Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 503

Rīgā 2016. gada 2. augustā (prot. Nr. 38 15. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumos Nr. 461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar
Darba likuma 40. panta septīto daļu un
Standartizācijas likuma 13. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumos Nr. 461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 84., 148., 200. nr.; 2011, 118. nr.; 2012, 4., 125. nr.; 2013, 37., 174. nr.; 2014, 16., 48., 197. nr.; 2015, 21., 152., 254. nr.) šādus grozījumus:

1.  1. pielikumā "Profesiju klasifikators":

1.1. papildināt pielikumu ar 15.64. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.64. Saeimas Administrācijas IZPILDDIREKTORS - profesijas kods "1112  64".";

1.2. papildināt 95. punktu aiz vārdiem "nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu" ar vārdiem "plānot, vadīt, organizēt un koordinēt muzeja vai bibliotēkas darbu, nodrošinot muzeja vai bibliotēkas misijas, mērķu un uzdevumu izpildi; plānot, vadīt un koordinēt bibliotēkas struktūrvienības darbību";

1.3. izteikt 96.32. apakšpunktu šādā redakcijā:

"96.32. Bibliotēkas struktūrvienības VADĪTĀJS - profesijas kods "1349  32";";

1.4. papildināt pielikumu ar 96.33. un 96.34. apakšpunktu šādā redakcijā:

"96.33. Muzeja VADĪTĀJS/ DIREKTORS - profesijas kods "1349  33";

96.34. Bibliotēkas VADĪTĀJS/ DIREKTORS - profesijas kods "1349  34".";

1.5. papildināt pielikumu ar 172.52. apakšpunktu šādā redakcijā:

"172.52. Gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanas mehānikas INŽENIERIS - profesijas kods "2144  52".";

1.6. papildināt 180. punktu aiz vārdiem "gatavot zinātniskus rakstus un pārskatus" ar vārdiem "reģistrēt un arhivēt ienākošo un izejošo aeronavigācijas informāciju; sagatavot aeronavigācijas informāciju publicēšanai Latvijas Aeronavigācijas informācijas publikācijā (AIP) un sagatavot eAIP (Master disk elektroniskā veidā); veikt dokumentu pavadlapu aprites vadību un slēgšanu";

1.7. papildināt pielikumu ar 181.55. apakšpunktu šādā redakcijā:

"181.55. Aeronavigācijas informācijas publikāciju SPECIĀLISTS - profesijas kods "2149  56".";

1.8. papildināt pielikumu ar 190.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"190.10. Gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanas avionikas INŽENIERIS - profesijas kods "2152  10".";

1.9. papildināt pielikumu ar 343.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"343.7. Gaisa kuģu tehniskās apkopes personāla mācību INSTRUKTORS - profesijas kods "2424  07".";

1.10. papildināt 493. punktu aiz vārdiem "kas saistīti ar pētniecības darbu inženiermehānikas nozarē" ar vārdiem "ar gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanu, datu apstrādi un uzskaiti";

1.11. papildināt pielikumu ar 495.71. apakšpunktu šādā redakcijā:

"495.71. Gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanas SPECIĀLISTS - profesijas kods "3115  71".";

1.12. papildināt 506. punktu aiz vārdiem "nodrošinot kvalitatīva produkta izstrādi atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām" ar vārdiem "vadīt un kontrolēt darba norisi, lai nodrošinātu koncertus un citus radošās industrijas jomas pasākumus ar kraušanas un pārvietošanas iekārtām, balsta konstrukcijām un sistēmām, piekares un celšanas iekārtām, gaismas un skaņas iekārtām, videoiekārtām un filmēšanas iekārtām, elektrību un signāliem, efektiem, scenogrāfiju un dekorācijām, pasākumu vietas iekārtojumu un infrastruktūru";

1.13. papildināt 539. punktu aiz vārdiem "risinot speciālos uzdevumus un nodrošinot rūpniecisko robotu darba uzsākšanu" ar vārdiem "vadīt un uzraudzīt vadāmos un autonomos zemūdens aparātus un zemūdens iekārtas";

1.14. papildināt pielikumu ar 540.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"540.9. Zemūdens tālvadības aparātu un zemūdens iekārtu OPERATORS - profesijas kods "3139  09";";

1.15. svītrot 546.24. apakšpunktu;

1.16. papildināt pielikumu ar 687.46. apakšpunktu šādā redakcijā:

"687.46. VĒSTNIEKA SEKRETĀRS - profesijas kods "3343  46".";

1.17. papildināt pielikumu ar 869.34. apakšpunktu šādā redakcijā:

"869.34. Līnijas dzelzceļa stacijas DEŽURANTS - profesijas kods "4323  34".";

1.18. papildināt pielikumu ar 1302.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1302.11. CEPĒJA PALĪGS - profesijas kods "7512  12".";

1.19. izteikt 1325. punktu šādā redakcijā:

"1325. Atsevišķajā grupā "7523  Kokapstrādes instrumentu un darbgaldu regulētāji un operatori" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- regulēt dažādas kokapstrādes darbmašīnas un strādāt ar tām; regulēt kokapstrādes instrumentus; vadīt, kontrolēt un uzraudzīt mašīnas, kas paredzētas sazāģēšanai, frēzēšanai, urbšanai, dobšanai, slīpēšanai, virpošanai, apdarei, līmēšanai, izstrādājumu fasēšanai un citiem darbiem; veikt koksnes mehānisko apstrādi ar kokapstrādes darbmašīnām; izgatavot sagataves un detaļas no koka un koksnes plātņu materiāliem; izgatavot logus, durvis un citus līdzīgus izstrādājumus no plastikāta (PVC) profiliem, alumīnija profiliem un citiem materiāliem; iestatīt un regulēt kokapstrādes darbmašīnas, atskaitot speciālās darbmašīnas; veikt griezējinstrumentu sagatavošanu darbam; veikt koksnes un koksnes plātņu materiālu mehānisko apstrādi, izmantojot datorizētas kokapstrādes iekārtas; organizēt citu strādnieku darbu.";

1.20. izteikt 1326.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1326.6. Datorizētu kokapstrādes iekārtu OPERATORS - profesijas kods "7523  06";";

1.21. izteikt 1351. un 1352. punktu šādā redakcijā:

"1351. Šie strādnieki veic remontdarbus, spridzināšanas darbus, darbus piesārņotā vidē, kā arī glābšanas darbus zem ūdens atbilstošos ūdenslīdēju tērpos.

1352. Atsevišķajā grupā "7541  Ūdenslīdēji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt hidrotehnisko būvju un iekārtu zemūdensdaļas apsekošanu, zemūdens metināšanas, montāžas darbus un remontdarbus, aizvaru tīrīšanas darbus, zemūdens spridzināšanas darbus un zemūdens darbus piesārņotā vidē; kontrolēt kuģu zemūdens daļas; veikt glābšanas darbus zem ūdens.";

1.22. izteikt 1353.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1353.2. Industriālais/ komerciālais ŪDENSLĪDĒJS - profesijas kods "7541  02";";

1.23. papildināt 1483. punktu aiz vārdiem "montēt izstrādājumus no dažādiem materiāliem" ar vārdiem "veikt radošo pasākumu tehniskā nodrošinājuma iekārtu, konstrukciju un aprīkojuma (balsta konstrukciju un sistēmu, piekares un celšanas iekārtu, gaismas un skaņas iekārtu, videoiekārtu un filmēšanas iekārtu, elektrības un signālu, efektu, scenogrāfijas un dekorāciju, pasākumu vietas iekārtojuma un infrastruktūras) uzstādīšanu, montāžu un demontāžu";

1.24. papildināt pielikumu ar 1484.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1484.9. Pasākumu tehniskā nodrošinājuma aprīkojuma MONTIERIS - profesijas kods "8219  09"."

2.  2. pielikumā "Profesiju standarti":

2.1. izteikt nodaļas "Profesiju standartu sadalījumā pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem KOPSAVILKUMS" 3.62. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.62. Datorizētu kokapstrādes iekārtu operatora profesijas standarts";

2.2. izteikt sadaļas "III. Trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" 3.62. apakšnodaļu šādā redakcijā:

"3.62. Datorizētu kokapstrādes iekārtu operatora profesijas standarts

3.62.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - datorizētu kokapstrādes iekārtu operators.

2. Profesijas kods - 7523  06.

3.62.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

-  datorizētu kokapstrādes iekārtu operators veic koksnes un koksnes plātņu materiālu mehānisko apstrādi patstāvīgi vai komandā ar citiem nozares speciālistiem, izmantojot datorizētas kokapstrādes iekārtas.

Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators strādā kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmumos.

3.62.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja vizuāli novērtēt datorizētu kokapstrādes iekārtu tehnisko stāvokli, iespējamos riskus.

2. Spēja lietot datorizētu kokapstrādes iekārtu vadības programmu.

3. Spēja noteikt darba uzdevumam piemērotu kokapstrādes izejmateriālu.

4. Spēja noteikt un izvēlēties apstrādājamam materiālam atbilstošu koksnes griezējinstrumentu darba uzdevuma izpildei.

5. Spēja noteikt datorizētu kokapstrādes iekārtu gatavību darbam.

6. Spēja lietot datorizētu kokapstrādes iekārtu specializētās programmas un ieviest korekcijas apstrādes programmās atbilstoši veiktajiem kontrolmērījumiem.

7. Spēja noteikt un novērtēt kokapstrādes izejmateriālu atbilstību darba uzdevumam, sagatavot darba vietu atbilstoši tehnoloģiskajam procesam.

8. Spēja vadīt datorizētu kokapstrādes iekārtu darbību, nodrošināt tās pārraudzību un veikt ikdienas tehnisko apkopi.

9. Spēja izvēlēties un uzstādīt darba uzdevumam atbilstošas nepieciešamās palīgierīces un aizsargierīces.

10. Spēja izvēlēties atbilstošus mērinstrumentus un citus tehniskos līdzekļus kontrolmērījumu veikšanai.

11. Spēja lasīt kokizstrādājumu rasējumus un tehnisko dokumentāciju.

12. Spēja patstāvīgi novērtēt datorizētu kokapstrādes iekārtu palīgierīču, aizsargierīču un griezējinstrumentu tehnisko stāvokli un nolietojumu.

13. Spēja izmantot datubāzes, tehnisko dokumentāciju un citus informācijas avotus un iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām, instrumentiem un specializēto kokapstrādes programmu nodrošinājumu.

14. Spēja izprast un ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, veikt darba pienākumus, nekaitējot savai un citu personu veselībai, izvēlēties un lietot piemērotu darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus, atpazīt un atbilstoši reaģēt uz drošības signāliem un zīmēm.

15. Spēja ievērot ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

16. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

17. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

18. Spēja sniegt pirmo palīdzību.

19. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

20. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.

3.62.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Atšķirt koku sugas, kokmateriālu veidus un koka plātņu materiālus, noteikt to lietošanas iespējas.

2. Noteikt koksnes izejmateriālu atbilstību darba uzdevuma veikšanai.

3. Izvērtēt koksnes materiālu kvalitātes atbilstību apstrādei ar datorizētām kokapstrādes iekārtām.

4. Noteikt pasūtījuma izpildei nepieciešamo koksnes izejmateriāla daudzumu un darba apjomu.

5. Novērtēt datorizētu kokapstrādes iekārtu tehnisko stāvokli.

6. Izmantot datorizētas kokapstrādes iekārtas.

7. Salīdzināt esošos un nepieciešamos datorizētu kokapstrādes iekārtu iestatījumus.

8. Lietot šablonus datorizētās kokapstrādes iekārtās.

9. Izvēlēties un lietot mērinstrumentus datorizētu kokapstrādes iekārtu griezējinstrumentu kontrolmērījumu veikšanai.

10. Veikt korekcijas datorizētu kokapstrādes iekārtu programmā atbilstoši produkcijas kontroles mērījumiem.

11. Izvēlēties, uzstādīt un izmantot atbilstošus datorizētu kokapstrādes iekārtu griezējinstrumentus.

12. Lietot datorizētu kokapstrādes iekārtu specializētās programmas.

13. Lasīt datorizētu kokapstrādes iekārtu tehnoloģiskā procesa programmu, kokizstrādājumu rasējumus un tehnisko dokumentāciju.

14. Veikt saražotās produkcijas uzskaiti un noformēt dokumentāciju.

15. Uztvert, izprast un lietot datorizētu kokapstrādes iekārtu skaņas, vizuālos un tekstveida signālus - paziņojumus.

16. Veikt koksnes un koksnes plātņu materiālu mehānisko apstrādi datorizētās kokapstrādes iekārtās.

17. Novērtēt datorizētu kokapstrādes iekārtu, palīgierīču un aizsargierīču tehnisko stāvokli.

18. Ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, izvēlēties un lietot piemērotu darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus, atpazīt un atbilstoši reaģēt uz drošības signāliem un zīmēm.

19. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

20. Sniegt pirmo palīdzību.

21. Strādāt kolektīvā, ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

22. Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

23. Pārvaldīt valsts valodu.

24. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.

25. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

26. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

3.62.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. elektrotehnikas pamati;

1.2. saskarsmes pamati;

1.3. ergonomika;

1.4. mehatronika.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. kokapstrādes tehniskie apzīmējumi;

2.2. kokizstrādājumu rasējumi;

2.3. koku sugas;

2.4. kokapstrādes izejmateriālu veidi, to īpašības un apzīmējumi;

2.5. matemātikas pamati;

2.6. tehniskā dokumentācija;

2.7. kokapstrādes tehnoloģiskais process;

2.8. koksnes griezējinstrumentu un atslēdznieka instrumentu lietošanas veidi un iespējas;

2.9. ar datorizētu kokapstrādes iekārtu saistīto tehnoloģisko ierīču darbība;

2.10. datorizētā rasēšana, izmantojot projektēšanas programmatūru CAD;

2.11. fizikas pamati;

2.12. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. tehniskā mērīšana kokapstrādes nozarē;

3.2. koksnes apstrādes pamati;

3.3. datorizētu kokapstrādes iekārtu uzbūve un darbības principi;

3.4. specializētās kokapstrādes programmvadības darbība;

3.5. koksnes uzbūve un defekti;

3.6. koksnes sagataves bāzes virsmu noteikšana un uzstādīšanas veidi;

3.7. informācijas tehnoloģijas;

3.8. darba vietas uzkopšanas paņēmieni un secība;

3.9. darba aizsardzība (individuālie aizsardzības līdzekļi, drošības zīmes un signāli);

3.10. ugunsdrošības noteikumi (rīcība ugunsgrēka gadījumā);

3.11. elektrodrošības noteikumi;

3.12. pirmā palīdzība;

3.13. vides aizsardzība;

3.14. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;

3.15. dokumentu noformēšanas tehniskās prasības;

3.16. darba tiesiskās attiecības;

3.17. valsts valoda;

3.18. viena svešvaloda saziņas līmenī."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumos Nr. 461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 503Pieņemts: 02.08.2016.Stājas spēkā: 05.08.2016.Zaudē spēku: 01.06.2017.Tēma: Darba tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 149, 04.08.2016. OP numurs: 2016/149.8
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
283952
05.08.2016
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"