Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 325

2016. gada 24. maijā (prot. Nr. 25 8. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 6. aprīļa noteikumos Nr. 343 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par autoceļiem"
5. panta 6.2 un septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 6. aprīļa noteikumos Nr. 343 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 60. nr.; 2011, 109. nr.; 2013, 88. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus un skaitli "Ceļu satiksmes noteikumu 3. pielikumā" ar vārdiem un skaitli "Ceļu satiksmes noteikumu 2. pielikumā".

2. Aizstāt 2. punktā skaitļus un vārdus "2004. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 571 "Ceļu satiksmes noteikumi" (turpmāk - Ceļu satiksmes noteikumi) 3. pielikumā" ar skaitļiem un vārdiem "2015. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi" (turpmāk - Ceļu satiksmes noteikumi) 2. pielikumā".

3. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Atļauja nav nepieciešama transportlīdzeklim, kurš veic ceļu uzturēšanas darbus, un mehāniskā transportlīdzekļa vilkšanai uz stāvvietu vai remonta vietu, ja tam ir radušies bojājumi, kuru dēļ tas nevar vai tam aizliegts braukt."

4. Izteikt 10.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.1. garums, platums vai augstums no brauktuves virsmas pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumu 2. pielikumā noteiktos lielumus, bet garums nepārsniedz 24 m, platums - 4 m (lauksaimniecības traktortehnikai - 5,5 m) un augstums no brauktuves virsmas - 4,5 m;".

5. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Lai saņemtu atļauju, pārvadātājs valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Valsts ceļi" pirms pārvadājuma veikšanas rakstveidā iesniedz atļaujas pieprasījumu (2. pielikums)."

6. Izteikt 21. un 22. punktu šādā redakcijā:

"21. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" atļauju izsniedz rakstveidā vai ievieto izsniegto atļauju elektroniskās lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauju reģistrācijas vietnes (http://lvceli.lv/atlaujas) datubāzē, ja pārvadātājs rakstveidā izteicis šādu vēlmi. Pirms atļaujas izsniegšanas pārliecinās, ka valsts nodeva par atļaujas izsniegšanu ir saņemta valsts budžetā.

22. Informāciju par izsniegtajām atļaujām ievada izsniegto atļauju datubāzē, kas ir pieejama elektroniskajā lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauju reģistrācijas vietnē (http://lvceli.lv/atlaujas)."

7. Svītrot 23. punktu.

8. Izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Atļaujas esību un atļaujas nosacījumu ievērošanu kontrolē normatīvajos aktos par autopārvadājumu kontroli noteiktās institūcijas."

9. Svītrot 36.1 punktu.

10. Aizstāt 37. punktā vārdu "autoceļiem" ar vārdu "ceļiem".

11. Izteikt 42. un 43. punktu šādā redakcijā:

"42. Ja lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļa (izņemot lauksaimniecības tehniku, kas veic īslaicīgus pārbraucienus) platums ir 3,5-5 m vai garums ir 30-40 m, kā arī ja pārvietošanās laikā ir pilnībā aizņemta pretējā kustības josla vai jāveic papildu pasākumi satiksmes regulēšanai, par šādu pārvadājumu telefoniski vai ar elektroniskā pasta starpniecību informē Valsts policiju un pārvadājuma veikšanai izmanto pavadošo transportlīdzekli.

43. Par pavadošo transportlīdzekli var izmantot Valsts policijas transportlīdzekli vai tādu mehānisko transportlīdzekli bez piekabes (izņemot A kategorijas motociklu), ko atļauts vadīt ar B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecību, kas ir konstruēts un paredzēts ne vairāk kā astoņiem pasažieriem, neskaitot vadītāju, un kas ir aprīkots ar:

43.1. ne mazāk kā divām oranžām (dzeltenām) bākugunīm, kuru izvietojums nodrošina to redzamību 360° leņķī;

43.2. mobilo vai stacionāro iebūvēto auto rāciju (27 MHz) radiosakaru nodrošināšanai ar lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļa vadītāju;

43.3. stacionāri uz pavadošā transportlīdzekļa jumta montētu maināmo signālu iekārtu (6. pielikums);

43.4. speciālu gaismu atstarojošu apzīmējumu transportlīdzekļa priekšā un aizmugurē (7. pielikums);

43.5. skaļruni;

43.6. trim līdz pieciem brīdinājuma konusiem;

43.7. mērlenti vismaz 50 m garumā."

12. Papildināt noteikumus ar 43.1 un 43.2 punktu šādā redakcijā:

"43.1 Ja lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļa (izņemot lauksaimniecības tehniku, kas veic īslaicīgus pārbraucienus) platums ir 3,5-4,0 m un garums nepārsniedz 30 m, pārvadājumu veikšanai izmantoto pavadošo transportlīdzekli var neaprīkot ar šo noteikumu 43.3. apakšpunktā minēto stacionāro uz pavadošā transportlīdzekļa jumta montēto maināmo signālu iekārtu.

43.2 Ja lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļa (izņemot lauksaimniecības tehniku) platums pārsniedz 5 m vai garums 40 m, pārvadājuma veikšanai par pavadošo transportlīdzekli izmanto Valsts policijas transportlīdzekli."

13. Izteikt 44. punktu šādā redakcijā:

"44. Traktortehniku aprīko ar oranžu (dzeltenu) bākuguni. Ja lielgabarīta lauksaimniecības tehnikas platums ir lielāks par 4 m, diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos par pavadošo transportlīdzekli izmanto mehānisko transportlīdzekli bez piekabes (izņemot A kategorijas motociklu un traktortehniku), ko atļauts vadīt ar B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecību, kas ir konstruēts un paredzēts ne vairāk kā astoņiem pasažieriem, neskaitot vadītāju, un kas ir aprīkots ar oranžu (dzeltenu) bākuguni, kuras izvietojums nodrošina tās redzamību 360° leņķī."

14. Papildināt noteikumus ar VII nodaļu šādā redakcijā:

"VII. Noslēguma jautājums

51. Līdz 2016. gada 30. septembrim to lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku) pavadīšanai, kuru platums ir 3,5-4 m vai garums ir 24-30 m, drīkst nepiemērot šo noteikumu 43. punktā noteiktās prasības un izmantot pavadošo automobili - M1 kategorijas mehānisko transportlīdzekli, kas aprīkots tikai ar oranžām (dzeltenām) bākugunīm."

15. Aizstāt 1. pielikumā rindu

"Atļauja izsniegta 20___.gada ____.__________________________"

ar rindu

"Atļauja izsniegta 20___. gada ____. _______________________ plkst. ____________".

16. Papildināt 2. pielikumu aiz rindas "Cita informācija ______________" ar vārdiem "Piekrītu/nepiekrītu (nevajadzīgo svītrot) lielgabarīta vai smagsvara pārvadājumu atļauju saņemt elektroniskās lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauju reģistrācijas vietnes (http://lvceli.lv/atlaujas) izsniegto atļauju datubāzē".

17. Svītrot 3. pielikumu.

18. Papildināt noteikumus ar 6. un 7. pielikumu šādā redakcijā:

"6. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 6. aprīļa
noteikumiem Nr. 343

Maināmo signālu iekārta

1. Maināmo signālu iekārtā attēlojamie signāli:

1. zīmējums 2. zīmējums 3. zīmējums
4. zīmējums 5. zīmējums 6. zīmējums
7. zīmējums 8. zīmējums 9. zīmējums
   
10. zīmējums    

2. Simboli priekšā (redzami pretimbraucējiem):

2.1. virziena bultas pa labi (pieaugošā secībā) - 4., 5., 6. zīmējums;

2.2. brīdinājuma simbols - 7. zīmējums;

2.3. divi dzelteni LED zibšņi (stroboskopi) - 10. zīmējums.

3. Simboli aizmugurē (redzami no aizmugures):

3.1. virziena bultas pa kreisi (pieaugošā secībā) - 1., 2., 3. zīmējums;

3.2. virziena bultas pa labi (pieaugošā secībā) - 4., 5., 6. zīmējums;

3.3. brīdinājuma simbols - 7. zīmējums;

3.4. apdzīšanas aizlieguma simbols vieglajiem transportlīdzekļiem - 8. zīmējums;

3.5. apdzīšanas aizlieguma simbols kravas transportlīdzekļiem - 9. zīmējums;

3.6. divi dzelteni LED zibšņi (stroboskopi) - 10. zīmējums.

4. Katrs simbols mirgo atsevišķi, kā arī ir kombinējams, piemēram, 1+ 2 +3 + 7 + 10 vai 7 + 8 +10, vai 7 + 10.

5. Iekārtai ir dienas un nakts režīms.

6. Iekārtai ir ražotāja sertifikāts par iekārtas konstrukciju atbilstību LVS EN 12966:2015 "Vertikālās ceļa zīmes. Maināmās informācijas ceļa zīmes".

7. Iekārtas minimālie izmēri: augstums - 700 mm, platums - 1000 mm.

8. Augstums (no brauktuves) iekārtas uzstādīšanai uz transportlīdzekļa - iekārtas apakšējā mala ir vismaz 1600 mm augstumā, bet ne augstāk par 2100 mm.

7. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 6. aprīļa
noteikumiem Nr. 343

Speciāls gaismu atstarojošs apzīmējums

1. Gaismu atstarojoši (dzeltens/sarkans) vairogi/lentes.

2. Pavadošajam transportlīdzeklim priekšā un aizmugurē piestiprinātajam atstarojošajam apzīmējumam ir viena (horizontāla) vai divas (horizontālas vai vertikālas) pazīšanas zīmes - taisnstūri ar slīpām sarkanām fluorescējošām paralēlām svītrām (45° leņķī ar kāpumu transportlīdzekļa ass virzienā). Starpsvītru platums nepārsniedz 100 mm un starpsvītru materiāls (virsma) ir izgatavots no dzeltena gaismu atstarojoša materiāla.

3. Speciālais gaismu atstarojošais apzīmējums uz pavadošā transportlīdzekļa izvietojams tā, lai tā apakšējā mala atrastos ne zemāk par 250 mm, bet augšējā mala - ne augstāk par 2100 mm no ceļa virsmas.

4. Speciālā gaismu atstarojošā apzīmējuma kopējais no viena virziena redzamais garums ir vismaz 1130 mm, platums - no 130 līdz 150 mm."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministra vietā -
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 6. aprīļa noteikumos Nr. 343 "Noteikumi par lielgabarīta un .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 325Pieņemts: 24.05.2016.Stājas spēkā: 28.05.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 27.05.2016. OP numurs: 2016/102.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
282380
28.05.2016
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"