Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 400

Rīgā 2016. gada 21. jūnijā (prot. Nr. 30 7. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. augusta noteikumos Nr. 568 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
18. panta desmito daļu, 19. panta 5.5 daļu un 38. panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 21. augusta noteikumos Nr. 568 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 133. nr.; 2013, 198. nr.; 2014, 185. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 2.2.2. apakšpunktu aiz vārda "nepiemēro" ar vārdiem "gada diferencēto";

1.2. svītrot 2.2.8. apakšpunktu;

1.3. papildināt 7. punktu aiz vārda "sabiedrībām" ar vārdiem "kā arī Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtā informācija par fiziskās personas attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem";

1.4. papildināt noteikumus ar 7.11., 7.12. un 7.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.11. diferencētais neapliekamais minimums (turpmāk - neapliekamais minimums);

7.12. veiktie attaisnotie izdevumi par izglītības iegūšanu (atbilstoši informācijai, ko sniegušas vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādes);

7.13. veiktie attaisnotie izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem, izglītības iegūšanu un bērnu interešu izglītību (atbilstoši informācijai, ko nodokļu maksātājs elektroniski iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā).";

1.5. aizstāt 12.3. apakšpunktā vārdus un skaitļus "kura vērtība nepārsniedz 213,43 euro, un citus likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" ar vārdiem "likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteikto normu ietvaros un citus šā likuma";

1.6. aizstāt 13. punktā vārdus "četrkāršotu taksācijas gadam noteikto neapliekamo minimumu" ar skaitli un vārdu "4000 euro";

1.7. aizstāt 16. punktā vārdus "nenorāda ienākumus" ar vārdiem "nenorāda Latvijas Republikā gūtus ienākumus";

1.8. papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 D11 pielikumu aizpilda nodokļa maksātājs, kurš taksācijas gadā ārvalstī ir guvis ar nodokli apliekamus ienākumus, kuriem Latvijas Republikā nepiemēro nodokļa pamatlikmi (piemēram, D11 pielikumā norāda ienākumu no kokmateriālu un augoša meža atsavināšanas, no dividendēm un dividendēm pielīdzināma ienākuma, no procentu ienākuma).";

1.9. papildināt noteikumus ar 19.2.1 un 19.2.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2.1 6.1 ailē "Attaisnotie izdevumi - darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi" norāda veiktos valsts sociālās apdrošināšanas maksājumus vai līdzīgus citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu normatīvajos aktos noteiktos maksājumus;

19.2.2 6.2 ailē "Attaisnotie izdevumi - autoru izdevumi" norāda autoru izdevumus atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanu noteiktajam apmēram;";

1.10. izteikt 26.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.2. 16. rindā "Avansā samaksātais nodoklis" norāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa no saimnieciskās darbības avansa apmēru, kas samaksāts taksācijas gada laikā. Ja saimnieciskā darbība reģistrēta Latvijā un atsevišķus saimnieciskās darbības ienākumus gūst ārvalstī, kur no saimnieciskās darbības ienākumiem ir ieturēts nodoklis, tad šajā rindā norāda Latvijas Republikā samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas un ārvalstīs samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (vai tam atbilstoša nodokļa) summas (bet ne vairāk par summu, kas būtu vienāda ar Latvijā aprēķināto nodokli par ārvalstīs gūto ienākumu) kopsummu.";

1.11. papildināt noteikumus ar 31.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.10. 33. rindā "Taksācijas gadā samaksātā nodokļa avansa summa" norāda avansā samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu. Ja saimnieciskā darbība reģistrēta Latvijā un atsevišķus saimnieciskās darbības ienākumus gūst ārvalstī, kur no saimnieciskās darbības ienākumiem ir ieturēts nodoklis, tad norāda Latvijas Republikā samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas un ārvalstīs samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (vai tam atbilstoša nodokļa) summas (bet ne vairāk par summu, kas būtu vienāda ar Latvijā aprēķināto nodokli par ārvalstīs gūto ienākumu) kopsummu.";

1.12. izteikt VI nodaļu šādā redakcijā:

"VI. Deklarācijas D4 pielikuma aizpildīšanas kārtība

32. D4 pielikumu aizpilda nodokļa maksātāji, kuriem taksācijas gadā ir bijuši izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem un kuri vēlas iekļaut šos izdevumus iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinā. Šā pielikuma aizpildīšanai izmanto attaisnojuma dokumentus, kuri apliecina izglītības un ārstniecisko izdevumu samaksu (piemēram, kvītis, čeki, maksājuma uzdevumi, kredītiestādes rēķinu izraksti). Par saviem un katra ģimenes locekļa attaisnotajiem izdevumiem aizpilda atsevišķu D4 pielikumu.

