Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 358

Rīgā 2016. gada 7. jūnijā (prot. Nr. 28 24. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 127. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3. punktu aiz vārdiem "darbaspēka atjaunošanos" ar vārdiem "un paaudžu nomaiņu".

2. Papildināt noteikumus ar 5.1 un 5.2 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Šo noteikumu izpratnē pamatdarbības nozare ir joma, kurā gūtie ieņēmumi ir vismaz 50 procenti no atbalsta pretendenta kopējā apgrozījuma kalendāra gadā. Ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas ietver arī ieņēmumus no pašražoto lauksaimniecības produktu pārstrādes.

5.2 Šo noteikumu izpratnē saimniecības dibināšanas process ir šādu darbību kopums:

5.2 1. saimniecība tiek pārņemta, mantota vai dibināta, reģistrējot to Uzņēmumu reģistrā, vai fiziska persona reģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējs Valsts ieņēmumu dienestā;

5.2 2. tiek iegūtas saimniecības darbībai nepieciešamās lietu tiesības uz zemi (reģistrētas zemesgrāmatā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu), dzīvniekiem un citiem ražošanas līdzekļiem;

5.2 3. tiek uzskaitīta saimniecības saimnieciskā darbība - sagatavots gada pārskats vai gada ienākumu deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu un iesniegta Valsts ieņēmumu dienestā."

3. Papildināt noteikumus ar 7.1 un 7.2 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Šo noteikumu 7. punktā minētais atbalsta pretendents projekta iesniegšanas dienā ir saimniecības dibināšanas procesā un izpilda vismaz vienu, bet ne visas šo noteikumu 5.2 punktā minētās darbības.

7.2 Saimniecības dibināšanu uzsāk ne agrāk kā 24 mēnešus pirms darījumdarbības plāna iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, un saimniecības dibināšanas procesu uzskata par pabeigtu, kad izpildīti šo noteikumu 5.2 punktā minētie nosacījumi."

4. Papildināt 8.1. apakšpunktu aiz skaitļa un vārda "70 000 euro" ar vārdiem un skaitļiem "(ņemot vērā saistītos uzņēmumus (tostarp vienu vienotu uzņēmumu) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā)".

5. Papildināt noteikumus ar 8.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.1.1 saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtības noteikšanai ir ņemti vērā ražošanas resursi, kurus izmanto nepārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanai un no kuru ražošanas tiek gūts ekonomisks labums;".

6. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Atbalsta apmērs darījumdarbības plāna īstenošanai ir 40 000 euro, kas tiek izmaksāts divās daļās atbilstoši darījumdarbības plānam:

12.1. pirmo maksājumu 80 procentu apmērā no kopējās atbalsta summas saskaņā ar šo noteikumu 13.1. apakšpunktu atbalsta pretendents saņem pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, un to izmaksā ne vairāk kā trīs daļās, pamatojoties uz priekšapmaksas rēķiniem vai darījumus apliecinošiem dokumentiem;

12.2. gala maksājums 20 procentu apmērā no kopējās atbalsta summas, ko atbalsta pretendents saņem pēc pilnīgas darījumdarbības plāna īstenošanas un darījumdarbības plānā sasniegto mērķu izvērtējuma."

7. Papildināt 13.2. apakšpunktu aiz vārda "izmaksas" ar vārdiem "tai skaitā konsultāciju pakalpojumu, mācību un apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas".

8. Papildināt 15. punktu aiz vārda "apstiprināšanu" ar vārdiem "izņemot konsultāciju pakalpojumu izmaksas".

9. Papildināt 18.4. apakšpunktu aiz vārdiem "normatīvajiem aktiem" ar vārdiem un skaitli "kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā kopā ar šo noteikumu 26. punktā minēto atbalsta pieprasījumu".

10. Papildināt 18.6. apakšpunktu aiz vārdiem "izsniegto mācību programmu" ar vārdiem "kurā ir norādīts apgūto lauksaimniecības mācību stundu skaits".

11. Papildināt 20.2. apakšpunktu aiz vārdiem "par paredzētajiem ieguldījumiem saimniecības attīstībā" ar vārdiem "kas ir tieši saistīti ar nepārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanu".

12. Izteikt 21. un 22. punktu šādā redakcijā:

"21. Darījumdarbības plānu sagatavo divu līdz četru kalendāra gadu ilgam laikposmam, izņemot darījumdarbības plānu gaļas liellopu audzēšanas vai aitkopības nozarē, kā arī ilggadīgo stādījumu ierīkošanā, kuru sagatavo četriem gadiem, un, to īstenojot:

21.1. tiek sasniegti darījumdarbības plānā noteiktie mērķi;

21.2. neto apgrozījums no nepārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas un saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtība sasniedz šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minēto minimālo robežvērtību;

21.3. šo noteikumu 21.2. apakšpunktā minētais sasniegtais neto apgrozījums no nepārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtība ir palielinājusies vismaz par 20 procentiem. Ja darījumdarbības plānā noteiktais mērķis ir mainīt lauksaimniecības nozari, kurā saimniecība ir specializējusies, palielinājums ir tajā lauksaimniecības nozarē, uz kuru saimniecība pārorientējusies un kura ir kļuvusi par jauno pamatdarbības nozari.

