Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/9

Rīgā 2016.gada 21.aprīlī (prot. Nr.15, 9.p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 11.novembra lēmumā Nr.1/5 "Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu
regulatoriem" 25.panta pirmo daļu,
Elektronisko sakaru likuma 35.panta pirmo daļu
un Pasta likuma 12.pantu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 11.novembra lēmumā Nr.1/5 "Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 183.nr.; 2010, 177.nr.; 2011, 169.nr.; 2012, 92.nr.; 2013, 241.nr.; 2015, 5.nr., 2015, 250 nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Normatīvajos aktos noteikto regulāri iesniedzamo informāciju, ja speciālajā tiesību normā nav noteikts citādi, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Regulatoram iesniedz vienā no šādiem veidiem:

3.1. personīgi;

3.2. atsūtot pa pastu;

3.3. atsūtot uz e-pasta adresi: sprk@sprk.gov.lv, izmantojot drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;

3.4. izmantojot Regulatora pārziņā esošu Komersanta informācijas ievades un apstrādes sistēmu.";

1.2. svītrot V. nodaļas virsrakstu "Informācijas par dzelzceļa transporta nozari iesniegšana";

1.3. svītrot 23., 24., 25., 26., 26.1, 27., 27.1 punktu;

1.4. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai
iesniedzamo informāciju"

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  

Informācija par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu ____________.gadā

Nr.
p/k

Nozare /Regulējamais sabiedriskā pakalpojuma veids*

Neto apgrozījums _________. gadā, EUR

Valsts nodevas likme, %

Aprēķinātā valsts nodeva, EUR

1

2

3

4

5

1.

Elektroenerģijas apgādē kopā, t.sk.:      

1.1.

elektroenerģijas ražošanā elektrostacijās, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par vienu megavatu;      

1.2.

elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu kopējā uzstādītā elektriskā jauda koģenerācijas elektrostacijā ir lielāka par vienu megavatu;      

1.3.

elektroenerģijas pārvadē, ja spriegums ir 110 kilovoltu un lielāks;      

1.4.

elektroenerģijas sadalē, ja spriegums ir lielāks par vienu kilovoltu un nepārsniedz 110 kilovoltus;      

1.5.

elektroenerģijas tirdzniecībā jebkuriem enerģijas lietotājiem, ja kopējais tirdzniecības apjoms pārsniedz 4000 megavatstundu gadā.      

2.

Siltumenerģijas apgādē kopā, t.sk.:      

2.1.

siltumenerģijas ražošanā, tai skaitā koģenerācijā, iekārtās ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu, kas lielāka par vienu megavatu, ja lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā;      

2.2.

siltumenerģijas pārvadē un sadalē, ja kopējais pārvadītās un sadalītās siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā;      

2.3.

siltumenerģijas tirdzniecībā lietotājiem, ja kopējais siltumenerģijas tirdzniecības apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā.      

3.

Dabasgāzes apgādē nepieciešams kopā, t.sk.:      

3.1.

dabasgāzes pārvadē pa cauruļvadiem;      

3.2.

tirdzniecībai paredzētās dabasgāzes uzglabāšanā tvertnēs vai krātuvēs;      

3.3.

dabasgāzes sadalē;      

3.4.

dabasgāzes tirdzniecībā jebkuriem enerģijas lietotājiem, izņemot dabasgāzes tirdzniecību automobiļu gāzes uzpildes kompresoru stacijās;      

3.5.

dabasgāzes šķidrināšanā vai sašķidrinātās dabasgāzes saņemšanā, izkraušanā, uzglabāšanā un pārvēršanā gāzveida stāvoklī turpmākai piegādei uz dabasgāzes pārvades sistēmu.      

4.

Elektronisko sakaru nozarē kopā, t.sk.:      

4.1.

balss telefonijas pakalpojumos;      

4.2.

publiskajos taksofonu pakalpojumos;      

4.3.

publiskajos datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojumos;      

4.4.

nomāto līniju pakalpojumos;      

4.5.

publiskos interneta piekļuves pakalpojumos;      

4.6.

radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumos publiskajos elektronisko sakaru tīklos;      

4.7.

piekļuves pakalpojumos;      

4.8.

starpsavienojuma pakalpojumos.      

5.

Pasta nozarē kopā, t.sk.:      

5.1.

tradicionālajos pasta pakalpojumos;      

5.2.

kurjerpasta pakalpojumos;      

5.3.

eksprespasta pakalpojumos;      

5.4.

abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumos.      

6.