33. Ja pirmstaksācijas gada deklarācijā ir aizpildīta D4 pielikuma aile "Uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie attaisnotie izdevumi", rindā "Pirmstaksācijas gados izveidojies attaisnoto izdevumu pārsniegums" aizpilda 7. aili. Ja taksācijas gada attaisnoto izdevumu par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem apmērs nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteikto normu, aizpilda arī 9. aili.

34. D4 pielikumu par taksācijas gadu aizpilda šādi:

34.1. 1. ailē "Attaisnojuma dokumenta datums" norāda attaisnojuma (maksājuma) dokumenta par taksācijas gadā saņemtajiem attaisnotajiem izdevumiem par izglītību vai ārstniecības pakalpojumiem izdošanas datumu - dienu, mēnesi, gadu;

34.2. 2. ailē "Attaisnojuma dokumenta numurs" norāda maksājuma dokumenta numuru;

34.3. 3. ailē "Pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas numurs vai personas kods" norāda pakalpojuma sniedzēja identifikācijas datus - juridiskajai personai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru vai fiziskajai personai personas kodu;

34.4. 4. ailē "Pakalpojuma sniedzēja nosaukums vai vārds, uzvārds" norāda pakalpojuma sniedzēja - juridiskās personas nosaukumu vai fiziskās personas vārdu un uzvārdu;

34.5. 5. ailē "Attaisnotie izdevumi par izglītību" norāda taksācijas gada maksājuma dokumentā norādītos izdevumus par izglītību, uz kuriem attiecas Ministru kabineta noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteiktā norma;

34.6. 6. ailē "Attaisnotie izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem" norāda attaisnojuma dokumentā norādīto summu par ārstniecisko pakalpojumu, uz kuru attiecas Ministru kabineta noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteiktā norma. Ja nodokļa maksātājam, iesniedzot attaisnojuma dokumentu, daļu no ārstnieciskajiem pakalpojumiem ir atmaksājis apdrošinātājs, tad šajā ailē norāda apdrošinātāja neatmaksāto daļu;

34.7. rindu "Taksācijas gada attaisnotie izdevumi kopā" aizpilda šādi:

34.7.1. 5. ailē norāda taksācijas gada izdevumu kopsummu par izglītību, uz kuriem attiecas Ministru kabineta noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteiktā norma;

34.7.2. 6. ailē norāda taksācijas gada izdevumu kopsummu par ārstnieciskajiem pakalpojumiem, uz kuriem attiecas Ministru kabineta noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteiktā norma;

34.7.3. 7. ailē "Attaisnotie izdevumi kopā (taksācijas gadā attaisnoto izdevumu 5. + 6. ailes kopsumma; pirmstaksācijas gadā uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie izdevumi)" norāda rindas "Taksācijas gada attaisnotie izdevumi kopā" 5. un 6. ailes summu;

34.8. 8. ailē "Attaisnotie izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kurus atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ir tiesības ietvert attaisnotajos izdevumos pilnā apmērā" norāda ar attaisnojuma dokumentiem apliecinātus taksācijas gada izdevumus par operācijām, kas ir plānveida veselības aprūpes pakalpojumi, olšūnu punkciju (folikulu iegūšanu, izmantojot punkciju), zobārstniecības pakalpojumiem (ieskaitot zobu protezēšanu), endoprotēžu un citu veidu ar cilvēka organismu savienotu protēžu izgatavošanu un iegādi, ja par to nav samaksāts no Nacionālā veselības dienesta vai citu personu līdzekļiem;

34.9. 9. ailē "Izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, neskaitot 8. aili, bet ne vairāk par Ministru kabineta noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteikto normu" norāda taksācijas gada attaisnoto izdevumu summu Ministru kabineta noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteikto normu ietvaros;

34.10. 10. ailē "Uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie attaisnotie izdevumi (7. - 9. aile)" rindā "Taksācijas gada attaisnotie izdevumi kopā" norāda uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmo attaisnoto izdevumu kopsummu (7. un 9. ailē rindas "Taksācijas gada attaisnotie izdevumi kopā" norādīto skaitļu starpība).

35. Rindā "Pirmstaksācijas gados izveidojies attaisnoto izdevumu pārsniegums pār Ministru kabineta noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteikto normu" norāda pirmstaksācijas gadā uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecinātos izdevumus un to aizpilda šādi:

35.1. 1. ailē norāda pirmstaksācijas gadu, kurā izveidojies attaisnoto izdevumu pārsniegums pār normu, kas noteikta Ministru kabineta noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem;

35.2. 7. ailē "Attaisnotie izdevumi kopā (taksācijas gadā attaisnoto izdevumu 5. + 6. ailes kopsumma; pirmstaksācijas gadā uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie izdevumi)", aizpildot konkrētā taksācijas gada deklarāciju, ieraksta iepriekšējā gada deklarācijas D4 pielikuma ailē "Uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie attaisnotie izdevumi" norādīto summu;

35.3. 9. ailē "Izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, neskaitot 8. aili, bet ne vairāk par Ministru kabineta noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteikto normu" ieraksta šīs rindas 7. ailē "Attaisnotie izdevumi kopā (taksācijas gadā attaisnoto izdevumu 5. + 6. ailes kopsumma; pirmstaksācijas gadā uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie izdevumi)" norādīto summu, ņemot vērā, ka 9. ailes visu rindu kopsumma nedrīkst pārsniegt Ministru kabineta noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteikto normu;

35.4. 10. ailē "Uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie attaisnotie izdevumi (7. - 9. aile)" norāda uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmo attaisnoto izdevumu summu (7. un 9. ailē norādīto skaitļu starpība).

36. Deklarācijas D4 pielikuma sadaļu "Nodokļa maksātāja ģimenes locekļa dati" aizpilda, ja nodokļa maksātājs apliekamā ienākuma samazināšanai deklarē ģimenes locekļa attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.";

1.13. svītrot VII nodaļu;

1.14. papildināt 40.2. apakšpunktu aiz vārdiem "(pārrēķinot euro)" ar vārdiem un skaitli "(atskaitot minētā pielikuma 6.2 ailē "Attaisnotie izdevumi - autoru izdevumi" norādītās summas)";

1.15. papildināt noteikumus ar 40.4.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.4.1.1 D2 pielikuma 6.1 ailē "Attaisnotie izdevumi, valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi" norādīto kopsummu;";

1.16. izteikt 40.5. un 40.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.5. 06. rindā "Izglītības un specialitātes iegūšana, kvalifikācijas paaugstināšana un medicīnas un ārstnieciskie pakalpojumi" iekļauj D4 pielikuma 9. ailē "Izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, neskaitot 8. aili, bet ne vairāk par Ministru kabineta noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteikto normu" taksācijas un pirmstaksācijas gadā norādīto kopsummu, bet, ja maksātājs samazina apliekamo ienākumu arī par ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem, - visu aizpildīto deklarācijas D4 pielikumu 9. aiļu kopsummu;

40.6. 07. rindā "Ārstnieciskie pakalpojumi, kuri atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ir ietverami attaisnotajos izdevumos pilnā apmērā" iekļauj D4 pielikuma 8. ailē "Attaisnotie izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kurus atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ir tiesības ietvert attaisnotajos izdevumos pilnā apmērā" norādīto kopsummu, bet, ja maksātājs samazina apliekamo ienākumu arī par ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem, - visu aizpildīto deklarācijas D4 pielikumu 8. aiļu kopsummu;";

1.17. papildināt noteikumus ar 40.7.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.7.1 08.1 rindā "Ziedojumi un dāvinājumi politiskajai partijai" norāda ar dokumentiem apliecinātas summas, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā reģistrētai politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10. panta pirmās daļas 8. punktā noteiktajā apmērā;";

1.18. izteikt 40.8. un 40.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.8. 09. rindā "Privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas, apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu)" iekļauj D1 pielikuma 4. b ailē "Attaisnotie izdevumi - iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas prēmijas" norādīto summu un ar dokumentiem apliecinātas nodokļa maksātāja iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju summas;

40.9. 08. rindas, 08.1 rindas un 09. rindas kopsumma nedrīkst pārsniegt 20 procentus no deklarācijas 03. rindā "Apliekamie ienākumi - kopā" norādītās summas. Jāņem vērā, ka 08.1 rindā norādītie ziedojumi un dāvinājumi Latvijas Republikā reģistrētai politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai kopā nedrīkst pārsniegt likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10. panta pirmās daļas 8. punktā noteikto apmēru un ka 09. rindā norādītās iemaksas privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumi katrs atsevišķi nedrīkst pārsniegt 10 procentus no deklarācijas 03. rindā "Apliekamie ienākumi - kopā" norādītās summas;";

1.19. izteikt 40.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.10. 11. rindā "Gada diferencētais neapliekamais minimums" norāda piemērojamo neapliekamo minimumu, kurš aprēķināts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai noteiktajai formulai. Aprēķinot neapliekamo minimumu, ņem vērā šādu ienākumu kopsummu:

40.10.1. deklarācijas D 03. rinda;

40.10.2. D11 pielikuma 2. ailes kopsumma;

40.10.3. D2 pielikuma 6. ailes kopsumma;

40.10.4. deklarācijas DK 8. ailes kopsumma;

40.10.5. ienākumi no Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" vai "Izaugsme un nodarbinātība" vai no valsts budžeta līdzekļiem par aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, kurus Nodarbinātības valsts aģentūra kvalificējusi par stipendijām vai atlīdzībām;

40.10.6. ienākumi no lauksaimniecības uzņēmuma vai lauksaimniecības zemes atsavināšanas, kuri nav deklarēti deklarācijā DK;

40.10.7. summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai;

40.10.8. šādi ienākumi, kuri nav deklarēti D11 pielikumā (ja saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" nodokļu maksātājam nav pienākums iesniegt deklarāciju):

40.10.8.1. procentu ienākumi un tiem pielīdzināmie ienākumi, arī ar procentu ienākumu saistītie ienākumi;

40.10.8.2. dividendes un dividendēm pielīdzināmie ienākumi;

40.10.8.3. ienākumi no kokmateriālu un augoša meža atsavināšanas;

40.10.8.4. ienākumam pielīdzināmie aizdevumi;

40.10.8.5. ienākumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas, ja persona izmanto likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta divpadsmitajā daļā noteiktās tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību;

40.10.8.6. ienākumi no metāllūžņu pārdošanas;

40.10.9. likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 24. panta piektajā daļā minētais ienākums no uzkrājuma;";

1.20. aizstāt 40.11. apakšpunktā vārdus un skaitli "neapliekamo minimumu saskaņā ar minētā likuma 12. panta pirmo daļu" ar vārdiem un skaitli "diferencēto neapliekamo minimumu saskaņā ar minētā likuma 12. pantu;";

1.21. aizstāt 40.13. apakšpunktā vārdus "Atvieglojumi par invaliditāti" ar vārdiem "Atvieglojumi personām ar invaliditāti";

1.22. svītrot 40.19.6. apakšpunktu;

1.23. aizstāt 41. punktā vārdus "četrkāršotu taksācijas gadam noteikto neapliekamo minimumu" ar skaitli un vārdu "4000 euro";

1.24. svītrot 48. punktu;

1.25. izteikt 51.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.3. 2. rindā "Neapliekamais minimums" norāda likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta 1.1 daļas 1. punktā noteikto minimālo neapliekamo minimumu (turpmāk - minimālais neapliekamais minimums) tikai par to periodu, par kuru tiek aprēķināts avansa maksājums;";

1.26. papildināt 51.6. apakšpunktu aiz vārdiem "prognozētā ar nodokli apliekamā ienākuma" ar vārdu "minimālo";

1.27. papildināt 52.2. apakšpunktu aiz vārda "norāda" ar vārdu "minimālo";

1.28. papildināt 52.5. apakšpunktu aiz vārdiem "apliekamā ienākuma" ar vārdu "minimālo";

1.29. papildināt noteikumus ar 68.3 punktu šādā redakcijā:

"68.3 Fiksētā nodokļa maksātājs par taksācijas gadu līdz 2016. gadam iesniedz deklarācijas D5 pielikumu. Fiksētā nodokļa maksātājs deklarācijas D5 pielikuma precizējumus par iepriekšējiem taksācijas gadiem var iesniegt saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".";

1.30. izteikt 1. pielikumā ietverto deklarāciju D šādā redakcijā:

"Gada ienākumu deklarācija

  D
Taksācijas gads        

Vārds, uzvārds
Personas kods        -     
Deklarētās dzīvesvietas adrese taksācijas gada sākumā
Tālruņa numurs        

 

  Nodokļa maksātāja deklarētie dati VID dati
APLIEKAMIE IENĀKUMI:      
Latvijas Republikā gūtie apliekamie ienākumi
(D1 6. ailes summa + (D3 19. rinda + 14. a rinda) + D31 31.3 rinda)
01    
ārvalstīs gūtie ienākumi (D2 5. aile - D2 6.2 aile) + D21 5. aile) 02    
kopā (01. + 02.) 03    
neapliekamie ienākumi      
(D1 3. ailes kopsumma + D2 6. aile + D3 04. un 08. rindas summa) 04    
Attaisnotie izdevumi:      
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
(D1 4. a ailes summa + D2 6.1 ailes summa + D3 14. a rinda vai par pašnodarbināto personu, kura aizpilda D31 pielikumu, veiktās iemaksas)
05    
izglītības un specialitātes iegūšana, kvalifikācijas paaugstināšana un medicīnas un ārstnieciskie pakalpojumi (D4 9. ailes kopsumma) 06    
ārstnieciskie pakalpojumi, kuri atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ir ietverami attaisnotajos izdevumos pilnā apmērā (D4 8. ailes kopsumma) 07    
ziedojumi un dāvinājumi 08    
ziedojumi un dāvinājumi politiskajai partijai 081    
privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas, apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu) (D1 4. b ailes summa + paša nodokļa maksātāja iemaksas un dzīvības apdrošināšanas prēmiju maksājumi) 09    
kopā (05. + 06. + 07. + 08. + 08.1 + 09.) 10    
GADA DIFERENCĒTAIS Neapliekamais minimums 11    
Gada neapliekamais minimums pensionāram 12    
Atvieglojumi:      
par apgādājamiem 13    
personām ar invaliditāti 14    
politiski represētajām personām 15    
nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem 16    
kopā (13. + 14. + 15. + 16.) 17    
Ienākumi, no kuriem aprēķināms nodoklis, kopā      
(03. - 10. - 11. - 12. - 17.) 18    
nodoklis 19    
NODOKLIS NO CITIEM IENĀKUMIEM      
(D11 9. ailes kopsumma) 191    
AvansĀ saMAKSĀTAIS (IETURĒTAIS) NODOKLIS      
(D1 7. aile + D2 8. vai 10. aile + D21 6. vai 7. aile + D3 16. rinda vai D31 33. rinda) 20    
PārrēķinA REZULTĀTS (19. + 19.1 - 20.)      
Piemaksa (ja 19. + 19.1 ir lielāka nekā 20.) 21    
Pārmaksa (ja 20. ir lielāka nekā 19. + 19.1) 22    
nodokļa samaksas termiņš 23            
nodokļa summa 24            

 

Lūdzu pārskaitīt pārmaksas summu uz kontu Pārskaitāmā summa  

 

Konta Nr. (IBAN 21 simbols)                                          

 

(datums)   (nodokļa maksātāja paraksts)

Ar parakstu apliecinu, ka gada ienākumu deklarācijā ir pilnīgi un pareizi norādīti visi ienākumi un izdevumi. Esmu informēts par atbildību, ja norādīti nepareizi dati.

Deklarācijai pievienoju dokumentus uz ___________ lapām.

