Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 412

Rīgā 2016. gada 28. jūnijā (prot. Nr. 32 11. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 84. panta otro daļu un
104. panta piekto daļu un Valsts nodrošinātās juridiskās
palīdzības likuma
5. panta piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 206. nr.; 2011, 155. nr.; 2012, 200. nr.; 2013, 184., 243. nr.; 2015, 83. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Samaksu par juridisko palīdzību aprēķina šādi:

2.1. par juridisko konsultāciju civillietās, pārrobežu strīdu lietās un administratīvajās lietās - par pilnām stundām;

2.2. par pārstāvību tiesā civillietās, pārrobežu strīdu lietās un administratīvajās lietās un pārstāvību un aizstāvību kriminālprocesā - par pilnām trīsdesmit minūtēm.";

1.2. izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Juridiskās palīdzības sniedzējam par juridisko palīdzību vienai personai civillietā, administratīvajā lietā un pārrobežu strīda lietā valsts maksā šādā apmērā:

9.1. par sniegtu juridisko konsultāciju - 20 euro stundā;

9.2. par prasības pieteikuma, pieteikuma tiesvedības uzsākšanai, kreditora pieteikuma maksātnespējas procesā, pretprasības, blakus sūdzības vai izlīguma sastādīšanu - 35 euro;

9.3. par apelācijas sūdzības sastādīšanu - 45 euro;

9.4. par kasācijas sūdzības sastādīšanu - 55 euro;

9.5. par tāda dokumenta sastādīšanu, kas nepieciešams lietas izšķiršanai (viedoklis vai paskaidrojumi (izņemot dokumentu par informācijas pieprasīšanu un šo noteikumu 9.2., 9.3. un 9.4. apakšpunktā minētos dokumentus)) - 25 euro;

9.6. par šo noteikumu 9.2., 9.3. un 9.4. apakšpunktā minēto dokumentu papildinājuma sastādīšanu - 25 euro;

9.7. par pārstāvību tiesas sēdē - 30 euro stundā;

9.8. par iepazīšanos ar vienu civillietas, administratīvās vai pārrobežu strīda lietas materiālu sējumu tiesā vienas tiesas instances ietvaros - 20 euro.";

1.3. aizstāt 13. punktā vārdus "pēc tās iestādes uzaicinājuma, kas Imigrācijas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā aiztur izraidāmo ārzemnieku" ar vārdiem "Imigrācijas likumā vai Patvēruma likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā pēc atbildīgās iestādes uzaicinājuma";

1.4. svītrot 18. punktā vārdus "pēc tās iestādes uzaicinājuma, kas Imigrācijas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā aiztur izraidāmo ārzemnieku";

1.5. papildināt 21. punktu aiz vārdiem "apliecina tiesnesis" ar vārdiem "vai attiecīgās iestādes norīkots darbinieks, ja lietā ir noteikta videokonference un juridiskās palīdzības sniedzējs lietas izskatīšanā piedalījies, izmantojot videokonferenci";

1.6. izteikt 28. un 29. punktu šādā redakcijā:

"28. Juridiskās palīdzības sniedzējam par juridisko palīdzību vienai personai kriminālprocesā valsts maksā šādā apmērā:

28.1. par rakstiska pieteikuma sastādīšanu par radītā kaitējuma kompensāciju cietušajai personai - 50 euro;

28.2. par Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos paredzētās rakstiskās sūdzības sastādīšanu par kriminālprocesu veicošās amatpersonas rīcību vai nolēmumu un procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu, grozīšanu vai atcelšanu - 50 euro;

28.3. par tāda dokumenta sastādīšanu, kas nepieciešams lietas iztiesāšanai rakstveida procesā (iebildums vai paskaidrojums (izņemot šo noteikumu 28.1., 28.2., 28.4., 28.5. un 28.6. apakšpunktā minētos gadījumus)) - 25 euro;

28.4. par apelācijas sūdzības sastādīšanu - 65 euro;

28.5. par kasācijas sūdzības sastādīšanu - 75 euro;

28.6. par šo noteikumu 28.2., 28.4. un 28.5. apakšpunktā minēto dokumentu papildinājuma sastādīšanu - 25 euro;

28.7. par pārstāvību vai aizstāvību pirmstiesas procesa stadijā - 30 euro stundā;

28.8. par pārstāvību vai aizstāvību tiesas sēdē - 30 euro stundā;

28.9. par juridiskās palīdzības sniegšanu aizdomās turētajam vai apsūdzētajam tiesas sēdē, izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu, - 30 euro stundā;

28.10. par iepazīšanos ar vienu krimināllietas materiālu sējumu tiesā viena kriminālprocesa ietvaros (tai skaitā izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu tiesā) - 20 euro.

29. Ja juridiskās palīdzības sniedzējs šo noteikumu 28.7., 28.8. un 28.9. apakšpunktā minētajos gadījumos sniedz juridisku konsultāciju, kas saistīta ar tiesas sēdi vai ar attiecīgo procesuālo darbību, kurā atbilstoši Kriminālprocesa likumam īstenojama pārstāvība vai aizstāvība, samaksas apmēram pieskaita samaksu par sniegto juridisko konsultāciju 20,00 euro apmērā.";

1.7. papildināt noteikumus ar 29.1 punktu šādā redakcijā:

"29.1 Ja juridiskās palīdzības sniedzējs šo noteikumu 29. punktā minēto konsultāciju nodrošina brīvības atņemšanas iestādē, samaksu nosaka divkāršā apmērā.";

1.8. aizstāt 30. punktā skaitļus un vārdu "28.2.1, 28.3., 28.4. un 28.5." ar skaitļiem un vārdu "28.3., 28.4., 28.5. un 28.6.";

1.9. aizstāt 31. punktā skaitli "28.7." ar skaitli "28.8.";

1.10. aizstāt 31.1 punktā skaitli "28.9." ar skaitli "28.10.";

1.11. aizstāt 33. punkta ievaddaļā skaitļus un vārdu "28.6., 28.7. un 28.8." ar skaitļiem un vārdu "28.7., 28.8. un 28.9.";

1.12. aizstāt 35. un 36. punkta ievaddaļā skaitļus un vārdu "28.6., 28.7., 28.8. un 28.9." ar skaitļiem un vārdu "28.7., 28.8., 28.9. un 28.10.";

1.13. aizstāt 36.1. apakšpunktā skaitli "4,27" ar skaitli "5";

1.14. aizstāt 36.2. apakšpunktā skaitli "5,69" ar skaitli "6";

1.15. aizstāt 36.3. apakšpunktā skaitli "7,11" ar skaitli "7";

1.16. aizstāt 36.4. apakšpunktā skaitli "11,38" ar skaitli "12";

1.17. aizstāt 36.5. apakšpunktā skaitli "15,65" ar skaitli "16";

1.18. aizstāt 36.6. apakšpunktā skaitli "19,92" ar skaitli "20";

1.19. aizstāt 36.7. apakšpunktā skaitli "24,19" ar skaitli "25";

1.20. aizstāt 38. punktā vārdu "apelācijas" ar vārdu "pārsūdzības";

1.21. izteikt 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz apstiprināšanai un pirms tiesas nolēmuma taisīšanas civillietās un pārrobežu strīdu lietās ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu saistīto izdevumu aprēķināšanai attiecīgās lietas izskatīšanā iesaistītajam tiesnesim vai attiecīgās iestādes norīkotam darbiniekam, ja lietā ir noteikta videokonference, uzreiz pēc dotā uzdevuma izpildes - šo noteikumu 9.7. apakšpunktā minētās juridiskās palīdzības sniegšanas.";

1.22. izteikt 41.1 punktu šādā redakcijā:

"41.1 Lai saņemtu samaksu par šo noteikumu 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.6. un 9.8. apakšpunktā minētās juridiskās palīdzības sniegšanu Patvēruma likumā vai Imigrācijas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā, juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz administrācijā paziņojumu (1. pielikums), ko apstiprinājis lietas izskatīšanā iesaistītais tiesnesis, attiecīgās iestādes darbinieks vai lietas izskatīšanā iesaistītā tiesas priekšsēdētāja norīkots tiesas darbinieks, ja lietā ir noteikta videokonference.";

1.23. izteikt 42. punktu šādā redakcijā:

"42. Lai saņemtu samaksu par šo noteikumu 28.1., 28.2., 28.3., 28.4., 28.5. un 28.6. apakšpunktā minētās juridiskās palīdzības sniegšanu, juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz administrācijā paziņojumu (2. pielikums), ko apstiprinājis attiecīgās lietas izskatīšanā iesaistītais procesa virzītājs, tiesas priekšsēdētāja norīkots darbinieks, ja lietā ir noteikta videokonference, vai par dokumentu saņemšanu adresāta iestādē atbildīgā persona. Šādos gadījumos paziņojumu apstiprina uzreiz pēc juridiskās palīdzības sniedzēja iesniedzamā procesuālā dokumenta saņemšanas, pievienojot lietas materiāliem apliecinātu paziņojuma kopiju.";

