Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 175

Rīgā 2016. gada 22. martā (prot. Nr. 14 18. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
5. panta 3.1 un ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 29., 157., 198. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Šajos noteikumos paredzētā atbalsta kopējais finansējums 2016. gadam ir 10 000 000 euro, no tiem piešķir:

3.1. 5 200 000 euro - daļējai kredītprocentu dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem;

3.2. 850 000 euro - daļējai kredītprocentu dzēšanai atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām;

3.3. 1 000 000 euro - daļējai kredītprocentu dzēšanai:

3.3.1. lauksaimniecības produktu pārstrādes komersantiem, kuru darbības veids atbilst šādiem saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kodiem:

3.3.1.1. grupa 10.1 - gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana;

3.3.1.2. grupa 10.5 - piena produktu ražošana;

3.3.1.3. grupa 10.3 - augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana;

3.3.1.4. grupa 10.6 - graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana;

3.3.1.5. grupa 10.7 - konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana;

3.3.1.6. grupa 11.07 - bezalkohola dzērienu ražošana, izņemot minerālūdeņus un citus pudelēs iepildītus ūdeņus;

3.3.1.7. grupa 10.41 - eļļas un tauku ražošana;

3.3.2. lauksaimniecības produktu pārstrādes komersantiem, kuri atbilst mikrouzņēmuma, mazā un vidējā uzņēmuma kategorijai saskaņā ar Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 702/2014), I pielikumā noteikto klasifikāciju un kuru darbības veids atbilst šādiem saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kodiem:

3.3.2.1. grupa 10.3 - augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana;

3.3.2.2. grupa 10.6 - graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana;

3.3.2.3. grupa 10.7 - konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana;

3.3.2.4. grupa 11.07 - bezalkohola dzērienu ražošana, izņemot minerālūdeņus un citus pudelēs iepildītus ūdeņus;

3.3.2.5. grupa 10.41 - eļļas un tauku ražošana;

3.3.3. pretendentiem, kas nodarbojas ar zvejniecību un zvejas produktu apstrādi;

3.4. 2 950 000 euro - ar pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanu saistītās materiālās bāzes pilnveidošanai."

2. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Šajos noteikumos paredzētajam atbalstam attaisnotajos izdevumos iekļauj pievienotās vērtības nodokli, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta."

3. Papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Informāciju par izmaksāto de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1407/2013) atbalsta saņēmējs glabā 10 gadus no atbalsta saņemšanas dienas."

4. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.4. un 8.5. apakšpunktā minētās prasības nepiemēro, piešķirot šo noteikumu 13.1.2., 13.1.4., 13.2. un 23.2. apakšpunktā, kā arī 34.1, 34.2, 34.3 un 34.4 punktā minēto atbalstu."

5. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Lauku atbalsta dienests:

11.1. savā tīmekļvietnē ievieto informāciju par atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību;

11.2. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai, izvērtē pretendenta iesnieguma atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām un pieņem lēmumu par iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu;

11.3. izlases veidā pārbauda ne mazāk kā vienu procentu no atbalsta saņēmējiem katrā pasākumā, arī valsts iestādes un valsts kapitālsabiedrības, ja šajos noteikumos nav noteikta cita kontroles kārtība;

11.4. izmaksā pretendentam atbalstu bezskaidras naudas norēķinu veidā, nepārsniedzot šo noteikumu 3. punktā minēto atbalsta pasākuma finansējuma apmēru. Ja atbalsta pieprasījums pārsniedz piešķirtā finansējuma apmēru, Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, proporcionāli samazinot izmaksājamā atbalsta apmēru;

11.5. šo noteikumu 23.2. apakšpunktā un 34.1, 34.2, 34.3 un 34.4 punktā minēto atbalstu izmaksā, nepārsniedzot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto atbalsta summu vienam vienotam uzņēmumam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktu;

11.6. šo noteikumu 14. punktā minēto atbalstu izmaksā, nepārsniedzot Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1408/2013) 3. panta 2. punktā noteikto atbalsta apmēru vienam vienotam uzņēmumam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktu;

11.7. šo noteikumu 34.4 punktā minēto atbalstu izmaksā, nepārsniedzot Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulas (EK) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 717/2014) 3. panta 2. punktā noteikto atbalsta summu vienam vienotam uzņēmumam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktu;

11.8. ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punkta vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 5. panta 1., 2. un 3. punkta, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 5. panta 1., 2. un 3. punkta nosacījumus, šo noteikumu 13.1.2., 13.1.4., 13.2. un 23.2. apakšpunktā, kā arī 34.1, 34.2, 34.3 un 34.4 punktā minēto atbalstu drīkst kumulēt gan ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, gan ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja ar šo kumulāciju netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā;

11.9. datus par izmaksāto atbalstu glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas;

11.10. divu mēnešu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā 2014.-2020. gada plānošanas periodā administrē valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, pieprasa atbalsta atmaksu, ja pretendents sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis šo noteikumu prasības;

11.11. lēmumu par šajos noteikumos minētā de minimis atbalsta piešķiršanu vai nepiešķiršanu pieņem, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 1. punktā un Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbības ierobežojumus;

11.12. lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu vai nepiešķiršanu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 nosacījumiem pieņem līdz 2021. gada 30. jūnijam;

11.13. informāciju par atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 702/2014, publicē saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 702/2014 9. panta 2. punktu."

6. Izteikt 13.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.1.2. ganāmpulka ģenētiskās kvalitātes uzlabošanai - vaislas piena šķirņu liellopu, zirgu, cūku, staltbriežu, dambriežu, trušu, ūdeļu, šinšillu un lapsu iegādi;".

7. Papildināt noteikumus ar 13.1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.1.6. ganāmpulka ģenētiskās kvalitātes uzlabošanai - ciltsgrāmatā reģistrētu vaislas gaļas šķirņu vai kombinēto (gaļas-piena) šķirņu liellopu, aitu un kazu (tikai tādu sieviešu kārtas dzīvnieku, kas vēl ne reizi nav atnesušies) iegādi, ja tie paredzēti tādu ganāmpulkā esošu vaislas dzīvnieku aizstāšanai, kas nav reģistrēti ciltsgrāmatā;".

8. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Atbalstu, kas paredzēts īstermiņa aizdevumam un faktoringam kredītprocentu daļējai dzēšanai par apgrozāmajiem līdzekļiem vai ilgtermiņa aizdevumam, vai finanšu līzingam kredītprocentu dzēšanai par šo noteikumu 13.1.2. apakšpunktā minēto lauksaimniecības dzīvnieku iegādi un tādas lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādi, kura tiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai, piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1408/2013. Atbalsta saņēmējs nodrošina Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktā noteikto prasību izpildi."

9. Papildināt noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Šo noteikumu 13.1.2. un 13.1.6. apakšpunktā minēto atbalstu piešķir pretendentam, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009, 9. pantā noteiktajām aktīva lauksaimnieka prasībām."

10. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Atbalsta apmērs nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi četru procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par četriem procentiem. Ilgtermiņa aizdevumam vai finanšu līzingam, kā arī citam investīciju atbalstam par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 50 procentu no attiecināmo izmaksu apmēra. Maksimālo atbalsta intensitāti var palielināt par 20 procentiem gados jauniem lauksaimniekiem un ieguldījumiem apgabalos, kuros ir dabas radīti vai citi specifiski ierobežojumi, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L347) (turpmāk - Regula (ES) Nr. 1305/2013) 2. panta 1. punkta "n" apakšpunktu un Regulas (ES) Nr. 1305/2013 32. pantu, kā arī par darbībām, ko finansē saistībā ar Eiropas inovācijas partnerību. Maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 90 procentu no attiecināmo izmaksu apmēra. Maksimālā atbalsta summa vienam pretendentam kārtējā gadā nepārsniedz 60 000 euro."

11. Papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Šo noteikumu 13.1.6. apakšpunktā minētajam atbalstam maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 30 procentu no attiecināmo izmaksu apmēra par vaislas dzīvnieku iegādi."

12. Izteikt 18. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"18. Lai saņemtu šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minēto atbalstu, pretendents par laikposmu no iepriekšējā gada 1. oktobra līdz kārtējā gada 30. septembrim Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē laikā no kārtējā gada 1. oktobra līdz 20. oktobrim iesniedz:".

13. Papildināt noteikumus ar 18.11. un 18.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.11. iespējamo uzņēmuma darbības aprakstu situācijā bez atbalsta saņemšanas (hipotētisks scenārijs - 1. pielikuma 3. daļa), iesniedzot dokumentārus pierādījumus, kas apliecina atbalsta stimulējošo ietekmi, ja pretendents neatbilst mikrouzņēmuma, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 702/2014 I pielikumā noteikto klasifikāciju. Šo informāciju nesniedz, pieprasot šo noteikumu 13.1.2. un 13.1.4. apakšpunktā minēto atbalstu;

18.12. par šo noteikumu 13.1.6. apakšpunktā minēto atbalstu - sarakstu ar šķirnes organizācijas apliecinājumu par ciltsgrāmatā ierakstītā un aizstātā (izslēgtā) dzīvnieka identifikācijas numuru."

