Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4

Ventspilī 2016.gada 10.jūnijā (prot. Nr.8; 9.§)

Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2012.gada 2.marta saistošajos noteikumos Nr.9 "Ventspils brīvostas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Likuma par ostām 6.panta pirmo daļu

Izdarīt Ventspils pilsētas pašvaldības 2012.gada 2.marta saistošajos noteikumos Nr.9 "Ventspils brīvostas noteikumi" ("Latvijas Vēstnesis", 2012, Nr.59; 2014, Nr.46) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.4.apakšpunktu šāda redakcijā:

"4.4. d - kuģa maksimālā iegrime."

2. Izteikt 4.6., 4.7. un 4.8.apakšpunktu šāda redakcijā:

"4.6.SOLAS 74 - 1974.gada Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras un tās 1978. un 1988.gada protokoli ar grozījumiem;

4.7. MARPOL 73/78 - 1973.gada Starptautiskā konvencija par piesārņošanas novēršanu no kuģiem un tās 1978.gada protokols ar grozījumiem;

4.8. Helsinku konvencija - Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzības konvencija -(Helsinku konvencija)

3. Svītrot 6.1.1.apakšpunktā vārdus "Pielikums Nr.1".

4. Aizstāt 6.1.1.apakšpunktā vārdu "sekojošām" ar vārdu "šādām".

5. Izteikt 8.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.3. Ventas upes kuģošanas kanālā no Priekšostas apgriešanās baseina līdz iedomātai līnijai, kas savieno piestātnes Nr.12 un Nr.13B - 14,2 m, no iedomātās līnijas, kas savieno piestātnes Nr.12 un Nr.13B cauri Ventas tiltam līdz iedomātai līnijai, kas savieno piestātnes Nr.51 un Nr.62 - 7,4 m, un tālāk līdz Apvedtiltam - 4,0 m."

6. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Atbilstoši ūdens līmeņa svārstībām vai kādu citu iemeslu dēļ Brīvostas kapteinis var noteikt atšķirīgas maksimālās iegrimes vai maksimālos kuģa garumus vai platumus nekā tas noteikts šo Noteikumu 8., 9., 11., 12.punktā un 2.pielikumā."

7. Papildināt ar 11.61 apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.61 piestātne Nr.12, - L 240m, B 32,5m;"

8. Papildināt ar 11.201 apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.201 piestātnēs Nr.50, 51 - L 130m, B 25,0m;"

9. Papildināt ar 11.202 apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.202 piestātnē Nr.53 - L 105m, B 18,0m;"

10. Aizstāt 12.1.apakšpunktā burtu un skaitli "T-5,0" ar burtu un skaitli "d-3,0".

11. Aizstāt 12.2.apakšpunktā burtu un skaitli "T-7,0" ar burtu un skaitli "d-7,4".

12. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Iespējamās atkāpes no prasībām par loču pakalpojumiem nosaka Brīvostas kapteinis, kurš var ļaut kabotāžas kuģiem, regulārās satiksmes un līnijkuģiem ienākt vai iziet no Brīvostas, kā arī pārvietoties Brīvostas akvatorijā bez loča tad, ja šo kuģu kapteiņi pēc attiecīgās zināšanu pārbaudes saņēmuši Brīvostas kapteiņa izsniegtu sertifikātu par atbrīvošanu no pienākumiem izmantot loča pakalpojumus, ievērojot 2006.gada 7.februāra Ministru kabineta noteikumus Nr.102 "Noteikumi par ločiem".

13. Izteikt 28.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.1. visiem kuģiem ar bīstamu kravu un tankkuģiem ar nedegazētiem kravas tankiem, ja to garums ir lielāks par 70 m;"

14. Izteikt 28.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.4. kravas kuģiem un bunkurētājkuģiem, ejot caur Ventas tiltu, ja to iegrime ir mazāka par 7,2 m."

15. Izteikt 29.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.4. Kravas kuģiem un bunkurētājkuģiem, ejot caur Ventas tiltu, ja to iegrime ir lielāka par 7,2 m, bet nepārsniedz 7,4 m."