22. Lauku atbalsta dienests, izskatot projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu, vērtē šī darījumdarbības plāna kvalitāti un ieguldījumu atbilstību sasniedzamajiem mērķiem, kā arī darījumdarbības plānā noteikto sasniedzamo mērķu samērīgumu attiecībā pret kopējo saņemtā atbalsta apmēru."

13. Papildināt noteikumus ar 24.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.5. integrētās lauksaimniecības atbilstību apliecinošus dokumentus, ja darījumdarbības plāna īstenošanai saimniecība ir ietverta integrētās augu audzēšanas kontroles shēmā."

14. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz atbalsta pieprasījumu (3. pielikums). Lauku atbalsta dienests maksājumus veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā pēc šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minēto priekšapmaksas rēķinu vai darījumus apliecinošu dokumentu saņemšanas."

15. Izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Lauku atbalsta dienests pieprasa saņemtā atbalsta pilnīgu vai daļēju atmaksu normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā noteiktajā kārtībā, ja:

28.1. atbalsta pretendents nav sasniedzis darījumdarbības plānā noteiktos mērķus;

28.2. atbalsta pretendents pēc darījumdarbības plāna īstenošanas nav sasniedzis darījumdarbības plānā ietvertos ekonomiskos rādītājus saskaņā ar šo noteikumu 21.2. un 21.3. apakšpunktu;

28.3. atbalsta pretendents nav ieguvis šo noteikumu 7.1.2. apakšpunktā minēto izglītību;

28.4. atbalsta pretendents pārtrauc darījumdarbības plāna īstenošanu vai neveic saimniecisko darbību;

28.5. ieguldījumi nav īstenoti vai ir īstenoti daļēji un neatbilst darījumdarbības plānam;

28.6. darījumdarbības plāna īstenošanas laikā un pabeigšanas brīdī atbalsta pretendents nenodrošina sākotnējo projektu atlases kritērijos (2. pielikums) iegūto punktu skaitu un tas rada risku atbalsta saņemšanai."

16. Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

17. Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

18. Papildināt noteikumus ar 3. pielikumu (3. pielikums).

Ministru prezidenta vietā -
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

Zemkopības ministra vietā -
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis

 

 

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 7. jūnija
noteikumiem Nr. 358

"1.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 16. jūnija
noteikumiem Nr.323

Piezīmes.
1 Teritorijas attīstības indeksu nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanu. Kritērijam piešķiramo punktu skaitu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x (- 10), kur

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;
B - teritorijas attīstības indekss novadā, kurā tiks īstenots projekts.
2 Ja apgrozījumu tiek plānots palielināt vairāk nekā par 30%, tad piešķir 10 punktus.
3 Saskaņā ar noteikumu 1. pielikumu.
4 Zemes novērtējums ballēs:

I un II kvalitātes grupa mazāk par 19 ballēm - 15 punktu
III kvalitātes grupa no 20 līdz 30 ballēm - 10 punktu
IV kvalitātes grupa no 31 līdz 40 ballēm - 5 punkti
V-VII kvalitātes grupa Vairāk par 41 balli - 0 punktu

5 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x

C

, kur

D

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā ilgtermiņa ieguldījumu proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;
B - punktu skaits kritērijā pēc ieguldījumu veida;
C - projektā paredzētie ilgtermiņa ieguldījumu izdevumi (euro);
D - projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).
Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.
Ja punktu skaits ir vienāds, priekšroka ir atbalsta pretendentam ar mazāku saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtību.

Zemkopības ministra vietā -
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis

 

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 7. jūnija
noteikumiem Nr. 358

"2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 16. jūnija
noteikumiem Nr. 323

Projektu atlases kritēriji pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimālais punktu skaits grupā

1.

Saimniecības pamatdarbības nozare, kura tiek attīstīta darījumdarbības plāna ietvaros Augļkopība, dārzeņkopība

30

30

Lopkopība

20

Pārējās lauksaimniecības nozares

10

2.

Teritorijas attīstības indekss Atbalsta pretendenta projekta īstenošanas vietas (saimniecības faktiskā adrese) teritorijas attīstības indekss novadiem (ja tas ir negatīvs)1

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

15

3.

Saimniecības darījumdarbības plāna attīstības mērķis Palielinot apgrozījumu no nepārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas vai saimniecības ekonomisko lielumu standarta izlaides vērtībā vismaz par 20 % darījumdarbības plāna darbības laikā

0

10

Palielinot apgrozījumu no nepārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas vai saimniecības ekonomisko lielumu standarta izlaides vērtībā par vairāk nekā 20 %2

Par katru procenta punktu viens punkts

4.

Atbalsta pretendenta lauksaimniecības izglītība3 Iegūta augstākā izglītība lauksaimniecībā

15

15

Iegūta vidējā (vidējā speciālā) izglītība lauksaimniecībā

10

Uzsācis mācības lauksaimniecības izglītības iegūšanai

5

5.

Īpašumā esošie resursi (SI) Īpašumā vairāk nekā 50 %

15

15

Īpašumā mazāk nekā 50 % zemes vai dzīvnieku

5

6.

Darījumdarbības plānā paredzētie ieguldījumi (punktu skaitu reizina ar attiecīgo ilgtermiņa ieguldījumu izdevumu proporciju no kopējiem projekta attaisnotajiem izdevumiem)4 Ilgtermiņa ieguldījumi (zemes, dzīvnieku iegāde, būvniecība)

10

10

Pārējie ieguldījumi

0

7.

Zemes novērtējums5 Saskaņā ar pieteikumu  

15

8.

Saimniecības dalība kooperatīvā Ir atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedrs

10

10

Ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedrs

5

9.

Saimniecības esošā vai plānotā lauksaimniecības sistēma Bioloģiskā lauksaimniecība

15

15

Integrētās lauksaimniecības augļkopība, dārzkopība

10

Pārējie

0

10.

Projekta iesnieguma iesniegšana Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā

5

5

Kopā

140

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 50 punkti

Piezīmes.
1 Teritorijas attīstības indeksu nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanu. Kritērijam piešķiramo punktu skaitu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x (- 10), kur

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;
B - teritorijas attīstības indekss novadā, kurā tiks īstenots projekts.
2 Ja apgrozījumu tiek plānots palielināt vairāk nekā par 30 %, piešķir 10 punktus.
3 Saskaņā ar noteikumu 1. pielikumu.
4 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x

C

, kur

D

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā ilgtermiņa ieguldījumu proporciju pret kopējiem attiecināmajiem projekta izdevumiem;
B - punktu skaits kritērijā pēc ieguldījumu veida;
C - projektā paredzētie ilgtermiņa ieguldījumu izdevumi (euro);
D - projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).
Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.
5 Zemes novērtējums ballēs:

I un II kvalitātes grupa mazāk par 19 ballēm - 15 punktu
III kvalitātes grupa no 20 līdz 30 ballēm - 10 punktu
IV kvalitātes grupa no 31 līdz 40 ballēm - 5 punkti
V-VII kvalitātes grupa Vairāk par 41 balli - 0 punktu

Ja punktu skaits ir vienāds, priekšroka ir atbalsta pretendentam ar mazāku saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtību."

Zemkopības ministra vietā -
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis

 

 

3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 7. jūnijā
noteikumiem Nr. 358

"3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 16. jūnija
noteikumiem Nr. 323

ELFLA LAP pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākuma "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" (kods 6.1)
ATBALSTA PIEPRASĪJUMS
_________. daļa

1. INFORMĀCIJA PAR ATBALSTA SAŅĒMĒJU UN PROJEKTA IESNIEGUMU

Projekta numurs  
Atbalsta saņēmēja nosaukums/vārds, uzvārds  
Reģistrācijas Nr./personas kods  
LAD klienta Nr.  
Kontaktpersona, kontaktpersonas tālruņa Nr., e-pasta adrese  
 
Bankas konta numurs, uz kuru pārskaitāms maksājums (reģistrēts LAD Klientu reģistrā)  

Atbalsta saņēmējs

Datums

 

(vārds, uzvārds un paraksts)

 

Aizpilda Lauku atbalsta dienests

Pieprasījums saņemts

Pieprasījums noraidīts

Pieprasījums apstiprināts

     

(datums)

     

(vārds, uzvārds un paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. INFORMĀCIJA PAR ATBALSTA PIEPRASĪJUMU

Pieprasāmā atbalsta apmērs, EUR  
Iepriekš izmaksātā atbalsta apmērs, EUR  

Detalizēts izmaksu atšifrējums, EUR

Nr.
p.k.

Attiecināmo izmaksu pozīcijas nosaukums

Darījumu apliecinošā dokumenta nosaukums, numurs, datums

Iesniegtā rēķina vai darījumu apliecinošā dokumenta summa, bez PVN (ar PVN, ja nav reģistrējies kā PVN maksātājs)

Attiecināmās izmaksas no rēķinā vai darījumu apliecinošā dokumentā norādītās

1.

 

X

0,00

0,00

2.

 

X

0,00

0,00

3.

 

X

0,00

0,00

4.

 

X

0,00

0,00

5.

 

X

0,00

0,00

KOPĀ, EUR

0,00

Ja ir nebūtiskas atkāpes no apstiprinātā projekta iesnieguma vai grozījumi, kam nav ietekmes uz darījumdarbības plāna īstenošanas rezultāta sasniegšanu, lūdzam sniegt skaidrojumu:


Atbalsta saņēmējs

Datums

 

(vārds, uzvārds un paraksts)"

 

Zemkopības ministra vietā -
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 358Pieņemts: 07.06.2016.Stājas spēkā: 16.06.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 115, 15.06.2016. OP numurs: 2016/115.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
282821
16.06.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva