Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 189

Rīgā 2016. gada 29. martā (prot. Nr. 15 16. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 4., 46., 119. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

4.1. līdz 2018. gada 31. decembrim:

4.1.1. iznākuma rādītājs - bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (iesaistīti pasākumā), - 2390;

4.1.2. finanšu rādītājs - sertificēti izdevumi 10 221 841 euro apmērā;

4.2. līdz 2023. gada 31. decembrim:

4.2.1. iznākuma rādītājs - bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (iesaistīti pasākumā), - 4783, bet projekta iesniegumā plāno - 4554;

4.2.2. rezultāta rādītājs - nodarbinātībā vai pašnodarbinātībā iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas (pēc pasākuma pabeigšanas) - 2678, bet projekta iesniegumā plāno - 2550;

4.2.3. rezultāta rādītājs - pasākuma dalībnieki izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti sešu mēnešu laikā pēc dalības pasākumā, - 1004, bet projekta iesniegumā plāno - 956.";

1.2. aizstāt 7. punkta pirmajā teikumā skaitli un vārdu "1 755 396 euro" ar vārdiem un skaitli "ne mazāk kā 1 755 396 euro";

1.3. aizstāt 7. punkta otrajā teikumā skaitli un vārdu "1 671 529 euro" ar vārdiem un skaitli "ne mazāk kā 1 671 529 euro";

1.4. izteikt 15.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.5. projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.";

1.5. izteikt 17.2.1. un 17.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2.1. par darba tiesisko attiecību pirmo mēnesi - avanss 100 euro apmērā, ko izmaksā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par finanšu atlīdzības piešķiršanu;

17.2.2. par nākamajiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem ikmēneša finanšu atlīdzība nepārsniedz 100 euro mēnesī. To aprēķina, ņemot vērā katrā mēnesī radušās faktiskās izmaksas par dzīvojamās telpas īri un transporta izdevumiem, no kurām tiek atskaitīts pirmajā mēnesī saņemtās finanšu atlīdzības summas atlikums, ja izdevumi par dzīvojamās telpas īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā un transportu ir bijuši mazāki par 100 euro mēnesī;";

1.6. papildināt 17.3.1.2. apakšpunktu aiz vārdiem "darba algas dotācija" ar vārdiem "par normālu darba laiku";

1.7. izteikt 17.3.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.1.3. dotācija šo noteikumu 3. punktā minēto bezdarbnieku darba vadītājam 50 procentu apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;";

1.8. izteikt 17.3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.4. pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas šo noteikumu 15.1. un 15.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un šo noteikumu 15.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt pakalpojuma sniedzēju;";

1.9. papildināt noteikumus ar 17.3.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.5.1 izmaksas par surdotulku pakalpojumu sniegšanu šo noteikumu 15.1.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem;";

1.10. izteikt 17.3.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.6. iekšzemes komandējumu (darba braucienu) izmaksas šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 15.1., 15.3. un 15.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;";

1.11. svītrot 17.3.5., 17.3.7. un 17.3.8. apakšpunktu;

1.12. izteikt 17.3.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.9. obligāto veselības pārbaužu izmaksas un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajam personālam (ja tās nav iekļautas šo noteikumu 17.1 6. apakšpunktā minētajā veselības apdrošināšanā);";

1.13. svītrot 17.3.10. apakšpunktu;

1.14. izteikt 17.1 un 18. punktu šādā redakcijā:

"17.1 Šo noteikumu 17.3.4. apakšpunktā minēto pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) attiecināmajām izmaksām papildus piemēro šādus attiecināšanas nosacījumus:

17.1 1. šo noteikumu 15.1.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai var plānot izmaksas sludinājumiem plašsaziņas līdzekļos;

17.1 2. šo noteikumu 15.1.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai plāno izmaksas atbalsta personu un ergoterapeitu pakalpojumu sniegšanai, ja to vienīgais uzdevums pasākumā ir palīdzība šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem. Atbalsta personas izmaksas ir atbilstošas apmēram, kas noteikts normatīvajos aktos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem;

17.1 3. šo noteikumu 15.1.1., 15.1.3. un 15.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai var plānot izmaksas telpu īrei un nomai un kancelejas preču iegādei;

17.1 4. šo noteikumu 15.1., 15.3. un 15.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai var plānot izmaksas transporta nomas pakalpojumiem;

17.1 5. darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajam personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai plāno ne vairāk kā 3000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam;

17.1 6. šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajam personālam plāno izmaksas veselības apdrošināšanai, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši daļlaika noslodzei. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai laikposmā, kad personāls ir nodarbināts projektā.

18. Šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējs plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajām finansējuma saņēmēja tiešajām personāla izmaksām.";

1.15. aizstāt 18.1 punktā vārdu "plāno" ar vārdiem "var plānot";

1.16. izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Finansējuma saņēmējs pasākumu īsteno atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi, tai skaitā:

21.1. šo noteikumu 15.1.2., 15.1.4. un 15.1.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību - atbilstoši attiecīgo pasākumu (pasākumi noteiktām personu grupām - nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem) īstenošanas nosacījumiem;

21.2. šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību - atbilstoši attiecīgā atbalsta pasākuma (atbalsta pasākums reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem) īstenošanas nosacījumiem.";

1.17. svītrot 23. un 24. punktu;

1.18. izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Ja darba devējs šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētos bezdarbniekus pasākumā nodarbina nepilnu darba laiku, proporcionāli tiek samazināts šo noteikumu 17.3.1.2. apakšpunktā minētais darba devējam piešķirtās dotācijas apmērs.";

1.19. svītrot 27. punktu;

1.20. papildināt noteikumus ar 28.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.4.1 uzkrāj, apkopo un reizi gadā iesniedz sadarbības iestādē datus par šādiem Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347/470) 1. pielikumā ietvertajiem kopējiem tūlītējiem rezultātu rādītājiem, kas sasniegti pēc personas aiziešanas (pēc dalības pasākumā):

28.4.1 1. izglītībā vai apmācībā iesaistītie dalībnieki;

28.4.1 2. kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki;

28.4.1 3. nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie;

28.4.1 4. nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā vai apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie;";

1.21. aizstāt 28.6. apakšpunktā vārdus "nodrošina informācijas un publicitātes" ar vārdiem un skaitli "īstenojot šo noteikumu 15.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību, nodrošina informācijas un publicitātes";

1.22. izteikt 28.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.8. piesaistot šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minēto personālu, nodibina civildienesta vai darba tiesiskās attiecības un, paredzot tam atlīdzības izmaksas, nodrošina, ka personāls tiek piesaistīts uz normālu vai nepilnu darba laiku (tai skaitā atlīdzībai var piemērot daļlaika attiecināmības principu), veicot personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto laiku. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, papildus uzskaita veiktās funkcijas;";

1.23. izteikt 28.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.12. pakalpojumu (uzņēmuma) līgumos, kurus slēdz šo noteikumu 15.1., 15.3. un 15.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, avansa maksājumus var paredzēt ne vairāk kā 20 procentu apmērā no attiecīgā līguma summas (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis).";

1.24. papildināt noteikumus ar 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 28.4.1 apakšpunktā minētos datus iegūst no Nodarbinātības valsts aģentūras pārziņā esošās Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas vai no dalībnieku aptauju datiem.";

1.25. izteikt 33.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.4. ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punkta nosacījumus vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 5. panta 1., 2. un 3. punkta nosacījumus, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 5. panta 1., 2. un 3. punkta nosacījumus, darba devējam dotācijas veidā piešķirto finanšu atbalstu de minimis atbalsta veidā bezdarbnieku nodarbināšanai drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, kā arī kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā;";

1.26. papildināt noteikumus ar 34.1 punktu šādā redakcijā:

"34.1 Finansējuma saņēmējs un atbalsta saņēmējs uzglabā informāciju par sniegto de minimis atbalstu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 6. panta 4. punktam, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 6. panta 4. punktam.";

1.27. aizstāt VI nodaļas nosaukumā vārdu "jautājums" ar vārdu "jautājumi";

1.28. papildināt noteikumus ar 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Grozījumus šo noteikumu 17.2. apakšpunktā, kas paredz, ka pasākuma ietvaros finanšu atlīdzība reģionālajai mobilitātei par darba tiesisko attiecību pirmo mēnesi un nākamajiem trijiem mēnešiem nepārsniedz 100 euro, nepiemēro attiecībā uz tiem līgumiem par atbalstu reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros, kurus finansējuma saņēmējs ar pasākumos iesaistītajiem dalībniekiem noslēdzis līdz 2016. gada 1. aprīlim."

2. Šo noteikumu 1.17. un 1.19. apakšpunkts stājas spēkā 2016. gada 1. aprīlī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 835 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 189Pieņemts: 29.03.2016.Stājas spēkā: 01.04.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 62, 31.03.2016. OP numurs: 2016/62.12
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
281253
01.04.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)