16. Papildināt 50.punktu ar jaunu 1.teikumu šādā redakcijā:

"50. Bez piestātnes īpašnieka vai operatora atļaujas pietauvoties brīvostas piestātnē aizliegts."

17. Izteikt 55.punkta 1.teikumu šādā redakcijā:

"55. Kuģa pārvilkšanās vienas piestātnes robežās vai no piestātnes uz piestātni, kas atrodas vienā līnijā, ir izdarāma tikai ar loča palīdzību, ja kuģis ir garāks par 120 m vai pārtauvošanas attālums pārsniedz 100 m."

18. Svītrot 60.punktā vārdus "vai tā pilnvarotas personas."

19. Izteikt 66.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"66.3. sauskravu piestātnes - Nr.1, 2, 3, 4, 4A, 5, 7A, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16A, 26, 26A, 26B, 26C, 28, 38, 50, 51, 52, 53;"

20. Izslēgt 66.5.apakšpunktā skaitli "12".

21. Papildināt 77.punktu ar 2.teikumu šādā redakcijā:

"Atpūtas un zvejas kuģiem priekšostā bez Kuģu satiksmes dienesta atļaujas atrasties uz ziemeļiem no Ziemeļu vadlīnijas ir aizliegts."

22. Aizstāt 79.punktā vārdu "divas" ar vārdu "trīs".

23. Izteikt 79.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"79.2. starp piestātni Nr.12 un zemes gabalu Sarkanmuižas dambis 35, Ventspils."

24. Papildināt noteikumus ar 79.3.apašpunktu šādā redakcijā:

"79.3. zem Ventas tilta."

25. Izteikt 85.punktu šādā redakcijā:

"85. Pasažieru pārvadāšana un apgādes operācijas (arī degvielas piegādes operācijas) Brīvostas ārējā reidā, ir jāsaskaņo ar Valsts robežsardzi, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi un jāiesniedz Brīvostas kapteiņa dienestam."

26. Papildināt 87.punktu aiz vārda "unifikāciju" ar vārdiem "un 1999.gada Starptautisko konvenciju par kuģa arestu."

27. Aizstāt 94.punktā vārdu un skaitli "HELSINKI-92" ar vārdiem un skaitli "Helsinku konvencijas".

28. Izteikt 96.punktu šādā redakcijā:

"96. Pirms Brīvostas atstāšanas kuģiem visi uz tiem radītie atkritumi, kurus aizliegts novadīt Baltijas jūrā saskaņā ar MARPOL 73/78 un Helsinku konvenciju, ir jānodod Brīvostas pieņemšanas iekārtās. Pirms Brīvostas atstāšanas visi kravu pārpalikumi ir jānovada Brīvostas pieņemšanas iekārtās saskaņā ar 2002.gada 8.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.455 "Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība" un MARPOL 73/78 prasībām."

29. Papildināt 110.3.apakšpunktu aiz skaitļa "18" ar skaitļiem un burtu "25., 25B." un aiz skaitļa "38" ar skaitļiem "50., 51.".

30. Izteikt 1.pielikuma nosaukumu, šādā redakcijā:

"Ventspils brīvostas ārējā reida enkurvietu shēma"

31. Izteikt 2.pielikumā norādīto informāciju par piestātni Nr.10, Nr.12, Nr.13B, Nr.14, Nr.15, Nr.25B (R.d.), Nr.25B(A.d.), Nr.26, Nr.27, Nr.38, Nr.40A, Nr.50, Nr.51 un Nr.53 šādā redakcijā:

"

