Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 587

Rīgā 2016. gada 30. augustā (prot. Nr. 43 15. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2. pasākumu "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Kohēzijas fonda projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienošanās par projekta īstenošanu vienpusējā uzteikuma nosacījumus;

1.7. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību.

2. Pasākuma mērķis ir novērst infrastruktūras pārrāvumus pilsētās un radīt alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam, atdalot no vietējās nozīmes sabiedriskā transporta plūsmām.

3. Pasākuma īstenošanas teritorija ir nacionālās nozīmes attīstības centri, izņemot Rīgu.

4. Pasākuma ietvaros finansējuma saņēmējs ir nacionālas nozīmes attīstības centra – Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras un Ventspils – pašvaldība vai tās izveidota iestāde.

5. Pasākuma mērķa grupa ir satiksmes dalībnieki.

6. Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

6.1. iznākuma rādītājs – līdz 2023. gada 31. decembrim izbūvēto, pārbūvēto vai modernizēto alternatīvo kravas ceļu, ielu un pārvadu kopējais garums sasaistei ar TEN-T tīklu – 12,86 km;

6.2. rezultāta rādītājs – līdz 2023. gada 31. decembrim vismaz trīs pilsētās izveidoti alternatīvi maršruti TEN-T tīkla tranzīta un kravu transportam;

6.3. finanšu rādītājs – līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 6 554 146 euro apmērā.

(Grozīts ar MK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 305; MK 07.04.2020. noteikumiem Nr. 193; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 534)

7. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā:

7.1. pirmā projektu iesniegumu atlases kārta "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" (turpmāk – pirmā atlases kārta);

7.2. otrā projektu iesniegumu atlases kārta "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā – papildu projekti" (turpmāk – otrā atlases kārta).

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 534 redakcijā)

8. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Satiksmes ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

9. Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums nav mazāks kā 58 537 570 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 49 756 932 euro un nacionālais finansējums (pašvaldību finansējums un valsts budžeta dotācija pašvaldībām) nav mazāks kā 8 780 638 euro:

9.1. pirmajā atlases kārtā pieejamais kopējais attiecināmais finansējums nav mazāks kā 52 843 452 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 44 916 932 euro un nacionālais finansējums (pašvaldību finansējums un valsts budžeta dotācija pašvaldībām) nav mazāks kā 7 926 520 euro;

9.2. otrajā atlases kārtā pieejamais kopējais attiecināmais finansējums nav mazāks kā 5 694 118 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 4 840 000 euro un nacionālais finansējums (pašvaldību finansējums un valsts budžeta dotācija pašvaldībām) nav mazāks kā 854 118 euro.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 534 redakcijā)

10. Maksimālais pieejamais attiecināmais Kohēzijas fonda finansējuma apmērs ir līdz 85 % no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma.

11. Nacionālā finansējuma nodrošinājuma ietvaros finansējuma saņēmējs var pretendēt uz valsts budžeta dotāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai.

12. Pieejamais kopējais attiecināmais finansējums līdz 2018. gada 31. decembrim, lai slēgtu vienošanās, nav mazāks kā 49 574 202 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 42 138 070 euro un nacionālais finansējums (pašvaldību finansējums un valsts budžeta dotācija pašvaldībām) nav mazāks kā 7 436 132 euro.

(MK 06.06.2017. noteikumu Nr. 305 redakcijā)

13. Finansējuma saņēmējiem pasākuma pirmajā atlases kārtā līdz 2018. gada 31. decembrim pieejamais maksimālais Kohēzijas fonda finansējums ir:

13.1. Daugavpilij – 7 648 420 euro;

13.2. Jelgavai – 12 004 303 euro;

13.3. Jūrmalai –2 711 205 euro;

13.4. Jēkabpilij – 5 031 495 euro;

13.5. Liepājai – 4 432 093 euro;

13.6. Rēzeknei –2 392 240 euro;

13.7. Valmierai –2 870 688 euro;

13.8. Ventspilij –5 047 626 euro.

(Grozīts ar MK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 305; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 534)

13.1 Finansējuma saņēmējiem pasākuma otrajā atlases kārtā pieejamais maksimālais Kohēzijas fonda finansējums ir:

13.1 1. Liepājai – 2 040 000 euro;

13.1 2. Valmierai – 2 800 000 euro.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 534 redakcijā)

14. Projekta iesniedzējs projekta īstenošanā var piesaistīt papildu publiskos līdzekļus (piemēram, pašvaldības finansējumu vai pašvaldības aizņēmumu Valsts kasē) attiecināmo izmaksu segšanai, tai skaitā snieguma rezerves priekšfinansēšanai.

