Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 684

Rīgā 2015. gada 1. decembrī (prot. Nr. 64 33. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma
78. panta otro daļu un 79. panta 1.1 daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 52. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 78. panta otro daļu un 79. panta 1.1 daļu".

2. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka:

1.1. vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas (turpmāk - veselības informācijas sistēma) pārzini, veselības informācijas sistēmā glabājamos datus un to apstrādes kārtību, kā arī datu izsniegšanas kārtību;

1.2. veselības informācijas sistēmas autentifikācijas rīku izmantošanas kārtību, kā arī procedūras ierakstu autentiskuma nodrošināšanas kārtību."

3. Aizstāt 3.2.1. apakšpunktā skaitļus un vārdu "7.1., 7.2., 7.3. un 7.4." ar skaitļiem un vārdu "7.1., 7.2., 7.3., 7.4. un 7.7.".

4. Papildināt noteikumus ar 3.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.3. šo noteikumu 7.6. apakšpunktā minēto medicīnisko dokumentu - vienu gadu pēc pēdējā ieraksta."

5. Papildināt noteikumus ar 4.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.8. piekļuvi radioloģiskajās manipulācijās iegūtajiem attēliem, kas tiek uzglabāti digitālā vizuālās diagnostikas attēlu arhivēšanas sistēmā."

6. Papildināt noteikumus ar 7.6. un 7.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.6. neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) izsaukuma kartes informācija (6. pielikums);

7.7. radioloģiskā izmeklējuma apraksts (7. pielikums)."

7. Aizstāt 11.4.1. apakšpunktā skaitļus un vārdus "6.13., 6.14.2., 6.14.4. apakšpunktā, 1. un 2. pielikumā" ar skaitļiem un vārdiem "6.13., 6.14.2., 6.14.4. apakšpunktā, 1., 2. un 7. pielikumā".

8. Papildināt noteikumus ar 11.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.4.1 ārstniecības iestāde, kura radioloģiskajās manipulācijās iegūtos attēlus glabā digitālā vizuālās diagnostikas attēlu arhivēšanas sistēmā, - radioloģiskajās manipulācijās iegūtos attēlus nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas, ja ārstniecības iestāde šo noteikumu 13. punktā minētajā līgumā ar Nacionālo veselības dienestu par veselības informācijas sistēmas izmantošanu ir vienojusies par radioloģiskajās manipulācijās iegūto attēlu nodošanu veselības informācijas sistēmai;".

9. Izteikt 11.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.6. aptieka (aptiekas filiāle) - šo noteikumu 5. pielikumā norādītos datus nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc attiecīgo zāļu izsniegšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas kārtību;".

10. Papildināt 11.8. apakšpunktu aiz vārda "apakšpunktā" ar vārdiem un skaitļiem "un 4. pielikuma 21. punktā".

11. Papildināt noteikumus ar 11.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.10. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests - šo noteikumu 6. pielikumā norādītos datus."

12. Papildināt noteikumus ar 13.1 un 13.2 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Lai piekļūtu veselības informācijas sistēmai, izmanto kādu no šo noteikumu 12. punktā minētajiem piekļuves veidiem un šo noteikumu 13. punktā minētajiem veselības informācijas sistēmas autentifikācijas rīkiem. Piekļuve notiek šādā kārtībā:

13.1 1. lietotāja autentifikācija veselības informācijas sistēmā notiek brīdī, kad no autentifikācijas pakalpojumu sniedzēja nodrošinātāja ir saņemts personas identitātes apstiprinājums;

13.1 2. veselības informācijas sistēma nodrošina autentificēto lietotāju darbību uzskaitījumu (audita pierakstus) par visām lietotāju veiktajām darbībām;

13.1 3. veselības informācijas sistēmas audita pierakstos automātiski reģistrē lietotāja veiksmīgos un neveiksmīgos piekļūšanas mēģinājumus veselības informācijas sistēmai, datumu un laiku, kad noticis katrs piekļūšanas mēģinājums, kā arī unikālo lietotāja kodu (personas kods, ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas identifikators vai farmaceita vai farmaceita asistenta reģistrācijas numurs farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrā).

13.2 Lai garantētu veselības informācijas sistēmā veikto ierakstu autentiskumu, veselības informācijas sistēmas pārzinis:

13.2 1. nodrošina veselības informācijas sistēmā uzglabāto personas datu drošību;

13.2 2. vismaz reizi gadā veic sistēmas drošības pārbaudi (auditu), kā arī, pamatojoties uz sistēmas drošības pārbaudes (audita) rezultātiem, novērtē veselības informācijas sistēmas drošības pasākumu atbilstību;

13.2 3. veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka veselības informācijas sistēmu lieto un pacienta vai lietotāja datiem piekļūst tikai tās personas, kurām šādas tiesības ir piešķirtas saskaņā ar šiem noteikumiem;

13.2 4. veic visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu autorizēta lietotāja ievadīto informāciju pret nesankcionētu piekļuvi, un uztur tādus tehnoloģiskos risinājumus, kas aizsargā informāciju datu pārraides laikā sakaru tīklos, tai skaitā nodrošina:

13.2 4.1. sistēmas lietotāju autentiskumu;

13.2 4.2. ierakstā iekļautās informācijas integritāti;

13.2 4.3. lietotāju kontroli, kuri apstrādā (arī skatās, ievada un rediģē) informāciju;

13.2 4.4. sasaisti starp lietotāju un apstrādāto (arī skatīto, ievadīto un rediģēto) informāciju;

13.2 4.5. informāciju par visiem mēģinājumiem neatļauti apstrādāt informāciju (arī piekļūt informācijai, ievadīt un rediģēt to)."

13. Papildināt 22. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Apstrādājot veselības informācijas sistēmā iekļautos ierobežotas pieejamības datus par pacientu, ārstniecības persona nav tiesīga labot vai dzēst cita veselības informācijas sistēmas lietotāja ievadītos datus, izņemot šo noteikumu 6.13., 6.14.2. un 6.14.4. apakšpunktā minētos datus."

14. Izteikt 29. un 30. punktu šādā redakcijā:

"29. Farmaceits vai farmaceita asistents, izsniedzot zāles, ir tiesīgs apstrādāt šo noteikumu 5. pielikumā norādītos datus, nodrošinot šo noteikumu 11.6. apakšpunktā minētās prasības izpildi. Farmaceits vai farmaceita asistents nav tiesīgs labot vai dzēst cita veselības informācijas sistēmas lietotāja veselības informācijas sistēmā ievadītos datus.

30. Pacientu tiesību likumā minētās valsts pārvaldes iestādes ir tiesīgas apstrādāt pacienta datus veselības informācijas sistēmā tādā apjomā, kas nepieciešams, lai sasniegtu Pacientu tiesību likumā noteikto pacientu datu apstrādes mērķi. Apstrādājot veselības informācijas sistēmā iekļautos ierobežotas pieejamības datus par pacientu, valsts pārvaldes iestādes nav tiesīgas labot vai dzēst cita veselības informācijas sistēmas lietotāja veselības informācijas sistēmā ievadītos datus."

15. Papildināt noteikumus ar 32.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.7. nosūtīt darba devējam šo noteikumu 33.2 1., 33.2 2., 33.2 5., 33.2 6. un 33.2 7. apakšpunktā minēto informāciju par reģistrētu darbnespējas lapu."

16. Papildināt III nodaļu ar 33.1, 33.2 un 33.3 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Lai darba devējiem nodrošinātu informāciju par izsniegtajām darbnespējas lapām personām, kuras darbnespējas periodā, par kuru ir izsniegta darbnespējas lapa, ir darba ņēmēja statusā pie attiecīgā darba devēja, veselības informācijas sistēma vienu reizi diennaktī nodod Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmai un Nodokļu informācijas sistēmai šādu informāciju:

33.1 1. par iepriekšējā diennaktī noslēgtajām darbnespējas lapām vai par periodu, kad informācija nav nodota veselības informācijas sistēmas tehnisku traucējumu dēļ;

33.1 2. par Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmai un Nodokļu informācijas sistēmai nodotajām noslēgtajām darbnespējas lapām, kas iepriekšējās diennakts laikā anulētas veselības informācijas sistēmā, vai par periodu, kad informācija nav nodota veselības informācijas sistēmas tehnisku traucējumu dēļ.

33.2 Veselības informācijas sistēma par šo noteikumu 33.1 punktā minētajām darbnespējas lapām nodod Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmai un Nodokļu informācijas sistēmai šādu darbnespējas lapā norādīto informāciju:

33.2 1. darbnespējas lapas reģistrācijas/identifikācijas numurs;

33.2 2. darbnespējas lapas tips - A lapa vai B lapa;

33.2 3. darbnespējas lapas veids - pirmreizēja vai turpinājums;

33.2 4. iepriekšējās darbnespējas lapas reģistrācijas numurs, ja darbnespējas lapas veids ir "turpinājums";

33.2 5. darbnespējīgās personas vārds, uzvārds, personas kods (ja personai saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likumu ir piešķirts personas kods);

33.2 6. pārejošas darbnespējas cēlonis atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā tiek apliecināta personas pārejoša darbnespēja:

33.2 6.1. saslimšana ar tuberkulozi;

33.2 6.2. arodslimība;

33.2 6.3. karantīna;

33.2 6.4. protezēšana vai ortozēšana;

33.2 6.5. rehabilitācija;

33.2 6.6. nelaimes gadījums darbā;

33.2 6.7. ceļu satiksmes negadījums;

33.2 6.8. grūtniecība;

33.2 6.9. dzemdības;

33.2 6.10. slima bērna kopšana;

33.2 6.11. slima bērna kopšana stacionārā;

33.2 6.12. cits cēlonis (nenorādot konkrēti);

33.2 7. darbnespējas periods - perioda sākuma un beigu datums;

33.2 8. darbā stāšanās datums;

33.2 9. datums, no kura darbnespēja turpinās;

33.2 10. darbnespējas lapas slēgšanas datums;

33.2 11. darbnespējas lapas anulēšanas datums.

33.3 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra apstrādā veselības informācijas sistēmā iekļauto informāciju par noslēgtajām un anulētajām darbnespējas lapām B, kas minēta šo noteikumu 4. pielikumā un nepieciešama Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras funkciju izpildes nodrošināšanai, izņemot informāciju par pacienta diagnozi atbilstoši aktuālajai starptautiskajai statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai."

17. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Slimību profilakses un kontroles centrs sniedz Nacionālajam veselības dienestam datus, ko satur ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrs, lai līdz 2016. gada 1. decembrim nodrošinātu to iekļaušanu veselības informācijas sistēmā."

18. Izteikt 36., 37. un 38. punktu šādā redakcijā:

"36. Ārstniecības iestādes līdz 2016. gada 30. novembrim izsniedz pacientam veselības informācijas sistēmā sagatavotos šo noteikumu 7.2, 7.3., 7.4., 7.5. un 7.7. apakšpunktā minētos medicīniskos dokumentus papīra formā, bet šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minēto dokumentu - tikai gadījumā, ja tas paredzēts iesniegšanai citā ārstniecības iestādē.

37. Ģimenes ārstiem no 2017. gada 1. jūlija ir pienākums tiešsaistē sniegt šo noteikumu 11.5. apakšpunktā norādītos datus veselības informācijas sistēmai.

38. Ārstniecības iestādes un aptiekas līdz 2016. gada 1. novembrim noslēdz ar Nacionālo veselības dienestu šo noteikumu 13. punktā minēto līgumu."

19. Aizstāt 40. punktā vārdu "janvāra" ar vārdu "decembra".

20. Papildināt noteikumus ar 45. un 46. punktu šādā redakcijā:

"45. Ārstniecības iestādēm ir pienākums tiešsaistē sniegt veselības informācijas sistēmai:

45.1. no 2016. gada 1. decembra - šo noteikumu 11.4.3., 11.4.4. un 11.4.5. apakšpunktā norādītos datus;

45.2. no 2017. gada 1. jūlija - šo noteikumu 11.4.1., 11.4.2. un 11.4.6. apakšpunktā norādītos datus.

46. Aptiekai (aptiekas filiālei) no 2016. gada 1. decembra ir pienākums tiešsaistē sniegt veselības informācijas sistēmai šo noteikumu 11.6. apakšpunktā norādītos datus."

21. Izteikt 4. un 5. pielikumu šādā redakcijā:

"4. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 134

Darbnespējas lapa

1. Darbnespējas lapas saņēmējs:

1.1. personas kods*;

1.2. vārds (vārdi), uzvārds;

1.3. dzimums;

1.4. dzimšanas datums;

1.5. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

1.6. bērna vai aizbilstamā personas kods*;

1.7. bērna vai aizbilstamā vārds (vārdi), uzvārds*;

1.8. bērna vai aizbilstamā dzimšanas datums.

2. Ārstniecības iestāde un ārstniecības persona, kas apstrādāja darbnespējas lapu (tai skaitā reģistrēja, slēdza, anulēja darbnespējas lapu, pagarināja darbnespējas periodu, veica atzīmes par režīma pārkāpšanu):

2.1. ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā;

2.2. ārstniecības iestādes nosaukums;

2.3. ārstniecības iestādes adrese;

2.4. ārstniecības personas vārds (vārdi), uzvārds;

2.5. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators.

3. Atzīme par aizvietošanu (ja darbnespējas lapu apstrādā cita ārstniecības persona)*.

4. Izsniegtās darbnespējas lapas veids - pirmreizēja vai turpinājums*.

5. Izsniegtās darbnespējas lapas tips - A lapa vai B lapa*.

6. Darbnespējas lapas reģistrēšanas (atvēršanas) datums veselības informācijas sistēmā.

7. Pamatojums darbnespējas lapas reģistrēšanai par iepriekšējo periodu (tiek norādīts, ja darbnespējas sākuma datums agrāks par darbnespējas lapas reģistrēšanas datumu veselības informācijas sistēmā)*.

8. Darbnespējas lapas reģistrācijas/identifikācijas numurs. Darbnespējas lapas reģistrācijas/identifikācijas numuru norāda šādi:

ĀI-T-GG-X, kur

ĀI - Ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā;

T - darbnespējas lapas tips (A vai B);

GG - gada pēdējie divi cipari;

X - darbnespējas lapas kārtas numurs ārstniecības iestādes un gada ietvaros.

Piemēram, 000111000-B-15-12345.

9. Iepriekšējās darbnespējas lapas reģistrācijas/identifikācijas numurs (ja darbnespējas lapas tips ir "Turpinājums")*.

10. Anulētas darbnespējas lapas reģistrācijas/identifikācijas numurs, uz kuras pamata atvērta jauna darbnespējas lapa*.

11. Pārejošas darbnespējas cēlonis atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā tiek apliecināta personas pārejoša darbnespēja*:

11.1. saslimšana ar tuberkulozi;

11.2. arodslimība;

11.3. nelaimes gadījums darbā;

11.4. ceļu satiksmes negadījums;

11.5. rehabilitācija;

11.6. protezēšana un ortozēšana;

11.7. karantīna;

11.8. grūtniecība;

11.9. dzemdības;

11.10. slima bērna kopšana;

11.11. slima bērna kopšana stacionārā;

11.12. cits cēlonis (nenorādot konkrēti).

12. Pārejošas darbnespējas cēlonis - slimības diagnoze (pamatdiagnoze un blakusdiagnoze) atbilstoši aktuālajai starptautiskajai statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai (SSK-10)*.

13. Atzīmes par ārsta vai ārsta palīga noteiktā režīma pārkāpšanu*:

13.1. pārkāpuma apraksts;

13.2. režīma pārkāpšanas pirmā diena;

13.3. režīma pārkāpšanas pēdējā diena.

14. Darbnespējas periodi (vienai darbnespējas lapai var būt vairāki)*:

14.1. perioda sākuma datums;

14.2. perioda beigu datums.

15. Atzīmes par nosūtīšanu pie cita ārsta*.

16. Iemesls nesūtīt pie cita ārsta atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā tiek apliecināta personas pārejoša darbnespēja*.

17. Datums, ar kuru darbnespējas lapas saņēmējam jāstājas darbā (tiek norādīts, slēdzot darbnespējas lapu, ja darbnespēja neturpinās)*.

18. Datums, ar kuru darbnespējas lapas saņēmējam darbnespēja turpināsies (tiek norādīts, slēdzot darbnespējas lapu, ja darbnespēja turpinās)*.

19. Piezīmes par nosūtīšanu uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju*.

20. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmums:

20.1. lēmuma tips (pagarināt darbnespējas lapu/noteikt invaliditāti);

20.2. lēmuma datums;

20.3. lēmuma numurs;

20.4. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas amatpersonas vārds (vārdi), uzvārds;

20.5. datums, ar kuru noteikta invaliditāte.

21. Pārraudzības iestādes atzinums par darbnespējas lapas nepamatotu izsniegšanu:

21.1. atzinuma datums;

21.2. atzinuma numurs;

21.3. atzinuma tekstuālas pazīmes;

21.4. iestāde, kas sniedza atzinumu;

21.5. darbnespējas lapas anulēšanas perioda sākuma datums;

21.6. darbnespējas lapas anulēšanas perioda beigu datums.

22. Darbnespējas lapas anulēšanas pamatojums*.

23. Datums, kad darbnespējas dati nosūtīti Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.

24. Datums, kad darbnespējas dati nosūtīti Valsts ieņēmumu dienestam.

25. Darbnespējas lapas tekstuālas piezīmes*.

26. Darbnespējas lapas aktuālais statuss (atvērta, slēgta, anulēta), tā datums un statusa izmaiņu vēsture.

Piezīme. * Aizpilda ārstniecības iestāde.

5. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 134

E-recepte

1. Pacienta informācija:

1.1. vārds (vārdi), uzvārds;

1.2. personas kods;

1.3. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

1.4. dzimums;

1.5. dzimšanas datums.

2. E-receptes izrakstītāja dati:

2.1. ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā;

2.2. ārstniecības iestādes nosaukums;

2.3. ārstniecības iestādes adrese;

2.4. ārstniecības personas vārds (vārdi), uzvārds;

2.5. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators;

2.6. ārstniecības personas specialitāte.

3. E-receptes galvenie dati:

3.1. identifikācijas numurs;

3.2. receptes veidlapas sērija un numurs;

3.3. veids (īpašā recepte vai parastā recepte);

3.4. E vai S veidlapas veids;

3.5. izrakstīšanas datums;

3.6. derīguma termiņš;

3.7. ārstēšanas kursa ilgums (ja zāles paredzētas ārstēšanas kursam);

3.8. norāde, vai zāles atļauts aizvietot, un, ja ne, - aizlieguma pamatojums.

4. Diagnozes:

4.1. diagnozes kods un nosaukums (atbilstoši aktuālajai starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai (SSK-10));

4.2. diagnozes veids.

5. Īpašie izsniegšanas nosacījumi.

6. Izrakstītās zāles:

6.1. zāļu nosaukums vai aktīvā viela;

6.2. zāļu reģistrācijas numurs;

6.3. kompensējamo zāļu grupa;

6.4. zāļu forma;

6.5. zāļu stiprums;

6.6. zāļu stipruma mērvienība;

6.7. daudzums;

6.8. daudzuma mērvienība;

6.9. kas maksā par kompensējamām zālēm;

6.10. kompensācijas apmērs.

7. Lietošanas norādījumi.

8. Informācija par personai izsniegtajām zālēm:

8.1. zāļu kods;

8.2. zāļu ražotāja piešķirtais nosaukums un iepakojuma lielums;

8.3. bioloģiskas izcelsmes zāļu sērijas numurs;

8.4. izsniegtais zāļu iepakojumu skaits;

8.5. viena iepakojuma cena un apmaksai paredzētā summa, ņemot vērā iepakojumu skaitu;

8.6. apmaksai paredzētās summas sadalījums starp pacientu un citu maksātāju (kompensācijas kārtības ietvaros izplatītajām zālēm);

8.7. zāļu izsniegšanas datums;

8.8. informācija, vai personai ir piešķirts trūcīgas personas statuss (ja kompensācijas kārtības ietvaros izplatītās zāles izrakstītas uz īpašās receptes);

8.9. farmaceita vai farmaceita asistenta vārds (vārdi), uzvārds un reģistrācijas numurs Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrā;

8.10. aptiekas (aptiekas filiāles) nosaukums, reģistrācijas kods, adrese;

8.11. receptes noslēgšanas datums."

22. Papildināt noteikumus ar 6. un 7. pielikumu šādā redakcijā:

"6. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 134

Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) izsaukuma kartes informācija

1. Izsaukuma kartes numurs.

2. Pamatinformācija:

2.1. izsaukuma vieta - adrese;

2.2. izsaukuma motīvs (iemesls);

2.3. pacienta vārds, uzvārds;

2.4. pacienta dzimšanas datums;

2.5. pacienta vecums;

2.6. pacienta dzimums;

2.7. pacienta personas kods;

2.8. pacienta kontakttālrunis;

2.9. izsaukuma prioritāte;

2.10. izsaukuma veids;

2.11. izsaukuma izpildes statuss;

2.12. NMP izsaukuma izpildes rezultāts;

2.13. pacienta nogādāšanas vieta (ārstniecības iestādes nosaukums, kods);

2.14. pacienta nogādāšanas datums un laiks;

2.15. ārstniecības persona (vārds, uzvārds), kura pieņēma pacientu ārstniecības iestādē;

2.16. datums un laiks, kad pacients pieņemts ārstniecības iestādē;

2.17. diagnoze saskaņā ar SSK-10;

2.18. diagnozes piezīmes;

2.19. sarežģījumi;

2.20. ziņojumi citiem dienestiem.

3. Izpildes vēsture:

3.1. NMP brigādes numurs;

3.2. NMP brigādes vadītāja vārds un uzvārds;

3.3. pacienta nāves konstatēšanas datums un laiks.

4. Sūdzības un anamnēze.

5. Objektīvais stāvoklis.

6. Pacienta stāvokļa izvērtēšanas skalas.

7. Ārstēšana.

8. Atteikumi.

7. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 134

Radioloģiskā izmeklējuma apraksts

1. Pacienta informācija:

1.1. personas kods*;

1.2. vārds (vārdi), uzvārds;

1.3. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

1.4. personas norādītā kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, faktiskā dzīvesvietas adrese);

1.5. dzimums;

1.6. dzimšanas datums;

1.7. valsts.

2. Informācija par ārstniecības iestādi un ārstniecības personu:

2.1. ārstniecības iestādes kods Ārstniecības iestāžu reģistrā;

2.2. ārstniecības iestādes nosaukums;

2.3. ārstniecības iestādes adrese;

2.4. ārstniecības personas vārds (vārdi), uzvārds;

2.5. Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators;

2.6. ārstniecības personas specialitāte;

2.7. ārstniecības personas valsts.

3. Informācija par radioloģisko izmeklējumu*:

3.1. nosaukums;

3.2. izmeklējuma metode;

3.3. ķermeņa daļa;

3.4. apraksts.

4. Slēdziens (secinājums)*.

Piezīme. * Aizpilda ārstniecības iestāde."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Veselības ministrs Guntis Belēvičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 684Pieņemts: 01.12.2015.Stājas spēkā: 19.12.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 248, 18.12.2015. OP numurs: 2015/248.31
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
278594
19.12.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)