1.24. aizstāt 43. punktā skaitļus un vārdu "28.2.1, 28.3., 28.4. un 28.5." ar skaitļiem un vārdu "28.3., 28.4., 28.5. un 28.6.";

1.25. papildināt 45. punktu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja civillietā vai pārrobežu strīda lietā noteikta tiesas sēde, juridiskās palīdzības sniedzējs minēto paziņojumu administrācijā iesniedz ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pirms attiecīgās tiesas sēdes. Paziņojumu ar apkopoto informāciju par sniegto juridisko palīdzību, par kuru administrācijā informācija nav iesniegta, juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz attiecīgās lietas izskatīšanā iesaistītajam tiesnesim izdevumu aprēķināšanai saistībā ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu.";

1.26. papildināt 52. punktu aiz vārda "laikā" ar vārdiem "vai, ņemot vērā noteikto tiesas sēdes datumu, īsākā laikā";

1.27. papildināt 53. punktu aiz vārdiem "pieprasījuma saņemšanas" ar vārdiem "vai administrācijas noteiktajā termiņā";

1.28. papildināt noteikumus ar 63.2 punktu šādā redakcijā:

"63.2 Samaksu par juridisko palīdzību, kas sniegta līdz 2016. gada 1. jūlijam, un citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos izdevumus administrācija pārskaita juridiskās palīdzības sniedzējam atbilstoši šajos noteikumos līdz 2016. gada 1. jūlijam noteiktajam tiesiskajam regulējumam.";

1.29. izteikt 1. un 2. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 1493

Paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās

(Veidlapa aizpildāma drukātiem burtiem)

Iesniegts saskaņā ar   .   . 2 0   . Juridiskās palīdzības administrācijas norīkojuma vai lēmuma numurs                      
  .   . 2 0   .  
  (dd. mm. gggg.)  

 

Juridiskās palīdzības sniedzēja vārds, uzvārds  
Juridiskās palīdzības saņēmēja vārds, uzvārds Personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus) Dzīvesvieta/atrašanās vieta Tālrunis (ja ir)
                             

 

Civillietas/administratīvās lietas/
pārrobežu strīdu lietas numurs un strīda būtība
                       

 

Juridiskās palīdzības veids Datums Laiks Samaksa (EUR) (stunda/sējums/
procesuālais dokuments1, 2)
Apjoms
(stundu/procesuālo dokumentu/sējumu skaits)
Summa (EUR)
no plkst. līdz plkst.
Juridiskā konsultācija1, 2       20    
         
         
Procesuāla dokumenta - prasības pieteikuma, pieteikuma tiesvedības uzsākšanai, kreditora pieteikuma maksātnespējas procesā, pretprasības, blakus sūdzības vai izlīguma - sastādīšana   x x 35    
  x x    
  x x    
Apelācijas sūdzības sastādīšana   x x 45    
Kasācijas sūdzības sastādīšana   x x 55    

Viedokļa vai paskaidrojumu sastādīšana (izņemot dokumentu par informācijas pieprasīšanu)

  x x 25    
  x x    
  x x    
Papildinājuma sastādīšana prasības pieteikumam, pieteikumam tiesvedības uzsākšanai, kreditora pieteikumam maksātnespējas procesā, pretprasībai, blakus sūdzībai, izlīgumam, apelācijas vai kasācijas sūdzībai   x x 25    

Pārstāvība tiesas sēdē3

      30    
         
         
Iepazīšanās ar lietas materiāliem tiesā4   x x 20    
Piezīmes.
1 Ja juridiskā konsultācija pēc Juridiskās palīdzības administrācijas norīkojuma civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā vai administratīvajā lietā Patvēruma likumā un Imigrācijas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā sniegta juridiskās palīdzības saņēmēja dzīvesvietā vai atrašanās vietā, samaksu nosaka divkāršā stundas likmes apmērā (Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību" (turpmāk - Ministru kabineta noteikumi) 13. punkts).
2 Ja juridiskās palīdzības saņēmējs nav ieradies bez attaisnojoša iemesla un nav laikus paziņojis par neierašanos, samaksu nosaka ne vairāk kā par vienu juridiskās konsultācijas stundu 50 % apmērā (Ministru kabineta noteikumu 19. punkts).
3 Par divu vai vairāku personu pārstāvību tiesas sēdē vienā civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā samaksu nosaka 65 % apmērā no samaksas par vienas personas pārstāvību tiesas sēdē (Ministru kabineta noteikumu 17. punkts).
4 Par iepazīšanos ar vienu civillietas vai administratīvās lietas materiālu sējumu tiesā, ja tiek pārstāvētas divas vai vairākas personas vienā civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā, samaksu par katru personu nosaka 65 % apmērā no samaksas par iepazīšanos ar vienu civillietas vai administratīvās lietas materiālu sējumu tiesā vienas tiesas instances ietvaros (Ministru kabineta noteikumu 17.1 punkts).
5 PVN likme atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
Kopā (bez PVN)  
PVN 5  
 
 
Kopsumma (1)
 
 

 

Ziņas par paziņojuma apstiprinātāju
tiesas\iestādes nosaukums paziņojuma apstiprinātāja vārds, uzvārds un amats tālrunis paraksts
       

 

Ceļa (transporta) izdevumi un izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) saskaņā ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem (kvītis, čeki, biļešu oriģināli) Datums Maršruts Nobraukums (km)6 Degvielas patēriņš (litri) Cena
(1 litrs)
Summa (EUR)
no kurienes uz kurieni

Personiskā transportlīdzekļa marka, modelis un izlaiduma gads

Sabiedriskais transportlīdzeklis       x x x  
Viesnīca (naktsmītne)   x x x x x  
Ceļā patērētais laiks x       x x  
Piezīme.
6
Aizpildīt saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 3. pielikumu vai pēc transportlīdzeklī ierīkotās nobraukto kilometru kontrolierīces (mērierīces), ja juridiskā palīdzība ir sniegta ārpus juridiskās palīdzības prakses vietas (Ministru kabineta noteikumu 48. un 49. punkts).
Kopsumma (2)  
Pavisam samaksai (1 + 2)

 

Dokumenta nosaukums, iestāde vai amatpersona, kurai dokuments iesniedzams vai ir iesniegts
Juridiskās palīdzības sniedzēja lietas/jautājuma novērtējums:

Informācija par sniegto juridisko palīdzību un turpmāk nepieciešamās juridiskās palīdzības apjoms:

Lietas novērtējums, iekļaujot konkrētu faktu analīzi un juridisku vērtējumu par lietas turpmāko virzību:
Pielikumā:
(kvītis, čeki, biļešu oriģināli vai procesuālo dokumentu kopijas)

 

Datums Juridiskās palīdzības saņēmēja paraksts Juridiskās palīdzības sniedzēja paraksts

"

 


2. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 1493

Paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā

(Veidlapa aizpildāma drukātiem burtiem)

Lietas numurs Ziņas par juridiskās palīdzības sniedzēju
                      vārds, uzvārds personas kods prakses vietas adrese tālrunis
                -              
  .   . 2 0    
(dd. mm. gggg.)

 

Ziņas par juridiskās palīdzības sniedzēju un kredītiestādes rekvizīti1
samaksas saņēmējs
(vārds, uzvārds vai biroja nosaukums)
reģistrācijas numurs PVN maksātāja numurs kredītiestādes nosaukums konta numurs
       
                                         

Piezīme.

1 Aizpilda, ja paziņojumu Juridiskās palīdzības administrācijā iesniedz pirmo reizi vai ir mainījušās ziņas, kuras tika iesniegtas Juridiskās palīdzības administrācijā.

Ziņas par juridiskās palīdzības saņēmēju
vārds, uzvārds personas kods procesuālais statuss
1.             -            
2.             -            
3.             -            

 

Juridiskās palīdzības veids Datums Laiks

Samaksa (euro)
(stunda/sējums/ procesuālais dokuments/
juridiskā konsultācija)

Apjoms
(stundu/
procesuālo dokumentu sējumu skaits)
Summa (euro)
no plkst. līdz plkst.
Rakstiska pieteikuma sastādīšana par radītā kaitējuma kompensāciju cietušajai personai   x x 50,00    
Rakstiskas sūdzības sastādīšana par kriminālprocesu veicošās amatpersonas rīcību vai nolēmumu un procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu (grozīšanu vai atcelšanu)   x x 50,00    
  x x    
  x x    
Dokumenta sastādīšana, kas nepieciešams lietas iztiesāšanai rakstveida procesā (iebildums vai paskaidrojums)   x x 25,00    
Apelācijas sūdzības sastādīšana   x x 65,00    
Kasācijas sūdzības sastādīšana   x x 75,00    
Papildinājuma sastādīšana rakstiskai sūdzībai par kriminālprocesu veicošās amatpersonas rīcību vai nolēmumu un procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu (grozīšanu vai atcelšanu), apelācijas sūdzībai vai kasācijas sūdzībai   x x 25,00    

Pārstāvība vai aizstāvība pirmstiesas procesā 2

      30,00    
         
Juridiskā konsultācija, kas saistīta ar attiecīgo procesuālo darbību 2, 5, 6   x x 20,00    
  x x    
Pārstāvība vai aizstāvība tiesas sēdē 3       30,00    
         
Juridiskā konsultācija, kas saistīta ar attiecīgo tiesas sēdi5, 6   x x 20,00    
  x x    
Juridiskās palīdzības sniegšana aizdomās turētajam vai apsūdzētajam tiesas sēdē, izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu2       30,00    
Juridiskā konsultācija, kas saistīta ar attiecīgo tiesas sēdi2, 5, 6   x x 20,00    
Iepazīšanās ar vienu krimināllietas materiālu sējumu tiesā viena kriminālprocesa ietvaros (tai skaitā izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu tiesā)4   x x 20,00    

Piezīmes.
2
Juridiskā palīdzība sestdienās, svētdienās, svētku dienās, darbdienās no plkst. 20.00 līdz plkst. 8.00 - samaksa divkāršā stundas likmes apmērā (Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību" (turpmāk - Ministru kabineta noteikumi) 32. punkts).
3
Par divu vai vairāku personu aizstāvību vai pārstāvību tiesas sēdē vienā kriminālprocesā samaksu nosaka 65 % apmērā no samaksas par vienas personas aizstāvību tiesas sēdē (Ministru kabineta noteikumu 31. punkts).
4
Par iepazīšanos ar vienu krimināllietas materiālu sējumu tiesā, ja tiek aizstāvētas vai pārstāvētas divas vai vairākas personas viena kriminālprocesa ietvaros, samaksu par katru aizstāvamo vai pārstāvamo personu nosaka 65 % apmērā no samaksas par iepazīšanos ar vienu krimināllietas materiālu sējumu tiesā viena kriminālprocesa ietvaros (Ministru kabineta noteikumu 31.1 punkts).
5
Juridiskās palīdzības sniedzējs sniedz juridisko konsultāciju, kas saistīta ar attiecīgo procesuālo darbību, kurā atbilstoši Kriminālprocesa likumam īstenojama pārstāvība vai aizstāvība, vai tiesas sēdi.
6
Ja juridiskās palīdzības sniedzējs sniedz juridisko konsultāciju brīvības atņemšanas iestādē sestdienās, svētdienās, svētku dienās, darbdienās no plkst. 20.00 līdz plkst. 8.00 - samaksu aprēķina divkāršā apmērā (Ministru kabineta noteikumu 29.1 punkts), nepiemērojot Ministru kabineta noteikumu 32. punktu.
7
PVN likme atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.

Kopā (bez PVN)  

PVN7

 
 
Kopsumma (1)
 

 

Datums Juridiskās palīdzības saņēmēja paraksts

 

Ziņas par paziņojuma apstiprinātāju
iestādes nosaukums procesa virzītājs vai par dokumentu saņemšanu atbildīgā persona adresāta iestādē (vārds, uzvārds un amats) tālrunis paraksts

 

Ceļa (transporta) izdevumi un izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) saskaņā ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem (kvītis, čeki, biļešu oriģināli) Datums Maršruts Nobraukums
(km)8

Degvielas patēriņš (litri)

Cena
(1 litrs)
Summa
(euro)
no kurienes uz kurieni
Personiskā transportlīdzekļa marka, modelis un izlaiduma gads              
Sabiedriskais transportlīdzeklis       x x x  
Viesnīca (naktsmītne)   x x x x x  
Ceļā patērētais laiks x       x x  
Piezīme.
8 Aizpildīt saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 3. pielikumu vai pēc transportlīdzeklī ierīkotās nobraukto kilometru kontrolierīces (mērierīces), ja juridiskā palīdzība ir sniegta ārpus juridiskās palīdzības prakses vietas (Ministru kabineta noteikumu 48. un 49. punkts).
Kopsumma (2)  
Pavisam samaksai
(1 + 2)
 

 

Pielikumā:
(kvītis, čeki, biļešu oriģināli vai procesuālo dokumentu kopijas)

 

Datums Juridiskās palīdzības sniedzēja paraksts
 

"

2. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidenta vietā -
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 412Pieņemts: 28.06.2016.Stājas spēkā: 01.07.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 124, 30.06.2016. OP numurs: 2016/124.12
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
283203
01.07.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)