15. No 2019. gada 1. janvāra atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma par izpildi un snieguma rezerves piešķiršanu var ierosināt sadarbības iestādei palielināt projektiem pieejamo Kohēzijas fonda finansējumu līdz šo noteikumu 9. punktā minētajam apmēram, bet nepārsniedzot šo noteikumu 10. punktā minēto maksimālo Kohēzijas fonda finansējuma apmēru:

15.1. projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansēšanai priekšfinansētās snieguma rezerves apmērā, ja projektam pieejamais Kohēzijas fonda finansējums nesasniedz noteikto maksimālo attiecināmo Kohēzijas fonda finansējuma apmēru – 85 % no projekta attiecināmajām izmaksām;

15.2. projekta attiecināmo izmaksu līdzfinansēšanai papildus priekšfinansētajai snieguma rezervei, ja projektam pieejamais Kohēzijas fonda finansējums nesasniedz noteikto maksimālo attiecināmo Kohēzijas fonda finansējuma apmēru – 85 % no projekta attiecināmajām izmaksām;

15.3. papildu darbību (aktivitāšu) īstenošanai projektā, radot papildu rezultatīvos rādītājus;

15.4. jaunai projektu iesniegumu atlasei pasākuma ietvaros.

16. Ja projekta īstenošanas gaitā, tai skaitā pēc projekta vajadzībām veiktajiem iepirkumiem, ir izveidojies finanšu ietaupījums, papildus šo noteikumu 15. punktā minētajam sadarbības iestāde, saskaņojot to ar atbildīgo iestādi, var lemt par līdzekļu papildu piešķiršanu vai pārdali šādā prioritārā secībā:

16.1. Kohēzijas fonda finansējuma apmēra palielināšanai, lai līdzfinansētu attiecināmās izmaksas projektā, kurā radies ietaupījums, ja projektam pieejamais Kohēzijas fonda finansējums pēc šo noteikumu 15. punktā minētā palielinājuma joprojām nesasniedz noteikto maksimālo attiecināmo Kohēzijas fonda finansējuma apmēru – 85 % no projekta attiecināmajām izmaksām;

16.2. papildu darbību (aktivitāšu) īstenošanai projektā, kurā radies ietaupījums, radot papildu rezultatīvos rādītājus;

16.3. Kohēzijas fonda finansējuma apmēra palielināšanai, lai pasākuma ietvaros līdzfinansētu citu projektu attiecināmās izmaksas, ja projektam pieejamais Kohēzijas fonda finansējums pēc šo noteikumu 15. punktā un 16.1. apakšpunktā minētā palielinājuma joprojām nesasniedz noteikto maksimālo attiecināmo Kohēzijas fonda finansējuma apmēru – 85 % no projekta attiecināmajām izmaksām;

16.4. jaunai projektu iesniegumu atlasei pasākuma ietvaros.

17. Ja pasākuma ietvaros papildus šo noteikumu 15. un 16. punktā minētajam ir pieejams Kohēzijas fonda finansējums, sadarbības iestāde, saskaņojot to ar atbildīgo iestādi, var lemt par līdzekļu papildu piešķiršanu:

17.1. projekta Kohēzijas fonda finansējuma apmēra palielināšanai, lai līdzfinansētu projekta attiecināmās izmaksas, ja projektam pieejamais Kohēzijas fonda finansējums pēc šo noteikumu 15. punktā un, ja attiecināms, 16. punktā minētā palielinājuma joprojām nesasniedz noteikto maksimālo attiecināmo Kohēzijas fonda finansējuma apmēru – 85 % no projekta attiecināmajām izmaksām;

17.2. jaunai projektu iesniegumu atlasei pasākuma ietvaros.

18. Projekta iesniedzējs nodrošina, ka projekts tiek pabeigts neatkarīgi no tā, vai projektam tiek palielināts Kohēzijas fonda finansējums papildus šo noteikumu 12. un 13. punktā minētajam.

19. Projekta iesniedzējs pasākuma pirmās un otrās atlases kārtas ietvaros iesniedz vienu projekta iesniegumu. Vienā projektā nevar iekļaut vairākas ielas, izņemot gadījumu, ja tiek veidots vienots noslēgts maršruts sasaistē ar TEN-T tīklu.

(Grozīts ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 534)

II. Prasības projekta iesniedzējam

20. Projekta iesniedzējs ir šo noteikumu 4. punktā minētā pašvaldība vai tās izveidota iestāde.

21. Projekta iesniedzējs, kas pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas ir arī finansējuma saņēmējs, saskaņā ar projekta iesnieguma atlases nolikuma prasībām sagatavo projekta iesniegumu un iesniedz to sadarbības iestādē, pievienojot izmaksu un ieguvumu analīzi. Projekta iesniegumu sadarbības iestādē iesniedz elektroniski, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020. gadam.

(Grozīts ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 534)

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

22. Pasākuma atbalstāmās darbības ir jaunu maģistrālo ielu un esošo maršrutu attīstība, kas nodrošina atsevišķu pilsētu daļu efektīvu savstarpējo sasaisti un sasaisti ar TEN-T tīklu (alternatīvu kravas ceļu izbūve, pārbūve vai modernizācija).

23. Pasākuma tiešās attiecināmās izmaksas ir šādas:

23.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, kas radušās uz darba līguma vai uzņēmuma (pakalpojuma) līguma pamata, tai skaitā normatīvajos aktos par darba atlīdzību un nodokļu politikas jomā noteiktās piemaksas un nodokļi, ņemot vērā, ka:

23.1.1. tās nepārsniedz 56 580 euro gadā, ja projekta tiešās attiecināmās izmaksas ir pieci miljoni euro vai lielākas;

23.1.2. tās nepārsniedz 24 426 euro gadā, pieskaitot 0,64 procentus no tiešajām attiecināmajām izmaksām, bet neieskaitot tiešās personāla izmaksas, ja tiešās attiecināmās izmaksas ir mazākas par pieciem miljoniem euro;

23.1.3. attiecināma ir ne mazāka kā 30 % noslodze, personāla iesaisti projektā nodrošinot saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu (attiecināms, ja izmaksas radušās uz darba līguma pamata);

23.2. projekta iesniegumu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, tajā skaitā izmaksu un ieguvumu analīzes un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes izmaksas;

23.3. izmaksas vides aizsardzības obligāto prasību nodrošināšanai, tostarp ietekmes uz vidi novērtējuma izmaksas, ciktāl to paredz normatīvo aktu prasības;

23.4. zemes iegādes izmaksas ne vairāk kā 10 % apmērā no attiecināmo izmaksu kopsummas, ja zemes iegāde ir tieši nepieciešama projektā paredzētās būvniecības īstenošanai;

23.5. būvlaukuma ierīkošanas un novākšanas izmaksas;

23.6. tiltu, satiksmes pārvadu, tuneļu (turpmāk – transporta būves) un ielu būvniecības izmaksas;

23.7. apbraucamo ielu būvniecības, nojaukšanas un uzturēšanas izmaksas transporta būvju un ielu būvniecības laikā ne vairāk kā 10 % apmērā no būvdarbu attiecināmo izmaksu kopsummas;

23.8. satiksmes mezglu izveides un likvidācijas izmaksas, lai nodrošinātu drošus pievienojumus pamatielai un maģistrālo ielu savienošanu ar esošo ielu tīklu vai sistēmu;

23.9. ar velosipēdistu un gājēju ceļu izbūvi saistītās izmaksas ne vairāk kā 10 % apmērā no būvdarbu attiecināmo izmaksu kopsummas ar nosacījumu, ka minētajām darbībām nav nepieciešama zemes iegāde un tās nedalāmi saistītas ar projekta īstenošanu;

23.10. ceļu drošības audita izmaksas;

23.11. būvprojekta izstrādes un ar to saistīto būvekspertīžu izmaksas;

23.12. labiekārtošanas izmaksas, tajā skaitā autobusu pieturvietu, apgaismojuma līniju, lietusūdens savākšanas un attīrīšanas iekārtu izbūve, apzaļumošana, apstādījumu izveidošana atbilstoši būvprojekta risinājumam;

23.13. satiksmes drošības aprīkojuma uzstādīšanas un atjaunošanas izmaksas;

23.14. inteliģentās transporta sistēmas izveides izmaksas;

23.15. transporta būvju un ielu tīklam piegulošo inženiertīklu būvniecības izmaksas ne vairāk kā 10 % apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Izmaksas ir attiecināmas tikai tad, ja tiek nodrošināts sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinums, kurā konstatēts, ka projekta ietvaros, veicot plānotos ieguldījumus noteiktās teritorijās, nav iespējams izvairīties no minētās infrastruktūras bojāšanas vai pārbūves, vienlaikus nodrošinot, ka investīcijas nerada priekšrocības šo inženiertīklu īpašniekam;

23.16. būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas un attiecīgo būvspeciālistu normatīvajos aktos noteiktās obligātās apdrošināšanas izmaksas;

23.17. informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

23.18. neparedzētie izdevumi ar projekta īstenošanu saistīto attiecināmo izmaksu segšanai ne vairāk kā 5 % apmērā no kopējo tiešo attiecināmo izmaksu summas;

23.19. vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas izmaksas atbilstoši būvprojekta risinājumam.

24. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas šo noteikumu 23. punktā minētajām izmaksu pozīcijām ir attiecināmas, ja tās nav atgūstamas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

25. Projekta netiešās attiecināmās izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju 15 % apmērā no šo noteikumu 23.1. apakšpunktā minētajām izmaksām, un tām piemēro vienotās likmes metodi, neiesniedzot sadarbības iestādē izmaksas pamatojošos dokumentus par netiešo izmaksu izlietojumu.

26. Šo noteikumu 23.10., 23.11. un 23.16. apakšpunktā minētās izmaksas kopā nepārsniedz 10 % no projekta būvdarbu līguma summas.

27. Šo noteikumu 23.2. un 23.16. apakšpunktā minētās izmaksas kopā nepārsniedz 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

28. Īstenojot pasākumu, ir atbalstāma vides prasību integrācija preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums).

29. Īstenojot pasākumu, ir atbalstāmas personu ar invaliditāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju ekspertu konsultācijas, tās paredzot projektēšanas vai būvniecības līguma izmaksu ietvaros.

30. Pasākuma pirmās atlases kārtas atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmās izmaksas finansēšanai no Kohēzijas fonda, ja tās atbilst šo noteikumu 23. punktā ietvertajām izmaksu pozīcijām, šo noteikumu 23.4., 23.7., 23.9., 23.15. un 23.18. apakšpunktā un 25., 26. un 27. punktā noteiktajiem ierobežojumiem un ir radušās ne agrāk kā 2016. gada 1. janvārī, izņemot šo noteikumu 23.5., 23.6., 23.7., 23.8., 23.9., 23.12., 23.13., 23.14., 23.15., 23.16. un 23.19. apakšpunktā minētās izmaksas, kas ir attiecināmas no dienas, kad projekta iesniedzējs ir iesniedzis pasākuma pirmās atlases kārtas projekta iesniegumu sadarbības iestādē.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 534 redakcijā)

30.1 Pasākuma otrās atlases kārtas atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmās izmaksas finansēšanai no Kohēzijas fonda, ja tās atbilst šo noteikumu 23. punktā ietvertajām izmaksu pozīcijām, šo noteikumu 23.4., 23.7., 23.9., 23.15. un 23.18. apakšpunktā un 25., 26. un 27. punktā noteiktajiem ierobežojumiem un ir radušās ne agrāk kā dienā, kad ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par grozījumiem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība", kas paredz finansējuma pārdali pasākuma otrās atlases kārtas projektu īstenošanai.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 534 redakcijā)

31. Pasākuma neattiecināmās izmaksas, kuras finansējuma saņēmējs sedz no saviem vai papildu piesaistītajiem publiskajiem līdzekļiem, ir:

31.1. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 23.4., 23.7., 23.9., 23.15. un 23.18. apakšpunktā, 25., 26. un 27. punktā minētos izmaksu ierobežojumus;

31.2. izmaksas, kas nav noteiktas šo noteikumu 23. punktā un nav tieši saistītas ar 22. punktā minētajām atbalstāmajām darbībām, bet ir nepieciešamas sekmīgai projekta īstenošanai atbilstoši būvprojektā paredzētajam.