14. Izteikt 19. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"19. Lai saņemtu šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minēto atbalstu, pretendents par laikposmu no iepriekšējā gada 1. oktobra līdz kārtējā gada 30. septembrim Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē laikā no kārtējā gada 1. oktobra līdz 20. oktobrim iesniedz:".

15. Izteikt 23.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.1. jauna kravas autotransporta, tai skaitā piena autocisternas un lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanas autotransporta, tā piekabju un puspiekabju iegādei, jaunu iekrāvēju iegādei, jaunu vai pārbūvējamu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai, iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (arī programmatūras) iegādei paredzēta ilgtermiņa aizdevuma (ilgāk par 12 mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas) vai finanšu līzinga daļējai kredītprocentu dzēšanai;".

16. Izteikt 28. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"28. Lai saņemtu šo noteikumu 23.1. apakšpunktā minēto atbalstu, kooperatīvā sabiedrība par laikposmu no iepriekšējā gada 1. oktobra līdz kārtējā gada 30. septembrim Lauku atbalsta dienestā laikā no kārtējā gada 1. oktobra līdz 20. oktobrim iesniedz:".

17. Papildināt noteikumus ar 28.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.9. iespējamo uzņēmuma darbības aprakstu situācijā bez atbalsta saņemšanas (hipotētisks scenārijs - 3. pielikuma 4. daļa), iesniedzot dokumentārus pierādījumus, kas apliecina atbalsta stimulējošo ietekmi, ja pretendents neatbilst mikrouzņēmuma, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 702/2014 I pielikumā noteikto klasifikāciju."

18. Izteikt 29. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"29. Lai saņemtu šo noteikumu 23.2. apakšpunktā minēto atbalstu, kooperatīvā sabiedrība par laikposmu no iepriekšējā gada 1. oktobra līdz kārtējā gada 30. septembrim Lauku atbalsta dienestā laikā no kārtējā gada 1. oktobra līdz 20. oktobrim iesniedz:".

19. Izteikt 33.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.1. ilgtermiņa (ilgāk par 12 mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas) aizdevums vai finanšu līzings jauna kravas autotransporta, tā piekabju un puspiekabju iegādei, ja ar to neveic komercpārvadājumus, jaunu lauksaimniecības produktu pārstrādes vai zvejas produktu apstrādes būvju būvniecībai un esošu būvju pārbūvei, kā arī saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (tai skaitā programmatūras) iegādei;".

20. Izteikt 34., 34.1, 34.2 un 34.3 punktu šādā redakcijā:

"34. Atbalstu ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga kredītprocentu dzēšanai saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 702/2014 piešķir komersantam, kas Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos lauksaimniecības produktus pārstrādā šajā pielikumā noteiktajos lauksaimniecības produktos atbilstoši saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kodiem - grupa 10.1, grupa 10.3, grupa 11.07, grupa 10.41, grupa 10.6 un grupa 10.51, izņemot pārstrādi šo noteikumu 34.1 punktā minētajos produktos.

34.1 Atbalstu ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga kredītprocentu dzēšanai saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 piešķir komersantam, kas atbilst mikrouzņēmuma, mazā un vidējā uzņēmuma kategorijai saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 702/2014 I pielikumā noteikto klasifikāciju un kas Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā noteiktos lauksaimniecības produktus pārstrādā šajā pielikumā neminētos lauksaimniecības produktos atbilstoši saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kodiem - grupa 10.7, grupa 10.52 un grupa 11.07 (tikai dabīgi raudzēts kvass ar alkohola saturu līdz 0,5 tilpumprocentiem), grupa 10.3, ja šie produkti atbilst Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras kodiem 20041091 un 20052010, grupa 10.41, ja šie produkti atbilst Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras kodam 1518, un grupa 10.51, ja šie produkti atbilst Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras kodiem 04031051-04039099, 04052010-04052030, 3501 un 3502. Atbalsta saņēmējs nodrošina Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktā minēto prasību izpildi.

34.2 Atbalstu ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga kredītprocentu dzēšanai saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 piešķir komersantam, kas neatbilst Komisijas regulas Nr. 702/2014 I pielikumā noteiktajai mikrouzņēmuma, mazā un vidējā uzņēmuma kategorijai un kas pārstrādā Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā noteiktos lauksaimniecības produktus šajā pielikumā minētajos lauksaimniecības produktos atbilstoši saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kodiem - grupa 10.1 un grupa 10.51 -, izņemot pārstrādi šo noteikumu 34.1 punktā minētajos produktos, kā arī komersantam, kas Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā noteiktos lauksaimniecības produktus pārstrādā šajā pielikumā neminētos lauksaimniecības produktos un neatbilst Komisijas regulas Nr. 702/2014 I pielikumā noteiktajai mikrouzņēmuma, mazā un vidējā uzņēmuma kategorijai atbilstoši saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kodiem - grupa 10.52 un grupa 10.51 -, ja šie produkti atbilst Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras kodiem 04031051-04039099, 04052010-04052030, 3501 un 3502. Atbalsta saņēmējs nodrošina Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punkta prasību izpildi.

34.3 Atbalstu īstermiņa aizdevuma kredītprocentu dzēšanai komersantam, kura darbības veids atbilst saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kodam 10.1 - gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana - un kodam 10.5 - piena produktu ražošana -, piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013. Atbalsta saņēmējs nodrošina Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktā minēto prasību izpildi. "

21. Papildināt noteikumus ar 34.4 punktu šādā redakcijā

"34.4 Atbalstu īstermiņa un ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga kredītprocentu dzēšanai piešķir pretendentam, ja tas nodarbojas ar zvejniecību un zvejas produktu apstrādi atbilstoši saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kodiem - tikai grupa 03 vai grupa 03 un grupa 10.2 - saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 717/2014 un ja tas darbojas atbilstoši saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kodam - tikai grupa 10.2 - saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013. Atbalsta saņēmējs nodrošina Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktā vai Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktā minēto prasību izpildi."

22. Izteikt 38. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"38. Lai saņemtu šo noteikumu 33.1. apakšpunktā minēto atbalstu, pretendents par laikposmu no iepriekšējā gada 1. oktobra līdz kārtējā gada 30. septembrim Lauku atbalsta dienestā laikā no kārtējā gada 1. oktobra līdz 20. oktobrim iesniedz:".

23. Izteikt 39. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"39. Lai saņemtu šo noteikumu 33.2. apakšpunktā minēto atbalstu, pretendents par laikposmu no iepriekšējā gada 1. oktobra līdz kārtējā gada 30. septembrim Lauku atbalsta dienestā laikā no kārtējā gada 1. oktobra līdz 20. oktobrim iesniedz:".

24. Papildināt noteikumus ar 43.4.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.4.5. šo noteikumu 7. pielikuma 9. punktā minētajam pētījumam, arī datortehnikas un programmatūras iegādei un darba samaksai, tai skaitā nodokļu samaksai, - līdz 85 procentiem no tāmē paredzētās kopējās summas."

25. Izteikt 44. un 45. punktu šādā redakcijā:

"44. Šo noteikumu 43.4. apakšpunktā minētais atbalsts paredzēts:

44.1. lai turpinātu šo noteikumu 7. pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 16. punktā minētos pārejošos pētījumus;

44.2. lai uzsāktu šo noteikumu 7. pielikuma 17., 18., 19., 20. un 21. punktā minētos pētījumus.

45. Atbalstu var saņemt pretendents, kas atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

45.1. ir reģistrējies Zinātnisko institūciju reģistrā vismaz piecus gadus un nodrošina studentu apmācību saskaņā ar akreditētām augstākās izglītības valsts programmām lauksaimniecības, pārtikas, mežsaimniecības un veterinārmedicīnas jomā;

45.2. nodrošina studentu praktisko apmācību vismaz piecus gadus, kā arī konsultatīvo darbību un zinātnisko pētniecību saskaņā ar augstākās izglītības valsts programmām lauksaimniecības nozarē;

45.3. veic laboratoriskos un diagnostiskos izmeklējumus saistībā ar valsts uzraudzību un kontroli pārtikas aprites, dzīvnieku veselības aizsardzības, dzīvnieku barības aprites un veterināro zāļu aprites jomā;

45.4. ir reģistrēts Zinātnisko institūciju reģistrā un veic zinātnisko darbu laukaugu selekcijai, laukaugu šķirņu uzturēšanai, pavairošanai un izplatīšanai, Latvijā izveidoto kartupeļu šķirņu stādāmā materiāla atveseļošanai, nodrošina valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai ietekmes nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšanu, kā arī uztur Latvijas Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla un Latvijas tirgus un cenu informācijas sistēmas darbību;

45.5. ir reģistrēts Zinātnisko institūciju reģistrā un veic zinātnisko darbu augļkopības un pārtikas jomā, nodrošinot ekspertīzi dārzkopības nozares attīstības politikas izstrādei un zinātnisko pamatojumu tās īstenošanai un veicinot zinātnes un izglītības integrētu attīstību dārzkopības nozarē, kā arī Latvijas augļkoku, ogulāju, dārzeņu un ceriņu ģenētisko resursu aizsardzību un to ilgtspējīgu izmantošanu;

45.6. ir reģistrējies Zinātnisko institūciju reģistrā vismaz piecus gadus un sniedz atzinumus par meža reproduktīvā materiāla un tā ieguves avotu atbilstību normatīvo aktu prasībām, uztur Latvijas augu ģenētisko resursu datubāzi un Latvijas augu gēnu banku un nodarbojas ar lauksaimniecības augu ģenētisko resursu molekulāro pasportizāciju;

45.7. ir reģistrējies Zinātnisko institūciju reģistrā vismaz piecus gadus un veic zinātniskos pētījumus par kultūraugiem kaitīgo organismu izplatību, attīstību un bīstamību, nodrošinot Valsts augu aizsardzības dienestam un lauksaimniecības produkcijas ražotājiem informatīvo bāzi nepieciešamo kontroles pasākumu ieviešanai, izstrādā tehnoloģijas kultūraugiem kaitīgo organismu ierobežošanai konvencionālajā un bioloģiskajā lauksaimniecībā, īstenojot augu aizsardzības pasākumus atbilstoši Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos noteiktajām prasībām;

45.8. nodrošina meliorācijas kadastra datu uzturēšanu un aktualizēšanu atbilstoši Meliorācijas likumam."

26. Papildināt noteikumus ar 48.1 punktu šādā redakcijā:

"48.1 Šo noteikumu 43.4. apakšpunktā minētā atbalsta izmaksas ir attiecināmas, ja tās veiktas pēc iesnieguma iesniegšanas vai pēc Komisijas regulas Nr. 702/2014 31. panta 3. punktā minētās informācijas publicēšanas par attiecīgo zinātnes projektu."

27. Izteikt 49. punktu šādā redakcijā:

"49. Lai saņemtu šo noteikumu 43. punktā minēto atbalstu, pretendents līdz kārtējā gada 15. aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (8. vai 9. pielikums)."

28. Aizstāt 50. punktā skaitli un vārdu "43. punktā" ar skaitli un vārdu "43.4. apakšpunktā".

29. Izteikt 52. punktu šādā redakcijā:

"52. Lauku atbalsta dienests attiecībā uz pretendentu pieņem lēmumu, kurā paredz:

52.1. avansa maksājumu 90 procentu apmērā no kopējā piešķirtā atbalsta summas:

52.1.1. lai šo noteikumu 43.4. apakšpunktā minētajā atbalsta pasākumā saņemtu gala norēķinu 10 procentu apmērā, atbalsta saņēmējs līdz kārtējā gada 15. novembrim iesniedz Zemkopības ministrijā gala pārskatu un līdz kārtējā gada 5. decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkumu;

52.1.2. lai šo noteikumu 43.1., 43.2. un 43.3. apakšpunktā minētajā atbalsta pasākumā saņemtu gala norēķinu 10 procentu apmērā, atbalsta saņēmējs līdz kārtējā gada 15. decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkumu;

52.2. pienākumu šo noteikumu 7. pielikumā minēto pētījumu izpildītājam pēc pētījuma pārskata apstiprināšanas Zemkopības ministrijā attiecīgā pētījuma pārskatu ievietot Latvijas Lauksaimniecības universitātes pētījumu datubāzē."

30. Izteikt 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 3. februāra
noteikumiem Nr. 59

Iesniegums atbalsta saņemšanai ilgtermiņa kredītprocentu daļējai dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājam

  Lauku atbalsta dienesta _______________________
reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

1. daļa

Iesniedzējs
(vārds, uzvārds vai
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)
Tālruņa numurs
Adrese
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs

Lūdzu piešķirt valsts atbalstu kredītprocentu daļējai kompensēšanai par iepriekšējā atbalsta periodā faktiski samaksātajiem kredītprocentiem par šādiem objektiem:

Nr.
p. k.

Izdevumu pozīcija Iegādes gads Cena vai vērtība Saņemtā kredīta (finanšu līzinga) apmērs Izlietotā kredīta (finanšu līzinga) summa Kredītprocentu (finanšu līzinga) likme (%) iepriekšējā atbalsta periodā Samaksātā kredītprocentu (finanšu līzinga) summa iepriekšējā atbalsta periodā (izziņa), euro Izmaksājamais atbalsts
ar pievienotās vērtības nodokli,
euro

bez pievienotās vērtības nodokļa,
euro
ar pievienotās vērtības nodokli, euro bez pievienotās vērtības nodokļa, euro procentu likme summa, euro
Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums
1.                      
2.                      
3.                      
Kopā                    
Būves
1.                      
2.                      
3.                      
Kopā                    
Lauksaimniecības traktortehnika, piekabes un puspiekabes, mobilās kaltes, lauksaimniecībā izmantojamie tehnoloģiskie agregāti
1.                      
2.                      
3.                      
Kopā                    
Vaislas lauksaimniecības dzīvnieki saskaņā ar šo noteikumu 13.1.2. apakšpunktu*                    
Vaislas lauksaimniecības dzīvnieki saskaņā ar šo noteikumu 13.1.6. apakšpunktu*                    
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme                    
Ilggadīgo augļkopības kultūru (izņemot zemeņu) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmas iegāde un uzstādīšana, žogu un žogu balstu iegāde un ierīkošana                    
Pavisam kopā                    

Apliecinu, ka visa iesniegumā minētā lauksaimniecības traktortehnika, piekabes un puspiekabes, mobilās kaltes, lauksaimniecībā izmantojamie tehnoloģiskie agregāti, būves, tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojums un lauksaimniecībā izmantojamā zeme:

1) atrodas manā īpašumā, ilgtermiņa nomā vai finanšu līzingā un pēc līzinga perioda beigām paliks manā īpašumā. To apliecinu ar zemesgrāmatu apliecības kopiju (minēto dokumentu kopiju iegūšanai pilnvaroju atbildīgo institūciju);

2) tiek izmantota lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai.

Apliecinu, ka ilggadīgie stādi, stādījumu balstu sistēmas, žogi un žogu balsti atrodas uz zemes, kas ir manā īpašumā vai nomā.

Apliecinu, ka visi saskaņā ar šo noteikumu 13.1.2. un 13.1.6. apakšpunktu* iesniegumā minētie vaislas lauksaimniecības dzīvnieki atradīsies manā īpašumā vismaz četrus gadus, un apņemos atbalsttiesīgo dzīvnieku nepārdot, nedāvināt un nelikvidēt, izņemot īpašus apstākļus (izbeidzies dzīvnieka produktīvais vecums, slimības dēļ, dzīvnieks miris dabiskā nāvē, noticis nelaimes gadījums, kurā dzīvnieks daļēji cietis un nav ārstējams).

Apliecinu, ka drīkstu saņemt atbalstu saskaņā ar šo noteikumu 13.1.2. un 13.1.4. apakšpunktu*, jo neatbilstu grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmei, kas minēta šo noteikumu 8.3. apakšpunktā*.

Apliecinu, ka drīkstu saņemt atbalstu saskaņā ar šo noteikumu 13.1.1., 13.1.3., 13.1.5. un 13.1.6. apakšpunktu*, jo neatbilstu nevienai no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm, kas minētas šo noteikumu 8. punktā*.

Lūdzu, norādiet informāciju par citu investīciju atbalstu, kas saņemts par attiecināmajām izmaksām, kuras minētas šo noteikumu 13. punktā*, izņemot to atbalstu, kas saņemts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

Nr.
p. k.

Atbalsta pasākuma nosaukums Norādīt, vai atbalsts saņemts no valsts atbalsta vai Eiropas Savienības fonda līdzekļiem
1.    
2.    

Par minētajiem objektiem vēlos saņemt kredītprocentu daļēju kompensāciju arī turpmākos gadus līdz kredīta vai finanšu līzinga pilnīgai samaksai (vajadzīgo atzīmēt un, ja tiek izdarīta atzīme lodziņā "Jā", aizpildīt iesnieguma 2. daļu):

2. daļa

Provizoriskā kredītprocentu maksājumu summa kārtējā atbalsta periodā

Nr.
p. k.

Izdevumu pozīcija Cena vai vērtība
(ar pievienotās vērtības nodokli),
euro
Piešķirtā kredīta
(finanšu līzinga)
apmērs
Provizoriskā kredītprocentu (finanšu līzinga) likme kārtējā atbalsta periodā Provizoriskā maksājamā kredītprocentu (finanšu līzinga) summa
kārtējā atbalsta periodā
(ar pievienotās vērtības nodokli), euro
ar pievienotās vērtības nodokli, euro bez pievienotās vērtības nodokļa, euro līguma numurs, gads summa,
euro
ar pievienotās vērtības nodokli, euro bez pievienotās vērtības nodokļa,
euro
Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums
1.                
2.                
3.                
Kopā              
Būves
1.                
2.                
3.                
Kopā              
Lauksaimniecības traktortehnika
1.                
2.                
3.                
Kopā              
Vaislas lauksaimniecības dzīvnieki saskaņā ar šo noteikumu 13.1.2. apakšpunktu*              
Vaislas lauksaimniecības dzīvnieki saskaņā ar šo noteikumu 13.1.6. apakšpunktu*              
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme              
Ilggadīgo augļkopības kultūru (izņemot zemeņu) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmas iegāde un uzstādīšana, žogu un žogu balstu iegāde un ierīkošana              
Pavisam kopā              

3. daļa

Hipotētisks scenārijs

(aizpilda lielie uzņēmumi - pretendenti, kas neatbilst mikrouzņēmuma, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 702/2014 I pielikumā noteikto klasifikāciju)

Jāpamato atbalsta stimulējošā ietekme1, sniedzot skaidrojumu par stimulējošo ietekmi un norādot precīzu skaitlisko informāciju (piemēram, cik daudz, kādā apmērā, par cik procentiem utt.).

Atzīmēt ar X vienu vai vairākus apgalvojumus un atbilstošajā ailē sniegt skaidrojumu (ne vairāk par 100 vārdiem)

  Investīciju apmēra pieaugums
  Skaidrojums

Paskaidrot, kā atbalsta dēļ ir palielinājies investīciju apmērs salīdzinājumā ar situāciju pirms atbalsta saņemšanas

  Darbības jomas paplašinājums
  Skaidrojums

Paskaidrot, kā pretendents atbalsta dēļ ir spējis paplašināt savu darbību, piemēram, palielinājies nodarbināto skaits vai ražošanas jaudas salīdzinājumā ar situāciju pirms atbalsta saņemšanas

  Atbalsta ietekme uz pretendenta finansēm
  Skaidrojums

Paskaidrot, kā atbalsta dēļ mainās apgrozāmo līdzekļu pieejamība salīdzinājumā ar situāciju pirms atbalsta saņemšanas

Piezīme. 1 Stimulējoša ietekme rodas, ja atbalsta dēļ uzņēmuma rīcība mainās tā, ka tas iesaistās nozares attīstību veicinošās papildu darbībās, kuras bez šāda atbalsta nevarētu īstenot vai īstenotu ierobežotā vai atšķirīgā veidā. Tomēr atbalsts nedrīkst subsidēt darbības izmaksas, kas uzņēmumam rastos jebkurā gadījumā, un tas nedrīkst kompensēt parastu darījumdarbības risku.

Ar parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un pielikumā pievienotie dokumenti atbilst oriģināliem.

(vārds, uzvārds, paraksts**, datums**)
(Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts**, datums**)

Piezīmes.

1. * Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumi Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā".

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 3. februāra
noteikumiem Nr. 59

Iesniegums atbalsta saņemšanai īstermiņa kredītprocentu dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem

  Lauku atbalsta dienesta ______________
reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

 

Iesniedzējs  
  (vārds, uzvārds vai
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)
Tālruņa numurs  
Adrese  
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs

 

Saņemtā kredīta apmērs,
euro
Kredītprocentu likme (%) iepriekšējā atbalsta periodā Samaksātā kredītprocentu summa iepriekšējā atbalsta periodā (izziņa), euro Izmaksājamais atbalsts
līguma numurs, gads summa, euro procentu likme summa, euro

Lūdzu piešķirt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai _____________________ procentu apmērā un summu __________________________ euro apmērā.

Apliecinu, ka drīkstu saņemt atbalstu saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumu Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā" 13.2. apakšpunktu, jo neatbilstu grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmei, kas minēta šo noteikumu 8.3. apakšpunktā.

Iesniedzējs  
  (vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)

Piezīme. * Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 3. februāra
noteikumiem Nr. 59

Iesniegums atbalsta saņemšanai ilgtermiņa kredītprocentu daļējai dzēšanai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai

Lauku atbalsta dienestam

1. daļa

Iesniedzējs
(vārds, uzvārds vai
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)
Tālruņa numurs
Adrese
Norēķinu rekvizīti
(IBAN konta numurs)
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs

Lūdzu piešķirt valsts atbalstu kredītprocentu daļējai kompensēšanai par iepriekšējā atbalsta periodā faktiski samaksātajiem kredītprocentiem par šādiem objektiem:

Nr.
p. k.

Izdevumu pozīcija Iegādes gads Cena vai vērtība Saņemtā kredīta (finanšu līzinga) apmērs Izlietotā kredīta (finanšu līzinga) summa Kredītprocentu (finanšu līzinga) likme (%) iepriekšējā atbalsta periodā Samaksātā kredītprocentu (finanšu līzinga) summa iepriekšējā atbalsta periodā (izziņa), euro Izmaksājamais atbalsts
ar pievienotās vērtības nodokli, euro bez pievienotās vērtības nodokļa, euro ar pievienotās vērtības nodokli, euro bez pievienotās vērtības nodokļa, euro procentu likme summa, euro
Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums
1.                      
2.                      
3.                      
Kopā                    
Būves                  
1.                      
2.                      
3.                      
Kravas autotransports, autocisternas, piekabes un puspiekabes un iekrāvēji
1.                      
2.                      
3.                      
Kopā                    
Pavisam kopā                    

Apliecinu, ka viss iesniegumā minētais kravas autotransports, autocisternas, piekabes un puspiekabes, iekrāvēji, būves, tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums atrodas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības īpašumā, ilgtermiņa nomā vai finanšu līzingā un pēc līzinga perioda beigām paliks lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības īpašumā. To apliecinu ar zemesgrāmatu apliecības kopiju (minēto dokumentu kopiju iegūšanai pilnvaroju atbildīgo institūciju).

Apliecinu, ka drīkstu saņemt atbalstu saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumu Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā" 23.1. apakšpunktu, jo neatbilstu nevienai no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm, kas minētas šo noteikumu 8. punktā.

Lūdzu, norādiet informāciju par citu investīciju atbalstu, kas saņemts par attiecināmajām izmaksām, kuras minētas šo noteikumu 23.1. apakšpunktā, izņemot to atbalstu, kas saņemts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

Nr.
p. k.

Atbalsta pasākuma
nosaukums
Norādīt, vai atbalsts saņemts
no valsts atbalsta vai
Eiropas Savienības fonda līdzekļiem
1.    
2.    

Par minētajiem objektiem vēlos saņemt kredītprocentu daļēju kompensāciju arī turpmākajos gados līdz kredīta vai finanšu līzinga pilnīgai samaksai (vajadzīgo atzīmēt un, ja tiek izdarīta atzīme lodziņā "Jā", aizpildīt iesnieguma 2. daļu):

2. daļa

Provizoriskā kredītprocentu maksājumu summa kārtējā atbalsta periodā

Nr.
p. k.

Izdevumu pozīcija Cena vai vērtība
(ar pievienotās vērtības nodokli),
euro
Piešķirtā kredīta (finanšu līzinga)
apmērs
Provizoriskā kredīta (finanšu līzinga) procentu likme kārtējā atbalsta periodā Provizoriskā maksājamā kredīta (finanšu līzinga) procentu summa
kārtējā atbalsta periodā
(ar pievienotās vērtības nodokli) (euro)
ar pievienotās vērtības nodokli, euro bez pievienotās vērtības nodokļa,
euro
līguma numurs, gads summa, euro ar pievienotās vērtības nodokli, euro bez pievienotās vērtības nodokļa, euro
Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums
1.                
2.                
3.                
Kopā              
Kravas autotransports, autocisternas, piekabes un puspiekabes un iekrāvēji
1.                
2.                
3.                
Būves
1.                
2.                
3.                
Kopā              
Pavisam kopā              

3. daļa

Darījumus un maksājumus apliecinošu dokumentu kopsavilkums

Objekta nosaukums Pakalpojumu sniedzēja nosaukums Darījumu apliecinoši
dokumenti
Maksājumu apliecinoši
dokumenti
Faktiskā summa,
euro
datums numurs datums numurs ar pievienotās vērtības nodokli bez pievienotās vērtības nodokļa

4. daļa

Hipotētisks scenārijs

(aizpilda lielie uzņēmumi - pretendenti, kas neatbilst mikrouzņēmuma, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 702/2014 I pielikumā noteikto klasifikāciju)

Jāpamato atbalsta stimulējošā ietekme1, sniedzot skaidrojumu par stimulējošo ietekmi un norādot precīzu skaitlisko informāciju (piemēram, cik daudz, kādā apmērā, par cik procentiem utt.).

Atzīmēt ar X vienu vai vairākus apgalvojumus un atbilstošajā ailē sniegt skaidrojumu (ne vairāk par 100 vārdiem)

  Investīciju apmēra pieaugums
  Skaidrojums

Paskaidrot, kā atbalsta dēļ ir palielinājies investīciju apmērs salīdzinājumā ar situāciju pirms atbalsta saņemšanas

  Darbības jomas paplašinājums
  Skaidrojums

Paskaidrot, kā pretendents atbalsta dēļ ir spējis paplašināt savu darbību, piemēram, palielinājies nodarbināto skaits vai ražošanas jaudas salīdzinājumā ar situāciju pirms atbalsta saņemšanas

  Atbalsta ietekme uz pretendenta finansēm
  Skaidrojums

Paskaidrot, kā atbalsta dēļ mainās apgrozāmo līdzekļu pieejamība salīdzinājumā ar situāciju pirms atbalsta saņemšanas

Piezīme. 1 Stimulējoša ietekme rodas, ja atbalsta dēļ uzņēmuma rīcība mainās tā, ka tas iesaistās nozares attīstību veicinošās papildu darbībās, kuras tas bez šāda atbalsta nevarētu īstenot vai īstenotu ierobežotā vai atšķirīgā veidā. Tomēr atbalsts nedrīkst subsidēt darbības izmaksas, kas uzņēmumam rastos jebkurā gadījumā, un tas nedrīkst kompensēt parastu darījumdarbības risku.