Ūdenssaimniecības nozarē kopā, t.sk.:      

6.1.

ūdens ieguvē, uzkrāšanā un sagatavošanā lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā;      

6.2.

ūdens piegādē no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam;      

6.3.

notekūdeņu savākšanā un novadīšanā līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;      

6.4.

notekūdeņu attīrīšanā un novadīšanā virszemes ūdensobjektos.      

7.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē sadzīves atkritumu apglabāšanā poligonos      

8.

Kopā (1+2+3+4+5+6+7)  

X

 

* atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem"

Datums ____.____.________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
 

/paraksts un tā atšifrējums/

   
   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
Tālrunis    
e-pasts   ";

1.5. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai
iesniedzamo informāciju"

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  

Informācija par peļņas vai zaudējuma aprēķinā norādīto neto apgrozījumu par ____________.gadu

N.
p.k.

Nozare / Regulējamais sabiedriskā pakalpojuma veids*

Summa, EUR

1.

Neto apgrozījums (2 + 3 + 4+5+6+7+8+9)  

2.

Elektroenerģijas apgādē kopā, t.sk.:  

2.1.

elektroenerģijas ražošanā elektrostacijās, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par vienu megavatu;  

2.2.

elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu kopējā uzstādītā elektriskā jauda koģenerācijas elektrostacijā ir lielāka par vienu megavatu;  

2.3.

elektroenerģijas pārvadē, ja spriegums ir 110 kilovoltu un lielāks;  

2.4.

elektroenerģijas sadalē, ja spriegums ir lielāks par vienu kilovoltu un nepārsniedz 110 kilovoltus;  

2.5.

elektroenerģijas tirdzniecībā jebkuriem enerģijas lietotājiem, ja kopējais tirdzniecības apjoms pārsniedz 4000 megavatstundu gadā.  

3.

Siltumenerģijas apgādē kopā, t.sk.:  

3.1.

siltumenerģijas ražošanu, tai skaitā koģenerācijā, iekārtās ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu, kas lielāka par vienu megavatu, ja lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā;  

3.2.

siltumenerģijas pārvadi un sadali, ja kopējais pārvadītās un sadalītās siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā;  

3.3.

siltumenerģijas tirdzniecību lietotājiem, ja kopējais siltumenerģijas tirdzniecības apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā.  

4.

Dabasgāzes apgādē nepieciešams kopā, t.sk.:  

4.1.

dabasgāzes pārvadē pa cauruļvadiem;  

4.2.

tirdzniecībai paredzētās dabasgāzes uzglabāšanā tvertnēs vai krātuvēs;  

4.3.

dabasgāzes sadalē;  

4.4.

dabasgāzes tirdzniecībā jebkuriem enerģijas lietotājiem, izņemot dabasgāzes tirdzniecību automobiļu gāzes uzpildes kompresoru stacijās;  

4.5.

dabasgāzes šķidrināšanā vai sašķidrinātās dabasgāzes saņemšanā, izkraušanā, uzglabāšanā un pārvēršanā gāzveida stāvoklī turpmākai piegādei uz dabasgāzes pārvades sistēmu.  

5.

Elektronisko sakaru nozarē kopā, t.sk.:  

5.1.

balss telefonijas pakalpojumos;  

5.2.

publiskajos taksofonu pakalpojumos;  

5.3.

publiskajos datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojumos;  

5.4.

nomāto līniju pakalpojumos;  

5.5.

publiskos interneta piekļuves pakalpojumos;  

5.6.

radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumos publiskajos elektronisko sakaru tīklos;  

5.7.

piekļuves pakalpojumos;  

5.8.

starpsavienojuma pakalpojumos.  

6.

Pasta nozarē kopā, t.sk.:  

6.1.

tradicionālajos pasta pakalpojumos;  

6.2.

kurjerpasta pakalpojumos;  

6.3.

eksprespasta pakalpojumos;  

6.4.

abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumos;  

7.

Ūdenssaimniecības nozarē kopā, t.sk.:  

7.1.

ūdens ieguvē, uzkrāšanā un sagatavošanā lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā;  

7.2.

ūdens piegādē no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam;  

7.3.

notekūdeņu savākšanā un novadīšanā līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;  

7.4.

notekūdeņu attīrīšanā un novadīšanā virszemes ūdensobjektos.  

8.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē sadzīves atkritumu apglabāšanā poligonos  

9.

