Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 717

Rīgā 2015. gada 15. decembrī (prot. Nr. 67 23. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumos Nr. 129 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.1. pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumos Nr. 129 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.1. pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 59. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu".

2. Aizstāt 1.3. apakšpunktā vārdu "plānoto" ar vārdu "pieejamo".

3. Papildināt noteikumus ar 1.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.5.1 vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;".

4. Svītrot 1.6. apakšpunktā vārdus "pasākuma īstenošanas nosacījumus, t. sk.".

5. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi atbalsta mērķa uzraudzības rādītāji:

4.1. iznākuma rādītājs:

4.1.1. līdz 2018. gada 31. decembrim atbalstīto informatīvo EURES pasākumu skaits - 300;

4.1.2. līdz 2023. gada 31. decembrim atbalstīto informatīvo EURES pasākumu skaits - 600;

4.2. finanšu rādītājs - līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 226 935 euro apmērā."

6. Papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Pasākuma ietvaros veiktās darbības veicinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" rezultāta rādītāja "Izveidota Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēma" izpildi."

7. Aizstāt 7. punktā vārdus "Pasākumam plānotais" ar vārdiem "Pasākuma ietvaros pieejamais".

8. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 % no pasākumam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma."

9. Svītrot 9. punktu.

10. Izteikt 14.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.4. projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana."

11. Izteikt 16.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.2. pārējās projekta īstenošanas izmaksas:

16.2.1. pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas;

16.2.2. komandējumu un darba braucienu (iekšzemes un ārvalstu) izmaksas finansējuma saņēmēja darbiniekiem un šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajam personālam atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi un komandējumu un darba braucienu izmaksas Eiropas Savienības dalībvalstu darba tirgus institūciju un starptautisko organizāciju ekspertiem (apliecinot ar atbilstošiem izmaksas pamatojošiem dokumentiem), šo noteikumu 14.1., 14.2.2., 14.2.3., 14.2.4., 14.2.5. un 14.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai (finansējuma saņēmēja projekta vadības personālam šo noteikumu 14.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros attiecināmi iekšzemes komandējumi un darba braucieni);

16.2.3. transporta izmaksas (maksa par degvielu un sabiedriskā transporta izmantošana) šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 14.1., 14.2.2., 14.2.3., 14.2.4., 14.2.5. un 14.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

16.2.4. obligāto veselības pārbaužu izmaksas un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajam personālam."

12. Papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Šo noteikumu 16.2.1. apakšpunktā minēto pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksu ietvaros plāno izmaksas:

16.1 1. šo noteikumu 14.1. un 14.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību (izņemot konsultācijas) un šo noteikumu 14.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt pakalpojuma sniedzēju. Informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas plāno atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.-2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

16.1 2. telpu īrei un nomai un kancelejas preču iegādei šo noteikumu 14.1. un 14.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

16.1 3. transporta pakalpojumiem (transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana) šo noteikumu 14.1., 14.2.2., 14.2.3., 14.2.4., 14.2.5. un 14.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

16.1 4. veselības apdrošināšanai šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajam personālam, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē. Ja personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši daļlaika noslodzei. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai laikposmā, kad personāls ir nodarbināts projektā;

16.1 5. darba vietas aprīkojuma iegādei šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajam personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai ne vairāk kā 3 000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam;

16.1 6. citas izmaksas, kas nepieciešamas šo noteikumu 14. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai."

13. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējs plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 % apmērā no šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla izmaksām."

14. Aizstāt 18. punktā vārdus "projektā plāno" ar vārdiem "projektā var plānot".

15. Papildināt noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana pasākuma ietvaros var ietvert projekta vadības personāla iesaisti šo noteikumu 14.1., 14.2. un 14.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanā."

16. Izteikt 21.3. un 21.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.3. piesaistot šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minēto personālu, nodibina civildienesta vai darba tiesiskās attiecības un, paredzot tam atlīdzības izmaksas, nodrošina, ka personāls tiek piesaistīts normālu vai nepilnu darba laiku (atlīdzībai var piemērot daļlaika attiecināmības principu), veicot personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto laiku. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, papildus veic uzskaiti par veiktajām funkcijām;

21.4. nodrošina, ka projekta ietvaros (īstenojot šo noteikumu 14.1. un 14.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības) tiek uzkrāta informācija par informatīvo pasākumu veidiem, kā arī pasākuma dalībniekiem, ilgumu, laika periodu un norises vietu. Pēc vadošās iestādes pieprasījuma nodrošina šo datu pieejamību izvērtēšanai;".

17. Papildināt noteikumus ar 21.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.8. šo noteikumu 14.1. un 14.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības var īstenot Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumos Nr. 129 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 717Pieņemts: 15.12.2015.Stājas spēkā: 18.12.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 247, 17.12.2015. OP numurs: 2015/247.10
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
278580
18.12.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)