Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 707

Rīgā 2015. gada 8. decembrī (prot. Nr. 66 40. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 328 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1. apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases otro kārtu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma
18. panta 10. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 328 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1. apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases otro kārtu" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 59., 166. nr.; 2011, 167. nr.; 2012, 161. nr.; 2013, 162., 244. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1407/2013) vai Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1408/2013), vai Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190/45) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 717/2014) attiecībā uz valsts atbalsta saņēmējiem, kas darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 28. decembris, Nr. L 354) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1379/2013)."

2. Izteikt 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

"9. Sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti ir komersanti, kas atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 651/2014), 1. pielikumā noteiktajai definīcijai.

10. Lielie komersanti ir komersanti, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā noteiktajai definīcijai."

3. Papildināt I nodaļu ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem."

4. Izteikt 13.3. un 13.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.3. partneri un projekta iesniedzējs saņēmis vai paredz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem, tai skaitā aktivitātes ietvaros sniegto finansējumu ir apvienojis vai plāno apvienot ar citu finansējuma programmu vai individuālo finansējuma projektu ietvaros sniegto finansējumu vai de minimis atbalstu. Atbalstu, kas tiek sniegts šo noteikumu ietvaros, var apvienot ar atbalstu, kas tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 21., 22. un 23. pantu un kura izmaksas nav nosakāmas, ar nosacījumu, ka netiek pārsniegta pieļaujamā kopējā finansējuma summa vai šajos noteikumos minētā intensitāte;

13.4. partneriem un projekta iesniedzējiem, kas pretendē uz atbalsta saņemšanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, Komisijas regulu Nr. 1408/2013 vai Komisijas regulu Nr. 717/2014, ir novērojamas grūtībās nonākuša komersanta pazīmes saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktu;".

5. Svītrot 13.4.1 apakšpunktu.

6. Izteikt 13.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.6. uz projekta iesniedzēju un partneri attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā."

7. Izteikt 16.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.1. saimnieciskās darbības veicēju partnerībā organizētām vispārējām apmācībām. Projekta ietvaros var apmācīt gan projekta iesniedzēja (izņemot biedrību, kas ir Latvijas darba devēju organizāciju apvienība, kurai deleģētas tiesības darboties nacionālā līmenī) nodarbinātās personas, gan partneru nodarbinātās personas;".

8. Izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Finansējuma intensitāti palielina par 10 procentpunktiem, ja visas apmācībās iesaistītās personas ir strādājošas personas ar invaliditāti vai nelabvēlīgākā situācijā esoši darba ņēmēji saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 3. un 4. punktu. Maksimālā atbalsta intensitāte ir 80 %. Finansējuma intensitāti nevar palielināt attiecībā uz šo noteikumu 26.1.1 apakšpunktā minētajām izmaksām."

9. Svītrot 37. un 38. punktu.

10. Svītrot 40. punktu.

11. Papildināt noteikumus ar 69.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"69.1 Komercdarbības atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, Komisijas regulu Nr. 1408/2013 vai Komisijas regulu Nr. 717/2014 var piešķirt līdz izdevumu attiecināmības termiņam - 2015. gada 31. decembrim, vienlaikus ievērojot projekta īstenošanas termiņa pagarināšanas nosacījumus, kas noteikti normatīvajā aktā par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu."

12. Papildināt noteikumus ar 74.1, 74.2 un 74.3 punktu šādā redakcijā:

"74.1 Ja atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un partneris vai projekta iesniedzējs darbojas gan nozarēs, kas saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktu ir izslēgtas no Komisijas regulas Nr. 1407/2013 darbības jomas, gan nozarēs, kas nav izslēgtas, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktā norādītajam nepieciešams nodrošināt, lai nozares, kuras ir izslēgtas no Komisijas regulas Nr. 1407/2013 darbības jomas, negūst labumu no de minimis atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013.

74.2 Ja atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1408/2013 un partneris vai projekta iesniedzējs darbojas gan nozarēs, kas saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 1. punktu ir izslēgtas no Komisijas regulas Nr. 1408/2013 darbības jomas, gan nozarēs, kas nav izslēgtas, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktā norādītajam nepieciešams nodrošināt, lai nozares, kuras ir izslēgtas no Komisijas regulas Nr. 1408/2013 darbības jomas, negūst labumu no de minimis atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1408/2013.

74.3 Ja atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 717/2014 un partneris vai projekta iesniedzējs darbojas gan nozarēs, kas saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 1. punktu ir izslēgtas no Komisijas regulas Nr. 717/2014 darbības jomas, gan nozarēs, kas nav izslēgtas, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktā norādītajam nepieciešams nodrošināt, lai nozares, kuras ir izslēgtas no Komisijas regulas Nr. 717/2014 darbības jomas, negūst labumu no de minimis atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 717/2014."

13. Izteikt 76., 76.1, 76.2 un 76.3 punktu šādā redakcijā:

"76. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā projektā var iesaistīt jaunus partnerus vai aizstāt esošos partnerus ar jauniem partneriem, ja tie atbilst šo noteikumu 6. pielikuma 9.5. un 9.6. apakšpunktā minētajam kritērijam. Par jauniem partneriem nevar būt partneri, uz kuriem attiecas šo noteikumu 13.4. un 13.6. apakšpunktā minētie nosacījumi.

76.1 Ja finansējums tiek piešķirts saskaņā ar šo noteikumu 2. punktu, partneris iesniedz finansējuma saņēmējam de minimis atbalsta uzskaites veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem (ja attiecināms).

76.2 Finansējuma saņēmējs pārbauda, vai netiks palielināts kopējais de minimis atbalsta apjoms, ko partneris ir saņēmis attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados, līdz līmenim, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā (valsts atbalsta saņēmējiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu), vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā (valsts atbalsta saņēmējiem, kuri darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1379/2013) noteikto maksimālo apmēru (ja attiecināms). Ja finansējuma saņēmējs konstatē, ka partnera saņemtais de minimis atbalsta apjoms var pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā (valsts atbalsta saņēmējiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu), vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā (valsts atbalsta saņēmējiem, kuri darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1379/2013) noteikto maksimālo apmēru, finansējums attiecīgā partnera apmācībām tiek piešķirts tādā apmērā, lai saņemtais de minimis atbalsta apjoms nepārsniegtu noteikto maksimālo apmēru.

76.3 De minimis atbalstu piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 1. punktā un Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 1. punktā minētos darbības jomu ierobežojumus."

14. Papildināt noteikumus ar 92.1 punktu šādā redakcijā:

"92.1 Finansējuma saņēmējs nodrošina detalizētu informācijas un komercdarbības atbalsta pasākumus pamatojošo dokumentu uzglabāšanu 10 fiskālos gadus, sākot no dienas, kurā saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem ir piešķirts pēdējais individuālais atbalsts."

15. Papildināt noteikumus ar 99. punktu šādā redakcijā:

"99. Šo noteikumu 2. punktā minētie nosacījumi ir piemērojami:

99.1. šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajām darbībām - ar 2015. gada 1. janvāri;

99.2. šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētajām darbībām - ar 2014. gada 1. jūliju."

16. Izteikt 2. pielikuma 1.3.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3.9. Partnera atbilstība sīkā, mazā, vidējā vai lielā komersanta statusam (saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 651/2014), 1. pielikumā doto definīciju) (lūdzam atzīmēt atbilstošo) (neaizpilda, ja partneris ir biedrība):

  Sīkais, mazais komersants
  Vidējais komersants
  Lielais komersants"

17. Izteikt 2. pielikuma 1.3.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3.11. Grūtībās nonākuši komersanti (grūtībās nonācis komersants ir komersants, kuram ir novērojamas grūtībās nonākuša komersanta pazīmes saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktu) (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

  Ir novērojamas grūtībās nonākuša komersanta pazīmes saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktu
  Nav novērojamas grūtībās nonākuša komersanta pazīmes saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktu"

18. Izteikt 2. pielikuma 1.4.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4.9. Partnera atbilstība sīkā, mazā, vidējā vai lielā komersanta statusam (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā doto definīciju) (lūdzam atzīmēt atbilstošo) (neaizpilda, ja partneris ir biedrība):

  Sīkais, mazais komersants
  Vidējais komersants
  Lielais komersants"

19. Izteikt 2. pielikuma 1.4.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4.11. Grūtībās nonākuši komersanti (grūtībās nonācis komersants ir komersants, kuram ir novērojamas grūtībās nonākuša komersanta pazīmes saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktu) (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

  Ir novērojamas grūtībās nonākuša komersanta pazīmes saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktu
  Nav novērojamas grūtībās nonākuša komersanta pazīmes saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktu"

20. Aizstāt 2. pielikuma 3.6. apakšpunktā vārdus un skaitļus "Komisijas Regulas Nr. 800/2008 2. pantā" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 3. un 4. punktā."

21. Izteikt 2. pielikuma 7.1.6. un 7.1.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.1.6. partneri (saimnieciskās darbības veicēji) neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam. Grūtībās nonācis komersants ir komersants, kuram ir novērojamas grūtībās nonākuša komersanta pazīmes saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktu;

7.1.7. uz projekta iesniedzēju un partneri neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā;".

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministra vietā -
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 328 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 707Pieņemts: 08.12.2015.Stājas spēkā: 19.12.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 248, 18.12.2015. OP numurs: 2015/248.34
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
278595
19.12.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)