Neto apgrozījums ārpus regulējamām sabiedrisko pakalpojumu nozarēm  

* atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem"

Datums ____.____.________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
 

/paraksts un tā atšifrējums/

   
   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
Tālrunis    
e-pasts   ";

1.6. izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai
iesniedzamo informāciju"

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  

Informācija par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu ____________.gadā no plānotā neto apgrozījuma

Nr.
p.k

Nozare / Regulējamais sabiedriskā pakalpojuma veids*

Plānotais neto apgrozījums līdz gada beigām, EUR

Valsts nodevas likme, %

Aprēķinātā valsts nodeva, EUR

1

2

3

4

5

1.

Elektroenerģijas apgādē kopā, t.sk.:      

1.1.

elektroenerģijas ražošanā elektrostacijās, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par vienu megavatu;      

1.2.

elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu kopējā uzstādītā elektriskā jauda koģenerācijas elektrostacijā ir lielāka par vienu megavatu;      

1.3.

elektroenerģijas pārvadē, ja spriegums ir 110 kilovoltu un lielāks;      

1.4.

elektroenerģijas sadalē, ja spriegums ir lielāks par vienu kilovoltu un nepārsniedz 110 kilovoltus;      

1.5.

elektroenerģijas tirdzniecībā jebkuriem enerģijas lietotājiem, ja kopējais tirdzniecības apjoms pārsniedz 4000 megavatstundu gadā.      

2.

Siltumenerģijas apgādē kopā, t.sk.:      

2.1.

siltumenerģijas ražošanu, tai skaitā koģenerācijā, iekārtās ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu, kas lielāka par vienu megavatu, ja lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā;      

2.2.

siltumenerģijas pārvadi un sadali, ja kopējais pārvadītās un sadalītās siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā;      

2.3.

siltumenerģijas tirdzniecību lietotājiem, ja kopējais siltumenerģijas tirdzniecības apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā.      

3.

Dabasgāzes apgādē nepieciešams kopā, t.sk.:      

3.1.

dabasgāzes pārvadē pa cauruļvadiem;      

3.2.

tirdzniecībai paredzētās dabasgāzes uzglabāšanā tvertnēs vai krātuvēs;      

3.3.

dabasgāzes sadalē;      

3.4.

dabasgāzes tirdzniecībā jebkuriem enerģijas lietotājiem, izņemot dabasgāzes tirdzniecību automobiļu gāzes uzpildes kompresoru stacijās;      

3.5.

dabasgāzes šķidrināšanā vai sašķidrinātās dabasgāzes saņemšanā, izkraušanā, uzglabāšanā un pārvēršanā gāzveida stāvoklī turpmākai piegādei uz dabasgāzes pārvades sistēmu.      

4.

Elektronisko sakaru nozarē kopā, t.sk.:      

4.1.

balss telefonijas pakalpojumos;      

4.2.

publiskajos taksofonu pakalpojumos;      

4.3.

publiskajos datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojumos;      

4.4.

nomāto līniju pakalpojumos;      

4.5.

publiskos interneta piekļuves pakalpojumos;      

4.6.

radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumos publiskajos elektronisko sakaru tīklos;      

4.7.

piekļuves pakalpojumos;      

4.8.

starpsavienojuma pakalpojumos.      

5.

Pasta nozarē kopā, t.sk.:      

5.1.

tradicionālajos pasta pakalpojumos;      

5.2.

kurjerpasta pakalpojumos;      

5.3.

eksprespasta pakalpojumos;      

5.4.

abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumos.      

6.

Ūdenssaimniecības nozarē kopā, t.sk.:      

6.1.

ūdens ieguvē, uzkrāšanā un sagatavošanā lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā;      

6.2.

ūdens piegādē no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam;      

6.3.

notekūdeņu savākšanā un novadīšanā līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;      

6.4.

notekūdeņu attīrīšanā un novadīšanā virszemes ūdensobjektos.      

7.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē sadzīves atkritumu apglabāšanā poligonos      

8.

Kopā (1+2+3+4+5+6+7)  

X

 

* atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem"

Datums ____.____.________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
 

/paraksts un tā atšifrējums/

   
   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
Tālrunis    
e-pasts   ";

1.7. svītrot 7.pielikumu;

1.8. svītrot 8.pielikumu.

2. Lēmuma 1.1.punkts stājas spēkā 2016.gada 16.maijā.

3. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 11.novembra lēmumā Nr.1/5 "Noteikumi .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/9Pieņemts: 21.04.2016.Stājas spēkā: 26.04.2016.Zaudē spēku: 01.01.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 79, 25.04.2016. OP numurs: 2016/79.5
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
281722
26.04.2016
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)