Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 55

Rīgā 2016. gada 19. janvārī (prot. Nr. 3 20. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumos Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības
likuma
26. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumos Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 202. nr.; 2007, 187. nr.; 2008, 92. nr.; 2009, 149. nr.; 2011, 129. nr.; 2013, 83. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus:

1.1. "izglītības vai mācību iestāde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "izglītības iestāde vai mācību centrs" (attiecīgā locījumā);

1.2. "pēdējā gada laikā ir pabeigti Satiksmes ministrijas sertificēti kvalifikācijas uzturēšanas kursi" ar vārdiem "ir pabeigta Satiksmes ministrijas sertificēta mācību kursu programma "Kvalifikācijas uzturēšanas kursi"".

2. Izteikt 2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4. iekšējie ūdeņi - Latvijas Republikas ūdeņi no jūras krasta līnijas uz sauszemes pusi (upes, ezeri) un ostu akvatorijas;".

3. Izteikt 2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.7. jūras cenzs - saskaņā ar šiem noteikumiem pretendenta kvalifikācijai atbilstošs darba vai prakses laikposms uz jūras kuģa (šo noteikumu D daļā - arī uz zvejas kuģa, šo noteikumu E daļā - arī uz iekšējo ūdeņu kuģa un zvejas kuģa), kas nav stāvošs kuģis;".

4. Izteikt 2.9., 2.10. un 2.10.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.9. kompetences sertifikāts - Latvijas Jūrnieku reģistra izsniegts dokuments, kas apliecina jūrnieka profesionālās kvalifikācijas atbilstību STCW konvencijai vai 1995. gada Starptautiskajai konvencijai par zvejas kuģu personāla sagatavošanas un diplomēšanas, kā arī sardzes pildīšanas standartiem (turpmāk - STCW-F konvencija) un nacionālo normatīvo aktu prasībām jūrnieku sertificēšanas jomā;

2.10. kompetences sertifikāta apstiprinājums - Latvijas Jūrnieku reģistra izsniegts dokuments kapteinim, virsniekam vai radio operatoram, kas apliecina jūrnieka profesionālās kvalifikācijas atbilstību STCW konvencijas II, III, IV, VII nodaļas vai V/1-1, V/1-2 noteikuma prasībām, vai Latvijas Jūrnieku reģistra izsniegts dokuments zvejas kuģa personālam, kas apliecina profesionālās kvalifikācijas atbilstību STCW-F konvencijas prasībām (turpmāk - apstiprinājums). Apstiprinājumā norāda derīguma termiņu un attiecīgos ierobežojumus;

2.10.1 kvalifikācijas sertifikāts - Latvijas Jūrnieku reģistra izsniegts profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments - kompetences sertifikāts, apstiprinājums vai prasmju sertifikāts, bet šo noteikumu 16. un 23. nodaļā - arī ārvalsts kompetentās iestādes izsniegts kompetences sertifikāts, apstiprinājums vai prasmju sertifikāts;".

5. Aizstāt 4. punktā vārdus "kompetences sertifikāta apstiprinājumu" ar vārdu "apstiprinājumu".

6. Izteikt 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

"9. Atbilstoši STCW konvencijas I/2 noteikuma 14. punkta, STCW konvencijas Kodeksa A-I/2 standarta 9. punkta un STCW-F konvencijas I/6 noteikuma 2. punkta prasībām Latvijas Jūrnieku reģistrs apstrādā sertificējamo jūrnieku datus un uztur elektronisko sertificēšanas datu bāzi (turpmāk - datu bāze) un arhīvu.

10. Latvijas Jūrnieku reģistrs uzglabā arhīvā šādus dokumentus:

10.1. iesniegumu kvalifikācijas sertifikāta saņemšanai;

10.2. vērtēšanas protokolu;

10.3. izglītības dokumenta kopiju;

10.4. apmācību apliecinoša dokumenta kopiju (ja dokuments nav reģistrēts datu bāzē);

10.5. jūras cenzu apliecinoša dokumenta kopiju (ja dokuments nav reģistrēts datu bāzē);

10.6. izsniegtā kvalifikācijas sertifikāta kopiju;

10.7. jūrnieka kartītes izdruku no datu bāzes;

10.8. atzinuma kopiju par jūrnieka veselības atbilstību darbam uz kuģa (ja dokuments nav reģistrēts datu bāzē)."

7. Papildināt 11. punkta otro teikumu aiz vārdiem un skaitļiem "Atbilstoši STCW konvencijas I/2 noteikuma 15. punktam" ar vārdiem un skaitļiem "un STCW-F konvencijas I/6 noteikuma 2. punktam".

8. Izteikt 3. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"3. Vispārīgās prasības jūrniekam".

9. Aizstāt 13.1. apakšpunktā vārdus "kompetences sertifikāta" ar vārdiem "kvalifikācijas sertifikāta".

10. Aizstāt 13.2. apakšpunktā vārdus "radio operatora kompetences sertifikāta" ar vārdiem "radio operatora kvalifikācijas sertifikāta".