IV. Projekta īstenošanas nosacījumi

32. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

32.1. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

32.2. sedz projekta sadārdzinājumu no saviem līdzekļiem, ja projekta izmaksas pieaug;

32.3. nodrošina, ka projektā plānotie darbi netiek finansēti vai līdzfinansēti, kā arī nav plānots tos finansēt vai līdzfinansēt no citiem valsts un ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem;

32.4. uzkrāj datus par projekta ietekmi uz šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minēto rādītāju un nodrošina vienotu metodoloģiju rādītāju uzskaitei pirms un pēc projekta īstenošanas;

32.5. sniedz informāciju par projekta ietekmi uz transporta plūsmas aizkavējuma samazinājumu (minūtes) ielās, kuras paredzēts atslogot, izbūvējot alternatīvos maršrutus, pirms un pēc ieguldījumu veikšanas;

32.6. sniedz informāciju par projekta ietekmi uz vidējo satiksmes intensitātes samazinājumu kravas transportam (automašīnu skaits/diennaktī) uz ielām, kuras tiek atslogotas, izbūvējot alternatīvos maršrutus, pirms un pēc ieguldījumu veikšanas;

32.7. sniedz informāciju par objektu skaitu, kuros Kohēzijas fonda ieguldījumu rezultātā ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība (ja attiecināms);

32.8. sniedz informāciju par slodzi uz vidi mazinošiem pasākumiem un pasākumiem klimata pārmaiņu adaptācijas jomā (ja attiecināms);

32.9. nodrošina sasniegto rezultātu ilgtspēju piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas;

32.10. nodrošina projekta īstenošanas rezultātā radīto vērtību uzturēšanu, laikus plānojot uzturēšanas un periodiskus nodilušo konstrukciju atjaunošanas darbus un finansējuma piešķiršanu šiem darbiem turpmākos 20 gadus pēc projekta īstenošanas;

32.11. nodrošina, ka projekta īstenošanai nepieciešamie nekustamie īpašumi ir finansējuma saņēmēja īpašumā vai arī būvniecības iecere ir saskaņota ar šo nekustamo īpašumu īpašniekiem atbilstoši normatīvajiem aktiem būvniecības jomā.

33. Sadarbības iestāde, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu atbilstoši normatīvajam aktam par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumus, nepārsniedzot 90 % no projektam piešķirtā Kohēzijas fonda finansējuma un valsts budžeta dotācijas pašvaldībām (ja projektā tāda paredzēta) kopsummas. Avansa maksājumu ir iespējams saņemt vairākos maksājumos.

34. Projekta īstenošanas vieta ir nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības (izņemot Rīgu).

35. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu šādos gadījumos:

35.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma iznākuma un uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

35.2. citos gadījumos, ko paredz vienošanās par projekta īstenošanu.

36. Pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

V. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 534 redakcijā)

37. Šo noteikumu 15., 16., 17. un 18. punkts attiecas uz pasākuma pirmo atlases kārtu.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 534 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 587Pieņemts: 30.08.2016.Stājas spēkā: 21.09.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 182, 20.09.2016. OP numurs: 2016/182.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
284839
{"selected":{"value":"13.08.2021","content":"<font class='s-1'>13.08.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.08.2021","iso_value":"2021\/08\/13","content":"<font class='s-1'>13.08.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.04.2020","iso_value":"2020\/04\/10","content":"<font class='s-1'>10.04.2020.-12.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.10.2017","iso_value":"2017\/10\/25","content":"<font class='s-1'>25.10.2017.-09.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.06.2017","iso_value":"2017\/06\/09","content":"<font class='s-1'>09.06.2017.-24.10.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.09.2016","iso_value":"2016\/09\/21","content":"<font class='s-1'>21.09.2016.-08.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.08.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)