Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.187

Rīgā 2016.gada 16.februārī (prot. Nr.68, 1.§)

Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 19.2.8. un 19.2.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2.8. Rīgas domes Patvēruma meklētāju uzņemšanas koordinācijas centrs (ar Domes priekšsēdētāja reglamentu izveidota struktūrvienība);

19.2.9. Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs (ar Domes priekšsēdētāja reglamentu izveidota struktūrvienība)."

2. Izdarīt labojumus saistošo noteikumu 2.pielikumā "Rīgas pašvaldības pārvaldes struktūra" atbilstoši šo saistošo noteikumu 1.punktam.

3. Izteikt 149.1punktu šādā redakcijā:

"149.1 Atbilstoši Civilprocesa likuma 82.panta septītajai daļai Pašvaldību kasācijas instances tiesā pārstāv Pašvaldības darbinieki saskaņā ar 4.pielikumu."

4. Izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Rīgas domes 2011.gada 1.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.114

Kapitālsabiedrības, kurās Pašvaldībai pieder kapitāla daļas (akcijas) un kuras nodrošina Pašvaldības funkciju (uzdevumu) izpildi

1. Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" - sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, pārvalda un apsaimnieko Rīgas pilsētas maksas autostāvvietas ielu sarkano līniju robežās un piedalās Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras uzturēšanā un attīstīšanā, veicot komercdarbību stratēģiski svarīgā nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību, un kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi.

2. SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" - nodrošina Pašvaldības īpašumā, valdījumā un pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, tām piegulošo teritoriju labiekārtošanu un sanitāro tīrību, komunālo pakalpojumu organizēšanu šo māju iedzīvotājiem (ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), veicot komercdarbību stratēģiski svarīgā nozarē, kurā tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā.

3. SIA "Rīgas ūdens" - sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, veicot komercdarbību stratēģiski svarīgā nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību, un kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi.

4. SIA "Rīgas meži" - nodrošina racionālu un lietderīgu Pašvaldības nekustamo īpašumu (meža, meža zemju, tai skaitā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" un publiskajā lietošanā esošo apstādījumu) pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, aizsardzību un izmantošanu sabiedrības interesēs iedzīvotāju rekreācijai un pilsētvides ekoloģiskās un ainaviskās kvalitātes paaugstināšanai un līdzdarbojas Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanā un kultūras infrastruktūras uzturēšanā, veicot komercdarbību stratēģiski svarīgā nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi.

5. SIA "Rīgas pilsētbūvnieks" - nodrošina Pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību un atjaunošanu, sabiedrisko objektu projektēšanu, rekonstrukciju un būvniecību, racionālu un lietderīgu Pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, veicot komercdarbību stratēģiski svarīgā nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi.

6. SIA "Rīgas nami" - piedalās Pašvaldības kultūrvēsturisko objektu un kultūras un nacionālās reprezentācijas objektu uzturēšanā un attīstīšanā, sekmējot kultūras un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, un nodrošina racionālu un lietderīgu Pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, veicot komercdarbību stratēģiski svarīgā nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi.

7. AS "Rīgas Centrāltirgus" - nodrošina Pašvaldības tirgu teritoriju un tajās esošo ēku un būvju racionālu un lietderīgu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, piedaloties kultūrvēsturisko objektu uzturēšanā un attīstīšanā un sekmējot kultūras un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un saimniecisko darbību Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, veicot komercdarbību stratēģiski svarīgā nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi.

8. SIA "Rīgas 1.slimnīca" - sniedz ambulatoros un plānveida stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus un īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un veicina Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, veicot komercdarbību stratēģiski svarīgā nozarē, kurā tirgus tikai daļēji ir spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu.

9. SIA "Rīgas veselības centrs" - sniedz ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un veicina Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, veicot komercdarbību stratēģiski svarīgā nozarē, kurā tirgus tikai daļēji ir spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu.

10. SIA "Rīgas 2.slimnīca" - sniedz stacionāros un ambulatoros (tai skaitā veselības aprūpe mājās) veselības aprūpes pakalpojumus un sociālā darba pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un veicina Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, veicot komercdarbību stratēģiski svarīgā nozarē, kurā tirgus tikai daļēji ir spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu.

11. SIA "Rīgas Dzemdību nams" - sniedz stacionāros un ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus dzemdību palīdzības jomā un sociālā darba pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un veicina Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, veicot komercdarbību stratēģiski svarīgā nozarē, kurā tirgus tikai daļēji ir spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu.

12. SIA "Rīgas serviss" - nodrošina vienotu, racionālu un lietderīgu Pašvaldības izglītības, kultūras, veselības aprūpes un sociālās palīdzības iestāžu ēku un neapdzīvoto un saimnieciskajai darbībai neizmantoto ēku apsaimniekošanu (īpašuma uzturēšana un apsekošana, dispečerdienesta darbības nodrošināšana, avāriju apturēšanas, to seku likvidācijas un pirmsavārijas darbu veikšana) atbilstoši Pašvaldības definētām kvalitātes prasībām, veicot komercdarbību nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu.

13. SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" - nodrošina vienīgā nacionālā zooloģiskā dārza Latvijā darbību, līdzdarbojoties dabas aizsardzības projektu īstenošanā, sniedzot iedzīvotājiem zooloģiska un ekoloģiska rakstura zināšanas, veicinot iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sekmējot tūrismu, veicot komercdarbību nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību, un kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi.

14. SIA "Getliņi EKO" - nodrošina Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā savākto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (šķirošanu un apglabāšanu) sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi", veicot komercdarbību stratēģiski svarīgā nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību, un kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi.

15. Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" - sniedz centralizētos siltumapgādes pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, veicot komercdarbību stratēģiski svarīgā nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību, un kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi."

5. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Rīgas domes 2011.gada 1.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.114

Pašvaldības darbinieku, kuri tiesīgi pārstāvēt Pašvaldību kasācijas instances tiesā, amatu saraksts

1. Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvaldes priekšnieka vietnieks;

2. Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieks tiesvedību jautājumos;

3. Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldes priekšnieka vietnieks juridiskajos jautājumos;

4. Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītājs;

5. Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldes priekšnieka vietnieks privatizācijas jautājumos;

6. Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldes priekšnieka vietnieks atsavināšanas jautājumos;

7. Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītājs;

8. Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma iegādes un perspektīvās attīstības pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītājs;

9. Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes priekšnieka vietnieks, Tiesiskās uzraudzības nodaļas vadītājs;

10. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Juridiskās nodaļas vadītājs;

11. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Juridiskās nodaļas galvenais jurists tiesvedības jautājumos;

12. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktors;

13. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Administratīvās pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītājs;

14. Rīgas domes Satiksmes departamenta Tiesiskā nodrošinājuma un personāla nodaļas vadītājs;

15. Rīgas domes Satiksmes departamenta Tiesiskā nodrošinājuma un personāla nodaļas vadītāja vietnieks;

16. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes Juridiskās nodaļas galvenais jurists;

17. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes Juridiskās nodaļas galvenais speciālists - eksperts;

18. Rīgas domes Labklājības departamenta Juridiskās nodaļas vadītājs;

19. Rīgas domes Labklājības departamenta Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieks;

20. Rīgas domes Finanšu departamenta Direktora biroja Rīgas pilsētas pašvaldības projektu vadītājs, juriskonsults;

21. Rīgas domes Finanšu departamenta Direktora biroja projektu vadītājs, juriskonsults;

22. Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes Juridiskās nodaļas Juridiskās analīzes sektora vadītājs;

23. Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes Juridiskās nodaļas Juridiskās analīzes sektora eksperts tiesību jautājumos;

24. Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas Juridiskās nodaļas vadītājs;

25. Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieks;

26. Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas Juridiskās nodaļas vadītājs;

27. Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieks;

28. Rīgas Austrumu izpilddirekcijas Juridiskās nodaļas vadītājs;

29. Rīgas Austrumu izpilddirekcijas Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieks;

30. Rīgas bāriņtiesas Juridiskās nodaļas vadītājs;

31. Rīgas bāriņtiesas Juridiskās nodaļas jurists;

32. Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas vadītājs;

33. Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieks;

34. Rīgas pašvaldības policijas Juridiskās nodaļas priekšnieks;

35. Rīgas pašvaldības policijas Juridiskās nodaļas vecākais juriskonsults;

36. Rīgas domes Juridiskās pārvaldes direktors;

37. Rīgas domes Juridiskās pārvaldes Tiesiskās uzraudzības nodaļas vadītāja vietnieks;

38. Rīgas domes Juridiskās pārvaldes Tiesiskās uzraudzības nodaļas galvenais jurists."

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 


Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2016.gada 16.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.187 "Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem "Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"" (turpmāk - saistošie noteikumi) tiek papildināts Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr.114) punkts, kurā uzskaitītas Rīgas pilsētas pašvaldības īpaša statusa institūcijas, jaunā redakcijā tiek izteikts saistošo noteikumu Nr.114 149.1punkts, 3.pielikums, kā arī saistošie noteikumi Nr.114 tiek papildināti ar 4.pielikumu, kurā uzskaitīti Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku, kas tiesīgi Rīgas pilsētas pašvaldību pārstāvēt kasācijas instances tiesā, amati.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Ar Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojumu Nr.759 "Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā" apstiprināts Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā. Tā kā minētajā plānā norādīti arī pašvaldībām veicamie uzdevumi, piemēram, sociālās palīdzības sniegšana, izglītības jautājumu risināšana, dzīvokļa jautājumu risināšana, integrācija, Rīgas pilsētas pašvaldībā nepieciešams izveidot īpaša statusa institūciju, kura nodarbosies ar jautājumu, kas skar patvēruma meklētāju uzņemšanu Rīgā, koordināciju. Ņemot vērā minēto, saistošo noteikumu 1.punktā paredzēts papildināt Rīgas pilsētas pašvaldības īpaša statusa institūciju uzskaitījumu ar Rīgas domes priekšsēdētājam pakļautu struktūrvienību - Rīgas domes Patvēruma meklētāju uzņemšanas koordinācijas centru.

Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt Fizisko personu datu aizsardzības likuma, Informācijas tehnoloģiju drošības likuma un citu tiesību aktu personas datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības jomā koordinētu ieviešanu un regulāru pārraudzību ir nepieciešams izveidot atsevišķu Rīgas pilsētas pašvaldības īpaša statusa institūciju. Gan Fizisko personu datu aizsardzības likums, gan Informācijas tehnoloģiju drošības likums paredz nepieciešamību izveidot koordinētu pārvaldību un uzraudzību saistībā ar šo likumu prasību ieviešanu. It īpaši nozīmīgi tas ir, ja tiek apstrādāta liela apjoma informācija un personas dati, kā tas ir Rīgas pilsētas pašvaldībā. Tāpat ir jāņem vērā, ka tuvākajos mēnešos tiks apstiprināts ES Datu aizsardzības jaunais regulējums (regula) un būs nepieciešams savlaicīgi un koordinēti nodrošināt regulas ieviešanu. Ņemot vērā minēto, saistošo noteikumu 1.punktā paredzēts papildināt Rīgas pilsētas pašvaldības īpaša statusa institūciju uzskaitījumu ar Rīgas domes priekšsēdētājam pakļautu struktūrvienību - Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centru.

Civilprocesa likuma 82.panta septītajā daļā noteikts, ka juridisko personu lietas kasācijas instances tiesā ved to amatpersonas, kas darbojas likumā, statūtos vai nolikumā piešķirto pilnvaru ietvaros, vai arī lietas tiek vestas ar advokāta starpniecību. Saskaņā ar saistošo noteikumu 3. un 5.punktu tiek izpildīts minētajā tiesību normā noteiktais, proti, saistošajos noteikumos Nr.114 tiek uzskaitītas Rīgas pilsētas pašvaldības amatpersonas, kurām ar saistošajiem noteikumiem Nr.114 piešķirtas pilnvaras pārstāvēt Rīgas pilsētas pašvaldību kasācijas instances tiesā.

Rīgas dome 2015.gada 15.decembra lēmumā Nr.3345 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu" apstiprināja Rīgas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtējumu, kurā pamatota kapitālsabiedrību, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder kapitāla daļas vai akcijas, komercdarbības atbilstība Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim) minētajiem gadījumiem un noteikti kapitālsabiedrību vispārējie stratēģiskie mērķi. Lai saistošo noteikumu Nr.114 3.pielikumu saskaņotu ar minēto izvērtējumu, saistošo noteikumu 4.punktā paredzēts izteikt saistošo noteikumu Nr.114 3.pielikumu jaunā redakcijā.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ņemot vērā, ka finansējums projektu koordinatoriem jau 2016.gada budžetā ir piešķirts, nepieciešamais papildu finansējums no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta programmas 01.00.00. "Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments" Rīgas domes Patvēruma meklētāju uzņemšanas koordinācijas centra vadītāja mēnešalgai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk - VSAOI) 2016.gadā (10 mēnešiem) ir 22 245 euro:

1) mēnešalga 17 999 euro;

2) VSAOI 4246 euro.

Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centra izveidošanas rezultātā no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta programmas 01.00.00. "Rīgas dome un Rīgas domes Finanšu departaments" darbinieku atlīdzībai nepieciešamais papildu finansējums 2016.gadā (10 mēnešiem) ir 83 777 euro:

1) mēnešalga 67 786 euro;

2) VSAOI 15 991 euro.

Abu jauno Rīgas pilsētas pašvaldības īpaša statusa institūciju izveidošanai kopā nepieciešamais finansējums 2016.gada 10 mēnešiem (marts - decembris) - Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centra izveidošanai (4 amata vietas) un Rīgas domes Patvēruma meklētāju uzņemšanas koordinācijas centra vadītāja amata atlīdzībai - 106 022 euro.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 187Pieņemts: 16.02.2016.Stājas spēkā: 19.02.2016.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
280457
19.02.2016
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)