Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.246

Valmierā 2015.gada 23.decembrī

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums"

Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
23.12.2015. lēmumu Nr.478 (prot. Nr.13, 11.§)

Precizēti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
25.02.2016. lēmumu Nr.78 (prot. Nr.2, 23.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu un
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu

Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.134, 2013, Nr.245) šādus grozījumus:

1. aizstāt saistošo noteikumu pirmās nodaļas nosaukumā skaitli "1" ar skaitli "I";

2. papildināt 1.6.1.3.apakšpunktu ar 1.6.1.3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.6.1.3.3. struktūrvienība "Dienesta viesnīca.";

3. svītrot 1.11.9.apakšpunktu;

3.1 svītrot 1.18.3.apakšpunktu;

4. papildināt 1.18.punktu ar 1.18.22.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.18.22. Metu konkursu žūrijas komisija.";

5. aizstāt saistošo noteikumu otrās nodaļas nosaukumā skaitli "2" ar skaitli "II";

6. izteikt 2.1.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.8. saskaņā ar normatīvo aktu noteikumiem, pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības struktūrvienību "Iekšējā audita un kvalitātes vadības nodaļa" un "Valmieras pilsētas pārstāvniecība Rīgā" vadītājus un darbiniekus, kā arī saskaņo pašvaldības izpilddirektora rīkojumus par šā nolikuma 2.9.1.apakšpunktā minēto pašvaldības iestāžu, struktūrvienību darbinieku pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba;";

7. aizstāt 2.8.punktā vārdus "normatīvajos aktos un pašvaldībā noteiktajā kārtībā" ar vārdiem "tiesību aktos noteiktajai kārtībai un ņemot vērā pašvaldībā noteikto balsošanas kārtību";

8. izteikt 2.9.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.9.1. saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem, pēc domes lēmuma par pašvaldības iestādes vadītāja iecelšanu amatā vai atbrīvošanu no amata pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības iestāžu (to struktūrvienību) vadītājus un darbiniekus (izņemot pašvaldības struktūrvienību "Iekšējā audita un kvalitātes vadības nodaļa" un "Valmieras pilsētas pārstāvniecība Rīgā" vadītājus un darbiniekus), jautājumus saistībā ar pašvaldības iestāžu (to struktūrvienību) darbinieku pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba saskaņojot ar domes priekšsēdētāju;";

9. papildināt 2.9.5.apakšpunktu aiz vārdiem "pašvaldības iestāžu" ar vārdiem "un struktūrvienību";

10. aizstāt saistošo noteikumu trešās nodaļas nosaukumā skaitli "3" ar skaitli "III";

11. aizstāt saistošo noteikumu ceturtās nodaļas nosaukumā skaitli "4" ar skaitli "IV";

12. aizstāt saistošo noteikumu piektās nodaļas nosaukumā skaitli "5" ar skaitli "V";

13. aizstāt saistošo noteikumu sestās nodaļas nosaukumā skaitli "6" ar skaitli "VI";

14. izteikt 6.1.punktu šādā redakcijā:

"6.1. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors pieņem pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotājus, kuri iepriekš ir pieteikušies Apmeklētāju pieņemšanas centrā, šādos pieņemšanas laikos:

6.1.1. domes priekšsēdētājs - ne retāk kā vienu reizi nedēļā, parasti otrdienās, vai saskaņā ar priekšsēdētāja norādījumiem;

6.1.2. domes priekšsēdētāja vietnieks - ne retāk kā vienu reizi mēnesī, parasti katra mēneša pirmajā trešdienā no plkst.13:00 līdz 14:00, vai saskaņā ar domes priekšsēdētāja vietnieka norādījumiem;

6.1.3. izpilddirektors - ne retāk kā vienu reizi nedēļā, parasti trešdienās no plkst.15:30 līdz 17:30, vai saskaņā ar izpilddirektora norādījumiem.";

15. papildināt sesto nodaļu ar 6.1.1 un 6.1.2punktu šādā redakcijā:

"6.1.1Domes deputāti organizē apmeklētāju pieņemšanu ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Apmeklētāju pieņemšanas centrs informē par deputāta pieņemšanas laiku un vietu.

6.1.2 Izpilddirektors vietnieks, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji, speciālisti un pārējie darbinieki, kuru pienākumi saistīti ar iedzīvotāju apkalpošanu, pieņem apmeklētājus pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba laikā saskaņā ar pašvaldības iekšējiem normatīvajiem aktiem.";

16. aizstāt saistošo noteikumu septītās nodaļas nosaukumā skaitli "7" ar skaitli "VII";

17. aizstāt saistošo noteikumu astotās nodaļas nosaukumā skaitli "8" ar skaitli "VIII";

18. aizstāt saistošo noteikumu devītās nodaļas nosaukumā skaitli "9" ar skaitli "IX";

19. izteikt pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

 


Pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.246
"Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības
2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums""

Valmieras pilsētas pašvaldības struktūrshēma

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2015.gada 23.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.246 "Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Lai aktualizētu un precizētu informāciju, ir nepieciešams veikt grozījumus Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums".

Grozījumi izstrādāti, pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām", Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2015.gada 24.septembra lēmumu Nr.369 (protokols Nr.10, 68.§) "Par Valmieras pilsētas pašvaldības metu konkursu žūrijas komisijas izveidošanu", Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2015.gada 26.novembra lēmumu Nr.434 (protokols Nr.12, 3.§) "Par Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Valmieras Izglītības pārvalde" struktūrvienības "Dienesta viesnīca" izveidošanu", Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2015.gada 26.novembra lēmumu Nr.460 (protokols Nr.12, 30.§) "Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2015.gada 27.augusta lēmumā Nr.303 (protokols Nr.9, 28.§) "Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmuma pieņemšanas tiesību nodošanu"", Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.11 (protokols Nr.1, 11.§) "Par Valmieras pilsētas pašvaldības Zemes komisijas darbības izbeigšanu", Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 4.oktobra atzinumu Nr.18-6/8149 "Par saistošajiem noteikumiem", Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 13.janvāra atzinumu Nr.18-6/248 "Par saistošajiem noteikumiem".

2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumi tiek veikti saistībā ar Valmieras pilsētas pašvaldības Metu konkursu žūrijas komisijas izveidi, Zemes komisijas darbības izbeigšanu, Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Valmieras Izglītības pārvalde" struktūrvienības "Dienesta viesnīca" izveidi, Valmieras pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja funkciju pārdali, domes priekšsēdētāja, izpilddirektora pieņemšanas laika izmaiņām, kā arī saistībā ar nepieciešamību veikt redakcionālus grozījumus. Tāpat saistošie noteikumi Nr.159 tiek papildināti ar informāciju par domes priekšsēdētāja vietnieka, domes deputātu, izpilddirektora vietnieka, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju, speciālistu un darbinieku, kuru pienākumi ir saistīti ar iedzīvotāju apkalpošanu, pieņemšanas laikiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Līdzšinējās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 "Valmieras .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valmieras pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 246Pieņemts: 23.12.2015.Stājas spēkā: 26.02.2016.Zaudē spēku: 02.07.2021.Tēma: Covid-19 pašvaldībās
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
281193
26.02.2016
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)