Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā

Izdarīt Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 183.nr.; 2011, 112.nr.; 2012, 18.nr.; 2013, 128.nr.; 2014, 38.nr.; 2015, 64.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"181) ieroča dezaktivēšana - šaujamieroča padarīšana par nederīgu šāviena izdarīšanai tā, ka visas šaujamieroča būtiskās sastāvdaļas ir kļuvušas neatgriezeniski nelietojamas un nav noņemamas, aizvietojamas vai maināmas tā, ka tas ļautu šaujamieroci jebkādā veidā padarīt derīgu šaušanai, vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča padarīšana par nederīgu šāviena izdarīšanai;".

2. Izslēgt 3.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus "un ieročus, kas dezaktivēti - padarīti nederīgi šāviena izdarīšanai tādējādi, ka visas šaujamieroča būtiskās sastāvdaļas ir kļuvušas neatgriezeniski nelietojamas un nav noņemamas, aizvietojamas vai maināmas tā, ka tas ļautu šaujamieroci jebkādā veidā padarīt derīgu šaušanai, ja šīs pārmaiņas ir oficiāli apstiprinātas Valsts policijā".

3. 9.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "un glabāt, nēsāt un pārvadāt dezaktivētus šaujamieročus un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus bez Valsts policijas izziņas, ka ierocis dezaktivēts";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Fiziskajām un juridiskajām personām ir aizliegts iegādāties, glabāt, pārvadāt, nēsāt, ievest Latvijā vai izvest no tās un realizēt dezaktivētus lielas enerģijas pneimatiskos ieročus bez Valsts policijas apliecinājuma, ka lielas enerģijas pneimatiskais ierocis ir dezaktivēts, bet dezaktivētus šaujamieročus - bez Komisijas 2015.gada 15.decembra Īstenošanas regulā (ES) 2015/2403, ar ko izstrādā kopīgas pamatnostādnes par dezaktivēšanas standartiem un metodēm, lai nodrošinātu, ka dezaktivētie šaujamieroči tiek padarīti neatgriezeniski neizmantojami (turpmāk - Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2403) noteiktā dezaktivēšanas apliecinājuma."

4. Papildināt 16.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Latvijas pilsonim, pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā saņēmušam Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim un Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonim, kurš sasniedzis 21 gada vecumu, kurš vismaz trīs gadus ir reģistrētas sporta organizācijas biedrs un kuram ir vismaz otrā sporta klase ar šaušanu saistītā sporta veidā, ja uz šo personu neattiecas šajā likumā minētie aizliegumi, ir tiesības ar Valsts policijas atļauju iegādāties, glabāt un pārvadāt B kategorijas īsstobra šaujamieročus, kuru kalibrs nav lielāks par 11,43 milimetriem, un to munīciju un izmantot šos ieročus treniņšaušanā un šaušanas sporta sacensībās."

5. 22.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pirms medību šaujamieroča iegādāšanās persona saņem mednieka apliecību, bet persona, kura ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Ziemeļatlantijas Līguma organizācijas dalībvalsts pilsonis un saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, saņem Valsts meža dienesta izsniegtu atļauju medīt Latvijas teritorijā. Pirms vītņstobra medību šaujamieroča iegādāšanās persona nokārto arī praktisko eksāmenu šaušanā ar garstobra-vītņstobra medību šaujamieroci (izņemot personas, kurām šāds šaujamierocis ir bijis reģistrēts pēdējo piecu gadu laikā).";

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Personām, kurām garstobra šaujamieroči vai lielas enerģijas pneimatiskie ieroči reģistrēti medībām vai sportam, ir tiesības medību vai šaušanas sporta sacensību laikā glabāt ieroci un munīciju īpaši tam paredzētā telpā slēgtā seifā vai metāla skapī (metāla kastē), nodrošinot tādus glabāšanas apstākļus, kas nepieļauj nejaušu ieroča vai munīcijas nokļūšanu nepiederošu personu rokās.";

papildināt pantu ar 9.1 daļu šādā redakcijā:

"(91) Personām, kurām garstobra šaujamieroči vai lielas enerģijas pneimatiskie ieroči reģistrēti medībām, ir tiesības medību laikā glabāt ieroci un munīciju transportlīdzeklī. Personām, kurām garstobra šaujamieroči vai lielas enerģijas pneimatiskie ieroči reģistrēti medībām vai sportam, ir tiesības īslaicīgas apstāšanās laikā (līdz divām stundām), kamēr pārvadā ieročus un munīciju no vai uz medībām, šaušanas sporta sacensībām vai treniņšaušanas nodarbībām, glabāt ieroci un munīciju transportlīdzeklī. Ieročus un munīciju transportlīdzeklī novieto pēc iespējas drošākā vietā, lai futrālis vai cits iesaiņojums, kurā ierocis un munīcija ievietota, nebūtu redzams no transportlīdzekļa ārpuses, aizslēdz transportlīdzekļa durvis un bagāžas nodalījumu un ieslēdz trauksmes signalizācijas ierīci, nodrošinot, lai ierocis un munīcija nejauši nenokļūst nepiederošu personu rokās.";

izteikt divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Fiziskajai personai aizliegts ar ieročiem, munīciju, speciālajiem līdzekļiem un dezaktivētiem ieročiem apmeklēt sabiedrībai pieejamus svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākumus publiskā vietā, izņemot gadījumu, kad to atļāvis pasākuma organizators. Dezaktivētu ieroci aizliegts nēsāt atklātā veidā un demonstrēt publiskā vietā."

6. Papildināt 23.pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Juridiskajām personām, kuras saņēmušas atļauju savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai savā īpašumā vai valdījumā esošajās iežogotajās platībās, ir tiesības tām reģistrētos medību šaujamieročus un munīciju, nodrošinot ieroča un munīcijas aprites noteikumu ievērošanu, izsniegt fiziskajai personai, kurai ir kompetentas institūcijas izsniegta attiecīgas kategorijas medību šaujamieroča glabāšanas atļauja, lai šo medību šaujamieroci izmantotu medībās iežogotās platībās un ārpus tām. Šādās medībās piedalās medību šaujamieroci izsniegušās juridiskās personas darbinieks, kurš saņēmis atļauju darbam ar ieročiem un uzrauga ieroča un munīcijas aprites noteikumu ievērošanu."

7. 25.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "Rekrutēšanas un jaunsardzes centra" ar vārdiem "Jaunsardzes un informācijas centra";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Nosacījumus un kārtību, kādā juridiskā persona, kura saņēmusi atļauju savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai savā īpašumā vai valdījumā esošajās iežogotajās platībās, izsniedz tai reģistrētu medību šaujamieroci un munīciju fiziskajai personai, nosaka Ministru kabinets."

8. Izslēgt 28.panta ceturtajā daļā vārdus "bet veidot dezaktivētu šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču kolekciju drīkst ar Valsts policijas atzinumu, ka ieroči ir dezaktivēti".

9. 35.pantā:

papildināt pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:

"(61) Lēmumu par šaušanas instruktora sertifikāta izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt šādu sertifikātu pieņem triju mēnešu laikā pēc tam, kad saņemts iesniegums par šaušanas instruktora sertificēšanu.";

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Ziņas par izsniegtajiem šaušanas instruktoru sertifikātiem biedrība "Latvijas Sporta federāciju padome" reģistrē Licenču un sertifikātu reģistrā. Licenču un sertifikātu reģistrā reģistrējamo ziņu apjomu, to iekļaušanas, izmantošanas un dzēšanas kārtību, kā arī institūcijas, kurām piešķirama piekļuve šajā reģistrā iekļautajām ziņām, nosaka Ministru kabinets."

10. Papildināt 39.pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem un Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņiem, kuriem ir savas valsts kompetentas iestādes izsniegta šaujamieroča glabāšanas atļauja un Eiropas šaujamieroču apliecība, kā arī citu ārvalstu pilsoņiem, kuriem ir savas valsts kompetentas iestādes izsniegta šaujamieroča glabāšanas atļauja, ir tiesības medībās izmantot juridiskajai personai, kura saņēmusi atļauju savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai savā īpašumā vai valdījumā esošajās iežogotajās platībās, reģistrētos medību šaujamieročus un munīciju."

11. Aizstāt 50.panta pirmajā daļā vārdus "Nacionālo bruņoto spēku" ar vārdiem "Jaunsardzes un informācijas centra, Nacionālo bruņoto spēku".

12. Papildināt likumu ar 53.1 pantu šādā redakcijā:

"53.1 pants. Ieroču dezaktivēšana

(1) Valsts policija ir iestāde, kura verificē, vai šaujamieroča dezaktivēšana veikta saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/2403 noteiktajām tehniskajām specifikācijām.

(2) Par šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča dezaktivēšanas apliecinājuma izsniegšanu maksājama valsts nodeva.

(3) Šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču dezaktivēšanas apliecinājuma izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību un apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča dezaktivēšanas apliecinājuma izsniegšanu, nosaka Ministru kabinets."

13. Papildināt pārejas noteikumus ar 8., 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"8. Šā likuma 23.panta 5.1 daļa un 39.panta devītā daļa stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

9. Valsts policijas izsniegtās izziņas un atzinumi, ka ieroči ir dezaktivēti, ir derīgi dezaktivētu ieroču glabāšanai un nēsāšanai, dezaktivēta šaujamieroča pārvadāšanai Latvijas teritorijā, kā arī dezaktivēta lielas enerģijas pneimatiskā ieroča pārvadāšanai. Dezaktivētus šaujamieročus, attiecībā uz kuriem ir Valsts policijas izsniegtas izziņas un atzinumi, ka ieroči ir dezaktivēti, var izvest no Latvijas, ievest Latvijā, iegādāties vai realizēt, ja ir saņemts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/2403 noteiktais dezaktivēšanas apliecinājums.

10. Ministru kabinets līdz 2016.gada 1.decembrim izdod šā likuma 53.1 panta trešajā daļā minētos noteikumus."

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 2.jūnijā.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 17.jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 02.06.2016.Stājas spēkā: 01.07.2016.Zaudē spēku: 10.04.2019.Tēma: Valsts drošība un aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 117, 17.06.2016. OP numurs: 2016/117.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
282945
01.07.2016
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)