Piestātnes Nr. Piestātnes garums (m) Dziļums (m) Pieļaujamā iegrime* (m) Operators (nomnieks)
10 287 12,5 11,8 AS "Ventspils tirdzniecības osta"
12 321 14,5 14,2 SIA "Eurohome Latvija"
13B 164 5,5 5,2 SIA "Verģi"
14 140 14,5 14,2 SIA "Noord Natie Ventspils Terminals"
15 299 14,5 14,2 SIA "Noord Natie Ventspils Terminals"
25B (R.d.) 110 5,5 4,4 Ventspils brīvostas pārvalde
25B (A.d.) 42 5,0 4,0 Ventspils brīvostas pārvalde
26 183 14,2 13,0 Ventspils brīvostas pārvalde
27 95 6,0 5,3 Ventspils brīvostas pārvalde
38 172 5,8-7,7 5,0-7,2 SIA "Baltic Waterfront Technopark"
40A 60 5,6 5,3 Ventspils brīvostas pārvalde
50 150 8 7,4 SIA "Ventplac"
51 150 8 7,4 SIA "Ventplac"
53 160 4,5 4,0 SIA "HBSI Production"

"

31. Papildināt 2.pielikumu ar informāciju par piestātni Nr.29 šādā redakcijā:

"

Piestātnes Nr. Piestātnes garums (m) Dziļums (m) Pieļaujamā iegrime* (m) Operators (nomnieks)
29 358 9,0 8,0 AS "Baltic Coal Terminal"

"

32. Izteikt 2.pielikumā norādīto informāciju par Jaunās zvejas ostas piestātni Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6 un Nr.7 šādā redakcijā:

"

Piestātnes Nr. Piestātnes garums (m) Dziļums (m) Pieļaujamā iegrime* (m) Operators (nomnieks)
2 230 4,5 2,9 SIA "New Yacht Marina"
3 107 4,5 2,8 SIA "New Yacht Marina"
4 100 4,5 3,9 SIA "New Yacht Marina"
5 100 4,5 3,9 SIA "New Yacht Marina"
6 107 4,5 3,5 SIA "New Yacht Marina"
7 230 4,5 3,8 SIA "New Yacht Marina"

"

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

 

Saistošo noteikumu Nr.4 "Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2012.gada 2.marta saistošajos noteikumos Nr. 9 "Ventspils brīvostas noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Sadaļa Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ar Ventspils pilsētas domes 2012.gada 2.marta lēmumu Nr.38 "Par saistošo noteikumu Nr.9 "Ventspils brīvostas noteikumi" apstiprināšanu" ir apstiprināti Ventspils brīvostas noteikumi.

Pēc noteikumu pieņemšanas Ventspils brīvosta ir veiksmīgi attīstījusies - ir izbūvētas trīs jaunas piestātnes (Nr.12, Nr.50 un Nr.51), veikti padziļināšanas darbi kuģošanas kanālā no Ventas upes apgriešanās baseina līdz Ventas tiltam un pie piestātnēm Nr.14 un Nr.15, līdz ar to ir radušās izmaiņas kuģošanas kanāla un piestātņu parametros, kā arī nepieciešams veikt atsevišķus uzlabojumus un precizējumus, lai uzlabotu kuģošanas drošību, tai skaitā velkoņu sniegtos pakalpojumus.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem tiek palielināti iespējamie kuģu maksimālie izmēri kuģošanas kanālā no Ventas upes apgriešanās baseina līdz Ventas tiltam.

Precizēta velkoņu izmantošana, kuģošana caur Ventas tiltu un kuģošanas kanālā, piestātņu parametri.

3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu Pieņemot šādus saistošos noteikumus, tiks radīts potenciāls pašvaldības ieņēmumu pieaugumam.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Ostas termināliem, kuri nomā vai ir īpašnieki minētajām piestātnēm, tiek radīts potenciāls kravu apjomu pieaugumam.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Informāciju par šiem saistošajiem noteikumiem var iegūt, vēršoties Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, tālr.63622586.

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī Ventspils brīvostas pārvaldes portālā www.portofventspils.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts izskatīts Ventspils pilsētas domes Likumības komisijā (19.05.2016.).

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 4Pieņemts: 10.06.2016.Stājas spēkā: 05.08.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 149, 04.08.2016. OP numurs: 2016/149.29
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
283944
05.08.2016
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva