Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta rīkojums Nr. 310

Rīgā 2016. gada 1. jūnijā (prot. Nr. 25 18. §)
Par 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" un 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" plānoto finansējuma apmēru un iznākuma rādītājiem otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai

1. Noteikt katram reģionālas nozīmes attīstības centram 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" (turpmāk – 3.3.1. specifiskais atbalsta mērķis) un 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" (turpmāk –5.6.2. specifiskais atbalsta mērķis) otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros plānoto finansējuma apmēru pašvaldību attīstības programmu investīciju plānu īstenošanai un sasniedzamos iznākuma rādītājus (pielikums).

2. Sadarbības iestāde līdz pozitīva Eiropas Komisijas lēmuma par snieguma ietvara izpildi saņemšanai, ievērojot snieguma ietvarā noteikto 6,1 % Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējuma rezervi, slēdz vienošanos:

2.1. par 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa otrās atlases kārtas projektu īstenošanu apmērā, kas nepārsniedz 10 246 075 euro no ERAF finansējuma, nodrošinot, ka 6,1 % ERAF finansējuma rezerve tiek piemērota katrai pašvaldībai paredzētajam kopējam ERAF finansējuma apmēram;

2.2. par 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa otrās atlases kārtas projektu īstenošanu apmērā, kas nepārsniedz 86 518 652 euro no ERAF finansējuma, nodrošinot, ka 6,1 % ERAF finansējuma rezerve tiek piemērota katrai pašvaldībai paredzētajam kopējam ERAF finansējuma apmēram.

3. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos par 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa un 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa otrās atlases kārtas projektu īstenošanu, nepiemērojot par 6,1 % samazinātu ERAF finansējuma likmi, ja visas 21 reģionālas nozīmes centra pašvaldības par to savstarpēji vienojas un biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība" (reģistrācijas Nr. 40008237304) pieņem attiecīgu lēmumu. Sadarbības iestāde, slēdzot vienošanos, nodrošina, ka līdz 2018. gada 31. decembrim:

3.1. 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa otrajā atlases kārtā netiek pārsniegts pieejamais ERAF finansējums – 10 246 075 euro;

3.2. 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa otrajā atlases kārtā netiek pārsniegts pieejamais ERAF finansējums – 86 518 652 euro.

4. Ja tiek sasniegts šā rīkojuma 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētais pieejamais finansējums, sadarbības iestāde neaicina iesniegt projektus un neslēdz līgumus par projektu īstenošanu.

5. Šā rīkojuma 3. punktā minētajā gadījumā biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība" attiecīgo lēmumu iesniedz Reģionālās attīstības koordinācijas padomes sekretariātā, kas par to informē Finanšu ministriju un sadarbības iestādi.

6. Ja projekta īstenošana tiek turpināta pēc 2018. gada 31. decembra, vienošanās par projekta īstenošanu var paredzēt, ka pašvaldība 6,1 % ERAF finansējuma rezervi sedz no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Ja pēc 2018. gada 31. decembra tiek saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums par snieguma ietvara izpildi, minēto finansējuma rezervi aizstāj ar ERAF finansējumu. Finansējuma avotu maiņa projektā ir iespējama tikai tad, ja projekta īstenošana nav pabeigta.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 1. jūnija
rīkojumam Nr. 310
3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" un 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" plānotais finansējuma apmērs un iznākuma rādītāji otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai

(Pielikums grozīts ar MK 25.04.2017. rīkojumu Nr. 214; MK 18.06.2020. rīkojumu Nr. 330)

1. Plānotais finansējuma apmērs un iznākuma rādītāji katram reģionālas nozīmes attīstības centram 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros

Nr.
p. k.

Pašvaldība

Kopējais ERAF finansējuma apmērs

Iznākuma rādītāju vērtība

no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ( euro)

jaunizveidoto darba vietu skaits komersantos, kuri guvuši labumu no investīcijām infrastruktūrā (nodarbinātības pieaugums atbalstītajos uzņēmumos)

komersantu skaits, kuri guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā (to komersantu skaits, kuri saņēmuši atbalstu)

1.Aizkraukles novads

485 905

230 000123
2.Alūksnes novads

550 512

952 000287
3.Balvu novads

720 671

720 671126
4.Bauskas novads

504 636

510 000103
5.Cēsu novads

417 055

400 00073
6.Dobeles novads

417 055

750 000102
7.Gulbenes novads

504 636

504 63687
8.Krāslavas novads

655 155

400 000121
9.Kuldīgas novads

1 273 000

1 280 000353
10.Limbažu novads

500 466

500 466132
11.Līvānu novads

2 155 155

2 155 155352
12.Ludzas novads

655 155

110 000151
13.Madonas novads

555 100

1 000 00043
14.Ogres novads

454 969

0122
15.Preiļu novads

1 101 025

1 101 025181
16.Saldus novads

417 055

417 05572
17.Siguldas novads

1 699 369

5 000 0004016
18.Smiltenes novads

929 636

3 135 000107
19.Talsu novads

417 055

460 00071
20.Tukuma novads

458 760

500 000121
21.Valkas novads

970 553

970 553167

2. Plānotais finansējuma apmērs un iznākuma rādītāji katram reģionālas nozīmes attīstības centram 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros

 

Nr.
p. k.

Pašvaldība

Kopējais ERAF finansējuma apmērs

Iznākuma rādītāju vērtība

atbalstītajā teritorijā esošo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos (faktiskajās cenās, euro)

jaunizveidoto darba vietu skaits atbalstītajās teritorijās

atjaunoto degradēto teritoriju platība, kas pielāgota jaunu komersantu (bez valsts vai pašvaldību kapitāla daļas), individuālo komersantu, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecību izvietošanai vai esošo komersantu paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās (kopējā atjaunotā zemes platība), ha

1.Aizkraukles novads

3 310 851

4 500 000272,50
2.Alūksnes novads

4 370 324

4 400 000720,84
3.Balvu novads

5 244 388

5 244 388867,60
4.Bauskas novads

4 406 743

4 255 0007317,26
5.Cēsu novads

3 641 936

9 059 000369,70
6.Dobeles novads

3 641 935

10 000 0006011,5
7.Gulbenes novads

4 406 743

4 406 7437210,50
8.Krāslavas novads

5 087 626

3 515 00010210,49
9.Kuldīgas novads

5 838 604

5 900 00014324,30
10.Limbažu novads

4 370 324

4 370 3231116,43
11.Līvānu novads

4 447 626

4 447 6267814,01
12.Ludzas novads

4 767 626

4 767 630987,30
13.Madonas novads

4 847 417

8 600 0009118,50
14.Ogres novads

4 767 626

1 000 0001201,50
15.Preiļu novads

3 455 618

3 455 6185710,00
16.Saldus novads

4 006 130

4 006 1306619,80
17.Siguldas novads

3 973 022

130 000946,00
18.Smiltenes novads

4 006 130

4 995 1686421,70
19.Talsu novads

4 370 324

4 370 324719,64
20.Tukuma novads

4 807 356

6 310 00010523,00
21.Valkas novads

4 370 324

3 820 323817,9
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 310Pieņemts: 01.06.2016.Stājas spēkā: 01.06.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 107, 03.06.2016. OP numurs: 2016/107.22
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
282539
{"selected":{"value":"18.06.2020","content":"<font class='s-1'>18.06.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.06.2020","iso_value":"2020\/06\/18","content":"<font class='s-1'>18.06.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"25.04.2017","iso_value":"2017\/04\/25","content":"<font class='s-1'>25.04.2017.-17.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2016","iso_value":"2016\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2016.-24.04.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.06.2020
85
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)