 110 kilovoltu un lielāks; 
2.4.elektroenerģijas sadalē, ja spriegums ir lielāks par vienu kilovoltu un nepārsniedz 110 kilovoltus; 
2.5.elektroenerģijas tirdzniecībā jebkuriem enerģijas lietotājiem, ja kopējais tirdzniecības apjoms pārsniedz 4000 megavatstundu gadā. 
3.Siltumenerģijas apgādē kopā, t.sk.: 
3.1.siltumenerģijas ražošanu, tai skaitā koģenerācijā, iekārtās ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu, kas lielāka par vienu megavatu, ja lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā; 
3.2.siltumenerģijas pārvadi un sadali, ja kopējais pārvadītās un sadalītās siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā; 
3.3.siltumenerģijas tirdzniecību lietotājiem, ja kopējais siltumenerģijas tirdzniecības apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā. 
4.Dabasgāzes apgādē nepieciešams kopā, t.sk.: 
4.1.dabasgāzes pārvadē pa cauruļvadiem; 
4.2.tirdzniecībai paredzētās dabasgāzes uzglabāšanā tvertnēs vai krātuvēs; 
4.3.dabasgāzes sadalē; 
4.4.dabasgāzes tirdzniecībā jebkuriem enerģijas lietotājiem, izņemot dabasgāzes tirdzniecību automobiļu gāzes uzpildes kompresoru stacijās; 
4.5.dabasgāzes šķidrināšanā vai sašķidrinātās dabasgāzes saņemšanā, izkraušanā, uzglabāšanā un pārvēršanā gāzveida stāvoklī turpmākai piegādei uz dabasgāzes pārvades sistēmu. 
5.Elektronisko sakaru nozarē kopā, t.sk.: 
5.1.balss telefonijas pakalpojumos; 
5.2.publiskajos taksofonu pakalpojumos; 
5.3.publiskajos datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojumos; 
5.4.nomāto līniju pakalpojumos; 
5.5.publiskos interneta piekļuves pakalpojumos; 
5.6.radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumos publiskajos elektronisko sakaru tīklos; 
5.7.piekļuves pakalpojumos; 
5.8.starpsavienojuma pakalpojumos. 
6.Pasta nozarē kopā, t.sk.: 
6.1.tradicionālajos pasta pakalpojumos; 
6.2.kurjerpasta pakalpojumos; 
6.3.eksprespasta pakalpojumos; 
6.4.abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumos. 
7.Ūdenssaimniecības nozarē kopā, t.sk.: 
7.1.ūdens ieguvē, uzkrāšanā un sagatavošanā lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensvada tīklā; 
7.2.ūdens piegādē no padeves vietas centralizētā ūdensvada tīklā līdz piederības robežai; 
7.3.notekūdeņu savākšanā centralizētajās kanalizācijas sistēmās un novadīšanā līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām; 
7.4.notekūdeņu attīrīšanā un novadīšanā vidē, tajā skaitā virszemes ūdensobjektos. 
8.Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē sadzīves atkritumu apglabāšanā poligonos 
9.Neto apgrozījums ārpus regulējamām sabiedrisko pakalpojumu nozarēm 

2. * atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem"

3. Datums ____.____.________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 /paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 
Tālrunis  
e-pasts  ";

1.12. svītrot visā 10.pielikuma tekstā vārdu "tūkst.";

1.13. izteikt 11.pielikumu šādā redakcijā:

"11.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Energoapgādes komersanta nosaukums 
vienotais reģistrācijas numurs 
izsniegtās licences numurs 

Darbības veids – elektroenerģijas pārvade

Atskaite par ______ .gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem un pārvadītiem elektroenerģijas apjomiem

Nr.p.k. Rādītāji Mērvienības Pārskata gads  Iepriekšējais gads 
1.Darbības teritorijakm²  
 Elektropārvades līnijas    
2.Kopējais pārvades gaisvadu līniju garumskm  

2.1.

330 kV

km  

2.2.

110 kV

km  
3.Kopējais kabeļu līniju garumskm  

3.1.

330 kV

km  

3.2.

110 kV

km  
 Apakšstacijas un transformatori    
4.Apakšstaciju kopējais skaitsgab.  

4.1.

330/110 apakšstacijas

gab.  

4.2.

110/20-6 apakšstacijas

gab.  
5.Transformatori kopāgab.  

5.1.

330/110 autotransformatori

gab.  

5.2.

110/6-20 kV transformatori

gab.  
6.Transformatori kopāMVA  

6.1.

330/110 autotransformatori

MVA  

6.2.

110/6-20 kV transformatori

MVA  
7.Elektroenerģijas uzskaites punkti (komercnorēķiniem)gab.  
8.Juridisko personu uzskaites punktu skaitsgab.   
9.Pārvades sistēmai pievadītās elektroenerģijas apjomsGWh  

9.1.

- no kaimiņvalstīm saņemtās elektroenerģijas apjomsGWh  

9.2.

- no pārvades sistēmas operatora tīkliem pieslēgtajiem ražotājiem saņemtās elektroenerģijas apjomsGWh  

9.3.

- no sadales sistēmas operatoriem saņemtās elektroenerģijas apjomsGWh  
10.Sadales sistēmas operatoriem pievadītās elektroenerģijas apjomsGWh  
11.Pie pārvades sistēmas operatora tīkliem pieslēgtajiem lietotājiem nodotās elektroenerģijas apjomsGWh  
12.Kaimiņvalstīm nodotās elektroenerģijas apjomsGWh  
13.Elektroenerģijas tranzīta apjoms pārvades sistēmas operatora tīklāGWh  
14.Plānotie kopējie elektroenerģijas zudumi (ieskaitot tranzīta zudumus)GWh  
  %  
15.Faktiskie elektroenerģijas zudumi pārvades tīklā (ieskaitot tranzīta zudumus)GWh  
  %  

15.1.

- elektroenerģijas zudumi tīklā un transformatoros

GWh  
   %  

15.2.

- tranzīta zudumi

GWh  
   %  
16.Elektroenerģijas patēriņš pārvades sistēmas operatora tīklā pārvades sistēmas operatora tehnoloģiskajām vajadzībāmGWh  
17.Faktiskais bojājumu skaitsgadījumi  
18.Vidējais bojājumu novēršanas ilgumsstundas  
19.Maksimālā slodzeMW   

19.1.

 Maksimālas slodzes datums   

19.2.

 Maksimālās slodzes laiks   

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 /paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 
Tālrunis  
e-pasts  ";

1.14. izteikt 11.1 pielikumu šādā redakcijā:

"11.1 pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Energoapgādes komersanta nosaukums 
vienotais reģistrācijas numurs 
izsniegtās licences numurs 

Darbības veids – elektroenerģijas pārvade

Pārvadītie elektroenerģijas apjomi ____. gada _______ceturksnī

Nr.p.k.RādītājiMērvienībasmēnesismēnesismēnesis
123456
1.Latvijas lietotājiem pārvadītais elektroenerģijas apjomsMWh   
1.1.- sadales sistēmas operatoriem pievadītās elektroenerģijas apjomsMWh   
1.2.- pie pārvades sistēmas operatora tīkliem pieslēgtajiem lietotājiem nodotās elektroenerģijas apjomsMWh   
1.2.1.

no līnijām

MWh   
1.2.2.

no kopnēm

MWh   
2.Elektroenerģijas zudumiMWh   
3.Elektroenerģijas patēriņš tehnoloģiskām un saimnieciskām vajadzībāmMWh   
4.Kaimiņvalstīm nodotās elektroenerģijas apjomsMWh   
5.No kaimiņvalstīm saņemtās elektroenerģijas apjomsMWh   

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 /paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 
Tālrunis  
e-pasts  ";

1.15. izteikt 12.pielikumu šādā redakcijā:

"12.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Energoapgādes komersanta nosaukums 
vienotais reģistrācijas numurs 
izsniegtās licences numurs 

Darbības veids - elektroenerģijas sadale

Atskaite par ______ .gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem un sadalītajiem elektroenerģijas apjomiem

Nr. p.k.Rādītāji Mērvienības Pārskata gads Iepriekšējais gads
12345
1.Darbības teritorijakm²  
2.Elektropārvades līnijas    
2.1.Kopējais gaisvadu līniju garumskm  
2.1.1.

vidspriegumā

km  
2.1.2.

zemspriegumā

km  
2.2.Kopējais kabeļu līniju garumskm  
2.2.1.

