Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Solidaritātes nodokļa likums

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā lietotie termini atbilst likumos "Par valsts sociālo apdrošināšanu" un "Par nodokļiem un nodevām" lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

2.pants. Likuma mērķis un darbības joma

(1) Likuma mērķis ir mazināt nodokļu regresivitāti darba ņēmējiem, iekšzemes darba ņēmējiem pie darba devēja — ārvalstnieka, ārvalstu darba ņēmējiem pie darba devēja — ārvalstnieka — un pašnodarbinātajiem ar augstāku ienākuma līmeni, vienlaikus nodrošinot valsts pamatbudžeta un pašvaldību budžetu ieņēmumus iedzīvotāju pieaugošo sociālās aizsardzības un nevienlīdzības mazināšanas vajadzību finansēšanai, tai skaitā veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai, kā arī nodrošinot valsts pensiju speciālā budžeta ieņēmumus un atbilstošus uzkrājumus sociāli apdrošināto personu fondētajā pensijas kapitālā vai privātajā pensiju fondā.

(2) Šis likums nosaka solidaritātes nodokļa (turpmāk — nodoklis) maksātājus, taksācijas periodu un noteikumus par nodokļa objekta un likmes noteikšanu, kā arī nodokļa maksāšanas kārtību un regulē citus ar šā nodokļa aprēķināšanu, maksāšanu un administrēšanu saistītus jautājumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.07.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

3.pants. Ar nodokli apliekamais objekts

Nodokļa objekts ir ienākums, kas noteikts likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 14. un 20.2 pantā un pārsniedz attiecīgajam kalendāra gadam noteikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta (turpmāk — obligāto iemaksu objekts) maksimālo apmēru.

4.pants. Taksācijas periods

Nodokļa taksācijas periods ir kalendāra gads, kam saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" nosaka obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru.

5.pants. Nodokļa maksātāji

Nodokļa maksātāji ir darba devēji, darba ņēmēji, iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja — ārvalstnieka, ārvalstu darba ņēmēji pie darba devēja — ārvalstnieka — un pašnodarbinātie, kuri pakļauti valsts sociālajai apdrošināšanai un kuru ienākumi taksācijas periodā pārsniedz saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru.

6.pants. Nodokļa likme

(Atzīts par spēkā neesošu no 01.01.2019. ar Satversmes tiesas 19.10.2017. un 16.11.2017. spriedumu)

7.pants. Nodokļa aprēķināšana

(1) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju, summē sociāli apdrošinātajai personai obligāto iemaksu objektu un veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra uzskaita faktiski veikto solidaritātes nodokli, kad ir sasniegts likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktais obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs.

(2) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra solidaritātes nodokli aprēķina reizi mēnesī. Solidaritātes nodokļa aprēķinā ņem vērā veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai novirzīto nodokļa daļu, kas atbilst vienam procentpunktam no nodokļa likmes.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.07.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

8.pants. Nodokļa objekta un nodokļa precizēšana

(1) Nodokļa objekta un nodokļa precizēšana notiek likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 20.1 pantā noteiktajā kārtībā un termiņos.

(2) Ja nodokļa objekts vai nodoklis pēc precizēšanas tiek palielināts, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārrēķina faktiski samaksāto nodokli un pārskaita to atbilstoši šā likuma 9. pantā noteiktajam par trim gadiem pirms taksācijas gada.

(3) Ja nodokļa objekts vai nodoklis pēc precizēšanas tiek samazināts, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra par samazināto nodokļa summu samazina to summu, kas pārskaitāma atbilstoši šā likuma 9. pantā noteiktajam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.07.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

9. pants. Nodokļa ieskaitīšana

(1) Solidaritātes nodokļa daļa veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai tiek pārskaitīta atbilstoši likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktajam.

(2) Solidaritātes nodokļa daļa, kas atbilst Valsts fondēto pensiju likumā noteiktajai likmei iemaksām fondēto pensiju shēmā, tiek ieskaitīta fondēto pensiju shēmas dalībnieka kontā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un termiņos.

(3) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra līdz pārskata mēnesim sekojošā trešā mēneša piecpadsmitajam datumam faktiski samaksāto nodokli, no kura izslēgta nodokļa daļa, kas pārskaitīta valsts pamatbudžeta ieņēmumos veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai un fondēto pensiju shēmai, par pārskata mēnesi pārskaita:

1) nodokļa maksātāja izraudzītajā privātā pensiju fonda pensiju plānā četru procentpunktu apmērā no tāda nodokļa maksātāja nodokļa likmes, kurš ir fondēto pensiju shēmas dalībnieks, vai 10 procentpunktu apmērā no tāda nodokļa maksātāja nodokļa likmes, kurš nav fondēto pensiju shēmas dalībnieks;

2) 10,5 procentpunktu apmērā iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā Valsts kasē;

3) valsts pensiju speciālajā budžetā.

(4) Nodokļa maksātājam — darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam — ir pienākums 60 dienu laikā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras paziņojuma saņemšanas dienas sniegt informāciju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai par izraudzīto privāto pensiju fondu, tā reģistrācijas numuru, pensiju plānu un pensiju plāna konta numuru Latvijā. Ja nodokļa maksātājs sešu mēnešu laikā pēc minētās informācijas iesniegšanai noteiktā termiņa savu pienākumu nav izpildījis, iemaksas tiek ieskaitītas valsts pensiju speciālajā budžetā, tās nepersonificējot.

(28.07.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

10.pants. Nodokļa maksātāja tiesības, pienākumi un atbildība par likuma pārkāpumiem

Nodokļa maksātāja tiesības, pienākumus un atbildību nosaka likums "Par nodokļiem un nodevām" un likums "Par valsts sociālo apdrošināšanu".

11.pants. Nodokļa administrēšana

(1) Valsts ieņēmumu dienests administrē nodokli normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nodrošina aprēķinātā un samaksātā nodokļa uzskaiti un ieskaitīšanu atbilstoši šā likuma 9. pantā noteiktajam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.07.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

Pārejas noteikumi

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.07.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

1. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 2016.gadā faktiski samaksāto nodokli ieskaita valsts pamatbudžetā šādā kārtībā:

1) par periodu no janvāra līdz jūnijam — līdz 2016.gada 15.oktobrim;

2) par jūliju un turpmākajiem mēnešiem — par katrā mēnesī samaksāto nodokli — līdz pārskata mēnesim sekojošā trešā mēneša piecpadsmitajam datumam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.07.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

2. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra par periodu līdz 2017. gada 31. decembrim faktiski samaksāto nodokli ieskaita valsts pamatbudžetā. Ja par minēto periodu faktiski samaksātais nodoklis vai nodokļa objekts triju gadu laikā pēc nodokļa ieskaitīšanai valsts pamatbudžetā par taksācijas perioda pārskata mēnesi noteiktā termiņa pēc precizēšanas tiek palielināts vai samazināts, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārrēķina faktiski samaksāto nodokli un attiecīgi pārskaita nodokli uz valsts pamatbudžetu vai par samazināto nodokļa summu samazina valsts pamatbudžetā pārskaitāmo summu.

(28.07.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

3. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra par periodu no 2018. gada janvāra līdz martam faktiski samaksāto nodokli atbilstoši šā likuma 9. pantam ieskaita līdz 2018. gada 15. jūnijam.

(28.07.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

Likums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 30.novembrī.
Valsts prezidents R.Vējonis
Rīgā 2015.gada 18.decembrī
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 30.11.2015.Stājas spēkā: 01.01.2016.Tēma:  Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 248, 18.12.2015. OP numurs: 2015/248.3
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
278636
{"selected":{"value":"01.01.2019","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-02.01.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.01.2019","iso_value":"2019\/01\/03","content":"<font class='s-1'>03.01.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-02.01.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2019
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva