Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.43

Rīgā 2016.gada 1.aprīlī (prot. Nr.12, 3.p.)

Par akciju sabiedrības "Rēzeknes siltumtīkli" saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2016.gada 22.martā saņēma akciju sabiedrības "Rēzeknes siltumtīkli", vienotais reģistrācijas numurs: 40003215480, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601 (turpmāk - AS "Rēzeknes siltumtīkli"), 2016.gada 22.marta iesniegumu Nr.01/11-41 par saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību.

Regulators konstatē

1. AS "Rēzeknes siltumtīkli" katlumājās Meža ielā 1 un Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifi tika noteikti ar Regulatora 2013.gada 12.jūnija lēmumu Nr.106 "Par akciju sabiedrības "Rēzeknes siltumtīkli" saražotās siltumenerģijas tarifiem" (turpmāk - Lēmums Nr.106), kurā zemākais apstiprinātais tarifs ir pie dabasgāzes tirdzniecības cenas 184,97 EUR/tūkst.n.m3 un tai atbilstošā piemērojamā dabasgāzes tirdzniecības gala tarifa.

2. Regulators 2008.gada 24.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.247 "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 114.nr.), ar kuru apstiprināja dabasgāzes diferencētos tirdzniecības gala tarifus lietotājiem atkarībā no dabasgāzes patēriņa apjoma gadā un dabasgāzes tirdzniecības cenām sākot no 128,06 EUR/tūkst.n.m3.

3. AS "Latvijas Gāze" oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (nr.49) 2016.gada 10.martā ir publicējusi dabasgāzes tirdzniecības cenu 2016.gada martam un prognozi 2016.gada aprīlim un maijam. Lietotājiem ar dabasgāzes patēriņu virs 25 tūkst.nm3 gadā 2016.gada martā piemērojami dabasgāzes diferencētie tirdzniecības gala tarifi pie dabasgāzes tirdzniecības cenas 177,86 EUR/tūkst.nm3, aprīlī varētu tikt piemēroti dabasgāzes diferencētie tirdzniecības gala tarifi pie dabasgāzes tirdzniecības cenas 177,86 EUR/tūkst.nm3, bet maijā - pie dabasgāzes tirdzniecības cenas 163,63 EUR/tūkst.nm3.

4. Likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pants nosaka Likuma mērķi - nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, un Likuma 9.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka Regulatora funkciju aizstāvēt lietotāju intereses un veicināt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību.

5. Administratīvā procesa likuma 15.panta divpadsmitajā daļā noteikts, ka iestāde nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties uz to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu juridiskās obstrukcijas aizliegums).

6. AS "Rēzeknes siltumtīkli" pilnvarotais pārstāvis padomes sēdē uzturēja lūgumu noteikt tarifu piemērošanas kārtību.

Regulators secina

1. Regulators ir izvērtējis Lēmumā Nr.106 noteikto tarifu piemērošanu un Regulatora rīcībā esošo informāciju par AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes tirdzniecības cenu 2016.gada martā un cenas prognozi 2016.gada aprīlim un maijam un secina, ka AS "Rēzeknes siltumtīkli" no 2016.gada marta nevarēs piemērot saražotās siltumenerģijas tarifu atbilstoši faktiskajai dabasgāzes tirdzniecības cenai un attiecīgi piemērojamam dabasgāzes diferencētajam tirdzniecības gala tarifam, jo Regulatora Lēmumā Nr.106 apstiprinātā tarifu tabula neietver AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes publicēto tirdzniecības cenu 2016.gada martā un cenas prognozi 2016.gada aprīlim un maijam.

2. AS "Rēzeknes siltumtīkli" siltumenerģijas ražošanas tarifs ir nepieciešama komponente SIA "Rēzeknes enerģija", vienotais reģistrācijas numurs: 42403021332, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601, siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifā.

3. Izvērtējot Administratīvā procesa likuma 66.pantā noteiktos lietderības apsvērumus attiecībā uz administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu tiesisku (leģitīmu) mērķi, un administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai, Regulators secina, ka šīs lietas ietvaros konstatētie fakti norāda uz administratīvā akta izdošanas nepieciešamību un pamatotību, lai AS "Rēzeknes siltumtīkli" varētu piemērot saražotās siltumenerģijas tarifus situācijā, kad AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes tirdzniecības cena ir zemāka par Lēmumā Nr.106 iekļauto cenu. Regulators secina, ka šis administratīvais akts ir nepieciešams, piemērots un vajadzīgs attiecīgā mērķa - nodrošināt iespēju saņemt sabiedriskos pakalpojumus par tarifiem, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām - sasniegšanai.

