Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.; 2004, 8., 10.nr.; 2005, 2., 10., 24.nr.; 2007, 3., 24.nr.; 2008, 24.nr.; 2009, 2., 14., 21.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 68., 136., 183., 206.nr.; 2011, 65., 204.nr.; 2013, 186., 232.nr.; 2014, 257.nr.; 2015, 97., 124.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.panta otrajā daļā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) akcīzes preces - alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi, naftas produkti, bezalkoholiskie dzērieni, kafija, dabasgāze un elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums;";

papildināt daļu ar 17.punktu šādā redakcijā:

"17) elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums - šķidrums, ko izmanto vienreizējās un daudzkārt lietojamās elektroniskajās cigaretēs vai izmanto, lai uzpildītu elektronisko cigareti, un kas satur nikotīnu vai nesatur to."

2. Papildināt 2.panta otrās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "uz darbībām ar" ar vārdiem "elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu".

3. 4.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) karsējamā tabaka.";

papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Par karsējamo tabaku uzskata rūpnieciski apstrādātu tabaku, kas sagatavota, lai izdalītu nikotīnu saturošu tvaiku, neizmantojot degšanas procesu."

4. Papildināt likumu ar 4.1 pantu šādā redakcijā:

"4.1 pants. Ar nodokli apliekamie elektroniskajās cigaretēs izmantojamie šķidrumi

Ar nodokli apliek vienreizējās un daudzkārt lietojamās elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, kas satur nikotīnu vai nesatur to, kā arī šķidrumu, kas tiek izmantots, lai uzpildītu elektronisko cigareti, un kas satur nikotīnu vai nesatur to."

5. Izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ar nodokli apliekamais objekts ir bezalkoholiskie dzērieni - ūdeņi un minerālūdeņi ar cukura, citu saldinātājvielu vai aromatizētāju piedevu un pārējie bezalkoholiskie dzērieni, kā arī pārējie dzērieni, kas neatbilst šajā likumā minētajai alkoholisko dzērienu definīcijai, izņemot augļu un dārzeņu sulas un nektāru, dzērienus, kuru sastāvā ir ne mazāk kā 10 procenti sulas (izņemot augļu sulas, kas gatavotas no koncentrāta), ne vairāk kā 10 procenti pievienotā cukura un kuri nesatur pārtikas piedevas un aromatizētājus, dabīgos ūdeņus un minerālūdeņus, ūdeņus, kas bagātināti ar minerālvielām un vitamīniem, un bez cukura, citu saldinātāju vai aromatizētāju piedevas."

6. Izteikt 7.panta 5.punktu šādā redakcijā:

"5) persona, kas Latvijas Republikā ieved bezalkoholiskos dzērienus, kafiju, dabasgāzi vai elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu;".

7. Aizstāt 8.panta trešajā daļā vārdus "par bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafiju" ar vārdiem "par bezalkoholiskajiem dzērieniem, kafiju un elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu".

8. Izteikt 12.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Alkoholiskajiem dzērieniem nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) alum (par 100 litriem) - 4,8 euro par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 8,6 euro par 100 litriem alus;

2) vīnam (par 100 litriem) - 82 euro;

3) raudzētajiem dzērieniem (par 100 litriem):

a) ar absolūtā spirta saturu līdz 6 tilpumprocentiem (ieskaitot) - 64 euro,

b) ar absolūtā spirta saturu virs 6 tilpumprocentiem - 82 euro;

4) starpproduktiem (par 100 litriem):

a) ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) - 82 euro,

b) ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot) - 135 euro;

5) pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem (par 100 litriem absolūtā spirta) - 1500 euro.

(2) Patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum (par 100 litriem) nodokli aprēķina par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, pēc šādām likmēm:

1) par vienā kalendāra gadā saražotajiem pirmajiem 10 tūkstošiem hektolitru alus - 50 procenti no šā panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās likmes, bet ne mazāk kā 8,6 euro par 100 litriem alus;

2) par pārējo vienā kalendāra gadā saražoto alu - pēc šā panta pirmās daļas 1. punktā noteiktās likmes, bet ne mazāk kā 8,6 euro par 100 litriem alus."

9. 13.panta pirmajā daļā:

izteikt 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3) smēķējamai tabakai (par 1000 gramiem tabakas):

a) smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai - 62 euro,

b) citai smēķējamai tabakai - 62 euro;

4) tabakas lapām - 62 euro (par 1000 gramiem tabakas lapu);";

papildināt daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) karsējamai tabakai - 62 euro (par 1000 gramiem karsējamās tabakas)."

10. Papildināt likumu ar 13.1 pantu šādā redakcijā:

"13.1 pants. Nodokļa likmes elektroniskajās cigaretēs izmantojamam šķidrumam

(1) Nodokli elektroniskajās cigaretēs izmantojamam šķidrumam aprēķina pēc šādām likmēm:

1) par 1 mililitru šķidruma - 0,01 euro;

2) par 1 miligramu nikotīna - 0,005 euro.

(2) Aprēķināto nodokli par elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu iegūst, summējot šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktās nodokļa likmes."

11. 14.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā skaitli "411,21" ar skaitli "436";

aizstāt pirmās daļas 3. un 4.punktā skaitli "332,95" ar skaitli "341";

aizstāt pirmās daļas 5.punktā skaitli "161" ar skaitli "206";

aizstāt pirmās daļas 6.punktā skaitli "332,95" ar skaitli "341";

aizstāt trešās daļas ievaddaļā skaitli "123,36" ar skaitli "131".

12. Izteikt 18.panta 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Šā panta piektās daļas ievaddaļā minēto degvielu atļauts izmantot lauksaimniecības produkcijas ražotāja saražoto vai izaudzēto lauksaimniecības produktu un to audzēšanai nepieciešamo izejvielu pašpārvadājumiem Latvijas Republikā, ja pašpārvadājumus veic pats lauksaimniecības produkcijas ražotājs vai viņa darbinieks, izmantojot lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā vai valdījumā esošu kravas automobili (kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja sēdvietu, nepārsniedz divas sēdvietas)."

13. 21.panta ceturtajā daļā:

aizstāt ievaddaļā vārdus "likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" izpratnē" ar vārdiem "Pievienotās vērtības nodokļa likuma izpratnē";

izteikt 1.punkta "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) 250 g smēķējamās tabakas vai tabakas lapu, vai karsējamās tabakas,";

izteikt 1.1 punkta "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) 50 g smēķējamās tabakas vai tabakas lapu, vai karsējamās tabakas,";

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) bezalkoholiskos dzērienus, kafiju un elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, ievērojot Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktos nosacījumus un ierobežojumus preču vērtībai;".

14. Papildināt 22.panta pirmo daļu pēc skaitļa "13." ar skaitli "13.1".

15. Papildināt 23.pantu ar divdesmit otro daļu šādā redakcijā:

"(22) Persona, kas ieved elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu Latvijas Republikā, izņemot šā likuma 21.panta trešajā daļā un ceturtās daļas 3.punktā minēto gadījumu vai gadījumu, kad piemēro atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 25.panta nosacījumiem, samaksā nodokli valsts budžetā:

1) saskaņā ar šā panta otro daļu, ja elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu ieved Latvijas Republikā no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, vai no teritorijas, kura ir minēta šā likuma 2.panta 3.1 daļā;

2) saskaņā ar šā panta septīto daļu, ja elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu ieved Latvijas Republikā no dalībvalsts."

16. 25.pantā:

aizstāt vienpadsmitās daļas ievaddaļā vārdus "bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafijai" ar vārdiem "bezalkoholiskajiem dzērieniem, kafijai un elektroniskajās cigaretēs izmantojamam šķidrumam";

aizstāt divpadsmitās daļas ievaddaļā vārdus "bezalkoholiskie dzērieni un kafija" ar vārdiem "bezalkoholiskie dzērieni, kafija un elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums";

aizstāt trīspadsmitajā daļā vārdus "bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafiju" ar vārdiem "bezalkoholiskajiem dzērieniem, kafiju un elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu".

17. Papildināt 27.panta trešo daļu ar 1.3 punktu šādā redakcijā:

"13) karsējamo tabaku;".

18. 33.panta piektajā daļā:

izteikt 2.punkta "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) smēķējamā tabaka vai tabakas lapas, vai karsējamā tabaka - 500 gramus;";

papildināt daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums - 200 mililitrus."

19. Pārejas noteikumos:

izteikt 12.3 punkta 1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1) saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām sastāda inventarizācijas sarakstus vismaz divos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru uzglabā katrā attiecīgo akcīzes preču uzglabāšanas un realizācijas vietā. Tabakas izstrādājumu inventarizācijas sarakstā norāda šādus papildu rekvizītus: mērvienības (paciņas - gabalos, cigarešu skaits paciņā - gabalos), maksimālo mazumtirdzniecības cenu par vienu paciņu, nodokli par vienu paciņu līdz likmju maiņai, nodokli par vienu paciņu pēc likmju maiņas, nodokļa starpību par vienu paciņu, nodokļa starpības kopējo summu;";

izslēgt 12.3 punkta 2.apakšpunktā vārdus "kopā ar inventarizācijas sarakstiem";

izteikt 12.4 punkta 1.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"1) saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām sastāda inventarizācijas sarakstus vismaz divos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru uzglabā katrā tabakas izstrādājumu uzglabāšanas un realizācijas vietā. Tabakas izstrādājumu (cigaretes) inventarizācijas sarakstā norāda šādus papildu rekvizītus:";

izslēgt 12.4 punkta 2.apakšpunktā vārdus "kopā ar inventarizācijas sarakstiem";

izteikt 59.punktu šādā redakcijā:

"59. Šā likuma 13.panta pirmās daļas 3.punkta "a" apakšpunktā noteikto nodokli smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai (62 euro par 1000 gramiem tabakas) un "b" apakšpunktā noteikto nodokli citai smēķējamai tabakai (62 euro par 1000 gramiem tabakas) piemēro ar 2018.gada 1.janvāri.";

aizstāt 60.punkta 3.apakšpunktā skaitļus un vārdus "2017.gada 31.decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2015.gada 31.decembrim";

papildināt 60.punktu ar 4. un 5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4) no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim - 58 euro par 1000 gramiem tabakas;

5) no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim - 60 euro par 1000 gramiem tabakas.";

aizstāt 73.punktā skaitli "60" ar skaitli "62";

izteikt 74.punktu šādā redakcijā:

"74. Līdz dienai, kad atbilstoši šā likuma pārejas noteikumu 73.punktam sāk piemērot šā likuma 13.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto likmi tabakas lapām, tabakas lapas apliek ar nodokli:

1) no 2015.gada 1.aprīļa līdz 2015.gada 31.decembrim - 55,49 euro par 1000 gramiem tabakas lapu;

2) no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim - 58 euro par 1000 gramiem tabakas lapu;

3) no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim - 60 euro par 1000 gramiem tabakas lapu.";

papildināt pārejas noteikumus ar 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92. un 93.punktu šādā redakcijā:

"78. Šā likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto nodokļa likmi alum [(par 100 litriem) - 4,8 euro par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 8,6 euro par 100 litriem alus], kā arī šā likuma 12.panta otrās daļas 1. un 2.punktā noteikto nosacījumu (ne mazāk kā 8,6 euro par 100 litriem alus) piemēro ar 2018.gada 1.martu.

79. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 78.punktam sāk piemērot šā likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto nodokļa likmi alum (par 100 litriem) un šā likuma 12.panta otrās daļas 1. un 2.punktā noteikto nosacījumu, alu apliek ar nodokli:

1) līdz 2016.gada 29.februārim - 3,8 euro par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 7,4 euro par 100 litriem alus;

2) no 2016.gada 1.marta līdz 2017.gada 28.februārim - 4,2 euro par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 7,8 euro par 100 litriem alus;

3) no 2017.gada 1.marta līdz 2018.gada 28.februārim - 4,5 euro par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 8,2 euro par 100 litriem alus.

80. Šā likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto nodokļa likmi vīnam (82 euro par 100 litriem) piemēro ar 2018.gada 1.martu.

81. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 80.punktam sāk piemērot šā likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto nodokļa likmi vīnam, vīnu apliek ar nodokli:

1) līdz 2016.gada 29.februārim - 70 euro par 100 litriem;

2) no 2016.gada 1.marta līdz 2017.gada 28.februārim - 74 euro par 100 litriem;

3) no 2017.gada 1.marta līdz 2018.gada 28.februārim - 78 euro par 100 litriem.

82. Šā likuma 12.panta pirmās daļas 3.punkta "b" apakšpunktā noteikto nodokļa likmi raudzētajiem dzērieniem ar absolūtā spirta saturu virs 6 tilpumprocentiem (82 euro par 100 litriem) piemēro ar 2018.gada 1.martu.

83. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 82.punktam sāk piemērot šā likuma 12.panta pirmās daļas 3.punkta "b" apakšpunktā noteikto nodokļa likmi raudzētajiem dzērieniem ar absolūtā spirta saturu virs 6 tilpumprocentiem, raudzētos dzērienus ar absolūtā spirta saturu virs 6 tilpumprocentiem apliek ar nodokli:

1) līdz 2016.gada 29.februārim - 70 euro par 100 litriem;

2) no 2016.gada 1.marta līdz 2017.gada 28.februārim - 74 euro par 100 litriem;

3) no 2017.gada 1.marta līdz 2018.gada 28.februārim - 78 euro par 100 litriem.

84. Šā likuma 12.panta pirmās daļas 4.punkta "a" un "b" apakšpunktā noteiktās nodokļa likmes starpproduktiem [starpproduktiem: ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) - 82 euro par 100 litriem; ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot) - 135 euro par 100 litriem] piemēro ar 2018.gada 1.martu.

85. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 84.punktam sāk piemērot šā likuma 12.panta pirmās daļas 4.punkta "a" un "b" apakšpunktā noteiktās nodokļa likmes starpproduktiem, starpproduktus apliek ar nodokli:

1) līdz 2016.gada 29.februārim (par 100 litriem):

a) ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) - 70 euro,

b) ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot) - 110 euro;

2) no 2016.gada 1.marta līdz 2017.gada 28.februārim (par 100 litriem):

a) ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) - 74 euro,

b) ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot) - 120 euro;

3) no 2017.gada 1.marta līdz 2018.gada 28.februārim (par 100 litriem):

a) ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) - 78 euro,

b) ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot) - 130 euro.

