Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 79

Rīgā 2016. gada 2. februārī (prot. Nr. 5 4. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 353 "Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Tūrisma likuma
11. panta piekto daļu un 16. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 353 "Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 61. nr.; 2013, 27., 148. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 4.1 un 4.2 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Tūrisma operators papildus iesniegumam iesniedz reģistrētājam arī garantijas izsniedzēja apstiprinātu informāciju par klientu iemaksātās naudas drošības garantiju, norādot garantijas izsniedzēju, derīguma termiņu un garantēto summu. Datubāzē tiek reģistrēts tikai tāds tūrisma operators, kas ir nodrošinājis klientu iemaksātās naudas drošības garantiju.

4.2 Tūrisma aģents papildus iesniegumam iesniedz reģistrētājam arī apstiprinātu līguma kopiju vai rakstisku apliecinājumu no tūrisma operatora, kas apliecina tūrisma aģenta tiesības tūrisma operatora vārdā piedāvāt un pārdot tūrisma operatora sagatavotos tūrisma pakalpojumus."

2. Izteikt 6., 6.1 un 6.2 punktu šādā redakcijā:

"6. Reģistrētājs 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma un papildus dokumentu (ja attiecināms) saņemšanas izdod administratīvo aktu par tūrisma aģenta vai tūrisma operatora reģistrēšanu datubāzē un reģistrācijas numura piešķiršanu vai par atteikumu reģistrēt tūrisma aģentu vai tūrisma operatoru datubāzē.

6.1 Reģistrētājs 10 darbdienu laikā pēc nepilnīgi aizpildīta iesnieguma saņemšanas vai papildus iesniegumam iesniedzamo dokumentu trūkuma konstatēšanas informē tūrisma aģentu vai tūrisma operatoru par nepieciešamo papildu informāciju un norāda, ka reģistrētājs nodrošinās tūrisma aģenta vai tūrisma operatora reģistrēšanu datubāzē 10 darbdienu laikā pēc pilnībā aizpildīta iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

6.2 Ja tūrisma aģents vai tūrisma operators 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas reģistrētājam nav saņēmis informāciju par reģistrācijas atteikumu vai šo noteikumu 6.1 punktā minēto informāciju, uzskatāms, ka tūrisma aģents vai tūrisma operators tiks reģistrēts tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datubāzē šajos noteikumos minētajā kārtībā, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu."

3. Svītrot 7. punktu.

4. Papildināt noteikumus ar 10.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.3. tā komersanta firmu, komersanta reģistrācijas numuru un juridisko adresi, kura vārdā tūrisma aģents ir pilnvarots piedāvāt un pārdot kompleksus tūrisma pakalpojumus, kā arī termiņu, līdz kuram pilnvarojums ir sniegts."

5. Papildināt II nodaļu ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Reģistrētājs, sastādot attiecīgu administratīvo aktu, izslēdz tūrisma aģentu vai tūrisma operatoru no datubāzes:

10.1 1. pamatojoties uz tūrisma aģenta vai tūrisma operatora iesniegumu;

10.1 2. pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" datubāzēs pieejamo informāciju par tūrisma aģenta vai tūrisma operatora komercdarbības pārtraukšanu vai likvidāciju;

10.1 3. pamatojoties uz informāciju par normatīvo aktu neievērošanu, ko sniedzis Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Valsts ieņēmumu dienests vai cita institūcija, kuras kompetencē ir nodrošināt tādu personu aizsardzību, kas sniedz aizsargātu pakalpojumu;

10.1 4. ja tūrisma operators pēc klientu iemaksātās naudas drošības garantijas beigām nav nodrošinājis jaunu garantiju un nav informējis par to reģistrētāju, kā arī nav sniedzis reģistrētājam informāciju par izmaiņām, kas ietekmē viņa kā tūrisma operatora darbību;

10.1 5. ja tūrisma aģents nav iesniedzis reģistrētājam apstiprinātu līguma kopiju vai rakstisku apliecinājumu no tūrisma operatora, kas apliecina tūrisma aģenta tiesības tūrisma operatora vārdā piedāvāt un pārdot tūrisma operatora sagatavotos tūrisma pakalpojumus."

