Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 106

Rīgā 2016. gada 16. februārī (prot. Nr. 8 24. §)

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 393 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 137. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 10.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.1. par zirgu dzimtas dzīvniekiem – atbilstoši Komisijas 2015. gada 17. februāra Īstenošanas regulas (ES) Nr. 2015/262, ar ko saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/427/EEK un 2009/156/EK nosaka zirgu dzimtas dzīvnieku identifikācijas metožu noteikumus (Zirgu dzimtas dzīvnieku pasu regula) (turpmāk – regula Nr. 2015/262), 38. panta 1. punkta prasībām, papildus norādot arī zirgu dzimtas dzīvnieka šķirni, izcelšanās datus, pazīmju aprakstu, apsēklošanas, lecināšanas, atnešanās, aborta un kastrācijas datumu un informāciju par tā pārvietošanu, ja tāda ir notikusi;".

2. Izteikt 10.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.3. par liellopiem – vienreizējo identifikācijas numuru vai identifikācijas numuru gadījumos, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 17. jūlija Regulas (EK) Nr. 1760/2000, ar ko izveido liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 820/97 (turpmāk – regula Nr. 1760/2000), 4. panta 1. punktā, 4.b pantā, 4.c panta 1. punktā un 4.d pantā, tā dzimumu, šķirni, dzimšanas, nobeigšanās vai nokaušanas datumu un izcelšanās datus – mātes identifikācijas numuru – vai, ja dzīvnieks ir ievests no trešās valsts, – vienreizējo identifikācijas numuru, ko saskaņā ar regulu Nr. 1760/2000 kā individuālu identifikācijas līdzekli dzīvniekam piešķīrusi galamērķa dalībvalsts, informāciju par tā pārvietošanu – visu to ganāmpulku un novietņu reģistrācijas numurus un datumus, kurā liellops ticis turēts (arī kurā tas ir dzimis), dzīvnieka elektroniskā identifikatora veidu, ja tāds izmantots, kā arī liellopa apsēklošanas, lecināšanas, atnešanās, aborta un kastrācijas datumu un tā izmantošanas nolūku;".

3. Svītrot 10.4. apakšpunktā vārdus "(vaislas cūkai – identifikācijas numuru)".

4. Aizstāt 10.5. apakšpunktā vārdus "to skaitu" ar vārdiem "sugu, to skaitu un izmantošanas nolūku".

5. Papildināt noteikumus ar 10.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.6. par akvakultūras dzīvniekiem – to veidu."

6. Svītrot 16.2. apakšpunktā vārdus "(vaislas cūkai – identifikācijas numuru)".

7. Aizstāt 17. un 19. punktā vārdus "triju dienu" ar vārdiem "septiņu dienu".

8. Svītrot 22. punkta ievaddaļā vārdus "medus bišu saimju".

9. Svītrot 22.4. apakšpunktu.

10. Papildināt noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Medus bišu saimju īpašnieks vai turētājs katru gadu līdz maija un novembra beigām datu centram iesniedz informāciju par bišu saimēm (stropiem) pēc stāvokļa attiecīgā gada 1. maijā un 1. novembrī, paziņojot ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numuru, pārskata datumu un bišu saimju skaitu."

11. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Īpašnieks vai turētājs, kas nobarojamās cūkas audzē tikai patēriņam savā uzturā, informāciju par dzīvnieku kustību datu centram iesniedz mēneša laikā pēc cūku nokaušanas un turpmāk reizi pusgadā līdz 31. janvārim un 31. jūlijam, norādot:

24.1. ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numuru;

24.2. pārskata periodu;

24.3. kritušo dzīvnieku skaitu pārskata periodā;

24.4. novietnē nokauto dzīvnieku skaitu pārskata periodā;

24.5. atlikušo nobarojamo cūku (no 10 nedēļu vecuma līdz kaušanai) skaitu pārskata perioda beigās."

12. Aizstāt 25. punktā vārdu "apsēklošanu" ar vārdu "lecināšanu".

13. Izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Ja liellopu, zirgu, aitu vai kazu novietnē dzīvnieki ir atnesušies, bijuši aborti, dzīvnieki tikuši kastrēti, ir nokauti, nobeigušies vai pazuduši, īpašnieks vai turētājs septiņu dienu laikā pēc notikuma datu centram paziņo šādu informāciju:

27.1. novietnes reģistrācijas numuru;

27.2. notikuma veidu un datumu;

27.3. dzīvnieka sugu un tā identifikācijas numuru;

27.4. aborta vai kastrācijas datumu;

27.5. nokauto, nobeigušos vai pazudušo dzīvnieku identifikācijas numuru;

27.6. nokauto vai nobeigušos neapzīmēto dzīvnieku mātes identifikācijas numuru un to dzimšanas datumu;

27.7. atnešanās datumu un nedzīvi dzimušo dzīvnieku skaitu – zirgu dzimtas dzīvniekam."