vidspriegumā

km  
2.2.2.

zemspriegumā

km  
3.Apakšstacijas un transformatori    
      
3.1.Vidsprieguma / zemsprieguma transformatoru apakšstacijasgab.  
3.2.Transformatori kopāgab.  
3.2.1.

vidsprieguma / zemsprieguma

gab.  
3.2.2.

zemsprieguma

gab.  
3.3.Transformatori kopāMVA  
3.3.1.

vidsprieguma / zemsprieguma

MVA  
3.3.2.

zemsprieguma

MVA  
4.Elektroenerģijas lietotāji   
4.1.Lietotāji kopāskaits  
4.1.1.Lietotāji – fiziskas personasskaits  
4.1.2.Lietotāji – juridiskas personasskaits  
4.2.Elektroenerģijas uzskaites punkti (komercnorēķiniem)gab.  
4.2.1.Fizisko personu objektiem uzstādīto (ierīkoto) uzskaites punktu skaitsgab.  
4.2.2.Juridisko personu objektiem uzstādīto (ierīkoto) uzskaites punktu skaitsgab.  
5.Sadales tīkliem pievadītās elektroenerģijas apjomsGWh  
5.1.- no pārvades sistēmas operatora saņemtās elektroenerģijas apjoms, atskaitot pārvades sistēmas operatoram nodotās elektroenerģijas apjomuGWh  
5.2.- no citiem sadales sistēmas operatoriem saņemtās elektroenerģijas apjomsGWh  
5.3.- no sadales sistēmas operatora tīkliem pieslēgtajiem ražotājiem saņemtās elektroenerģijas apjomsGWh  
5.3.1.t.sk. pie vidsprieguma tīkla pieslēgtajiem ražotājiem saņemtās elektroenerģijas apjomsGWh  
5.3.2.t.sk. pie zemsprieguma tīkla pieslēgtajiem ražotājiem saņemtās elektroenerģijas apjomsGWh  
5.3.2.1.t.sk. no mājsaimniecības lietotājiem (mikroģeneratoriem) saņemtās elektroenerģijas apjomsMWh  
5.3.2.2.t.sk. no pārējiem ražotājiem saņemtās elektroenerģijas apjomsMWh  
5.4.Lietotājiem nodotās elektroenerģijas apjomsGWh  
5.4.1.t.sk. fiziskām personām nodotās elektroenerģijas apjomsGWh  
5.4.2.t.sk. juridiskajām personām nodotās elektroenerģijas apjomsGWh  
5.5.Plānotie kopējie elektroenerģijas zudumiGWh  
  %  
5.6.Faktiskie kopējie elektroenerģijas zudumiGWh  
  %  
5.6.1.- zudumi tīklos un transformatorosGWh  
5.6.2.- pārējie zudumiGWh  
5.7.Elektroenerģijas patēriņš tehnoloģiskajām un saimnieciskajām vajadzībāmGWh  
6.Neto norēķinu sistēmas mājsaimniecības lietotāju pieslēgumu skaitsgab.  
7.Neto norēķinu sistēmas mājsaimniecības lietotāju ģenerējošo iekārtu kopējā uzstādītā jaudaMW  
8.Maksimālā slodzeMW  
8.1.Maksimālās slodzes datums   
8.2.Maksimālās slodzes laiks   

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 /paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 
Tālrunis  
e-pasts  ";

1.16. izteikt 12.2pielikumu šādā redakcijā:

"12.2.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Energoapgādes komersanta nosaukums 
vienotais reģistrācijas numurs 
izsniegtās licences numurs 

Darbības veids – elektroenerģijas sadale

Atskaite par tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem _____. gada _______ceturksnī

Nr.p.k. MērvienībasMēnesisMēnesisMēnesis
1.Lietotājiem nodotais elektroenerģijas apjomsMWh   
2.Elektroenerģijas zudumiMWh   
3.Elektroenerģijas patēriņš tehnoloģiskām un saimnieciskām vajadzībāmMWh   
4.Lietotājs, kas saņem elektroenerģiju no pēdējā garantētā piegādātājaskaits   

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 /paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 
Tālrunis  
e-pasts  ";

1.17. svītrot 14.pielikumā visā tekstā vārdu "tūkst.";

1.18. izteikt 15.pielikumu šādā redakcijā:

"15.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Energoapgādes komersanta nosaukums 
vienotais reģistrācijas numurs 
energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs 

Darbības veids – elektroenerģijas ražošana hidroelektrostacijā

Atskaite par ______. gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem

Nr.p.k.Rādītāji Mērvienības Pārskata gads Iepriekšējais gads 
         
1.Saražotā elektroenerģijaMWh  
     
2.Pašu vajadzībām izmantotā elektroenerģijaMWh  

2.1.

t.sk. zudumi transformatoros

MWh  
     
3.Pārdotā elektroenerģijaMWh  
     
4.Nostrādāto stundu skaits gadāh  
     
5.Īpatnējais ūdens patēriņš uz saražoto elektroenerģijas apjomum3/MWh  
     
6.Jaudu izmantošanas stundu skaits gadāh  
     
7.Realizētās elektroenerģijas cenaEUR/MWh  
     

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 /paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 
Tālrunis  
e-pasts  ";

1.19. izteikt 17.pielikuma 5.tabulu šādā redakcijā:

"5.tabula

Nr.
p.k.
Kopējās izmaksas, nodokļi un peļņaMērvienībaPārskata gads
___. gads
Iepriekšējais gads
___. gads
 
12345 
1.Mainīgās izmaksas kopā[5]tūkst. EUR   
2.Pastāvīgās izmaksas kopātūkst. EUR   
3.Peļņa pirms nodokļiemtūkst. EUR   
4.Uzņēmuma ienākuma nodoklistūkst. EUR   
5.Nekustamā īpašuma nodoklistūkst. EUR   
6.Neto peļņatūkst. EUR   
7.Gada vidējā kopkapitāla vērtība[4]tūkst. EUR   
8.Kopkapitāla rentabilitāte%   
9.Ieņēmumi par siltumenerģijutūkst. EUR  ";

1.20. izteikt 18.pielikumu šādā redakcijā:

"18.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Energoapgādes komersanta nosaukums 
vienotais reģistrācijas numurs 
energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs 

Darbības veids – elektroenerģijas ražošana vēja elektrostacijā

Atskaite par ______. gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem

Nr.p.k.Rādītāji Mērvienības Pārskata gads Iepriekšējais gads 
         
1.Saražotā elektroenerģijaMWh  
     
2.Pašu vajadzībām izmantotā elektroenerģijaMWh  
     
3.Pārdotā elektroenerģijaMWh  
     
4.Nostrādāto stundu skaits gadāh  
     
5.Saražotās elektroenerģijas pašizmaksaEUR/MWh  
     
6.Pārdotās elektroenerģijas cenaEUR/MWh  
     

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 /paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 
Tālrunis  
e-pasts  ";

1.21. izteikt 18.1pielikumu šādā redakcijā:

"18.1 pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Energoapgādes komersanta nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs 
Izsniegtās licences numurs 
Darbības veids – dabasgāzes pārvade 

Atskaite par ______ .gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem

Nr.p.k.RādītājiMērvienībasPārskata gads
1.Kopējais pārvades cauruļvadu garumskm 
2.Kompresoru stacijasgab. 
3.Gāzes regulēšanas stacijasgab. 
4.Plānotie kopējie dabasgāzes zudumi (ieskaitot tranzīta zudumus)tk.m3 
kWh 
4.1.

t.sk. tranzītā

tk.m3 
kWh 
5.Faktiskie kopējie dabasgāzes zudumi (ieskaitot tranzīta zudumus)tk.m3 
kWh 
5.1.

t.sk. tranzītā

tk.m3 
kWh 
6.Dabasgāzes patēriņš tehnoloģiskām vajadzībāmtk. m3 
kWh 
7.Faktiskais avāriju un avārijas bojājumu skaitsreizes 

Datums ____.____.____________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 /paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 
Tālrunis  
e-pasts  ";

1.22. izteikt 19.pielikumu šādā redakcijā:

"19. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Energoapgādes komersanta nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs 
Izsniegtās licences numurs 
Darbības veids – dabasgāzes uzglabāšana 

Uzglabātie dabasgāzes apjomi ______.gada ____ ceturksnī ( tūkst.m3)

Nr.p.k.RādītājiMēnesis
   
1.Bufergāzes apjoms uz perioda sākumu   
2.Aktīvās dabasgāzes apjoms uz perioda sākumu – kopā, tai skaitā*:   
2.1.    
2.2.    
2.3.    
2.4.    
2.5.    
2.6.

citu īpašnieku**

   
3.Iesūknētās dabasgāzes apjoms – kopā, tai skaitā*:   
3.1.    
3.2.    
3.3.    
3.4.    
3.5.    
3.6.

citu īpašnieku**

   
4.Tehnoloģiskais patēriņš un zudumi, tai skaitā:   
4.1.

kompresoru darbībai

   
4.2.

citiem procesiem

   
4.3.

zudumi

   
5.Izņemtais dabasgāzes apjoms – kopā, tai skaitā*:   
5.1.    
5.1.1.

- Latvijas lietotāju vajadzībām

   
5.2.    
5.2.1.

- Latvijas lietotāju vajadzībām

   
5.3.    
5.3.1.

- Latvijas lietotāju vajadzībām

   
5.4.    
5.4.1.

- Latvijas lietotāju vajadzībām

   
5.5.    
5.5.1.

- Latvijas lietotāju vajadzībām

   
5.6.

citu īpašnieku**

   
5.6.1.

- Latvijas lietotāju vajadzībām

   
6.Aktīvās dabasgāzes apjoms uz perioda beigām – kopā, tai skaitā*:   
6.1.    
6.2.    
6.3.    
6.4.    
6.5.    
6.6.

citu īpašnieku**

   

*Norādīt dabasgāzes īpašniekus, kuriem piederošais dabasgāzes apjoms ir 5% un vairāk no kopējā dabasgāzes apjoma

**Norādīt informāciju kopā par visiem dabasgāzes īpašniekiem, kuriem piederošais dabasgāzes apjoms ir mazāks par 5% no kopējā dabasgāzes apjoma

Datums ____.____.____________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 /paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 
Tālrunis  
e-pasts  ";

1.23. papildināt noteikumus ar 19.1 pielikumu šādā redakcijā:

"19.1 pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Energoapgādes komersanta nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs 
Izsniegtās licences numurs 
Darbības veids – dabasgāzes sadale 

Atskaite par ______ .gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem un sadalītajiem dabasgāzes apjomiem

Nr.p.k.RādītājiMērvienībasPārskata gads
1.Kopējais sadales cauruļvadu garumskm 
1.1. līdz 0,05 barkm 
1.2. no 0,05 līdz 4 barkm 
1.3. no 4 līdz 6 barkm 
1.4. no 6 līdz 12 barkm 
1.5. no 12 līdz 16 barkm 
2.Gāzes regulēšanas iekārtasgab. 
2.1. gāzes regulēšanas punktigab. 
2.2. skapja gāzes regulēšana punktigab. 
2.3. mājas regulatorigab. 
2.4. stabilizatorigab. 
3.Pretkorozijas aizsardzības iekārtasgab. 
4.Dabasgāzes lietotājiskaits 
5.Jaunie pieslēgumi  
5.1. pieteikumiskaits 
5.2. izbūvētie objektiskaits 
5.3. vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijākalendārās dienas 
5.4. vidējās viena pieslēguma izmaksasEUR 
6.Sadales gāzesvadiem pievadītās dabasgāzes apjomstk.m3 
kWh 
6.1Lietotājiem nodotā dabasgāzetk.m3 
kWh 
6.2.Plānotie kopējie dabasgāzes zudumitk.m3 
kWh 
6.2.1. zudumi sadales sistēmātk.m3 
kWh 
6.2.2. pārējie zudumitk.m3 
kWh 
6.3.Faktiskie kopējie dabasgāzes zudumitk.m3 
kWh 
6.3.1. zudumi sadales sistēmātk.m3 
kWh 
6.3.2. pārējie zudumitk.m3 
kWh 
6.4.Dabasgāzes patēriņš tehnoloģiskām vajadzībāmtk.m3 
kWh 
7.Dabasgāzes piegādes plānoto pārtraukumu skaitsreizes 
8.Dabasgāzes piegādes plānoto pārtraukumu ilgums uz vienu lietotājumin. 
9.Dabasgāzes piegādes neplānoto pārtraukumu skaitsreizes 
10.Dabasgāzes piegādes neplānoto pārtraukumu ilgums uz vienu lietotājumin. 
11.Avārijas izsaukumu skaitsreizes 
12.Vidējais brigādes ierašanās laiks uz avārijas izsaukumumin. 

Datums ____.____.____________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 /paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 
Tālrunis  
e-pasts  ";

1.24. izteikt 20.pielikumu šādā redakcijā:

"20. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Energoapgādes komersanta nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs 
Izsniegtās licences numurs 
Darbības veids – dabasgāzes sadale 

Lietotājiem nodotās dabasgāzes apjomi ______.gada _____ ceturksnī (tūkst.m3 un MWh)

Nr.p.k.Lietotāja dabasgāzes patēriņa apjoms gadā

tūkst.m3

Mēnesis
   
No zema un vidēja spiediena sadales tīkliem (līdz 4 bar)No augsta spiediena sadales tīkliem (no 4 līdz 16 barNo zema un vidēja spiediena sadales tīkliem (līdz 4 bar)No augsta spiediena sadales tīkliem (no 4 līdz 16 barNo zema un vidēja spiediena sadales tīkliem (līdz 4 bar)No augsta spiediena sadales tīkliem (no 4 līdz 16 bar)
tūkst.m3MWhtūkst.m3MWhtūkst.m3MWhtūkst.m3MWhtūkst.m3MWhtūkst.m3MWh
1.līdz 0,5              
1.1.t.sk. mājsaimniecības lietotāji            
2.no 0,5 - 25             
2.1.t.sk. mājsaimniecības lietotāji            
3.no 25 - 126             
4.no 126 - 1260            
5.no 1260 - 12600             
6.no 12 600 - 20 000**            
6.1.             
6.2.             
7.no 20 000 - 100 000**            
7.1.             
7.2.             
7.3.             
7.4             
8.virs 100 000**            
8.1.             
8.2.             
9.AGUKS*            
 Kopā            

* AGUKS – auto gāzes uzpildes kompresoru stacija

**Norādīt dabasgāzes lietotājus

Datums ____.____.____________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 /paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 
Tālrunis  
e-pasts  ";

1.25. papildināt noteikumus ar 20.1pielikumu šādā redakcijā:

"20.1 pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Energoapgādes komersanta nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs 
Izsniegtās licences numurs 
Darbības veids – dabasgāzes sadale 

Atskaite par dabasgāzes sadales pakalpojuma kvalitāti______ .gadā

N.p.k.RādītājiMērvienībasPārskata gads
1.Saņemtās sūdzības un iesniegumi par dabasgāzes sadales sistēmas operatora sniegtajiem pakalpojumiem, t.sk.skaits 
1.1. mutvārduskaits 
1.2. rakstveidaskaits 
2.Sūdzības un iesniegumi par dabasgāzes sadales sistēmas operatora sniegtajiem pakalpojumiem, uz kuriem sniegtas atbildes,skaits 
2.1. rakstveidaskaits 
2.2. mutvārduskaits 
3Pamatotas sūdzības un iesniegumi par dabasgāzes sadales sistēmas operatora sniegtajiem pakalpojumiem, uz kuriem sniegtas atbildesskaits 
4.Nepamatotas sūdzības un iesniegumi par dabasgāzes sadales sistēmas operatora sniegtajiem pakalpojumiem, uz kuriem sniegtas atbildesskaits 
5.Sūdzības:  
5.1.uz kurām atbildēts 15 dienu laikāskaits 
5.2.uz kurām atbildēts 16-30 dienu laikāskaits 
5.3.uz kurām atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikāskaits 
6.Vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visām 5.punktā minētajām sūdzībāmdienas 
7.Lietotāju kopējais zvanu skaits un vidējais gaidīšanas laiks, t.sk.reizes 
min. 
7.1 informatīvais tālrunisreizes 
min. 
7.2. bojājumu pieteikšanas tālrunis, t.sk.reizes 
min. 
7.2.1. bojājumu pieteikšanas tālrunis ārkārtas situācijāsreizes 
min. 
8.Lietotāji, kas skaitītāja rādījumus nodod E-pakalpojumu portālāgab. 
9.Saņemtie sistēmas pieslēgumu pieteikumi:  
9.1.uz kuriem atbildēts 15 dienu laikāskaits 
9.2.uz kuriem atbildēts 16-30 dienu laikāskaits 
9.3.uz kuriem atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikāskaits 
10.Vidējais laiks no pieteikuma jauna dabasgāzes sistēmas pieslēguma ierīkošanai saņemšanas brīža līdz lietotāja elektroietaišu pieslēgšanai tīklam, pieslēgumiem, kur nav nepieciešami darbi elektrotīklādienas 
11.Dabasgāzes norēķinu uzskaites mēraparātu rādījumu nolasījumi gadā uz vienu lietotājuskaits 
12.Kopējais objektu skaits un vidējais laiks no dabasgāzes tirgotāja pieprasījuma pārtraukt dabasgāzes piegādi saņemšanas līdz dabasgāzes piegādes gazificētā objektā pārtraukšanaigab. 
dienas 
13.Kopējais objektu skaits un vidējais laiks dabasgāzes piegādes atjaunošanai pēc dabasgāzes tirgotāja pieprasījumagab. 
dienas 
14.Lietotāju vidējais brīdināšanas laiks pirms plānotiem dabasgāzes piegādes pārtraukumiem un kopējais brīdinājumu skaitsdienas 
reizes 
15.Dabasgāzes piegādes plānoto pārtraukumu skaits uz vienu lietotājureizes 
16.Dabasgāzes piegādes plānoto pārtraukumu ilgums uz vienu lietotāju min.min. 
17.Nepiegādātās dabasgāzes daudzums gadā plānoto pārtraukumu dēļkWh 
18.Dabasgāzes piegādes neplānoto pārtraukumu skaits un ilgumsreizes 
min. 
19.Dabasgāzes piegādes atjaunošanas laiks pēc neplānotiem pārtraukumiemmin. 
20.Nepiegādātās dabasgāzes daudzums gadā neplānoto pārtraukumu dēļkWh 

Datums ____.____.____________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 /paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 
Tālrunis  
e-pasts  ";

1.26. izteikt 21.pielikumu šādā redakcijā:

"21. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Energoapgādes komersanta nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs 
Reģistrācijas numurs 
Darbības veids – dabasgāzes tirdzniecība 

Komersanti, kuri dabasgāzi izmanto siltumenerģijas ražošanai un koģenerācijai, un to patērētais dabasgāzes apjoms ______.gada _____ceturksnī (tūkst.m3 un MWh)

Nr.p.k.LietotājsMēnesis
   
tūkst.m3MWhtūkst.m3MWhtūkst.m3MWh
 Centralizētās siltumapgādes komersanti (izņemot koģenerācijas stacijas)*      
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
 Koģenerācijas stacijas*      
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
 Kopā      

*Norādīt energoapgādes komersantus

Datums ____.____.____________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 /paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 
Tālrunis  
e-pasts  ";

1.27. papildināt noteikumus ar 21.1pielikumu šādā redakcijā:

"21..1 pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Energoapgādes komersanta nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs 
Reģistrācijas numurs 
Darbības veids – dabasgāzes tirdzniecība 

Dabasgāzes tirdzniecības apjomi Latvijas lietotājiem ______.gadā (tūkst.m3 un MWh)

Nr.p.k.Lietotāja dabasgāzes patēriņa apjoms gadā
tūkst.m3
Dabasgāzes tirdzniecības apjoms
tūkst.m3MWh
1.līdz 0,5    
1.1.t.sk. mājsaimniecības lietotāji  
2.no 0,5 - 25   
2.1.t.sk. mājsaimniecības lietotāji  
3.no 25 - 126   
4.no 126 - 1260  
5.no 1260 - 12600   
6.no 12 600 - 20 000 **  
6.1.   
6.2.   
7.no 20 000 - 100 000**  
7.1.   
7.2.   
7.3.   
7.4   
8.virs 100 000**  
8.1.   
8.2.   
9.AGUKS*  
 Kopā  

* AGUKS – auto gāzes uzpildes kompresoru stacija

**Norādīt dabasgāzes lietotājus

Datums ____.____.____________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 /paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 
Tālrunis  
e-pasts  ";

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 11.novembra lēmumā Nr.1/5 "Noteikumi .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/18Pieņemts: 22.09.2016.Stājas spēkā: 28.09.2016.Zaudē spēku: 01.01.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 187, 27.09.2016. OP numurs: 2016/187.15
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
284960
28.09.2016
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)