6. Papildināt noteikumus ar 13.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.4. klienta iemaksātās naudas drošības garantija attiecībā uz iemaksātās naudas atmaksāšanu un klienta nogādāšanu valstī, kurā sācies ceļojums (ja līgumā nav noteikta cita valsts), ja līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai tūrisma operators nespēj pilnībā vai daļēji izpildīt līgumsaistības pret klientu vai ja tūrisma operatora maksātnespējas dēļ nav iespējama līgumā norādītās pakalpojumu programmas izpilde."

7. Svītrot 14.8. apakšpunktu.

8. Izteikt 16.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.16. informāciju par klienta pienākumu, pakalpojuma sniegšanas laikā konstatējot trūkumus līguma izpildē, par to nekavējoties uz vietas informēt attiecīgā pakalpojuma sniedzēju vai tūrisma operatora pārstāvi (ja tāds attiecīgajā valstī ir), kā arī pēc iespējas ātrāk informēt tūrisma operatoru vai tūrisma aģentu;".

9. Svītrot 25. punktu.

10. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Ja klientam ir sūdzības par pakalpojumu, tūrisma operatora vai tā pārstāvja (ja tāds attiecīgajā valstī ir) pienākums ir nekavējoties novērst attiecīgās nepilnības."

11. Izteikt 39.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.3. pakalpojuma sniegšanas laikā konstatējot trūkumus līguma izpildē, par to nekavējoties uz vietas informēt attiecīgā pakalpojuma sniedzēju vai tūrisma operatora pārstāvi (ja tāds attiecīgajā valstī ir), kā arī pēc iespējas ātrāk informēt tūrisma operatoru vai tūrisma aģentu;".

12. Papildināt noteikumus ar 44. punktu šādā redakcijā:

"44. Tūrisma aģenti, kuri ir reģistrējušies tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datubāzē, līdz 2016. gada 1. maijam iesniedz reģistrētājam apstiprinātu līguma kopiju vai rakstisku apliecinājumu no tūrisma operatora, kas apliecina tūrisma aģenta tiesības tūrisma operatora vārdā piedāvāt un pārdot tūrisma operatora sagatavotos tūrisma pakalpojumus. Minētajā līgumā vai apliecinājumā jābūt iekļautai šādai informācijai: komersanta firma, komersanta reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un pilnvarojuma termiņš."

13. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 13. aprīļa
noteikumiem Nr. 353

Iesniegums reģistrācijai tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datubāzē

Iesniegums aizpildīts ____. gada ____. _________________

Darbības veids atbilstoši Tūrisma likumam (atzīmēt atbilstošo)
Tūrisma operators  
Tūrisma aģents  
Tūrisma operatora un tūrisma aģenta darbība  

 

Komersanta firma  
Filiāles firma1  
Komersanta preču zīme  
Reģistrācijas numurs  
NACE 2. red. kods  
Juridiskā adrese  
Faktiskā adrese  
Kontaktinformācija  
  tālruņa numurs  
  faksa numurs  
  elektroniskā pasta adrese  
  tīmekļvietnes adrese  
Dibināšanas gads  

Pakalpojumu pārdošanas vieta(-as) (adrese, kontaktinformācija (tālrunis, fakss, e-pasts))

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 

Pārdošanas tīmekļvietņu adreses  
   
   

 

 
Aizpilda komersants, kas sniedz tūrisma aģenta pakalpojumus

Tūrisma operatori, kuru vārdā tūrisma aģents ir deleģēts piedāvāt un pārdot kompleksus tūrisma pakalpojumus

Nr.
p. k.
Komersanta firma Reģistrācijas numurs Juridiskā adrese Pilnvarojuma termiņš

Aizpilda komersants, kas sniedz tūrisma operatora pakalpojumus (ja attiecināms) (atzīmēt atbilstošo(-os))

  nesniedzu kompleksus tūrisma pakalpojumus

  kompleksus tūrisma pakalpojumus sniedzu vienīgi juridiskām personām

 
Apliecinu, ka pret komersantu nav uzsākts maksātnespējas process un ka tas ir izpildījis pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem, kas izriet no nodokļus regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Apstiprinu, ka iesniegumā norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

 

Atbildīgā persona          
  (amats)   (vārds, uzvārds)   (paraksts2)

Z. v.2

Piezīmes.

1 Norāda, ja filiāles firma atšķiras no komersanta firmas.

2 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 353 "Noteikumi par tūrisma operatora, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 79Pieņemts: 02.02.2016.Stājas spēkā: 10.02.2016.Zaudē spēku: 01.07.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 27, 09.02.2016. OP numurs: 2016/27.4
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
280134
10.02.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)