Ar parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un pielikumā pievienotie dokumenti atbilst oriģināliem.

(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)
(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)

Piezīme. * Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 3. februāra
noteikumiem Nr. 59

Iesniegums atbalsta saņemšanai īstermiņa kredītprocentu dzēšanai atbilstīgai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
  (vārds, uzvārds vai

 
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)
Tālruņa numurs  
Adrese  
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs

Lūdzu piešķirt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai ____________________ procentu apmērā un summu ____________________ euro apmērā.

Saņemtā kredīta apmērs,
euro
Kredītprocentu likme (%) iepriekšējā atbalsta periodā Samaksātā kredītprocentu summa iepriekšējā atbalsta periodā (izziņa), euro Izmaksājamais atbalsts
līguma numurs, gads summa, euro procentu likme summa, euro

Ziņas par kooperatīvo sabiedrību

1. Darbības veids  
2. Reģistrācijas laiks, vieta
3. Kooperatīvās sabiedrības vadītājs
  (vārds, uzvārds, tālrunis)
4. Iepriekšējā atbalsta periodā saņemtā atbalsta apmērs (euro)  

 

Apliecinu, ka drīkstu saņemt atbalstu saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumu Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā" 23.2. apakšpunktu, jo neatbilstu grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmei, kas minēta šo noteikumu 8.3. apakšpunktā.

Iesniedzējs  
  (vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)

Piezīme. * Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

5. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 3. februāra
noteikumiem Nr. 59

Iesniegums atbalsta saņemšanai ilgtermiņa kredītprocentu daļējai dzēšanai lauksaimniecības produktu pārstrādes komersantam vai atbalsta pretendentam, kas darbojas zvejniecībā un zvejas produktu apstrādē

Lauku atbalsta dienestam

1. daļa

Iesniedzējs
(vārds, uzvārds vai
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)
Tālruņa numurs
Adrese
Norēķinu rekvizīti
(IBAN konta numurs)
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kods

Ja pretendē uz Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumu Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā" 34.1 un 34.2 punktā minēto atbalstu, norādīt Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras kodu:

Lūdzu piešķirt valsts atbalstu kredītprocentu daļējai kompensēšanai par iepriekšējā atbalsta periodā faktiski samaksātajiem kredītprocentiem par šādiem objektiem:

Nr.
p. k.

Izdevumu pozīcija Iegādes gads Cena vai vērtība Saņemtā kredīta (finanšu līzinga) apmērs Izlietotā kredīta (finanšu līzinga) summa Kredīta (finanšu līzinga) procentu likme (%) iepriekšējā atbalsta periodā Samaksātā kredīta (finanšu līzinga) procentu summa iepriekšējā atbalsta periodā (izziņa), euro Izmaksājamais atbalsts
ar pievienotās vērtības nodokli, euro bez pievienotās vērtības nodokļa, euro ar pievienotās vērtības nodokli, euro bez pievienotās vērtības nodokļa, euro procentu likme summa, euro
Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums
1.                      
2.                      
3.                      
Kopā                    
Būves
1.                      
2.                      
3.                      
Kopā                    
Kravas autotransports, piekabes un puspiekabes
1.                      
2.                      
3.                      
Kopā                    
Pavisam kopā                    

Apliecinu, ka viss iesniegumā minētais kravas autotransports, piekabes un puspiekabes, būves, tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums atrodas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmuma īpašumā, ilgtermiņa nomā vai finanšu līzingā un pēc līzinga perioda beigām paliks lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmuma īpašumā.

Lūdzu norādīt informāciju par citu investīciju atbalstu, kas saņemts par attiecināmajām izmaksām, kuras minētas Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumu Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā" 33.1. apakšpunktā, izņemot to atbalstu, kas saņemts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda.

Nr. p. k. Atbalsta pasākuma
nosaukums
Norādīt, vai atbalsts saņemts
no valsts atbalsta vai
Eiropas Savienības fonda līdzekļiem
1.    
2.    

Par minētajiem objektiem vēlos saņemt kredītprocentu daļēju kompensāciju arī turpmākajos gados līdz kredīta vai finanšu līzinga pilnīgai samaksai (vajadzīgo atzīmēt un, ja tiek izdarīta atzīme lodziņā "Jā", aizpildīt iesnieguma 2. daļu):

2. daļa

Plānotā kredītprocentu maksājumu summa kārtējā atbalsta periodā

Nr.
p. k.

Izdevumu pozīcija Cena vai vērtība
(ar pievienotās vērtības nodokli),
euro
Piešķirtā kredīta (finanšu līzinga)
apmērs
Provizoriskā kredītprocentu (finanšu līzinga)
likme kārtējā atbalsta periodā
Provizoriskā maksājamā kredītprocentu (finanšu līzinga) summa kārtējā atbalsta periodā
(ar pievienotās vērtības nodokli),
euro
ar pievienotās vērtības nodokli, euro bez pievienotās vērtības nodokļa, euro līguma numurs, gads summa, euro ar pievienotās vērtības nodokli, euro bez pievienotās vērtības nodokļa, euro
Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums
1.                
2.                
3.                
Kopā              
Būves
1.                
2.                
3.                
Kopā              
Kravas autotransports, piekabes un puspiekabes
1.                
2.                
3.                
Kopā              
Pavisam kopā              

3. daļa

Darījumus un maksājumus apliecinošu dokumentu kopsavilkums

Objekta nosaukums Pakalpojumu sniedzēja nosaukums Darījumu apliecinoši dokumenti Maksājumu apliecinoši dokumenti Faktiskā summa,
euro
datums numurs datums numurs ar pievienotās vērtības nodokli bez pievienotās vērtības nodokļa

Ar parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un pielikumā pievienotie dokumenti atbilst oriģināliem.

(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)
(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)

Piezīme. * Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

6. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 3. februāra
noteikumiem Nr. 59

Iesniegums atbalsta saņemšanai īstermiņa kredītprocentu dzēšanai lauksaimniecības produktu pārstrādes komersantam vai atbalsta pretendentam, kas darbojas zvejniecībā un zvejas produktu apstrādē

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
  (vārds, uzvārds vai
 
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)
Tālruņa numurs  
Adrese  
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs

 

Saņemtā kredīta apmērs, euro Kredīta procentu likme (%) iepriekšējā atbalsta periodā Samaksātā kredīta procentu summa iepriekšējā atbalsta periodā (izziņa), euro Izmaksājamais atbalsts
līguma numurs, gads summa, euro procentu likme summa, euro

Lūdzu piešķirt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai ___________________ procentu apmērā un summu ____________________ euro apmērā.

Apliecinu, ka drīkstu saņemt atbalstu saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumu Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā" 33.2. apakšpunktu, jo neatbilstu grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmei, kas minēta šo noteikumu 8.3. apakšpunktā.

Iesniedzējs  
  (vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)
(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)

Piezīme. * Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

7. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 3. februāra
noteikumiem Nr. 59

Lauksaimniecībā izmantojamie zinātnes pētījumi

Nr.
p. k.
Nosaukums Darba uzdevumi Finansējums (euro) Izpildītājs Zemkopības ministrijas atbildīgais departaments
1. Minerālmēslu maksimālo normu noteikšana kultūraugiem 1. Veikt lauka izmēģinājumus ar astoņiem slāpekļa mēslojuma variantiem ziemas kviešu un ziemas rapša tradicionālās un minimālās augsnes apstrādes variantos pēc dažādiem priekšaugiem. Kopā 32 varianti četros atkārtojumos.

2. Noteikt augsnes agroķīmiskos rādītājus, slāpekļa dinamiku augsnē veģetācijas periodā trijos dažādos dziļumos.

3. Noteikt katra varianta graudu un sēklu ražu, ražas struktūru, kvalitatīvos rādītājus, pamatprodukcijas un blakusprodukcijas ķīmisko sastāvu un aprēķināt barības vielu iznesi un bilanci.

4. Veikt variantu agroekonomisko izvērtējumu

42 500 Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauksaimniecības departaments
2. Minimālās augsnes apstrādes ietekme uz augsnes auglības saglabāšanu, kaitīgo organismu attīstību un izplatību, ražu un tās kvalitāti bezmaiņas sējumos Turpināt izmēģinājumus iekārtotajā stacionārajā laukā, lai bezmaiņas un minimālas augu rotācijas sējumos skaidrotu bezapvēršanas augsnes apstrādes ietekmi uz augsnes īpašību un ķīmiskā sastāva izmaiņām ilgtermiņā, kaitīgo organismu attīstību un izplatību, ražas lielumu un kvalitāti salīdzinājumā ar tradicionālo audzēšanas tehnoloģiju periodā no aprīļa līdz oktobrim:

1) izvērtējot augu augšanas un attīstības rādītājus veģetācijas periodā no aprīļa līdz augustam;

2) nosakot nozīmīgākos augsnes fizikālos un agroķīmiskos rādītājus periodā no maija līdz septembrim;

3) nosakot nezāļu spektra pārmaiņas ilgtermiņā;

4) nosakot labību lapu slimību izplatību un to ietekmi uz drošu un nekaitīgu pārtikas produktu ražošanas izejvielu ieguvi periodā no maija līdz septembrim;

5) nosakot iegūtās ražas lielumu un tās kvalitāti periodā no augusta līdz septembrim;

6) izvērtējot jauno tehnoloģiju priekšrocības un trūkumus, kā arī sniedzot priekšlikumus par šādu tehnoloģiju izmantošanas iespējām integrētajā laukaugu audzēšanā periodā no septembra līdz novembrim

35 572 Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauksaimniecības departaments
3. Graudaugu un rapša šķirņu izturības izvērtējums pret slimībām Latvijas agroklimatiskajos apstākļos, novērtējot šķirņu saimnieciskās īpašības 1. Izvērtēt ziemāju labību (kviešu, miežu, rudzu, tritikāles) šķirņu izturību pret lapu un vārpu slimībām.

2. Izvērtēt vasaras kviešu un miežu šķirņu izturību pret lapu un vārpu slimībām.

3. Izvērtēt ziemas rapša šķirņu izturību pret lapu tumšplankumainību un stublāju vēzi.

4. Izvērtēt vasaras rapša šķirņu izturību pret pāksteņu tumšplankumainību un stublāju slimībām.

5. Citu slimību uzskaite labību un rapša šķirnēm, ja tās tiek konstatētas

8964 Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauksaimniecības departaments
4. Pākšaugi - alternatīva sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā: audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums Latvijas apstākļos 1. Veikt lauka izmēģinājumu - pākšaugu šķirņu novērtēšanu integrētā un bioloģiskā saimniekošanas sistēmā pēc to sēklu un proteīna ražas, slimību izturības un saimnieciski nozīmīgiem rādītājiem.

2. Izvērtēt agrotehnisko pasākumu - mēslojuma pesticīdu lietošanas - nozīmi kvalitatīvas pākšaugu (zirņu, vīķu, lauka pupu, lupīnas) ražas ieguvē.

3. Veikt kvalitatīvo un ekonomisko izvērtējumu proteīnražai no Latvijā audzētajiem pākšaugiem salīdzinājumā ar importēto vai Latvijā audzēto soju.

4. Analizēt un izvērtēt nozīmīgāko proteīnaugu barības vērtību un iekļaušanas iespējas pilnvērtīgās barības maisījumos atgremotājdzīvnieku un cūku barības devās.

5. Barības devu optimizēšana dažādām dzīvnieku grupām (slaucamām govīm, nobarojamiem jaunlopiem, nobarojamām cūkām, kazām, aitām) praktiskās saimniekošanas apstākļos.

6. Izvērtēt dažādu proteīnaugu ietekmi uz lopkopības produktu (piena, gaļas) kvalitātes rādītājiem.

7. Sagatavot ieteikumus un informēt lauksaimniekus par agrotehniski un ekonomiski pamatotām pākšaugu audzēšanas un izmantošanas iespējām Latvijas saimniecībās

50 711 Agroresursu un ekonomikas institūts Lauksaimniecības departaments
5. Dažādu šķirņu aitu un to krustojumu piemērotība kvalitatīvu liemeņu un jēra gaļas ieguvei 1. Atkārtota iepriekšējo pētījumu gados izmantoto, Latvijā populārāko šķirņu un to krustojumu jēru nobarošanas efektivitātes novērtēšana kontrolnobarošanā un aitu audzētāju saimniecībās, ietverot arī nobarošanu ganībās. Papildus pētījumā izmantot pēdējo piecu gadu laikā Latvijā ievestās aitu šķirnes, piemēram, Šarolē, Il-de-Franc un Somijas landrasi.

2. Kontrolnobarošanā (stacijā) veikt jēru dzīvmasas kontroli, ultraskaņas mērījumus muskuļaudu un taukaudu attīstības novērtēšanai pirms kaušanas, analizēt un salīdzināt iegūtās gaļas ķīmisko sastāvu, veikt izmantotās barības uzskaiti un barības izmaksu kalkulāciju, novērtēt jēru liemeņus un to daļas.

3. Aitu audzētāju saimniecībās veikt pētījumā izmantoto šķirņu un krustojumu jēru svēršanu, dzīvmasas pieauguma aprēķināšanu, ultraskaņas mērījumus muskuļaudu un taukaudu attīstības novērtēšanai.

4. Veikt iegūto datu apstrādi un iegūto rezultātu analīzi.

5. Informēt aitu audzētājus par pētījuma gaitā iegūtajiem rezultātiem

42 686 Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauksaimniecības departaments
6. Augu daudzveidība un nezāles (PRODIVA) 1. Noteikt nezāļu dinamiku ilggadīgos bioloģiskās saimniekošanas sistēmas stacionāros, eksperimentālos un ražojošos laukos.

2. Izpētīt miežu un auzu šķirņu konkurētspēju ar nezālēm lauka apstākļos dažādos agroekoloģiskajos apstākļos.

3. Ekofizioloģiskie pētījumi

18 500 Agroresursu un ekonomikas institūts Veterinārais un pārtikas departaments
7. Augkopības sistēmas ieviešana dārzeņu audzēšanā, uzlabojot augsnes bioloģisko resursu izmantošanu un aizsardzību ar sedzējaugu izmantošanu (AGRO-ECOLOGICAL SERVICE CROPS (ASC)) 1. Komunicēt ar SOILVEG projekta vadītāju un konsorciju, apmeklēt projekta sanāksmes (visu projekta laiku), lai varētu sekmīgi ieviest projektu un pēc iespējas labāk sagatavoties projekta sanāksmei Latvijā, kas plānota 2017. gadā.

2. Veidot literatūras apkopojumu par sedzējaugu ietekmi uz augsni, biotisko un abiotisko stresu mazināšanu kultūraugiem, SEG emisijas samazināšanu un ilgtspējīgu lauksaimniecību (visu projekta laiku).

3. Veikt izmēģinājuma plānošanu un uzskaiti atbilstoši projekta metodikai, kas izstrādāta sadarbībā ar ārzemju partneriem (visu projekta laiku):

1) audzēt dārzeņu stādus (galviņkāpostus, lauka tomātus) siltumnīcās 2016. gada pavasarī;

2) ierīkot dārzeņu stādījumus (galviņkāposti, sīpoli un lauka tomāti) 2016. gada pavasarī platībās, kas jau iepriekš sagatavotas 2015. gada rudenī ar ziemāju variantiem (zaļmēslojums un ASC) un kontroles variantiem (ar kūtsmēsliem un bez mēslojuma);

3) veikt kopšanas darbus, augsnes analīzes (N, P, K, organiskās vielas un pH izmaiņas augsnē pie konkrētās tehnoloģijas pirms un pēc sedzējauga), ražas (produkcijas iznākums, auga virszemes un sakņu daļas masa) un nezāļainības uzskaiti (nezāles uz platības vienību pirms sedzējauga aizlaušanas un kultūrauga ražas laikā) izmēģinājumā atbilstoši metodikai;

4) ierīkot lauka izmēģinājumus, iesējot ziemājus 2016.-2017. gada ziemošanas periodam (līdz septembrim) - iesēt ziemas rudzus un rapsi mulčas variantam un zaļmēslojuma variantam, sagatavot lauku kūtsmēslu variantam (iestrādāt kūtsmēslus) un kontroles variantam;

5) veikt datu apkopojumu un analīzi, gatavot publikācijas.

4. Pabeigt veltņa-aizlauzēja izgatavošanu (līdz maijam)

17 000 Agroresursu un ekonomikas institūts Veterinārais un pārtikas departaments
8. Inovatīvs dizains un pasākumi funkcionālās bioloģiskās daudzveidības paaugstināšanai bioloģiskajos augļu dārzos (ECOORCHARD) 1. Turpināt noskaidrot bioloģisko ābeļu audzētāju viedokli par funkcionālo agrobioloģisko daudzveidību (FAD) un tās paaugstināšanas pasākumiem, kurus augļkopji izmanto savās saimniecībās.

2. Lauka apstākļos pārbaudīt un salīdzināt dažas potenciālās FAD paaugstināšanas pasākumu novērtēšanas metodes.

3. Iesaistīt bioloģisko ābeļu audzētājus FAD paaugstināšanas pasākumu novērtēšanas metožu praktiskā salīdzināšanā lauka apstākļos un analizēt augļkopju iegūtos rezultātus.

4. Piedalīties Eiropas informācijas tīkla izveidē par funkcionālās bioloģiskās daudzveidības pārvaldīšanu bioloģiskajos augļu dārzos, sniedzot tam nepieciešamo informāciju

6500 Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs Veterinārais un pārtikas departaments
9. Lauksaimniecības attīstības prognozēšana un politikas scenāriju izstrāde līdz 2050. gadam Izstrādāt Latvijas lauksaimniecības nozares sektoranalīzes modeli, prognozēt lauksaimniecības ilgtermiņa attīstību, sniegt nepieciešamo ekspertīzi.

1. Izstrādāt Latvijas lauksaimniecības sektoranalīzes modeli nozares attīstības rādītāju prognozēšanai, integrējot to ar siltumnīcefekta gāzu emisiju prognozēšanas dinamisko modeli.

2. Sagatavot lauksaimniecības ilgtermiņa attīstības prognozes līdz 2050. gadam

100 000 Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauksaimniecības departaments
10. Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes pārraudzība īpaši jutīgajās teritorijās un lauksaimniecības zemēs lauksaimniecības noteču monitoringa programmā 1. Izslēdzot citu piesārņojuma avotu ietekmi uz monitoringa mērījumiem, iegūt korektu informāciju par lauksaimniecības kā nozares ietekmi virszemes ūdeņu piesārņošanā. Monitoringa izpilde ar mērbūvēm un iekārtām aprīkotās trijās monitoringa stacijās izmēģinājumu lauciņu, lauka, mazā sateces baseina līmeņos, papildus ņemot ūdens paraugus četros posteņos. Monitoringa izpildes biežums - ne retāk kā reizi mēnesī.

2. Noteikt lauksaimniecības piesārņojuma ietekmi uz pazemes ūdeņiem, īpaši uz seklo pazemes ūdeņu - gruntsūdeņu - sastāvu 11 urbumos trijās monitoringa stacijās un 10 papildu urbumos īpaši izveidotos trijos pazemes ūdeņu izpētes objektos. Monitoringa izpildes biežums - ne retāk kā reizi ceturksnī.

3. Uzkrāt un apkopot ūdens kvalitātes datus piesārņojuma modelēšanai Bērzes upes baseinam un tās 15 daļbaseinos īpaši jutīgo teritoriju platībā. Veikt piesārņojuma modelēšanu ar starptautiskā praksē lietoto SWAT modeli.

4. Uzkrāt un apkopot datus par izkliedētā (difūzā) piesārņojuma emisijas koeficientiem (noplūdēm) dažādiem zemes lietošanas veidiem un augu sekām. Noteikt atsevišķu hidroloģisku procesu (pavasara palu, epizodisku plūdu, augsnes ūdens erozijas, ziemas perioda noplūžu) ietekmi uz kopējo gada N un P noplūdes raksturu un lielumu. Pētīt piesārņotāju - augu barības elementu (N un P savienojumu) - transformācijas procesus hidrogrāfiskā sistēmā, lai varētu novērtēt aiztures procesus, kuri nepieciešami piesārņojuma slodzes aprēķiniem.

5. Trijās fermās veikt novērojumus par augu barības elementu noplūdēm (N un P savienojumi) no punktveida piesārņojuma avotiem lauksaimniecībā (kūtsmēslu krātuvēs lielajās lopkopības fermās).

6. Uzturēt un pilnveidot monitoringa staciju būves un tehnisko aprīkojumu atbilstoši starptautiskajai praksei (Nitrātu direktīvas monitoringa vadlīnijām) un HELCOM rekomendācijām.

7. Pēc Zemkopības ministrijas pieprasījuma nodrošināt informācijas sagatavošanu par lauksaimniecības ietekmi uz iekšējo ūdeņu kvalitāti atbilstoši Nitrātu direktīvas izpildes prasībām

46 600 Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauksaimniecības departaments
11. Ieteikumu izstrāde vējauzas un citu izplatītāko nezāļu sugu ierobežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos 1. Iegūt datus nezāļu monitoringā pēc iepriekšējā projektā izmantotās shēmas un metodikas par nezāļu botānisko sastāvu un izplatību laukaugu sējumos un stādījumos.

2. Iegūt datus par vējauzas un citu viendīgļlapju nezāļu sugu izplatību Latvijā, to ietekmi uz saimniecisko darbību un veiktajiem ierobežošanas pasākumiem.

3. Ievākt sēklu paraugus no vējauzas augiem laboratorijas analīzēm sēklkopības saimniecību apsekošanas laikā.

4. Iegūt datus vasarāju labības lauka izmēģinājumā (veģetācijas pētījums daļēji kontrolētos apstākļos) un vasarāju labības ražošanas sējumos par vējauzas izplatības līmeņu ietekmi uz labības ražību un ražas kvalitāti pēc iepriekšējā projektā izmantotās shēmas un metodikas.

5. Iegūt datus par vējauzas sēklu dīgšanas īpatnībām, miera periodu un tā saistību ar sēklu ģenētisko daudzveidību un vējauzas attīstības īpatnībām (piemēram, dinamika, morfoloģija) tās agrīnās veģetācijas stadijās.

6. Iegūt datus par nezālēm, kuru ierobežošanā potenciāli efektīvu herbicīdu iedarbība bijusi būtiski nepietiekama apsekotajos laukos nezāļu monitoringa laikā.

7. Ievākt sēklu paraugus no nezālēm, kuru ierobežošanā potenciāli efektīvu herbicīdu iedarbība bijusi būtiski nepietiekama apsekotajos laukos nezāļu monitoringa laikā.

8. Iegūt datus laboratorijas testos par ievākto nezāļu sēklu rezistenci pret herbicīdiem.

9. Matemātiski apstrādāt un izvērtēt visus nezāļu monitoringā, lauka izmēģinājumos un nezāļu sēklu laboratorijas testos iegūtos datus.

10. Sagatavot publicēšanai zinātnisko publikāciju zinātniskajā žurnālā ar citēšanas indeksu virs nozares vidējā.

11. Sagatavot vispārīgus ieteikumus vējauzas un citu postošo nezāļu ierobežošanai un rezistences veidošanās novēršanai Latvijas agroklimatiskajos apstākļos

99 962 Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs Lauksaimniecības departaments
12. Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde 1. Izvērtēt jauno ābeļu šķirņu ziemcietību, augšanu un ražošanu iekārtotajos izmēģinājumos deviņās zemnieku saimniecībās visos Latvijas reģionos.

2. Izvērtēt atveseļota stādmateriāla kvalitātes ietekmi uz ābeļu augšanu un ražību.

3. Izdalīt piemērotākās šķirņu un potcelmu kombinācijas, kā arī jaunajām šķirnēm piemērotākos vainagu veidošanas paņēmienus izmēģinājumos.

4. Izvērtēt slāpekļa mēslojuma un tā pievadīšanas veidu ietekmi uz ābeļu augšanu un ražošanu, kā arī augļu un rindstarpu zālāja kvalitāti.

5. Sadarbībā ar Lietuvas dārzkopības institūtu veikt dažādu Rietumeiropas izcelsmes plūmju potcelmu salīdzināšanu, kā arī šķirņu un potcelmu kombinācijām atbilstošu stādīšanas attālumu izvēles un vainaga veidošanas pētījumus.

6. Veikt potcelmu piemērotības pārbaudi saldo ķiršu audzēšanai

51 000 Dārzkopības institūts Lauksaimniecības departaments
13. Integrētai audzēšanai perspektīvo ogulāju šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana 1. Izvērtēt perspektīvo aveņu, krūmogulāju šķirņu piemērotību integrētajai audzēšanai, arī vismaz piecās zemnieku saimniecībās dažādos Latvijas reģionos.

2. Izvērtēt jauno un perspektīvo zemeņu šķirņu piemērotību dažādām audzēšanas tehnoloģijām, arī četrās zemnieku saimniecībās dažādos Latvijas reģionos.

3. Izvērtēt mulčas ietekmi uz upeņu augšanu, attīstību, ražošanu un nezāļu ierobežošanu.

4. Izvērtēt krūmu atjaunošanas paņēmienu un apgriešanas intensitātes ietekmi uz krūmmelleņu augšanu un ražošanu.

5. Pilnveidot krūmmelleņu mēslošanas tehnoloģijas minerālaugsnēs un kūdrā.

6. Izvērtēt dzērveņu mēslošanas tehnoloģiju ietekmi uz lielogu dzērveņu augšanu un ražas veidošanos

47 000 Dārzkopības institūts Lauksaimniecības departaments
14. Ābeļu un bumbieru kraupja un ābolu tinēja ierobežošana, izmantojot datorizēto atbalsta sistēmu - relatīvo infekcijas mērījumu programmu (RIMpro), un tās pilnveide augļu koku vēža ierobežošanai integrētajā augļkopībā 1. Veikt ābeļu un bumbieru kraupja attīstības prognozi, izmantojot datorizēto atbalsta sistēmu RIMpro, nodrošināt brīvi pieejamu informāciju par slimības kritiskajiem infekcijas periodiem Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra tīmekļvietnē, sekot līdzi kraupja izplatībai saimniecībās, kurās uzstādītas meteoroloģiskās stacijas.

2. Ierīkot demonstrējuma izmēģinājumu ābeļu kraupja ierobežošanai augļu dārzā ar augstu slimības izplatības līmeni, lai nodrošinātu augļkopjus ar informāciju par efektīvu augu aizsardzības pasākumu kopumu, izmantojot RIMpro prognozes un fitosanitāros paņēmienus.

3. Sekot līdzi ābolu tinēja attīstībai, izmantojot datorizēto atbalsta sistēmu RIMpro, nodrošināt brīvi pieejamu informāciju par ābolu tinēja attīstību un informēt audzētājus par populācijas ierobežošanas nepieciešamību.

4. Turpināt RIMpro jaunā modeļa Neonectria efektivitātes pārbaudi augļu koku vēža izplatības un precīza fungicīdu smidzināšanas laika noteikšanai.

5. Sagatavot informatīva materiāla melnrakstu par ābeļu un bumbieru kraupja un ābolu tinēja ierobežošanu integrētajā augļkopībā, turpināt vākt un apkopot informāciju par augļu koku vēzi un tā ierobežošanu informatīva materiāla izstrādei

20 000 Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs Lauksaimniecības departaments
15. Aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes uzskaites sistēmas pilnveidošana un atbilstošu metodisko risinājumu izstrādāšana Novērtēt organisko augšņu izplatību lauksaimniecībā izmantojamās zemēs 1990.-2015. gadā atbilstoši Meža resursu monitoringa datiem un pētījuma "Ilgtspējīgas zemes resursu pārvaldības veicināšana, izveidojot digitālu augšņu datubāzi" rezultātiem, kā arī veikt SEG emisiju pārrēķinu organiskajām augsnēm ilggadīgajos zālājos un aramzemēs 12 000 Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" Lauksaimniecības departaments
16. Meliorācijas ietekmes novērtēšana klimata pārmaiņu (plūdu riska) mazināšanā Videi draudzīgo meliorācijas sistēmu elementu:

1) identifikācija un piemērotības izvērtējums Latvijas ģeoklimatiskajiem apstākļiem;

2) vides ieguvumu izvērtējums (piemēram, SEG samazinājums, augu barības vielu noteces samazinājums);

3) ietekmes uz meliorācijas sistēmu darbību (pavasara palu periodā un vasaras mazūdens periodā) izvērtējums;

4) lietderīguma izvērtējums (vides un ekonomisko interešu līdzsvarošana)

25 000 Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauksaimniecības departaments
17. Ģenētiski modificētu augu sēklu un pavairojamā materiāla iespējamo risku zinātniskā novērtēšana Latvijas teritorijā un risku vadības rekomendāciju izstrāde atbilstoši Latvijas agroekonomiskajiem apstākļiem Ģenētiski modificētu augu sēklu un pavairojamā materiāla iespējamo risku novērtēšana Latvijā un risku vadības rekomendāciju izstrāde.

1. Identificēt potenciālo apdraudējumu un sagatavot tā aprakstu, skaidrojot tēmas aktualitāti un nosakot riska izraisītāju (ģenētiski modificētu augu sēklu un pavairojamā materiāla) izcelsmes avotus.

2. Raksturot potenciālos ģenētiski modificētu augu sēklu un pavairojamā materiāla ienākšanas ceļus Latvijas teritorijā.

3. Veikt ekspozīcijas novērtējumu - eksperimentālu situācijas novērtēšanu Latvijas teritorijā, ietverot sēklu un pavairojamā materiāla paraugu vākšanu un laboratoriskos izmeklējumus.

4. Raksturot risku un sniegt riska novērtējumu, pamatojoties uz zinātnisko informāciju par iespējamo apdraudējumu un iegūtajiem analītiskajiem rezultātiem.

5. Izstrādāt riska vadības rekomendācijas atbilstoši Latvijas agroekonomiskajiem apstākļiem

48 000 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" Veterinārais un pārtikas departaments
18. Labas ražošanas prakses principu ievērošanas ietekme uz policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (PAO) līmeņa samazināšanu tradicionāli kūpinātā gaļā un gaļas produktos Aktuālās situācijas apzināšana par policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (turpmāk - PAO) piesārņojuma līmeni tradicionāli kūpinātā gaļā un gaļas produktos Latvijā, labas ražošanas prakses ieteikumu izstrāde PAO piesārņojuma samazināšanai.

1. Apzināt aktuālo situāciju par PAO marķieru - benzo(a)pirēna un PAO4 (benzo(a)antracēna, benzo(a)pirēna, benzo(b)fluorantēna un krizēna) - piesārņojuma daudzumu tradicionāli kūpinātā gaļā un gaļas produktos Latvijā.

2. Izstrādāt labas ražošanas prakses ieteikumus benzo(a)pirēna un PAO4 daudzuma samazināšanai tradicionāli kūpinātā gaļā un gaļas produktos.

3. Izvērtēt labas ražošanas prakses principu ievērošanas ietekmi uz iespēju samazināt benzo(a)pirēna un PAO4 daudzumu tradicionāli kūpinātā gaļā un gaļas produktos

26 660* ** Veterinārais un pārtikas departaments
19. Zālāju zelmeņu veidošana, zāles lopbarības ražošanas tehnoloģiju pilnveidošana un daudzfunkcionāla izmantošana 1. Kopt ierīkotos zālāju zelmeņus (vismaz 34 dažādus maisījumus), kas paredzēti dažādai izmantošanai - pļaušanai, ganīšanai un kombinētai izmantošanai.

2. Pirms zālāju pļaušanas noteikt to botānisko sastāvu.

3. Pēc katra pļāvuma noteikt zālāju ražu.

4. Laboratoriski analizēt zāles paraugus un uzskaitīt iegūtos datus.

5. Informēt lauksaimniecības dzīvnieku audzētājus un citus interesentus par iegūtajiem rezultātiem, organizējot lauku dienas.

6. Izstrādāt ieteikumus par augstproduktīvu zālāju ierīkošanu un izmantošanu dažādām dzīvnieku sugām

55 550* ** Lauksaimniecības departaments
20. Amonjaka emisiju ierobežošanas un samazināšanas pasākumu izvēles pamatojums lauksaimniecībā un to efektivitātes novērtējums Izstrādāt ieteikumus efektīviem pasākumiem, kas ierobežo un samazina amonjaka emisijas lopkopības un augkopības nozarēs, ņemot vērā jaunās Eiropas Savienības prasības Nacionālajai gaisa piesārņojuma kontroles programmai.

1. Veikt vispusīgu un detalizētu ES normatīvo aktu prasību starptautisko saistību, rekomendāciju, ieteikumu un zinātnisko pētījumu publikāciju un vadlīniju izpēti, lai:

1.1. izpētītu un noteiktu būtiski svarīgākās lopkopības un augkopības nozares, lauku saimniecību lielumu un to teritoriālo izvietojumu, kā arī darbības un ražošanas posmus, kuru ietekme uz amonjaka emisiju ir vislielākā;

1.2. noskaidrotu potenciāli efektīvākos un Latvijas apstākļiem piemērotākos amonjaka emisiju samazinošos pasākumus lopkopības (it īpaši intensīvās lopkopības) un augkopības nozarē;

1.3. izvēlētos piemērotāko un zinātniski pamatotu metodoloģiju un metodes katra amonjaka emisiju ierobežojošo un samazinošo pasākuma efektivitātes un ietekmes novērtēšanai.

2. Novērtējot amonjaka emisiju ierobežojošo un samazinošo pasākumu efektivitāti un ietekmi, noteikt lauku saimniecībām potenciāli izdevīgākos pasākumus.

3. Detalizēti izpētot un analizējot Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, rekomendācijas un ieteikumus, noskaidrot, kuri pasākumi, kas spēj ierobežot un samazināt amonjaka emisiju apjomu, jau ir vai tiek ieviesti.

4. Izstrādāt priekšlikumus nepieciešamajiem pētniecības projektiem, kas sekmētu precīzāku amonjaka emisiju uzskaiti lauksaimniecībā (inventarizāciju) un Latvijai piemērotāko amonjaka emisijas ierobežojošo un samazinošo pasākumu izstrādi

34 800* ** Lauksaimniecības departaments
21. Ganību airenes pirmsselekcijas materiāla izvērtēšana 1. Iekārtot plaši iegūta ganību airenes izejmateriāla selekcijas audzētavu pēc kopīgi izstrādātas un apstiprinātas metodikas ar mērķi atšķirīgās klimatiskajās zonās savstarpēji saziedināt atlasītās ganību airenes paraugus, lai radītu īpaši plastisku ganību airenes populāciju turpmākajam selekcijas darbam klimata pārmaiņu kontekstā.

2. Nodrošināt agrotehnisko pasākumu kompleksu ganību airenes dabiskās izlases un savstarpējas saziedināšanas veicināšanai.

3. Veikt novērojumus un uzskaiti saskaņā ar plānu

3000* ** Lauksaimniecības departaments

Piezīmes.

1. * Zinātnes projekta īstenošanai kārtējā gadā noteiktais finansējums.

2. ** Izpildītājs, kas atbilstoši zinātnes projektu vērtēšanas kritērijiem iegūst lielāko punktu skaitu."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 175Pieņemts: 22.03.2016.Stājas spēkā: 01.04.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 62, 31.03.2016. OP numurs: 2016/62.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
281231
01.04.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva