Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 621

Rīgā 2016. gada 20. septembrī (prot. Nr. 46 27. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 22. maija noteikumos Nr. 361 "Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem"

Izdoti saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 7. panta otrās daļas
1., 2., 3., 4. un 5. punktu, desmitās daļas 1. un 2. punktu,
26. panta otrās daļas 1. un 2. punktu un 27. panta piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 22. maija noteikumos Nr. 361 "Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 83. nr.; 2013, 164. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 7. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 5. punktu, desmitās daļas 1. un 2. punktu, 26. panta otrās daļas 1. un 2. punktu un 27. panta piekto daļu";

1.2. papildināt noteikumus ar 1.9. un 1.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.9. prasības personai, kura ir tiesīga veikt apsaimniekošanas sistēmu auditu;

1.10. apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtību.";

1.3. izteikt 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1. skaidrā naudā valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk - Ceļu satiksmes drošības direkcija) kasē. Ceļu satiksmes drošības direkcija triju darbdienu laikā iemaksā valsts budžetā skaidrā naudā iekasētās nodokļa summas, neieskaitot tās savā norēķinu kontā;";

1.4. aizstāt 10.1. apakšpunktā:

1.4.1. vārdus "realizētajiem transportlīdzekļiem" ar vārdiem "realizēto transportlīdzekļu skaitu";

1.4.2. vārdu "apstrādi" ar vārdu "pārstrādi";

1.5. papildināt noteikumus ar VII un VIII nodaļu šādā redakcijā:

"VII. Apsaimniekošanas sistēmu audits

44. Apsaimniekotājs, kura līgumpartneri nemaksā nodokli par transportlīdzekļiem, katru gadu sagatavo pārskatu par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanu (turpmāk - pārskats) un iesniedz to apsaimniekošanas sistēmu auditoram.

45. Apsaimniekotājs:

45.1. nodrošina apsaimniekošanas sistēmu auditoram pieeju apsaimniekotāja rīcībā esošajai dokumentācijai par sadarbību ar līgumpartneriem un komersantiem, kuri nodarbojas ar nolietotu transportlīdzekļu savākšanu, pieņemšanu, apstrādi, pārstrādi un reģenerāciju;

45.2. ļauj pārliecināties par apsaimniekošanas sistēmas darbību un sniedz citu nepieciešamo informāciju pēc apsaimniekošanas sistēmu auditora pieprasījuma.

46. Apsaimniekošanas sistēmu auditoram ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju no:

46.1. komersantiem, kuri nodarbojas ar nolietotu transportlīdzekļu savākšanu, pieņemšanu, apstrādi, pārstrādi un reģenerāciju, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem ar apsaimniekotāju, kurš iesniedzis pārskatu;

46.2. apsaimniekotāja līgumpartneriem - dabas resursu nodokļa maksātājiem.

47. Apsaimniekošanas sistēmu auditors mēneša laikā no pārskata saņemšanas dienas sagatavo ziņojumu par pārskata audita rezultātiem un iesniedz to apsaimniekotājam.

48. Lai pārliecinātos par auditētā pārskata pilnīgumu un pareizību, apsaimniekošanas sistēmu auditors šo noteikumu 47. punktā minētajā ziņojumā novērtē auditētā pārskata atbilstību normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli un atkritumu apsaimniekošanu un apsaimniekošanas plānam.

49. Apsaimniekošanas sistēmu auditors pārskatu pārbauda saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu. Pārskatu atzīst par atbilstošu, ja:

49.1. dati ir patiesi un tajos nav pretrunu;

49.2. nolietotu transportlīdzekļu uzskaite ir pilnīga;

49.3. dati par pārskata periodu ir apkopoti un atbilst apsaimniekošanas sistēmas dalībnieku faktiskajai saimnieciskajai darbībai;

49.4. atšķirība starp apsaimniekošanas sistēmu auditoram iesniegtajiem datiem (realizētu transportlīdzekļu apjoms, savāktu, pieņemtu, pārstrādātu un reģenerētu nolietotu transportlīdzekļu apjoms) un pārbaudes rezultātiem nepārsniedz 10 procentus no kopējā transportlīdzekļu un nolietotu transportlīdzekļu apjoma, kā arī nav pieļautas citas būtiskas neatbilstības. Pieļaujamā atšķirība (līdz 10 procentiem) neattiecas uz šajos noteikumos noteikto minimālo nolietotu transportlīdzekļu savākšanas apjomu un normatīvajos aktos par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanu noteikto minimālo pārstrādāto un reģenerēto nolietotu transportlīdzekļu apjomu.

50. Apsaimniekošanas sistēmu auditors ziņojumā norāda, vai pārskats satur pilnīgu, precīzu un patiesu informāciju par:

50.1. to transportlīdzekļu skaitu un kopējo masu, kuri pirmo reizi pastāvīgi reģistrēti Latvijas Republikā;

50.2. realizēto transportlīdzekļu, savākto, pieņemto un apstrādāto nolietotu transportlīdzekļu skaitu un kopējo masu;

50.3. nolietotu transportlīdzekļu savākšanu, pieņemšanu, apstrādi, pārstrādi vai reģenerāciju vai izvešanu pārstrādei vai reģenerācijai uz citām valstīm.

51. Apsaimniekošanas sistēmu auditors pārbauda apsaimniekošanas sistēmas darbību un pārskatā ietverto informāciju, kā arī izvērtē pārskatam pievienoto dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli un atkritumu apsaimniekošanu, par uzskaiti, nodokļa aprēķināšanu, atkritumu apsaimniekošanu un apsaimniekošanas sistēmas darbību.

52. Apsaimniekošanas sistēmu auditors nodrošina, ka atlase ir reprezentatīva un raksturo apsaimniekotāja atbildībā esošo nolietotu transportlīdzekļu apjomu un klasifikāciju pa materiāla veidiem un sastāvdaļām un ka pārbaudāmās izlases lielums ir vismaz 10 procenti no kopējā aprēķinātā dabas resursu nodokļa apmēra.

53. Apsaimniekošanas sistēmu auditors, pārbaudot pārskatu, veic:

53.1. stratēģisko analīzi - novērtē visas apsaimniekotāja veiktās darbības un to atbilstību normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli un atkritumu apsaimniekošanu, kā arī atbilstību apsaimniekošanas plānam;

53.2. procesa analīzi - novērtē apsaimniekotāja vai līgumpartneru iesniegto datu un informācijas ticamību. Ja nepieciešams, auditors iesniegto informāciju pārbauda atkritumu savākšanas, atpakaļ pieņemšanas, apstrādes, pārstrādes vai reģenerācijas vietā;

53.3. riska analīzi - nosaka riska apsaimniekošanas posmus, kā arī apsaimniekotāja darbības aspektus, kuru dēļ varētu kļūdaini noteikt kopējo nolietotu transportlīdzekļu apjomu.

VIII. Prasības personai, kura ir tiesīga veikt apsaimniekošanas sistēmu auditu

54. Apsaimniekotājs ir tiesīgs noteikt tādu apsaimniekošanas sistēmu auditoru, kas akreditēts nacionālajā akreditācijas institūcijā kā neatkarīga trešās puses inspicēšanas institūcija atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai cita Eiropas Savienības dalībvalstu, Turcijas vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu akreditēta inspicēšanas institūcija, kas atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

55. Šo noteikumu 54. punktā minētais auditors:

55.1. pārzina normatīvo aktu prasības, kas jāievēro apsaimniekotājam un apsaimniekošanas sistēmu auditoram;

55.2. ir kompetents sagatavot informāciju par:

55.2.1. nolietotu transportlīdzekļu apjomu;

55.2.2. nolietotu transportlīdzekļu savākšanu, pieņemšanu, apstrādi, pārstrādi vai reģenerāciju vai izvešanu pārstrādei vai reģenerācijai uz citām valstīm.";

1.6. izteikt 2. pielikuma 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Transportlīdzekļi, kurus plānots realizēt

 

Transportlīdzekļu apjoms

20__. gads

20__. gads

20__. gads

20__. gads1

gab.

 

 

 

 

 

       

Piezīme. 1 Aili aizpilda, ja apsaimniekošanas plāna darbība nesākas ar 1. janvāri.";

1.7. izteikt 2. pielikuma 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Nolietotu transportlīdzekļu apjoms

2.1. Nolietotu transportlīdzekļu apjoms, ko plānots pieņemt vai savākt un apstrādāt

Mērvienība

Nolietotu transportlīdzekļu apjoms, ko plānots pieņemt vai savākt Latvijas Republikas teritorijā

Nolietotu transportlīdzekļu apjoms, ko plānots apstrādāt Latvijas Republikas teritorijā

Nolietotu transportlīdzekļu apjoms, ko plānots apstrādāt citās Eiropas Savienības dalībvalstīs

Nolietotu transportlīdzekļu apjoms, ko plānots apstrādāt ārpus Eiropas Savienības

Nolietotu transportlīdzekļu apjoms, ko plānots apstrādāt kopā

20__

20__

20__

20__2

20__

20__

20__

20__2

20__

20__

20__

20__2

20__

20__

20__

20__2

20__

20__

20__

20__2

gab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% (gab.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tonnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Nolietotu transportlīdzekļu apjoms, ko plānots atkārtoti izmantot un pārstrādāt

Nolietotu transportlīdzekļu materiālu un sastāvdaļu veids

Nolietotu transportlīdzekļu materiālu un sastāvdaļu apjoms, ko plānots atkārtoti izmantot un pārstrādāt Latvijas Republikas teritorijā

Nolietotu transportlīdzekļu materiālu un sastāvdaļu apjoms, ko plānots atkārtoti izmantot un pārstrādāt citās Eiropas Savienības dalībvalstīs

Nolietotu transportlīdzekļu materiālu un sastāvdaļu apjoms, ko plānots atkārtoti izmantot un pārstrādāt ārpus Eiropas Savienības

Nolietotu transportlīdzekļu materiālu un sastāvdaļu apjoms, ko plānots atkārtoti izmantot un pārstrādāt kopā

tonnas

tonnas

tonnas

tonnas

% (pret savākto apjomu)

20__

20__

20__

20__2

20__

20__

20__

20__2

20__

20__

20__

20__2

20__

20__

20__

20__2

20__

20__

20__

20__2

Akumulatori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šķidrumi (izņemot degvielu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eļļas filtri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi materiāli (izņemot degvielu), kas rodas kaitīgo vielu iznīcināšanas procesā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalizatori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metāla detaļas (ieskaitot vrakus, kas sagatavoti sasmalcināšanai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krāsaino metālu detaļas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riepas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liela izmēra plastmasas detaļas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stikls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi materiāli, kas rodas demontāžas procesā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Nolietotu transportlīdzekļu apjoms, ko plānots atkārtoti izmantot un reģenerēt

Nolietotu transportlīdzekļu materiālu un sastāvdaļu veids

Nolietotu transportlīdzekļu materiālu un sastāvdaļu apjoms, ko plānots atkārtoti izmantot un reģenerēt Latvijas Republikas teritorijā

Nolietotu transportlīdzekļu materiālu un sastāvdaļu apjoms, ko plānots atkārtoti izmantot un reģenerēt citās Eiropas Savienības dalībvalstīs

Nolietotu transportlīdzekļu materiālu un sastāvdaļu apjoms, ko plānots atkārtoti izmantot un reģenerēt ārpus Eiropas Savienības

Nolietotu transportlīdzekļu materiālu un sastāvdaļu apjoms, ko plānots atkārtoti izmantot un reģenerēt kopā

tonnas

tonnas

tonnas

tonnas

% (pret savākto apjomu)

20__

20__

20__

20__2

20__

20__

20__

20__2

20__

20__

20__

20__2

20__

20__

20__

20__2

20__

20__

20__

20__2

Akumulatori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šķidrumi (izņemot degvielu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eļļas filtri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi materiāli (izņemot degvielu), kas rodas kaitīgo vielu iznīcināšanas procesā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalizatori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metāla detaļas (ieskaitot vrakus, kas sagatavoti sasmalcināšanai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krāsaino metālu detaļas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riepas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liela izmēra plastmasas detaļas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stikls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi materiāli, kas rodas demontāžas procesā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezīme. 2 Aili aizpilda, ja apsaimniekošanas plāna darbība nesākas ar 1. janvāri.";

1.8. izteikt 2. pielikuma 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Noslēgtie līgumi ar komersantiem, kuri atkārtoti izmanto, pārstrādā vai reģenerē nolietotus transportlīdzekļus vai izved tos no Latvijas Republikas teritorijas atkārtotai izmantošanai, pārstrādei vai reģenerācijai, un noslēgtie līgumi ar komersantiem, kuri atkārtoti izmanto, veic pārstrādi vai reģenerāciju ārpus Latvijas Republikas teritorijas

Nr.
p. k.

Līguma

Komersanta

Nolietotu transportlīdzekļu materiāli un sastāvdaļas5, ko komersants

 

noslēgšanas datums

darbības periods
(no-līdz)

nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese

nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas plāna4 akceptēšanas datums un realizācijas termiņš

saņemtā normatīvajos aktos vides jomā noteiktā attiecīgā atļauja, tās numurs, izsniedzējs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš

atkārtoti izmanto, pārstrādā vai reģenerē Latvijas Republikas teritorijā

izved no Latvijas Republikas teritorijas atkārtotai izmantošanai, pārstrādei vai reģenerācijai (norādot saņēmēju)

atkārtoti izmanto, pārstrādā vai reģenerē ārvalstīs (norādot valsti un reģenerācijas veicēju)

                 
                 
                 

Piezīmes.

4 Plāns akceptēts Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē atbilstoši normatīvajiem aktiem par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām.

5 Nolietotu transportlīdzekļu materiāli un sastāvdaļas atbilstoši normatīvajiem aktiem par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām:

1) akumulatori;

2) šķidrumi (izņemot degvielu);

3) eļļas filtri;

4) citi materiāli (izņemot degvielu), kas rodas kaitīgo vielu iznīcināšanas procesā;

5) katalizatori;

6) metāla detaļas (ieskaitot vrakus, kas sagatavoti sasmalcināšanai);

7) krāsaino metālu detaļas;

8) riepas;

9) liela izmēra plastmasas detaļas;

10) stikls;

11) citi materiāli, kas rodas demontāžas procesā.";

1.9. papildināt 2. pielikumu ar 8. punktu šādā redakcijā:

 

"8. Nodokļa maksātāju saraksts, kuri ar

noslēguši līgumu  
   

(apsaimniekotāja nosaukums)

   

par piedalīšanos nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmā6

Nr.

p. k.

Reģistrācijas numurs

Nosaukums

Adrese

       
       

Apliecinu, ka norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

 

(datums7)

 

 

Vadītājs vai paraksttiesīgā persona    

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts7)

Z. v.7

Informāciju sagatavoja    

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts7)

Piezīmes.

6 Nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu, šo punktu neaizpilda.

7 Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z. v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.10. izteikt 3. pielikuma 2. punkta tabulu šādā redakcijā:

"Transportlīdzekļu skaits
(gab.)

Transportlīdzekļu masa

(tonnas)

 

"

1.11. izteikt 3. pielikuma 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Informācija par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanu

4.1. Nolietotu transportlīdzekļu pieņemtais vai savāktais un apstrādātais apjoms

Mērvienība

Latvijas Republikas teritorijā pieņemtais vai savāktais nolietotu transportlīdzekļu apjoms

Latvijas Republikas teritorijā apstrādātais nolietotu transportlīdzekļu apjoms

Citā Eiropas Savienības dalībvalstī apstrādātais nolietotu transportlīdzekļu apjoms

Ārpus Eiropas Savienības apstrādātais nolietotu transportlīdzekļu apjoms

Kopā apstrādātais nolietotu transportlīdzekļu apjoms

gab.

 

 

 

 

 

% (gab.)

 

 

 

 

 

tonnas

 

 

 

 

 

% (t)

 

 

 

 

 

4.2. Nolietotu transportlīdzekļu atkārtoti izmantotais vai pārstrādātais apjoms

Nolietotu transportlīdzekļu materiālu un sastāvdaļu veids

Latvijas Republikas teritorijā atkārtoti izmantotais vai pārstrādātais nolietotu transportlīdzekļu apjoms

Citā Eiropas Savienības dalībvalstī atkārtoti izmantotais vai pārstrādātais nolietotu transportlīdzekļu apjoms

Ārpus Eiropas Savienības atkārtoti izmantotais vai pārstrādātais nolietotu transportlīdzekļu apjoms

Kopā atkārtoti izmantotais vai pārstrādātais nolietotu transportlīdzekļu apjoms

tonnas

tonnas

tonnas

tonnas

% (pret apstrādāto apjomu)

Akumulatori

 

 

 

 

 

Šķidrumi (izņemot degvielu)

 

 

 

 

 

Eļļas filtri

 

 

 

 

 

Citi materiāli (izņemot degvielu), kas rodas kaitīgo vielu iznīcināšanas procesā

 

 

 

 

 

Katalizatori

 

 

 

 

 

Metāla detaļas (ieskaitot vrakus, kas sagatavoti sasmalcināšanai)

 

 

 

 

 

Krāsaino metālu detaļas

 

 

 

 

 

Riepas

 

 

 

 

 

Liela izmēra plastmasas detaļas

 

 

 

 

 

Stikls

 

 

 

 

 

Citi materiāli, kas rodas demontāžas procesā

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

4.3. Nolietotu transportlīdzekļu atkārtoti izmantotais vai reģenerētais apjoms

Nolietotu transportlīdzekļu materiālu un sastāvdaļu veids

Latvijas Republikas teritorijā atkārtoti izmantotais vai reģenerētais nolietotu transportlīdzekļu apjoms

Citā Eiropas Savienības dalībvalstī atkārtoti izmantotais vai reģenerētais nolietotu transportlīdzekļu apjoms

Ārpus Eiropas Savienības atkārtoti izmantotais vai reģenerētais nolietotu transportlīdzekļu apjoms

Kopā atkārtoti izmantotais vai reģenerētais nolietotu transportlīdzekļu apjoms

tonnas

tonnas

tonnas

tonnas

% (pret apstrādāto apjomu)

Akumulatori

 

 

 

 

 

Šķidrumi (izņemot degvielu)

 

 

 

 

 

Eļļas filtri

 

 

 

 

 

Citi materiāli (izņemot degvielu), kas rodas kaitīgo vielu iznīcināšanas procesā

 

 

 

 

 

Katalizatori

 

 

 

 

 

Metāla detaļas (ieskaitot vrakus, kas sagatavoti sasmalcināšanai)

 

 

 

 

 

Krāsaino metālu detaļas

 

 

 

 

 

Riepas

 

 

 

 

 

Liela izmēra plastmasas detaļas

 

 

 

 

 

Stikls

 

 

 

 

 

Citi materiāli, kas rodas demontāžas procesā

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

"

1.12. izteikt 3. pielikuma 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Noslēgtie līgumi ar komersantiem, kuri atkārtoti izmanto, pārstrādā vai reģenerē nolietotus transportlīdzekļus vai izved tos no Latvijas Republikas teritorijas atkārtotai izmantošanai, pārstrādei vai reģenerācijai, un noslēgtie līgumi ar komersantiem, kuri atkārtoti izmanto, veic pārstrādi vai reģenerāciju ārpus Latvijas Republikas teritorijas

Nr.
p. k.

