Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7., 24.nr.; 1996, 9., 15.nr.; 1997, 8., 24.nr.; 1998, 8., 21.nr.; 1999, 6., 24.nr.; 2000, 9.nr.; 2001, 1., 5., 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2005, 2., 24.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 3., 12., 24.nr.; 2009, 1., 15., 21.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 175., 200.nr.; 2010, 102., 131., 170., 206.nr.; 2011, 204.nr.; 2013, 53., 119., 194., 232.nr.; 2014, 247., 257.nr.; 2015, 42.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Gada pārskatu likumā" ar vārdiem "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā" un vārdus "Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā" - ar vārdiem "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā";

papildināt divdesmit septīto daļu pēc vārdiem "datorprogrammēšanas iekārtas" ar vārdiem "serveri un datu centru aprīkojums".

2. Aizstāt 2.panta otrās daļas 2.punktā vārdus "Gada pārskatu likumam" ar vārdiem "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam".

3. Aizstāt 3.panta septītajā daļā vārdus "Gada pārskatu likumu, Kredītiestāžu likumu vai Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu" ar vārdiem "un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas attiecīgajam subjektam nosaka gada pārskata sagatavošanas kārtību".

4.  4.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Nodokļa maksātāja (turpmāk arī - maksātājs) - rezidenta un pastāvīgās pārstāvniecības - apliekamais ienākums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem sagatavotajā maksātāja gada pārskata peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu, noteiktajā peļņas vai zaudējumu aprēķinā un citu apvienoto ienākumu pārskatā uzrādītais peļņas vai zaudējumu apjoms pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas, kas ir attiecīgi palielināts vai samazināts par to izdevumu vai izdevumu daļas summu, kuri nav tieši saistīti ar maksātāja saimniecisko darbību, un par to zaudējumu summu, kurus radījusi maksātājam piederošo vai tā lietošanā esošo sociālās infrastruktūras objektu uzturēšana.";

izteikt 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Citiem nodokļa maksātājiem, kuriem nav saistoši Latvijas Republikas normatīvie akti, kas nosaka gada pārskata sagatavošanas kārtību, kā arī tiem, uz kuriem neattiecas šā likuma 2.panta otrā un trešā daļa un kuri gūst ieņēmumus no saimnieciskās darbības, apliekamais ienākums ir starpība, ko veido ieņēmumi no saimnieciskās darbības un ar minēto ieņēmumu gūšanu saistītie izdevumi un kas tiek koriģēta saskaņā ar šo likumu.";

aizstāt piektajā daļā vārdus "Gada pārskatu likumam" ar vārdiem "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam".

5.  6.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus "minēto pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstīto nemateriālo ieguldījumu vērtību summu" ar vārdiem "minēto pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekciju summu";

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) šā likuma 3.panta ceturtās daļas 2. un 5.punktā, astotajā daļā paredzētajām izmaksām (izņemot dividendes) un 8.2 daļā paredzētajām izmaksām (izņemot ārkārtas dividendes), ja nodokļa maksātājs no tām nav ieturējis nodokli noteiktajā apjomā, kā arī par nerezidentiem veiktajiem maksājumiem, kuri izdarīti, izmantojot elektroniskās norēķinu sistēmas, ja no tiem izmaksas brīdī bija jāietur nodoklis saskaņā ar šā likuma 3.panta astoto, 8.2 un devīto daļu, bet ienākuma izmaksas brīdī to nevarēja ieturēt.";

papildināt piekto daļu pēc vārdiem "posteņu pārvērtēšanas" ar vārdiem "tai skaitā novērtēšanas patiesajā vērtībā (turpmāk - pārvērtēšana)";

aizstāt sestajā daļā vārdus "Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu" ar vārdiem "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu".

6. Aizstāt 8.pantā vārdus "Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu vai Pārapdrošināšanas likumu" ar vārdiem "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu".

7. Izslēgt 12.panta pirmo daļu.

8. Papildināt 13.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Pamatlīdzekļa atlikušajā vērtībā neņem vērā izmaksas, kas aplēstas tā nojaukšanai un likvidācijai, kā arī atrašanās vietas atjaunošanai."

9. Izteikt 15.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja nodokļa maksātājs izmanto uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides saskaņā ar citiem Latvijas Republikas likumiem, šajā nodaļā paredzētās nodokļa atlaides netiek piemērotas, izņemot atlaidi par ārvalstīs samaksāto nodokli saskaņā ar šā likuma 16.pantu un atlaidi ziedotājiem saskaņā ar šā likuma 20.1 pantu. Nodokļa atlaidi saskaņā ar citiem Latvijas Republikas likumiem piemēro nodokļa summai pēc šā likuma 16. un 20.1 pantā noteikto atlaižu piemērošanas."

10. Papildināt 17.2 panta astoto daļu ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"151) informācijas pakalpojumi (NACE J63);".

11. Izteikt 22.panta pirmās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Deklarāciju maksātājs iesniedz vienlaikus ar gada pārskatu termiņā, kāds noteikts Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas attiecīgajam subjektam nosaka gada pārskata sagatavošanas kārtību."

12.  23.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus "Gada pārskatu likumu" ar vārdiem "Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas attiecīgajam subjektam nosaka gada pārskata sagatavošanas kārtību";

izslēgt trešo daļu.

13.  24.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"24.pants. Nodokļa ieturēšana un informācijas sniegšana";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Nodokļa maksātājam ir pienākums sniegt Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par nerezidentiem izmaksātajām summām, kā arī par ieturēto nodokli no nerezidentiem izmaksātajām summām, ievērojot normatīvos aktus, kas nosaka kārtību, kādā tiek sniegta informācija par nerezidentiem veiktajiem maksājumiem, kā arī ieturēto nodokli no nerezidentiem izmaksātajām summām."

14. Aizstāt 26.panta pirmajā daļā vārdus "kā arī par likumos "Par grāmatvedību", Gada pārskatu likumā, Kredītiestāžu likumā, Krājaizdevu sabiedrību likumā, Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā, Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā un Finanšu instrumentu tirgus likumā" ar vārdiem "kā arī likumā "Par grāmatvedību" un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas attiecīgajam subjektam nosaka gada pārskata sagatavošanas kārtību".

15. Izteikt 27.panta 3.punktu šādā redakcijā:

"3) kārtību, kādā tiek sniegta informācija par nerezidentiem veiktajiem maksājumiem, kā arī par ieturēto nodokli no nerezidentiem izmaksātajām summām;".

16. Pārejas noteikumos:

izteikt 116.punktu šādā redakcijā:

"116. Grozījums šā likuma 6.panta ceturtās daļas 2.punktā par tā izslēgšanu un 14.panta devītajā daļā par tās izslēgšanu piemērojams, sākot ar taksācijas periodu, kas sākas 2019.gadā, un turpmākajos taksācijas periodos.";

papildināt pārejas noteikumus ar 128.punktu šādā redakcijā:

"128. Grozījumi šā likuma 24.panta otrajā daļā un 27.panta 3.punktā attiecībā uz kārtību, kādā tiek sniegta informācija par nerezidentiem veiktajiem maksājumiem, kā arī par ieturēto nodokli no nerezidentiem izmaksājamām summām, piemērojami darījumiem, kas veikti, sākot ar 2017.gada 1.janvāri."

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 4.februārī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Mūrniece

Rīgā 2016.gada 15.februārī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 04.02.2016.Stājas spēkā: 29.02.2016.Zaudē spēku: 01.01.2018.Tēma: Komerctiesības; Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 31, 15.02.2016. OP numurs: 2016/31.6
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
280277
29.02.2016
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)