Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 643

Rīgā 2015. gada 10. novembrī (prot. Nr. 58 1. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju"

Izdoti saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likuma 7. panta trešo daļu,
8. panta astoto daļu, 9. panta piekto daļu,
10. panta trešo daļu, 11. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 138. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "rekonstruējama" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "pārbūvējama" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "renovējama" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "atjaunojama" (attiecīgā locījumā).

3. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "tehniskā sistēma" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "inženiertehniskā sistēma" (attiecīgā locījumā).

4. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "tips" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "veids" (attiecīgā locījumā).

5. Izteikt 3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.3. pamatojoties uz aprēķiniem un uz faktisko būvniecības rezultātu, nododot būvi ekspluatācijā, izsniedz ēkas pagaidu energosertifikātu."

6. Izteikt 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. ēkas būvprojekts vai būves kadastrālās uzmērīšanas lieta;".

7. Aizstāt 4.11. apakšpunktā vārdus "energoaudita" ar vārdiem "energoefektivitātes novērtējuma, apkures sistēmas".

8. Izteikt 6.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1.1. dažādu veidu viendzīvokļa ēka vai divdzīvokļu ēka;".

9. Izteikt 6.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3. šo noteikumu 1. pielikuma 6. punkta vai 2. pielikuma 6. punkta laukā "pēdējās pārbūves/atjaunošanas gads" norāda pēdējo gadu, kad pārbūves vai atjaunošanas darbi skāruši ēkas fasādi vai ietekmējuši ēkas energoefektivitātes rādītājus;".

10. Izteikt 6.4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.4.1. atsauces vērtības norāda gandrīz nulles enerģijas ēkai, normatīviem atbilstošai ēkai, kā arī ēkas veidam atbilstošam vidējam patēriņam, ja ēka atbilst kādam no šo noteikumu 16. punktā minētajiem veidiem;".

11. Svītrot 6.4.2., 6.4.3. un 6.4.4. apakšpunktu.

12. Aizstāt 7.2. apakšpunktā skaitli "23." ar skaitli "24.".

13. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Neatkarīgs eksperts ēkas energosertifikātu vai pagaidu energosertifikātu reģistrē ēku energosertifikātu reģistrā."

14. Papildināt 11. punktu aiz vārdiem "apkures sistēmu" ar vārdiem "apkures katlu".

15. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Ēku energoefektivitātes salīdzinošo vērtēšanas sistēmu veido ēkas energoefektivitātes rādītāji, kas raksturo apkures patēriņa salīdzinājumu, ko attēlo salīdzinošajā vērtēšanas skalā saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu."

16. Izteikt 14.1. un 14.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.1. dzīvojamām ēkām:

14.1.1. A klase - energoefektivitātes rādītājs apkurei nepārsniedz 40 kWh uz kvadrātmetru gadā;

14.1.2. B klase - energoefektivitātes rādītājs apkurei pārsniedz 40 kWh uz kvadrātmetru gadā, bet nepārsniedz 60 kWh uz kvadrātmetru gadā;

14.1.3. C klase - energoefektivitātes rādītājs apkurei pārsniedz 60 kWh uz kvadrātmetru gadā, bet nepārsniedz 80 kWh uz kvadrātmetru gadā;

14.1.4. D klase - energoefektivitātes rādītājs apkurei pārsniedz 80 kWh uz kvadrātmetru gadā, bet nepārsniedz 100 kWh uz kvadrātmetru gadā;

14.1.5. E klase - energoefektivitātes rādītājs apkurei pārsniedz 100 kWh uz kvadrātmetru gadā, bet nepārsniedz 150 kWh uz kvadrātmetru gadā;

14.1.6. F klase - energoefektivitātes rādītājs apkurei pārsniedz 150 kWh uz kvadrātmetru gadā, ēkai nepieciešami energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi;

14.2. nedzīvojamām ēkām:

14.2.1. A klase - energoefektivitātes rādītājs apkurei nepārsniedz 45 kWh uz kvadrātmetru gadā;

14.2.2. B klase - energoefektivitātes rādītājs apkurei pārsniedz 45 kWh uz kvadrātmetru gadā, bet nepārsniedz 65 kWh uz kvadrātmetru gadā;

14.2.3. C klase - energoefektivitātes rādītājs apkurei pārsniedz 65 kWh uz kvadrātmetru gadā, bet nepārsniedz 90 kWh uz kvadrātmetru gadā;

14.2.4. D klase - energoefektivitātes rādītājs apkurei pārsniedz 90 kWh uz kvadrātmetru gadā, bet nepārsniedz 110 kWh uz kvadrātmetru gadā;

14.2.5. E klase - energoefektivitātes rādītājs apkurei pārsniedz 110 kWh uz kvadrātmetru gadā, bet nepārsniedz 150 kWh uz kvadrātmetru gadā;

14.2.6. F klase - energoefektivitātes rādītājs apkurei pārsniedz 150 kWh uz kvadrātmetru gadā, ēkai nepieciešami energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi."

17. Papildināt noteikumus ar 15.1, 15.2, 15.3 un 15.4 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis jaunbūvēm noteikts šo noteikumu 5. pielikumā, ņemot vērā ēkas būvniecības ieceres apstiprināšanas dienu.

15.2 Ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis pārbūvējamām vai atjaunojamām ēkām:

15.2 1. daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām - energoefektivitātes rādītājs apkurei nepārsniedz 90 kWh uz kvadrātmetru gadā;

15.2 2. dažādu veidu viendzīvokļa un divdzīvokļu dzīvojamām ēkām - energoefektivitātes rādītājs apkurei nepārsniedz 100 kWh uz kvadrātmetru gadā;

15.2 3. nedzīvojamām ēkām - energoefektivitātes rādītājs apkurei nepārsniedz 110 kWh uz kvadrātmetru gadā.

15.3 Ja ēkas vidējais apkurināmo telpu augstums ir lielāks par 3,5 metriem, ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis var pārsniegt šo noteikumu 15.1 un 15.2 punktā minētos rādītājus. Ņemot vērā ēkas vidējo apkurināmo telpu augstumu, ēku energoefektivitātes minimālo pieļaujamo līmeni apkurei aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Emin. apr. = Emin. x h / 3,5, kur

Emin. apr. - ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis, ja ēkas vidējais apkurināmo telpu augstums pārsniedz 3,5 metrus (kWh/m2 gadā);

h - faktiskais ēkas vidējais apkurināmo telpu augstums (m);

Emin. - ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis saskaņā ar šo noteikumu 15.1 vai 15.2 punktu (kWh/m2 gadā).

15.4 Ēku energoefektivitātes minimālo pieļaujamo līmeni jaunbūvēm, atjaunojamām vai pārbūvējamām ēkām nepiemēro, ja šo prasību piemērošana nav tehniski vai funkcionāli iespējama vai ja izmaksu un ieguvumu analīze par attiecīgās ēkas kalpošanas laiku norāda uz zaudējumiem."

18. Izteikt 17.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1. ēkas energoefektivitātes rādītājs apkurei atbilst A klasei, vienlaikus nodrošinot telpu mikroklimata atbilstību normatīvo aktu prasībām būvniecības, higiēnas un darba aizsardzības jomā;".

19. Svītrot 29. punktu.

20. Izteikt 30. un 31. punktu šādā redakcijā:

"30. Šo noteikumu 9. un 28. punktu piemēro ar 2016. gada 1. janvāri.

31. Spēkā esošus ēku energosertifikātus un pagaidu energosertifikātus, kā arī apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes aktus, kas izsniegti līdz 2015. gada 31. decembrim, neatkarīgs eksperts reģistrē ēku energosertifikātu reģistrā līdz 2016. gada 30. jūnijam."

21. Izteikt 1., 2., 3., 4. un 5. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 9. jūlija
noteikumiem Nr. 383

1. lapa

Piezīmes.

1 Ēku energoefektivitātes klase saskaņā ar ēkas patēriņa novērtējumu apkurei.

2 Ēkas patēriņa novērtējums apkurei, kWh/m2 gadā.

3 Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. lapa

9. Ēkas norobežojošo konstrukciju īpatnējais siltuma zudumu koeficients HT/Aapr _________ W/(m2K)

HTA/Aapr _________ W/(m2K)

HT un HTA - faktiskais un normatīvais ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā
10. Ēkas ventilācijas īpatnējais siltuma zudumu koeficients HVe/Aapr _________ W/(m2K)
HVe - ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar ēkas energoefektivitātes aprēķina metodi
Ventilācijas siltuma zudumu atgūšana apkures periodā __________ %
11. Enerģijas uzskaite un sadalījums apkures un karstā ūdens sistēmās

Kalendāra gads

Energonesējs

Apkurei

Karstā ūdens apgādei

nosaukums

uzskaitītais daudzums

kWh

klimata korekcija
kWh5

kWh/m2 gadā

kWh

kWh/m2 gadā

___4

kWh

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
12. Pielikumi un pievienotie dokumenti (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits):

1) pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā;

2) pielikums, kurā ietvertas aprēķinos izmantotās ievaddatu vērtības, norādot datu iegūšanas veidu un datu avotu;

3) _____________

4) ..

13. Neatkarīga eksperta apliecinājums

Apliecinu, ka ēkas energosertifikāts sastādīts, nepieļaujot rīcību, kas manis paša, pasūtītāja vai citas personas interesēs varētu mazināt iegūto rezultātu pareizību, novērtējuma objektivitāti un ticamību.

_____________
(datums6)

____________________________
(vārds, uzvārds)

__________________
(paraksts6)

Piezīmes.

4 Dati par faktiski uzskaitītajiem energonesējiem par pēdējiem pieciem gadiem vai sezonām faktiski uzskaitītajās mērvienībās (t, m3, MJ, kcal vai cita).

5 Klimata korekcijas koeficients attiecīgajai apkures sezonai patēriņa normalizēšanai uz normatīvo apkures grādu dienu skaitu.

6 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 9. jūlija
noteikumiem Nr. 383

1. lapa

Piezīmes.

1 Ēku energoefektivitātes klase saskaņā ar ēkas patēriņa novērtējumu apkurei.

2 Ēkas patēriņa novērtējums apkurei, kWh/m2 gadā.

3 Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. lapa

9. Ziņas par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā (aizpilda pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā): Datums __________________
10. Ēkas norobežojošo konstrukciju īpatnējais siltuma zudumu koeficients HT/Aapr _________ W/(m2K)

HTA/Aapr _________ W/(m2K)

HT un HTA - faktiskais un normatīvais ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā
11. Ēkas ventilācijas īpatnējais siltuma zudumu koeficients HVe/Aapr _________ W/(m2K)
HVe - ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar ēkas energoefektivitātes aprēķina metodi
Ventilācijas siltuma zudumu atgūšana apkures periodā __________ %
12. Pielikumi un pievienotie dokumenti (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits):

1) pielikums, kurā ietvertas aprēķinos izmantotās ievaddatu vērtības, norādot datu iegūšanas veidu un datu avotu;

2) _____________

3) ..

13. Neatkarīga eksperta apliecinājums

Apliecinu, ka ēkas pagaidu energosertifikāts sastādīts, nepieļaujot rīcību, kas manis paša, pasūtītāja vai citas personas interesēs varētu mazināt iegūto rezultātu pareizību, novērtējuma objektivitāti un ticamību.

_____________
(datums4)

____________________________
(vārds, uzvārds)

__________________
(paraksts4)

Piezīme. 4 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 9. jūlija
noteikumiem Nr. 383

Pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas
paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā

1. Ēkas veids [Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 6.1. apakšpunktu]
2. Adrese [Iela, ēka, ciems, pagasts vai pilsētas lauku teritorija, pilsēta, novads, apriņķis, pasta indekss]
3. Ēkas daļa [Norāda, ja attiecas uz ēkas daļu]
4. Ēkas vai tās daļas (telpu grupas) kadastra apzīmējums [XXXX XXX XXXX XXX XXX]

 

5. Priekšlikumi par pasākumiem ēkas energoefektivitātes uzlabošanai
Priekšlikumi aizpildāmi brīvā formā, ievērojot šādus nosacījumus:

1) iekļauj priekšlikumus par pasākumiem, kas ir tehniski iespējami konkrētajai ēkai;

2) norāda ieteikto pasākumu, tā aprakstu un sasniedzamo rādītāju, norādot nepieciešamās mērvienības;

3) norāda ieteiktā pasākuma plānoto piegādātās enerģijas ietaupījumu, īpatnējo enerģijas ietaupījumu uz ēkas vienu kvadrātmetru gadā un procentuālo ietaupījumu (no esošā aprēķinātā ēkas energoefektivitātes novērtējuma);

4) norāda priekšlikuma plānotās īstenošanas izmaksas (var norādīt arī pasākuma atmaksāšanās laiku);

5) ja ēkai īstenotais priekšlikums palielina vai samazina arī kādas citas energosistēmas patēriņu, attiecīgo patēriņu atsevišķi norāda ar attiecīgi pozitīvu vai negatīvu zīmi;

6) priekšlikumus numurē. Ja tiek piedāvāti alternatīvu priekšlikumu varianti, tos attiecīgi apzīmē (piemēram, 1A, 1B, 1C) un, ja nepieciešams, paskaidro, lai varētu indentificēt, ar kuru vai kuriem citiem pasākumiem tie ir salīdzināmi un mijiedarbojas.

 

6. Ēkas energoefektivitātes rādītāji un ieteikumu salīdzinājums

Uzlabojumu varianti
(norāda attiecīgos šā pārskata 5. sadaļā ieteikto pasākumu numurus vai apzīmējumus)

1. variants

2. variants

   

Rādītāji

Mērvienība

Izmērītie rādītāji bez korekcijas

Aprēķinātie rādītāji

Sasniedzamie rādītāji
(pēc priekšlikumu īstenošanas)

6.1. Ēkas norobežojošo konstrukciju īpatnējais siltuma zudumu koeficients HT/Aapr

W/(m2K)

     
6.2. Ēkas ventilācijas siltuma zudumu īpatnējais koeficients Hve/Aapr

     
6.2.1. Siltumenerģijas atgūšana

%

     
6.3. Gaisa apmaiņas rādītājs

m3/(h×m2)

       
6.4. Nepieciešamās enerģijas novērtējums:

kWh/m2 gadā

       
t. sk.   6.4.1. apkurei        
6.4.1.1. apkures izmērītais rādītājs ar klimata korekciju  

6.4.2. karstā ūdens sistēmā        
6.4.3. ventilācijai        
6.4.4. apgaismojumam        
6.4.5. dzesēšanai        
6.4.6. papildu        
   

Samazinājums, %

   
6.5. Siltuma ieguvumi ēkā:

kWh/m2 gadā

(apkures periodam)

     
6.5.1. iekšējie

     
6.5.2. saules

     
6.5.3. ieguvumu izmantošanas koeficients

apkures periodam

     
6.6. No atjaunojamiem energoresursiem ēkā saražotā enerģija

kWh/m2 gadā

     
6.7. Primārās enerģijas novērtējums

kWh/m2 gadā

     

Samazinājums, %

   
6.8. Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas novērtējums

kg CO2 gadā

     

Samazinājums, %

   

 

7. ēkas energoefektivitātes uzlabošanas ieteikumu izdevējs
Neatkarīgs eksperts [Vārds un uzvārds]
Reģistrācijas numurs [Neatkarīga eksperta reģistrācijas numurs neatkarīgu ekspertu reģistrā]
Datums* Paraksts*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 9. jūlija
noteikumiem Nr. 383

Ēkas energoefektivitātes rādītāju apkures patēriņam
salīdzinošā vērtēšanas skala

Ēka atbilst gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām    Jā [ ] Nē [ ]  

Piezīmes.

1 Ēku energoefektivitātes klase saskaņā ar ēkas patēriņa novērtējumu apkurei.

2 Ēkas patēriņa novērtējums apkurei, kWh/m2 gadā.

5. pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 9. jūlija
noteikumiem Nr. 383

Ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis jaunbūvēm1

Nr.
p. k.

Ēkas būvniecības ieceres apstiprināšanas periods

Ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis, energoefektivitātes novērtējums apkurei jaunbūvēm

dzīvojamām ēkām

nedzīvojamām ēkām
(noteikumu2 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5., 6.1.6., 6.1.7., 6.1.8., 6.1.9. apakšpunktā
minētie ēku veidi)

daudzdzīvokļu ēkas

viendzīvokļa vai divdzīvokļu ēkas

ēkas, kuras ir valsts īpašumā un institūciju valdījumā un kurās atrodas valsts institūcijas

pārējās nedzīvojamās ēkas

1

2

3

4

5

6

1.

Līdz 2016. gada 31. decembrim

≤ 70 kWh/m2 gadā

≤ 80 kWh/m2 gadā

≤ 100 kWh/m2 gadā

≤ 100 kWh/m2 gadā

2.

No 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim

≤ 60 kWh/m2 gadā

≤ 70 kWh/m2 gadā

≤ 90 kWh/m2 gadā

≤ 90 kWh/m2 gadā

3.

No 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim

≤ 60 kWh/m2 gadā

≤ 70 kWh/m2 gadā

≤ 65 kWh/m2 gadā

≤ 90 kWh/m2 gadā

4.

No 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim

≤ 50 kWh/m2 gadā

≤ 60 kWh/m2 gadā

gandrīz nulles enerģijas ēka

≤ 65 kWh/m2 gadā

5.

No 2021. gada 1. janvāra un turpmāk

gandrīz nulles enerģijas ēka

gandrīz nulles enerģijas ēka

gandrīz nulles enerģijas ēka

gandrīz nulles enerģijas ēka

Piezīmes. 

1 Ēku energoefektivitātes minimālo pieļaujamo līmeni (klasi) jaunbūvēm nepiemēro, ja šo prasību piemērošana nav tehniski vai funkcionāli iespējama vai ja izmaksu un ieguvumu analīze par attiecīgās ēkas kalpošanas laiku norāda uz zaudējumiem.

2 Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumi Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju"."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministra vietā -
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 643Pieņemts: 10.11.2015.Stājas spēkā: 21.11.2015.Zaudē spēku: 16.04.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 228, 20.11.2015. OP numurs: 2015/228.4
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
277915
21.11.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)