11. Papildināt 3. nodaļu ar 15.1 un 15.2 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Ja mainījies jūrnieka vārds vai uzvārds, pamatojoties uz jūrnieka iesniegumu, Latvijas Jūrnieku reģistrs izsniedz jaunu kvalifikācijas sertifikātu ar jaunu reģistrācijas numuru, saglabājot iepriekšējā kvalifikācijas sertifikāta derīguma termiņu.

15.2 Jūrniekam kvalifikācijas sertifikāts jāizņem gada laikā no tā izsniegšanas dienas. Pēc minētā termiņa beigām Latvijas Jūrnieku reģistrs neizsniegto kvalifikācijas sertifikātu iznīcina."

12. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Personālam, kas atbild par radiosakariem vai pilda radio sardzes pienākumus uz kuģiem, kuri pakļauti 1974. gada Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (turpmāk - SOLAS konvencija) IV nodaļas prasībām, piešķir šo noteikumu 20.1., 20.2., 20.3. un 20.4. apakšpunktā minēto kvalifikāciju, un Latvijas Jūrnieku reģistrs izsniedz kompetences sertifikātu (1. pielikums) un apstiprinājumu (2. pielikums). Kvalifikācijas sertifikāts apliecina atbilstību STCW konvencijas Kodeksa IV nodaļas prasībām un Vispasaules telekomunikāciju savienības Radiosakaru reglamentam, kas ir 1998. gada Starptautiskās elektrosakaru konvencijas pielikums (turpmāk - Radiosakaru reglaments)."

13. Aizstāt 27. punktā vārdus "tā apstiprinājuma" ar vārdu "apstiprinājuma".

14. Papildināt 28. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja pretendents iepriekš ir ieguvis šo noteikumu 20. punktā minēto kvalifikāciju, viņš ir tiesīgs pretendēt uz šo noteikumu 20.5. un 20.6. apakšpunktā minēto kvalifikāciju bez šo noteikumu 25. punktā minēto prasību izpildes, apliecinot kompetenci Latvijas Jūrnieku reģistra vērtēšanas komisijā."

15. Izteikt 6. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"6. Kvalifikācijas sertifikāta izsniegšana".

16. Aizstāt 29. punkta ievaddaļā vārdus "kompetences sertifikātu, kā arī tā apstiprinājumu" ar vārdiem "kvalifikācijas sertifikātu".

17. Aizstāt 29.5. apakšpunktā vārdus "tā apstiprinājumu" ar vārdu "apstiprinājumu".

18. Aizstāt 30. un 31. punktā vārdus "kompetences sertifikātu un tā apstiprinājumu" ar vārdiem "kvalifikācijas sertifikātu".

19. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Kuģa kapteinim un virsniekam, kurš veic sardzes funkcijas, atbilstoši šajos noteikumos noteiktajam kompetences līmenim Latvijas Jūrnieku reģistrs izsniedz kompetences sertifikātu (1. pielikums) un apstiprinājumu (2. pielikums). Apstiprinājumu izsniedz uz laiku līdz pieciem gadiem, ņemot vērā kvalifikācijai nepieciešamās prasmju apliecības un tankkuģu prasmju sertifikāta derīguma termiņu."

20. Papildināt noteikumus ar 45.1 punktu šādā redakcijā:

"45.1 Ja jūrniekam ir derīgs Latvijas Jūrnieku reģistra izsniegts kuģa vadītāja kvalifikācijas sertifikāts ar atsauci uz STCW konvencijas Kodeksa A-II/1 vai A-II/2 standartu, viņš ir tiesīgs saņemt kvalifikācijas sertifikātu ar šo noteikumu 45. punktā minēto kvalifikāciju. Šī kvalifikācijas sertifikāta derīguma termiņš nepārsniedz derīguma termiņu, kāds ir kuģa vadītāja kvalifikācijas sertifikātam ar atsauci uz STCW konvencijas Kodeksa A-II/1 vai A-II/2 standartu."

21. Papildināt 48.3. apakšpunktu aiz vārdiem "Starptautiskās Jūrniecības organizācijas ieteiktā" ar vārdiem "vai Latvijas Jūrnieku reģistra izstrādātā".

22. Izteikt 60.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"60.2.1. vismaz 12 mēnešu kompleksā prakse apstiprinātās mehāniskās un elektriskās darbnīcās vai ekvivalentā prakses vai darba vietā, kura nodrošina piešķiramajai kvalifikācijai atbilstošu praktisko iemaņu un izglītības programmā noteiktās prakses programmas vai tās daļas apguvi (turpmāk - darbnīcas), un uz kuģiem jūrā, kas ir daļa no akreditētas un Satiksmes ministrijas sertificētas profesionālās izglītības programmas. Prakse ietver jūras cenzu - vismaz sešus mēnešus mašīnkomandas sastāvā uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku, pildot sardzes pienākumus mašīntelpā sardzes mehāniķa vai vecākā mehāniķa uzraudzībā un dokumentējot to prakses grāmatā; vai".

23. Aizstāt 61.1. apakšpunktā vārdus "kas ietver praksi elektriskās un mehāniskās darbnīcās kuģa mehāniķa kompetences jomā" ar vārdiem "kas ietver praksi darbnīcās".

24. Papildināt 63.1. apakšpunktu aiz vārdiem "elektroautomātikas mehāniķa" ar vārdiem "profesionālās izglītības".

25. Izteikt 63.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"63.2.1. vismaz 12 mēnešu kompleksā prakse darbnīcās un uz kuģiem jūrā, kas ir daļa no akreditētas un Satiksmes ministrijas sertificētas profesionālās izglītības programmas. Prakse ietver jūras cenzu - vismaz sešus mēnešus mašīnkomandas sastāvā uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku, pildot sardzes pienākumus mašīntelpā elektromehāniķa vai vecākā mehāniķa uzraudzībā un dokumentējot to prakses grāmatā; vai".

26. Izteikt 65.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"65.3. jūras cenzs - vismaz seši mēneši sardzes motorista amatā uz kuģa ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku;".

27. Svītrot 68.1. apakšpunktā vārdus "elektriskajās un mehāniskajās".

28. Izteikt 69. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"69. Prasības, pretendējot uz virpotāja vai metinātāja kvalifikāciju:".

29. Papildināt 9. nodaļu ar 69.1 punktu šādā redakcijā:

"69.1 Prasības, pretendējot uz atslēdznieka kvalifikāciju:

69.1 1. apgūta akreditēta virpotāja un metinātāja profesionālās izglītības vai ekvivalenta programma vai iepriekš iegūts atslēdznieka kvalifikācijas sertifikāts;

69.1 2. jūras cenzs - seši mēneši mašīntelpas komandas sastāvā jūrā uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, lielāku par 750 kW, un saņemts pozitīvs kuģa kapteiņa un vecākā mehāniķa vērtējums;

69.1 3. kompetence atbilst kvalifikācijas prasībām."

30. Papildināt 75.1 punktu aiz vārdiem "kvalifikācijas uzturēšanas kursu" ar vārdiem "un kompetences celšanas kursu".

31. Izteikt 76. punktu šādā redakcijā:

"76. Jūrnieks apgūst Satiksmes ministrijas sertificētu mācību kursu programmu "Kvalifikācijas uzturēšanas kursi" atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-I/11 standarta 2. punktam un saņem dokumentāru apliecinājumu ar derīguma termiņu pieci gadi."

32. Papildināt 77. punktu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Izglītības iestādes absolvents vērtēšanas komisijai uzrāda kvalifikācijas piešķiršanai aizpildītu prakses grāmatu."

33. Izteikt 78. punktu šādā redakcijā:

"78. Persona, kura pēc izglītības programmas apguves piecu vai vairāk gadu laikā nav saņēmusi atbilstošu kvalifikācijas sertifikātu, ir tiesīga pretendēt uz atbilstošas kvalifikācijas sertifikātu tikai pēc atkārtoti izpildītas prakses programmas uz kuģa. Prakses programmas izpildi dokumentē prakses grāmatā."

34. Izteikt 82.2 punktu šādā redakcijā:

"82.2 Jūrniekam, kuram izglītības iestāde vai mācību centrs ir izsniedzis naftas un ķīmijas tankkuģu pamatkursa vai sašķidrinātās gāzes tankkuģu pamatkursa apguves dokumentāru apliecinājumu, Latvijas Jūrnieku reģistrs pēc dokumentu autentiskuma pārbaudes izsniedz tankkuģu prasmju sertifikātu (5. pielikums) ar derīguma termiņu pieci gadi, norādot atbilstību attiecīgajam STCW konvencijas noteikumam. Virsniekam papildus izsniedz apstiprinājumu, norādot atbilstību attiecīgajam STCW konvencijas noteikumam."

35. Svītrot 83.1. apakšpunktā vārdus "un ir saņēmis attiecīgo prasmju sertifikātu".

36. Papildināt 83.2. apakšpunktu aiz vārdiem "jūras cenzs" ar vārdiem un skaitli "izpildot šo noteikumu 82.1. apakšpunktā minētās prasības".

37. Svītrot 83.1 1. apakšpunktā vārdus "un ir saņēmis attiecīgo prasmju sertifikātu".

38. Papildināt 83.1 2. apakšpunktu aiz vārdiem "jūras cenzs" ar vārdiem un skaitli "izpildot šo noteikumu 82.1. apakšpunktā minētās prasības".

39. Svītrot 83.2 1. apakšpunktā vārdus "un ir saņēmis attiecīgo prasmju sertifikātu".

40. Papildināt 83.2 2. apakšpunktu aiz vārdiem "jūras cenzs" ar vārdiem un skaitli "izpildot šo noteikumu 82.2. apakšpunktā minētās prasības".

41. Izteikt 83.3 un 84. punktu šādā redakcijā:

"83.3 Jūrniekam, kuram izglītības iestāde vai mācību centrs ir izsniedzis tankkuģu paplašinātā kursa apguves dokumentāru apliecinājumu un kuram jūras cenzs pēdējo piecu gadu laikā uz attiecīgā tipa tankkuģiem ir vismaz trīs mēneši, Latvijas Jūrnieku reģistrs pēc dokumentu autentiskuma pārbaudes izsniedz tankkuģu prasmju sertifikātu ar derīguma termiņu pieci gadi. Virsniekam papildus izsniedz apstiprinājumu, norādot atbilstību attiecīgajam STCW konvencijas noteikumam. Ja nav pierādījumu par jūras cenzu - vismaz trim mēnešiem pēdējo piecu gadu laikā uz attiecīgā tipa tankkuģiem, jūrnieks apgūst mācību kursu programmu atbilstoši šo noteikumu 83.3., 83.1 3. vai 83.2 3. apakšpunktā minētajām prasībām.

84. Kapteinim, vecākajam stūrmanim, vecākajam mehāniķim, otrajam mehāniķim un apkalpes loceklim, kurš ir tieši atbildīgs par kravas operācijām, kravas uzraudzību pārvadājuma laikā un kravas tanku tīrīšanu vai citām ar kravu saistītām darbībām, Latvijas Jūrnieku reģistrs pēc šo noteikumu 83., 83.1, 83.2 vai 83.3 punktā minēto prasību izpildes un dokumentu autentiskuma pārbaudes izsniedz tankkuģu prasmju sertifikātu ar derīguma termiņu pieci gadi. Virsniekam papildus izsniedz apstiprinājumu, norādot atbilstību attiecīgajam STCW konvencijas noteikumam."

42. Izteikt 84.1 punkta ievaddaļu un 84.1 1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"84.1 Nosacījumi tankkuģu prasmju sertifikāta atkārtotai saņemšanai:

84.1 1. esošais tankkuģu prasmju sertifikāts ir izsniegts Latvijas Jūrnieku reģistrā saskaņā ar STCW konvencijas prasībām;".

43. Svītrot 89. punktā vārdu "jūrniecības".

44. Aizstāt 91., 94. un 95.1 punktā vārdus "seši mēneši" ar vārdiem "trīs mēneši".

45. Izteikt 105. punktu šādā redakcijā:

"105. Lai atkārtoti apstiprinātu kapteiņa (izņemot kapteini uz kuģiem, mazākiem par 500 un 200 BT), vecākā stūrmaņa, vecākā mehāniķa un otrā mehāniķa kvalifikāciju, pretendents papildus šo noteikumu 104. punktā minētajiem nosacījumiem sekmīgi apgūst Satiksmes ministrijas sertificētu mācību kursu programmu "Kvalifikācijas uzturēšanas kursi"."

46. Aizstāt 109. punktā vārdus "tā apstiprinājuma" ar vārdu "apstiprinājuma".

47. Papildināt 111. punktu aiz vārdiem "kompetences sertifikāts un tā apstiprinājums" ar vārdiem "vai tankkuģu prasmju sertifikāts".

48. Izteikt 112. punktu šādā redakcijā:

"112. Atbilstoši STCW konvencijas I/10 noteikuma prasībām ārvalstī izsniegts kvalifikācijas sertifikāta atzīšanas apstiprinājums citas ārvalsts izsniegtam kvalifikācijas sertifikātam nav pamats šī kvalifikācijas sertifikāta atzīšanai Latvijas Republikā."

49. Aizstāt 127.3., 128.3., 129.3., 130.3. un 131.3. apakšpunktā vārdus "GMDSS operatora" ar vārdiem "radiosakaru personāla".

50. Svītrot 132.2. apakšpunktā vārdus "no kuriem vismaz trīs mēneši".

51. Aizstāt 132.3. un 133.3. apakšpunktā vārdus "GMDSS operatora" ar vārdiem "radiosakaru personāla".

52. Izteikt 134. punktu šādā redakcijā:

"134. Prasības, pretendējot uz šķipera kvalifikāciju:

134.1. apgūta Satiksmes ministrijas sertificēta mācību kursu programma "Zvejas laivu šķipera apmācības pamatkurss" vai apgūts Satiksmes ministrijas sertificēts drošības pamatkurss un Satiksmes ministrijas sertificēta pirmās medicīniskās palīdzības mācību kursu programma;

134.2. vismaz divi mēneši praktiskā darba pieredze jūrā vai iepriekš iegūta šķipera kvalifikācija;

134.3. nokārtots kompetences eksāmens."

53. Izteikt 149. punktu šādā redakcijā:

"149. Zvejas kuģa personāls apgūst Satiksmes ministrijas sertificētu drošības pamatkursa programmu vai Satiksmes ministrijas sertificētu mācību kursu programmu "Zvejas kuģa personāla pamatkurss drošībā". Pēc mācību kursu programmas "Zvejas kuģa personāla pamatkurss drošībā" apguves izglītības iestāde vai mācību centrs izsniedz beztermiņa kursu apliecību."

54. Svītrot 152.2. apakšpunktā vārdus "un šķiperi".

55. Izteikt 23. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"23. Kvalifikācijas sertifikāta izsniegšana un ārvalstī izsniegta kvalifikācijas sertifikāta atzīšana".

56. Aizstāt 153. punktā vārdu "kompetences" ar vārdu "kvalifikācijas".

57. Aizstāt 154.1 punktā skaitli un vārdus "1995. gada Starptautiskās konvencijas par zvejas kuģu personāla sagatavošanas un diplomēšanas, kā arī sardzes pildīšanas standartiem (turpmāk - STCW-F konvencija) Kodeksā" ar vārdiem "STCW-F konvencijā".

58. Izteikt 155., 156. un 157. punktu šādā redakcijā:

"155. Kvalifikācijas sertifikāts, kas izsniegts atbilstoši šo noteikumu B un C daļas prasībām (STCW konvencijai), ir derīgs darbam uz zvejas kuģiem, ņemot vērā kuģošanas rajonu un kuģa lielumu vai dzinēja jaudu. Kuģu vadītāja kvalifikācijas sertifikātā veic atbilstošu ierakstu.

156. Zvejas kuģa kapteinim un virsniekam, kuram ir derīgs STCW-F konvencijas dalībvalsts kompetentās iestādes izsniegts kvalifikācijas sertifikāts, Latvijas Jūrnieku reģistrs atbilstoši STCW-F konvencijas I/3 noteikuma 5. un 6. punkta prasībām izsniedz atzīšanas apstiprinājumu (13. pielikums) darbam uz Latvijas karoga zvejas kuģiem. Atzīts tiek tāds kvalifikācijas sertifikāts, kas derīgs vēl vismaz sešus mēnešus. Zvejas kuģa kapteinis, kurš pretendē uz atzīšanas apstiprinājumu, apliecina ar zvejniecību saistīto Latvijas Republikas tiesību normu zināšanas.

157. Lai saņemtu atzīšanas apstiprinājumu, pretendents vai kuģa īpašnieka pārstāvis Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz šo noteikumu 114. punktā norādītos dokumentus. Pēc dokumentu iesniegšanas Latvijas Jūrnieku reģistrs var atļaut jūrniekam ieņemt amatu uz Latvijas karoga zvejas kuģa uz laiku līdz trim mēnešiem. Šādā gadījumā Latvijas Jūrnieku reģistrs jūrniekam izsniedz izziņu par iesnieguma pieņemšanu (11. pielikums)."

59. Papildināt noteikumus ar 157.1 punktu šādā redakcijā:

"157.1 Ja zvejas kuģa kapteinim un virsniekam ir derīgs kvalifikācijas sertifikāts, ko izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, kas nav STCW-F konvencijas dalībvalsts, Latvijas Jūrnieku reģistrs izvērtē kapteiņa un virsnieka kompetenci atbilstoši STCW-F konvencijas prasībām."

60. Aizstāt 159.2. apakšpunktā vārdus "Satiksmes ministrija" ar vārdiem "Latvijas Jūrnieku reģistrs".

61. Papildināt 165. punktu aiz vārdiem "kompetences sertifikāts (6. pielikums)" ar vārdiem "ar derīguma termiņu pieci gadi".

62. Aizstāt 170. punktā vārdus "kompetences sertifikāta apstiprinājumā" ar vārdu "apstiprinājumā".

63. Izteikt 175.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"175.3. iegūta radiosakaru personāla kvalifikācija;".

64. Izteikt 176.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"176.3. iegūta radiosakaru personāla kvalifikācija;".

65. Izteikt 177.2. un 177.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"177.2. jūras cenzs - seši mēneši kapteiņa mācekļa amatā uz kuģiem, lielākiem par 50 BT, vai četri mēneši kapteiņa amatā uz kuģiem ar 50 BT vai mazākiem;

177.3. iegūta radiosakaru personāla kvalifikācija;".

66. Izteikt 178.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"178.3. iegūta radiosakaru personāla kvalifikācija;".

67. Izteikt 179.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"179.3. iegūta radiosakaru personāla kvalifikācija;".

68. Papildināt 200. punkta otro teikumu aiz vārdiem "atbilstoši kompetencei" ar vārdiem "un valsts valodu atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts valodu".

69. Svītrot 207. punktā vārdus "kompetences sertifikāta".

70. Papildināt 210. punktu aiz vārdiem un skaitļiem "I/5 noteikuma 1. un 3. punkta" ar vārdiem un skaitļiem "kā arī STCW-F konvencijas 7. panta 1. punkta".

71. Aizstāt 226. punktā vārdus "tā apstiprinājumu" ar vārdu "apstiprinājumu".

72. Aizstāt 229. punktā vārdus "to apstiprinājumi" ar vārdu "apstiprinājumi".

73. Aizstāt 230. punktā vārdus "tā apstiprinājumu" ar vārdu "apstiprinājumu".

74. Aizstāt 231. punktā vārdus "kompetences sertifikāta apstiprinājumu" ar vārdu "apstiprinājumu".

75. Papildināt 234. un 235. punktu aiz vārdiem "ir derīgas" ar vārdiem "darbam uz kuģiem".

76. Izteikt 9. pielikumu šādā redakcijā:

"9. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 895

Speciālās kompetences prasības atbilstoši jūrnieka kvalifikācijai

1. Prasības kuģu kapteiņu, klāja virsnieku un klāja ierindas personāla obligātajai papildu apmācībai attiecīgā kvalifikācijas sertifikāta saņemšanai.

1. tabula

Nr.
p. k.

Kvalifikācijas sertifikāts

Obligāto papildu apmācības kursu programmu nosaukums un STCW konvencijas Kodeksa standarts

Drošības pamatkurss

(A-VI/1)

Kuģa glābšanas līdzekļu (izņemot ātrgaitas laivas) vadīšana
(A-VI/2)

Paplašinātā apmācība
ugunsdzēšanā
(A-VI/3)

Pirmā medicīniskā palīdzība
(A-VI/4)

Medicīniskā aprūpe
(A-VI/4)

Globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēmas (GMDSS) universālais operators
(A-IV/2)

Globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēmas (GMDSS) operators atbilstoši kuģošanas rajonam
(A-IV/2)

Radiolokatora (RADAR) informācijas grafiskā apstrāde un automātisko radiolokācijas kursa noteikšanas līdzekļu (ARPA) izmantošana ekspluatācijas līmenī
(A-II/1,2,3)

Radiolokatora (RADAR) un automātisko radiolokācijas kursa noteikšanas līdzekļu (ARPA) izmantošana, tiltiņa komandas darbs, meklēšana un glābšana vadības līmenī
(A-II/1,2,3)

ECDIS
(A-II/1, A-II/2)

Kuģa tiltiņa resursu vadība
(A-II/1, A-II/2)

1. Kapteinis uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem

+

+

+

 

+

+

   

+

+*

+

2. Kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT

+

+

+

 

+

+

   

+

+*

+

3. Kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 500 BT, piekrastes kuģošanā

+

+

+

+

   

+

+

 

+*

 
4. Kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 200 BT, piekrastes kuģošanā

+

 

+

+

   

+

+

 

+*

 
5. Vecākais stūrmanis uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem

+

+

+

 

+

+

   

+

+*

+

6. Vecākais stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT

+

+

+

 

+

+

   

+

+*

+

7. Sardzes stūrmanis uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem

+

+

+

+

 

+

 

+

 

+*

+

8. Sardzes stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 500 BT, piekrastes kuģošanā

+

+

+

+

   

+

+

 

+*

 
9. Bocmanis

+

+

                 
10. Kvalificēts sardzes matrozis

+

+

                 
11. Sardzes matrozis

+

                   
12. Kuģa pavārs

+

                   
13. Stjuarts

+

                   

Piezīme.* Ja jūrnieks nav apguvis ECDIS mācību kursu programmu un nav saņēmis dokumentāru apliecinājumu, kvalifikācijas sertifikātā raksta - "nav derīgs darbam uz kuģiem, aprīkotiem ar ECDIS".

2. Prasības noteikta tipa kuģu kapteiņu, klāja virsnieku un klāja ierindas personāla specializētajai papildu apmācībai attiecīgā kvalifikācijas sertifikāta saņemšanai.

2. tabula

Nr.
p. k.

Kvalifikācijas sertifikāts

Specializēto kuģu papildu apmācības kursu programmu nosaukums un STCW konvencijas Kodeksa standarts

Naftas un ķīmijas tankkuģu kravas operāciju pamatkurss
(A-V/1-1-1)

Sašķidrinātās gāzes tankkuģu kravas operāciju pamatkurss
(A-V/1-2-1)

Naftas tankkuģu kravas operāciju paplašināts apmācības kurss
(A-V/1-1-2)

Ķīmijas tankkuģu kravas operāciju paplašināts apmācības kurss
(A-V/1-1-3)

Gāzes tankkuģu kravas operāciju paplašināts apmācības kurss
(A-V/1-2-2)

Pasažieru pūļa vadības kurss
(A-V/2.1)

Krīzes situāciju vadības un cilvēku uzvedības kurss
(A-V/2.3)

Pasažieru drošības, kravas drošības un korpusa ūdensnecaurlaidības kurss
(A-V/2.4)

1. Kapteinis uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem

+

+

+

+

+

+

+

+

2. Kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT

+

+

+

+

+

+

+

+

3. Kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 500 BT, piekrastes kuģošanā

+

+

+

+

+

+

+

+

4. Kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 200 BT, piekrastes kuģošanā

+

+

+

+

+

+

+

+

5. Vecākais stūrmanis uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem

+

+

+

+

+

+

+

+

6. Vecākais stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT

+

+

+

+

+

+

+

+

7. Sardzes stūrmanis uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem

+

+

     

+

+

+

8. Sardzes stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 500 BT, piekrastes kuģošanā

+

+

     

+

+

+

9. Bocmanis

+

+

     

+

+

+

10. Kvalificēts sardzes matrozis

+

+

     

+

+

+

11. Sardzes matrozis

+

+

     

+

+

+

12. Kuģa pavārs

+

+

     

+

   
13. Stjuarts

+

+

     

+

   

3. Prasības kuģu mašīntelpas komandas virsnieku un mašīntelpas komandas ierindas personāla obligātajai papildu apmācībai attiecīgā kvalifikācijas sertifikāta saņemšanai.

3. tabula

Nr.
p.k.

Kvalifikācijas sertifikāts

Obligāto papildu apmācības kursu programmu nosaukums un STCW konvencijas Kodeksa standarts

Drošības pamatkurss
(A-VI/1)

Kuģa glābšanas līdzekļu (izņemot ātrgaitas laivu) vadīšana
(A-VI/2)

Paplašinātā apmācība ugunsdzēšanā
(A-VI/3)

Pirmā medicīniskā palīdzība
(A-VI/4)

Sardzes mehāniķu kompetences celšanas kurss
(A-III/1)

Mašīntelpas resursu vadība
(A-III/1, A-III/2)

Elektromehāniķu kompetences celšanas kurss
(A-III/6)

1. Vecākais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

+

+

+

+

 

+

 
2. Vecākais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

+

+

+

+

 

+

 
3. Otrais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

+

+

+

+

 

+

 
4. Otrais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

+

+

+

+

 

+

 
5. Sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku

+

+

+

+

+*

+

 
6. Kuģa mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW

+

           
7. Kuģu saldēšanas iekārtu mehāniķis

+

           
8. Kuģu elektromehāniķis

+

+

+

+

   

+*

9. Kuģa elektriķis

+

           
10. Kuģa tehniķis

+

           
11. Sūkņu mašīnists

+

           
12. Kvalificēts sardzes motorists

+

           
13. Sardzes motorists

+

           
14. Virpotājs, metinātājs, atslēdznieks

+

           

Piezīme. * Ja mācību kursu programma nav apgūta izglītības programmas ietvaros.

4. Prasības noteikta tipa kuģu mašīntelpas komandas virsnieku un mašīntelpas komandas ierindas personāla specializētajai papildu apmācībai attiecīgā kvalifikācijas sertifikāta saņemšanai.

4.tabula

Nr.
p.k.

Kvalifikācijas sertifikāts

Specializēto kuģu papildu apmācības kursu programmu nosaukums un STCW konvencijas Kodeksa standarts

Naftas un ķīmijas tankkuģu kravas operāciju pamatkurss
(A-V/1-1-1)

Sašķidrinātās gāzes tankkuģu kravas operāciju pamatkurss
(A-V/1-2-1)

Naftas tankkuģu kravas operāciju paplašināts apmācības kurss
(A-V/1-1-2)

Ķīmijas tankkuģu kravas operāciju paplašināts apmācības kurss
(A-V/1-1-3)

Gāzes tankkuģu kravas operāciju paplašināts apmācības kurss
(A-V/1-2-2)

Pasažieru pūļa vadības kurss
(A-V/2.1)

Krīzes situāciju vadības un cilvēku uzvedības kurss
(A-V/2.3)

Pasažieru drošības, kravas drošības un korpusa ūdensnecaurlaidības kurss
(A-V/2.4)

1. Vecākais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

+

+

+

+

+

+

+

+

2. Vecākais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

+

+

+

+

+

+

+

+

3. Otrais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

+

+

+

+

+

+

+

+

4. Otrais mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

+

+

+

+

+

+

+

+

5. Sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku

+

+

     

+

+

+

6. Kuģa mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW

+

+

     

+

+

+

7. Kuģu saldēšanas iekārtu mehāniķis

+

+

   

+

+

+

+

8. Kuģu elektromehāniķis

+

+

     

+

+

+

9. Kuģa elektriķis

+

+

     

+

+

+

10. Kuģa tehniķis

+

+

     

+

+

+

11. Sūkņu mašīnists

+

+

+

+

+

+

+

 
12. Kvalificēts sardzes motorists

+

+

     

+

+

 
13. Sardzes motorists

+

+

     

+

+

 
14. Virpotājs, metinātājs, remontatslēdznieks

+

+

     

+

+

"

77. Izteikt 11. pielikumu šādā redakcijā:

"11. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 895

Izziņas paraugs par iesnieguma pieņemšanu

LATVIJAS REPUBLIKA

REPUBLIC OF LATVIA

Mazais Latvijas valsts ģerbonis

IZZIŅA PAR IESNIEGUMA PIEŅEMŠANU 
CERTIFICATE OF RECEIPT OF APPLICATION

Nr._______

UZVĀRDS
SURNAME
VĀRDS
NAME
DZIMŠANAS DATUMS (D.M.G.)
DATE OF BIRTH (D.M.Y.)
PILSONĪBA
CITIZENSHIP
IZZIŅAS ĪPAŠNIEKA PARAKSTS
SIGNATURE OF THE HOLDER OF CERTIFICATE

IZZIŅAS ĪPAŠNIEKA ADRESE
HOLDER'S PERMANENT ADDRESS

Šī izziņa apliecina, ka minētā persona, kurai ir _____________________1 valdības vārdā izdots STCW/STCW-F2 konvencijai atbilstošs ___________ sertifikāts3 Nr. _____, iesniedza Latvijas Jūras administrācijai dokumentus ārvalsts sertifikāta3 atzīšanai atbilstoši STCW konvencijas I/10 noteikuma/STCW-F konvencijas I/7 noteikuma2 prasībām. Šīs izziņas īpašnieks ir tiesīgs ieņemt amatu uz Latvijas karoga kuģiem atbilstoši viņa sertifikātam3 uz laiku līdz 3 (trim) mēnešiem, sākot ar šīs izziņas izsniegšanas datumu.

It is hereby certified that the above person, who holds STCW/STCW-F2 Convention Certificate3 No. _______ as ____________ issued on behalf of Government of ___________1 has submitted documents to the authorities of the Republic of Latvia for the recognition of a foreign certificate3 in accordance with the provisions of regulation I/10 of STCW Convention/ the provisions of regulation I/7 of STCW-F Convention. The lawful holder of this certificate may serve on the Latvian flag vessels in a capacity as defined in his certificate3 for a period not exceeding 3 (three) months from the date of issue of this certificate.

Iesniegtie dokumenti:
1. Iesniegums
2. Personu apliecinošs dokuments
3. Kompetences sertifikāts un apstiprinājums
4. Prasmju sertifikāts (ja tāds ir), izsniegts saskaņā ar STCW V/1-1 vai V/1-2 noteikumu
5. Divas fotogrāfijas 3,5 x 4,5 cm
6. Atzinums par jūrnieka veselības atbilstību
7. Apstiprinājuma samaksas kvīts
Documentation presented:
1. Application form
2. Identification document
3. Certificate of competency & endorsement
4. Certificate of proficiency (if applicable), issued according to STCW regulation V/1-1 or V/1-2
5. Two photographs 3.5x4.5 cm
6. Medical fitness certificate
7. Payment confirmation receipt
Izsniegšanas vieta un datums:
Place and date of issue
Izsniedzējiestāde un pilnvarotas personas paraksts:
Issuing authority and signature of duly authorized person
Zīmogs/Official seal
Riga, Registry of Seamen
 
Izziņas derīguma termiņš
Date of expiry of certificate

paraksts/signature

paraksta atšifrējums/
name of duly authorized official

 

LATVIJAS JŪRNIEKU REĢISTRS/LATVIAN REGISTRY OF SEAMEN:
Katrīnas iela 2a, Rīga LV-1045, Latvija
tālrunis/phone +371 67099419, fakss/fax +371 67323100
e-pasts/e-mail: jr@lja.lv; verify@lja.lv

Piezīmes.

1 Norāda valsti/indicate the country.

2 Izvēlas atbilstošo konvenciju, saskaņā ar kuru izdots kompetences sertifikāts vai prasmju sertifikāts/choose Convention according to which certificate of competency or certificate of proficiency has been issued.

3 Kompetences sertifikāts vai prasmju sertifikāts/certificate of competency or certificate of proficiency."

78. Aizstāt 12. pielikumā tekstu

"Izdevējiestāde:
Issued by
Latvijas jūrnieku reģistrs
Latvian Registry of Seamen
 
    Zīmogs
Official seal
"

ar tekstu

"Derīgs līdz:
Valid until (d.m.y):
 
Izdevējiestāde:
Issued by
Latvijas jūrnieku reģistrs
Latvian Registry of Seamen
 
    Zīmogs
Official seal
"

79. Svītrot 17. pielikumu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministra pienākumu izpildītājs,
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumos Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 55Pieņemts: 19.01.2016.Stājas spēkā: 10.02.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 27, 09.02.2016. OP numurs: 2016/27.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
280132
10.02.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)