86. Šā likuma 12.panta pirmās daļas 5.punktā noteikto nodokļa likmi pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem (1500 euro par 100 litriem absolūtā spirta) piemēro ar 2018.gada 1.martu.

87. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 86.punktam sāk piemērot šā likuma 12.panta pirmās daļas 5.punktā noteikto nodokļa likmi pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem, pārējos alkoholiskos dzērienus apliek ar nodokli:

1) līdz 2016.gada 29.februārim - 1360 euro par 100 litriem absolūtā spirta;

2) no 2016.gada 1.marta līdz 2017.gada 28.februārim - 1400 euro par 100 litriem absolūtā spirta;

3) no 2017.gada 1.marta līdz 2018.gada 28.februārim - 1450 euro par 100 litriem absolūtā spirta.

88. Grozījumi attiecībā uz šā likuma 1.panta otrās daļas 1.punktu un otrās daļas papildināšanu ar 17.punktu, 2.panta otrās daļas papildināšanu, likuma papildināšanu ar 4.1 un 13.1 pantu, 7.panta 5.punkta izteikšanu jaunā redakcijā, grozījums attiecībā uz 8.panta trešo daļu un 21.panta ceturtās daļas 3.punktu, 23.panta papildināšanu ar divdesmit otro daļu, grozījumi attiecībā uz 25.panta vienpadsmito, divpadsmito un trīspadsmito daļu un 33.panta piektās daļas papildināšanu ar 6.punktu stājas spēkā 2016.gada 1.jūlijā.

89. Personai, kas, sākot ar 2016.gada 1.jūliju, veic darbības ar šā likuma 4.1 pantā minēto elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanas režīmu, līdz 2016.gada 30.jūnijam jāsaņem šā likuma 2.panta sestās daļas 1.punktā minētā speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai.

90. Persona, kas 2016.gada 1.jūlijā veic darbības ar šā likuma 4.1 pantā minēto elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, inventarizē pēc stāvokļa 2016.gada 1.jūlijā tai piederošos elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma krājumus un 15 dienu laikā pēc inventarizācijas (ieskaitot inventarizācijas dienu) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam inventarizācijas sarakstu un nodokļa aprēķinu. Persona par inventarizācijā konstatēto elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma krājumiem aprēķināto nodokli iemaksā valsts budžetā līdz 2016.gada 15.augustam [neattiecas uz personu, kas ir saņēmusi šā likuma 2.panta sestās daļas 1.punktā minēto speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai].

91. Grozījumi attiecībā uz šā likuma 4.panta pirmās daļas papildināšanu ar 5.punktu, 4.panta papildināšanu ar desmito daļu, 13.panta pirmās daļas papildināšanu ar 5.punktu, 21.panta ceturtās daļas 1.punkta "d" apakšpunkta un 1.1 punkta "d" apakšpunkta izteikšanu jaunā redakcijā, grozījums attiecībā uz šā likuma 27.panta trešās daļas papildināšanu ar 1.3 punktu, 33.panta piektās daļas 2.punkta "c" apakšpunkta izteikšanu jaunā redakcijā saistībā ar karsējamo tabaku stājas spēkā 2016.gada 1.martā.

92. Personai, kas, sākot ar 2016.gada 1.martu, veic darbības ar šā likuma 4.panta pirmās daļas 5.punktā minētajiem tabakas izstrādājumiem (karsējamo tabaku), līdz 2016.gada 29.februārim jāsaņem atbilstoša šā likuma 2.panta sestajā daļā minētā speciālā atļauja (licence).

93. Persona, kas 2016.gada 1.martā veic darbības ar šā likuma 4.panta pirmās daļas 5.punktā minētajiem tabakas izstrādājumiem, inventarizē pēc stāvokļa 2016.gada 1.martā tai piederošos karsējamās tabakas krājumus un 15 dienu laikā pēc inventarizācijas (ieskaitot inventarizācijas dienu) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam inventarizācijas sarakstu un nodokļa aprēķinu. Persona par inventarizācijā konstatēto karsējamās tabakas krājumiem aprēķināto nodokli iemaksā valsts budžetā līdz 2016.gada 15.aprīlim [neattiecas uz personu, kas ir saņēmusi šā likuma 2.panta sestās daļas 1.punktā minēto speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai]."

Likums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 30.novembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2015.gada 18.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 30.11.2015.Stājas spēkā: 01.01.2016.Tēma: Nodokļi un nodevas; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 248, 18.12.2015. OP numurs: 2015/248.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
278653
01.01.2016
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)