Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 339

Rīgā 2001.gada 31.jūlijā (prot. Nr. 36, 7.§)

Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzītu profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un dokumenti par akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 1.punktu, Profesionālās izglītības likuma
6.panta ceturto daļu un 7.panta 5.punktu un Augstskolu likuma 25.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību, kādā izsniedzami valsts atzītu profesionālo izglītību (profesionālo pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību un pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību) un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un dokumenti par akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi (turpmāk - profesionālās izglītības dokumenti), kā arī nosaka minēto dokumentu paraugus.

2. Profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecina šādi profesionālās izglītības dokumenti:

2.1. apliecība par profesionālo pamatizglītību (1.pielikums);

2.2. atestāts par arodizglītību (2.pielikums);

2.3. diploms par profesionālo vidējo izglītību (3.pielikums);

2.4. diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (4.pielikums).

3. Profesionālās kvalifikācijas ieguvi apliecina profesionālās kvalifikācijas apliecība (5.pielikums).

4. Akreditētas profesionālās izglītības programmas daļēju apguvi apliecina dokuments par akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi - sekmju izziņa (6.pielikums).

5. Šo noteikumu 2.punktā minētos dokumentus izsniedz personai, kura apguvusi akreditētu profesionālās izglītības programmu un izpildījusi visas attiecīgajā valsts izglītības standartā noteiktās prasības.

6. Profesionālās kvalifikācijas apliecību izsniedz personai, kura izpildījusi Profesionālās izglītības likumā noteiktās prasības. Daļēji apgūtas akreditētas profesionālās izglītības programmas nosacījumus nosaka valsts profesionālās izglītības standarts.

7. Dokumentu par akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi - sekmju izziņu - izsniedz personai, kura izpildījusi akreditētas profesionālās izglītības programmā noteiktās prasības, lai varētu kārtot kvalifikācijas eksāmenus, bet nav tos nokārtojusi.

8. Šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā un 3.punktā minētajiem profesionālās izglītības dokumentiem pievieno pielikumu - sekmju izrakstu (7.pielikums).

9. Diplomam par profesionālo vidējo izglītību pievieno pielikumu - sekmju izrakstu (8.pielikums).

10. Profesionālās izglītības dokumentus izsniedz attiecīgajai personai pret parakstu izglītības dokumentu izsniegšanas reģistrācijas žurnālā.

11. Šo noteikumu 2., 3. un 4.punktā minēto dokumentu veidlapas papīra marku, krāsu, aizsardzību, izgatavošanas tehniku, kā arī centralizētas saņemšanas, uzskaites un ierakstu kārtību nosaka izglītības un zinātnes ministrs.

12. Šo noteikumu 2. un 3.punktā minēto profesionālās izglītības dokumentu lielums ir A5 formāta lapa (148 x 210 mm), un tiem ir četras lappuses. Sekmju izziņas lielums ir A4 formāta lapa (210 x 297 mm), un tai ir divas lappuses.

13. Diplomam par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību pievieno diploma pielikumu latviešu un angļu valodā (9.pielikums). Augstākās izglītības sistēmas raksturojuma saturu diploma pielikumā nosaka izglītības un zinātnes ministrs.

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 1.februāra noteikumus Nr.41 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzītu profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un dokumenti par akreditētas profesionālās izglītības daļas apguvi" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 36./37., 213./218.nr.).

Ministru prezidenta vietā -

satiksmes ministrs A.Gorbunovs

Izglītības un zinātnes ministra vietā - labklājības ministrs A.Požarnovs

 

Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 4.augustu.

 

11339 COPY.GIF (33284 BYTES)

12339 COPY.GIF (88836 BYTES)

21339 COPY.GIF (28967 BYTES)

22339 COPY.GIF (87007 BYTES)

31339 COPY.GIF (27386 BYTES)

32339 COPY.GIF (16303 BYTES)

33339 COPY.GIF (99118 BYTES)

41339 COPY.GIF (29126 BYTES)

42339 COPY.GIF (25039 BYTES)

51339 COPY.GIF (36170 BYTES)

52339 COPY.GIF (112139 BYTES)

43339 COPY.GIF (101601 BYTES)

 

6.pielikums

Ministru kabineta

2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.339

Sekmju izziņa

1. Dokumenta nosaukums.

2. Vārds, uzvārds.

3. Personas kods.

4. Izglītības programmas kods un nosaukums.

5. Plānotais mācību ilgums.

6. Iepriekšējā izglītība.

7. Mācību apguves veids (klātiene, neklātiene, pašizglītība).

8. Izglītības iestādes nosaukums un adrese (var ierakstīt arī ziņas par iepriekšējo profesionālās izglītības iestādi).

9. Uzņemšanas datums.

10. Atskaitīšanas datums.

11. Apgūtie mācību priekšmeti un to raksturojums:

11.1. mācību priekšmeti (arī kursa darbi, projekti, prakse);

11.2. stundu skaits;

11.3. vērtējums;

11.4. pārbaudes veids.

12. Zīmogs.

13. Izglītības iestādes vadītāja paraksts.

14. Izglītības iestādes vadītāja vietnieka mācību darbā paraksts.

15. Sekretāra paraksts.

16. Izsniegšanas vieta.

17. Izsniegšanas datums.

18. Reģistrācijas numurs.

Izglītības un zinātnes ministra vietā - labklājības ministrs A.Požarnovs

 

 

7.pielikums

Ministru kabineta

2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.339

Sekmju izraksts

1. Pielikuma nosaukums.

2. Izglītības dokumenta sērija un numurs.

3. Vārds, uzvārds.

4. Personas kods.

5. Izglītības programmas kods un nosaukums.

6. Mācību ilgums.

7. Iepriekšējā izglītība.

8. Mācību apguves veids (klātiene, neklātiene, pašizglītība).

9. Izglītības iestādes nosaukums un adrese (var ierakstīt arī ziņas par iepriekšējo profesionālās izglītības iestādi).

10. Uzņemšanas datums.

11. Kvalifikācijas piešķiršanas datums.

12. Apgūtie mācību priekšmeti un to raksturojums:

12.1. mācību priekšmeti (arī kursa darbi, projekti, prakse);

12.2. stundu skaits;

12.3. vērtējums.

13. Zīmogs.

14. Izglītības iestādes vadītāja paraksts.

15. Sekretāra paraksts.

16. Izsniegšanas datums.

17. Reģistrācijas numurs.

Izglītības un zinātnes ministra vietā - labklājības ministrs A.Požarnovs

 

8.pielikums

Ministru kabineta

2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.339

Sekmju izraksts

1. Pielikuma nosaukums.

2. Izglītības dokumenta sērija un numurs.

3. Vārds, uzvārds.

4. Personas kods.

5. Izglītības programmas kods un nosaukums.

6. Mācību ilgums.

7. Iepriekšējā izglītība.

8. Mācību apguves veids (klātiene, neklātiene, pašizglītība).

9. Izglītības iestādes nosaukums un adrese (var ierakstīt arī ziņas par iepriekšējo profesionālās izglītības iestādi).

10. Uzņemšanas datums.

11. Kvalifikācijas piešķiršanas datums.

12. Apgūtie mācību priekšmeti un to raksturojums:

12.1. mācību priekšmeti (arī kursa darbi, projekti, prakse);

12.2. stundu skaits;

12.3. vērtējums;

12.4. mācību priekšmeti, kuros kārtoti valsts noslēguma pārbaudījumi, un vērtējums;

12.5. diplomprojekta tēma un vērtējums.

13. Zīmogs.

14. Izglītības iestādes vadītāja paraksts.

15. Sekretāra paraksts.

16. Izsniegšanas datums.

17. Reģistrācijas numurs.

Izglītības un zinātnes ministra vietā - labklājības ministrs A.Požarnovs

 

 

9.pielikums

Ministru kabineta

2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.339

Diploma par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību pielikums

(paraugs)

Diploma sērija DK<X> Nr.<00000>

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un UNESCO/CEPES izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu. Diploma pielikumā ir ietvertas ziņas par diploma oriģinālā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā nevajadzētu iekļaut norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda tās nesniegšanas iemeslu.

1. Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju:

1.1. uzvārds;

1.2. vārds;

1.3. dzimšanas datums (datums/mēnesis/gads);

1.4. studenta identifikācijas numurs vai personas kods.

2. Ziņas par kvalifikāciju:

2.1. kvalifikācijas nosaukums;

2.2. galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas iegūšanai;

2.3. kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss;

2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss (ja tas atšķiras no šī pielikuma 2.3.apakšpunktā minētā);

2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas).

3. Ziņas par kvalifikācijas līmeni:

3.1. kvalifikācijas līmenis;

3.2. oficiālais programmas ilgums;

3.3. uzņemšanas prasības.

4. Ziņas par studiju saturu un rezultātiem:

4.1. studiju veids;

4.2. programmas prasības;

4.3. programmas sastāvdaļas (piemēram, kursi vai vienības) un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti (ja šī informācija ir pieejama oficiālajā atzīmju izrakstā);

4.4. atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu;

4.5. kvalifikācijas klase.

5. Ziņas par kvalifikāciju:

5.1. tālākās studiju iespējas;

5.2. profesionālais statuss (ja ir piešķirts).

6. Papildinformācija:

6.1. sīkāka informācija;

6.2. papildinformācijas avoti.

7. Pielikuma apstiprinājums:

7.1. datums;

7.2. paraksts;

7.3. pielikuma apstiprinātāja amats;

7.4. zīmogs vai spiedogs.

8. Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī.

 

 

Appendix to the Diploma on the First Level

Professional Higher Education

(sample)

This Appendix to the Diploma corresponds to the model elaborated by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the appendix is to provide objective information and ensure academic and professional recognition of the documents certifying the qualification (for example, diploma, certificate). It contains information about the nature, level, context, content and status of studies successfully completed by the individual indicated in the original of the Diploma. The Appendix to the Diploma should not contain any indications of qualification evaluation and equivalence, as well as the suggestions for its recognition. Information in all eight sections should be provided. In case in any section no information is provided, the reason should be given.

1. Information identifying the holder of the qualification:

1.1. surname;

1.2. given name(s);

1.3. date of birth (day/ month/ year);

1.4. identification number or personal code of the student.

2. Information identifying the qualification:

2.1. title of the qualification;

2.2. main field(s) of study for the qualification;

2.3. name and status of awarding institution;

2.4. name and status of institution (if differs from the item 2.3. of the present annex) administering studies;

2.5. language(s) of training and examination.

3. Information on the level of the qualification:

3.1. level of qualification;

3.2. official duration of the programme;

3.3. admission requirements.

4. Information on the contents and results of the studies:

4.1. mode of study;

4.2. programme requirements;

4.3. programme details (e.g. modules or units studied) and grades/marks/credits obtained by the individual (if this information is available on an official transcript);

4.4. grading scheme and grade division guidance;

4.5. classification of the qualification.

5. Information on the function of the qualification:

5.1. possibility of further studies;

5.2. professional status (if conferred).

6. Additional information:

6.1. further information;

6.2. additional information sources.

7. Certification of the Appendix:

7.1. date;

7.2. signature;

7.3. position of the person, certifying the Appendix;

7.4. official stamp or seal.

8. Information on the national higher education system.

Izglītības un zinātnes ministra vietā - labklājības ministrs A.Požarnovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzītu profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 339Pieņemts: 31.07.2001.Stājas spēkā: 04.08.2001.Zaudē spēku: 02.07.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 115, 03.08.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
27976
04.08.2001
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)