Līguma

Komersanta

Nolietotu transportlīdzekļu materiāli un sastāvdaļas3, ko komersants

 

noslēgšanas datums

darbības periods
(no-līdz)

nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese

nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas plāna2 akceptēšanas datums un realizācijas termiņš

saņemtā normatīvajos aktos vides jomā noteiktā attiecīgā atļauja, tās numurs, izsniedzējs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš

atkārtoti izmanto, pārstrādā vai reģenerē Latvijas Republikas teritorijā

izved no Latvijas Republikas teritorijas atkārtotai izmantošanai, pārstrādei vai reģenerācijai (norādot saņēmēju)

atkārtoti izmanto, pārstrādā vai reģenerē ārvalstīs (norādot valsti un reģenerācijas veicēju)

                 
                 
                 

Piezīmes.

2 Plāns akceptēts Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē atbilstoši normatīvajiem aktiem par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām.

3 Nolietotu transportlīdzekļu materiāli un sastāvdaļas atbilstoši normatīvajiem aktiem par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām:

1) akumulatori;

2) šķidrumi (izņemot degvielu);

3) eļļas filtri;

4) citi materiāli (izņemot degvielu), kas rodas kaitīgo vielu iznīcināšanas procesā;

5) katalizatori;

6) metāla detaļas (ieskaitot vrakus, kas sagatavoti sasmalcināšanai);

7) krāsaino metālu detaļas;

8) riepas;

9) liela izmēra plastmasas detaļas;

10) stikls;

11) citi materiāli, kas rodas demontāžas procesā.";

1.13. izteikt 3. pielikuma 7. punkta tabulu un piezīmes šādā redakcijā:

"Nr.

p. k.

Nolietotu transportlīdzekļu materiālu un sastāvdaļu kravas pārvadājuma pavadzīmes veids4

Kravas pavadzīmes numurs5

Kravas pavadzīmes izdošanas datums6

Nolietotu transportlīdzekļu materiālu un sastāvdaļu7 veidi un apjomi

Nosūtītājs

Saņēmējs

             
             
             

Piezīmes.

4 Norāda vienu no šādiem atkritumu kravas pārvadājuma pavadzīmes veidiem:

1) paziņojuma dokuments par atkritumu pārrobežu pārvietošanu/sūtījumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem I A pielikumam;

2) paziņojuma dokuments par atkritumu pārrobežu pārvietošanu/sūtījumiem atbilstoši Bāzeles konvencijai par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu;

3) atkritumu sūtījumiem pievienojamā informācija atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem VII pielikumam.

5 Norāda attiecīgā paziņojuma dokumenta numuru. Informācijā, ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem VII pielikumam pievieno atkritumu sūtījumiem, kravas pavadzīmes numuru nenorāda.

6 Norāda attiecīgā paziņojuma dokumenta izdošanas datumu. Informācijā, ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem VII pielikumam pievieno atkritumu sūtījumiem, norāda faktisko sūtījuma datumu un datumu, kad sūtījuma saņēmējs ir saņēmis atkritumus.

7 Nolietotu transportlīdzekļu materiāli un sastāvdaļas atbilstoši normatīvajiem aktiem par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām:

1) akumulatori;

2) šķidrumi (izņemot degvielu);

3) eļļas filtri;

4) citi materiāli (izņemot degvielu), kas rodas kaitīgo vielu iznīcināšanas procesā;

5) katalizatori;

6) metāla detaļas (ieskaitot vrakus, kas sagatavoti sasmalcināšanai);

7) krāsaino metālu detaļas;

8) riepas;

9) liela izmēra plastmasas detaļas;

10) stikls;

11) citi materiāli, kas rodas demontāžas procesā.";

1.14. izteikt 3. pielikuma 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Komersantu apliecinājumi par savākto, pieņemto un pārstrādāto vai reģenerēto nolietotu transportlīdzekļu apjomu attiecīgajā laikposmā

Nr.

p. k.

Komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese

Apliecinājumā norādītais savākto un pieņemto nolietotu transportlīdzekļu apjoms

Apliecinājumā norādītais apstrādāto, pārstrādāto vai reģenerēto nolietotu transportlīdzekļu vai to materiālu un sastāvdaļu8 apjoms

Laikposms, par kuru izsniegts apliecinājums

Apliecinājuma izsniegšanas datums

           
           
           
           
           

Apliecinu, ka norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

 

(datums9)

 

 

Vadītājs vai paraksttiesīgā persona    

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts9)

Z. v.9

Informāciju sagatavoja    

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts9)

Piezīmes.

8 Nolietotu transportlīdzekļu materiāli un sastāvdaļas atbilstoši normatīvajiem aktiem par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām:

1) akumulatori;

2) šķidrumi (izņemot degvielu);

3) eļļas filtri;

4) citi materiāli (izņemot degvielu), kas rodas kaitīgo vielu iznīcināšanas procesā;

5) katalizatori;

6) metāla detaļas (ieskaitot vrakus, kas sagatavoti sasmalcināšanai);

7) krāsaino metālu detaļas;

8) riepas;

9) liela izmēra plastmasas detaļas;

10) stikls;

11) citi materiāli, kas rodas demontāžas procesā.

9 Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z. v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.15. papildināt noteikumus ar 6. pielikumu šādā redakcijā:

"6. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 22. maija
noteikumiem Nr. 361

Pārskata pārbaudes jautājumi

1. Vai ir norādīts viss līgumpartneru pirmo reizi Latvijas Republikas teritorijā pastāvīgi reģistrēto un realizēto transportlīdzekļu skaits.

2. Vai ir pamatojošie dokumenti, kas apliecina transportlīdzekļu pirmreizēju pastāvīgu reģistrāciju Latvijas Republikā.

3. Vai apsaimniekotāja pārskatā minētie dati par transportlīdzekļu skaitu atbilst apsaimniekotāja līgumpartneru grāmatvedības reģistros norādītajiem datiem.

4. Vai apsaimniekotājam un komersantiem, kuri veic nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanu un kuriem ir līgums ar apsaimniekotāju, ir nepieciešamās vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktās atļaujas.

5. Vai ir dokumenti, kas apliecina nolietotu transportlīdzekļu apstrādi, pārstrādi vai reģenerāciju vai to nodošanu tālākai apstrādei, pārstrādei vai reģenerācijai.

6. Vai apsaimniekotāja savākto, pieņemto, pārstrādāto un reģenerēto nolietotu transportlīdzekļu procentuālais apjoms atbilst normatīvajos aktos noteiktajam savācamajam, pārstrādājamam un reģenerējamam apjomam attiecīgajā laikposmā.

7. Vai apsaimniekotājs pilnā apmērā piemēro apsaimniekošanas plānā un līgumā ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju paredzēto apsaimniekošanas sistēmu.

8. Vai apsaimniekotājs ir nodrošinājis apsaimniekošanas sistēmas plāna izpildi.

9. Vai apsaimniekotāja dati par līgumpartneru realizētiem un nolietotiem transportlīdzekļiem nepārklājas ar cita apsaimniekotāja datiem.

10. Vai apstrādes uzņēmumā ir dokumentācija par pieņemtiem nolietotiem transportlīdzekļiem un izsniegto nolietotu transportlīdzekļu likvidācijas sertifikātu uzskaites veidlapa un vai tā ir atbilstoši aizpildīta.

11. Vai nolietotu transportlīdzekļu likvidācijas sertifikātu uzskaites veidlapā norādītie dati sakrīt ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas datiem.

12. Vai apstrādes operatoram ir transportlīdzekļu demontāžā radušos bīstamo atkritumu uzskaites žurnāls."

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012. gada 22. maija noteikumus Nr. 354 "Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 81. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 22. maija noteikumos Nr. 361 "Dabas resursu nodokļa piemērošanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 621Pieņemts: 20.09.2016.Stājas spēkā: 23.09.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 184, 22.09.2016. OP numurs: 2016/184.13
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
284909
23.09.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)