4. Ņemot vērā Likumā noteikto Regulatora funkciju - aizstāvēt lietotāju intereses un veicināt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību, Regulatoram jānosaka Lēmumā Nr.106 apstiprināto tarifu piemērošanas kārtība atbilstoši AS "Latvijas Gāze" publicētajam dabasgāzes diferencētajam tirdzniecības gala tarifam norēķinos par 2016.gada martu un turpmākajiem mēnešiem. Savukārt sabiedrisko pakalpojumu lietotāju interesēs ir, lai sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs - AS "Rēzeknes siltumtīkli" - norēķinos piemērotu siltumenerģijas tarifu atbilstoši attiecīgajā mēnesī piemērojamam AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes tirdzniecības gala tarifam. Izdarot Administratīvā procesa likuma 66.pantā noteiktos lietderības apsvērumus attiecībā uz administratīvā procesa dalībnieku tiesību un interešu ierobežojumu, Regulators secina, ka šajā lēmumā noteiktā AS "Rēzeknes siltumtīkli" siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtība saistīta tikai ar AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes tirdzniecības cenas samazināšanos, līdz ar to ar šo lēmumu netiek ierobežotas AS "Rēzeknes siltumtīkli" un lietotāju intereses.

5. Lai sasniegtu Likuma 1.pantā noteikto mērķi, izpildot Likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto funkciju, Regulators secina, ka ar Lēmumu Nr.106 apstiprinātie AS "Rēzeknes siltumtīkli" katlumājās Meža ielā 1 un Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifi ir piemērojami atbilstoši attiecīgajā mēnesī piemērojamam AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes diferencētajam tirdzniecības gala tarifam.

6. Regulators, pieņemot šo lēmumu, vadās no privātpersonu (šajā gadījumā - AS "Rēzeknes siltumtīkli" sniegto sabiedrisko pakalpojumu lietotāju un AS "Rēzeknes siltumtīkli") tiesību un tiesisko interešu ievērošanas principa, to samērojot ar citiem Administratīvā procesa likumā nostiprinātajiem administratīvā procesa principiem, tai skaitā samērīguma principu. Regulatora ieskatā, šā administratīvā akta mērķi nav iespējams sasniegt ar citiem samērīgiem, ekonomiski un tiesiski pamatotiem līdzekļiem.

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 6.panta otro daļu, 7.panta pirmo daļu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu un Administratīvā procesa likuma 8.pantu, 13.pantu, 15.panta divpadsmito daļu, 56.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.pantu,

padome nolemj:

uzdot AS "Rēzeknes siltumtīkli" norēķiniem par 2016.gada martu un turpmāk, līdz jaunu AS "Rēzeknes siltumtīkli" siltumenerģijas tarifu apstiprināšanai, piemērot Regulatora apstiprinātos katlumājās Meža ielā 1 un Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifus (Regulatora 2013.gada 12.jūnija lēmumu Nr.106 "Par akciju sabiedrības "Rēzeknes siltumtīkli" saražotās siltumenerģijas tarifiem", Latvijas Vēstnesis, 2013, 115.nr.), atbilstoši piemērojamam AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes diferencētajam tirdzniecības gala tarifam atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas:

Dabasgāzes tirdzniecības cena (EUR/tūkst.n.m.3) Dabasgāzes diferencētais tirdzniecības gala tarifs
(EUR/tūkst.n.m.3)
Siltumenerģijas ražošanas tarifs ar akcīzes nodokļa komponenti
1,94 EUR/MWh
128,06 177,65 34,52
135,17 184,76 35,33
142,29 191,87 36,13
149,40 198,99 36,94
156,52 206,10 37,75
163,63 213,22 38,55
170,74 220,33 39,36
177,86 227,45 40,16

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 43Pieņemts: 01.04.2016.Stājas spēkā: 01.04.2016.Zaudē spēku: 01.12.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 65, 05.04.2016. OP numurs: 2016/65.6
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
281309
01.04.2016
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva