Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 321

Rīgā 2016. gada 24. maijā (prot. Nr. 25 16. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 194 "Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli"
18. panta piekto, 6.1 un 6.2 daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 194 "Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 86., 226. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2. punktu aiz vārda "punktu" ar vārdiem un skaitļiem "un Komisijas 2014. gada 16. decembra Regulas (EK) Nr. 1388/2014, ar ko konkrētas atbalsta kategorijas uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar zvejas un akvakultūras produktu ražošanu, apstrādi un tirdzniecību, atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 24. decembris, Nr. L369) (turpmāk - regula Nr. 1388/2014), 45. pantu."

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Samazināto akcīzes nodokļa likmi piemēro, ievērojot regulas Nr. 651/2014 8. pantā un regulas Nr. 1388/2014 8. pantā noteiktās prasības."

3. Papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Samazināto akcīzes nodokļa likmi nepiemēro:

3.1 1. regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktā un regulas Nr. 1388/2014 1. panta 3. punkta "c" un "d" apakšpunktā minētajām darbībām;

3.1 2. ja saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta otrajā daļā noteiktajām prasībām netiek nošķirtas darbības vai izmaksas;

3.1 3. regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā un regulas Nr. 1388/2014 1. panta 3. punkta "e" apakšpunktā minētajos gadījumos."

4. Papildināt 6.1. apakšpunktu aiz vārdiem "platības maksājuma" ar vārdiem "(ieskaitot mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumu)".

5. Aizstāt 9.1. apakšpunktā vārdus "iepriekšējā gada" ar vārdu "pēdējo".

6. Aizstāt 9.2. apakšpunktā vārdu "reģistrējies" ar vārdiem "reģistrējis to".

7. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētajos ieņēmumos iekļauj par iepriekšējo gadu saņemtos Eiropas Savienības atbalsta maksājumus pasākumu "Bioloģiskā lauksaimniecība" un "Agrovide un klimats" apakšpasākumos (izņemot apakšpasākumā "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos") saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā."

8. Izteikt 13.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.7. pieņem lēmumu piešķirt tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu 75 procentu apmērā no šo noteikumu 13.5. apakšpunktā minētā daudzuma. Lēmumā norāda lauksaimniecības produkcijas ražotājam piešķirto marķētas dīzeļdegvielas daudzumu un klienta reģistrācijas numuru. Lēmumu lauksaimniecības produkcijas ražotājam paziņo elektroniski, ja viņš ir Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietotājs, vai nosūta papīra dokumenta veidā."

9. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Lauku atbalsta dienests līdz kārtējā gada 30. oktobrim pieņem lēmumu piešķirt tiesības iegādāties šo noteikumu 13.5. apakšpunktā minētās marķētas dīzeļdegvielas atlikušo daudzumu. Lēmumā norāda lauksaimniecības produkcijas ražotājam piešķirto marķētās dīzeļdegvielas kopējo daudzumu kārtējam saimnieciskajam gadam un klienta reģistrācijas numuru. Lēmumu lauksaimniecības produkcijas ražotājam paziņo elektroniski, ja viņš ir Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietotājs, vai nosūta papīra dokumenta veidā."

10. Papildināt noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 12. pantu un regulas Nr. 1388/2014 12. pantu lauksaimniecības produkcijas ražotājs ar marķētās dīzeļdegvielas piešķiršanu saistītos dokumentus glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas."

11. Izteikt 24.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.3. nodrošina regulas Nr. 651/2014 9. panta 1., 2. un 4. punktā un regulas Nr. 1388/2014 9. panta 1., 2. un 3. punktā noteikto prasību izpildi;".

12. Papildināt noteikumus ar 24.4. un 24.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.4. nodrošina regulas Nr. 651/2014 12. pantā un regulas Nr. 1388/2014 12. pantā noteikto prasību izpildi;

24.5. lēmumu par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu pieņem līdz 2021. gada 30. jūnijam."

13. Papildināt noteikumus ar 31.1 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Šo noteikumu 10. punkts ir spēkā līdz 2017. gada 1. aprīlim."

14. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 14. aprīļa
noteikumiem Nr. 194

Kultūraugu un zemes izmantošanas veidu kodi un atbilstošais marķētas dīzeļdegvielas daudzums uz vienu hektāru

Marķētas dīzeļdegvielas daudzumu par vienu vienotā platības maksājuma saņemšanai deklarētu un apstiprinātu lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru, kā arī tādas meža vai purva zemes hektāru, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, vai zemes hektāru zem zivju dīķiem aprēķina saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 18. panta piektās daļas 3. punktu.

Nr.
p. k.
Kultūraugi, zemes izmantošanas veids Kods Litri uz vienu hektāru
1. Graudaugi    
1.1. Auzas 140 100
1.2. Auzas ar stiebrzāļu pasēju 141 100
1.3. Kvieši, vasaras 111 100
1.4. Kvieši, vasaras ar stiebrzāļu pasēju 113 100
1.5. Kvieši, ziemas 112 100
1.6. Mieži, vasaras 131 100
1.7. Mieži, vasaras ar stiebrzāļu pasēju 133 100
1.8. Mieži, ziemas 132 100
1.9. Rudzi 121 100
1.10. Tritikāle, vasaras 150 100
1.11. Tritikāle, vasaras ar stiebrzāļu pasēju 152 100
1.12. Tritikāle, ziemas 151 100
1.13. Griķi 160 100
1.14. Griķi ar tauriņziežu pasēju 161 100
1.15. Graudaugu un zirņu vai vīķu maisījums ar stiebrzāļu pasēju, kur proteīnaugi > 50 % 446 100
1.16. Graudaugu un zirņu vai vīķu maisījums, kur proteīnaugi > 50 % 445 100
2. Zālāji    
2.1. Stiebrzāļu un lopbarības zālaugu maisījumi    
2.1.1. Ilggadīgie zālāji 710 1301/602
2.1.2. Aramzemē sētu stiebrzāļu vai lopbarības zālaugu (ieskaitot proteīnaugus) maisījums 720 1301/602
2.2. Stiebrzāles tīrsējā    
2.2.1. Pļavas timotiņš sēklas ieguvei 731 100
2.2.2. Pļavas auzene sēklas ieguvei 732 100
2.2.3. Hibrīdā airene sēklas ieguvei 733 100
2.2.4. Daudzziedu viengadīgā airene sēklas ieguvei 734 100
2.2.5. Sarkanā auzene sēklas ieguvei 735 100
2.2.6. Ganību airene sēklas ieguvei 736 100
2.2.7. Niedru auzene sēklas ieguvei 737 100
2.2.8. Pļavas skarene sēklas ieguvei 738 100
2.2.9. Kamolzāle sēklas ieguvei 739 100
2.2.10. Citur neminētas stiebrzāles 713 60
3. Tauriņzieži, tai skaitā pākšaugi tīrsējā    
3.1. Sarkanais āboliņš 723 100
3.2. Baltais āboliņš 724 100
3.3. Bastarda āboliņš 725 100
3.4. Lucerna 726 100
3.5. Austrumu galega 727 100
3.6. Ragainais vanagnadziņš 728 100
3.7. Amoliņš 729 100
3.8. Esparsete 714 100
3.9 Lauka pupas 410 100
3.10. Zirņi 420 100
3.11. Lupīna (saldā jeb dzeltenā, baltā, šaurlapu) 430 100
3.12. Vīķi, vasaras 441 100
3.13. Vīķi, ziemas 442 100
3.14. Soja 443 100
4. Zaļmasas augi un lopbarības sakņaugi    
4.1. Kukurūza biogāzes ieguvei 791 100
4.2. Citur neminēta kukurūza 741 100
4.3. Lopbarības bietes, cukurbietes 831 130
5. Eļļas augi un šķiedraugi    
5.1. Kaņepes 170 100
5.2. Lini, šķiedras 310 100
5.3. Lini, eļļas 330 100
5.4. Rapsis, vasaras 211 100
5.5. Rapsis, ziemas 212 100
5.6. Ripsis, vasaras 213 100
5.7. Ripsis, ziemas 214 100
6. Dārzeņi    
6.1. Sēklas kartupeļi 821 130
6.2. Cietes kartupeļi 825 130
6.3. Kartupeļi, kas citur nav minēti 820 130
6.4. Tomāti 826 130
6.5. Ziedkāposti 842 130
6.6. Citur neminēti kāposti (baltie vai sarkanie galviņkāposti, rožu jeb Briseles kāposti, galda kolrābji, sparģeļkāposti, virziņkāposti jeb Savojas kāposti, lapu kāposti, brokoļi, Pekinas kāposti, izņemot lopbarības kāpostus) 870 130
6.7. Burkāni 843 130
6.8. Galda bietes, mangolds (lapu bietes) 844 130
6.9. Gurķi un kornišoni 845 130
6.10. Sīpoli, šalotes sīpoli, maurloki, lielloku sīpoli un batūni 846 130
6.11. Ķiploki 847 130
6.12. Puravi 849 130
6.13. Galda rāceņi, turnepši 851 130
6.14. Galda kāļi 856 130
6.15. Selerijas 852 130
6.16. Redīsi un melnie rutki 853 130
6.17. Pētersīļi 854 130
6.18. Pastinaks 855 130
6.19. Dārza ķirbis, cukīni, kabači, patisoni 857 130
6.20. Vīģlapu, lielaugļu, muskata ķirbis 858 130
6.21. Parastās jeb dārza pupiņas 859 130
6.22. Skābenes 860 130
6.23. Spināti 862 130
6.24. Mārrutki 863 130
6.25. Salāti 864 130
6.26. Topinambūri 865 130
6.27. Paprika 867 130
6.28. Baklažāni 868 130
6.29. Sparģeļi 869 130
6.30. Dārzeņi, ja vienlaidu platībā augošas BSA3 atbalsttiesīgās dārzeņu kultūraugu sugas katra aizņem mazāk par 0,3 ha un kopējā saimniecības aramzemes platība nav lielāka par 10 ha 871 130
7. Augļi un ogas    
7.1. Zemenes 926 130
8. Ilggadīgie stādījumi    
8.1. Ābeles 911 130
8.2. Bumbieres 912 130
8.3. Saldie un skābie ķirši 932 130
8.4. Plūmes 914 130
8.5. Aronijas 918 130
8.6. Smiltsērkšķi 919 130
8.7. Avenes 921 130
8.8. Upenes 922 130
8.9. Sarkanās un baltās jāņogas 933 130
8.10. Krūmmellenes (zilenes) 924 130
8.11. Lielogu dzērvenes 934 130
8.12. Ērkšķogas 927 130
8.13. Krūmcidonijas 928 130
8.14. Kazenes 929 130
8.15. Dārza pīlādži 931 130
8.16. Vīnogas 935 130
8.17. Augļu koki un ogulāji (izņemot zemenes), ja vienlaidu platībā augošas BSA3 atbalsttiesīgās augļu koku un ogulāju sugas katra aizņem mazāk par 0,3 ha 950 130
8.18. Citur neminēti ilggadīgie stādījumi 952 60
8.19. Kokaugu stādaudzētavas lauksaimniecības zemē 640 60
8.20. Rabarberi 861 130
9. Pārējie    
9.1. Garšaugi un kultivēti ārstniecības augi (parastā dille, fenhelis, baziliks, timiāns, ķimenes, estragons, sierāboliņš, anīss, majorāns, oregano jeb raudene, salvija, sējas koriandrs jeb kinza, izops, kumelīte, kliņģerīte, cigoriņš, piparmētra, pupumētra, vērmeles, lofants, naktssvece, deviņvīru spēks, ābolmētra, citronmelisa, topinambūri, tauksaknes, mārdadži, ehinācija, ārstniecības lupstāja, dižzirdzene, raspodiņš, sirds mātere, ārstniecības gurķene) 848 100
9.2. Sinepe 215 100
9.3. Sinepe ar tauriņziežu pasēju 216 100
9.4. Facēlija 715 100
9.5. Facēlija ar tauriņziežu pasēju 716 100
9.6. Citi kultivēti nektāraugi (ežziede, biškrēsliņš, pūķgalve, gurķumētra, melisa, daglītis, dedestiņas, kaķumētra) 930 60
9.7. Papuve (ja papuvju platība nepārsniedz 30 % no kopējās vienotā platības maksājuma saņemšanai deklarētās un apstiprinātās platības) 610 100
9.8. Dažādi kultūraugi nelielā aramzemes platībā vai vairāki kultūraugi, audzēti vienlaidu laukā, ja katrs no kultūraugiem attiecīgajā laukā aizņem mazāk par 0,3 ha 811 60
9.9. Pārējie citur neminētie kultūraugi, sēti tīrsējā aramzemē 872 60
9.10. Pārējie citur neminētie kultūraugi, sēti kā kultūraugu maisījums aramzemē 873 60
9.11. Ilggadīgie stādījumi vai aramzeme, izņemot aramzemē sētos zālājus, ko lauksaimnieks deklarē, piesakoties mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumiem 101 60

Piezīmes.

1.1 Marķētas dīzeļdegvielas daudzums par zālāju platību, nodrošinot minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu vismaz 0,5 (bioloģiskajā saimniecībā - vismaz 0,4) nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru.

2.2 Marķētas dīzeļdegvielas daudzums par zālāju platību dzīvnieku barības primārajam ražotājam, kam nepiemēro prasību par minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu uz vienu hektāru.

3.3 Brīvprātīgi saistītais atbalsts."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 194 "Kārtība, kādā piemēro samazināto .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 321Pieņemts: 24.05.2016.Stājas spēkā: 03.06.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 106, 02.06.2016. OP numurs: 2016/106.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
282514
03.06.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)