Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21

Jēkabpilī 2015.gada 8.oktobrī

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.37 "Saistošie noteikumi par nodevām Jēkabpils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14.panta trešo daļu, likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7., 9., 10.punktu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.37 "Saistošie noteikumi par nodevām Jēkabpils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 225.nr.; 2014, 46.nr.; 2015, 69. un 89.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu būvobjektiem nosakāma pēc šādas formulas:

N = A x B x C x 3*, kur:

N - nodeva;

A - likme euro, kas atkarīga no būvapjoma - kopējās platības (ēkām), garuma (līnijbūvēm) vai apbūves laukuma (pārējām inženierbūvēm) (1.pielikums);

B - koeficients, kas atkarīgs no būves grupas vai klases (2.pielikums);

C - koeficients, kas atkarīgs no būvniecības veida (3.pielikums);

3* - koeficients, kas piemērojams no 2016.gada 1.janvāra, ja būvdarbi uzsākti pirms būvatļaujas izsniegšanas vai pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi."

2. Aizstāt Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.37 "Saistošie noteikumi par nodevām Jēkabpils pilsētā" pielikumus Nr.1, Nr.2, Nr.3 ar pielikumiem Nr.1, Nr.2 un Nr.3 šādā redakcijā:

1.pielikums

Likme A - kopējā platība, garums vai apbūves laukums

Nr.p.k Likme A, EUR Kopējā platība (m2) - ēkām Garums (m) - līnijbūvēm Apbūves laukums (m2) - pārējām inženierbūvēm
15,64 Līdz 25 Līdz 50 Līdz 25
1. 18,78 26-50 51-120 26-50
2. 21,91 51-60 121-140 51-60
3. 25,05 61-70 141-160 61-70
4. 28,17 71-80 161-180 71-80
5. 31.31 81-100 181-200 81-100
6. 37,57 101-120 201-240 101-120
7. 43,82 121-140 241-280 121-140
8. 50,08 141-160 281-320 141-160
9. 56,34 161-190 321-360 161-190
10. 62,60 191-220 361-400 191-220
11. 70,43 221-250 401-450 221-250
12. 78,25 251-300 451-500 251-300
13. 86,09 301-350 501-550 301-350
14. 93,91 351-400 551-600 351-400
15. 101,74 401-450 601-650 401-450
16. 109,56 451-500 651-700 451-500
17. 117,39 501-600 701-750 501-600
18. 125,21 601-700 751-800 601-700
19. 140,87 701-800 801-900 701-800
20. 156,52 801-900 901-1000 801-900
21. 172,17 901-1000 1001-1100 901-1000
22. 187,81 1001-1500 1101-1200 1001-1500
23. 203,47 1501-2000 1201-1300 1501-2000
24. 219,12 2001-2500 1301-1400 2001-2500
25. 234,77 2501-3000 1401-1500 2501-3000
26. 250,43 3001-3500 1501-1600 3001-3500
27. 266,08 3501-4000 1601-1700 3501-4000
28. 273,90 4001-4500 1701-1800 4001-4500
29. 281,73 4501-5000 1801-1900 4501-5000
30. 289,55 5001-5500 1901-2000 5001-5500
31. 297,39 5501-6000 2001-2100 5501-6000
32. 305,21 6001-6500 2101-2200 6001-6500
33. 313,03 6501-7000 2201-2300 6501-7000
34. 320,86 7001-7500 2301-2400 7001-7500
35. 328,68 7501-8000 2401-2500 7501-8000
36. 336,51 8001-8500 2501-2600 8001-8500
37. 344,33 8501-9000 2601-2700 8501-9000
38. 352,17 9001-9500 2701-2800 9001-9500
39. 359,99 9501-10000 2801-2900 9501-10000
40. 367,81 10001-11000 2901-3000 10001-11000
41. 375,64 11001-12000* 3001-3100* 11001-12000*

*Katriem nākamajiem būvapjoma 1000 m2 kopējās platības, 100m garuma vai 1000 m2 apbūves laukuma likmes summa palielinās par 7,82 euro

2.pielikums

Koeficients B - būves grupa vai klase

Būvju klasifikācijas kods Būves veids (saskaņā ar būvju klasifikatoru) Koeficients B
1261 Kazino un spēļu zāles 10
123 Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas 5
1251 Rūpnieciskās ražošanas ēkas

Rūpnieciskās ražošanas telpu grupa

1252 Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas

Rezervuāra, bunkura, silosa, noliktavas telpu grupa

230 Kompleksās būves rūpnieciskās ražošanas uzņēmumos
12611 Ēkas plašizklaides pasākumiem

Plašizklaides pasākumu telpu grupa

1241 Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās ēkas

Sakaru, stacijas, termināļu telpu grupa

4
1211 Viesnīcu ēkas

Viesnīcu telpu grupa

122 Biroju ēkas
212 Sliežu ceļi
215 Ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves
1122 Triju vai vairāku dzīvokļu mājas

Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa

3
1212 Citas īslaicīgās apmešanās ēkas

Citu īslaicīgās apmešanās telpu grupa

1242 Garāžu ēkas

Garāžu telpu grupa

1274 Citas, iepriekš neklasificiētas, ēkas

Cita, iepriekš neklasificēta, telpu grupa

2112 Autoceļi, ielas un ceļi
214 Tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi
221 Maģistrālie Cauruļvadi, maģistrālās sakaru un elektropārvades līnijas
242 Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves
113 Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas 2
1262 Muzeji un bibliotēkas

Muzeja vai bibliotēkas telpu grupa

1263 Skolas, universitātes un zinātniskajā pētniecībā paredzētas ēkas

Izglītības iestāžu telpu grupa

1264 Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa

1265 Sporta ēkas

Sporta telpu grupa

1272 Kulta ēkas

Kulta telpu grupa

1273 Kultūrvēsturiskie objekti

Kultūrvēsturiska objekta telpu grupa

222 Vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi
11103 Viena dzīvokļa mājas 1
11213 Divu dzīvokļu mājas

Divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa

2411 Sporta laukumi
2412 Citas sporta un atpūtas būves

1 Nepiemēro kazino un spēļu zālei

2 Piemēro laukumiem

3 Šajās grupās ietvertas arī garāžas un saimniecības ēkas šo māju iedzīvotāju individuālajai lietošanai

3.pielikums

Koeficients C - būvniecības veids

Nr.p.k. Būvniecības veids Koeficients
1 Jauna būvniecība, novietošana, ierīkošana 1
2 Pārbūve 0.8
3 Restaurācija, atjaunošana 0.5
4 Nojaukšana 0.1
5 Kultūras pieminekļu restaurācija 0.1
6 Kultūras pieminekļa nojaukšana 2

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.SalcevičsJēkabpils pilsētas domes 08.10.2015. saistošo noteikumu Nr.21 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.37 "Saistošie noteikumi par nodevām Jēkabpils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums No 2014.gada 1.oktobra, stājoties spēkā jaunajam Būvniecības likumam un uz tā pamata izdotajiem speciālajiem būvnoteikumiem, ir mainījusies būvniecības kārtība, tajā skaitā būvatļaujas izsniegšanas kārtība.

2014.gada 24.oktobrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas", saskaņā ar kuriem noteikta jauna kārtība, kādā maksājama pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu.

Speciālie būvnoteikumi nosaka būvniecības procesa kārtību un nepieciešamos dokumentus un to saturu atkarībā no būvju iedalījuma ēkās vai inženierbūvēs un pirmajā, otrajā vai trešajā grupā, līdz ar to nepieciešams grozīt nodevas aprēķinu atbilstoši jaunajam būvju iedalījumam.

2. Īss projekta satura izklāsts

Grozījumi paredzēs, ka ar nodevu par būvatļaujas saņemšanu apliekamie objekti būs ne tikai ēkas, bet arī inženierbūves.

Grozījumi nodevas aprēķinā paredzēs, pirmkārt, nodevas aprēķina formulas parametru precizējumu - koeficientu D izsakot kā koeficientu C, otrkārt, mainīt sarakstu ar būves veidiem, kam piemēro koeficientu B, ievērojot jauno būvju iedalījumu grupās atbilstoši būvniecības procesam un būvju klasifikāciju saskaņā ar būvju klasifikatoru, treškārt, formulā iekļauts koeficients 3, kas tiks piemērots no 2016.gada 1.janvāra gadījumos, ja būvvalde konstatēs, ka būvdarbi ir uzsākti pirms būvatļaujas izsniegšanas vai pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi (tātad konstatēs patvaļīgu būvniecību). Lai likme A veidotos vienmērīga un pakāpeniska (kāpjoša), bez straujiem kritumiem un kāpumiem, tā tiek noteikta ar augošu likmes soli.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43.1panta otrajai daļai, informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu netiek iekļauta.
4. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek mainītas.
5. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.37 "Saistošie .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 21Pieņemts: 08.10.2015.Stājas spēkā: 24.11.2015.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 229, 23.11.2015. OP numurs: 2015/229.24
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
277956
24.11.2015
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)