Deklarācijā ir aizpildīti pielikumi
  (pielikuma numurs)

Pievienotie (uzrādītie) dokumenti vai to kopijas par attaisnotajiem izdevumiem:

     
(datums)   (nodokļa maksātāja paraksts)

Deklarācija saņemta 20___. gada ____.___________________ un reģistrēta ar Nr. _____________

Nodokļu inspektors
  (vārds, uzvārds, paraksts)

Deklarācijas pielikumi:

D1 - Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi

D11 - Taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu un atvieglojumus

D2 - Fiziskās personas (rezidenta) ārvalstīs gūtie ienākumi

D21 - Fiziskās personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ārvalstīs gūtie ienākumi

D3 - Ienākumi no saimnieciskās darbības

D31 - Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātājs kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā

D4 - Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem

Piezīmes.

1. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. Dienesta atzīmi neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.31. papildināt 1. pielikumā ietvertās deklarācijas D D11 pielikuma nosaukumu aiz vārda "nepiemēro" ar vārdiem "gada diferencēto";

1.32. izteikt 1. pielikumā ietvertās deklarācijas D D2 pielikumu šādā redakcijā:

"Taksācijas gads         D2

 

Personas kods       -     

FIZISKĀS PERSONAS (REZIDENTA) ĀRVALSTĪS GŪTIE IENĀKUMI

Valsts, kurā gūti ienākumi, un ienākumu izmaksātājs
(adrese)
Ārvalstī gūtie ienākumi Ienākums, kas atbrīvots no aplikšanas ar nodokli Attaisnotie izdevumi Ārvalstī samaksātais nodoklis Nodoklis no ārvalstī gūtajiem ienākumiem (pēc Latvijā noteiktās likmes) Piezīmes
ienākumu veids ienākumu saņem-
šanas datums
summa ārvalstu valūtā (norādīt valūtu) summa euro valsts sociālās apdroši-
nāšanas maksājumi
autoru izdevumi summa
ārvalstu valūtā (norādīt valūtu)
summa euro nodokļa likme summa euro
1 2 3 4 5 6 61 62 7 8 9 10 11
Kopā
     
(datums)   (nodokļa maksātāja paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.33. svītrot 1. pielikumā ietvertās deklarācijas D D31 pielikuma 29. rindā tekstu "(11.1 panta 6. d.)";

1.34. izteikt 1. pielikumā ietvertās deklarācijas D D4 pielikumu šādā redakcijā:

"Taksācijas gads         D4

 

Personas kods       -     

Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem

Maksājuma dokumenta Pakalpojuma sniedzēja Attaisnotie izdevumi Izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, neskaitot 8. aili, bet ne vairāk par Ministru kabineta noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteikto normu Uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie attaisnotie izdevumi
(7. - 9. aile)
datums numurs reģistrācijas numurs vai personas kods nosaukums vai vārds, uzvārds par izglītību par ārstnie-
ciskajiem pakal-
pojumiem
kopā (taksācijas gadā attaisnoto izdevumu 5. + 6. ailes kopsumma; pirmstaksācijas gadā uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie izdevumi) par ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kurus atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ir tiesības ietvert attaisnotajos izdevumos pilnā apmērā
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
            x   x x
            x   x x
Taksācijas gada attaisnotie izdevumi Kopā x x            
Pirmstaksācijas gados izveidojies attaisnoto izdevumu pārsniegums pār Ministru kabineta noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteikto normu x x x x x x x x
1. x x x x   x    
2. x x x x   x    
3. x x x x   x    
4. x x x x   x    
5. x x x x   x    
Kopā x x x x x     x

Nodokļa maksātāja ģimenes locekļa dati1:

Vārds, uzvārds
Personas kods        -      
Deklarētās dzīvesvietas adrese taksācijas gada sākumā
Radniecības pakāpe

 
(datums2)   (nodokļa maksātāja paraksts2)

Piezīmes.

1 Nodokļa maksātāja ģimenes locekļa datus norāda, aizpildot D4 veidlapu par ģimenes locekli. Par nodokļa maksātāju un katru viņa ģimenes locekli aizpilda atsevišķu D4 veidlapu.

2 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.35. svītrot 1. pielikumā ietvertās deklarācijas D D5 pielikumu.

2. Noteikumus piemēro, aizpildot deklarāciju par 2016. taksācijas gadu un turpmākajiem taksācijas gadiem.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. augusta noteikumos Nr. 568 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 400Pieņemts: 21.06.2016.Stājas spēkā: 30.06.2016.Zaudē spēku: 03.11.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 123, 29.06.2016. OP numurs: 2016/123.20
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
283142
30.06.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)