Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.53

Jūrmalā 2015.gada 16.decembrī (prot. Nr.22, 25.p.)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.38 "Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" maksas pakalpojumiem"

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
2.panta otro daļu un 17.panta otro un ceturto daļu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.38 "Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" maksas pakalpojumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2015. Nr.64 (5382)), šādus grozījumus:

Aizstāt pielikumu ar šo saistošo noteikumu pielikumu.

2. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmums Nr.341 "Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajiem maksas pakalpojumiem".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

 

Pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2015.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.53
(prot. Nr.22, 25.p.)

Pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" sniegto maksas pakalpojumu izcenojumi

Nr.p.k.

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas, un veselību veicinošie pakalpojumi

Mērvienība

Cena* euro

1. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojums pilngadīgām personām

1 personai diennaktī

20.00

2. Aprūpes mājās pakalpojums

1 personai 1 stundā

3.50

3. Speciālā transporta pakalpojums    
3.1. vieglais pasažieru transportlīdzeklis VW Caddy

1 kilometrs

0.60

3.2. pasažieru autobuss VW LT-35

1 kilometrs

0.65

3.3. Gaidīšana virs 5 minūtēm

1 stunda

7.26

4. Naktspatversmes pakalpojums

1 personai diennaktī

8.41

4.1. tiešās izmaksas

1 personai diennaktī

7.35

4.2. netiešās izmaksas

1 personai diennaktī

1.06

5. Zupas virtuves pakalpojums

1 porcija

0.84

6. Dienas aprūpes centra personām ar garīgas veselības traucējumiem pakalpojums

1 personai dienā

10.92

6.1. tiešās izmaksas

1 personai dienā

9.44

6.2. netiešās izmaksas

1 personai dienā

1.48

7. Specializētās darbnīcas pakalpojums

1 personai dienā

14.98

7.1. tiešās izmaksas

1 personai dienā

13.27

7.2. netiešās izmaksas

1 personai dienā

1.71

8. Dienas centra pensijas vecuma personām un invalīdiem pakalpojums

1 personai dienā

1.84

9. Veselību veicinošie pakalpojumi    
9.1. Vingrošana ūdenī

1 personai stundā

3.06

9.2. Fizioterapeita pakalpojums

1 personai stundā

2.81

9.3. Ergoterapeita pakalpojums

1 personai stundā

2.81

10. Grupu dzīvokļa pakalpojums

1 personai diennaktī

7.86

10.1. tiešās izmaksas

1 personai diennaktī

7.84

10.2. netiešās izmaksas

1 personai diennaktī

0.02

11. Pavadoņa pakalpojums

1 personai 1 stundā

3.16

12. Mazgāšanās pakalpojums - duša

½ stunda

1.83

13. Konferenču zāles noma

1 stunda

20.99

14. Gultasvietas noma

1 stunda

9.66

* neieskaitot pievienotās vērtības nodokli

 

Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.53 "Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.38 "Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" maksas pakalpojumiem""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts Šobrīd ir spēkā Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošie noteikumi Nr.38 "Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" maksas pakalpojumiem", kuru pielikums tiek izteikts jaunā redakcijā, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 "Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem" un Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.67 "Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā".
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 "Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem" pašvaldības aģentūra "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" (turpmāk - arī aģentūra) sniedz šādus, no pašvaldības autonomajām funkcijām izrietošajiem uzdevumiem deleģētos pakalpojumus: ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojums pilngadīgām personām, aprūpes mājās pakalpojums, speciālā transporta pakalpojums, nakts patversmes pakalpojums, dienas aprūpes centra personām ar garīgas veselības traucējumiem pakalpojums, specializētās darbnīcas pakalpojums, dienas centra pensijas vecuma personām un invalīdiem pakalpojums, grupu dzīvokļa pakalpojums, pavadoņa pakalpojums.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.67 "Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā" pašvaldības aģentūra "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" sniedz šādus, no pašvaldības autonomajām funkcijām izrietošajiem uzdevumiem deleģētos pakalpojumus: vingrošana ūdenī, fizioterapeita un ergoterapeita pakalpojumu.

Savukārt atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra nolikumam Nr.25 "Pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" nolikums" pašvaldības aģentūra "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" sniedz zupas virtuves pakalpojumus ārkārtas situācijā nonākušām personām.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 18.pants nosaka, ka sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem.

Mazgāšanās pakalpojumu - dušas (sociālās aprūpes pakalpojumu) var saņemt personas, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem un kuras nevar saņemt pašvaldības apmaksātu Higiēnas centra pakalpojumu.

Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra nolikuma Nr.25 "Pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" nolikums" 3.1.punkts noteic, ka pašvaldības aģentūra "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" sniedz izglītošanas pakalpojumus sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas, veselību veicinošā jomā, kas izpaužas, kā konferenču, semināru, izglītojošu projektu u.tml. īstenošana un rīkošana. Lai pildītu šo uzdevumu, aģentūrai nepieciešams iznomāt telpas konferenču vai izglītojošu projektu īstenošanas rīkošanai. Šādas konferences vai izglītojošie projekti var tikt rīkoti vairākas dienas pēc kārtas, līdz ar to aģentūra piedāvā to dalībniekiem maksas pakalpojumu - gultasvietas noma.

Publisko aģentūru likuma 17.panta otrajā un ceturtajā daļā noteikts, ka pašvaldības aģentūra sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar pašvaldības domes ar saistošajiem noteikumiem apstiprinātu cenrādi. Ar grozījumiem tiek veikta aģentūras sniegto pakalpojumu aktualizācija.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes, jo pakalpojumu apjoms un izmaksas nemainās.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nemaina līdzšinējo kārtību. Maksas pakalpojumi ir sniedzami, sākotnēji pilnā apmērā nodrošinot tiešo funkciju veikšanu. Pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" uzdevums ir primāri nodrošināt iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsēta, iespējas saņemt to vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus, kas vērsti uz personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ, kā arī nodrošināt šo personu dzīves kvalitātes nepazemināšanos un novērst negatīvās sociālās sekas šo personu dzīvē.

Papildus, ja ir iespēja pašvaldības aģentūra "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" sniedz pakalpojumus atbilstoši likumā "Par pašvaldībām" noteiktajai pašvaldības kompetencei, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts izskatīts sociālo un veselības jautājumu komitejā.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 53Pieņemts: 16.12.2015.Stājas spēkā: 15.01.2016.Zaudē spēku: 01.10.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 9, 14.01.2016. OP numurs: 2016/9.39
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
279202
15.01.2016
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva