Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.; 2004, 8., 10.nr.; 2005, 2., 10., 24.nr.; 2007, 3., 24.nr.; 2008, 24.nr.; 2009, 2., 14., 21.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 68., 136., 183., 206.nr.; 2011, 65., 204.nr.; 2013, 186., 232.nr.; 2014, 257.nr.; 2015, 97., 124., 248.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.panta otrajā daļā:

aizstāt 2.punktā vārdus "tabakas izstrādājumu iepakojumam (paciņai vai citam iepakojumam)" ar vārdiem "tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībai";

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) maksimālā mazumtirdzniecības cena - cigarešu cena (ieskaitot visus nodokļus), kuru norāda (drukā) uz cigarešu iepakojuma vienībai piestiprinātas akcīzes nodokļa markas vai arī uz cigarešu iepakojuma vienības un kura atbilst cenai, ko konkrētām cigaretēm nosaka akcīzes nodokļa marku saņēmēji, pasūtot akcīzes nodokļa markas šīm cigaretēm;";

izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16) reģistrēts nosūtītājs - persona, kurai ir tiesības tikai nosūtīt alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus vai naftas produktus, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu, kad tos laiž brīvā apgrozībā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra regulas (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk - Padomes regula Nr. 952/2013) 77.pantu, akcīzes preču noliktavai Latvijas Republikā vai citā dalībvalstī, reģistrētam saņēmējam Latvijas Republikā vai citā dalībvalstī, īslaicīgi reģistrētam saņēmējam Latvijas Republikā vai citā dalībvalstī."

2. 2.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "un tas attiecas uz akcīzes precēm" ar vārdiem "neatkarīgi no to izcelsmes";

papildināt 3.1 daļas 4.punktu ar vārdiem "tajā skaitā Majotu";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus un skaitļus "Padomes regulas Nr. 2913/92 84.panta 1.punkta "a" apakšpunktā minētās procedūras vai režīmus" ar vārdiem un skaitļiem "Padomes regulas Nr. 952/2013 210.pantā minētās īpašas procedūras".

3. 4.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par cigāriem un cigarillām uzskatāmi šādi tabakas izstrādājumi (ja tos var smēķēt vienīgi tādus, kādi tie ir, izmantojot degšanas procesu):

1) tabakas rullīši ar dabīgas tabakas ārējo aptinumu;

2) tabakas rullīši ar sasmalcinātu jauktas tabakas pildījumu un ar tādu atjaunotas tabakas ārējo aptinumu parastā cigāru krāsā, kurš pilnībā aptver izstrādājumu un attiecīgos gadījumos arī tā filtru (bet ne iemuti, ja izstrādājumam tāds ir) un:

a) neieskaitot filtru vai iemuti, sver ne mazāk par 2,3 gramiem un ne vairāk par 10 gramiem un kura apkārtmērs vismaz tā trešdaļas garumā nav mazāks par 34 milimetriem (cigārs),

b) neieskaitot filtru vai iemuti, sver ne mazāk par 2,3 gramiem un ne vairāk par 3 gramiem un kura apkārtmērs vismaz tā trešdaļas garumā nav mazāks par 34 milimetriem (cigarilla).";

izteikt trešās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(3) Par cigaretēm uzskatāmi šādi tabakas izstrādājumi (ja tos lieto, izmantojot degšanas procesu):";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Izstrādājumi, kuri pilnībā vai daļēji sastāv no augiem, garšaugiem, augļiem vai citām vielām, nevis tabakas (augu smēķēšanas produkti), bet citādi atbilst šā panta trešās vai ceturtās daļas nosacījumiem, uzskatāmi attiecīgi par cigaretēm vai smēķējamo tabaku."

4. Izslēgt 17.panta ceturto daļu.

5. 20.pantā:

izteikt otrās daļas 1.punkta "b" apakšpunktu šādā redakcijā:

"b) dokumentu, kas noteikts Padomes 2011.gada 15.marta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (turpmāk - regula Nr. 282/2011) II pielikumā. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā apstiprina regulas Nr. 282/2011 II pielikumā noteikto dokumentu, un kārtību, kādā piešķir vai atsauc tiesības lietot šo dokumentu bez apstiprināšanas;";

izteikt otrās daļas 2.punkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā:

"a) akcīzes preču nosūtītājs izmanto dokumentu, kas noteikts regulas Nr. 282/2011 II pielikumā un kas apliecina, ka minētās akcīzes preces ir atbrīvotas no akcīzes nodokļa,";

izteikt piektās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) akcīzes preču nosūtītājs izmanto dokumentu, kas noteikts regulas Nr. 282/2011 II pielikumā un kas apliecina, ka minētās akcīzes preces ir atbrīvotas no akcīzes nodokļa;".

6. 23.pantā:

papildināt septiņpadsmitās daļas otro teikumu pēc vārdiem "vai realizē citai akcīzes preču noliktavai" ar vārdiem "vai reģistrētam saņēmējam";

papildināt pantu ar divdesmit trešo, divdesmit ceturto un divdesmit piekto daļu šādā redakcijā:

"(23) Persona, kas Latvijas Republikā ieved vai saņem šā likuma 5.panta trešajā daļā minētos produktus, par kuriem nav samaksāts nodoklis, izmantošanai šā likuma 5.panta trešajā daļā noteiktajiem mērķiem, aprēķināto nodokli samaksā valsts budžetā ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc minēto produktu saņemšanas vai ievešanas.

(24) Ja persona tās rīcībā esošos produktus, kuri minēti šā likuma 5.panta trešajā daļā un par kuriem nav samaksāts nodoklis, plāno izmantot šā likuma 5.panta trešajā daļā noteiktajiem mērķiem vai realizēt personai, kura tos izmantos minētajiem mērķiem, aprēķināto nodokli samaksā valsts budžetā ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms izmantošanas vai realizācijas uzsākšanas.

(25) Dabasgāzes galalietotājs, kas ir saņēmis dabasgāzi, kurai piemērots nodokļa atbrīvojums vai samazinātā nodokļa likme, gadījumos, kad ir mainījies dabasgāzes izmantošanas mērķis, 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām samaksā valsts budžetā nodokli par taksācijas periodā saņemto dabasgāzes daudzumu vai nodokļa starpību, ja dabasgāzei tika piemērota samazināta nodokļa likme."

7. 25.pantā:

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdus un skaitļus "Komisijas regulā Nr.31/96" ar vārdu un skaitļiem "regulā Nr. 282/2011";

izteikt trešās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) četru kalendāra mēnešu laikā no pārvietošanas sākuma dienas - par akcīzes precēm, kas pārvietotas uz citām dalībvalstīm (arī caur citām dalībvalstīm izvestas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, vai uz šā likuma 2.panta 3.1 daļā minēto teritoriju) vai izvestas uz valsti, kura nav dalībvalsts.";

aizstāt piektās daļas 3.punktā vārdus un skaitļus "Komisijas regulā Nr.31/96" ar vārdu un skaitļiem "regulā Nr. 282/2011";

izteikt sestās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) četru kalendāra mēnešu laikā no pārvietošanas sākuma dienas - par akcīzes precēm, kas pārvietotas uz citām dalībvalstīm (arī caur citām dalībvalstīm izvestas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, vai uz teritoriju, kas ir minēta šā likuma 2.panta 3.1 daļā) vai izvestas uz valsti, kas nav dalībvalsts."

8. 27.pantā:

izslēgt piektās daļas 6.punktu;

izslēgt sestās daļas pirmajā teikumā vārdus "reģistrētu nosūtītāju";

papildināt pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:

"(71) Nodokļa maksātājs ir tiesīgs saņemtās, bet neizmantotās, bojātās vai no laistām brīvā apgrozībā vai nodotām patēriņā akcīzes precēm noņemtās akcīzes nodokļa markas atdot Valsts ieņēmumu dienestam triju gadu laikā pēc to saņemšanas.";

izteikt astotās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja nodokļa maksātājs atdod saņemtās, bet neizmantotās, bojātās vai no laistām brīvā apgrozībā vai nodotām patēriņā akcīzes precēm noņemtās akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestam, to iegādes izdevumus sedz attiecīgais nodokļa maksātājs, izņemot šā panta desmitajā daļā minēto gadījumu.";

izslēgt desmitās daļas otro teikumu;

izteikt vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja nodokļa maksātājs atdod Valsts ieņēmumu dienestā saņemtās, bet neizmantotās, nederīgās vai bojātās akcīzes nodokļa markas, nodoklis attiecīgajam nodokļa maksātājam nav jāmaksā. Nodoklis nav jāmaksā arī tādā gadījumā, ja nodokļa maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam citas dalībvalsts nodokļu administrācijas izsniegtu dokumentu vai dokumentu par akcīzes nodokļa marku iznīcināšanu, kuru ir apstiprinājusi citas dalībvalsts nodokļu administrācija un kurš apliecina, ka nodokļa markas ir iznīcinātas citā dalībvalstī."

9. 29.pantā:

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Informāciju par maksimālo mazumtirdzniecības cenu, kā arī cigarešu daudzumu vienā cigarešu iepakojuma vienībā norāda uz akcīzes nodokļa markas vai arī uz cigarešu iepakojuma vienības.

(4) Latvijas Republikā, realizējot cigaretes, to daudzumam iepakojuma vienībā jāatbilst daudzumam, kas norādīts attiecīgi uz akcīzes nodokļa markas vai iepakojuma vienības.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Latvijas Republikā aizliegts realizēt cigaretes:

1) par cenu, kas ir augstāka par cigarešu maksimālo mazumtirdzniecības cenu;

2) ja uz akcīzes nodokļa markas vai iepakojuma vienības nav norādīta (nodrukāta) maksimālā mazumtirdzniecības cena."

10. 33.pantā:

izteikt piektās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(5) Akcīzes preču konfiskācija par šā likuma vai citu normatīvo aktu pārkāpumiem vai citu normatīvo aktu piemērošana attiecībā uz pārkāpumiem akcīzes preču apritē neatbrīvo konkrēto personu no saistībām samaksāt nodokli saskaņā ar šo likumu, kā arī nokavējuma naudu un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām". Valsts ieņēmumu dienests neaprēķina nodokli, nokavējuma naudu un soda naudu par konfiscētajām akcīzes precēm, kas nepārsniedz šādus daudzumus:";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja persona veic jebkuras darbības ar akcīzes precēm neatkarīgi no to izcelsmes, neievērojot šā likuma noteikumus (tajā skaitā veic akcīzes preču nedeklarētu vai citādu ievešanu valstī, neievērojot normatīvajos aktos noteikto ievešanas kārtību vai neizpildot attiecīgās muitas procedūras, veic akcīzes preču nereģistrētu vai citādu ražošanu, neievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā atļauts ražot akcīzes preces, veic jebkuras citas darbības ar akcīzes precēm, par kurām nav samaksāts nodoklis vai nav iesniegts šajā likumā noteiktais nodrošinājums vai kuras nav marķētas ar akcīzes nodokļa markām saskaņā ar šo likumu), Valsts ieņēmumu dienests bezstrīda kārtībā piedzen valsts budžetā atbilstoši šajā likumā noteiktajām nodokļa likmēm nesamaksātās nodokļa summas, kā arī nokavējuma naudu un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".";

papildināt astoto daļu pēc vārdiem "personas piedzen nesamaksātā nodokļa summu" ar vārdiem "kā arī nokavējuma naudu";

izteikt desmitās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Valsts ieņēmumu dienests bezstrīda kārtībā piedzen valsts budžetā atbilstoši šajā likumā noteiktajām nodokļa likmēm nesamaksātās nodokļa summas, kā arī nokavējuma naudu un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".";

papildināt vienpadsmito daļu pēc vārdiem "Šā panta septītajā daļā minētajos gadījumos nodokli" ar vārdiem "kā arī nokavējuma naudu";

izteikt trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

"(13) Ja netiek ievērotas šā panta divpadsmitajā daļā noteiktās prasības, par minētajām akcīzes precēm samaksā nodokli, nokavējuma naudu un soda naudu šajā pantā noteiktajā kārtībā. Nodokli, nokavējuma naudu un soda naudu piedzen attiecīgi no nodokļa maksātāja vai šā likuma 18.panta piektās daļas 4.punktā minētās personas, kas realizē, piegādā vai nodod akcīzes preces un nav ievērojusi šā panta divpadsmitajā daļā vai attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos paredzēto kārtību, kādā minētajām akcīzes precēm atļauts piemērot nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumu saskaņā ar šo likumu.";

izteikt piecpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(15) Ja netiek ievērotas šā panta četrpadsmitajā daļā noteiktās prasības, par minētajām akcīzes precēm samaksā nodokli, nokavējuma naudu un soda naudu šajā pantā noteiktajā kārtībā. Nodokli, nokavējuma naudu un soda naudu piedzen no nodokļa maksātāja, kas piegādājis naftas produktus un nav ievērojis šā panta četrpadsmitajā daļā vai attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos paredzēto kārtību, kādā minētajiem naftas produktiem atļauts piemērot šā likuma 14.panta otrās daļas nosacījumus.";

izteikt septiņpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(17) Ja netiek ievērotas šā panta sešpadsmitajā daļā noteiktās prasības, par minētajām akcīzes precēm samaksā nodokli, nokavējuma naudu un soda naudu šajā pantā noteiktajā kārtībā. Nodokli, nokavējuma naudu un soda naudu piedzen no personas, kura ir saņēmusi akcīzes preces un nav ievērojusi šā panta sešpadsmitajā daļā vai attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos paredzēto kārtību, kādā minētajām akcīzes precēm atļauts piemērot nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumu saskaņā ar šo likumu, vai nav ievērojusi šā likuma 14.panta otrajā un sestajā daļā noteikto. Šī daļa neattiecas uz šā likuma 16.panta ceturtajā daļā minētajiem gadījumiem.";

izteikt deviņpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(19) Ja netiek ievērotas šā panta astoņpadsmitajā daļā noteiktās prasības, par iezīmētajiem (marķētajiem) naftas produktiem samaksā nodokli, nokavējuma naudu un soda naudu šajā pantā noteiktajā kārtībā. Nodokli, nokavējuma naudu un soda naudu piedzen no personas, kura ir saņēmusi iezīmētus (marķētus) naftas produktus un pārkāpusi šā panta astoņpadsmitajā daļā vai attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos paredzēto kārtību, kādā atļauts izmantot iezīmētus (marķētus) naftas produktus."

11. Pārejas noteikumos:

izslēgt 12.1 punkta 2.apakšpunkta "b" apakšpunktā vārdus "un reģistrēts nosūtītājs";

izteikt 12.3 punkta 2.apakšpunkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"15 dienu laikā (ieskaitot dienu, kad notiek nodokļa likmju maiņa) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam nodokļa aprēķinu ar aprēķināto budžetā maksājamo nodokļa starpības summu.";

izteikt 12.4 punkta 2.apakšpunkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"15 dienu laikā (ieskaitot dienu, kad notiek nodokļa likmju maiņa) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam nodokļa aprēķinu ar aprēķināto budžetā maksājamo nodokļa starpības summu.";

papildināt pārejas noteikumus ar 12.6 punktu šādā redakcijā:

"12.6 Ja šā likuma pārejas noteikumu 12.1 punktā minētās personas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam normatīvajos aktos par akcīzes preču apriti noteiktos pārskatus un akcīzes nodokļa likmju maiņas dienā tām nav atlikumā akcīzes preču, kurām mainās akcīzes nodokļa likmes, tām nav jāveic šo pārejas noteikumu 12.3 punktā minētās darbības.";

papildināt pārejas noteikumus ar 94.punktu šādā redakcijā:

"94. Grozījumi šā likuma 1.panta otrās daļas 2. un 5.punktā, 29.panta trešajā un ceturtajā daļā stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī."

12. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

"13) Padomes 2013.gada 17.decembra direktīvas 2013/61/ES, ar ko direktīvu 2006/112/EK un direktīvu 2008/118/EK groza attiecībā uz Francijas tālākajiem reģioniem un īpaši Majotu;

14) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 3.aprīļa direktīvas 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ direktīvu 2001/37/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)."

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 5.maijā.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 25.maijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 05.05.2016.Stājas spēkā: 08.06.2016.Tēma: Nodokļi un nodevas; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 100, 25.05.2016. OP numurs: 2016/100.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
282337
08.06.2016
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)