14. Papildināt noteikumus ar 27.1 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Par dzīvnieka piedzimšanu un apzīmēšanu liellopu, aitu un kazu ganāmpulka īpašnieks vai turētājs datu centram paziņo septiņu dienu laikā pēc jaundzimušo teļu, kazlēnu un jēru apzīmēšanas ar krotālijām, sniedzot šādu informāciju:

27.1 1. dzīvnieka dzimšanas novietnes reģistrācijas numuru;

27.1 2. mātes identifikācijas numuru, tās atnešanās datumu un atnešanās vieglumu;

27.1 3. dzīvnieka dzimšanas datumu un krotālijas numuru;

27.1 4. dzīvnieka dzimumu un svaru;

27.1 5. apmatojuma krāsu – teļam;

27.1 6. dzīvi dzimušo pēcnācēju skaitu vienam dzīvniekam;

27.1 7. nedzīvi dzimušo dzīvnieku skaitu."

15. Papildināt 29. punkta ievaddaļu aiz vārda "kautuvi" ar vārdiem "vai atzīto savākšanas centru".

16. Papildināt noteikumus ar 29.1, 29.2 un 29.3 punktu šādā redakcijā:

"29.1 Ja liellopu, cūku, aitu, kazu vai zirgu pārvieto uz atzīto savākšanas centru, tā īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona, izmantojot datu centra elektroniskās paziņošanas sistēmu:

29.1 1. pirms dzīvnieku ievietošanas atzītā savākšanas centrā sagatavo pavaddokumentu dzīvnieku ievietošanai savākšanas centrā (turpmāk – pārvietošanas pavaddokuments), norādot šādu informāciju:

29.1 1.1. iepriekšējā un jaunā ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numuru;

29.1 1.2. dzīvnieka sugu;

29.1 1.3. dzīvnieka identifikācijas numuru – liellopam, zirgam, kazai un aitai;

29.1 1.4. cūku skaitu;

29.1 1.5. pārvietošanas sākuma un beigu datumu un laiku;

29.1 1.6. pārvadātāja transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru un pārvadāšanas atļaujas numuru, ja tāda izsniegta saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par dzīvnieku pārvadāšanu;

29.1 2. izvešanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku skaitu, identifikācijas numuru liellopam, zirgam, kazai un aitai, kā arī izvešanas datumu ne vēlāk kā 24 stundas pirms dzīvnieku izvešanas uz citu valsti.

29.2 Šo noteikumu 29.1 punktā minēto dzīvnieku nodošanas laikā to īpašnieks vai turētājs pārvietošanas pavaddokumentā ar parakstu apliecina datu patiesumu un attiecīgo dzīvnieku nodošanas faktu.

29.3 Pārvietošanas pavaddokumentu sagatavo divos eksemplāros. Viens eksemplārs atrodas transportlīdzeklī, ar kuru dzīvnieku nogādā uz savākšanas centru, bet otrs paliek pie dzīvnieka īpašnieka vai turētāja. Pārvietošanas pavaddokumentu uzglabā trīs gadus."

17. Izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Ja bišu saimi no 1. aprīļa līdz 30. septembrim pārvieto uz nektāraugu platībām, īpašnieks vai turētājs datu centram var nesniegt šo noteikumu 29. punktā minēto informāciju par bišu saimes pārvietošanu."

18. Izteikt 32. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"32. Ja lauksaimniecības dzīvnieku izved uz citu valsti, tā īpašnieks vai turētājs septiņu dienu laikā pēc dzīvnieka izvešanas iesniedz datu centram informāciju par izvesto lauksaimniecības dzīvnieku, norādot:".

19. Aizstāt 41. punktā vārdus un skaitļus "Nr. 504/2008 2. panta "b" apakšpunkta" ar vārdiem un skaitļiem "Nr. 2015/262 2. panta "n" apakš­punkta".

20. Svītrot 43. punktu.

21. Aizstāt 55. punktā skaitli "20" ar skaitli "30".

22. Izteikt 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64. un 65. punktu šādā redakcijā:

"58. Zirgu dzimtas dzīvnieku (jaundzimušo kumeļu) identificē līdz sešu mēnešu vecumam, izsniedzot identifikācijas dokumentu, kas atbilst regulas Nr. 2015/262 7. pantā minētajām prasībām (turpmāk – zirga pase), un apzīmē ar transponderu.

59. Vērtēšanas eksperts vai praktizējošs veterinārārsts zirgu dzimtas dzīvnieku apzīmē, implantējot transponderu atbilstoši regulas Nr. 2015/262 18. panta 2. punktā minētajām prasībām. Pēc zirgu dzimtas dzīvnieka apzīmēšanas ar transponderu vērtēšanas eksperts aizpilda zirga reģistrācijas kartīti (pielikums) divos eksemplāros un nodod to dzīvnieka īpašniekam. Dzīvnieka īpašnieks septiņu dienu laikā pēc zirgu dzimtas dzīvnieka apzīmēšanas vienu reģistrācijas kartītes eksemplāru iesniedz datu centrā, bet otrs eksemplārs paliek pie dzīvnieka īpašnieka.

60. Vērtēšanas eksperts vai praktizējošs veterinārārsts pirms zirgu dzimtas dzīvnieka apzīmēšanas veic pasākumus saskaņā ar regulas Nr. 2015/262 16. panta un 17. panta 1. punktā minētajām prasībām. Vērtēšanas eksperts vai praktizējošs veterinārārsts zirga reģistrācijas kartītē (pielikums) izdara atzīmi, ja atklāj pazīmes, ka zirgu dzimtas dzīvnieks ir jau bijis identificēts, un vienas dienas laikā par to paziņo Pārtikas un veterinārajam dienestam un datu centram.

61. Datu centrs 14 dienu laikā pēc zirga reģistrācijas kartītes (pielikums) saņemšanas īpašniekam vai turētājam izsniedz zirga pasi. Datu centrs zirga pasi izdod saskaņā ar regulas Nr. 2015/262 9. pantā minētajām prasībām, reizē piešķirot zirgu dzimtas dzīvnieka unikālo dzīves numuru, kas veidots atbilstoši regulas Nr. 2015/262 2. panta "o" apakšpunktā minētajām prasībām.

62. Ja dzīvniekam mainās īpašnieks, iepriekšējais īpašnieks nodod jaunajam īpašniekam zirga pasi, kurā ar parakstu ir apliecinājis dzīvnieka nodošanu. Zirgu dzimtas dzīvniekus pārvieto atbilstoši regulas Nr. 2015/262 23. pantā un šo noteikumu 28. un 29. punktā minētajām prasībām.

63. Ja īpašnieks vai turētājs zirgu dzimtas dzīvnieku nodod kautuvē, kautuves pārstāvis rīkojas saskaņā ar regulas Nr. 2015/262 34. panta 1. punkta "a" un "b" apakšpunktā minētajām prasībām un zirga pasē ieraksta nokaušanas datumu. Kautuves pārstāvis zirga pasi septiņu dienu laikā pēc dzīvnieka nokaušanas iesniedz datu centrā.

64. Datu centrs nodrošina regulas Nr. 2015/262 6. pantā, 13. panta 2. punktā, kā arī 40. pantā minēto pienākumu izpildi.

65. Savvaļā vai pussavvaļā dzīvojošu zirgu dzimtas dzīvniekus (izņemot zirgu dzimtas dzīvniekus, kas paredzēti kaušanai pārtikai), kas tiek turēti likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" II nodaļā noteiktajā teritorijā, identificē saskaņā ar regulas Nr. 2015/262 13. panta 1. punktā minētajām prasībām."

23. Svītrot 66. un 67. punktu.

24. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 5. punktu šādā redakcijā:

"5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvas 2014/64/ES, ar ko attiecībā uz elektroniskām datubāzēm, kuras ietilpst dalībvalstu uzraudzības sistēmās, groza Padomes Direktīvu 64/432/EEK."

25. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

 

"Pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 15. jūlija
noteikumiem Nr. 393

"

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 393 "Lauksaimniecības un akvakultūras .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 106Pieņemts: 16.02.2016.Stājas spēkā: 19.02.2016.Zaudē spēku: 01.03.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 34, 18.02.2016. OP numurs: 2016/34.7
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
280362
19.02.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)